Nové normy ČSN za září 2022

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2022 v 09:00


ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (011654) - 1.9.2022
Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 1: Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 7849-2 (011654) - 1.9.2022
Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 2: Technická metoda včetně určování odpovídajícího činitele vyzařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21356-1 (012041) - 1.9.2022
Nanotechnologie - Strukturální charakterizace grafenu - Část 1: Grafen z prášků a z disperzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101) - 1.9.2022
Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 13715:2021/Oprava1 (013205) - 1.9.2022
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - 1.9.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové měřicí etalony.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9712 (015004) - 1.9.2022
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13411-4 (024470) - 1.9.2022
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9220 (038187) - 1.9.2022
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10270 (038272) - 1.9.2022
Koroze kovů a slitin - Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech vodnými roztoky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13523-25 (038761) - 1.9.2022
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 25: Odolnost proti vlhkosti.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-26 (038761) - 1.9.2022
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-9 (038761) - 1.9.2022
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - 1.9.2022
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17639 (051128) - 1.9.2022
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - 1.9.2022
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14246 (078611) - 1.9.2022
Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-13 (106010) - 1.9.2022
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 13: Nástroje pro šroubování spojovacích prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12759-5 (122004) - 1.9.2022
Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 5: Proudové ventilátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15805 (125003) - 1.9.2022
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 558 (133031) - 1.9.2022
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 246 (137270) - 1.9.2022
Zdravotnětechnické armatury - Obecné požadavky pro usměrňovače proudu.
223.00 Kč

ČSN EN 61587-1-ed.4:2017/Z1 (188003) - 1.9.2022
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61587-1-ed.5 (188003) - 1.9.2022
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro soubory IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10942 (195009) - 1.9.2022
Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15798 (195301) - 1.9.2022
Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15512+A1 (269636) - 1.9.2022
Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce.
945.00 Kč

ČSN EN 81-70-ed.3 (274003) - 1.9.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
338.00 Kč

ČSN EN 115-2-ed.2 (274802) - 1.9.2022
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků.
350.00 Kč

ČSN EN 280-1 (275004) - 1.9.2022
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 280-2 (275004) - 1.9.2022
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15427-1-1 (280555) - 1.9.2022
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-1: Vybavení a aplikace - Maziva okolku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16186-5 (281551) - 1.9.2022
Drážní aplikace - Kabina řidiče - Část 5: Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla.
223.00 Kč

ČSN EN 1501-1 (300350) - 1.9.2022
Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Vozidla pro odvoz odpadu se zadním nakládáním.
768.00 Kč

ČSN EN 1501-2 (300350) - 1.9.2022
Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku.
593.00 Kč

ČSN EN 4641-301 (311934) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 301: Těsná struktura s průměrem vlákna 50/125 um s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4566 (312125) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-PH4101 (CoCr20W15N1) - Tavená ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4853 (313038) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4851 (313252) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4850 (313257) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4848 (313270) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4849 (313273) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4844 (313276) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, se závitem k hlavě, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4845 (313277) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE- PA2601 (A286), pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4846 (313278) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní spirálovou drážkou, se závitem k hlavě, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4847 (313279) - 1.9.2022
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí ) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10087 (321020) - 1.9.2022
Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62282-3-201-ed.2:2018/A1 (336000) - 1.9.2022
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60502-1 (347419) - 1.9.2022
Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) - Část 1: Kabely pro jmenovitá napětí 1 kV (Um = 1,2 kV) a 3 kV (Um = 3,6 kV).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-18-32-ed.2 (350000) - 1.9.2022
Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů typu II - Kvalifikační postupy pro elektrickou odolnost tvarovaných vinutí.
338.00 Kč

ČSN EN 60034-18-32:2011/Z1 (350000) - 1.9.2022
Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-7-ed.2 (350000) - 1.9.2022
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód).
338.00 Kč

