Nové normy ČSN za září 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2011 v 09:00


ČSN ISO 80000-5 (011300) - 1.9.2011
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22868 (011654) - 1.9.2011
Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2).
350.00 Kč

ČSN EN 62507-1 (013745) - 1.9.2011
Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací - Požadavky - Část 1: Zásady a metody.
543.00 Kč

ČSN ISO 14817 (018204) - 1.9.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Požadavky na centrální datový registr ITS a datový slovník ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 24097-1 (018205) - 1.9.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 15876-2 (018386) - 1.9.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek.
434.00 Kč

ČSN ISO 8992 (021002) - 1.9.2011
Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4014 (021101) - 1.9.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8765 (021103) - 1.9.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí - Výrobní třídy A a B.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - 1.9.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14579 (021147) - 1.9.2011
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14580 (021148) - 1.9.2011
Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14583 (021149) - 1.9.2011
Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14584 (021150) - 1.9.2011
Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14585 (021241) - 1.9.2011
Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14586 (021243) - 1.9.2011
Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14587 (021244) - 1.9.2011
Šrouby do plechu s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4016 (021301) - 1.9.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída C.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4018 (021303) - 1.9.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C.
223.00 Kč

ČSN EN 60974-4-ed.2 (052205) - 1.9.2011
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Periodické kontroly a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60974-6-ed.2 (052205) - 1.9.2011
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem. (Platnost do 27.10.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 624 (061459) - 1.9.2011
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Uzavřené vytápěcí zařízení na LPG pro zabudování do vozidel a lodí.
543.00 Kč

ČSN EN 12953-6 (077853) - 1.9.2011
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22434 (078640) - 1.9.2011
Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62006 (085008) - 1.9.2011
Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren.
768.00 Kč

ČSN EN 1679-1+A1 (090001) - 1.9.2011
Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory.
338.00 Kč

ČSN EN 593+A1 (133901) - 1.9.2011
Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky.
338.00 Kč

ČSN EN 60534-7 (134510) - 1.9.2011
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 7: Údajový list řídicích ventilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1113+A1 (137195) - 1.9.2011
Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 16084 (142013) - 1.9.2011
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15879-1 (142025) - 1.9.2011
Zkoušení a vyhodnocování tepelných čerpadel, propojených se zemním výměníkem s přímým odparem, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřev a/nebo chlazení prostoru - Část 1: Tepelná čerpadla přímý odpar - voda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16147 (143015) - 1.9.2011
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60770-1-ed.2 (181078) - 1.9.2011
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60770-2-ed.2 (181078) - 1.9.2011
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61804-3-ed.2 (184003) - 1.9.2011
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 3: Jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.7.2018).
1959.00 Kč

ČSN EN ISO 10218-1 (186502) - 1.9.2011
Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - 1.9.2011
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 10643 (220432) - 1.9.2011
Rozměry příslušenství trnů pro frézy s podélnou drážkou a unášečem.
186.00 Kč

ČSN ISO 7388-1 (220434) - 1.9.2011
Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 1: Rozměry a označení stopek tvaru A, AD, AF, U, UD a UF.
186.00 Kč

ČSN ISO 7388-2 (220434) - 1.9.2011
Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 2: Rozměry a označení stopek tvaru J, JD a JF.
186.00 Kč

ČSN ISO 7388-3 (220434) - 1.9.2011
Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 3: Zajišťovací členy stopek tvaru AC, AD, AF, UC, UD, UF, JD a JF.
223.00 Kč

ČSN ISO 6752 (226347) - 1.9.2011
Tvářecí nástroje - Oblé střižníky s 60 stupňovou kuželovou hlavou a hladkým dříkem.
186.00 Kč

ČSN EN 15895 (239061) - 1.9.2011
Ruční nářadí ovládané kazetovým nábojem - Bezpečnostní požadavky - Nářadí k trvalému zapsání značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - 1.9.2011
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení.
543.00 Kč

ČSN EN 14033-1 (281005) - 1.9.2011
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu.
593.00 Kč

ČSN EN 15892 (281532) - 1.9.2011
Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího.
223.00 Kč

ČSN EN 15807 (284044) - 1.9.2011
Železniční aplikace - Brzdové spojky.
434.00 Kč

ČSN EN 50191-ed.2 (331345) - 1.9.2011
Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 60079-19-ed.2 (332320) - 1.9.2011
Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení. (Platnost do 22.11.2022).
543.00 Kč

ČSN ISO 8528-1 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení.
338.00 Kč

