Nové normy ČSN za září 2023

od NORMSERVISČSN ISO 2859-2 (010261) - 1.9.2023
Statistické přejímky srovnáváním - Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek.
434.00 Kč

ČSN ISO 31073 (010355) - 1.9.2023
Management rizik - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14083 (010983) - 1.9.2023
Skleníkové plyny - Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pocházejících z operací dopravního řetězce (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 80000-6-ed.2 (011300) - 1.9.2023
Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus.
350.00 Kč

ČSN EN 80000-6:2009/Z1 (011300) - 1.9.2023
Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus.
29.00 Kč

ČSN ISO 21940-21 (011449) - 1.9.2023
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů.
567.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52911-3 (011830) - 1.9.2023
Aditivní výroba - Konstrukce - Část 3: PBF-EB kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19749 (012008) - 1.9.2023
Nanotechnologie - Měření velikosti a distribuce tvaru částic pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19807-2 (012019) - 1.9.2023
Nanotechnologie - Magnetické nanomateriály - Část 2: Specifikace charakteristik a metod měření pro nanostrukturované magnetické kuličky pro extrakci nukleových kyselin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21357 (012020) - 1.9.2023
Nanotechnologie - Hodnocení střední velikosti nanoobjektů v kapalných disperzích pomocí statického mnohonásobného rozptylu světla (SMLS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-62 (014445) - 1.9.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 62: Lineární plošné filtry: Spline filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 24647 (015020) - 1.9.2023
Nedestruktivní zkoušení - Robotické ultrazvukové zkušební systémy - Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN ISO 18251-2 (015070) - 1.9.2023
Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 2: Zkušební metoda pro integrovaný výkon systému a zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7010:2021/A4 (018012) - 1.9.2023
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7010:2021/A5 (018012) - 1.9.2023
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7010:2021/A6 (018012) - 1.9.2023
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
186.00 Kč

ČSN EN 15876 (018386) - 1.9.2023
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 13411-3 (024470) - 1.9.2023
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4063 (050011) - 1.9.2023
Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110) - 1.9.2023
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13480-3:2018/A5 (130020) - 1.9.2023
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
223.00 Kč

ČSN EN 61158-2-ed.5:2015/Z1 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-2-ed.6 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
3461.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-28 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-28: Definice služby datového spoje - Prvky typu 28 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-2-ed.4:2019/Z1 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-2-ed.5 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2583.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-28 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-28: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 28 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-23-ed.2:2019/Z1 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-23-ed.3 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-24-ed.2 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-24: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-5-24:2015/Z1 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-24: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-27 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-27: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 27 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-28 (184020) - 1.9.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-28: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 28 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14154-4 (257811) - 1.9.2023
Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 252 (260380) - 1.9.2023
Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 583 (260384) - 1.9.2023
Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka části - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 283 (260387) - 1.9.2023
Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15085-4 (284401) - 1.9.2023
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15085-5 (284401) - 1.9.2023
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4877-002 (311210) - 1.9.2023
Letectví a kosmonautika - Přídavné kovy pro svařování - Část 002: Autorizované přídavné kovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13281 (320230) - 1.9.2023
Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13590-ed.2 (320880) - 1.9.2023
Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - 1.9.2023
Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21487-ed.2 (325230) - 1.9.2023
Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61400-12-1-ed.2:2018/Z2 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-1-ed.3:2023/Oprava1 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-2-ed.2:2023/Oprava1 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě měření anemometrem na gondole (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 61400-12-2:2014/Z2 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-3:2023/Oprava1 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 12-3: Výkonové charakteristiky - Kalibrace na stanovišti na základě měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-5:2023/Oprava1 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 12-5: Výkonové charakteristiky - Vyhodnocování překážek a terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-6:2023/Oprava1 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 12-6: Převodní funkce rychlosti větru na gondole založená na měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12:2023/Oprava1 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 12: Měření výkonosti větrných elektráren - Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-1 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 50-1: Měření větru - Využití přístrojů umístěných na meteorologickém stožáru, gondole a kuželu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-2:2023/Oprava1 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 50-2: Měření větru - Využití technologie dálkového snímání umístěné na zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-50:2023/Oprava1 (333160) - 1.9.2023
Větrné elektrárny - Část 50: Měření větru - Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 50065-4-1-ed.2 (333435) - 1.9.2023
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50065-4-1:2002/Z1 (333435) - 1.9.2023
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN 50065-4-3-ed.2 (333435) - 1.9.2023
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtr nízkého napětí - Vstupní filtr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50065-4-3:2003/Z1 (333435) - 1.9.2023
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtry nízkého napětí - Vstupní filtr.
29.00 Kč

ČSN EN 50065-4-4-ed.2 (333435) - 1.9.2023
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtr nízkého napětí - Impedanční filtr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50065-4-4:2003/Z1 (333435) - 1.9.2023
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtry nízkého napětí - Impedanční filtr.
29.00 Kč