ČSN EN 60034-7+A1:2001/Z1 (350000) - 1.9.2022
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-002-ed.2 (354055) - 1.9.2022
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro rozpojení při elektrické zátěži (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-002:2019/Z1 (354055) - 1.9.2022
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-17 (356230) - 1.9.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 17: Bezkontaktní ukazatele střídavého napětí.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-501 (359039) - 1.9.2022
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-501: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Měření měrné síly pružnosti a faktoru retence měrné síly pružnosti pro ohebné dielektrické materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-10-ed.7:2020/A1 (359213) - 1.9.2022
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-33-ed.3 (359252) - 1.9.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné zarovnávací dutinky pomocí kalibračních kolíků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62150-6 (359277) - 1.9.2022
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 6: Univerzální mezaninové desky pro zkoušení a měření fotonických zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63246-2 (360105) - 1.9.2022
Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CSIS) - Část 2: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63246-3 (360105) - 1.9.2022
Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CCIS) - Část 3: Rámec (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62442-1-ed.2:2019/Z1 (360515) - 1.9.2022
Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62442-1-ed.3 (360515) - 1.9.2022
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62442-2-ed.2:2019/Z1 (360515) - 1.9.2022
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62442-2-ed.3 (360515) - 1.9.2022
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62442-3-ed.2:2019/Z1 (360515) - 1.9.2022
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62442-3-ed.3 (360515) - 1.9.2022
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-18 (361008) - 1.9.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-18: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívače vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61094-2-ed.2:2009/A1 (368880) - 1.9.2022
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 15632-1 (383376) - 1.9.2022
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15632-2 (383376) - 1.9.2022
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15632-3 (383376) - 1.9.2022
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15632-4 (383376) - 1.9.2022
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12583 (386481) - 1.9.2022
Zařízení pro zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14972-10 (389260) - 1.9.2022
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 10: Zkušební postup systémů s otevřenými stranovými hubicemi pro ochranu átrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12101-13 (389700) - 1.9.2022
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 13: Systémy pracující na principu rozdílu tlaků - Návrh a výpočtové metody, instalace, přejímací zkoušení, kontroly a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12101-6 (389700) - 1.9.2022
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 395004 (395004) - 1.9.2022
Expanzní pracovní přístroje - Technické požadavky - Zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2566-1 (420308) - 1.9.2022
Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2566-2 (420308) - 1.9.2022
Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli.
434.00 Kč

ČSN EN 10202 (420914) - 1.9.2022
Ocelové plechy na obaly, válcované za studena - Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 10169 (420923) - 1.9.2022
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - 1.9.2022
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením.
434.00 Kč

ČSN EN 15093 (433010) - 1.9.2022
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14753 (433013) - 1.9.2022
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení pro kontinuální lití oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15061 (433013) - 1.9.2022
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10423 (451220) - 1.9.2022
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Ústí sondy a produkční kříž (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17504 (467067) - 1.9.2022
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení gossypolu v semenech bavlníku a krmivech pomocí LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11806-2 (470620) - 1.9.2022
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19472-2 (476015) - 1.9.2022
Lesnické strojní zařízení - Navijáky - Část 2: Trakční pomocné navijáky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17743 (560005) - 1.9.2022
Potraviny - Stanovení reziduí pesticidů extrakcí ethylacetátem pomocí GC- a LC-MS/MS (SweEt) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13708 (560008) - 1.9.2022
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 455-1+A1 (637415) - 1.9.2022
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3915 (640131) - 1.9.2022
Plasty - Měření odporu vodivých plastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 489 (640281) - 1.9.2022
Plasty - Stanovení indexu lomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15527 (643020) - 1.9.2022
Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15013 (643055) - 1.9.2022
Plasty - Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13844 (643189) - 1.9.2022
Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky - Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 589+A1 (656503) - 1.9.2022
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN ISO 19880-8:2020/Amd.1 (656525) - 1.9.2022
Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11339 (668582) - 1.9.2022
Lepidla - T-zkouška v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 788 (671418) - 1.9.2022
Ultramarínové pigmenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15457 (672031) - 1.9.2022
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15458 (672032) - 1.9.2022
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16925 (673067) - 1.9.2022
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-4 (673151) - 1.9.2022
Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17124 (697281) - 1.9.2022
Vodíkové palivo - Specifikace produktu a zajištění kvality pro čerpací stanice s výdejem plynného vodíku - Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-12:2018/A2 (721007) - 1.9.2022
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17542-1 (721024) - 1.9.2022
Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 1: Zkouška rozpadavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17542-2 (721024) - 1.9.2022
Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 2: Zkouška drtitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17542-3 (721024) - 1.9.2022
Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 3: Stanovení hodnoty VBS methylenovou modří na zeminách a horninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 933-9 (721193) - 1.9.2022
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří.
223.00 Kč

