Nové normy ČSN za březen 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2003 v 09:00


ČSN EN ISO 10846-3 (011676) - 1.3.2003
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 3: Nepřímá metoda určení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb.
434.00 Kč

ČSN ISO 15226 (013020) - 1.3.2003
Technická dokumentace - Model životního cyklu a přiřazení dokumentů.
223.00 Kč

ČSN EN 60848 (013783) - 1.3.2003
Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy. (Platnost do 3.4.2016).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 1 (014110) - 1.3.2003
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Referenční teplota pro geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování.
120.00 Kč

ČSN EN 13192 (015080) - 1.3.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny.
223.00 Kč

ČSN EN 13625 (015083) - 1.3.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Směrnice k volbě přístrojů pro měření netěsnosti plynem.
223.00 Kč

ČSN EN 1949 (061461) - 1.3.2003
Instalace systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech a jiných vozidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12952-5 (077604) - 1.3.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem.
593.00 Kč

ČSN EN 12953-2 (077853) - 1.3.2003
Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem.
186.00 Kč

ČSN EN 12805 (078451) - 1.3.2003
Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13856 (078453) - 1.3.2003
Minimální požadavky na obsah příručky uživatele systémů LPG pro motorová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13365 (078454) - 1.3.2003
Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13385 (078455) - 1.3.2003
Lahve na přepravu plynů - Baterie ve vozidlech pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13776 (078456) - 1.3.2003
Postupy plnění a vyprazdňování silničních cisteren na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - 1.3.2003
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení lahví na plyny z kompozitových materiálů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5199 (113012) - 1.3.2003
Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída II.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.3.2003
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky.
350.00 Kč

ČSN EN 13816 (269389) - 1.3.2003
Doprava - Logistika a služby - Veřejná přeprava osob - Definice jakosti služby, cíle a měření.
350.00 Kč

ČSN 274002 (274002) - 1.3.2003
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů.
543.00 Kč

ČSN 274007 (274007) - 1.3.2003
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
434.00 Kč

ČSN 274011 (274011) - 1.3.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9785 (325921) - 1.3.2003
Lodě a lodní technika - Větrání nákladových prostorů pro vozidla poháněná spalovacími motory - Požadavky na výpočet teoretického proudu vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN IEC 60050-121:2000/A1 (330050) - 1.3.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus.
223.00 Kč

ČSN EN 50020-ed.3 (330380) - 1.3.2003
Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrová bezpečnost "i". (Platnost do 1.10.2009).
768.00 Kč

ČSN EN 61140-ed.2 (330500) - 1.3.2003
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení. (Platnost do 27.5.2019).
434.00 Kč

ND ESČ 33.01.03 (332000) - 11.3.2003
Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách
61.00 Kč

ČSN 332000-4-43 (332000) - 1.3.2003
Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům. (Platnost do 1.3.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 50281-3 (332330) - 1.3.2003
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 3: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy. (Platnost do 1.7.2007).
338.00 Kč

ČSN EN 50134-1 (334590) - 1.3.2003
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 61643-11 (341392) - 1.3.2003
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkoušky. (Platnost do 27.8.2015).
567.00 Kč

ČSN EN 60077-1 (341510) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla. (Platnost do 4.9.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 60077-2 (341510) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Všeobecná pravidla. (Platnost do 1.9.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 60077-3 (341510) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC. (Platnost do 29.11.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60695-10-3 (345615) - 1.3.2003
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání. (Platnost do 12.10.2019).
120.00 Kč

ČSN EN 62024-1 (345861) - 1.3.2003
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2011).
62.00 Kč

ČSN EN 62025-1 (345861) - 1.3.2003
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2010).
62.00 Kč

ČSN EN 60684-3-211 (346553) - 1.3.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 211: Smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky, smrštění v poměru 2:1. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2010).
62.00 Kč

ČSN EN 60684-3-403÷405 (346553) - 1.3.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 403 až 405: Trubičky ze skelné tkaniny s akrylátovým povlakem. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60684-3-420÷422 (346553) - 1.3.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 420 až 422: Trubičky z polyethylentereftalátové tkaniny s akrylátovým povlakem. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 50375 (346771) - 1.3.2003
Zkušební metodika pro stírací materiály používané pro elektroizolační olej. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 50326 (347511) - 1.3.2003
Vodiče venkovního elektrického vedení - Charakteristiky maziv. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 50264-1 (347661) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Jmenovitá tloušťka - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.3.2011).
338.00 Kč

