Nové normy ČSN za duben 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2008 v 09:00


ČSN EN 62402 (010697) - 1.4.2008
Management zastarávání - Pokyn k použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - 1.4.2008
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18595 (051340) - 1.4.2008
Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 15316-3-1 (060401) - 1.4.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15316-3-2 (060401) - 1.4.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15316-3-3 (060401) - 1.4.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15377-3 (060403) - 1.4.2008
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Optimalizace pro užití obnovitelných energetických zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15450 (060404) - 1.4.2008
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování otopných soustav s tepelnými čerpadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 225-1 (075856) - 1.4.2008
Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 1: Čerpadla pro hořáky na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 225-2 (075856) - 1.4.2008
Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 2: Pohony pro hořáky na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15081 (133095) - 1.4.2008
Průmyslové armatury - Montážní sady pro připojení částečně otočných pohonů armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60534-9 (134510) - 1.4.2008
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 9: Zkušební metoda na odezvu měřicího systému z úrovně vstupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8434-1 (137885) - 1.4.2008
Kovové trubkové spojky pro tekutiny a všeobecné použití - Část 1: 24 ° kónické spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13771-2 (140615) - 1.4.2008
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Kondenzační jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13126-7 (166111) - 1.4.2008
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 7: Okenní sklapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14648 (166112) - 1.4.2008
Stavební kování - Kování okenic - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14637 (166238) - 1.4.2008
Stavební kování - Elektricky řízený zádržný systém pro požární dveře - Požadavky, zkušební metody, použití a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62264-3 (182002) - 1.4.2008
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2020).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 463:2006/Oprava1 (251801) - 1.4.2008
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů.
26.40 Kč

ČSN EN 15095 (267404) - 1.4.2008
Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 15429-1 (277452) - 1.4.2008
Zametače - Část 1: Klasifikace a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15179 (284041) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdové systémy osobních vozů.
394.90 Kč

ČSN EN 15085-1 (284401) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Všeobecně.
169.40 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování.
202.40 Kč

ČSN EN 15085-3 (284401) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15085-4 (284401) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 15085-5 (284401) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace.
202.40 Kč

ČSN EN 1501-4 (300350) - 1.4.2008
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu.
202.40 Kč

ČSN EN 3375-003 (311718) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 003: Jednoduché opletení - 77 Ohm - Typ KG - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3375-004 (311718) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 004: Dvojité opletení - 77 Ohm - Typ WJ - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3375-005 (311718) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 005: Dvojité opletení + spirálové ovinutí kovovým páskem - 77 Ohm - Typ WV - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-418 (311725) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 418: Tepelná odolnost vodičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-009 (311727) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4604-004 (311734) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 004: Kabely mikrokoaxiální, vysoce odolné, 50 Ohm, 200 °C, typ WS - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4604-007 (311734) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 007: Kabel koaxiální 50 Ohm, 200 °C, type WN - Výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4008-015 (311808) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 015: Hlavice pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-034 (311809) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 034: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3645-007 (311813) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3645-008 (311813) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 008: Ochranný kryt pro zástrčku uzemněnou kroužkem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3373-001 (311834) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Koncová očka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4639-003 (311932) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 003: Optický modul s kolíky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4639-004 (311932) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 004: Optický modul s dutinkami - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4639-005 (311932) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 005: Snímatelná osově posuvná objímka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4379 (312142) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním, výkovky De <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2465 (312235) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Žíhaná na měkko - 450 MPa <= Rm <= 680 MPa - Tyče pro obrábění - 4 mm <= De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13281 (320230) - 1.4.2008
Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů.
169.40 Kč

ČSN EN 60027-2 (330100) - 1.4.2008
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (Od 1.6.2011 dle V 3/09 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 80000-13 (01 1300) z 1.3.2009). (Platnost do 12.2.2022).
698.50 Kč

ČSN EN 60664-1-ed.2 (330420) - 1.4.2008
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky. (Platnost do 30.6.2023).
698.50 Kč

ČSN EN 61340-5-1-ed.2 (346440) - 1.4.2008
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky. (Platnost do 18.11.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 60454-2-ed.2 (346542) - 1.4.2008
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62021-2 (346707) - 1.4.2008
Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 2: Kolorimetrická titrace.
202.40 Kč

ČSN 347616-4D1 (347616) - 1.4.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl D1: Vícežilové kabely 450/750 V s izolací a pláštěm z PVC.
169.40 Kč

