Nové normy ČSN za duben 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2008 v 09:00


ČSN EN 62402 (010697) - 1.4.2008
Management zastarávání - Pokyn k použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - 1.4.2008
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18595 (051340) - 1.4.2008
Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 15316-3-1 (060401) - 1.4.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15316-3-2 (060401) - 1.4.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15316-3-3 (060401) - 1.4.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15377-3 (060403) - 1.4.2008
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Optimalizace pro užití obnovitelných energetických zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15450 (060404) - 1.4.2008
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování otopných soustav s tepelnými čerpadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 225-1 (075856) - 1.4.2008
Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 1: Čerpadla pro hořáky na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 225-2 (075856) - 1.4.2008
Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 2: Pohony pro hořáky na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15081 (133095) - 1.4.2008
Průmyslové armatury - Montážní sady pro připojení částečně otočných pohonů armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60534-9 (134510) - 1.4.2008
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 9: Zkušební metoda na odezvu měřicího systému z úrovně vstupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 8434-1 (137885) - 1.4.2008
Kovové trubkové spojky pro tekutiny a všeobecné použití - Část 1: 24 ° kónické spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13771-2 (140615) - 1.4.2008
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Kondenzační jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13126-7 (166111) - 1.4.2008
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 7: Okenní sklapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14648 (166112) - 1.4.2008
Stavební kování - Kování okenic - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14637 (166238) - 1.4.2008
Stavební kování - Elektricky řízený zádržný systém pro požární dveře - Požadavky, zkušební metody, použití a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62264-3 (182002) - 1.4.2008
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2020).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 463:2006/Oprava1 (251801) - 1.4.2008
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů.
29.00 Kč

ČSN EN 15095 (267404) - 1.4.2008
Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 15429-1 (277452) - 1.4.2008
Zametače - Část 1: Klasifikace a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15179 (284041) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdové systémy osobních vozů.
434.00 Kč

ČSN EN 15085-1 (284401) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Všeobecně.
186.00 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování.
223.00 Kč

ČSN EN 15085-3 (284401) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15085-4 (284401) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 15085-5 (284401) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace.
223.00 Kč

ČSN EN 1501-4 (300350) - 1.4.2008
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu.
223.00 Kč

ČSN EN 3375-003 (311718) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 003: Jednoduché opletení - 77 Ohm - Typ KG - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3375-004 (311718) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 004: Dvojité opletení - 77 Ohm - Typ WJ - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3375-005 (311718) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 005: Dvojité opletení + spirálové ovinutí kovovým páskem - 77 Ohm - Typ WV - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-418 (311725) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 418: Tepelná odolnost vodičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-009 (311727) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4604-004 (311734) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 004: Kabely mikrokoaxiální, vysoce odolné, 50 Ohm, 200 °C, typ WS - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-007 (311734) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 007: Kabel koaxiální 50 Ohm, 200 °C, type WN - Výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4008-015 (311808) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 015: Hlavice pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-034 (311809) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 034: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3645-007 (311813) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-008 (311813) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 008: Ochranný kryt pro zástrčku uzemněnou kroužkem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3373-001 (311834) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Koncová očka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4639-003 (311932) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 003: Optický modul s kolíky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4639-004 (311932) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 004: Optický modul s dutinkami - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4639-005 (311932) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 005: Snímatelná osově posuvná objímka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4379 (312142) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním, výkovky De <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2465 (312235) - 1.4.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Žíhaná na měkko - 450 MPa <= Rm <= 680 MPa - Tyče pro obrábění - 4 mm <= De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13281 (320230) - 1.4.2008
Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů.
186.00 Kč

ČSN EN 60027-2 (330100) - 1.4.2008
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (Od 1.6.2011 dle V 3/09 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 80000-13 (01 1300) z 1.3.2009). (Platnost do 12.2.2022).
768.00 Kč

ČSN EN 60664-1-ed.2 (330420) - 1.4.2008
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky. (Platnost do 30.6.2023).
768.00 Kč

ČSN EN 61340-5-1-ed.2 (346440) - 1.4.2008
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky. (Platnost do 18.11.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 60454-2-ed.2 (346542) - 1.4.2008
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62021-2 (346707) - 1.4.2008
Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 2: Kolorimetrická titrace.
223.00 Kč

