Nové normy ČSN za prosinec 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2011 v 09:00


ČSN EN ISO 14006 (010906) - 1.12.2011
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění ekodesignu.
434.00 Kč

ČSN ISO 29821-1 (011464) - 1.12.2011
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Část 1: Všeobecné pokyny.
338.00 Kč

ČSN ISO 10302-2 (011673) - 1.12.2011
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14253-2 (014100) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14253-3 (014100) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12780-1 (014140) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12780-2 (014140) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12781-1 (014146) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12781-2 (014146) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12181-1 (014151) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12181-2 (014151) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12180-1 (014156) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12180-2 (014156) - 1.12.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021 (015257) - 1.12.2011
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-4 (018234) - 1.12.2011
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Monitorování zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-5 (018234) - 1.12.2011
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní: Výměna dat situací (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN P CEN/TS 28701 (018236) - 1.12.2011
Dopravní telematika - Veřejná doprava osob - Identifikace stacionárních objektů ve veřejné dopravě osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 14825 (018281) - 1.12.2011
Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - GDF5.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
7159.20 Kč

ČSN EN 15722 (018461) - 1.12.2011
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall.
350.00 Kč

ČSN EN 13523-11 (038761) - 1.12.2011
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost rozpouštědlům (zkouška otěrem).
120.00 Kč

ČSN EN 14894 (078400) - 1.12.2011
Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů.
223.00 Kč

ČSN ISO 6406 (078540) - 1.12.2011
Lahve na plyny - Bezešvé ocelové lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení.
434.00 Kč

ČSN ISO 10462 (078542) - 1.12.2011
Lahve na plyny - Lahve na přepravu rozpuštěného acetylenu - Periodická kontrola a údržba.
338.00 Kč

ČSN EN 13053+A1 (127005) - 1.12.2011
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13141-4 (127131) - 1.12.2011
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60534-2-1-ed.2 (134510) - 1.12.2011
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61784-3-18 (184001) - 1.12.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10218-2 (186502) - 1.12.2011
Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace.
567.00 Kč

ČSN EN 14154-1+A2 (257811) - 1.12.2011
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 14154-2+A2 (257811) - 1.12.2011
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití.
434.00 Kč

ČSN EN 14154-3+A2 (257811) - 1.12.2011
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN 81-41:2011/Oprava1 (274003) - 1.12.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu.
29.00 Kč

ČSN EN 14535-1+A1 (284031) - 1.12.2011
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu.
338.00 Kč

ČSN EN 15595+A1 (284043) - 1.12.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola.
543.00 Kč

ČSN EN 15220-1+A1 (284054) - 1.12.2011
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele - Část 1: Pneumatické brzdové ukazatele.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6185-4 (320840) - 1.12.2011
Nafukovací čluny - Část 4: Čluny s délkou trupu od 8 m do 24 m a s motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším.
350.00 Kč

ČSN EN 50522 (333201) - 1.12.2011
Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV. (Platnost do 10.1.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 61936-1 (333201) - 1.12.2011
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla. (Platnost do 11.8.2024).
768.00 Kč

ČSN EN 61000-4-21-ed.2 (333432) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61000-4-22 (333432) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-22: Zkušební a měřicí technika - Měření vyzařované emise a odolnosti v plně bezodrazových komorách (FAR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 50065-1-ed.2 (333435) - 1.12.2011
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení.
338.00 Kč

ČSN EN 61851-1-ed.2 (341590) - 1.12.2011
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky. (Od 31.12.2017 dle V 2/17 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62752 (34 1591) z 1.2.2017). (Platnost do 5.7.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 50525-1 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 50525-2-11 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-11: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely s PVC termoplastickou izolací.
223.00 Kč

ČSN EN 50525-2-12 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití - Prodlužovací vedení s PVC termoplastickou izolací.
223.00 Kč

ČSN EN 50525-2-21 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací.
350.00 Kč

ČSN EN 50525-2-22 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-22: Kabely pro všeobecné použití - Vysoce flexibilní opletené kabely se sesítěnou elastomerovou izolací.
186.00 Kč

ČSN EN 50525-2-31 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-31: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací.
223.00 Kč

