Nové normy ČSN za březen 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2007 v 09:00


ČSN ISO 10014 (010335) - 1.3.2007
Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů.
543.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021 (015257) - 1.3.2007
Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu.
434.00 Kč

ČSN EN 12896 (018232) - 1.3.2007
Dopravní telematika - Veřejná přeprava osob - Referenční datový model (Norma k přímému použití jako ČSN).
3750.60 Kč

ČSN EN ISO 9227 (038132) - 1.3.2007
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-6 (038222) - 1.3.2007
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-17 (050067) - 1.3.2007
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla.
338.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 15011-5 (050681) - 1.3.2007
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování dýmu a plynů vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14323 (051113) - 1.3.2007
Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem.
338.00 Kč

ČSN EN 14785 (061230) - 1.3.2007
Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody.
567.00 Kč

ČSN 063090 (063090) - 1.3.2007
Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů.
434.00 Kč

ČSN EN 12097 (120511) - 1.3.2007
Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14277 (127038) - 1.3.2007
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15848-2 (133009) - 1.3.2007
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60534-4 (134510) - 1.3.2007
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.1.2025).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11254-3 (192022) - 1.3.2007
Lasery a laserová zařízení - Určení prahu poškození optických povrchů způsobeného laserovým zářením - Část 3: Určení zatížitelnosti vzhledem k výkonu (energii) laseru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18369-1 (195202) - 1.3.2007
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 18369-2 (195202) - 1.3.2007
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-9 (195300) - 1.3.2007
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 9: Multifokální nitrooční čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 9927-3 (270041) - 1.3.2007
Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby.
338.00 Kč

ČSN ISO 12480-3 (270143) - 1.3.2007
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby.
338.00 Kč

ČSN EN 14067-5 (281901) - 1.3.2007
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech.
350.00 Kč

ČSN EN 2349-201 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 201: Vnější prohlídka (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-202 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 202: Kontrola rozměrů a hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-301 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 301: Spínací a odpínací odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-302 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 302: Isolační odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-303 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 303: Dielektrická pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-304 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 304: Doba přítahu a odpadnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2349-305 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 305: Doba odskočení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2349-306 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 306: Přetížení stejnosměrným proudem a střídavým proudem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-307 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 307: Úbytek napětí na kontaktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-308 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 308: Proud cívky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-309 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 309: Přepětí při odpojení stykače (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-310 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 310: Porušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-312 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 312: Elektrická životnost - Kombinované zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2349-316 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 316: Mechanická životnost (Životnost při sníženém zatěžování) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-317 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 317: Životnost cívky přepínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-318 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 318: Spínací napětí při vysoké teplotě a vypínací napětí při nízké teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-319 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 319: Zkouška selhání při malém proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-402 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 402: Koroze, slaná mlha (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-405 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 405: Odolnost proti kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-407 (311761) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 407: Nízký tlak v chladu a vlhké teplo (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2997-001 (311811) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 4415 (317040) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Úzké tkaniny - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4416 (317041) - 1.3.2007
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Široké tkaniny - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - 1.3.2007
Malá plavidla se strojním pohonem - Zorné pole ze stanoviště kormidelníka.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21487 (325230) - 1.3.2007
Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže.
186.00 Kč

ČSN 332000-7-740 (332000) - 1.3.2007
Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech.
338.00 Kč

ČSN EN 50065-4-7:2006/Oprava1 (333435) - 1.3.2007
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 54-4:1999/A2 (342710) - 1.3.2007
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj.
338.00 Kč

ČSN EN 61788-3-ed.2 (345685) - 1.3.2007
Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60068-2-21-ed.2 (345791) - 1.3.2007
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí. (Platnost do 12.8.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 60068-2-54 (345791) - 1.3.2007
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-54: Zkoušky - Zkouška Ta: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek metodou smáčecích vah. (Platnost do 11.4.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 60216-6-ed.2 (346416) - 1.3.2007
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2026).
1159.00 Kč

ČSN EN 61212-3-2-ed.2 (346520) - 1.3.2007
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.6.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 50397-1 (347620) - 1.3.2007
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče. (Platnost do 26.10.2023).
338.00 Kč