ČSN ISO 8528-2 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory.
223.00 Kč

ČSN ISO 8528-3 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí.
223.00 Kč

ČSN ISO 8528-4 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje.
338.00 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí.
350.00 Kč

ČSN ISO 8528-6 (333140) - 1.9.2011
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 61400-22 (333160) - 1.9.2011
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace.
593.00 Kč

ČSN EN 61400-25-6 (333160) - 1.9.2011
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu. (Platnost do 20.1.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 61000-4-15-ed.2 (333432) - 1.9.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 55024-ed.2 (334289) - 1.9.2011
Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření. (Platnost do 28.7.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 61850-7-3-ed.2 (334850) - 1.9.2011
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat.
768.00 Kč

ČSN EN 60519-1-ed.3 (335002) - 1.9.2011
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 14.4.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 62305-1-ed.2 (341390) - 1.9.2011
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy.
543.00 Kč

ČSN EN 62305-4-ed.2 (341390) - 1.9.2011
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
593.00 Kč

ČSN EN 50122-2-ed.2 (341520) - 1.9.2011
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav. (Platnost do 25.7.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 50122-3 (341520) - 1.9.2011
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami. (Platnost do 25.7.2025).
350.00 Kč

ČSN 342710 (342710) - 1.9.2011
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.
768.00 Kč

ČSN EN 54-1 (342710) - 1.9.2011
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod.
223.00 Kč

ČSN EN 60695-2-12-ed.2 (345615) - 1.9.2011
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI). (Platnost do 12.11.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60695-2-13-ed.2 (345615) - 1.9.2011
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT). (Platnost do 28.9.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 50180-ed.2 (348153) - 1.9.2011
Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou. (Platnost do 10.8.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 50386-ed.2 (348156) - 1.9.2011
Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou.
186.00 Kč

ČSN EN 60034-1-ed.2 (350000) - 1.9.2011
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti.
567.00 Kč

ČSN EN 61558-2-20-ed.2 (351330) - 1.9.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky.
223.00 Kč

ČSN EN 61558-2-9-ed.2 (351330) - 1.9.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami.
223.00 Kč

ČSN EN 62562 (353012) - 1.9.2011
Dutinový rezonátor k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60255-22-5-ed.2 (353522) - 1.9.2011
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení - Zkouška odolnosti proti rázovému impulzu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.6.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 61169-39 (353811) - 1.9.2011
Vysokofrekvenční konektory - Část 39: Dílčí specifikace pro CQM soubor rychle zamykacích RF konektorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61169-40 (353811) - 1.9.2011
Vysokofrekvenční konektory - Část 40: Dílčí specifikace pro 2.4. soubor RF konektorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60512-26-100:2009/A1 (354055) - 1.9.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61058-2-1-ed.2 (354107) - 1.9.2011
Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače. (Platnost do 5.2.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61439-5 (357107) - 1.9.2011
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě. (Platnost do 29.9.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 60252-1-ed.2 (358212) - 1.9.2011
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz.
350.00 Kč

ČSN EN 60252-2-ed.2 (358212) - 1.9.2011
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory.
434.00 Kč

ČSN EN 61881-1 (358260) - 1.9.2011
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Kondenzátory s papírovým dielektrikem a fóliové kondenzátory.
434.00 Kč

ČSN EN 62341-6-1 (358789) - 1.9.2011
Displeje s organickými diodami (LED) - Část 6-1: Metody měření optických a elektrooptických parametrů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60747-16-4:2005/A1 (358797) - 1.9.2011
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62132-2 (358798) - 1.9.2011
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 2: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda dutiny TEM a širokopásmové dutiny TEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-34-ed.2 (358799) - 1.9.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61746-1 (359206) - 1.9.2011
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61746-2 (359206) - 1.9.2011
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 2: OTDR pro mnohovidová vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60793-1-30-ed.2 (359213) - 1.9.2011
Optická vlákna - Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška odolnosti vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60793-2-40-ed.3 (359213) - 1.9.2011
Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-2-23-ed.2 (359251) - 1.9.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-23: Zkoušky - Hermetičnost netlakovaných krytí optických vláknových zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-6-ed.2 (359251) - 1.9.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-22-ed.2 (359252) - 1.9.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-22: Zkoušení a měření - Tlačná síla ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61753-131-3 (359255) - 1.9.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 131-3: Mechanický spoj jednovidových vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.11.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-2-ed.2 (359274) - 1.9.2011
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF s 10 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62149-5-ed.2 (359276) - 1.9.2011
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a ICs CDR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.9.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 62150-2-ed.2 (359277) - 1.9.2011
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62496-3 (359290) - 1.9.2011
Desky optických obvodů - Část 3: Normy funkčnosti - Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61347-2-12:2006/Oprava1 (360510) - 1.9.2011
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek).
29.00 Kč