ČSN 347616-4D1 (347616) - 1.4.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl D1: Vícežilové kabely 450/750 V s izolací a pláštěm z PVC.
186.00 Kč

ČSN 347616-4D2 (347616) - 1.4.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl D2: Vícežilové kabely 450/750 V s koncentrickým jádrem a s izolací a pláštěm z PVC.
186.00 Kč

ČSN 347616-4E1 (347616) - 1.4.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E1: Vícežilový kabel 450/750 V s kovovým obalem.
223.00 Kč

ČSN 347616-4E2 (347616) - 1.4.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E2: Vícepárové kabely s kovovým obalem.
223.00 Kč

ČSN 347616-4E3 (347616) - 1.4.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E3: Vícežilový kabel 450/750 V s olověným stíněním.
223.00 Kč

ČSN EN 60034-8-ed.2 (350000) - 1.4.2008
Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení.
350.00 Kč

ČSN EN 60915 (354042) - 1.4.2008
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN IEC 60880 (356587) - 1.4.2008
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A.
593.00 Kč

ČSN EN 62022 (356666) - 1.4.2008
Instalované monitory ke kontrole a detekci zářičů gama obsažených v recyklovatelných a/nebo nerecyklovatelných materiálech přepravovaných vozidly.
338.00 Kč

ČSN EN 60286-3-ed.2 (358292) - 1.4.2008
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.6.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 60191-6-13 (358791) - 1.4.2008
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.11.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 62132-3 (358798) - 1.4.2008
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1GHz - Část 3: Metody injekce velkého proudu (BCI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61188-5-3 (359038) - 1.4.2008
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-3: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na dvou stranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61188-5-4 (359038) - 1.4.2008
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-4: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru J na dvou stranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61188-5-5 (359038) - 1.4.2008
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-5: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na čtyřech stranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2:2004/Oprava2 (361045) - 1.4.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-36-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.4.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-37-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.4.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-38-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.4.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-39-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.4.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 50173-1-ed.2 (367253) - 1.4.2008
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.4.2014).
945.00 Kč

ČSN EN 50173-2 (367253) - 1.4.2008
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory. (Platnost do 19.3.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 50173-4 (367253) - 1.4.2008
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory. (Platnost do 19.3.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 50173-5 (367253) - 1.4.2008
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra. (Platnost do 19.3.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 62226-3-1 (367910) - 1.4.2008
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 50090-4-3 (368051) - 1.4.2008
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiích - Komunikace KNXnet/IP (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.5.2018).
120.00 Kč

ČSN EN 50494 (368605) - 1.4.2008
Rozvod satelitního signálu jedním koaxiálním kabelem v bytových instalacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27006 (369790) - 1.4.2008
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-10 (369860) - 1.4.2008
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 10: Data geometrického obrysu ruky.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-9 (369860) - 1.4.2008
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu.
223.00 Kč

TPG 81101 (380811) - 30.4.2008
Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz.
104.60 Kč

ČSN EN 3-9:2007/Oprava1 (389100) - 1.4.2008
Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2.
29.00 Kč

ČSN EN 13565-1+A1 (389221) - 1.4.2008
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15198 (389695) - 1.4.2008
Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
223.00 Kč

ČSN EN 15233 (389696) - 1.4.2008
Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
338.00 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - 1.4.2008
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10424-2 (451330) - 1.4.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Spojování a kalibrování rotačních osazených závitových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15550 (467025) - 1.4.2008
Krmiva - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 847-1+A1 (496122) - 1.4.2008
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče.
350.00 Kč

ČSN EN 15519 (500441) - 1.4.2008
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Příprava výluhu organickým rozpouštědlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14501 (570540) - 1.4.2008
Mléko a sušené mléko - Stanovení obsahu aflatoxinu M1 - Čištění imunoafinitní chromatografií a stanovení pomocí HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15015 (642841) - 1.4.2008
Plasty - Vytlačované desky z rázově houževnatých modifikovaných akrylonitril/styren kopolymerů (ABS, AEPDS a ASA) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1167-3 (643124) - 1.4.2008
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1167-4 (643124) - 1.4.2008
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15015 (646419) - 1.4.2008
Plastové potrubní systémy - Rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů.
338.00 Kč

ČSN EN 15493 (650120) - 1.4.2008
Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 15494 (650121) - 1.4.2008
Svíčky - Bezpečnostní označení výrobků.
338.00 Kč