ČSN EN 50264-2 (347661) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Jmenovitá tloušťka - Část 2: Jednožilové kabely. (Platnost do 1.3.2011).
350.00 Kč

ČSN EN 50264-3 (347661) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Jmenovitá tloušťka - Část 3: Vícežilové kabely. (Platnost do 1.3.2011).
338.00 Kč

ČSN EN 60034-12 (350000) - 1.3.2003
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko. (Platnost do 16.6.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 61811-50 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 50: Dílčí specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
62.00 Kč

ČSN EN 61811-51 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 51: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Nenormalizované typy a konstrukce. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
62.00 Kč

ČSN EN 61811-52 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 52: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 20 mm x 10 mm. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
62.00 Kč

ČSN EN 61811-53 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 53: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 14 mm x 9 mm. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
62.00 Kč

ČSN EN 61811-54 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 54: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 15 mm x 7,5 mm. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
62.00 Kč

ČSN EN 61811-55 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 55: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 11 mm x 7,5 mm (max.). (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
62.00 Kč

ČSN EN 61058-1 (354107) - 1.3.2003
Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 25.5.2021).
1159.00 Kč

ČSN EN 61076-2-102 (354621) - 1.3.2003
Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-102: Kruhové konektory se stanovenou jakostí - Předmětová specifikace pro zástrčky a zásuvky pro vnější nízkonapěťové napájení. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62056-21 (356131) - 1.3.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN IEC 60692 (356628) - 1.3.2003
Přístroje jaderné techniky - Hustoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN IEC 61504 (356653) - 1.3.2003
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Celoplošné monitorování záření v elektrárně.
338.00 Kč

ČSN IEC 61562 (356655) - 1.3.2003
Přístroje pro ochranu před zářením - Přenosné přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření beta v potravinách.
338.00 Kč

ČSN IEC 61563 (356656) - 1.3.2003
Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření gama v potravinách.
338.00 Kč

ČSN IEC 61584 (356657) - 1.3.2003
Přístroje pro ochranu před zářením - Instalovaná, přenosná nebo transportní zařízení - Měření směru záření a kermového příkonu ve vzduchu.
338.00 Kč

ČSN EN 50164-2 (357605) - 1.3.2003
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN 359200 (359200) - 1.3.2003
Vláknová optika - Normalizované termíny - Anglicko-český slovník.
350.00 Kč

ČSN EN 50377-6-1 (359242) - 1.3.2003
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 6-1: Typ SC-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61754-3 (359244) - 1.3.2003
Rozhraní optických konektorů - Část 3: Druh optických konektorů typu LSA. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 62134-1 (359248) - 1.3.2003
Optické vláknové kryty - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 1.10.2010).
350.00 Kč

ČSN EN 61243-2:1999/A2 (359724) - 1.3.2003
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV.
62.00 Kč

ČSN P ENV 61112 (359739) - 1.3.2003
Izolační přikrývky pro elektrotechniku.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-75 (361040) - 1.3.2003
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-75: Zvláštní požadavky na komerční výdejní spotřebiče a prodejní stroje (vyhřívané elektřinou nebo plynem). (Platnost do 1.3.2007).
434.00 Kč

ČSN EN 50144-2-3 (361570) - 1.3.2003
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, talířové rovinné brusky a leštičky. (Platnost do 1.12.2009).
350.00 Kč

ČSN EN 61029-2-5 (361580) - 1.3.2003
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily. (Platnost do 10.10.2014).
223.00 Kč

ČSN IEC 993:1999/Z1 (364351) - 1.3.2003
Elektrolyt pro uzavřené větrané niklkadmiové články.
29.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14651 (369169) - 1.3.2003
Informační technologie - Mezinárodní řazení a porovnání řetězců - Metoda pro porovnávání znakových řetězců a popis obecné šablony pro přizpůsobení řazení.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC TR 15067-3 (369976) - 1.3.2003
Informační technologie - Aplikační model domácího elektronického systému (HES) - Část 3: Model systému hospodaření s energií pro HES.
338.00 Kč

ČSN EN 50104-ed.2 (378330) - 1.3.2003
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek. (Platnost do 1.6.2013).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10723 (385503) - 1.3.2003
Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik on-line analytických systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10289 (421011) - 1.3.2003
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější povlaky z epoxidů a modifikovaných epoxidů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10290 (421013) - 1.3.2003
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější povlaky z polyuretanu a z modifikovaného polyuretanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10264-4 (421093) - 1.3.2003
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 10111 (421096) - 1.3.2003
Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 13605 (421504) - 1.3.2003
Měď a slitiny mědi - Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice.
338.00 Kč

