Nové normy ČSN za září 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2007 v 09:00


ČSN ISO 2859-10 (010261) - 1.9.2007
Statistické přejímky srovnáváním - Část 10: Úvod do norem ISO řady 2859 statistických přejímek pro kontrolu srovnáváním.
223.00 Kč

ČSN ISO 21247 (010282) - 1.9.2007
Systémy statistických přejímek s přejímacím číslem nula a postupy statistické regulace propojené pro přejímku produktů.
434.00 Kč

ČSN EN 81714-2-ed.2 (013790) - 1.9.2007
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu.
593.00 Kč

ČSN EN 15317 (015027) - 1.9.2007
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky.
223.00 Kč

ČSN EN 1665:1999/Oprava1 (021106) - 1.9.2007
Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - Těžká řada. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 1662:1999/Oprava1 (021107) - 1.9.2007
Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou - Lehká řada. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 14219:2003/Oprava1 (021140) - 1.9.2007
Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s jemným metrickým závitem - Malá řada.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 8501-4 (038221) - 1.9.2007
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou.
434.00 Kč

ČSN EN 1395-1 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1395-2 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Nástřik plamenem včetně nástřiku vysokorychlostním plamenem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1395-3 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 3: Nástřik elektrickým obloukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1395-4 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 4: Plazmatický nástřik (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1395-5 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1395-6 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 6: Systémy pro manipulaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1395-7 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 7: Systémy podávání prášku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14438 (061413) - 1.9.2007
Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností.
338.00 Kč

ČSN EN 203-2-10 (061901) - 1.9.2007
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně.
186.00 Kč

ČSN EN 60994:1997/Oprava1 (085014) - 1.9.2007
Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 6149-1 (119380) - 1.9.2007
Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6149-2 (119380) - 1.9.2007
Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 2: Rozměry, provedení, metody zkoušení a požadavky na koncovky těžké řady (řada S) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6149-3 (119380) - 1.9.2007
Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 3: Rozměry, provedení, metody zkoušení a požadavky na koncovky lehké řady (řada L) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - 1.9.2007
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10939 (195007) - 1.9.2007
Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 14798 (274005) - 1.9.2007
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posouzení a snižování rizika.
434.00 Kč

ČSN EN 15272-2 (323371) - 1.9.2007
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 2: Průvlačnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15271 (328260) - 1.9.2007
Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kotevní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60027-3:2004/Z1 (330100) - 1.9.2007
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky.
29.00 Kč

ČSN 332000-5-54-ed.2 (332000) - 1.9.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. + Komentář TNI 33 2000-5-54. (Platnost do 27.4.2014).
543.00 Kč

ČSN 332000-6 (332000) - 1.9.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize. + Komentář TNI 33 2000-6. (Platnost do 1.6.2019).
434.00 Kč

ČSN 332000-7-701-ed.2 (332000) - 1.9.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou. + komentář TNI 33 2000-7-701 z 1.11.2008.
223.00 Kč

ČSN EN 60079-26-ed.2 (332320) - 1.9.2007
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga. (Platnost do 2.12.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 60079-28 (332320) - 1.9.2007
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření. (Platnost do 1.7.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 61660-1:1999/Oprava1 (333025) - 1.9.2007
Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů.
29.00 Kč

ČSN EN 61660-1:1999/Oprava2 (333025) - 1.9.2007
Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů.
29.00 Kč

ČSN EN 61000-6-3-ed.2 (333432) - 1.9.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu. (Platnost do 26.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61000-6-4-ed.2 (333432) - 1.9.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí. (Platnost do 20.9.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 55016-1-1-ed.2 (334210) - 1.9.2007
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Platnost do 1.3.2013).
567.00 Kč

ČSN EN 55020-ed.3 (334288) - 1.9.2007
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření. (Platnost do 28.7.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 60565 (340881) - 1.9.2007
Podvodní akustika - Hydrofony - Kalibrace v kmitočtovém rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.5.2023).
1159.00 Kč

