Nové normy ČSN za září 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2011 v 09:00


ČSN ISO 80000-5 (011300) - 1.9.2011
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22868 (011654) - 1.9.2011
Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2).
317.90 Kč

ČSN EN 62507-1 (013745) - 1.9.2011
Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací - Požadavky - Část 1: Zásady a metody.
493.90 Kč

ČSN ISO 14817 (018204) - 1.9.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Požadavky na centrální datový registr ITS a datový slovník ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 24097-1 (018205) - 1.9.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 15876-2 (018386) - 1.9.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek.
394.90 Kč

ČSN ISO 8992 (021002) - 1.9.2011
Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4014 (021101) - 1.9.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8765 (021103) - 1.9.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí - Výrobní třídy A a B.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - 1.9.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14579 (021147) - 1.9.2011
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14580 (021148) - 1.9.2011
Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14583 (021149) - 1.9.2011
Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14584 (021150) - 1.9.2011
Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14585 (021241) - 1.9.2011
Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14586 (021243) - 1.9.2011
Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14587 (021244) - 1.9.2011
Šrouby do plechu s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4016 (021301) - 1.9.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída C.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4018 (021303) - 1.9.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C.
202.40 Kč

ČSN EN 60974-4-ed.2 (052205) - 1.9.2011
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Periodické kontroly a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60974-6-ed.2 (052205) - 1.9.2011
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem. (Platnost do 27.10.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 624 (061459) - 1.9.2011
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Uzavřené vytápěcí zařízení na LPG pro zabudování do vozidel a lodí.
493.90 Kč

ČSN EN 12953-6 (077853) - 1.9.2011
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22434 (078640) - 1.9.2011
Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62006 (085008) - 1.9.2011
Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren.
698.50 Kč

ČSN EN 1679-1+A1 (090001) - 1.9.2011
Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory.
306.90 Kč

ČSN EN 593+A1 (133901) - 1.9.2011
Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky.
306.90 Kč

ČSN EN 60534-7 (134510) - 1.9.2011
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 7: Údajový list řídicích ventilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1113+A1 (137195) - 1.9.2011
Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 16084 (142013) - 1.9.2011
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15879-1 (142025) - 1.9.2011
Zkoušení a vyhodnocování tepelných čerpadel, propojených se zemním výměníkem s přímým odparem, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřev a/nebo chlazení prostoru - Část 1: Tepelná čerpadla přímý odpar - voda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16147 (143015) - 1.9.2011
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60770-1-ed.2 (181078) - 1.9.2011
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60770-2-ed.2 (181078) - 1.9.2011
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61804-3-ed.2 (184003) - 1.9.2011
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 3: Jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.7.2018).
1780.90 Kč

ČSN EN ISO 10218-1 (186502) - 1.9.2011
Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - 1.9.2011
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 10643 (220432) - 1.9.2011
Rozměry příslušenství trnů pro frézy s podélnou drážkou a unášečem.
169.40 Kč

ČSN ISO 7388-1 (220434) - 1.9.2011
Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 1: Rozměry a označení stopek tvaru A, AD, AF, U, UD a UF.
169.40 Kč

ČSN ISO 7388-2 (220434) - 1.9.2011
Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 2: Rozměry a označení stopek tvaru J, JD a JF.
169.40 Kč

ČSN ISO 7388-3 (220434) - 1.9.2011
Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 3: Zajišťovací členy stopek tvaru AC, AD, AF, UC, UD, UF, JD a JF.
202.40 Kč

ČSN ISO 6752 (226347) - 1.9.2011
Tvářecí nástroje - Oblé střižníky s 60 stupňovou kuželovou hlavou a hladkým dříkem.
169.40 Kč

ČSN EN 15895 (239061) - 1.9.2011
Ruční nářadí ovládané kazetovým nábojem - Bezpečnostní požadavky - Nářadí k trvalému zapsání značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - 1.9.2011
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení.
493.90 Kč

ČSN EN 14033-1 (281005) - 1.9.2011
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu.
539.00 Kč

ČSN EN 15892 (281532) - 1.9.2011
Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího.
202.40 Kč

ČSN EN 15807 (284044) - 1.9.2011
Železniční aplikace - Brzdové spojky.
394.90 Kč

ČSN EN 50191-ed.2 (331345) - 1.9.2011
Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 60079-19-ed.2 (332320) - 1.9.2011
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení. (Platnost do 22.11.2022).
493.90 Kč

ČSN ISO 8528-1 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení.
306.90 Kč

ČSN ISO 8528-2 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory.
202.40 Kč

ČSN ISO 8528-3 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí.
202.40 Kč

ČSN ISO 8528-4 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje.
306.90 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí.
317.90 Kč

