Nové normy ČSN za prosinec 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2011 v 09:00


ČSN EN ISO 14006 (010906) - 1.12.2011
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění ekodesignu.
394.90 Kč

ČSN ISO 29821-1 (011464) - 1.12.2011
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Část 1: Všeobecné pokyny.
306.90 Kč

ČSN ISO 10302-2 (011673) - 1.12.2011
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14253-2 (014100) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14253-3 (014100) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12780-1 (014140) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12780-2 (014140) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12781-1 (014146) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12781-2 (014146) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12181-1 (014151) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12181-2 (014151) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12180-1 (014156) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12180-2 (014156) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021 (015257) - 1.12.2011
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-4 (018234) - 1.12.2011
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Monitorování zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-5 (018234) - 1.12.2011
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní: Výměna dat situací (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN P CEN/TS 28701 (018236) - 1.12.2011
Dopravní telematika - Veřejná doprava osob - Identifikace stacionárních objektů ve veřejné dopravě osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 14825 (018281) - 1.12.2011
Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - GDF5.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
7159.20 Kč

ČSN EN 15722 (018461) - 1.12.2011
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall.
317.90 Kč

ČSN EN 13523-11 (038761) - 1.12.2011
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost rozpouštědlům (zkouška otěrem).
108.90 Kč

ČSN EN 14894 (078400) - 1.12.2011
Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů.
202.40 Kč

ČSN ISO 6406 (078540) - 1.12.2011
Lahve na plyny - Bezešvé ocelové lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení.
394.90 Kč

ČSN ISO 10462 (078542) - 1.12.2011
Lahve na plyny - Lahve na přepravu rozpuštěného acetylenu - Periodická kontrola a údržba.
306.90 Kč

ČSN EN 13053+A1 (127005) - 1.12.2011
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13141-4 (127131) - 1.12.2011
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60534-2-1-ed.2 (134510) - 1.12.2011
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61784-3-18 (184001) - 1.12.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10218-2 (186502) - 1.12.2011
Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace.
515.90 Kč

ČSN EN 14154-1+A2 (257811) - 1.12.2011
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 14154-2+A2 (257811) - 1.12.2011
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití.
394.90 Kč

ČSN EN 14154-3+A2 (257811) - 1.12.2011
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení.
539.00 Kč

ČSN EN 81-41:2011/Oprava1 (274003) - 1.12.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu.
26.40 Kč

ČSN EN 14535-1+A1 (284031) - 1.12.2011
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu.
306.90 Kč

ČSN EN 15595+A1 (284043) - 1.12.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola.
493.90 Kč

ČSN EN 15220-1+A1 (284054) - 1.12.2011
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele - Část 1: Pneumatické brzdové ukazatele.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6185-4 (320840) - 1.12.2011
Nafukovací čluny - Část 4: Čluny s délkou trupu od 8 m do 24 m a s motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším.
317.90 Kč

TNI 332000-5-51 (332000) - 1.12.2011
Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010.
317.90 Kč

ČSN EN 50522 (333201) - 1.12.2011
Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV.
493.90 Kč

ČSN EN 61936-1 (333201) - 1.12.2011
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla.
698.50 Kč

ČSN EN 61000-4-21-ed.2 (333432) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61000-4-22 (333432) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-22: Zkušební a měřicí technika - Měření vyzařované emise a odolnosti v plně bezodrazových komorách (FAR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 50065-1-ed.2 (333435) - 1.12.2011
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení.
306.90 Kč

ČSN EN 61851-1-ed.2 (341590) - 1.12.2011
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky. (Od 31.12.2017 dle V 2/17 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62752 (34 1591) z 1.2.2017). (Platnost do 5.7.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 50525-1 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 50525-2-11 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-11: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely s PVC termoplastickou izolací.
202.40 Kč

ČSN EN 50525-2-12 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití - Prodlužovací vedení s PVC termoplastickou izolací.
202.40 Kč

ČSN EN 50525-2-21 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací.
317.90 Kč

ČSN EN 50525-2-22 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-22: Kabely pro všeobecné použití - Vysoce flexibilní opletené kabely se sesítěnou elastomerovou izolací.
169.40 Kč

ČSN EN 50525-2-31 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-31: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací.
202.40 Kč