ČSN EN 54-18:2006/Oprava1 (342710) - 1.9.2007
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 61788-1-ed.2 (345685) - 1.9.2007
Supravodivost - Část 1: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb-Ti kompozitních supravodičů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61788-2-ed.2 (345685) - 1.9.2007
Supravodivost - Část 2: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb3Sn kompozitních supravodičů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60684-3-211-ed.2 (346553) - 1.9.2007
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 211: Teplem smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky, poměr smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60684-3-248 (346553) - 1.9.2007
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 248: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou pro všeobecné použití, s přísadami zpomalujícími hoření, poměr smrštění 2:1, 3:1, 4:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN 347470-10-ed.2 (347470) - 1.9.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 10: Ohebné kabely s EPR izolací a polyuretanovým pláštěm. (Platnost do 17.1.2014).
186.00 Kč

ČSN 347470-11-ed.2 (347470) - 1.9.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: EVA šňůry a ohebné kabely. (Platnost do 17.1.2014).
186.00 Kč

ČSN 347470-9-ed.2 (347470) - 1.9.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 9: Jednožilové bezhalogenové vodiče pro pevné uložení s nízkou emisí kouře. (Platnost do 17.1.2014).
223.00 Kč

ČSN 347659-1:2004/Z1 (347659) - 1.9.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Všeobecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN 347659-3L:2004/Z1 (347659) - 1.9.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L).
223.00 Kč

ČSN 347659-5A:1997/Z1 (347659) - 1.9.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5A: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5A).
223.00 Kč

ČSN 347659-5O:2004/Z1 (347659) - 1.9.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5O: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5O).
186.00 Kč

ČSN 347659-5U:1997/Z1 (347659) - 1.9.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5U: Kabely s koncentrickým středním vodičem ve tvaru vlny (typ 5U-1).
186.00 Kč

ČSN EN 50464-1 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 25.6.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 50464-2-1 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-1: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Všeobecné požadavky. (Platnost do 25.12.2020).
186.00 Kč

ČSN EN 50464-2-2 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-2: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1. (Platnost do 15.12.2020).
120.00 Kč

ČSN EN 50464-2-3 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-3: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1. (Platnost do 15.12.2020).
120.00 Kč

ČSN EN 50464-3 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy.
120.00 Kč

ČSN EN 50464-4 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu.
120.00 Kč

ČSN EN 62056-47 (356131) - 1.9.2007
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 47: Přenosové vrstvy COSEM v sítích IPv4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 62056-61-ed.2 (356131) - 1.9.2007
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 61: Systém identifikace objektů (OBIS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.7.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 62056-62-ed.2 (356131) - 1.9.2007
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 62: Třídy rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.7.2016).
945.00 Kč

ČSN EN 61526 (356672) - 1.9.2007
Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem. (Platnost do 24.12.2015).
567.00 Kč

ČSN EN 60444-9 (358490) - 1.9.2007
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 9: Měření vedlejších (parazitních) rezonancí piezoelektrických krystalových jednotek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60747-16-1:2002/A1 (358797) - 1.9.2007
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-4-10 (359223) - 1.9.2007
Optické kabely - Část 4-10: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro OPGW (Zemnicí lana s optickými vlákny). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.12.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 60794-5 (359223) - 1.9.2007
Optické kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 60903-ed.2:2004/Oprava2 (359716) - 1.9.2007
Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu.
29.00 Kč

ČSN EN 61243-2:1999/Oprava1 (359724) - 1.9.2007
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV.
29.00 Kč

ČSN EN 61243-2:1999/Oprava2 (359724) - 1.9.2007
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV.
29.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A16 (361960) - 1.9.2007
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 50272-4 (364380) - 1.9.2007
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístojích. (Platnost do 9.4.2021).
186.00 Kč

ČSN EN 62002-1 (367526) - 1.9.2007
Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 1: Specifikace rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2011).
593.00 Kč

ČSN EN 61937-5-ed.2 (367552) - 1.9.2007
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 5: Nelineární bitový tok PCM podle formátu DTS (Digital Theatre System). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61537-ed.2 (370400) - 1.9.2007
Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů.
593.00 Kč

ČSN EN 15182-1 (389480) - 1.9.2007
Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 15182-2 (389480) - 1.9.2007
Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16.
186.00 Kč

ČSN EN 15182-3 (389480) - 1.9.2007
Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16.
186.00 Kč

ČSN EN 15182-4 (389480) - 1.9.2007
Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40.
186.00 Kč

