Nové normy ČSN za březen 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2007 v 09:00


ČSN ISO 10014 (010335) - 1.3.2007
Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů.
493.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021 (015257) - 1.3.2007
Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu.
394.90 Kč

ČSN EN 12896 (018232) - 1.3.2007
Dopravní telematika - Veřejná přeprava osob - Referenční datový model (Norma k přímému použití jako ČSN).
3750.60 Kč

ČSN EN ISO 9227 (038132) - 1.3.2007
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8502-6 (038222) - 1.3.2007
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9455-17 (050067) - 1.3.2007
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla.
306.90 Kč

ČSN CEN ISO/TS 15011-5 (050681) - 1.3.2007
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování dýmu a plynů vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14323 (051113) - 1.3.2007
Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem.
306.90 Kč

ČSN EN 14785 (061230) - 1.3.2007
Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody.
515.90 Kč

ČSN 063090 (063090) - 1.3.2007
Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů.
394.90 Kč

ČSN EN 12097 (120511) - 1.3.2007
Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14277 (127038) - 1.3.2007
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15848-2 (133009) - 1.3.2007
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60534-4 (134510) - 1.3.2007
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11254-3 (192022) - 1.3.2007
Lasery a laserová zařízení - Určení prahu poškození optických povrchů způsobeného laserovým zářením - Část 3: Určení zatížitelnosti vzhledem k výkonu (energii) laseru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18369-1 (195202) - 1.3.2007
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 18369-2 (195202) - 1.3.2007
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11979-9 (195300) - 1.3.2007
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 9: Multifokální nitrooční čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 9927-3 (270041) - 1.3.2007
Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby.
306.90 Kč

ČSN ISO 12480-3 (270143) - 1.3.2007
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby.
306.90 Kč

ČSN EN 14067-5 (281901) - 1.3.2007
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech.
317.90 Kč

ČSN EN 2349-201 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 201: Vnější prohlídka (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-202 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 202: Kontrola rozměrů a hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-301 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 301: Spínací a odpínací odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-302 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 302: Isolační odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-303 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 303: Dielektrická pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-304 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 304: Doba přítahu a odpadnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2349-305 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 305: Doba odskočení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2349-306 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 306: Přetížení stejnosměrným proudem a střídavým proudem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-307 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 307: Úbytek napětí na kontaktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-308 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 308: Proud cívky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-309 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 309: Přepětí při odpojení stykače (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-310 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 310: Porušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-312 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 312: Elektrická životnost - Kombinované zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2349-316 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 316: Mechanická životnost (Životnost při sníženém zatěžování) (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-317 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 317: Životnost cívky přepínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-318 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 318: Spínací napětí při vysoké teplotě a vypínací napětí při nízké teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-319 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 319: Zkouška selhání při malém proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-402 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 402: Koroze, slaná mlha (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-405 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 405: Odolnost proti kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-407 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 407: Nízký tlak v chladu a vlhké teplo (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2997-001 (311811) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 4415 (317040) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Úzké tkaniny - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4416 (317041) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Široké tkaniny - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - 1.3.2007
Malá plavidla se strojním pohonem - Zorné pole ze stanoviště kormidelníka.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21487 (325230) - 1.3.2007
Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže.
169.40 Kč

ČSN 332000-7-740 (332000) - 1.3.2007
Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech.
306.90 Kč

ČSN EN 50065-4-7:2006/Oprava1 (333435) - 1.3.2007
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 54-4:1999/A2 (342710) - 1.3.2007
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj.
306.90 Kč

ČSN EN 61788-3-ed.2 (345685) - 1.3.2007
Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60068-2-21-ed.2 (345791) - 1.3.2007
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí.
306.90 Kč

ČSN EN 60068-2-54 (345791) - 1.3.2007
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-54: Zkoušky - Zkouška Ta: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek metodou smáčecích vah. (Platnost do 11.4.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 60216-6-ed.2 (346416) - 1.3.2007
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 61212-3-2-ed.2 (346520) - 1.3.2007
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.6.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 50397-1 (347620) - 1.3.2007
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče. (Platnost do 26.10.2023).
306.90 Kč