ČSN EN 50525-2-41 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-41: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací.
202.40 Kč

ČSN EN 50525-2-42 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-42: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely se sesítěnou EVA izolací.
169.40 Kč

ČSN EN 50525-2-51 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-51: Kabely pro všeobecné použití - Oleji odolné ovládací kabely s PVC termoplastickou izolací.
202.40 Kč

ČSN EN 50525-2-71 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-71: Kabely pro všeobecné použití - Ploché pokovené kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací.
169.40 Kč

ČSN EN 50525-2-72 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-72: Kabely pro všeobecné použití - Ploché rozdělitelné kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací.
169.40 Kč

ČSN EN 50525-2-81 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-81: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěným elastomerovým obalem pro obloukové svařování.
169.40 Kč

ČSN EN 50525-2-82 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-82: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěnou elastomerovou izolací pro dekorativní řetězce.
169.40 Kč

ČSN EN 50525-2-83 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-83: Kabely pro všeobecné použití - Vícežilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací.
169.40 Kč

ČSN EN 50525-3-11 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu.
202.40 Kč

ČSN EN 50525-3-21 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-21: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu.
202.40 Kč

ČSN EN 50525-3-31 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-31: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu.
202.40 Kč

ČSN EN 50525-3-41 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu.
169.40 Kč

ČSN EN 60076-2-ed.2 (351001) - 1.12.2011
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny.
394.90 Kč

ČSN EN 50541-1 (351111) - 1.12.2011
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 25.6.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 61954-ed.2 (351611) - 1.12.2011
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61810-2-1 (353412) - 1.12.2011
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.10.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61810-2-ed.2 (353412) - 1.12.2011
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.10.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 60512-17-2 (354055) - 1.12.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-2: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17b: Pevnost úchytky kabelu proti kroužení kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-8-2 (354055) - 1.12.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-8-3 (354055) - 1.12.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.2.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-9-4 (354055) - 1.12.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50550 (354195) - 1.12.2011
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP).
394.90 Kč

ČSN EN 60130-9-ed.2 (354602) - 1.12.2011
Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 9: Kruhové konektory pro rozhlas a přidružená zvuková zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60269-6 (354701) - 1.12.2011
Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů.
317.90 Kč

ČSN EN 60099-8 (354870) - 1.12.2011
Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV. (Platnost do 19.12.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 62244 (356575) - 1.12.2011
Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory záření pro detekci radioaktivních a zvláštních jaderných materiálů na národních hranicích. (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.1.2024).
515.90 Kč

ČSN EN 62327 (356576) - 1.12.2011
Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření. (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 7.10.2022).
515.90 Kč

ČSN EN 62363 (356577) - 1.12.2011
Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace. (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60679-6 (358430) - 1.12.2011
Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 6: Měřicí metoda krátkodobé nestability fáze oscilátorů řízených křemenným krystalem a PAV oscilátorů - Pokyny pro použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62047-8 (358775) - 1.12.2011
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 8: Zkušební metoda ohýbání proužku pro měření tahových vlastností tenkých vrstev. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60191-6-17 (358791) - 1.12.2011
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-17: Všeobecná pravidla pro přípravu obrysového nákresu pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Návod pro návrh vrstvových pouzder - Pouzdra P-PFBGA a P-PFLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60747-5-2:2002/Z1 (358797) - 1.12.2011
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty.
26.40 Kč

ČSN EN 60747-5-3:2002/Z1 (358797) - 1.12.2011
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření.
26.40 Kč

ČSN EN 60747-5-5 (358797) - 1.12.2011
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.8.2023).
515.90 Kč

ČSN EN 60749-21-ed.2 (358799) - 1.12.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-29-ed.2 (358799) - 1.12.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-30:2005/A1 (358799) - 1.12.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60793-1-44-ed.2 (359213) - 1.12.2011
Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61167 (360250) - 1.12.2011
Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.6.2019).
1053.80 Kč

ČSN EN 62386-210 (360540) - 1.12.2011
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 210: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řadič (Zařízení typ 9). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 50564 (361060) - 1.12.2011
Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby energie nízkého příkonu.
394.90 Kč

