Nové normy ČSN za březen 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2003 v 09:00


ČSN EN ISO 10846-3 (011676) - 1.3.2003
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 3: Nepřímá metoda určení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb.
394.90 Kč

ČSN ISO 15226 (013020) - 1.3.2003
Technická dokumentace - Model životního cyklu a přiřazení dokumentů.
202.40 Kč

ČSN EN 60848 (013783) - 1.3.2003
Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy. (Platnost do 3.4.2016).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 1 (014110) - 1.3.2003
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Referenční teplota pro geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování.
108.90 Kč

ČSN EN 13192 (015080) - 1.3.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny.
202.40 Kč

ČSN EN 13625 (015083) - 1.3.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Směrnice k volbě přístrojů pro měření netěsnosti plynem.
202.40 Kč

ČSN EN 1949 (061461) - 1.3.2003
Instalace systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech a jiných vozidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12952-5 (077604) - 1.3.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem.
539.00 Kč

ČSN EN 12953-2 (077853) - 1.3.2003
Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem.
169.40 Kč

ČSN EN 12805 (078451) - 1.3.2003
Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13856 (078453) - 1.3.2003
Minimální požadavky na obsah příručky uživatele systémů LPG pro motorová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13365 (078454) - 1.3.2003
Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13385 (078455) - 1.3.2003
Lahve na přepravu plynů - Baterie ve vozidlech pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13776 (078456) - 1.3.2003
Postupy plnění a vyprazdňování silničních cisteren na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - 1.3.2003
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení lahví na plyny z kompozitových materiálů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5199 (113012) - 1.3.2003
Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída II.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.3.2003
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky.
317.90 Kč

ČSN EN 13816 (269389) - 1.3.2003
Doprava - Logistika a služby - Veřejná přeprava osob - Definice jakosti služby, cíle a měření.
317.90 Kč

ČSN 274002 (274002) - 1.3.2003
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů.
493.90 Kč

ČSN 274007 (274007) - 1.3.2003
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
394.90 Kč

ČSN 274011 (274011) - 1.3.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9785 (325921) - 1.3.2003
Lodě a lodní technika - Větrání nákladových prostorů pro vozidla poháněná spalovacími motory - Požadavky na výpočet teoretického proudu vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN IEC 60050-121:2000/A1 (330050) - 1.3.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus.
202.40 Kč

ČSN EN 50020-ed.3 (330380) - 1.3.2003
Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrová bezpečnost "i". (Platnost do 1.10.2009).
698.50 Kč

ČSN EN 61140-ed.2 (330500) - 1.3.2003
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení. (Platnost do 27.5.2019).
394.90 Kč

ND ESČ 33.01.03 (332000) - 11.3.2003
Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách
55.50 Kč

ČSN 332000-4-43 (332000) - 1.3.2003
Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům. (Platnost do 1.3.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 50281-3 (332330) - 1.3.2003
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 3: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy. (Platnost do 1.7.2007).
306.90 Kč

ČSN EN 50134-1 (334590) - 1.3.2003
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 61643-11 (341392) - 1.3.2003
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkoušky. (Platnost do 27.8.2015).
515.90 Kč

ČSN EN 60077-1 (341510) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla. (Platnost do 4.9.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 60077-2 (341510) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Všeobecná pravidla. (Platnost do 1.9.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 60077-3 (341510) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC. (Platnost do 29.11.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60695-10-3 (345615) - 1.3.2003
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání. (Platnost do 12.10.2019).
108.90 Kč

ČSN EN 62024-1 (345861) - 1.3.2003
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2011).
56.10 Kč

ČSN EN 62025-1 (345861) - 1.3.2003
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2010).
56.10 Kč

ČSN EN 60684-3-211 (346553) - 1.3.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 211: Smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky, smrštění v poměru 2:1. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2010).
56.10 Kč

ČSN EN 60684-3-403÷405 (346553) - 1.3.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 403 až 405: Trubičky ze skelné tkaniny s akrylátovým povlakem. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60684-3-420÷422 (346553) - 1.3.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 420 až 422: Trubičky z polyethylentereftalátové tkaniny s akrylátovým povlakem. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 50375 (346771) - 1.3.2003
Zkušební metodika pro stírací materiály používané pro elektroizolační olej. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 50326 (347511) - 1.3.2003
Vodiče venkovního elektrického vedení - Charakteristiky maziv. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 50264-1 (347661) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Jmenovitá tloušťka - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.3.2011).
306.90 Kč

ČSN EN 50264-2 (347661) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Jmenovitá tloušťka - Část 2: Jednožilové kabely. (Platnost do 1.3.2011).
317.90 Kč

