Nové normy ČSN za březen 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN EN ISO 17296-2 (011810) - 1.3.2017
Aditivní výroba - Základní principy - Část 2: Přehled kategorií procesu a surovin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17296-3 (011810) - 1.3.2017
Aditivní výroba - Základní principy - Část 3: Hlavní charakteristiky a odpovídající metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17296-4 (011810) - 1.3.2017
Aditivní výroba - Základní principy - Část 4: Přehled zpracování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - 1.3.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 10878 (015005) - 1.3.2017
Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Slovník.
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava2 (015257) - 1.3.2017
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.
26.40 Kč

ČSN ISO 17572-1 (018284) - 1.3.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 1: Obecné požadavky a konceptuální model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 17572-2 (018284) - 1.3.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 2: Předkódované označování pozic (profil předkódování). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 17572-3 (018284) - 1.3.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 3: Dynamické označování pozic (dynamický profil). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 62822-2 (050694) - 1.3.2017
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení vzhledem k expozici člověka elektromagnetickým polem (0 Hz až 300 GHz) - Část 2: Oblouková svařovací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14037-1-ed.2 (061130) - 1.3.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14037-2 (061130) - 1.3.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14037-3 (061130) - 1.3.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavné panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14037-4 (061130) - 1.3.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14037-5 (061130) - 1.3.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15502-1+A1 (075316) - 1.3.2017
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
1053.80 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316) - 1.3.2017
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15858 (127242) - 1.3.2017
Zařízení UV-C - Bezpečnostní informace - Přípustná expozice pro lidský organizmus (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 1591-5 (131551) - 1.3.2017
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje.
306.90 Kč

ČSN EN 61069-1-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61069-2-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61069-3-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61069-4-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61069-5-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61069-6-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61069-7-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61069-8-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62591-ed.2 (184024) - 1.3.2017
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHARTTM (Norma k přímému použití jako ČSN).
2884.20 Kč

ČSN ISO 1986-1 (200346) - 1.3.2017
Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1600 mm.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16089 (200717) - 1.3.2017
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Stacionární brusky.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 6103 (224500) - 1.3.2017
Nástroje z pojeného brusiva - Přípustné nevývažky dodávaných brousicích kotoučů - Statická zkouška.
169.40 Kč

ČSN EN 16974 (260406) - 1.3.2017
Dopravní pásy - Odolnost vroubkování ve vztahu k šířce pásu - Požadavky na zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 1496-1 (269343) - 1.3.2017
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití.
317.90 Kč

ČSN EN 14531-2 (284007) - 1.3.2017
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla.
317.90 Kč

ČSN EN 3375-007 (311718) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 007: Dvojité opletení - 77 ohmů - Typ WW - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3375-009 (311718) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 009: Jednoduché opletení - Sběrnice CAN - 120 ohmů - Typ WX - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2714-014 (311727) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 014: DR řada, 4 až 11 žil, ovázané, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-001 (311809) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 2997-002 (311811) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2997-005 (311811) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175°C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 005: Zásuvka s hermetickou čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-007 (311811) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 007: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou připevněnou pájením naměkko nebo natvrdo - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6105 (313102) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Závrtný šroub s osazením (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6090 (313423) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6094 (313424) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Pružná podložka s válcovým zahloubením (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6092 (313460) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Pohyblivá maznice se dvěma oky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4056-003 (314121) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 003: Plastové příchytky kabelů - Pracovní teploty -65 °C až 105 °C a -65 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6080 (314364) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Nýty s normální zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6081 (314365) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Nýty s univerzální hlavou, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6101 (314366) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Nýty se střední zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6129 (314380) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Trhací nýty vysokopevnostní s plochou hlavou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4534-2 (314864) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4535-2 (314865) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CEN/TS 16071 (319808) - 1.3.2017
Interoperabilita zpracování dat o letu (ATC - ATC) pro použití v rámci jednotného evropského nebe - Nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16865 (325173) - 1.3.2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Ohebné přípojky a sestavené hadice pro plnění zásobníků pitné vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 332000-5-551-ed.2:2010/A11 (332000) - 1.3.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení.
108.90 Kč