ČSN IEC 273:1995/Oprava1 (348049) - 1.3.2007
Charakteristiky vnitřních a venkovních staničních podpěrek pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V.
26.40 Kč

ČSN IEC 60214-2 (351451) - 1.3.2007
Přepínače odboček - Část 2: Směrnice pro použití.
317.90 Kč

ČSN EN 60255-22-4 (353522) - 1.3.2007
Elektrická relé - Část 22-4: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů. (Platnost do 1.5.2011).
202.40 Kč

ČSN EN 60255-22-5 (353522) - 1.3.2007
Elektrická relé - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rázovému impulsu. (Platnost do 2.1.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 60255-22-7 (353522) - 1.3.2007
Elektrická relé - Část 22-7: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkoušky odolnosti proti síťovým kmitočtům. (Platnost do 28.6.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 60898-2-ed.2 (354170) - 1.3.2007
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud.
202.40 Kč

ČSN EN 62271-101 (354222) - 1.3.2007
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky. (Platnost do 16.11.2015).
859.10 Kč

ČSN 354516 (354516) - 1.3.2007
Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V.
306.90 Kč

ČSN 356668 (356668) - 1.3.2007
Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Porovnání IEC 60964 s obdobnými normami pro navrhování dozoren.
169.40 Kč

ČSN IEC 60568 (356669) - 1.3.2007
Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Vnitroreaktorová instrumentace k měření příkonu fluence (toku) neutronů v energetických reaktorech.
202.40 Kč

ČSN IEC 61225 (356670) - 1.3.2007
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na elektrické napájení.
306.90 Kč

ČSN EN 50164-3 (357605) - 1.3.2007
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště. (Platnost do 16.3.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 60384-25 (358291) - 1.3.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.8.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-25-1 (358291) - 1.3.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62373 (358767) - 1.3.2007
Zkouška stability tranzistorů MOSFET při namáhání napětím a teplotou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-26 (358799) - 1.3.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.4.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-27 (358799) - 1.3.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 27: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Strojový model (MM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-39 (358799) - 1.3.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) - 1.3.2007
Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení.
317.90 Kč

ČSN EN 61347-2-13 (360510) - 1.3.2007
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky pro elektronická ovládací zařízení modulů LED napájená střídavým nebo stejnosměrným proudem. (Platnost do 8.10.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 60923-ed.2:2006/A1 (360514) - 1.3.2007
Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 60598-2-13 (360600) - 1.3.2007
Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-102 (361045) - 1.3.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje. (Platnost do 22.1.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.3 (361045) - 1.3.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
317.90 Kč

ČSN EN 60745-2-15 (361550) - 1.3.2007
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů.
306.90 Kč

ČSN EN 50405 (362316) - 1.3.2007
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel. (Platnost do 16.11.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 60336-ed.2:2006/Oprava1 (364744) - 1.3.2007
Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek.
26.40 Kč

ČSN EN 62071-1 (368566) - 1.3.2007
Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 1: Specifikace videomagnetofonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62071-2 (368566) - 1.3.2007
Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 2: Formát komprese. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62071-3 (368566) - 1.3.2007
Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 3: Formát datového toku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860) - 1.3.2007
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860) - 1.3.2007
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu.
306.90 Kč

TPG 92025 (380920) - 7.3.2007
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení.
220.00 Kč

ČSN EN ISO 6141 (385551) - 1.3.2007
Analýza plynů - Požadavky na osvědčení pro kalibrační plyny a plynné směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6143 (385552) - 1.3.2007
Analýza plynů - Porovnávací metody pro stanovení a kontrolu složení kalibračních plynných směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6142 (385609) - 1.3.2007
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Gravimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6144 (385611) - 1.3.2007
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Statická objemová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 389683 (389683) - 1.3.2007
Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu.
493.90 Kč

ČSN EN 15022-3 (420623) - 1.3.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 12441-11 (420630) - 1.3.2007
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13628-10 (450020) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 10: Specifikace lepených pružných hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 19904-1 (450027) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Jednotrupé, poloponořitelné a podpěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 13679 (451111) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 10426-1 (451394) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13503-2 (451402) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13503-4 (451402) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 4: Postupy měření stimulace a úniku tekutiny přes štěrkový obsyp za statických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17764-1 (467096) - 1.3.2007
Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17764-2 (467096) - 1.3.2007
Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 5692-1 (472004) - 1.3.2007
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm.
108.90 Kč