ČSN EN 13604 (421508) - 1.3.2003
Měď a slitiny mědi - Výrobky z vysoce vodivé mědi na trubice pro elektroniku, polovodičová zařízení a pro použití ve vakuové technice.
223.00 Kč

ČSN EN 10278 (426516) - 1.3.2003
Rozměry, jejich mezní úchylky a tolerance tvaru a polohy lesklých ocelových výrobků.
223.00 Kč

ČSN EN 12484-5 (474040) - 1.3.2003
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 5: Zkušební metody systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 631-1:1997/Oprava1 (511020) - 1.3.2003
Materiály a předměty pro styk s potravinami - Nádoby pro společné stravování - Část 1: Rozměry nádob.
29.00 Kč

ČSN EN 631-2 (511020) - 1.3.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Cateringové kontejnery - Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr.
186.00 Kč

ČSN ISO 15161 (560002) - 1.3.2003
Směrnice pro zavádění ISO 9001: 2000 v potravinářském a nápojovém průmyslu.
434.00 Kč

ČSN EN 13751 (560010) - 1.3.2003
Potraviny - Detekce ozářených potravin fotostimulační luminiscencí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6721-1 (640615) - 1.3.2003
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14632 (643045) - 1.3.2003
Vytlačované desky z polyethylenu (PE-HD) - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15013 (643055) - 1.3.2003
Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 12943 (646901) - 1.3.2003
Přídavné svařovací materiály pro termoplasty - Oblast použití, označování, požadavky, zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 263 (646920) - 1.3.2003
Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 3016 (656078) - 1.3.2003
Ropné výrobky - Stanovení bodu tekutosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6743-4 (656600) - 1.3.2003
Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace - Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy).
186.00 Kč

ČSN EN 13270:2001/Oprava1 (681165) - 1.3.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky v alkyldimethylbetainech (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 13268:2001/Oprava1 (681185) - 1.3.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení ethylenoxidových a propylenoxidových skupin v ethylenoxidových a propylenoxidových sloučeninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-1 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis jednotlivých částí.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-2 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-3 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 3: Vrstvené sklo.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-4 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-5 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-6 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled.
120.00 Kč

ČSN EN 1279-4 (701621) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů.
338.00 Kč

ČSN EN 1341 (721861) - 1.3.2003
Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 1.9.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 1342 (721862) - 1.3.2003
Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 1.9.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 1343 (721863) - 1.3.2003
Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 1.9.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 934-2 (722326) - 1.3.2003
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
338.00 Kč

ČSN EN 934-4 (722326) - 1.3.2003
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
223.00 Kč

ČSN EN 934-6 (722326) - 1.3.2003
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11431 (722350) - 1.3.2003
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla přes sklo (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 588-2 (722906) - 1.3.2003
Vláknocementové trouby pro stoky a kanalizační přípojky - Část 2: Vstupní a revizní šachty.
350.00 Kč

ČSN EN 14114 (730312) - 1.3.2003
Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí.
223.00 Kč

ČSN P ENV 13381-2 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P ENV 13381-3 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Použitá ochrana betonových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P ENV 13381-4 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P ENV 13381-5 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Použitá ochrana železobetonových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P ENV 13381-6 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Použitá ochrana betonem plněných ocelových sloupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P ENV 13381-7 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 13579 (732124) - 1.3.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška hydrofobní impregnace sušením.
186.00 Kč

ČSN EN 13580 (732125) - 1.3.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Absorpce vody a odolnost hydrofobních impregnací proti alkáliím.
186.00 Kč

ČSN EN 13581 (732126) - 1.3.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení úbytku hmotnosti hydrofobizovaného betonu po střídavém působení mrazu a rozmrazovacích solí.
186.00 Kč

ČSN EN 12228 (735971) - 1.3.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti spojů syntetických povrchů (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 12234 (735972) - 1.3.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 12271-3 (736143) - 1.3.2003
Nátěry - Specifikace - Část 3: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru.
120.00 Kč

ČSN EN 12697-10 (736160) - 1.3.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 10: Zhutnitelnost.
223.00 Kč

ČSN EN 12272-1 (736162) - 1.3.2003
Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru.
350.00 Kč

ČSN EN 12274-1 (736163) - 1.3.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva.
120.00 Kč