ČSN 347616-4D2 (347616) - 1.4.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl D2: Vícežilové kabely 450/750 V s koncentrickým jádrem a s izolací a pláštěm z PVC.
169.40 Kč

ČSN 347616-4E1 (347616) - 1.4.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E1: Vícežilový kabel 450/750 V s kovovým obalem.
202.40 Kč

ČSN 347616-4E2 (347616) - 1.4.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E2: Vícepárové kabely s kovovým obalem.
202.40 Kč

ČSN 347616-4E3 (347616) - 1.4.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E3: Vícežilový kabel 450/750 V s olověným stíněním.
202.40 Kč

ČSN EN 60034-8-ed.2 (350000) - 1.4.2008
Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení.
317.90 Kč

ČSN EN 60915 (354042) - 1.4.2008
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN IEC 60880 (356587) - 1.4.2008
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A.
539.00 Kč

ČSN EN 62022 (356666) - 1.4.2008
Instalované monitory ke kontrole a detekci zářičů gama obsažených v recyklovatelných a/nebo nerecyklovatelných materiálech přepravovaných vozidly.
306.90 Kč

ČSN EN 60286-3-ed.2 (358292) - 1.4.2008
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.6.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 60191-6-13 (358791) - 1.4.2008
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.11.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 62132-3 (358798) - 1.4.2008
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1GHz - Část 3: Metody injekce velkého proudu (BCI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61188-5-3 (359038) - 1.4.2008
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-3: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na dvou stranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61188-5-4 (359038) - 1.4.2008
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-4: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru J na dvou stranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61188-5-5 (359038) - 1.4.2008
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-5: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na čtyřech stranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2:2004/Oprava2 (361045) - 1.4.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-36-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.4.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-37-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.4.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-38-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.4.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-39-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.4.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 50173-1-ed.2 (367253) - 1.4.2008
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.4.2014).
859.10 Kč

ČSN EN 50173-2 (367253) - 1.4.2008
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory. (Platnost do 19.3.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 50173-4 (367253) - 1.4.2008
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory. (Platnost do 19.3.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 50173-5 (367253) - 1.4.2008
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra. (Platnost do 19.3.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 62226-3-1 (367910) - 1.4.2008
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 50090-4-3 (368051) - 1.4.2008
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiích - Komunikace KNXnet/IP (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.5.2018).
108.90 Kč

ČSN EN 50494 (368605) - 1.4.2008
Rozvod satelitního signálu jedním koaxiálním kabelem v bytových instalacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27006 (369790) - 1.4.2008
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-10 (369860) - 1.4.2008
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 10: Data geometrického obrysu ruky.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-9 (369860) - 1.4.2008
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu.
202.40 Kč

TPG 81101 (380811) - 30.4.2008
Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz.
115.00 Kč

ČSN EN 3-8:2007/Oprava1 (389100) - 1.4.2008
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar.
26.40 Kč

ČSN EN 3-9:2007/Oprava1 (389100) - 1.4.2008
Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2.
26.40 Kč

ČSN EN 13565-1+A1 (389221) - 1.4.2008
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14557:2003/A1 (389502) - 1.4.2008
Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami.
108.90 Kč

ČSN EN 15198 (389695) - 1.4.2008
Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
202.40 Kč

ČSN EN 15233 (389696) - 1.4.2008
Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
306.90 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - 1.4.2008
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10424-2 (451330) - 1.4.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Spojování a kalibrování rotačních osazených závitových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15550 (467025) - 1.4.2008
Krmiva - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 847-1+A1 (496122) - 1.4.2008
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče.
317.90 Kč

ČSN EN 15519 (500441) - 1.4.2008
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Příprava výluhu organickým rozpouštědlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14501 (570540) - 1.4.2008
Mléko a sušené mléko - Stanovení obsahu aflatoxinu M1 - Čištění imunoafinitní chromatografií a stanovení pomocí HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15015 (642841) - 1.4.2008
Plasty - Vytlačované desky z rázově houževnatých modifikovaných akrylonitril/styren kopolymerů (ABS, AEPDS a ASA) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1167-3 (643124) - 1.4.2008
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1167-4 (643124) - 1.4.2008
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15015 (646419) - 1.4.2008
Plastové potrubní systémy - Rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů.
306.90 Kč