ČSN EN 16908+A1 (722190) - 1.9.2022
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující ČSN EN 15804.
338.00 Kč

ČSN EN 17468-2 (723404) - 1.9.2022
Vláknocementové výrobky - Stanovení odolnosti proti protažení a smykové odolnosti a výpočet pevnosti v tahu za ohybu - Část 2: Vlnité desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17138 (727505) - 1.9.2022
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení pevnosti v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17139 (727506) - 1.9.2022
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) -Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení tepelné roztažnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18608 (727507) - 1.9.2022
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí za atmosférického tlaku vzduchu - Stanovení odolnosti proti šíření trhlin zkoušením vrubové citlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12975 (730301) - 1.9.2022
Solární kolektory - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12571 (730575) - 1.9.2022
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hydroskopických sorpčních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17472 (730905) - 1.9.2022
Udržitelnost ve výstavbě - Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb - Výpočtové metody.
1159.00 Kč

ČSN 736405 (736405) - 1.9.2022
Projektování tramvajových tratí.
434.00 Kč

ČSN EN 16933-1 (756109) - 1.9.2022
Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Fyzický návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - 1.9.2022
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12873-2 (757333) - 1.9.2022
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu.
338.00 Kč

ČSN EN 12873-4 (757333) - 1.9.2022
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13163 (757639) - 1.9.2022
Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15602 (761701) - 1.9.2022
Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16106 (770135) - 1.9.2022
Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22291 (814003) - 1.9.2022
Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení netkaných textilií kladených mokrou cestou (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20345-ed.2 (832501) - 1.9.2022
Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20346-ed.2 (832502) - 1.9.2022
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20347-ed.2 (832503) - 1.9.2022
Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13857 (833212) - 1.9.2022
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami.
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 9241-126 (833579) - 1.9.2022
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 126: Návod na prezentaci sluchových informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13725 (834781) - 1.9.2022
Stacionární zdroje emisí - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií a míry emise zápachu ze stacionárních zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17660-1 (835027) - 1.9.2022
Kvalita ovzduší - Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší - Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17503 (838029) - 1.9.2022
Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4135 (852100) - 1.9.2022
Anesteziologické a respirační přístroje - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 26825 (852122) - 1.9.2022
Anesteziologické a respirační přístroje - Štítky aplikované uživatelem na injekční stříkačky obsahující léky používané při anestezii - Barvy, vzhled a provedení.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301598-V2.2.1 (870010) - 1.9.2022
Zařízení v TV bílých místech (TVWSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 694 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 319132-1-V1.2.1 (874015) - 1.9.2022
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300674-2-1-V3.1.1 (875094) - 1.9.2022
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Podčást 1: Jednotky na infrastruktuře (RSU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303722-V1.2.1 (875189) - 1.9.2022
Širokopásmové datové přenosové systémy (WDTS) pro rádiová zařízení pevné sítě provozovaná v pásmu 57 GHz až 71 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19115-2:2019/A1 (979834) - 1.9.2022
Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13972 (982029) - 1.9.2022
Zdravotnická informatika - Klinické informační modely - Charakteristiky, struktury a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.