ČSN EN 12274-3 (736163) - 1.3.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence.
186.00 Kč

ČSN EN 12274-6 (736163) - 1.3.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství.
186.00 Kč

ČSN EN 13481-4 (736370) - 1.3.2003
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-5 (736370) - 1.3.2003
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu.
223.00 Kč

ČSN EN 12899-1 (737030) - 1.3.2003
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky. (Platnost do 1.9.2009).
543.00 Kč

ČSN EN 1263-1 (738114) - 1.3.2003
Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 12255-1 (756403) - 1.3.2003
Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady.
338.00 Kč

ČSN EN 12255-4 (756403) - 1.3.2003
Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění.
186.00 Kč

ČSN EN 12255-6 (756403) - 1.3.2003
Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace.
223.00 Kč

ČSN EN 12255-7 (756403) - 1.3.2003
Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory.
223.00 Kč

ČSN EN 12255-9 (756403) - 1.3.2003
Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání.
223.00 Kč

ČSN EN 13028:2001/Oprava1 (771027) - 1.3.2003
Obaly - Jemné kovové obaly - Kruhové plechovky prosté pro sycené a nebo nesycené nápoje určené svými jmenovitými objemy plnění. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 12803:2000/Oprava1 (795214) - 1.3.2003
Obuv - Zkoušení podešví - Pevnost v tahu a prodloužení (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 13770 (805802) - 1.3.2003
Textilie - Zjišťování odolnosti pletených punčochových výrobků vůči oděru.
223.00 Kč

ČSN EN 361 (832620) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje.
223.00 Kč

ČSN EN 354 (832621) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky.
186.00 Kč

ČSN EN 355 (832622) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu.
186.00 Kč

ČSN EN 360 (832624) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu.
186.00 Kč

ČSN EN 353-1 (832625) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení.
186.00 Kč

ČSN EN 353-2 (832625) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení.
223.00 Kč

ČSN EN 363 (832650) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Systémy zachycení pádu.
223.00 Kč

ČSN EN 943-1 (832726) - 1.3.2003
Ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických oděvů ventilovaných a neventilovaných: "plynotěsných" (typ 1) a které nejsou "plynotěsné" (typ 2).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14738 (833505) - 1.3.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13890 (833616) - 1.3.2003
Ovzduší na pracovišti - Postupy pro měření kovů a polokovů ve vzdušných částicích - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13718-2 (842120) - 1.3.2003
Letecké, lodní a těžké terénní ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na nepřetržitou péči o pacienta (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6876 (856333) - 1.3.2003
Dentální materiály k pečetění kořenového kanálku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300373-1-V1.2.1 (875029) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-14-V1.2.1 (875042) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 14: Opožděný přístup (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-18-V1.2.1 (875042) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-19-V1.2.1 (875042) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 19: Zábrana příchozích volání (BIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-3-1-V1.2.1 (875042) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Všeobecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-10-V1.1.2 (875086) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 10: Řízený provoz v přímém módu (M-DMO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.4.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-10-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 10: Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-13-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-15-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-16-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-17-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-18-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-2-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-3-V1.4.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-4-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-5-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-7-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-8-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.1.1 (875110) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-8-V1.1.1 (875111) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 8: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.1.1 (875114) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302018-1-V1.1.1 (875115) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení rozhlasové služby s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302018-2-V1.1.1 (875115) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení rozhlasové služby s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 303035-2-V1.2.1 (875304) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 301068-3-V1.2.1 (877147) - 1.3.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301068-4-V1.2.1 (877147) - 1.3.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301068-5-V1.2.1 (877147) - 1.3.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301068-6-V1.2.1 (877147) - 1.3.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301937-V1.1.1 (877184) - 1.3.2003
Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Přenositelnost čísla pro služby ETNS (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301165-V1.1.3 (878564) - 1.3.2003
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Prezentace rozhraní sítě a koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301039-V1.2.1 (879538) - 1.3.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro spojování v okruhovém režimu 64 kbit/s se submultiplexováním 16 kbit/s [mod ISO/IEC 17310: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301924-V1.1.1 (879564) - 1.3.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro spojování v okruhovém režimu 64 kbit/s se submultiplexováním 8 kbit/s [mod ISO/IEC 17311: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12572 (942050) - 1.3.2003
Umělé lezecké stěny - Zajišťovací body, požadavky stability a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 71-7 (943095) - 1.3.2003
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 13869 (945202) - 1.3.2003
Zapalovače - Zapalovače s dětskou pojistkou - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.