Nové normy ČSN za duben 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2008 v 09:00


ČSN EN 62402 (010697) - 1.4.2008
Management zastarávání - Pokyn k použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - 1.4.2008
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy.
317.90 Kč