Nové normy ČSN za srpen 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2013 v 09:00


ČSN EN 62551 (010677) - 1.8.2013
Techniky analýzy spolehlivosti - Techniky Petriho sítí.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10628-2 (013010) - 1.8.2013
Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ISO 16610-21:2012/Z1 (014445) - 1.8.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry.
26.40 Kč

TNI ISO/TR 26999 (018214) - 1.8.2013
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů - Používání procesně orientované metodiky v mezinárodních normách a normativních dokumentech pro ITS.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16406 (018242) - 1.8.2013
Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Nepřímé plnění pro vlakovou dopravu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TNI CEN/TR 16427 (018243) - 1.8.2013
Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Cestovní informace pro zrakově postižené osoby (TI-VIP).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16439 (018397) - 1.8.2013
Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 7539-1 (038172) - 1.8.2013
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9455-10 (050060) - 1.8.2013
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky.
202.40 Kč

ČSN EN 15544 (061235) - 1.8.2013
Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování.
202.40 Kč

ČSN EN 30-1-1+A3 (061410) - 1.8.2013
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - 1.8.2013
Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17769-1 (110001) - 1.8.2013
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17769-2 (110001) - 1.8.2013
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém.
202.40 Kč

ČSN EN 15243 (127027) - 1.8.2013
Větrání budov - Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy.
859.10 Kč

ČSN EN 13142 (127101) - 1.8.2013
Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14917+A1 (139030) - 1.8.2013
Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení.
1053.80 Kč

ČSN EN 62382-ed.2 (180413) - 1.8.2013
Řídicí systémy v průmyslových procesech - Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61499-1-ed.2 (180441) - 1.8.2013
Funkční bloky - Část 1: Architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61499-2-ed.2 (180441) - 1.8.2013
Funkční bloky - Část 2: Softwarové požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22665 (195003) - 1.8.2013
Oční optika a přístroje - Přístroje pro měření axiální délky oka (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10341 (195018) - 1.8.2013
Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11979-3 (195300) - 1.8.2013
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 3: Mechanické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21179 (260371) - 1.8.2013
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21182 (260373) - 1.8.2013
Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21181 (260375) - 1.8.2013
Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21180 (260379) - 1.8.2013
Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14890 (260397) - 1.8.2013
Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16307-5 (268814) - 1.8.2013
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky.
169.40 Kč

ČSN EN 13135 (270136) - 1.8.2013
Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení.
493.90 Kč

ČSN EN 12159 (274403) - 1.8.2013
Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16252 (278401) - 1.8.2013
Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Horizontální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 16028 (280010) - 1.8.2013
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Maziva pro aplikace na vozidle a na trati (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 18542-1 (304445) - 1.8.2013
Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (ISO 18542-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15918+A1 (309070) - 1.8.2013
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - 1.8.2013
Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu.
306.90 Kč

ČSN 332000-7-710:2013/Oprava1 (332000) - 1.8.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory.
26.40 Kč

ČSN EN 62061:2005/A1 (332208) - 1.8.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností.
169.40 Kč

ČSN EN 61850-7-410-ed.2 (334850) - 1.8.2013
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení.
515.90 Kč

ČSN EN 61968-1-ed.2 (334900) - 1.8.2013
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení. (Platnost do 3.6.2023).
515.90 Kč

ČSN 342710:2011/Z1 (342710) - 1.8.2013
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.
56.10 Kč

ČSN EN 62037-2 (347705) - 1.8.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60034-18-21-ed.2 (350000) - 1.8.2013
Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 61558-2-14 (351330) - 1.8.2013
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem.
306.90 Kč

ČSN EN 60947-5-2-ed.3:2008/A1 (354101) - 1.8.2013
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače.
169.40 Kč

ČSN EN 61439-4 (357107) - 1.8.2013
Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-021-3 (359255) - 1.8.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-3: Jednovidové optické konektory pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-022-2-ed.2 (359255) - 1.8.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 022-2: Optické konektory ukončené na mnohovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-056-2 (359255) - 1.8.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 056-2: Optická pojistka pigtailového stylu pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-057-2 (359255) - 1.8.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 057-2: Optická pojistka stylu zástrčka-zásuvka pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-143-2 (359255) - 1.8.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 143-2: Optický pasivní kompenzátor disperze na principu VIPA jednovidových vláknových přenosů pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62343-1-3-ed.2 (359278) - 1.8.2013
Dynamické moduly - Část 1-3: Normy funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku (nekonektorovaný). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61199-ed.3:2012/A1 (360278) - 1.8.2013
Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost.
108.90 Kč

