Nové normy ČSN za září 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2008 v 09:00


ČSN EN 60300-3-4 (010690) - 1.9.2008
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.4.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 14253+A1 (011436) - 1.9.2008
Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod.
338.00 Kč

ČSN 013610 (013610) - 1.9.2008
Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8062-1 (014460) - 1.9.2008
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8062-3 (014460) - 1.9.2008
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 3: Všeobecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění pro odlitky.
350.00 Kč

ČSN ISO 20712-2 (018023) - 1.9.2008
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení.
223.00 Kč

ČSN ISO 14813-1 (018200) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 1: Domény služeb, skupiny služeb a služby ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/TR 14813-4 (018200) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 4: Výukový referenční model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/TR 14813-5 (018200) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 5: Požadavky na popis architektury v normách ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/TR 24098 (018201) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Postupy pro vývoj plánů instalace ITS pomocí systémové architektury ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 24531 (018202) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Využití XML v normách ITS, datových registrech a datových slovnících. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20452 (018283) - 1.9.2008
Požadavky a logický datový model pro formát fyzického sledování dat (PSF) a rozhraní aplikačního programu (API) a logická organizace dat pro PSF používaná v inteligentních dopravních systémech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 17687 (018310) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Obecné řízení vozového parku a provoz komerční nákladní dopravy - Datový slovník a soubory zpráv pro elektronickou identifikaci a monitorování dopravy nebezpečných materiálů/zboží. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 15623 (018332) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 24535 (018345) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Základní identifikace elektronické registrace (ERI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 24534-3 (018350) - 1.9.2008
Automatická identifikace vozidel a zařízení - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 24534-4 (018350) - 1.9.2008
Automatická identifikace vozidel a zařízení - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Bezpečná komunikace s využitím asymetrických technik (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1440 (078440) - 1.9.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Pravidelná revize znovuplnitelných lahví na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG).
434.00 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - 1.9.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly lahví na LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.
350.00 Kč

ČSN EN 15116 (127814) - 1.9.2008
Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení aktivních chladicích trámců (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 736-3 (133001) - 1.9.2008
Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů.
223.00 Kč

ČSN EN 12516-4 (133011) - 1.9.2008
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel.
223.00 Kč

ČSN EN 558 (133031) - 1.9.2008
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1670:2007/Oprava1 (165705) - 1.9.2008
Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 60584-3 (258331) - 1.9.2008
Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení. (Platnost do 23.3.2024).
186.00 Kč

ČSN EN 1434-1 (258511) - 1.9.2008
Měřidla tepla - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 1434-2 (258511) - 1.9.2008
Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 1434-4 (258511) - 1.9.2008
Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu.
434.00 Kč

ČSN EN 1434-5 (258511) - 1.9.2008
Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření.
186.00 Kč

ČSN EN 1434-6 (258511) - 1.9.2008
Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba.
223.00 Kč

ČSN EN 13035-1 (278809) - 1.9.2008
Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Vnitřní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu.
543.00 Kč

ČSN EN 13035-2 (278809) - 1.9.2008
Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu.
350.00 Kč

ČSN EN 1501-3 (300350) - 1.9.2008
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu. (Platnost do 31.3.2022).
543.00 Kč

ČSN ISO 15075 (300630) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 15622 (300631) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Systémy adaptivní regulace rychlosti jízdy - Funkční požadavky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 15624 (300633) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 17361 (300634) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 17386 (300635) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-012 (311822) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 012: Průchozí matice typu A pro EN 3372 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-013 (311822) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 013: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s vybráním pro stahovací pásku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3745-203 (311925) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-602 (311925) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Jedovatost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3733-002 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-003 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 003: Zástrčka pro kabely podle EN 4532 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-006 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 006: Zásuvka, připevnění pojistnou maticí, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-103 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 103: Ochranná krytka s vnitřním závitem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-106 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 106: Zásuvka zaslepovací, připevnění maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-108 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 108: Kabelová ochranná vývodka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4399 (313534) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Závitové kroužky samojistné ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10239 (325730) - 1.9.2008
Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG). (Platnost do 31.12.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 61310-1-ed.2 (332205) - 1.9.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály.
338.00 Kč

ČSN EN 61310-2-ed.2 (332205) - 1.9.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení.
338.00 Kč

ČSN EN 61310-3-ed.2 (332205) - 1.9.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů.
223.00 Kč

ČSN EN 62282-3-3 (336000) - 1.9.2008
Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.7.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 62282-6-200 (336000) - 1.9.2008
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.8.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60641-3-2-ed.2 (346564) - 1.9.2008
Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na obyčejnou lepenku, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 a P.6.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN 347616-7N (347616) - 1.9.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl N: Bezhalogenové vícežilové kabely s koncentrickým jádrem nebo stíněním a bez koncentrického jádra nebo stínění pro jmenovitá napětí 0,6/1 kV.
223.00 Kč