ČSN EN 50065-4-5-ed.2 (333435) - 1.9.2023
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtr nízkého napětí - Segmentační filtr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50065-4-5:2003/Z1 (333435) - 1.9.2023
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtry nízkého napětí - Segmentační filtr.
29.00 Kč

ČSN EN 50065-4-6-ed.2 (333435) - 1.9.2023
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50065-4-6:2005/Z1 (333435) - 1.9.2023
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-5-1-ed.2 (345615) - 1.9.2023
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Projevy poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Obecný návod.
338.00 Kč

ČSN EN 60695-5-1:2003/Z2 (345615) - 1.9.2023
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-12 (345884) - 1.9.2023
Magnetické materiály - Část 12: Metody zkoušení pro posuzování tepelné odolnosti povrchových izolačních povlaků ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN IEC 62930 (347029) - 1.9.2023
Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se jmenovitým napětím 1,5 kV DC.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60966-3-3 (347720) - 1.9.2023
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-3: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů, frekvenční pásmo do 18 GHz, poloohebný koaxiální kabel typu 50-141 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60966-3-4 (347720) - 1.9.2023
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-4: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů, frekvenční pásmo do 6 GHz, poloohebný koaxiální kabel typu 50-141 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62246-4 (353460) - 1.9.2023
Jazýčkové přepínače - Část 4: Aplikace ve spojení s magnetickým pohonem používaným pro magnetická snímací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-1-ed.5:2021/Oprava1 (354101) - 1.9.2023
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-8-ed.2 (354101) - 1.9.2023
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů.
434.00 Kč

ČSN EN 60947-8:2004/Z1 (354101) - 1.9.2023
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů.
29.00 Kč

ČSN EN 60539-1-ed.3:2016/Z1 (358145) - 1.9.2023
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60539-1-ed.4 (358145) - 1.9.2023
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62149-12 (359276) - 1.9.2023
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 12: Zařízení s laserovou diodou s distribuovanou zpětnou vazbou pro analogové rádio přes vláknové systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-204-1-ed.2 (359350) - 1.9.2023
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 204-1: Elektronické textilie - Metoda zkoušení trvanlivosti pratelných e-textilních produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-204-1:2021/Z1 (359350) - 1.9.2023
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 204-1: Elektronické textílie - Metoda zkoušení trvanlivosti pratelných volnočasových a sportovních oděvů pro systémy s e-textíliemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 61547-ed.2:2010/Z1 (360090) - 1.9.2023
Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61547-ed.3 (360090) - 1.9.2023
Zařízení pro obecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62281-ed.4:2019/A2 (364361) - 1.9.2023
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy.
120.00 Kč

ČSN EN 61951-1-ed.4:2017/A1 (364385) - 1.9.2023
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 1: Nikl-kadmium. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50600-4-8 (367260) - 1.9.2023
Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 4-8: Efektivita využití uhlíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50600-4-9 (367260) - 1.9.2023
Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 4-9: Účinnost využití vody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50697-ed.2 (367261) - 1.9.2023
Informační technologie - Měření spojů od konce ke konci, spojů ukončených modulární zástrčkou a přímo připojené kabeláže. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50697:2020/Z1 (367261) - 1.9.2023
Informační technologie - Měření spojů od konce ke konci, spojů ukončených modulární zástrčkou a přímo připojené kabeláže.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62471-7 (367752) - 1.9.2023
Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 7: Světelné zdroje a svítidla primárně vyzařující viditelné záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60268-23 (368305) - 1.9.2023
Elektroakustická zařízení - Část 23: Televizory a monitory - Reproduktorové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62321-12 (369080) - 1.9.2023
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 12: Společné stanovení - Polybromované bifenyly, polybromované difenylethery a ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29146 (369714) - 1.9.2023
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec managementu přístupu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29184 (369717) - 1.9.2023
Informační technologie - Prohlášení o ochraně soukromí a získání souhlasu online (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50104-ed.4:2020/A1 (378330) - 1.9.2023
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek.
120.00 Kč

ČSN EN 14972-11 (389260) - 1.9.2023
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 11: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro kabelové kanály (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14972-6 (389260) - 1.9.2023
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 6: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro zdvojené podlahy a podhledy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3252 (420049) - 1.9.2023
Prášková metalurgie - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13520 (420470) - 1.9.2023
Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11210 (420661) - 1.9.2023
Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny - Gravimetrické stanovení chloridem amonným (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11490 (420665) - 1.9.2023
Klenotnictví a drahé kovy - Stanovení palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14242 (420673) - 1.9.2023
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou.
223.00 Kč

ČSN EN 10248-1 (421066) - 1.9.2023
Štětovnice válcované za tepla - Část 1: Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 734 (461042) - 1.9.2023
Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru).
223.00 Kč