ČSN EN 15426 (650122) - 1.4.2008
Svíčky - Specifikace pro stanovení čadivosti svíček (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15469 (656485) - 1.4.2008
Ropné výrobky - Zkušební metoda pro stanovení volné vody ve zkapalněném ropném plynu vizuální metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15470 (656486) - 1.4.2008
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15471 (656487) - 1.4.2008
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22716 (681503) - 1.4.2008
Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi.
338.00 Kč

ČSN EN 13915 (723613) - 1.4.2008
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2019).
338.00 Kč

ČSN 727221-1 (727221) - 1.4.2008
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití.
338.00 Kč

ČSN 727221-2 (727221) - 1.4.2008
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TR 13233 (727501) - 1.4.2008
Speciální technická keramika - Definice a značky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - 1.4.2008
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Výpočet a prezentace souhrnů časově teplotních rozdílů, pro stanovení užití energie ve vytápěném prostoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13063-1+A1 (734213) - 1.4.2008
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí.
350.00 Kč

ČSN EN 13063-2+A1 (734213) - 1.4.2008
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu.
350.00 Kč

ČSN EN 13063-3 (734213) - 1.4.2008
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy.
338.00 Kč

ČSN EN 14809:2006/Oprava1 (735925) - 1.4.2008
Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace.
29.00 Kč

ČSN 736160 (736160) - 1.4.2008
Zkoušení asfaltových směsí.
338.00 Kč

ČSN EN 1337-8 (736270) - 1.4.2008
Stavební ložiska - Část 8: Vodící ložiska a konstrukce.
338.00 Kč

ČSN EN 13848-1 (736359) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje.
338.00 Kč

ČSN EN 13231-1 (736374) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem.
223.00 Kč

ČSN EN 13231-2 (736374) - 1.4.2008
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Práce ve výhybkách a výhybkových konstrukcích s kolejovým ložem.
223.00 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - 1.4.2008
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky, klasifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 17381 (757304) - 1.4.2008
Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod.
223.00 Kč

ČSN 757350 (757350) - 1.4.2008
Jakost vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9562:2005/Z1 (757531) - 1.4.2008
Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).
29.00 Kč

ČSN 757610 (757610) - 1.4.2008
Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa srážecí metodou.
120.00 Kč

ČSN ISO 14442 (757743) - 1.4.2008
Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 15126 (758087) - 1.4.2008
Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23667 (770619) - 1.4.2008
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Tuhé a kompozitní plastové IBC - Zkoušení chemické snášenlivosti.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 23910 (793823) - 1.4.2008
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti ve vytržení stehu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-X18 (800102) - 1.4.2008
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X18: Zjišťování možnosti fenolického žloutnutí materiálů.
186.00 Kč

ČSN EN 13297 (804416) - 1.4.2008
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných vlasových podlahových krytin.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5981 (804622) - 1.4.2008
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v kombinovaném smykovém ohýbání a tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1497 (832671) - 1.4.2008
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné postroje.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11611 (832740) - 1.4.2008
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech.
338.00 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - 1.4.2008
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací pomůcky, které uživatel drží.
223.00 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - 1.4.2008
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací sedadla.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14121-1 (833010) - 1.4.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 1: Zásady.
350.00 Kč

ČSN EN 13040 (836161) - 1.4.2008
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15216 (838027) - 1.4.2008
Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9917-1 (856345) - 1.4.2008
Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 1: Cementy prášek/kapalina tuhnoucí acidobázickou reakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14801 (856367) - 1.4.2008
Stomatologie - Implantáty - Dynamická únavová zkouška nitrokostních dentálních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.2.2 (872006) - 1.4.2008
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.3.1 (875042) - 1.4.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2473.80 Kč

ČSN ETSI EN 300394-1-V3.1.1 (875047) - 1.4.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300720-1-V1.3.2 (875065) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300720-2-V1.2.1 (875065) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.3.1 (875101) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.4.1 (875101) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V3.2.1 (875111) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-5-V3.2.1 (875111) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-6-V3.2.1 (875111) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302536-2-V1.1.1 (875139) - 1.4.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.2.1 (878595) - 1.4.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.3.1 (878595) - 1.4.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14864+A1 (945070) - 1.4.2008
Smalty - Smaltové povlaky aplikované na ocelové povrchy určené pro psaní - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.