ČSN EN 50264-3 (347661) - 1.3.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Jmenovitá tloušťka - Část 3: Vícežilové kabely. (Platnost do 1.3.2011).
306.90 Kč

ČSN EN 60034-12 (350000) - 1.3.2003
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko. (Platnost do 16.6.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 61811-50 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 50: Dílčí specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
56.10 Kč

ČSN EN 61811-51 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 51: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Nenormalizované typy a konstrukce. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
56.10 Kč

ČSN EN 61811-52 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 52: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 20 mm x 10 mm. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
56.10 Kč

ČSN EN 61811-53 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 53: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 14 mm x 9 mm. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
56.10 Kč

ČSN EN 61811-54 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 54: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 15 mm x 7,5 mm. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
56.10 Kč

ČSN EN 61811-55 (353425) - 1.3.2003
Elektromechanická dvoustavová relé - Část 55: Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti - Dva přepínací kontakty se základnou 11 mm x 7,5 mm (max.). (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
56.10 Kč

ČSN EN 61058-1 (354107) - 1.3.2003
Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 25.5.2021).
1053.80 Kč

ČSN EN 61076-2-102 (354621) - 1.3.2003
Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-102: Kruhové konektory se stanovenou jakostí - Předmětová specifikace pro zástrčky a zásuvky pro vnější nízkonapěťové napájení. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 62056-21 (356131) - 1.3.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN IEC 60692 (356628) - 1.3.2003
Přístroje jaderné techniky - Hustoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN IEC 61504 (356653) - 1.3.2003
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Celoplošné monitorování záření v elektrárně.
306.90 Kč

ČSN IEC 61562 (356655) - 1.3.2003
Přístroje pro ochranu před zářením - Přenosné přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření beta v potravinách.
306.90 Kč

ČSN IEC 61563 (356656) - 1.3.2003
Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření gama v potravinách.
306.90 Kč

ČSN IEC 61584 (356657) - 1.3.2003
Přístroje pro ochranu před zářením - Instalovaná, přenosná nebo transportní zařízení - Měření směru záření a kermového příkonu ve vzduchu.
306.90 Kč

ČSN EN 50164-2 (357605) - 1.3.2003
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN 359200 (359200) - 1.3.2003
Vláknová optika - Normalizované termíny - Anglicko-český slovník.
317.90 Kč

ČSN EN 50377-6-1 (359242) - 1.3.2003
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 6-1: Typ SC-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61754-3 (359244) - 1.3.2003
Rozhraní optických konektorů - Část 3: Druh optických konektorů typu LSA. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 62134-1 (359248) - 1.3.2003
Optické vláknové kryty - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 1.10.2010).
317.90 Kč

ČSN EN 61243-2:1999/A2 (359724) - 1.3.2003
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV.
56.10 Kč

ČSN P ENV 61112 (359739) - 1.3.2003
Izolační přikrývky pro elektrotechniku.
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-75 (361040) - 1.3.2003
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-75: Zvláštní požadavky na komerční výdejní spotřebiče a prodejní stroje (vyhřívané elektřinou nebo plynem). (Platnost do 1.3.2007).
394.90 Kč

ČSN EN 50144-2-3 (361570) - 1.3.2003
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, talířové rovinné brusky a leštičky. (Platnost do 1.12.2009).
317.90 Kč

ČSN EN 61029-2-5 (361580) - 1.3.2003
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily. (Platnost do 10.10.2014).
202.40 Kč

ČSN IEC 993:1999/Z1 (364351) - 1.3.2003
Elektrolyt pro uzavřené větrané niklkadmiové články.
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 14651 (369169) - 1.3.2003
Informační technologie - Mezinárodní řazení a porovnání řetězců - Metoda pro porovnávání znakových řetězců a popis obecné šablony pro přizpůsobení řazení.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC TR 15067-3 (369976) - 1.3.2003
Informační technologie - Aplikační model domácího elektronického systému (HES) - Část 3: Model systému hospodaření s energií pro HES.
306.90 Kč

ČSN EN 50104-ed.2 (378330) - 1.3.2003
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek. (Platnost do 1.6.2013).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10723 (385503) - 1.3.2003
Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik on-line analytických systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10289 (421011) - 1.3.2003
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější povlaky z epoxidů a modifikovaných epoxidů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10290 (421013) - 1.3.2003
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější povlaky z polyuretanu a z modifikovaného polyuretanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10264-4 (421093) - 1.3.2003
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 10111 (421096) - 1.3.2003
Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 13605 (421504) - 1.3.2003
Měď a slitiny mědi - Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice.
306.90 Kč