ČSN EN 50482 (351356) - 1.9.2008
Přístrojové transformátory - Trojfázové induktivní transformátory s Um do 52 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61800-7-201 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
1159.00 Kč

ČSN EN 61800-7-202 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
1204.00 Kč

ČSN EN 61800-7-203 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
1204.00 Kč

ČSN EN 61800-7-301 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
945.00 Kč

ČSN EN 61800-7-302 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 61800-7-303 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
945.00 Kč

ČSN EN 60749-37 (358799) - 1.9.2008
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.11.2025).
350.00 Kč

ČSN EN 61188-5-8 (359038) - 1.9.2008
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-8: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s plošným polem (BGA, FBGA, CGA, LGA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61189-3-ed.2 (359039) - 1.9.2008
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji).
768.00 Kč

ČSN EN 61228-ed.2 (360035) - 1.9.2008
UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace. (Platnost do 9.12.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 14255-3 (360036) - 1.9.2008
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 3: UV-záření vysílané sluncem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60901:1998/A4 (360277) - 1.9.2008
Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení.
945.00 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/A11 (361045) - 1.9.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60730-2-10-ed.2 (361960) - 1.9.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé.
186.00 Kč

ČSN EN 60730-2-11-ed.2 (361960) - 1.9.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu. (Platnost do 1.5.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 60730-2-13-ed.2 (361960) - 1.9.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti. (Platnost do 13.4.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60730-2-3-ed.2 (361960) - 1.9.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek.
223.00 Kč

ČSN EN 62366 (364861) - 1.9.2008
Zdravotnické prostředky - Aplikace stanovení použitelnosti na zdravotnické prostředky.
768.00 Kč

ČSN EN 60825-2-ed.2:2005/Z1 (367750) - 1.9.2008
Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS).
29.00 Kč

ČSN EN 62457 (368634) - 1.9.2008
Multimediální domácí sítě - Komunikační protokol domácí sítě přes IP pro multimediální zařízení pro domácí použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC TR 8802-1 (369206) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 1: Přehled norem pro lokální sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8802-11 (369206) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 11: Specifikace řízení přístupu k médiu (MAC) a specifikace fyzické vrstvy (PHY) pro bezdrátové sítě LAN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3266.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8802-3 (369206) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 3: Metoda mnohonásobného přístupu reagujícího na nosnou a detekující kolizi (CSMA/CD) a specifikace fyzické vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
8937.60 Kč

ČSN ISO/IEC TR 11802-1 (369236) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Technické zprávy a směrnice - Část 1: Struktura a kódování adres řízení logického spoje v lokálních sítích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10173 (369238) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Konektor rozhraní a přiřazení kontaktů pro primární přístupový konektor k integrovaným službám digitální sítě (ISDN) umístěný v referenčních bodech S a T. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11571 (369241) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromé sítě integrovaných služeb - Adresování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13346-4 (369330) - 1.9.2008
Informační technologie - Struktura nosiče a souboru na jednorázovém a přepisovatelnému médiu používající nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 4: Struktura souboru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-2 (369635) - 1.9.2008
Informační technologie - Pravidla kódování pro ASN.1: Specifikace pravidel zhuštěného kódování (PER). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8348 (369641) - 1.9.2008
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-1 (369651) - 1.9.2008
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 1: Systém a přehled služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-2 (369651) - 1.9.2008
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Celková architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-4 (369651) - 1.9.2008
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-6 (369651) - 1.9.2008
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Specifikace protokolů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-7 (369651) - 1.9.2008
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Sdělování zpráv mezi osobami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1276.80 Kč

ČSN EN 1568-1 (389833) - 1.9.2008
Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou. (Platnost do 30.11.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 1568-2 (389833) - 1.9.2008
Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou. (Platnost do 30.11.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 1568-3 (389833) - 1.9.2008
Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou. (Platnost do 31.12.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 1568-4 (389833) - 1.9.2008
Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou. (Platnost do 30.11.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 10277-1 (420160) - 1.9.2008
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN 10277-2 (420160) - 1.9.2008
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 2: Oceli pro všeobecné technické použití.
223.00 Kč

ČSN EN 10277-3 (420160) - 1.9.2008
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 3: Oceli automatové.
223.00 Kč

ČSN EN 10277-4 (420160) - 1.9.2008
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 4: Oceli k cementování.
223.00 Kč

ČSN EN 10277-5 (420160) - 1.9.2008
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 5: Oceli k zušlechťování.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15605 (420623) - 1.9.2008
Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou.
434.00 Kč

ČSN EN 15530 (421465) - 1.9.2008
Hliník a slitiny hliníku - Environmentální aspekty výrobků z hliníku - Všeobecné pokyny pro jejich integraci do norem.
338.00 Kč

