Nové normy ČSN za srpen 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2013 v 09:00


ČSN EN 62551 (010677) - 1.8.2013
Techniky analýzy spolehlivosti - Techniky Petriho sítí.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10628-2 (013010) - 1.8.2013
Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ISO 16610-21:2012/Z1 (014445) - 1.8.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16406 (018242) - 1.8.2013
Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Nepřímé plnění pro vlakovou dopravu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 16427 (018243) - 1.8.2013
Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Cestovní informace pro zrakově postižené osoby (TI-VIP).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16439 (018397) - 1.8.2013
Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-1 (038172) - 1.8.2013
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-10 (050060) - 1.8.2013
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky.
223.00 Kč

ČSN EN 15544 (061235) - 1.8.2013
Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování.
223.00 Kč

ČSN EN 30-1-1+A3 (061410) - 1.8.2013
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost. (Platnost do 31.12.2024).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - 1.8.2013
Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17769-1 (110001) - 1.8.2013
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17769-2 (110001) - 1.8.2013
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém.
223.00 Kč

ČSN EN 15243 (127027) - 1.8.2013
Větrání budov - Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy.
945.00 Kč

ČSN EN 13142 (127101) - 1.8.2013
Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14917+A1 (139030) - 1.8.2013
Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení.
1159.00 Kč

ČSN EN 62382-ed.2 (180413) - 1.8.2013
Řídicí systémy v průmyslových procesech - Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61499-1-ed.2 (180441) - 1.8.2013
Funkční bloky - Část 1: Architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61499-2-ed.2 (180441) - 1.8.2013
Funkční bloky - Část 2: Softwarové požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22665 (195003) - 1.8.2013
Oční optika a přístroje - Přístroje pro měření axiální délky oka (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10341 (195018) - 1.8.2013
Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-3 (195300) - 1.8.2013
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 3: Mechanické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21179 (260371) - 1.8.2013
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21182 (260373) - 1.8.2013
Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21181 (260375) - 1.8.2013
Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21180 (260379) - 1.8.2013
Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14890 (260397) - 1.8.2013
Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16307-5 (268814) - 1.8.2013
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky.
186.00 Kč

ČSN EN 13135 (270136) - 1.8.2013
Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení.
543.00 Kč

ČSN EN 12159 (274403) - 1.8.2013
Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16252 (278401) - 1.8.2013
Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Horizontální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 16028 (280010) - 1.8.2013
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Maziva pro aplikace na vozidle a na trati (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 18542-1 (304445) - 1.8.2013
Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (ISO 18542-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15918+A1 (309070) - 1.8.2013
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - 1.8.2013
Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu.
338.00 Kč

ČSN 332000-7-710:2013/Oprava1 (332000) - 1.8.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory.
29.00 Kč

ČSN EN 61850-7-410-ed.2 (334850) - 1.8.2013
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení.
567.00 Kč

ČSN EN 61968-1-ed.2 (334900) - 1.8.2013
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení. (Platnost do 3.6.2023).
567.00 Kč

ČSN EN 62037-2 (347705) - 1.8.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.12.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60034-18-21-ed.2 (350000) - 1.8.2013
Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 61558-2-14 (351330) - 1.8.2013
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem.
338.00 Kč

ČSN EN 61439-4 (357107) - 1.8.2013
Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-021-3 (359255) - 1.8.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-3: Jednovidové optické konektory pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-022-2-ed.2 (359255) - 1.8.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 022-2: Optické konektory ukončené na mnohovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-056-2 (359255) - 1.8.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 056-2: Optická pojistka pigtailového stylu pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-057-2 (359255) - 1.8.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 057-2: Optická pojistka stylu zástrčka-zásuvka pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-143-2 (359255) - 1.8.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 143-2: Optický pasivní kompenzátor disperze na principu VIPA jednovidových vláknových přenosů pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62343-1-3-ed.2 (359278) - 1.8.2013
Dynamické moduly - Část 1-3: Normy funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku (nekonektorovaný). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61199-ed.3:2012/A1 (360278) - 1.8.2013
Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost.
120.00 Kč

ČSN EN 61347-2-9-ed.2 (360510) - 1.8.2013
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektromagnetická ovládací zařízení pro výbojové světelné zdroje (mimo zářivky).
338.00 Kč

ČSN EN 62560 (360701) - 1.8.2013
Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 60704-1-ed.2:2010/A11 (361008) - 1.8.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-2-ed.3:2010/A1 (361045) - 1.8.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.4:2010/A1 (361045) - 1.8.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
120.00 Kč