ČSN EN 61347-2-9-ed.2 (360510) - 1.8.2013
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektromagnetická ovládací zařízení pro výbojové světelné zdroje (mimo zářivky).
306.90 Kč

ČSN EN 62031:2009/A1 (360701) - 1.8.2013
Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.
169.40 Kč

ČSN EN 62560 (360701) - 1.8.2013
Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 60704-1-ed.2:2010/A11 (361008) - 1.8.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-2-ed.3:2010/A1 (361045) - 1.8.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.4:2010/A1 (361045) - 1.8.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
108.90 Kč

ČSN EN 62552 (361060) - 1.8.2013
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.2.2023).
859.10 Kč

ČSN EN 61029-2-11-ed.3 (361581) - 1.8.2013
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily.
394.90 Kč

ČSN EN 50530:2010/A1 (364624) - 1.8.2013
Celková účinnost fotovoltaických invertorů spojených s elektrorozvodnou sítí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-66 (364800) - 1.8.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé. (Platnost do 31.7.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-22-ed.2 (364801) - 1.8.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů. (Platnost do 30.10.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 62623 (367205) - 1.8.2013
Stolní a přenosné počítače - Měření energetické spotřeby.
394.90 Kč

ČSN EN 61924-2 (367840) - 1.8.2013
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.3.2024).
1053.80 Kč

ČSN EN 62553 (368650) - 1.8.2013
Metody měření digitální sítě - Provozní vlastnosti zemské multimediální digitální přenosové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-1 (369795) - 1.8.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 1: Struktura.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-2 (369795) - 1.8.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 2: Mechanismy vytvářející nezávislé tokeny.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-3 (369795) - 1.8.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860) - 1.8.2013
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu.
698.50 Kč

ČSN EN 61535:2010/A1 (370535) - 1.8.2013
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích.
56.10 Kč

TPG 70005 (380700) - 21.8.2013
Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí.
179.00 Kč

TPG 93601 (380936) - 21.8.2013
Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T90 pro plynovody.
230.00 Kč

ČSN EN 253+A1 (383371) - 1.8.2013
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu.
394.90 Kč

ČSN EN 1846-2+A1 (389301) - 1.8.2013
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 10071 (420511) - 1.8.2013
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení obsahu manganu v oceli a železe - Elektrometrická titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 10200 (420526) - 1.8.2013
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení boru v oceli - Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1977 (421313) - 1.8.2013
Měď a slitiny mědi - Dráty pro tažení z mědi.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5526 (461090) - 1.8.2013
Obiloviny, luštěniny a ostatní potravinářská zrna - Názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1099 (492409) - 1.8.2013
Překližované desky - Biologická trvanlivost - Návod pro hodnocení překližovaných desek pro použití v různých třídách ohrožení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12750 (496131) - 1.8.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky.
493.90 Kč

ČSN EN 13289+A1 (515020) - 1.8.2013
Stroje na těstoviny - Sušiče a chladiče - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13378+A1 (515030) - 1.8.2013
Stroje na těstoviny - Lisy na těstoviny - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13379+A1 (515040) - 1.8.2013
Stroje na těstoviny - Polevové stroje, stahovací a řezací stroje, tyčové dopravníky, tyčové zásobníky - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN ISO 3972:2013/Oprava1 (560039) - 1.8.2013
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti.
26.40 Kč

ČSN EN 13804 (560066) - 1.8.2013
Potraviny - Stanovení prvků v různém oxidačním stupni - Obecné a specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 294-5 (640210) - 1.8.2013
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10147 (643111) - 1.8.2013
Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14910-1 (644102) - 1.8.2013
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14910-2 (644102) - 1.8.2013
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19712-1 (646930) - 1.8.2013
Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 1: Klasifikace a specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19712-2 (646930) - 1.8.2013
Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 2: Zjišťování vlastností - Plošné výrobky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19712-3 (646930) - 1.8.2013
Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 3: Zjišťování vlastností - Tvarované výrobky.
394.90 Kč

ČSN EN 15322 (657205) - 1.8.2013
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv.
394.90 Kč

ČSN EN 12353 (665206) - 1.8.2013
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Uchovávání zkušebních organismů používaných ke stanovení baktericidního (včetně Legionelly), mykobaktericidního, sporicidního, fungicidního a viricidního (včetně bakteriofágů) účinku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1242 (668615) - 1.8.2013
Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085) - 1.8.2013
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20566 (673089) - 1.8.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 19840 (673130) - 1.8.2013
Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu.
202.40 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - 1.8.2013
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16306 (721130) - 1.8.2013
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům.
202.40 Kč