ČSN EN 60598-2-3-ed.2:2003/A1 (360600) - 1.9.2011
Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací.
120.00 Kč

ČSN EN 60745-2-16 (361551) - 1.9.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí.
223.00 Kč

ČSN EN 60730-2-7-ed.2 (361960) - 1.9.2011
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače. (Platnost do 1.5.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 60086-2-ed.4 (364110) - 1.9.2011
Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.12.2018).
567.00 Kč

ČSN EN 61853-1 (364605) - 1.9.2011
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 1: Měření výkonnosti ozařování a teploty a jmenovité údaje výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60728-3 (367211) - 1.9.2011
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2021).
593.00 Kč

ČSN EN 62479 (367905) - 1.9.2011
Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz).
338.00 Kč

ČSN EN 62458 (368322) - 1.9.2011
Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření signálu velké úrovně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62459 (368323) - 1.9.2011
Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření závěsných částí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60461-ed.2 (368515) - 1.9.2011
Časový a řídicí kód.
434.00 Kč

ČSN EN 62524 (368617) - 1.9.2011
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát čtení pro e-publikování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62455 (368638) - 1.9.2011
Přístup ke službám založený na internetovém protokolu (IP) a přenosovém toku (TS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2485.20 Kč

ČSN ISO/IEC 15939 (369040) - 1.9.2011
Systémy a softwarové inženýrství - Proces měření.
434.00 Kč

ČSN EN 15943 (369075) - 1.9.2011
Formát výměny pro studijní plán (CEF) - Datový model (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61386-24 (370000) - 1.9.2011
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi. (Platnost do 21.7.2026).
223.00 Kč

TPG 70001 (380700) - 27.9.2011
Použití měděných materiálů pro rozvod plynu.
106.40 Kč

ČSN EN 320 (490155) - 1.9.2011
Třískové a dřevovláknité desky - Stanovení odporu proti vytáhnutí šroubu v axiálním směru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5264-2 (500223) - 1.9.2011
Vlákniny - Laboratorní mletí - Část 2: Metoda v PFI mlýně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7263 (500352) - 1.9.2011
Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16187 (560686) - 1.9.2011
Potraviny - Stanovení fumonisinu B1 a fumonisinu B2 v potravinách obsahujících zpracovanou kukuřici pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí po předkolonové derivatizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - 1.9.2011
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - 1.9.2011
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14105 (588812) - 1.9.2011
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10927 (640250) - 1.9.2011
Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15015 (642841) - 1.9.2011
Plasty - Vytlačované desky z rázově houževnatých modifikovaných kopolymerů na bázi akrylonitril-styrenu (ABS, AEPDS a ASA) - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21003-2:2009/A1 (646423) - 1.9.2011
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky.
62.00 Kč

ČSN EN 16024 (654898) - 1.9.2011
Hnojiva - Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12846-1 (657043) - 1.9.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze.
223.00 Kč

ČSN EN 12846-2 (657043) - 1.9.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva.
223.00 Kč

ČSN EN 1238 (668547) - 1.9.2011
Lepidla - Stanovení bodu měknutí termoplastických lepidel (metoda kroužek a kulička) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12962 (668548) - 1.9.2011
Lepidla - Stanovení elastického chování kapalných lepidel (index elasticity) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1239 (668612) - 1.9.2011
Lepidla - Stabilita při střídavém zmrazování a rozmrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1240 (668613) - 1.9.2011
Lepidla - Stanovení hydroxylového čísla a/nebo obsahu hydroxylových skupin (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1243 (668616) - 1.9.2011
Lepidla - Stanovení volného formaldehydu v amino a amidoformaldehydových kondenzátech (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1245 (668618) - 1.9.2011
Lepidla - Stanovení pH (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19334 (670574) - 1.9.2011
Pojiva pro nátěrové hmoty - Přírodní pryskyřice - Analýza plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - 1.9.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2811-2 (673012) - 1.9.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2811-3 (673012) - 1.9.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2811-4 (673012) - 1.9.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1519 (673079) - 1.9.2011
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu).
223.00 Kč

ČSN EN 12829 (681175) - 1.9.2011
Povrchově aktivní látky - Příprava vody o známé vápenaté a hořečnaté tvrdosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15776 (695247) - 1.9.2011
Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %.
350.00 Kč

