Nové normy ČSN za září 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2008 v 09:00


ČSN EN 60300-3-4 (010690) - 1.9.2008
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14253+A1 (011436) - 1.9.2008
Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod.
306.90 Kč

ČSN 013610 (013610) - 1.9.2008
Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8062-1 (014460) - 1.9.2008
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8062-3 (014460) - 1.9.2008
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 3: Všeobecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění pro odlitky.
317.90 Kč

ČSN ISO 20712-2 (018023) - 1.9.2008
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení.
202.40 Kč

ČSN ISO 14813-1 (018200) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 1: Domény služeb, skupiny služeb a služby ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/TR 14813-4 (018200) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 4: Výukový referenční model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/TR 14813-5 (018200) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 5: Požadavky na popis architektury v normách ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/TR 24098 (018201) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Postupy pro vývoj plánů instalace ITS pomocí systémové architektury ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 24531 (018202) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Využití XML v normách ITS, datových registrech a datových slovnících. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20452 (018283) - 1.9.2008
Požadavky a logický datový model pro formát fyzického sledování dat (PSF) a rozhraní aplikačního programu (API) a logická organizace dat pro PSF používaná v inteligentních dopravních systémech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 17687 (018310) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Obecné řízení vozového parku a provoz komerční nákladní dopravy - Datový slovník a soubory zpráv pro elektronickou identifikaci a monitorování dopravy nebezpečných materiálů/zboží. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 15623 (018332) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 24535 (018345) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Základní identifikace elektronické registrace (ERI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 24534-3 (018350) - 1.9.2008
Automatická identifikace vozidel a zařízení - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN CEN ISO/TS 24534-4 (018350) - 1.9.2008
Automatická identifikace vozidel a zařízení - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Bezpečná komunikace s využitím asymetrických technik (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1440 (078440) - 1.9.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Pravidelná revize znovuplnitelných lahví na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG).
394.90 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - 1.9.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly lahví na LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.
317.90 Kč

ČSN EN 15116 (127814) - 1.9.2008
Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení aktivních chladicích trámců (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 736-3 (133001) - 1.9.2008
Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů.
202.40 Kč

ČSN EN 12516-4 (133011) - 1.9.2008
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel.
202.40 Kč

ČSN EN 558 (133031) - 1.9.2008
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1670:2007/Oprava1 (165705) - 1.9.2008
Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 60584-3 (258331) - 1.9.2008
Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení.
169.40 Kč

ČSN EN 1434-1 (258511) - 1.9.2008
Měřidla tepla - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 1434-2 (258511) - 1.9.2008
Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 1434-4 (258511) - 1.9.2008
Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu.
394.90 Kč

ČSN EN 1434-5 (258511) - 1.9.2008
Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření.
169.40 Kč

ČSN EN 1434-6 (258511) - 1.9.2008
Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba.
202.40 Kč

ČSN EN 13035-1 (278809) - 1.9.2008
Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Vnitřní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu.
493.90 Kč

ČSN EN 13035-2 (278809) - 1.9.2008
Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu.
317.90 Kč

ČSN EN 1501-3 (300350) - 1.9.2008
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu. (Platnost do 31.3.2022).
493.90 Kč

ČSN ISO 15075 (300630) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 15622 (300631) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Systémy adaptivní regulace rychlosti jízdy - Funkční požadavky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN P ISO/TS 15624 (300633) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 17361 (300634) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 17386 (300635) - 1.9.2008
Inteligentní dopravní systémy - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 3660-012 (311822) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 012: Průchozí matice typu A pro EN 3372 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-013 (311822) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 013: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s vybráním pro stahovací pásku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3745-203 (311925) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-602 (311925) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Jedovatost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3733-002 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-003 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 003: Zástrčka pro kabely podle EN 4532 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-006 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 006: Zásuvka, připevnění pojistnou maticí, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-103 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 103: Ochranná krytka s vnitřním závitem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-106 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 106: Zásuvka zaslepovací, připevnění maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-108 (311931) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 108: Kabelová ochranná vývodka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4399 (313534) - 1.9.2008
Letectví a kosmonautika - Závitové kroužky samojistné ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10239 (325730) - 1.9.2008
Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG). (Platnost do 31.12.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 61310-1-ed.2 (332205) - 1.9.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály.
306.90 Kč

ČSN EN 61310-2-ed.2 (332205) - 1.9.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení.
306.90 Kč

ČSN EN 61310-3-ed.2 (332205) - 1.9.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů.
202.40 Kč

ČSN EN 62282-3-3 (336000) - 1.9.2008
Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.7.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 62282-6-200 (336000) - 1.9.2008
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.8.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60641-3-2-ed.2 (346564) - 1.9.2008
Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na obyčejnou lepenku, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 a P.6.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN 347616-7N (347616) - 1.9.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl N: Bezhalogenové vícežilové kabely s koncentrickým jádrem nebo stíněním a bez koncentrického jádra nebo stínění pro jmenovitá napětí 0,6/1 kV.
202.40 Kč