ČSN EN 62552 (361060) - 1.8.2013
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.2.2023).
945.00 Kč

ČSN EN 61029-2-11-ed.3 (361581) - 1.8.2013
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily.
434.00 Kč

ČSN EN 50530:2010/A1 (364624) - 1.8.2013
Celková účinnost fotovoltaických invertorů spojených s elektrorozvodnou sítí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-2-66 (364800) - 1.8.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé. (Platnost do 31.7.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-22-ed.2 (364801) - 1.8.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů. (Platnost do 30.10.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 62623 (367205) - 1.8.2013
Stolní a přenosné počítače - Měření energetické spotřeby. (Platnost do 1.6.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 61924-2 (367840) - 1.8.2013
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.3.2024).
1159.00 Kč

ČSN EN 62553 (368650) - 1.8.2013
Metody měření digitální sítě - Provozní vlastnosti zemské multimediální digitální přenosové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-1 (369795) - 1.8.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 1: Struktura.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-2 (369795) - 1.8.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 2: Mechanismy vytvářející nezávislé tokeny.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-3 (369795) - 1.8.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860) - 1.8.2013
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu.
768.00 Kč

TPG 70005 (380700) - 21.8.2013
Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí.
162.70 Kč

TPG 93601 (380936) - 21.8.2013
Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T90 pro plynovody.
209.10 Kč

ČSN EN 253+A1 (383371) - 1.8.2013
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu.
434.00 Kč

ČSN EN 1846-2+A1 (389301) - 1.8.2013
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 10071 (420511) - 1.8.2013
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení obsahu manganu v oceli a železe - Elektrometrická titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 10200 (420526) - 1.8.2013
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení boru v oceli - Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1977 (421313) - 1.8.2013
Měď a slitiny mědi - Dráty pro tažení z mědi.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5526 (461090) - 1.8.2013
Obiloviny, luštěniny a ostatní potravinářská zrna - Názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1099 (492409) - 1.8.2013
Překližované desky - Biologická trvanlivost - Návod pro hodnocení překližovaných desek pro použití v různých třídách ohrožení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12750 (496131) - 1.8.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky.
543.00 Kč

ČSN EN 13289+A1 (515020) - 1.8.2013
Stroje na těstoviny - Sušiče a chladiče - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13378+A1 (515030) - 1.8.2013
Stroje na těstoviny - Lisy na těstoviny - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13379+A1 (515040) - 1.8.2013
Stroje na těstoviny - Polevové stroje, stahovací a řezací stroje, tyčové dopravníky, tyčové zásobníky - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN ISO 3972:2013/Oprava1 (560039) - 1.8.2013
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti.
29.00 Kč

ČSN EN 13804 (560066) - 1.8.2013
Potraviny - Stanovení prvků v různém oxidačním stupni - Obecné a specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 294-5 (640210) - 1.8.2013
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10147 (643111) - 1.8.2013
Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14910-1 (644102) - 1.8.2013
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14910-2 (644102) - 1.8.2013
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19712-1 (646930) - 1.8.2013
Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 1: Klasifikace a specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19712-2 (646930) - 1.8.2013
Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 2: Zjišťování vlastností - Plošné výrobky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19712-3 (646930) - 1.8.2013
Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 3: Zjišťování vlastností - Tvarované výrobky.
434.00 Kč

ČSN EN 15322 (657205) - 1.8.2013
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv.
434.00 Kč

ČSN EN 12353 (665206) - 1.8.2013
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Uchovávání zkušebních organismů používaných ke stanovení baktericidního (včetně Legionelly), mykobaktericidního, sporicidního, fungicidního a viricidního (včetně bakteriofágů) účinku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1242 (668615) - 1.8.2013
Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085) - 1.8.2013
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20566 (673089) - 1.8.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 19840 (673130) - 1.8.2013
Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu.
223.00 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - 1.8.2013
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16306 (721130) - 1.8.2013
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům.
223.00 Kč

ČSN EN 15651-1-ed.2 (722370) - 1.8.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky. (Platnost do 30.11.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 15651-2-ed.2 (722370) - 1.8.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání. (Platnost do 30.11.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 15651-3-ed.2 (722370) - 1.8.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje. (Platnost do 30.11.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 15651-4-ed.2 (722370) - 1.8.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce. (Platnost do 30.11.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 15651-5 (722370) - 1.8.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování. (Platnost do 31.12.2018).
186.00 Kč