ČSN 332000-6-ed.2 (332000) - 1.3.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.
493.90 Kč

ČSN EN 61000-1-2 (333432) - 1.3.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrického a elektronického zařízení s ohledem na elektromagnetické jevy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61000-4-9-ed.2 (333432) - 1.3.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulzy magnetického pole - Zkouška odolnosti.
493.90 Kč

ČSN EN 61340-2-3-ed.2 (346440) - 1.3.2017
Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61340-5-1-ed.3 (346440) - 1.3.2017
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 60851-4-ed.2 (347308) - 1.3.2017
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50290-2-21:2002/A1/Oprava1 (347820) - 1.3.2017
Komunikační kabely - Část 2-21: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro izolaci.
26.40 Kč

ČSN EN 61803:1999/A2 (351541) - 1.3.2017
Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61169-1-ed.2:2014/Oprava1 (353811) - 1.3.2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60669-2-5 (354106) - 1.3.2017
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES).
394.90 Kč

ČSN EN 60691-ed.3 (354735) - 1.3.2017
Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití.
394.90 Kč

ČSN EN 62146-1:2014/A1 (358225) - 1.3.2017
Vyrovnávací kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 1: Obecně.
108.90 Kč

ČSN EN 60384-4-ed.2 (358291) - 1.3.2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50582 (359225) - 1.3.2017
Postup zhodnocení integrity obvodu optických vláken v kabelu v rámci odolnosti při požárním zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 61300-1-ed.4 (359250) - 1.3.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-052-3-ed.2 (359255) - 1.3.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-3: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie U pro neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-052-6 (359255) - 1.3.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-6: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie O pro venkovní prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/A11 (360160) - 1.3.2017
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62841-2-8 (361510) - 1.3.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na ruční nůžky na plech a prostřihovače.
202.40 Kč

ČSN EN 61215-1 (364631) - 1.3.2017
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-3-ed.2:2016/A1 (364801) - 1.3.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost krátkovlnných terapeutických přístrojů.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-6:2016/A1 (364801) - 1.3.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mikrovlnných terapeutických přístrojů.
56.10 Kč

ČSN EN 62209-1-ed.2 (367902) - 1.3.2017
Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1333.80 Kč

ČSN EN 62803 (368651) - 1.3.2017
Metoda měření kmitočtové odezvy opticko-elektrického převodníku ve vysokofrekvenčních rádiových systémech na optických vláknech (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62680-1-3 (368691) - 1.3.2017
Rozhraní uvniverzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Univerzální sériové rozhraní - Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.10.2020).
1053.80 Kč

ČSN EN 61094-3-ed.2 (368880) - 1.3.2017
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61094-5-ed.2 (368880) - 1.3.2017
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 5: Porovnávací metody pro tlakovou kalibraci pracovních etalonových mikrofonů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27018 (369709) - 1.3.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-1 (369732) - 1.3.2017
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování.
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - 1.3.2017
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - 1.3.2017
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14556 (420380) - 1.3.2017
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda.
306.90 Kč

ČSN ISO 26843 (420388) - 1.3.2017
Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rázových rychlostech zátěžování na zkušebních tělesech typu Charpy s předem vytvořenou trhlinou.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8049 (420561) - 1.3.2017
Feronikl granule - Vzorkování pro analýzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10028-7 (420937) - 1.3.2017
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli.
515.90 Kč

ČSN EN 10273 (421030) - 1.3.2017
Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely.
317.90 Kč

ČSN EN 10363 (425312) - 1.3.2017
Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem dělené ze širokého pásu - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14224 (451630) - 1.3.2017
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1641.60 Kč