ČSN EN 62115:2006/A2 (361338) - 1.12.2011
Elektrické hračky - Bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.2 (361550) - 1.12.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1767.00 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.3:2009/Oprava1 (361551) - 1.12.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.2 (361580) - 1.12.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.2:2011/A11 (361580) - 1.12.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.2:2011/A12 (361580) - 1.12.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.3:2009/Oprava1 (361581) - 1.12.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 61029-2-12 (361581) - 1.12.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity. (Platnost do 21.6.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 62660-2 (364328) - 1.12.2011
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.1.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 61951-2-ed.3 (364385) - 1.12.2011
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.4.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 62116 (364625) - 1.12.2011
Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu fotovoltaických střídačů připojených do elektrizační soustavy. (Platnost do 2.4.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 62509 (364626) - 1.12.2011
Regulátory nabití baterie pro fotovoltaické systémy - Výkonnost a funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50548 (364627) - 1.12.2011
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60601-2-57 (364801) - 1.12.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-57: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů obsahujících nelaserový světelný zdroj určených pro terapeutické, diagnostické, monitorovací a kosmetické/estetické použití.
317.90 Kč

ČSN EN 50556 (365601) - 1.12.2011
Systémy silniční dopravní signalizace. (Platnost do 28.9.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 61937-10 (367552) - 1.12.2011
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 10: Bitový tok nelineární PCM podle MPEG-4 formátu bezztrátového kódování (ALS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50090-1 (368051) - 1.12.2011
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace.
306.90 Kč

ČSN EN 62574 (368617) - 1.12.2011
Zvukové, obrazové a multimediální systémy - Všeobecné přidělení kanálu vícekanálového zvuku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60118-13-ed.3 (368860) - 1.12.2011
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). (Platnost do 19.2.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 62040-3-ed.2 (369066) - 1.12.2011
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-1 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 1: Základní rámec (SQL/Základní rámec). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-10 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 10: Vazby objektového jazyka (SQL/OLB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2439.60 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-11 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 11: Informační a definiční schémata (SQL/Schémata). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1744.20 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-13 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 13: Rutiny a typy SQL používající programovací jazyk JavaTM (SQL/JRT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1242.60 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-14 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 14: Specifikace spojené s XML (SQL/XML). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2679.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-2 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 2: Základy (SQL/Základy). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
8390.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-3 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 3: Rozhraní úrovně volání (SQL/CLI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2348.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-4 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 4: Persistentně uchované moduly (SQL/PSM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1151.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-9 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 9: Řízení vnějších dat (SQL/MED). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2861.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-1 (369743) - 1.12.2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-2 (369743) - 1.12.2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 2: Mechanismy využívající symetrické šifrovací algoritmy.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-5 (369743) - 1.12.2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 5: Mechanismy používající techniku nulových znalostí.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27003 (369790) - 1.12.2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací.
493.90 Kč

TPG 60903 (380609) - 15.12.2011
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti.
216.00 Kč

ČSN EN 1560 (420005) - 1.12.2011
Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů.
202.40 Kč

ČSN EN 10351 (420527) - 1.12.2011
Chemický rozbor železných materiálů - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí - Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Sl (celkový) a Sn (běžná metoda). (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12513 (420961) - 1.12.2011
Slévárenství - Otěruvzdorné litiny.
202.40 Kč

ČSN EN 1559-1 (421260) - 1.12.2011
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně.
306.90 Kč

ČSN EN 131-1+A1 (493830) - 1.12.2011
Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry. (Platnost do 31.10.2017).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16050 (560006) - 1.12.2011
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 560186-10 (560186) - 1.12.2011
Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti.
108.90 Kč

ČSN 560186-2 (560186) - 1.12.2011
Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení.
108.90 Kč

ČSN 560186-4 (560186) - 1.12.2011
Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu.
108.90 Kč

ČSN 560187-2 (560187) - 1.12.2011
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 2: Ostatní metody zkoušení sladu.
202.40 Kč

ČSN 560187-3 (560187) - 1.12.2011
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 3: Zkoušení sladových výtažků.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 22118 (560653) - 1.12.2011
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu a kvantifikaci mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Charakteristiky metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22119 (560654) - 1.12.2011
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecné požadavky a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-1 (560687) - 1.12.2011
Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 1: Stanovení astaxantinu a kantaxantinu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-2 (560687) - 1.12.2011
Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 2: Identifikace poměru enantiomerů astaxantinu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 569603 (569603) - 1.12.2011
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky.
394.90 Kč