ČSN EN 14591-4:2007/Oprava1 (446440) - 1.9.2008
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje.
29.00 Kč

ČSN EN 848-2 (496123) - 1.9.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-1 (496130) - 1.9.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště.
593.00 Kč

ČSN EN 1870-13 (496130) - 1.9.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-14 (496130) - 1.9.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů.
434.00 Kč

ČSN ISO 8589 (560036) - 1.9.2008
Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště.
223.00 Kč

ČSN EN 15505 (560661) - 1.9.2008
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení sodíku a hořčíku pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) po mikrovlnném rozkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15517 (560662) - 1.9.2008
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení anorganického arsenu v mořských řasách atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po kyselé extrakci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 570108:1966/Z4 (570108) - 1.9.2008
Metody zkoušení másla.
29.00 Kč

ČSN ISO 9874 (570523) - 1.9.2008
Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie.
186.00 Kč

ČSN ISO 22662 (570524) - 1.9.2008
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu laktózy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13366-1 (570531) - 1.9.2008
Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda).
338.00 Kč

ČSN ISO 1738 (571605) - 1.9.2008
Máslo - Stanovení obsahu soli.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - 1.9.2008
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13477 (643107) - 1.9.2008
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku (S4 test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1798 (645431) - 1.9.2008
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 12662 (656135) - 1.9.2008
Kapalné ropné výrobky - Stanovení nečistot ve středních destilátech.
186.00 Kč

ČSN 657061 (657061) - 1.9.2008
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility.
120.00 Kč

ČSN EN 13589 (657107) - 1.9.2008
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility.
186.00 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - 1.9.2008
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem.
223.00 Kč

ČSN EN 845-1+A1 (722710) - 1.9.2008
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky.
543.00 Kč

ČSN EN 845-3+A1 (722710) - 1.9.2008
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20182 (726002) - 1.9.2008
Příprava vzorků ze žárovzdorných výrobků - Příprava vzorků ze žárovzdorných nástřikových směsí pneumatickou torkretovací pistolí.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21078-1 (726075) - 1.9.2008
Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 1: Stanovení celkového obsahu oxidu boritého v oxidických materiálech pro keramiku, sklo a glazury.
223.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Oprava1 (730035) - 1.9.2008
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
29.00 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - 1.9.2008
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce.
350.00 Kč

ČSN EN 1993-1-12 (731401) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700.
223.00 Kč

ČSN EN 1993-1-6 (731401) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí.
593.00 Kč

ČSN EN 1993-1-7 (731401) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené.
434.00 Kč

ČSN EN 1993-3-1 (731431) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry.
593.00 Kč

ČSN EN 1993-3-2 (731432) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny.
350.00 Kč

ČSN EN 1993-5 (731451) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny.
593.00 Kč

ČSN EN 1993-6 (731460) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy.
434.00 Kč

ČSN EN 12273 (736146) - 1.9.2008
Kalové vrstvy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15461 (736340) - 1.9.2008
Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech.
223.00 Kč

ČSN ISO 15705 (757521) - 1.9.2008
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách.
338.00 Kč

ČSN ISO 10703 (757630) - 1.9.2008
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16266 (757850) - 1.9.2008
Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů.
223.00 Kč

ČSN EN 15602 (761701) - 1.9.2008
Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 14520 (770157) - 1.9.2008
Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití.
223.00 Kč

ČSN EN 15543 (771029) - 1.9.2008
Obalové sklo - Ústí lahví - Závitová ústí lahví pro tekutiny nesycené oxidem uhličitým.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3759 (800825) - 1.9.2008
Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-9 (806139) - 1.9.2008
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování splývavosti včetně koeficientu splývavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15333-1 (832248) - 1.9.2008
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou.
434.00 Kč

ČSN EN 363 (832650) - 1.9.2008
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14116 (832751) - 1.9.2008
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13857 (833212) - 1.9.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-410 (833582) - 1.9.2008
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení.
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1948-4 (834745) - 1.9.2008
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB.
434.00 Kč

ČSN EN 15549 (835035) - 1.9.2008
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda pro měření koncentrace benzo(a)pyrenu ve venkovním ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-12 (835801) - 1.9.2008
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3630-1 (856021) - 1.9.2008
Stomatologie - Nástroje pro kořenové kanálky - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - 1.9.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace řízení rizika.
338.00 Kč

ČSN EN 15372 (910651) - 1.9.2008
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový stolový nábytek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12983-3 (944303) - 1.9.2008
Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 3: Varné nádobí určené pro zdroje s indukčním ohřevem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19131 (979851) - 1.9.2008
Geografická informace - Data specifikace produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19137 (979857) - 1.9.2008
Geografická informace - Jádro profilu prostorového schéma (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.