ČSN EN 13282-1 (722488) - 1.8.2013
Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody.
338.00 Kč

ČSN EN 13282-3 (722488) - 1.8.2013
Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody.
223.00 Kč

ČSN EN 295-1 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje.
350.00 Kč

ČSN EN 295-2 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků.
350.00 Kč

ČSN EN 295-4 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství.
350.00 Kč

ČSN EN 295-5 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky.
223.00 Kč

ČSN EN 295-6 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor.
223.00 Kč

ČSN EN 295-7 (725201) - 1.8.2013
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování.
338.00 Kč

ČSN EN 14315-1 (727239) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14315-2 (727239) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14318-1 (727240) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14318-2 (727240) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14319-1 (727241) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14319-2 (727241) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14320-1 (727242) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14320-2 (727242) - 1.8.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13984 (727613) - 1.8.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13788 (730544) - 1.8.2013
Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13381-4 (730858) - 1.8.2013
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - 1.8.2013
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1504-5 (732101) - 1.8.2013
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12428 (747025) - 1.8.2013
Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet.
223.00 Kč

ČSN EN 16153 (747722) - 1.8.2013
Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a venkovní střechy, stěny a podhledy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12566-6 (756404) - 1.8.2013
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků. (Platnost do 31.5.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - 1.8.2013
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 2: Sanace.
350.00 Kč

ČSN EN 16164 (757013) - 1.8.2013
Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů.
223.00 Kč

ČSN 761110 (761110) - 1.8.2013
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E02 (800144) - 1.8.2013
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E02: Stálobarevnost v mořské vodě.
186.00 Kč

ČSN EN 1080 (832167) - 1.8.2013
Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti.
223.00 Kč

ČSN EN 1621-1 (832881) - 1.8.2013
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-154 (833582) - 1.8.2013
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy.
434.00 Kč

ČSN EN 12619 (834742) - 1.8.2013
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16911-1 (834773) - 1.8.2013
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 16911-2 (834773) - 1.8.2013
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14212 (835722) - 1.8.2013
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-26 (835801) - 1.8.2013
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11269-1 (836446) - 1.8.2013
Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15937 (838119) - 1.8.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity.
186.00 Kč

ČSN EN 16214-4 (838260) - 1.8.2013
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5840-3 (852927) - 1.8.2013
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 3: Náhrady srdečních chlopní implantované katetrizačními postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 1797-3 (856004) - 1.8.2013
Stomatologie - Stopky pro rotační nástroje - Část 3: Stopky z keramiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3665 (856020) - 1.8.2013
Fotografie - Intraorální zubní radiografický film a filmové kazety - Specifikace výrobce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10323 (856040) - 1.8.2013
Stomatologie - Průměry otvorů pro rotační nástroje, jako jsou disky a kotouče (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20795-1 (856338) - 1.8.2013
Stomatologie - Bazální polymery - Část 1: Polymery pro baze zubních náhrad (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20795-2 (856338) - 1.8.2013
Stomatologie - Bazální polymery - Část 2: Polymery pro baze ortodontických aparátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16256 (857010) - 1.8.2013
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Referenční metoda pro zkoušení účinnosti antimikrobiálních činidel in vitro proti kvasinkám a houbám způsobujícím infekční onemocnění (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2024).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-2-V1.1.1 (874007) - 1.8.2013
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky politiky na certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-3-V1.1.1 (874007) - 1.8.2013
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 3: Požadavky politiky na certifikační autority vydávající certifikáty veřejného klíče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-5-V1.1.1 (874008) - 1.8.2013
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily pro poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 5: Rozšíření pro profil kvalifikovaného certifikátu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-50-V1.2.1 (875101) - 1.8.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V5.4.1 (875111) - 1.8.2013
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301473-V1.4.1 (876042) - 1.8.2013
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302307-V1.3.1 (879045) - 1.8.2013
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1730 (910225) - 1.8.2013
Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti.
338.00 Kč

ČSN EN 716-1+A1 (910606) - 1.8.2013
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 716-2+A1 (910606) - 1.8.2013
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6709 (979870) - 1.8.2013
Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21091 (982023) - 1.8.2013
Zdravotnická informatika - Služby adresáře pro poskytovatele zdravotní péče, subjekty péče a ostatní entity (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.