ČSN EN 13604 (421508) - 1.3.2003
Měď a slitiny mědi - Výrobky z vysoce vodivé mědi na trubice pro elektroniku, polovodičová zařízení a pro použití ve vakuové technice.
202.40 Kč

ČSN EN 10278 (426516) - 1.3.2003
Rozměry, jejich mezní úchylky a tolerance tvaru a polohy lesklých ocelových výrobků.
202.40 Kč

ČSN EN 12484-5 (474040) - 1.3.2003
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 5: Zkušební metody systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 631-1:1997/Oprava1 (511020) - 1.3.2003
Materiály a předměty pro styk s potravinami - Nádoby pro společné stravování - Část 1: Rozměry nádob.
26.40 Kč

ČSN EN 631-2 (511020) - 1.3.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Cateringové kontejnery - Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr.
169.40 Kč

ČSN ISO 15161 (560002) - 1.3.2003
Směrnice pro zavádění ISO 9001: 2000 v potravinářském a nápojovém průmyslu.
394.90 Kč

ČSN EN 13751 (560010) - 1.3.2003
Potraviny - Detekce ozářených potravin fotostimulační luminiscencí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6721-1 (640615) - 1.3.2003
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14632 (643045) - 1.3.2003
Vytlačované desky z polyethylenu (PE-HD) - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15013 (643055) - 1.3.2003
Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 12943 (646901) - 1.3.2003
Přídavné svařovací materiály pro termoplasty - Oblast použití, označování, požadavky, zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 263 (646920) - 1.3.2003
Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14126:2000/Oprava1 (649311) - 1.3.2003
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností v tlaku v rovině výztuže (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 3016 (656078) - 1.3.2003
Ropné výrobky - Stanovení bodu tekutosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6743-4 (656600) - 1.3.2003
Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace - Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy).
169.40 Kč

ČSN EN 13270:2001/Oprava1 (681165) - 1.3.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky v alkyldimethylbetainech (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 13268:2001/Oprava1 (681185) - 1.3.2003
Povrchově aktivní látky - Stanovení ethylenoxidových a propylenoxidových skupin v ethylenoxidových a propylenoxidových sloučeninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 12543-1 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis jednotlivých částí.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12543-2 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12543-3 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 3: Vrstvené sklo.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12543-4 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12543-5 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12543-6 (701015) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled.
108.90 Kč

ČSN EN 1279-4 (701621) - 1.3.2003
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů.
306.90 Kč

ČSN EN 1341 (721861) - 1.3.2003
Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 1.9.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 1342 (721862) - 1.3.2003
Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 1.9.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 1343 (721863) - 1.3.2003
Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 1.9.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 934-2 (722326) - 1.3.2003
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
306.90 Kč

ČSN EN 934-4 (722326) - 1.3.2003
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
202.40 Kč

ČSN EN 934-6 (722326) - 1.3.2003
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11431 (722350) - 1.3.2003
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla přes sklo (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 588-2 (722906) - 1.3.2003
Vláknocementové trouby pro stoky a kanalizační přípojky - Část 2: Vstupní a revizní šachty.
317.90 Kč

ČSN EN 14114 (730312) - 1.3.2003
Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí.
202.40 Kč

ČSN P ENV 13381-2 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P ENV 13381-3 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Použitá ochrana betonových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P ENV 13381-4 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P ENV 13381-5 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Použitá ochrana železobetonových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P ENV 13381-6 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Použitá ochrana betonem plněných ocelových sloupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P ENV 13381-7 (730858) - 1.3.2003
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 13579 (732124) - 1.3.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška hydrofobní impregnace sušením.
169.40 Kč

ČSN EN 13580 (732125) - 1.3.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Absorpce vody a odolnost hydrofobních impregnací proti alkáliím.
169.40 Kč

ČSN EN 13581 (732126) - 1.3.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení úbytku hmotnosti hydrofobizovaného betonu po střídavém působení mrazu a rozmrazovacích solí.
169.40 Kč

ČSN EN 12228 (735971) - 1.3.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti spojů syntetických povrchů (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 12234 (735972) - 1.3.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 12271-3 (736143) - 1.3.2003
Nátěry - Specifikace - Část 3: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru.
108.90 Kč

ČSN EN 12697-10 (736160) - 1.3.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 10: Zhutnitelnost.
202.40 Kč

ČSN EN 12272-1 (736162) - 1.3.2003
Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru.
317.90 Kč

ČSN EN 12274-1 (736163) - 1.3.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva.
108.90 Kč

ČSN EN 12274-3 (736163) - 1.3.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence.
169.40 Kč