ČSN ISO 8528-6 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 61400-22 (333160) - 1.9.2011
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace.
539.00 Kč

ČSN EN 61400-25-6 (333160) - 1.9.2011
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu. (Platnost do 20.1.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 61000-4-15-ed.2 (333432) - 1.9.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61000-6-3-ed.2:2007/A1 (333432) - 1.9.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
202.40 Kč

ČSN EN 61000-6-4-ed.2:2007/A1 (333432) - 1.9.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí.
202.40 Kč

ČSN EN 55020-ed.3:2007/Z2 (334288) - 1.9.2011
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření.
26.40 Kč

ČSN EN 55024-ed.2 (334289) - 1.9.2011
Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření.
394.90 Kč

ČSN EN 61850-7-3-ed.2 (334850) - 1.9.2011
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat.
698.50 Kč

ČSN EN 60519-1-ed.3 (335002) - 1.9.2011
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 14.4.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 62305-1-ed.2 (341390) - 1.9.2011
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy.
493.90 Kč

ČSN EN 62305-4-ed.2 (341390) - 1.9.2011
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
539.00 Kč

ČSN EN 50122-2-ed.2 (341520) - 1.9.2011
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav.
306.90 Kč

ČSN EN 50122-3 (341520) - 1.9.2011
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami.
317.90 Kč

ČSN 342710 (342710) - 1.9.2011
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.
698.50 Kč

ČSN EN 54-1 (342710) - 1.9.2011
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod.
202.40 Kč

ČSN EN 60695-2-12-ed.2 (345615) - 1.9.2011
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI).
202.40 Kč

ČSN EN 60695-2-13-ed.2 (345615) - 1.9.2011
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT).
202.40 Kč

ČSN EN 50180-ed.2 (348153) - 1.9.2011
Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou. (Platnost do 10.8.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 50386-ed.2 (348156) - 1.9.2011
Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou.
169.40 Kč

ČSN EN 60034-1-ed.2 (350000) - 1.9.2011
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti.
515.90 Kč

ČSN EN 61558-2-20-ed.2 (351330) - 1.9.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky.
202.40 Kč

ČSN EN 61558-2-9-ed.2 (351330) - 1.9.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami.
202.40 Kč

ČSN EN 62562 (353012) - 1.9.2011
Dutinový rezonátor k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60255-22-5-ed.2 (353522) - 1.9.2011
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení - Zkouška odolnosti proti rázovému impulzu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.6.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 61169-39 (353811) - 1.9.2011
Vysokofrekvenční konektory - Část 39: Dílčí specifikace pro CQM soubor rychle zamykacích RF konektorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61169-40 (353811) - 1.9.2011
Vysokofrekvenční konektory - Část 40: Dílčí specifikace pro 2.4. soubor RF konektorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60512-26-100:2009/A1 (354055) - 1.9.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 60947-1-ed.4:2008/A1 (354101) - 1.9.2011
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení.
394.90 Kč

ČSN EN 61058-2-1-ed.2 (354107) - 1.9.2011
Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače. (Platnost do 5.2.2024).
306.90 Kč

ČSN EN 61439-5 (357107) - 1.9.2011
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě. (Platnost do 29.9.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 60252-1-ed.2 (358212) - 1.9.2011
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz.
317.90 Kč

ČSN EN 60252-2-ed.2 (358212) - 1.9.2011
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory.
394.90 Kč

ČSN EN 61881-1 (358260) - 1.9.2011
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Kondenzátory s papírovým dielektrikem a fóliové kondenzátory.
394.90 Kč

ČSN EN 62341-6-1 (358789) - 1.9.2011
Displeje s organickými diodami (LED) - Část 6-1: Metody měření optických a elektrooptických parametrů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60747-16-4:2005/A1 (358797) - 1.9.2011
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62132-2 (358798) - 1.9.2011
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 2: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda dutiny TEM a širokopásmové dutiny TEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-34-ed.2 (358799) - 1.9.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61746-1 (359206) - 1.9.2011
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61746-2 (359206) - 1.9.2011
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 2: OTDR pro mnohovidová vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60793-1-30-ed.2 (359213) - 1.9.2011
Optická vlákna - Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška odolnosti vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60793-2-40-ed.3 (359213) - 1.9.2011
Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-2-23-ed.2 (359251) - 1.9.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-23: Zkoušky - Hermetičnost netlakovaných krytí optických vláknových zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-6-ed.2 (359251) - 1.9.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-22-ed.2 (359252) - 1.9.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-22: Zkoušení a měření - Tlačná síla ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61753-131-3 (359255) - 1.9.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 131-3: Mechanický spoj jednovidových vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-2-ed.2 (359274) - 1.9.2011
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF s 10 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62149-5-ed.2 (359276) - 1.9.2011
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a ICs CDR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.9.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 62150-2-ed.2 (359277) - 1.9.2011
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62496-3 (359290) - 1.9.2011
Desky optických obvodů - Část 3: Normy funkčnosti - Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61347-2-12:2006/Oprava1 (360510) - 1.9.2011
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek).
26.40 Kč