ČSN EN ISO 18217 (496124) - 1.3.2017
Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Olepovací stroje poháněné řetězem.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12863:2011/A1 (569521) - 1.3.2017
Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14112 (588819) - 1.3.2017
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 19880-1 (656525) - 1.3.2017
Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 16849 (657057) - 1.3.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda využívající sušicí váhy.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4623-2 (673107) - 1.3.2017
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3248 (673110) - 1.3.2017
Nátěrové hmoty - Stanovení účinku tepla.
169.40 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - 1.3.2017
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie.
317.90 Kč

ČSN EN 13083+A1 (699023) - 1.3.2017
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem.
202.40 Kč

ČSN EN 14432 (699037) - 1.3.2017
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování.
169.40 Kč

ČSN EN 14433 (699038) - 1.3.2017
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily.
202.40 Kč

ČSN EN 13012 (699112) - 1.3.2017
Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17006 (721016) - 1.3.2017
Zemní práce - Kontinuální kontrola hutnění (CCC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - 1.3.2017
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu.
169.40 Kč

ČSN EN 14411-ed.3 (725109) - 1.3.2017
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování.
539.00 Kč

ČSN EN 13165+A2 (727204) - 1.3.2017
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace.
493.90 Kč

ČSN EN 13166+A2 (727205) - 1.3.2017
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16283-3 (730511) - 1.3.2017
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12572 (730547) - 1.3.2017
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení propustnosti vodní páry - Misková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 730580-1:2007/Z2 (730580) - 1.3.2017
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 384 (731712) - 1.3.2017
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P 732451:2015/Z1 (732451) - 1.3.2017
Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu.
26.40 Kč

ČSN EN 14471+A1 (734215) - 1.3.2017
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN 736412 (736412) - 1.3.2017
Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí.
317.90 Kč

ČSN EN 14351-1+A2 (746075) - 1.3.2017
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13241+A2 (747031) - 1.3.2017
Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 750434 (750434) - 1.3.2017
Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu. + přílohy
515.90 Kč

ČSN EN 12566-1-ed.2 (756404) - 1.3.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12566-3 (756404) - 1.3.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12566-4-ed.2 (756404) - 1.3.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12566-6-ed.2 (756404) - 1.3.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12566-7-ed.2 (756404) - 1.3.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5667-14 (757051) - 1.3.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5667-6 (757051) - 1.3.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - 1.3.2017
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14189 (757865) - 1.3.2017
Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13355 (770646) - 1.3.2017
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19076 (793844) - 1.3.2017
Usně - Měření plochy usně - Elektronické metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5089:1994/Z1 (800064) - 1.3.2017
Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky.
56.10 Kč

ČSN EN 458 (832111) - 1.3.2017
Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - 1.3.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci.
539.00 Kč

ČSN EN 14582 (838023) - 1.3.2017
Charakterizace odpadů - Obsah halogenů a síry - Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10328 (844004) - 1.3.2017
Protetika - Zkoušení konstrukce protéz dolních končetin - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 7396-1-ed.2 (852761) - 1.3.2017
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 7864 (856220) - 1.3.2017
Sterilní injekční jehly pro jedno použití - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6009 (856221) - 1.3.2017
Injekční jehly pro jedno použití - Barevné značení pro identifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9626 (856230) - 1.3.2017
Jehlové trubičky z nerezové oceli pro výrobu zdravotnických prostředků - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303084-V2.1.1 (870004) - 1.3.2017
Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300086-V2.1.2 (875004) - 1.3.2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300422-1-V2.1.1 (875032) - 1.3.2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 1: Přijímače třídy A - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-2-V3.8.1 (875042) - 1.3.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
8253.60 Kč

ČSN ETSI EN 300698-V2.1.1 (875069) - 1.3.2017
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301841-3-V2.1.1 (875109) - 1.3.2017
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-5-V2.1.1 (875110) - 1.3.2017
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 5: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302537-V2.1.1 (875140) - 1.3.2017
Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu (MEDS) provozované v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303204-V2.1.2 (875171) - 1.3.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 301406-V2.2.2 (875534) - 1.3.2017
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1815 (917848) - 1.3.2017
Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)