ČSN ISO 8083 (476004) - 1.3.2007
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty (FOPS) - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21571 (569902) - 1.3.2007
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny.
394.90 Kč

ČSN ISO 14637:2006/Z1 (570102) - 1.3.2007
Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 15753 (588724) - 1.3.2007
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4259 (656003) - 1.3.2007
Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - 1.3.2007
Motorové palivo - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15199-1 (656116) - 1.3.2007
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15199-2 (656116) - 1.3.2007
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4404-1 (656248) - 1.3.2007
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 1: Kapaliny obsahující vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11998 (673111) - 1.3.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 14981 (681133) - 1.3.2007
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu rozpouštědel s vysokým bodem varu v kapalných detergentech metodou GLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14620-1 (698218) - 1.3.2007
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14620-2 (698218) - 1.3.2007
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 2: Kovové komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14620-3 (698218) - 1.3.2007
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 3: Betonové komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14620-4 (698218) - 1.3.2007
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 4: Izolační komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14620-5 (698218) - 1.3.2007
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 5: Zkoušení, vysoušení, čištění a ochlazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14844 (723061) - 1.3.2007
Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě.
317.90 Kč

ČSN EN 15156 (727583) - 1.3.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě.
202.40 Kč

ČSN EN 15157 (727584) - 1.3.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě na vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě.
202.40 Kč

ČSN EN 13969:2005/A1 (727602) - 1.3.2007
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky.
56.10 Kč

ČSN EN 13970:2005/A1 (727603) - 1.3.2007
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky.
56.10 Kč

ČSN EN 14693 (727679) - 1.3.2007
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 140-16 (730511) - 1.3.2007
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 16: Laboratorní měření zlepšení vzduchové neprůzvučnosti přídavnou konstrukcí.
202.40 Kč

ČSN EN 14488-2 (731304) - 1.3.2007
Zkoušení stříkaného betonu - Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu.
169.40 Kč

ČSN EN 13674-2 (736361) - 1.3.2007
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší.
698.50 Kč

ČSN EN 13321-2 (738511) - 1.3.2007
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Elektronické systémy pro byty a budovy - Část 2: Komunikace KNXnet/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN 750748 (750748) - 1.3.2007
Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací.
202.40 Kč

ČSN EN 15072 (755642) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý.
169.40 Kč

ČSN EN 15073 (755643) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát.
169.40 Kč

ČSN EN 15075 (755646) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný.
169.40 Kč

ČSN EN 15077 (755647) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný.
169.40 Kč

ČSN EN 15076 (755649) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný.
169.40 Kč

ČSN EN 12174 (755884) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 15041 (755888) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany.
169.40 Kč

ČSN EN 1018 (755891) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý.
169.40 Kč

ČSN EN 15039 (755894) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli.
306.90 Kč

ČSN EN 15040 (755895) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli.
202.40 Kč

ČSN 755911:1995/Z1 (755911) - 1.3.2007
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 13433 (806124) - 1.3.2007
Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem).
169.40 Kč

ČSN EN 482 (833625) - 1.3.2007
Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16201 (841007) - 1.3.2007
Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Environmentální ovládací systémy pro každodenní život.
202.40 Kč

ČSN EN 12183 (841021) - 1.3.2007
Ručně poháněné vozíky pro osoby se zdravotním postižením - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 12184 (841022) - 1.3.2007
Elektricky poháněné vozíky pro osoby se zdravotním postižením, skútry a jejich nabíječe - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16409 (855267) - 1.3.2007
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15912 (856349) - 1.3.2007
Stomatologie - Zatmelovací hmoty a žáruvzdorné modelové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300396-2-V1.3.1 (875086) - 1.3.2007
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302194-1-V1.1.2 (875135) - 1.3.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 14662 (979701) - 1.3.2007
Informační technologie - Referenční model otevřené elektronické výměny dat (Open-edi).
394.90 Kč

ČSN ISO 19123 (979842) - 1.3.2007
Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí.
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)