ČSN ISO 6731 (570535) - 1.12.2011
Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda).
169.40 Kč

ČSN ISO 6734 (570731) - 1.12.2011
Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda).
169.40 Kč

ČSN EN 1555-4 (646412) - 1.12.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury).
202.40 Kč

ČSN EN 12948 (654840) - 1.12.2011
Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra.
169.40 Kč

ČSN EN 15705 (654877) - 1.12.2011
Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B).
202.40 Kč

ČSN EN 15956 (654886) - 1.12.2011
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách.
108.90 Kč

ČSN EN 15957 (654887) - 1.12.2011
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném.
169.40 Kč

ČSN EN 12705 (668656) - 1.12.2011
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení změny barevného odstínu bílých nebo světle zbarvených povrchů usní způsobené migrací.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - 1.12.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16212 (681552) - 1.12.2011
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní (ISO 16212: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13079 (704206) - 1.12.2011
Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Trubičky pro měření rychlosti sedimentace erytrocytů Westergrenovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13130 (704300) - 1.12.2011
Laboratorní sklo - Exsikátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13132 (704322) - 1.12.2011
Laboratorní sklo - Petriho misky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/Oprava2 (730036) - 1.12.2011
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-4:2008/NA-ed.A (730036) - 1.12.2011
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1998-5:2006/NA-ed.A (730036) - 1.12.2011
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for eartquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 1998-6:2007/NA-ed.A (730036) - 1.12.2011
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

TNI 730327 (730327) - 1.12.2011
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení.
493.90 Kč

ČSN EN 1824 (737015) - 1.12.2011
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích.
317.90 Kč

ČSN EN 13420 (746809) - 1.12.2011
Okna - Chování mezi rozdílnými klimaty - Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 13241-1+A1 (747031) - 1.12.2011
Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti. (Platnost do 30.6.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 13508-2+A1 (756901) - 1.12.2011
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku.
1053.80 Kč

ČSN EN 15987 (790015) - 1.12.2011
Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17076-2 (793863) - 1.12.2011
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 2: Metoda Martindale za použití kotouče s kuličkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16181 (795640) - 1.12.2011
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení ftalátů v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16133 (836130) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15175 (836145) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Charakterizace půdy souvisící s ochranou podzemní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16072 (836440) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Laboratorní metody pro stanovení mikrobiální půdní respirace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14240-1 (836441) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 1: Metoda substrátem indukované respirace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14240-2 (836441) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 2: Fumigační extrakční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22030 (836445) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Biologické metody - Chronická toxicita pro vyšší rostliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20963 (836452) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Účinky znečištění na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta) - Stanovení akutní toxicity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15952 (836453) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na juvenilní stádia pozemních hlemýžďů (Helicidae) - Stanovení účinků znečištění půdy na růst (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17402 (836500) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biologické dostupnosti znečišťujících látek v půdě a v půdních materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

TNI CEN/TR 16130 (838051) - 1.12.2011
Charakterizace odpadů - Ověření na místě.
169.40 Kč

ČSN EN 14778 (838211) - 1.12.2011
Tuhá biopaliva - Vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14780 (838213) - 1.12.2011
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.12.2011
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 25424 (855254) - 1.12.2011
Sterilizace zdravotnických prostředků - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13408-1 (855264) - 1.12.2011
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13408-2 (855264) - 1.12.2011
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Filtrace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13408-3 (855264) - 1.12.2011
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 3: Lyofilizace.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302774-V1.1.1 (874609) - 1.12.2011
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300433-1-V1.3.1 (875033) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300433-2-V1.3.1 (875033) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V5.2.1 (875111) - 1.12.2011
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V5.2.1 (875111) - 1.12.2011
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V5.2.1 (875111) - 1.12.2011
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302296-2-V1.2.1 (875125) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302729-1-V1.1.2 (875158) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302729-2-V1.1.2 (875158) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz , 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302998-1-V1.1.1 (875159) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302998-2-V1.1.1 (875159) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, zkušební uspořádání pro vysílače využívající technologii OFDM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302769-V1.2.1 (879049) - 1.12.2011
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 28706-5 (945040) - 1.12.2011
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)