ČSN EN 15493 (650120) - 1.4.2008
Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 15494 (650121) - 1.4.2008
Svíčky - Bezpečnostní označení výrobků.
306.90 Kč

ČSN EN 15426 (650122) - 1.4.2008
Svíčky - Specifikace pro stanovení čadivosti svíček (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15469 (656485) - 1.4.2008
Ropné výrobky - Zkušební metoda pro stanovení volné vody ve zkapalněném ropném plynu vizuální metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15470 (656486) - 1.4.2008
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15471 (656487) - 1.4.2008
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22716 (681503) - 1.4.2008
Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi.
306.90 Kč

ČSN EN 13915 (723613) - 1.4.2008
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2019).
306.90 Kč

ČSN 727221-1 (727221) - 1.4.2008
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití.
306.90 Kč

ČSN 727221-2 (727221) - 1.4.2008
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TR 13233 (727501) - 1.4.2008
Speciální technická keramika - Definice a značky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - 1.4.2008
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Výpočet a prezentace souhrnů časově teplotních rozdílů, pro stanovení užití energie ve vytápěném prostoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13063-1+A1 (734213) - 1.4.2008
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí.
317.90 Kč

ČSN EN 13063-2+A1 (734213) - 1.4.2008
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu.
317.90 Kč

ČSN EN 13063-3 (734213) - 1.4.2008
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy.
306.90 Kč

ČSN EN 14809:2006/Oprava1 (735925) - 1.4.2008
Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace.
26.40 Kč

ČSN 736160 (736160) - 1.4.2008
Zkoušení asfaltových směsí.
306.90 Kč

ČSN EN 1337-8 (736270) - 1.4.2008
Stavební ložiska - Část 8: Vodící ložiska a konstrukce.
306.90 Kč

ČSN EN 13848-1 (736359) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje.
306.90 Kč

ČSN EN 13231-1 (736374) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem.
202.40 Kč

ČSN EN 13231-2 (736374) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Práce ve výhybkách a výhybkových konstrukcích s kolejovým ložem.
202.40 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - 1.4.2008
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky, klasifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 17381 (757304) - 1.4.2008
Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod.
202.40 Kč

ČSN 757350 (757350) - 1.4.2008
Jakost vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9562:2005/Z1 (757531) - 1.4.2008
Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).
26.40 Kč

ČSN 757610 (757610) - 1.4.2008
Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa srážecí metodou.
108.90 Kč

ČSN ISO 14442 (757743) - 1.4.2008
Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15126 (758087) - 1.4.2008
Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23667 (770619) - 1.4.2008
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Tuhé a kompozitní plastové IBC - Zkoušení chemické snášenlivosti.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 23910 (793823) - 1.4.2008
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti ve vytržení stehu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-X18 (800102) - 1.4.2008
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X18: Zjišťování možnosti fenolického žloutnutí materiálů.
169.40 Kč

ČSN EN 13297 (804416) - 1.4.2008
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných vlasových podlahových krytin.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5981 (804622) - 1.4.2008
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v kombinovaném smykovém ohýbání a tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1497 (832671) - 1.4.2008
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné postroje.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11611 (832740) - 1.4.2008
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech.
306.90 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - 1.4.2008
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací pomůcky, které uživatel drží.
202.40 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - 1.4.2008
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací sedadla.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14121-1 (833010) - 1.4.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 1: Zásady.
317.90 Kč

ČSN EN 13040 (836161) - 1.4.2008
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15216 (838027) - 1.4.2008
Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9917-1 (856345) - 1.4.2008
Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 1: Cementy prášek/kapalina tuhnoucí acidobázickou reakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14801 (856367) - 1.4.2008
Stomatologie - Implantáty - Dynamická únavová zkouška nitrokostních dentálních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.2.2 (872006) - 1.4.2008
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.3.1 (875042) - 1.4.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2473.80 Kč

ČSN ETSI EN 300394-1-V3.1.1 (875047) - 1.4.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300720-1-V1.3.2 (875065) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300720-2-V1.2.1 (875065) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.3.1 (875101) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.4.1 (875101) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V3.2.1 (875111) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-5-V3.2.1 (875111) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-6-V3.2.1 (875111) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302536-2-V1.1.1 (875139) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.2.1 (878595) - 1.4.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.3.1 (878595) - 1.4.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14864+A1 (945070) - 1.4.2008
Smalty - Smaltové povlaky aplikované na ocelové povrchy určené pro psaní - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)