ČSN EN 50525-2-41 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-41: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací.
223.00 Kč

ČSN EN 50525-2-42 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-42: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely se sesítěnou EVA izolací.
186.00 Kč

ČSN EN 50525-2-51 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-51: Kabely pro všeobecné použití - Oleji odolné ovládací kabely s PVC termoplastickou izolací.
223.00 Kč

ČSN EN 50525-2-71 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-71: Kabely pro všeobecné použití - Ploché pokovené kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací.
186.00 Kč

ČSN EN 50525-2-72 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-72: Kabely pro všeobecné použití - Ploché rozdělitelné kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací.
186.00 Kč

ČSN EN 50525-2-81 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-81: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěným elastomerovým obalem pro obloukové svařování.
186.00 Kč

ČSN EN 50525-2-82 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-82: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěnou elastomerovou izolací pro dekorativní řetězce.
186.00 Kč

ČSN EN 50525-2-83 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-83: Kabely pro všeobecné použití - Vícežilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací.
186.00 Kč

ČSN EN 50525-3-11 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu.
223.00 Kč

ČSN EN 50525-3-21 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-21: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu.
223.00 Kč

ČSN EN 50525-3-31 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-31: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu.
223.00 Kč

ČSN EN 50525-3-41 (347410) - 1.12.2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu.
186.00 Kč

ČSN EN 60076-2-ed.2 (351001) - 1.12.2011
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny.
434.00 Kč

ČSN EN 50541-1 (351111) - 1.12.2011
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 25.6.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 61954-ed.2 (351611) - 1.12.2011
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.11.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 61810-2-1 (353412) - 1.12.2011
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.10.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61810-2-ed.2 (353412) - 1.12.2011
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.10.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 60512-17-2 (354055) - 1.12.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-2: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17b: Pevnost úchytky kabelu proti kroužení kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-8-2 (354055) - 1.12.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-8-3 (354055) - 1.12.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.2.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-9-4 (354055) - 1.12.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50550 (354195) - 1.12.2011
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP). (Platnost do 20.8.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60130-9-ed.2 (354602) - 1.12.2011
Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 9: Kruhové konektory pro rozhlas a přidružená zvuková zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60269-6 (354701) - 1.12.2011
Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů.
350.00 Kč

ČSN EN 60099-8 (354870) - 1.12.2011
Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV. (Platnost do 19.12.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 62244 (356575) - 1.12.2011
Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory záření pro detekci radioaktivních a zvláštních jaderných materiálů na národních hranicích. (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.1.2024).
567.00 Kč

ČSN EN 62327 (356576) - 1.12.2011
Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření. (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 7.10.2022).
567.00 Kč

ČSN EN 62363 (356577) - 1.12.2011
Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace. (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60679-6 (358430) - 1.12.2011
Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 6: Měřicí metoda krátkodobé nestability fáze oscilátorů řízených křemenným krystalem a PAV oscilátorů - Pokyny pro použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62047-8 (358775) - 1.12.2011
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 8: Zkušební metoda ohýbání proužku pro měření tahových vlastností tenkých vrstev. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60191-6-17 (358791) - 1.12.2011
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-17: Všeobecná pravidla pro přípravu obrysového nákresu pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Návod pro návrh vrstvových pouzder - Pouzdra P-PFBGA a P-PFLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60747-5-5 (358797) - 1.12.2011
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.8.2023).
567.00 Kč

ČSN EN 60749-21-ed.2 (358799) - 1.12.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-29-ed.2 (358799) - 1.12.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60793-1-44-ed.2 (359213) - 1.12.2011
Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.8.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 61167 (360250) - 1.12.2011
Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.6.2019).
1159.00 Kč