ČSN IEC 273:1995/Oprava1 (348049) - 1.3.2007
Charakteristiky vnitřních a venkovních staničních podpěrek pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V.
29.00 Kč

ČSN IEC 60214-2 (351451) - 1.3.2007
Přepínače odboček - Část 2: Směrnice pro použití.
350.00 Kč

ČSN EN 60255-22-4 (353522) - 1.3.2007
Elektrická relé - Část 22-4: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů. (Platnost do 1.5.2011).
223.00 Kč

ČSN EN 60255-22-5 (353522) - 1.3.2007
Elektrická relé - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rázovému impulsu. (Platnost do 2.1.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 60255-22-7 (353522) - 1.3.2007
Elektrická relé - Část 22-7: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkoušky odolnosti proti síťovým kmitočtům. (Platnost do 28.6.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 60898-2-ed.2 (354170) - 1.3.2007
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud. (Platnost do 13.7.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 62271-101 (354222) - 1.3.2007
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky. (Platnost do 16.11.2015).
945.00 Kč

ČSN 354516 (354516) - 1.3.2007
Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V.
338.00 Kč

ČSN 356668 (356668) - 1.3.2007
Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Porovnání IEC 60964 s obdobnými normami pro navrhování dozoren.
186.00 Kč

ČSN IEC 60568 (356669) - 1.3.2007
Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Vnitroreaktorová instrumentace k měření příkonu fluence (toku) neutronů v energetických reaktorech.
223.00 Kč

ČSN IEC 61225 (356670) - 1.3.2007
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na elektrické napájení.
338.00 Kč

ČSN EN 50164-3 (357605) - 1.3.2007
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště. (Platnost do 16.3.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 60384-25 (358291) - 1.3.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.8.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-25-1 (358291) - 1.3.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62373 (358767) - 1.3.2007
Zkouška stability tranzistorů MOSFET při namáhání napětím a teplotou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-26 (358799) - 1.3.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.4.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-27 (358799) - 1.3.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 27: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Strojový model (MM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-39 (358799) - 1.3.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.1.2025).
338.00 Kč

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) - 1.3.2007
Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení.
350.00 Kč

ČSN EN 61347-2-13 (360510) - 1.3.2007
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky pro elektronická ovládací zařízení modulů LED napájená střídavým nebo stejnosměrným proudem. (Platnost do 8.10.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 60923-ed.2:2006/A1 (360514) - 1.3.2007
Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 60598-2-13 (360600) - 1.3.2007
Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-102 (361045) - 1.3.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje. (Platnost do 22.1.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.3 (361045) - 1.3.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky. (Platnost do 27.10.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 60745-2-15 (361550) - 1.3.2007
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů.
338.00 Kč

ČSN EN 50405 (362316) - 1.3.2007
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel. (Platnost do 16.11.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 62071-1 (368566) - 1.3.2007
Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 1: Specifikace videomagnetofonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62071-2 (368566) - 1.3.2007
Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 2: Formát komprese. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62071-3 (368566) - 1.3.2007
Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 3: Formát datového toku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860) - 1.3.2007
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860) - 1.3.2007
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu.
338.00 Kč

TPG 92025 (380920) - 7.3.2007
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení.
200.00 Kč

ČSN EN ISO 6141 (385551) - 1.3.2007
Analýza plynů - Požadavky na osvědčení pro kalibrační plyny a plynné směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6143 (385552) - 1.3.2007
Analýza plynů - Porovnávací metody pro stanovení a kontrolu složení kalibračních plynných směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6142 (385609) - 1.3.2007
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Gravimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6144 (385611) - 1.3.2007
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Statická objemová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 389683 (389683) - 1.3.2007
Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu.
543.00 Kč

ČSN EN 15022-3 (420623) - 1.3.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 12441-11 (420630) - 1.3.2007
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-10 (450020) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 10: Specifikace lepených pružných hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19904-1 (450027) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Jednotrupé, poloponořitelné a podpěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 13679 (451111) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 10426-1 (451394) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13503-2 (451402) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13503-4 (451402) - 1.3.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 4: Postupy měření stimulace a úniku tekutiny přes štěrkový obsyp za statických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17764-1 (467096) - 1.3.2007
Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17764-2 (467096) - 1.3.2007
Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 5692-1 (472004) - 1.3.2007
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm.
120.00 Kč