ČSN EN 410 (701018) - 1.9.2011
Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení.
543.00 Kč

ČSN EN 16140 (721190) - 1.9.2011
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly.
186.00 Kč

ČSN EN 413-1 (722102) - 1.9.2011
Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody.
338.00 Kč

ČSN EN 15976 (727659) - 1.9.2011
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity.
186.00 Kč

ČSN ISO 10845-1 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO 10845-2 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba dokumentace týkající se zakázek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 10845-3 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 10845-4 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 10845-5 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 10845-6 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 10845-7 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 10845-8 (730090) - 1.9.2011
Stavební zakázky - Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 1366-10 (730857) - 1.9.2011
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře.
543.00 Kč

ČSN EN 15643-2 (730901) - 1.9.2011
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností.
434.00 Kč

ČSN 731370 (731370) - 1.9.2011
Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení.
186.00 Kč

ČSN 731371 (731371) - 1.9.2011
Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu.
186.00 Kč

ČSN 731373 (731373) - 1.9.2011
Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu.
223.00 Kč

ČSN 732824-1 (732824) - 1.9.2011
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo.
338.00 Kč

ČSN 736058 (736058) - 1.9.2011
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-11 (736177) - 1.9.2011
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) - Zařízení SRM (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-12 (736177) - 1.9.2011
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 12: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem - Zařízení BV11 a Saab friction tester (SFT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-13 (736177) - 1.9.2011
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 13: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCO) - Zařízení Odoliograph (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13674-1 (736361) - 1.9.2011
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší.
768.00 Kč

ČSN 753415:1992/Z1 (753415) - 1.9.2011
Ochrana vody před ropnými látkami - Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-23 (757051) - 1.9.2011
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách.
338.00 Kč

ČSN ISO 9698 (757635) - 1.9.2011
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 16151 (757729) - 1.9.2011
Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17072-1 (793879) - 1.9.2011
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 1: Extrahovatelné kovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17072-2 (793879) - 1.9.2011
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17234-2 (793887) - 1.9.2011
Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 2: Stanovení 4-aminoazobenzenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10748 (795255) - 1.9.2011
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost zajištění jezdce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-24 (800216) - 1.9.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 24: Směsi polyesteru a určitých jiných vláken (metoda s použitím fenolu a tetrachlorethanu).
120.00 Kč

ČSN EN 15973 (804638) - 1.9.2011
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Odolnost proti špinivosti.
186.00 Kč

ČSN EN 15977 (804640) - 1.9.2011
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické vlastnosti - Stanovení prodloužení při zatížení a zbytková deformace.
186.00 Kč

ČSN EN 13772 (806312) - 1.9.2011
Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28439 (833630) - 1.9.2011
Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15234-1 (838204) - 1.9.2011
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 15357 (838300) - 1.9.2011
Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis.
350.00 Kč

ČSN EN 15358 (838301) - 1.9.2011
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv.
543.00 Kč

ČSN EN 15440 (838303) - 1.9.2011
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy.
434.00 Kč

ČSN EN 15407 (838311) - 1.9.2011
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N).
223.00 Kč

ČSN EN 15408 (838312) - 1.9.2011
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br).
223.00 Kč

ČSN EN 15986 (850006) - 1.9.2011
Značky používané k označování zdravotnických prostředků - Požadavky pro označování zdravotnických prostředků obsahujících ftaláty.
223.00 Kč

ČSN EN 13795 (855810) - 1.9.2011
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Všeobecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky, metody zkoušení, požadavky na provedení a úrovně provedení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - 1.9.2011
Stomatologie - Slovník.
768.00 Kč

ČSN EN 62684 (870001) - 1.9.2011
Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.3.2021).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300373-1-V1.3.1 (875029) - 1.9.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-5-V1.1.1 (875031) - 1.9.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302372-1-V1.2.1 (875131) - 1.9.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303214-V1.1.1 (878803) - 1.9.2011
Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 302755-V1.2.1 (879047) - 1.9.2011
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 13089 (942016) - 1.9.2011
Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 71-1+A14 (943095) - 1.9.2011
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 28721-1 (945069) - 1.9.2011
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28721-2 (945069) - 1.9.2011
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28721-3 (945069) - 1.9.2011
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 3: Odolnost proti tepelnému rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15426-2:2007/Oprava1 (977125) - 1.9.2011
Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19111 (979830) - 1.9.2011
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi.
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.