ČSN EN 62386-210 (360540) - 1.12.2011
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 210: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řadič (Zařízení typ 9). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 50564 (361060) - 1.12.2011
Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby energie nízkého příkonu.
434.00 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.2 (361550) - 1.12.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1767.00 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.3:2009/Oprava1 (361551) - 1.12.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.2 (361580) - 1.12.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.2:2011/A11 (361580) - 1.12.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.2:2011/A12 (361580) - 1.12.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.3:2009/Oprava1 (361581) - 1.12.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 61029-2-12 (361581) - 1.12.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity. (Platnost do 21.6.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 62660-2 (364328) - 1.12.2011
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.1.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 61951-2-ed.3 (364385) - 1.12.2011
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.4.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 62116 (364625) - 1.12.2011
Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu fotovoltaických střídačů připojených do elektrizační soustavy. (Platnost do 2.4.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 62509 (364626) - 1.12.2011
Regulátory nabití baterie pro fotovoltaické systémy - Výkonnost a funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50548 (364627) - 1.12.2011
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60601-2-57 (364801) - 1.12.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-57: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů obsahujících nelaserový světelný zdroj určených pro terapeutické, diagnostické, monitorovací a kosmetické/estetické použití.
350.00 Kč

ČSN EN 50556 (365601) - 1.12.2011
Systémy silniční dopravní signalizace. (Platnost do 28.9.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 61937-10 (367552) - 1.12.2011
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 10: Bitový tok nelineární PCM podle MPEG-4 formátu bezztrátového kódování (ALS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50090-1 (368051) - 1.12.2011
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace.
338.00 Kč

ČSN EN 62574 (368617) - 1.12.2011
Zvukové, obrazové a multimediální systémy - Všeobecné přidělení kanálu vícekanálového zvuku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60118-13-ed.3 (368860) - 1.12.2011
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). (Platnost do 19.2.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 62040-3-ed.2 (369066) - 1.12.2011
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.5.2024).
945.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-1 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 1: Základní rámec (SQL/Základní rámec). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-10 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 10: Vazby objektového jazyka (SQL/OLB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2439.60 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-11 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 11: Informační a definiční schémata (SQL/Schémata). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1744.20 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-13 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 13: Rutiny a typy SQL používající programovací jazyk JavaTM (SQL/JRT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-14 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 14: Specifikace spojené s XML (SQL/XML). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2679.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-2 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 2: Základy (SQL/Základy). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
8390.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-3 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 3: Rozhraní úrovně volání (SQL/CLI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2348.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-4 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 4: Persistentně uchované moduly (SQL/PSM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-9 (369178) - 1.12.2011
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 9: Řízení vnějších dat (SQL/MED). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2861.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-1 (369743) - 1.12.2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-2 (369743) - 1.12.2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 2: Mechanismy využívající symetrické šifrovací algoritmy.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-5 (369743) - 1.12.2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 5: Mechanismy používající techniku nulových znalostí.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27003 (369790) - 1.12.2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací.
543.00 Kč

TPG 60903 (380609) - 15.12.2011
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti.
196.40 Kč

ČSN EN 1560 (420005) - 1.12.2011
Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů.
223.00 Kč

ČSN EN 10351 (420527) - 1.12.2011
Chemický rozbor železných materiálů - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí - Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (celkový) a Sn (běžná metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12513 (420961) - 1.12.2011
Slévárenství - Otěruvzdorné litiny.
223.00 Kč

ČSN EN 1559-1 (421260) - 1.12.2011
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně.
338.00 Kč

ČSN EN 131-1+A1 (493830) - 1.12.2011
Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry. (Platnost do 31.10.2017).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16050 (560006) - 1.12.2011
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 560186-10 (560186) - 1.12.2011
Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti.
120.00 Kč

ČSN 560186-2 (560186) - 1.12.2011
Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení.
120.00 Kč

ČSN 560186-4 (560186) - 1.12.2011
Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu.
120.00 Kč

ČSN 560187-2 (560187) - 1.12.2011
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 2: Ostatní metody zkoušení sladu.
223.00 Kč

ČSN 560187-3 (560187) - 1.12.2011
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 3: Zkoušení sladových výtažků.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22118 (560653) - 1.12.2011
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu a kvantifikaci mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Charakteristiky metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22119 (560654) - 1.12.2011
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecné požadavky a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-1 (560687) - 1.12.2011
Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 1: Stanovení astaxantinu a kantaxantinu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-2 (560687) - 1.12.2011
Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 2: Identifikace poměru enantiomerů astaxantinu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 569603 (569603) - 1.12.2011
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky.
434.00 Kč