ČSN ISO 8083 (476004) - 1.3.2007
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty (FOPS) - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21571 (569902) - 1.3.2007
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny.
434.00 Kč

ČSN ISO 14637:2006/Z1 (570102) - 1.3.2007
Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 15753 (588724) - 1.3.2007
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4259 (656003) - 1.3.2007
Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - 1.3.2007
Motorové palivo - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15199-1 (656116) - 1.3.2007
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15199-2 (656116) - 1.3.2007
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4404-1 (656248) - 1.3.2007
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 1: Kapaliny obsahující vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11998 (673111) - 1.3.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 14981 (681133) - 1.3.2007
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu rozpouštědel s vysokým bodem varu v kapalných detergentech metodou GLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14620-1 (698218) - 1.3.2007
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14620-2 (698218) - 1.3.2007
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 2: Kovové komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14620-3 (698218) - 1.3.2007
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 3: Betonové komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14620-4 (698218) - 1.3.2007
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 4: Izolační komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14620-5 (698218) - 1.3.2007
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 5: Zkoušení, vysoušení, čištění a ochlazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14844 (723061) - 1.3.2007
Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě.
350.00 Kč

ČSN EN 15156 (727583) - 1.3.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě.
223.00 Kč

ČSN EN 15157 (727584) - 1.3.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě na vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě.
223.00 Kč

ČSN EN 13969:2005/A1 (727602) - 1.3.2007
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky.
62.00 Kč

ČSN EN 13970:2005/A1 (727603) - 1.3.2007
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky.
62.00 Kč

ČSN EN 14693 (727679) - 1.3.2007
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 140-16 (730511) - 1.3.2007
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 16: Laboratorní měření zlepšení vzduchové neprůzvučnosti přídavnou konstrukcí.
223.00 Kč

ČSN EN 14488-2 (731304) - 1.3.2007
Zkoušení stříkaného betonu - Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu.
186.00 Kč

ČSN EN 13674-2 (736361) - 1.3.2007
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší.
768.00 Kč

ČSN EN 13321-2 (738511) - 1.3.2007
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Elektronické systémy pro byty a budovy - Část 2: Komunikace KNXnet/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN 750748 (750748) - 1.3.2007
Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací.
223.00 Kč

ČSN EN 15072 (755642) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý.
186.00 Kč

ČSN EN 15073 (755643) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát.
186.00 Kč

ČSN EN 15075 (755646) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný.
186.00 Kč

ČSN EN 15077 (755647) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný.
186.00 Kč

ČSN EN 15076 (755649) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný.
186.00 Kč

ČSN EN 12174 (755884) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 15041 (755888) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany.
186.00 Kč

ČSN EN 1018 (755891) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý.
186.00 Kč

ČSN EN 15039 (755894) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli.
338.00 Kč

ČSN EN 15040 (755895) - 1.3.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli.
223.00 Kč

ČSN 755911:1995/Z1 (755911) - 1.3.2007
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 13433 (806124) - 1.3.2007
Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem).
186.00 Kč

ČSN EN 482 (833625) - 1.3.2007
Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16201 (841007) - 1.3.2007
Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Environmentální ovládací systémy pro každodenní život.
223.00 Kč

ČSN EN 12183 (841021) - 1.3.2007
Ručně poháněné vozíky pro osoby se zdravotním postižením - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 12184 (841022) - 1.3.2007
Elektricky poháněné vozíky pro osoby se zdravotním postižením, skútry a jejich nabíječe - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16409 (855267) - 1.3.2007
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15912 (856349) - 1.3.2007
Stomatologie - Zatmelovací hmoty a žáruvzdorné modelové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300396-2-V1.3.1 (875086) - 1.3.2007
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302194-1-V1.1.2 (875135) - 1.3.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14662 (979701) - 1.3.2007
Informační technologie - Referenční model otevřené elektronické výměny dat (Open-edi).
434.00 Kč

ČSN ISO 19123 (979842) - 1.3.2007
Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí.
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.