ČSN EN 15651-1-ed.2 (722370) - 1.8.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky. (Platnost do 30.11.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 15651-2-ed.2 (722370) - 1.8.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání. (Platnost do 30.11.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 15651-3-ed.2 (722370) - 1.8.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje. (Platnost do 30.11.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 15651-4-ed.2 (722370) - 1.8.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce. (Platnost do 30.11.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 15651-5 (722370) - 1.8.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování. (Platnost do 31.12.2018).
169.40 Kč

ČSN EN 13282-1 (722488) - 1.8.2013
Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody.
306.90 Kč

ČSN EN 13282-3 (722488) - 1.8.2013
Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody.
202.40 Kč

ČSN EN 295-1 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje.
317.90 Kč

ČSN EN 295-2 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků.
317.90 Kč

ČSN EN 295-4 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství.
317.90 Kč

ČSN EN 295-5 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky.
202.40 Kč

ČSN EN 295-6 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor.
202.40 Kč

ČSN EN 295-7 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování.
306.90 Kč

ČSN EN 14315-1 (727239) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14315-2 (727239) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14318-1 (727240) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14318-2 (727240) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14319-1 (727241) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14319-2 (727241) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14320-1 (727242) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14320-2 (727242) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13984 (727613) - 1.8.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13788 (730544) - 1.8.2013
Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13381-4 (730858) - 1.8.2013
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - 1.8.2013
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1504-5 (732101) - 1.8.2013
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12428 (747025) - 1.8.2013
Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet.
202.40 Kč

ČSN EN 16153 (747722) - 1.8.2013
Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a venkovní střechy, stěny a podhledy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12566-6 (756404) - 1.8.2013
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků. (Platnost do 31.5.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - 1.8.2013
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 2: Sanace.
317.90 Kč

ČSN EN 16164 (757013) - 1.8.2013
Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů.
202.40 Kč

ČSN 761110 (761110) - 1.8.2013
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 105-E02 (800144) - 1.8.2013
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E02: Stálobarevnost v mořské vodě.
169.40 Kč

ČSN EN 1080 (832167) - 1.8.2013
Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti.
202.40 Kč

ČSN EN 1621-1 (832881) - 1.8.2013
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9241-154 (833582) - 1.8.2013
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy.
394.90 Kč

ČSN EN 12619 (834742) - 1.8.2013
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16911-1 (834773) - 1.8.2013
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 16911-2 (834773) - 1.8.2013
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14212 (835722) - 1.8.2013
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-26 (835801) - 1.8.2013
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11269-1 (836446) - 1.8.2013
Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15937 (838119) - 1.8.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity.
169.40 Kč

ČSN EN 16214-4 (838260) - 1.8.2013
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5840-3 (852927) - 1.8.2013
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 3: Náhrady srdečních chlopní implantované katetrizačními postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 1797-3 (856004) - 1.8.2013
Stomatologie - Stopky pro rotační nástroje - Část 3: Stopky z keramiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3665 (856020) - 1.8.2013
Fotografie - Intraorální zubní radiografický film a filmové kazety - Specifikace výrobce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10323 (856040) - 1.8.2013
Stomatologie - Průměry otvorů pro rotační nástroje, jako jsou disky a kotouče (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20795-1 (856338) - 1.8.2013
Stomatologie - Bazální polymery - Část 1: Polymery pro baze zubních náhrad (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20795-2 (856338) - 1.8.2013
Stomatologie - Bazální polymery - Část 2: Polymery pro baze ortodontických aparátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16256 (857010) - 1.8.2013
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Referenční metoda pro zkoušení účinnosti antimikrobiálních činidel in vitro proti kvasinkám a houbám způsobujícím infekční onemocnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 319411-2-V1.1.1 (874007) - 1.8.2013
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky politiky na certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 319411-3-V1.1.1 (874007) - 1.8.2013
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 3: Požadavky politiky na certifikační autority vydávající certifikáty veřejného klíče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 319412-5-V1.1.1 (874008) - 1.8.2013
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily pro poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 5: Rozšíření pro profil kvalifikovaného certifikátu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-50-V1.2.1 (875101) - 1.8.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V5.4.1 (875111) - 1.8.2013
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301473-V1.4.1 (876042) - 1.8.2013
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302307-V1.3.1 (879045) - 1.8.2013
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1730 (910225) - 1.8.2013
Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti.
306.90 Kč

ČSN EN 716-1+A1 (910606) - 1.8.2013
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 716-2+A1 (910606) - 1.8.2013
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6709 (979870) - 1.8.2013
Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21091 (982023) - 1.8.2013
Zdravotnická informatika - Služby adresáře pro poskytovatele zdravotní péče, subjekty péče a ostatní entity (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)