ČSN EN 60598-2-3-ed.2:2003/A1 (360600) - 1.9.2011
Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací.
108.90 Kč

ČSN EN 61591:1998/A2 (361060) - 1.9.2011
Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par - Metody pro měření vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-16 (361551) - 1.9.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí.
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-21:2010/A1 (361551) - 1.9.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů.
108.90 Kč

ČSN EN 60730-2-7-ed.2 (361960) - 1.9.2011
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače. (Platnost do 1.5.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 60086-2-ed.4 (364110) - 1.9.2011
Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.12.2018).
515.90 Kč

ČSN EN 61853-1 (364605) - 1.9.2011
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 1: Měření výkonnosti ozařování a teploty a jmenovité údaje výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60728-3 (367211) - 1.9.2011
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2021).
539.00 Kč

ČSN EN 62479 (367905) - 1.9.2011
Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz).
306.90 Kč

ČSN EN 62458 (368322) - 1.9.2011
Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření signálu velké úrovně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62459 (368323) - 1.9.2011
Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření závěsných částí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60461-ed.2 (368515) - 1.9.2011
Časový a řídicí kód.
394.90 Kč

ČSN EN 62524 (368617) - 1.9.2011
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát čtení pro e-publikování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62455 (368638) - 1.9.2011
Přístup ke službám založený na internetovém protokolu (IP) a přenosovém toku (TS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2485.20 Kč

ČSN ISO/IEC 15939 (369040) - 1.9.2011
Systémy a softwarové inženýrství - Proces měření.
394.90 Kč

ČSN EN 15943 (369075) - 1.9.2011
Formát výměny pro studijní plán (CEF) - Datový model (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61386-24 (370000) - 1.9.2011
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi.
202.40 Kč

TPG 70001 (380700) - 27.9.2011
Použití měděných materiálů pro rozvod plynu.
117.00 Kč

ČSN EN 320 (490155) - 1.9.2011
Třískové a dřevovláknité desky - Stanovení odporu proti vytáhnutí šroubu v axiálním směru (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5264-2 (500223) - 1.9.2011
Vlákniny - Laboratorní mletí - Část 2: Metoda v PFI mlýně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7263 (500352) - 1.9.2011
Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16187 (560686) - 1.9.2011
Potraviny - Stanovení fumonisinu B1 a fumonisinu B2 v potravinách obsahujících zpracovanou kukuřici pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí po předkolonové derivatizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - 1.9.2011
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - 1.9.2011
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14105 (588812) - 1.9.2011
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10927 (640250) - 1.9.2011
Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15015 (642841) - 1.9.2011
Plasty - Vytlačované desky z rázově houževnatých modifikovaných kopolymerů na bázi akrylonitril-styrenu (ABS, AEPDS a ASA) - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21003-2:2009/A1 (646423) - 1.9.2011
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky.
56.10 Kč

ČSN EN 16024 (654898) - 1.9.2011
Hnojiva - Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12846-1 (657043) - 1.9.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze.
202.40 Kč

ČSN EN 12846-2 (657043) - 1.9.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva.
202.40 Kč

ČSN EN 1238 (668547) - 1.9.2011
Lepidla - Stanovení bodu měknutí termoplastických lepidel (metoda kroužek a kulička) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12962 (668548) - 1.9.2011
Lepidla - Stanovení elastického chování kapalných lepidel (index elasticity) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1239 (668612) - 1.9.2011
Lepidla - Stabilita při střídavém zmrazování a rozmrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1240 (668613) - 1.9.2011
Lepidla - Stanovení hydroxylového čísla a/nebo obsahu hydroxylových skupin (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1243 (668616) - 1.9.2011
Lepidla - Stanovení volného formaldehydu v amino a amidoformaldehydových kondenzátech (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1245 (668618) - 1.9.2011
Lepidla - Stanovení pH (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19334 (670574) - 1.9.2011
Pojiva pro nátěrové hmoty - Přírodní pryskyřice - Analýza plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - 1.9.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2811-2 (673012) - 1.9.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2811-3 (673012) - 1.9.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2811-4 (673012) - 1.9.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1519 (673079) - 1.9.2011
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu).
202.40 Kč

ČSN EN 12829 (681175) - 1.9.2011
Povrchově aktivní látky - Příprava vody o známé vápenaté a hořečnaté tvrdosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15776 (695247) - 1.9.2011
Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %.
317.90 Kč

