Nové normy ČSN za březen 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN EN ISO 17296-2 (011810) - 1.3.2017
Aditivní výroba - Základní principy - Část 2: Přehled kategorií procesu a surovin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17296-3 (011810) - 1.3.2017
Aditivní výroba - Základní principy - Část 3: Hlavní charakteristiky a odpovídající metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17296-4 (011810) - 1.3.2017
Aditivní výroba - Základní principy - Část 4: Přehled zpracování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - 1.3.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 10878 (015005) - 1.3.2017
Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Slovník.
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava2 (015257) - 1.3.2017
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.
29.00 Kč

ČSN ISO 17572-1 (018284) - 1.3.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 1: Obecné požadavky a konceptuální model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 17572-2 (018284) - 1.3.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 2: Předkódované označování pozic (profil předkódování). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 17572-3 (018284) - 1.3.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 3: Dynamické označování pozic (dynamický profil). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 62822-2 (050694) - 1.3.2017
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení vzhledem k expozici člověka elektromagnetickým polem (0 Hz až 300 GHz) - Část 2: Oblouková svařovací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14037-1-ed.2 (061130) - 1.3.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14037-2 (061130) - 1.3.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14037-3 (061130) - 1.3.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavné panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14037-4 (061130) - 1.3.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14037-5 (061130) - 1.3.2017
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15502-1+A1 (075316) - 1.3.2017
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
1159.00 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316) - 1.3.2017
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15858 (127242) - 1.3.2017
Zařízení UV-C - Bezpečnostní informace - Přípustná expozice pro lidský organizmus (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 1591-5 (131551) - 1.3.2017
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje.
338.00 Kč

ČSN EN 61069-1-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61069-2-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61069-3-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61069-4-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61069-5-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61069-6-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61069-7-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61069-8-ed.2 (180451) - 1.3.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62591-ed.2 (184024) - 1.3.2017
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHARTTM (Norma k přímému použití jako ČSN).
2884.20 Kč

ČSN ISO 1986-1 (200346) - 1.3.2017
Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1600 mm.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16089 (200717) - 1.3.2017
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Stacionární brusky.
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 6103 (224500) - 1.3.2017
Nástroje z pojeného brusiva - Přípustné nevývažky dodávaných brousicích kotoučů - Statická zkouška.
186.00 Kč

ČSN EN 16974 (260406) - 1.3.2017
Dopravní pásy - Odolnost vroubkování ve vztahu k šířce pásu - Požadavky na zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 1496-1 (269343) - 1.3.2017
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití.
350.00 Kč

ČSN EN 14531-2 (284007) - 1.3.2017
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla.
350.00 Kč

ČSN EN 3375-007 (311718) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 007: Dvojité opletení - 77 ohmů - Typ WW - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3375-009 (311718) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 009: Jednoduché opletení - Sběrnice CAN - 120 ohmů - Typ WX - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2714-014 (311727) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 014: DR řada, 4 až 11 žil, ovázané, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-001 (311809) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 2997-002 (311811) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2997-005 (311811) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175°C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 005: Zásuvka s hermetickou čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-007 (311811) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 007: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou připevněnou pájením naměkko nebo natvrdo - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6105 (313102) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Závrtný šroub s osazením (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6090 (313423) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6094 (313424) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Pružná podložka s válcovým zahloubením (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6092 (313460) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Pohyblivá maznice se dvěma oky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4056-003 (314121) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 003: Plastové příchytky kabelů - Pracovní teploty -65 °C až 105 °C a -65 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6080 (314364) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Nýty s normální zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6081 (314365) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Nýty s univerzální hlavou, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6101 (314366) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Nýty se střední zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6129 (314380) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Trhací nýty vysokopevnostní s plochou hlavou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4534-2 (314864) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4535-2 (314865) - 1.3.2017
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CEN/TS 16071 (319808) - 1.3.2017
Interoperabilita zpracování dat o letu (ATC - ATC) pro použití v rámci jednotného evropského nebe - Nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16865 (325173) - 1.3.2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Ohebné přípojky a sestavené hadice pro plnění zásobníků pitné vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 332000-5-551-ed.2:2010/A11 (332000) - 1.3.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení.
120.00 Kč