ČSN EN 17822 (476021) - 1.9.2023
Lesnická strojní zařízení - Požadavky na závěsné zařízení a odkláněcí kladky pro lesnické vyvážecí činnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 13885 (513030) - 1.9.2023
Potravinářská strojní zařízení - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16654:2002/A2 (560118) - 1.9.2023
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10272-1:2019/A1 (560126) - 1.9.2023
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10272-2:2020/A1 (560126) - 1.9.2023
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21872-1:2018/A1 (560651) - 1.9.2023
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz potenciálně enteropatogenních Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae a Vibrio vulnificus (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11337 (643608) - 1.9.2023
Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15522-1 (656081) - 1.9.2023
Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 1: Vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15522-2 (656081) - 1.9.2023
Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 2: Analytická metoda a vyjádření výsledků založených na plynové chromatografii s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) a hmotnostním detektorem (GC-MS) s nízkým rozlišením (Norma k přímému použití jako ČSN).
1392.00 Kč

ČSN EN 15195 (656163) - 1.9.2023
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16568 (656573) - 1.9.2023
Motorová paliva - Směsi methylesterů mastných kyselin (FAME) s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace při 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14885:2023/Oprava1 (665021) - 1.9.2023
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 4618 (670010) - 1.9.2023
Nátěrové hmoty - Slovník.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 7142 (670580) - 1.9.2023
Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Obecné metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - 1.9.2023
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - 1.9.2023
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23582-1 (691290) - 1.9.2023
Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12758+A1 (701017) - 1.9.2023
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16863 (727254) - 1.9.2023
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné reflexní izolační (RI) výrobky - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 730802-ed.2 (730802) - 1.9.2023
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.
945.00 Kč

ČSN 730804-ed.2 (730804) - 1.9.2023
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.
1159.00 Kč

ČSN 730833:2010/Z3 (730833) - 1.9.2023
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.
29.00 Kč

ČSN 730848 (730848) - 1.9.2023
Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody.
434.00 Kč

ČSN EN 12390-10 (731302) - 1.9.2023
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého.
223.00 Kč

ČSN EN 12390-11 (731302) - 1.9.2023
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze.
350.00 Kč

ČSN EN 12390-12 (731302) - 1.9.2023
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-9 (731302) - 1.9.2023
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování v rozmrazovacích solích - Odlupování.
338.00 Kč

ČSN 736148:2023/Oprava1 (736148) - 1.9.2023
Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka.
29.00 Kč

ČSN EN 16729-5 (736390) - 1.9.2023
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 5: Nedestruktivní zkoušky svarů v koleji (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 890 (755808) - 1.9.2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého.
223.00 Kč

ČSN EN 891 (755809) - 1.9.2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý.
223.00 Kč

ČSN EN 12255-10 (756403) - 1.9.2023
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 22458 (763506) - 1.9.2023
Zranitelnost spotřebitelů - Požadavky a směrnice pro návrh a poskytování inkluzivní služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14375 (770414) - 1.9.2023
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28862 (770415) - 1.9.2023
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly pro nefarmaceutické produkty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17665+A1 (771044) - 1.9.2023
Obaly - Zkušební metody a požadavky na prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4484-1 (800088) - 1.9.2023
Textilie a textilní výrobky - Mikroplasty uvolňované z textilií - Část 1: Stanovení úbytku materiálu z plošných textilií během praní.
223.00 Kč

ČSN EN 1875-3 (804624) - 1.9.2023
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda (výpočet pěti nejvyšších vrcholů).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 9241-430 (833582) - 1.9.2023
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 430: Doporučení pro návrh bezdotykového vstupu gesty pro snížení biomechanického stresu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 81060-3 (852701) - 1.9.2023
Neinvazivní tonometry - Část 3: Klinická zkouška typu s kontinuálním automatizovaným měřením.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7439 (852908) - 1.9.2023
Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - 1.9.2023
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky senzibilizace kůže.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-5 (855930) - 1.9.2023
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a zkušební metody - Část 5: Automatizované funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8325 (856034) - 1.9.2023
Stomatologie - Zkušební metody pro rotační nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-15:2022/A1 (856206) - 1.9.2023
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 15: Před světlem chránící infuzní soupravy pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3826-1:2020/A1 (856270) - 1.9.2023
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 23401-1 (856377) - 1.9.2023
Stomatologie - Materiály pro podložení základny zubní protézy - Část 1: Tvrdé materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17869 (910217) - 1.9.2023
Nábytkové kování - Metoda zkoušení pevnosti a zkoušky přetížením konektorů pro nábytek konstruovaný z deskového materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16209 (910269) - 1.9.2023
Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku.
186.00 Kč

ČSN EN 15288-2 (940920) - 1.9.2023
Plavecké bazény pro veřejné užívání - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů.
567.00 Kč

ČSN EN 12790-1 (943415) - 1.9.2023
Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka - Část 1: Opěrná lehátka určená pro děti do doby, než si začnou sedat (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12790-2 (943415) - 1.9.2023
Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka - Část 2: Opěrná lehátka určená pro děti do doby, než se začnou stavět na nohy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 13387-3 (943465) - 1.9.2023
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.