ČSN EN 12274-6 (736163) - 1.3.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství.
169.40 Kč

ČSN EN 13481-4 (736370) - 1.3.2003
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce.
202.40 Kč

ČSN EN 13481-5 (736370) - 1.3.2003
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu.
202.40 Kč

ČSN EN 12899-1 (737030) - 1.3.2003
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky. (Platnost do 1.9.2009).
493.90 Kč

ČSN EN 1263-1 (738114) - 1.3.2003
Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 12255-1 (756403) - 1.3.2003
Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady.
306.90 Kč

ČSN EN 12255-4 (756403) - 1.3.2003
Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění.
169.40 Kč

ČSN EN 12255-6 (756403) - 1.3.2003
Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace.
202.40 Kč

ČSN EN 12255-7 (756403) - 1.3.2003
Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory.
202.40 Kč

ČSN EN 12255-9 (756403) - 1.3.2003
Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání.
202.40 Kč

ČSN EN 13028:2001/Oprava1 (771027) - 1.3.2003
Obaly - Jemné kovové obaly - Kruhové plechovky prosté pro sycené a nebo nesycené nápoje určené svými jmenovitými objemy plnění. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 12803:2000/Oprava1 (795214) - 1.3.2003
Obuv - Zkoušení podešví - Pevnost v tahu a prodloužení (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 13770 (805802) - 1.3.2003
Textilie - Zjišťování odolnosti pletených punčochových výrobků vůči oděru.
202.40 Kč

ČSN EN 361 (832620) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje.
202.40 Kč

ČSN EN 354 (832621) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky.
169.40 Kč

ČSN EN 355 (832622) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu.
169.40 Kč

ČSN EN 360 (832624) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu.
169.40 Kč

ČSN EN 353-1 (832625) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení.
169.40 Kč

ČSN EN 353-2 (832625) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení.
202.40 Kč

ČSN EN 363 (832650) - 1.3.2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Systémy zachycení pádu.
202.40 Kč

ČSN EN 943-1 (832726) - 1.3.2003
Ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických oděvů ventilovaných a neventilovaných: "plynotěsných" (typ 1) a které nejsou "plynotěsné" (typ 2).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14738 (833505) - 1.3.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13890 (833616) - 1.3.2003
Ovzduší na pracovišti - Postupy pro měření kovů a polokovů ve vzdušných částicích - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13718-2 (842120) - 1.3.2003
Letecké, lodní a těžké terénní ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na nepřetržitou péči o pacienta (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6876 (856333) - 1.3.2003
Dentální materiály k pečetění kořenového kanálku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300373-1-V1.2.1 (875029) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-14-V1.2.1 (875042) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 14: Opožděný přístup (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-18-V1.2.1 (875042) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-19-V1.2.1 (875042) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 19: Zábrana příchozích volání (BIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-3-1-V1.2.1 (875042) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Všeobecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-10-V1.1.2 (875086) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 10: Řízený provoz v přímém módu (M-DMO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.4.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-10-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 10: Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-13-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-15-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-16-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-17-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-18-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-2-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-3-V1.4.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-4-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-5-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-7-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-8-V1.2.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.3.1 (875101) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.1.1 (875110) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-8-V1.1.1 (875111) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 8: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.1.1 (875114) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302018-1-V1.1.1 (875115) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení rozhlasové služby s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302018-2-V1.1.1 (875115) - 1.3.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení rozhlasové služby s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 303035-2-V1.2.1 (875304) - 1.3.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 301068-3-V1.2.1 (877147) - 1.3.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301068-4-V1.2.1 (877147) - 1.3.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301068-5-V1.2.1 (877147) - 1.3.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301068-6-V1.2.1 (877147) - 1.3.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301937-V1.1.1 (877184) - 1.3.2003
Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Přenositelnost čísla pro služby ETNS (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301165-V1.1.3 (878564) - 1.3.2003
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Prezentace rozhraní sítě a koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301039-V1.2.1 (879538) - 1.3.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro spojování v okruhovém režimu 64 kbit/s se submultiplexováním 16 kbit/s [mod ISO/IEC 17310: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301924-V1.1.1 (879564) - 1.3.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro spojování v okruhovém režimu 64 kbit/s se submultiplexováním 8 kbit/s [mod ISO/IEC 17311: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12572 (942050) - 1.3.2003
Umělé lezecké stěny - Zajišťovací body, požadavky stability a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 71-7 (943095) - 1.3.2003
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 13869 (945202) - 1.3.2003
Zapalovače - Zapalovače s dětskou pojistkou - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

Kategorie (nové normy)