ČSN EN 410 (701018) - 1.9.2011
Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení.
493.90 Kč

ČSN EN 16140 (721190) - 1.9.2011
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly.
169.40 Kč

ČSN EN 413-1 (722102) - 1.9.2011
Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody.
306.90 Kč

ČSN EN 12808-4:2010/Oprava1 (722470) - 1.9.2011
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění.
26.40 Kč

ČSN EN 15976 (727659) - 1.9.2011
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity.
169.40 Kč

ČSN ISO 10845-1 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO 10845-2 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba dokumentace týkající se zakázek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 10845-3 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 10845-4 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 10845-5 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 10845-6 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 10845-7 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 10845-8 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 1366-10 (730857) - 1.9.2011
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře.
493.90 Kč

ČSN EN 15643-1:2011/Oprava1 (730901) - 1.9.2011
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec.
56.10 Kč

ČSN EN 15643-2 (730901) - 1.9.2011
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností.
394.90 Kč

ČSN 731370 (731370) - 1.9.2011
Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení.
169.40 Kč

ČSN 731371 (731371) - 1.9.2011
Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu.
169.40 Kč

ČSN 731373 (731373) - 1.9.2011
Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu.
202.40 Kč

ČSN 732824-1 (732824) - 1.9.2011
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo.
306.90 Kč

ČSN 736058 (736058) - 1.9.2011
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-11 (736177) - 1.9.2011
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) - Zařízení SRM (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-12 (736177) - 1.9.2011
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 12: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem - Zařízení BV11 a Saab friction tester (SFT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-13 (736177) - 1.9.2011
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 13: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCO) - Zařízení Odoliograph (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13674-1 (736361) - 1.9.2011
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší.
698.50 Kč

ČSN 753415:1992/Z1 (753415) - 1.9.2011
Ochrana vody před ropnými látkami - Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5667-23 (757051) - 1.9.2011
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách.
306.90 Kč

ČSN ISO 9698 (757635) - 1.9.2011
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda.
306.90 Kč

TNI CEN/TR 16151 (757729) - 1.9.2011
Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17072-1 (793879) - 1.9.2011
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 1: Extrahovatelné kovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17072-2 (793879) - 1.9.2011
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17234-2 (793887) - 1.9.2011
Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 2: Stanovení 4-aminoazobenzenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10748 (795255) - 1.9.2011
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost zajištění jezdce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-24 (800216) - 1.9.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 24: Směsi polyesteru a určitých jiných vláken (metoda s použitím fenolu a tetrachlorethanu).
108.90 Kč

ČSN EN 15973 (804638) - 1.9.2011
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Odolnost proti špinivosti.
169.40 Kč

ČSN EN 15977 (804640) - 1.9.2011
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické vlastnosti - Stanovení prodloužení při zatížení a zbytková deformace.
169.40 Kč

ČSN EN 13772 (806312) - 1.9.2011
Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28439 (833630) - 1.9.2011
Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15234-1 (838204) - 1.9.2011
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 15357 (838300) - 1.9.2011
Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis.
317.90 Kč

ČSN EN 15358 (838301) - 1.9.2011
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv.
493.90 Kč

ČSN EN 15440 (838303) - 1.9.2011
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy.
394.90 Kč

ČSN EN 15407 (838311) - 1.9.2011
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N).
202.40 Kč

ČSN EN 15408 (838312) - 1.9.2011
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br).
202.40 Kč

ČSN EN 15986 (850006) - 1.9.2011
Značky používané k označování zdravotnických prostředků - Požadavky pro označování zdravotnických prostředků obsahujících ftaláty.
202.40 Kč

ČSN EN 13795 (855810) - 1.9.2011
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Všeobecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky, metody zkoušení, požadavky na provedení a úrovně provedení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - 1.9.2011
Stomatologie - Slovník.
698.50 Kč

ČSN EN 62684 (870001) - 1.9.2011
Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.3.2021).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300373-1-V1.3.1 (875029) - 1.9.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-5-V1.1.1 (875031) - 1.9.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302372-1-V1.2.1 (875131) - 1.9.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303214-V1.1.1 (878803) - 1.9.2011
Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 302755-V1.2.1 (879047) - 1.9.2011
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 13089 (942016) - 1.9.2011
Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 71-1+A14 (943095) - 1.9.2011
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 28721-1 (945069) - 1.9.2011
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28721-2 (945069) - 1.9.2011
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28721-3 (945069) - 1.9.2011
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 3: Odolnost proti tepelnému rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15426-2:2007/Oprava1 (977125) - 1.9.2011
Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19111 (979830) - 1.9.2011
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi.
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)