ČSN 332000-6-ed.2 (332000) - 1.3.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.
543.00 Kč

ČSN EN 61000-1-2 (333432) - 1.3.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrického a elektronického zařízení s ohledem na elektromagnetické jevy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61000-4-9-ed.2 (333432) - 1.3.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulzy magnetického pole - Zkouška odolnosti.
543.00 Kč

ČSN EN 61340-2-3-ed.2 (346440) - 1.3.2017
Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61340-5-1-ed.3 (346440) - 1.3.2017
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 60851-4-ed.2 (347308) - 1.3.2017
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50290-2-21:2002/A1/Oprava1 (347820) - 1.3.2017
Komunikační kabely - Část 2-21: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro izolaci.
29.00 Kč

ČSN EN 61169-1-ed.2:2014/Oprava1 (353811) - 1.3.2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60669-2-5 (354106) - 1.3.2017
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES).
434.00 Kč

ČSN EN 60691-ed.3 (354735) - 1.3.2017
Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití.
434.00 Kč

ČSN EN 62146-1:2014/A1 (358225) - 1.3.2017
Vyrovnávací kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 1: Obecně.
120.00 Kč

ČSN EN 60384-4-ed.2 (358291) - 1.3.2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50582 (359225) - 1.3.2017
Postup zhodnocení integrity obvodu optických vláken v kabelu v rámci odolnosti při požárním zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 61300-1-ed.4 (359250) - 1.3.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.5.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-052-3-ed.2 (359255) - 1.3.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-3: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie U pro neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-052-6 (359255) - 1.3.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-6: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie O pro venkovní prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/A11 (360160) - 1.3.2017
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62841-2-8 (361510) - 1.3.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na ruční nůžky na plech a prostřihovače.
223.00 Kč

ČSN EN 61215-1 (364631) - 1.3.2017
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.3.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-3-ed.2:2016/A1 (364801) - 1.3.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost krátkovlnných terapeutických přístrojů.
62.00 Kč

ČSN EN 60601-2-6:2016/A1 (364801) - 1.3.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mikrovlnných terapeutických přístrojů.
62.00 Kč

ČSN EN 62209-1-ed.2 (367902) - 1.3.2017
Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.11.2024).
1377.00 Kč

ČSN EN 62803 (368651) - 1.3.2017
Metoda měření kmitočtové odezvy opticko-elektrického převodníku ve vysokofrekvenčních rádiových systémech na optických vláknech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62680-1-3 (368691) - 1.3.2017
Rozhraní uvniverzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Univerzální sériové rozhraní - Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.10.2020).
1159.00 Kč

ČSN EN 61094-3-ed.2 (368880) - 1.3.2017
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61094-5-ed.2 (368880) - 1.3.2017
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 5: Porovnávací metody pro tlakovou kalibraci pracovních etalonových mikrofonů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27018 (369709) - 1.3.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-1 (369732) - 1.3.2017
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování.
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - 1.3.2017
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - 1.3.2017
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14556 (420380) - 1.3.2017
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda.
338.00 Kč

ČSN ISO 26843 (420388) - 1.3.2017
Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rázových rychlostech zátěžování na zkušebních tělesech typu Charpy s předem vytvořenou trhlinou.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8049 (420561) - 1.3.2017
Feronikl granule - Vzorkování pro analýzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10028-7 (420937) - 1.3.2017
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli.
567.00 Kč

ČSN EN 10273 (421030) - 1.3.2017
Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely.
350.00 Kč

ČSN EN 10363 (425312) - 1.3.2017
Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem dělené ze širokého pásu - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14224 (451630) - 1.3.2017
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1641.60 Kč

ČSN EN ISO 18217 (496124) - 1.3.2017
Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Olepovací stroje poháněné řetězem.
543.00 Kč