ČSN EN 50482 (351356) - 1.9.2008
Přístrojové transformátory - Trojfázové induktivní transformátory s Um do 52 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61800-7-201 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
1053.80 Kč

ČSN EN 61800-7-202 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
1094.50 Kč

ČSN EN 61800-7-203 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
1094.50 Kč

ČSN EN 61800-7-301 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
859.10 Kč

ČSN EN 61800-7-302 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 61800-7-303 (351720) - 1.9.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
859.10 Kč

ČSN EN 60749-37 (358799) - 1.9.2008
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61188-5-8 (359038) - 1.9.2008
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-8: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s plošným polem (BGA, FBGA, CGA, LGA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61189-3-ed.2 (359039) - 1.9.2008
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji).
698.50 Kč

ČSN EN 61228-ed.2 (360035) - 1.9.2008
UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace. (Platnost do 9.12.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 14255-3 (360036) - 1.9.2008
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 3: UV-záření vysílané sluncem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60901:1998/A4 (360277) - 1.9.2008
Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení.
859.10 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/A11 (361045) - 1.9.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60730-2-10-ed.2 (361960) - 1.9.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé.
169.40 Kč

ČSN EN 60730-2-11-ed.2 (361960) - 1.9.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu. (Platnost do 1.5.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 60730-2-13-ed.2 (361960) - 1.9.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti. (Platnost do 13.4.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60730-2-3-ed.2 (361960) - 1.9.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek.
202.40 Kč

ČSN EN 62366 (364861) - 1.9.2008
Zdravotnické prostředky - Aplikace stanovení použitelnosti na zdravotnické prostředky.
698.50 Kč

ČSN EN 60825-2-ed.2:2005/Z1 (367750) - 1.9.2008
Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS).
26.40 Kč

ČSN EN 62457 (368634) - 1.9.2008
Multimediální domácí sítě - Komunikační protokol domácí sítě přes IP pro multimediální zařízení pro domácí použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC TR 8802-1 (369206) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 1: Přehled norem pro lokální sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 8802-11 (369206) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 11: Specifikace řízení přístupu k médiu (MAC) a specifikace fyzické vrstvy (PHY) pro bezdrátové sítě LAN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2968.90 Kč

ČSN ISO/IEC 8802-3 (369206) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 3: Metoda mnohonásobného přístupu reagujícího na nosnou a detekující kolizi (CSMA/CD) a specifikace fyzické vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
8937.60 Kč

ČSN ISO/IEC TR 11802-1 (369236) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Technické zprávy a směrnice - Část 1: Struktura a kódování adres řízení logického spoje v lokálních sítích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 10173 (369238) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Konektor rozhraní a přiřazení kontaktů pro primární přístupový konektor k integrovaným službám digitální sítě (ISDN) umístěný v referenčních bodech S a T. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 11571 (369241) - 1.9.2008
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromé sítě integrovaných služeb - Adresování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 13346-4 (369330) - 1.9.2008
Informační technologie - Struktura nosiče a souboru na jednorázovém a přepisovatelnému médiu používající nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 4: Struktura souboru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-2 (369635) - 1.9.2008
Informační technologie - Pravidla kódování pro ASN.1: Specifikace pravidel zhuštěného kódování (PER). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 8348 (369641) - 1.9.2008
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-1 (369651) - 1.9.2008
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 1: Systém a přehled služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-2 (369651) - 1.9.2008
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Celková architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-4 (369651) - 1.9.2008
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1185.60 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-6 (369651) - 1.9.2008
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Specifikace protokolů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-7 (369651) - 1.9.2008
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Sdělování zpráv mezi osobami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1276.80 Kč

ČSN EN 1568-1 (389833) - 1.9.2008
Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou. (Platnost do 30.11.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 1568-2 (389833) - 1.9.2008
Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou. (Platnost do 30.11.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 1568-3 (389833) - 1.9.2008
Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou. (Platnost do 31.12.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 1568-4 (389833) - 1.9.2008
Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou. (Platnost do 30.11.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 10277-1 (420160) - 1.9.2008
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN 10277-2 (420160) - 1.9.2008
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 2: Oceli pro všeobecné technické použití.
202.40 Kč

ČSN EN 10277-3 (420160) - 1.9.2008
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 3: Oceli automatové.
202.40 Kč

ČSN EN 10277-4 (420160) - 1.9.2008
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 4: Oceli k cementování.
202.40 Kč

ČSN EN 10277-5 (420160) - 1.9.2008
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 5: Oceli k zušlechťování.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15605 (420623) - 1.9.2008
Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou.
394.90 Kč

ČSN EN 15530 (421465) - 1.9.2008
Hliník a slitiny hliníku - Environmentální aspekty výrobků z hliníku - Všeobecné pokyny pro jejich integraci do norem.
306.90 Kč