ČSN ISO 6731 (570535) - 1.12.2011
Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda).
186.00 Kč

ČSN ISO 6734 (570731) - 1.12.2011
Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda).
186.00 Kč

ČSN EN 1555-4 (646412) - 1.12.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury).
223.00 Kč

ČSN EN 12948 (654840) - 1.12.2011
Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra.
186.00 Kč

ČSN EN 15705 (654877) - 1.12.2011
Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B).
223.00 Kč

ČSN EN 15956 (654886) - 1.12.2011
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách.
120.00 Kč

ČSN EN 15957 (654887) - 1.12.2011
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném.
186.00 Kč

ČSN EN 12705 (668656) - 1.12.2011
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení změny barevného odstínu bílých nebo světle zbarvených povrchů usní způsobené migrací.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - 1.12.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16212 (681552) - 1.12.2011
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní (ISO 16212: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13079 (704206) - 1.12.2011
Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Trubičky pro měření rychlosti sedimentace erytrocytů Westergrenovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13130 (704300) - 1.12.2011
Laboratorní sklo - Exsikátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13132 (704322) - 1.12.2011
Laboratorní sklo - Petriho misky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/Oprava2 (730036) - 1.12.2011
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-4:2008/NA-ed.A (730036) - 1.12.2011
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1998-5:2006/NA-ed.A (730036) - 1.12.2011
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for eartquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 1998-6:2007/NA-ed.A (730036) - 1.12.2011
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

TNI 730327 (730327) - 1.12.2011
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení.
543.00 Kč

ČSN EN 1824 (737015) - 1.12.2011
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích.
350.00 Kč

ČSN EN 13420 (746809) - 1.12.2011
Okna - Chování mezi rozdílnými klimaty - Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 13241-1+A1 (747031) - 1.12.2011
Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti. (Platnost do 30.6.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 13508-2+A1 (756901) - 1.12.2011
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku.
1159.00 Kč

ČSN EN 15987 (790015) - 1.12.2011
Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17076-2 (793863) - 1.12.2011
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 2: Metoda Martindale za použití kotouče s kuličkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16181 (795640) - 1.12.2011
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení ftalátů v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16133 (836130) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15175 (836145) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Charakterizace půdy souvisící s ochranou podzemní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16072 (836440) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Laboratorní metody pro stanovení mikrobiální půdní respirace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14240-1 (836441) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 1: Metoda substrátem indukované respirace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14240-2 (836441) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 2: Fumigační extrakční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22030 (836445) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Biologické metody - Chronická toxicita pro vyšší rostliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20963 (836452) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Účinky znečištění na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta) - Stanovení akutní toxicity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15952 (836453) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na juvenilní stádia pozemních hlemýžďů (Helicidae) - Stanovení účinků znečištění půdy na růst (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17402 (836500) - 1.12.2011
Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biologické dostupnosti znečišťujících látek v půdě a v půdních materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

TNI CEN/TR 16130 (838051) - 1.12.2011
Charakterizace odpadů - Ověření na místě.
186.00 Kč

ČSN EN 14778 (838211) - 1.12.2011
Tuhá biopaliva - Vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14780 (838213) - 1.12.2011
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.12.2011
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 25424 (855254) - 1.12.2011
Sterilizace zdravotnických prostředků - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-1 (855264) - 1.12.2011
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-2 (855264) - 1.12.2011
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Filtrace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-3 (855264) - 1.12.2011
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 3: Lyofilizace.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302774-V1.1.1 (874609) - 1.12.2011
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300433-1-V1.3.1 (875033) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300433-2-V1.3.1 (875033) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V5.2.1 (875111) - 1.12.2011
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V5.2.1 (875111) - 1.12.2011
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V5.2.1 (875111) - 1.12.2011
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302296-2-V1.2.1 (875125) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302729-1-V1.1.2 (875158) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302729-2-V1.1.2 (875158) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz , 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302998-1-V1.1.1 (875159) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302998-2-V1.1.1 (875159) - 1.12.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, zkušební uspořádání pro vysílače využívající technologii OFDM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302769-V1.2.1 (879049) - 1.12.2011
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 28706-5 (945040) - 1.12.2011
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.