ČSN EN 14112 (588819) - 1.3.2017
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19880-1 (656525) - 1.3.2017
Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 16849 (657057) - 1.3.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda využívající sušicí váhy.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4623-2 (673107) - 1.3.2017
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3248 (673110) - 1.3.2017
Nátěrové hmoty - Stanovení účinku tepla.
186.00 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - 1.3.2017
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie.
350.00 Kč

ČSN EN 13083+A1 (699023) - 1.3.2017
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem.
223.00 Kč

ČSN EN 14432 (699037) - 1.3.2017
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování.
186.00 Kč

ČSN EN 14433 (699038) - 1.3.2017
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily.
223.00 Kč

ČSN EN 13012 (699112) - 1.3.2017
Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí. (Platnost do 31.3.2024).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17006 (721016) - 1.3.2017
Zemní práce - Kontinuální kontrola hutnění (CCC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - 1.3.2017
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu.
186.00 Kč

ČSN EN 14411-ed.3 (725109) - 1.3.2017
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování.
593.00 Kč

ČSN EN 13165+A2 (727204) - 1.3.2017
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace.
543.00 Kč

ČSN EN 13166+A2 (727205) - 1.3.2017
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16283-3 (730511) - 1.3.2017
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12572 (730547) - 1.3.2017
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení propustnosti vodní páry - Misková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 730580-1:2007/Z2 (730580) - 1.3.2017
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 384 (731712) - 1.3.2017
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P 732451:2015/Z1 (732451) - 1.3.2017
Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu.
29.00 Kč

ČSN EN 14471+A1 (734215) - 1.3.2017
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN 736412 (736412) - 1.3.2017
Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí.
350.00 Kč

ČSN EN 14351-1+A2 (746075) - 1.3.2017
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13241+A2 (747031) - 1.3.2017
Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 750434 (750434) - 1.3.2017
Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu. + přílohy
567.00 Kč

ČSN EN 12566-1-ed.2 (756404) - 1.3.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12566-3 (756404) - 1.3.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12566-4-ed.2 (756404) - 1.3.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12566-6-ed.2 (756404) - 1.3.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12566-7-ed.2 (756404) - 1.3.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-14 (757051) - 1.3.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-6 (757051) - 1.3.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - 1.3.2017
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14189 (757865) - 1.3.2017
Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13355 (770646) - 1.3.2017
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19076 (793844) - 1.3.2017
Usně - Měření plochy usně - Elektronické metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5089:1994/Z1 (800064) - 1.3.2017
Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky.
62.00 Kč

ČSN EN 458 (832111) - 1.3.2017
Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - 1.3.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci.
593.00 Kč

ČSN EN 14582 (838023) - 1.3.2017
Charakterizace odpadů - Obsah halogenů a síry - Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10328 (844004) - 1.3.2017
Protetika - Zkoušení konstrukce protéz dolních končetin - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 7396-1-ed.2 (852761) - 1.3.2017
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak.
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 7864 (856220) - 1.3.2017
Sterilní injekční jehly pro jedno použití - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6009 (856221) - 1.3.2017
Injekční jehly pro jedno použití - Barevné značení pro identifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9626 (856230) - 1.3.2017
Jehlové trubičky z nerezové oceli pro výrobu zdravotnických prostředků - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303084-V2.1.1 (870004) - 1.3.2017
Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300086-V2.1.2 (875004) - 1.3.2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-1-V2.1.1 (875032) - 1.3.2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 1: Přijímače třídy A - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-2-V3.8.1 (875042) - 1.3.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
8253.60 Kč

ČSN ETSI EN 300698-V2.1.1 (875069) - 1.3.2017
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301841-3-V2.1.1 (875109) - 1.3.2017
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-5-V2.1.1 (875110) - 1.3.2017
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 5: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302537-V2.1.1 (875140) - 1.3.2017
Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu (MEDS) provozované v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303204-V2.1.2 (875171) - 1.3.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 301406-V2.2.2 (875534) - 1.3.2017
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1815 (917848) - 1.3.2017
Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.