ČSN EN 14591-4:2007/Oprava1 (446440) - 1.9.2008
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje.
26.40 Kč

ČSN EN 848-2 (496123) - 1.9.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-1 (496130) - 1.9.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště.
539.00 Kč

ČSN EN 1870-13 (496130) - 1.9.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-14 (496130) - 1.9.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů.
394.90 Kč

ČSN ISO 8589 (560036) - 1.9.2008
Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště.
202.40 Kč

ČSN EN 15505 (560661) - 1.9.2008
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení sodíku a hořčíku pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) po mikrovlnném rozkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15517 (560662) - 1.9.2008
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení anorganického arsenu v mořských řasách atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po kyselé extrakci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 570108:1966/Z4 (570108) - 1.9.2008
Metody zkoušení másla.
26.40 Kč

ČSN ISO 9874 (570523) - 1.9.2008
Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie.
169.40 Kč

ČSN ISO 22662 (570524) - 1.9.2008
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu laktózy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13366-1 (570531) - 1.9.2008
Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda).
306.90 Kč

ČSN ISO 1738 (571605) - 1.9.2008
Máslo - Stanovení obsahu soli.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - 1.9.2008
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13477 (643107) - 1.9.2008
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku (S4 test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1798 (645431) - 1.9.2008
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 12662 (656135) - 1.9.2008
Kapalné ropné výrobky - Stanovení nečistot ve středních destilátech.
169.40 Kč

ČSN 657061 (657061) - 1.9.2008
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility.
108.90 Kč

ČSN EN 13589 (657107) - 1.9.2008
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility.
169.40 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - 1.9.2008
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem.
202.40 Kč

ČSN EN 845-1+A1 (722710) - 1.9.2008
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky.
493.90 Kč

ČSN EN 845-3+A1 (722710) - 1.9.2008
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20182 (726002) - 1.9.2008
Příprava vzorků ze žárovzdorných výrobků - Příprava vzorků ze žárovzdorných nástřikových směsí pneumatickou torkretovací pistolí.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21078-1 (726075) - 1.9.2008
Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 1: Stanovení celkového obsahu oxidu boritého v oxidických materiálech pro keramiku, sklo a glazury.
202.40 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Oprava1 (730035) - 1.9.2008
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
26.40 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - 1.9.2008
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce.
317.90 Kč

ČSN EN 1993-1-12 (731401) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700.
202.40 Kč

ČSN EN 1993-1-6 (731401) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí.
539.00 Kč

ČSN EN 1993-1-7 (731401) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené.
394.90 Kč

ČSN EN 1993-3-1 (731431) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry.
539.00 Kč

ČSN EN 1993-3-2 (731432) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny.
317.90 Kč

ČSN EN 1993-5 (731451) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny.
539.00 Kč

ČSN EN 1993-6 (731460) - 1.9.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy.
394.90 Kč

ČSN EN 12273 (736146) - 1.9.2008
Kalové vrstvy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15461 (736340) - 1.9.2008
Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech.
202.40 Kč

ČSN ISO 15705 (757521) - 1.9.2008
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách.
306.90 Kč

ČSN ISO 10703 (757630) - 1.9.2008
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16266 (757850) - 1.9.2008
Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů.
202.40 Kč

ČSN EN 15602 (761701) - 1.9.2008
Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 14520 (770157) - 1.9.2008
Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití.
202.40 Kč

ČSN EN 15543 (771029) - 1.9.2008
Obalové sklo - Ústí lahví - Závitová ústí lahví pro tekutiny nesycené oxidem uhličitým.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3759 (800825) - 1.9.2008
Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9073-9 (806139) - 1.9.2008
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování splývavosti včetně koeficientu splývavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15333-1 (832248) - 1.9.2008
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou.
394.90 Kč

ČSN EN 363 (832650) - 1.9.2008
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14116 (832751) - 1.9.2008
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13857 (833212) - 1.9.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-410 (833582) - 1.9.2008
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení.
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 1948-4 (834745) - 1.9.2008
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB.
394.90 Kč

ČSN EN 15549 (835035) - 1.9.2008
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda pro měření koncentrace benzo(a)pyrenu ve venkovním ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16000-12 (835801) - 1.9.2008
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3630-1 (856021) - 1.9.2008
Stomatologie - Nástroje pro kořenové kanálky - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - 1.9.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace řízení rizika.
306.90 Kč

ČSN EN 15372 (910651) - 1.9.2008
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový stolový nábytek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 12983-3 (944303) - 1.9.2008
Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 3: Varné nádobí určené pro zdroje s indukčním ohřevem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19131 (979851) - 1.9.2008
Geografická informace - Data specifikace produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19137 (979857) - 1.9.2008
Geografická informace - Jádro profilu prostorového schéma (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)