ČSN EN 14994 (389684) - 1.9.2007
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu.
338.00 Kč

ČSN EN 12101-10:2006/Oprava1 (389700) - 1.9.2007
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií.
29.00 Kč

ČSN EN 10079 (420044) - 1.9.2007
Definice ocelových výrobků.
768.00 Kč

ČSN EN 10247 (420472) - 1.9.2007
Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15022-4 (420623) - 1.9.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15023-3 (420623) - 1.9.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15025 (420623) - 1.9.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2740 (420770) - 1.9.2007
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Zkušební tyče pro zkoušku tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 10347 (420904) - 1.9.2007
Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí.
186.00 Kč

ČSN 444450 (444450) - 1.9.2007
Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10441 (451410) - 1.9.2007
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Ohebné spoje pro mechanické přenosy výkonů - Jednoúčelové používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 848-1 (496123) - 1.9.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 848-2 (496123) - 1.9.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 848-3 (496123) - 1.9.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 17792 (560643) - 1.9.2007
Mléko, mléčné výrobky a mezofilní startovací kultury - Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení fermentujících citráty - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C.
223.00 Kč

ČSN ISO 13559 (560644) - 1.9.2007
Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
186.00 Kč

ČSN P ISO/TS 26844 (560645) - 1.9.2007
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení reziduí antimikrobních látek - Zkumavková difuzní zkouška.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15506 (560660) - 1.9.2007
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu v ovoci a zelenině konzervované v plechovkách pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 8968-3:2006/Z1 (570528) - 1.9.2007
Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda).
29.00 Kč

ČSN ISO 14156 (570553) - 1.9.2007
Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8069 (570833) - 1.9.2007
Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15302 (588822) - 1.9.2007
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-1+A1 (635350) - 1.9.2007
Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, označování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-4+A1 (635350) - 1.9.2007
Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-6+A1 (635350) - 1.9.2007
Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14420-7+A1 (635350) - 1.9.2007
Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14420-8+A1 (635350) - 1.9.2007
Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guil-lemin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1872-2 (643010) - 1.9.2007
Plasty - Polyethylen (PE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14541 (646443) - 1.9.2007
Trubky, tvarovky z plastů pro netlakové aplikace - Použití jiného než čistého původního materiálu z PVC-U, PP a PE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15334 (646923) - 1.9.2007
Sanitární zařízení - Metakrylátové disperze s vysokým obsahem plniva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15553 (656152) - 1.9.2007
Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce fluorescenčním indikátorem.
223.00 Kč

ČSN EN 12607-1 (657070) - 1.9.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT.
223.00 Kč

ČSN EN 923 (668501) - 1.9.2007
Lepidla - Termíny a definice.
593.00 Kč

ČSN EN 15336 (668695) - 1.9.2007
Lepidla - Stanovení doby do porušení lepených spojů při statickém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7142 (670580) - 1.9.2007
Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Všeobecné metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7143 (672030) - 1.9.2007
Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11909 (673046) - 1.9.2007
Pojiva pro nátěrové hmoty - Polyisokyanátové pryskyřice - Všeobecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 1: Obecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 2: Metoda ponorem do vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 4: Kapková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-5 (673099) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11507 (673112) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Expozice nátěrů umělému stárnutí - Expozice fluorescenčnímu UV záření a vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13121-4:2005/Oprava1 (698921) - 1.9.2007
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 13317+A1 (699017) - 1.9.2007
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu.
223.00 Kč

ČSN EN 494+A3 (723402) - 1.9.2007
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 1.8.2013).
543.00 Kč

ČSN EN 14528 (724870) - 1.9.2007
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 725-3 (727522) - 1.9.2007
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem.
120.00 Kč

ČSN EN 725-5 (727522) - 1.9.2007
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic.
223.00 Kč

ČSN EN 1739 (731366) - 1.9.2007
Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1993-1-12 (731401) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S700 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1993-1-6 (731401) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita ocelových skořepin (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1993-4-1 (731441) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1993-4-2 (731442) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1993-4-3 (731443) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1993-5 (731451) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1999-1-1 (731501) - 1.9.2007
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 1999-1-2 (731501) - 1.9.2007
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1999-1-4 (731501) - 1.9.2007
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1999-1-5 (731501) - 1.9.2007
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13412 (732131) - 1.9.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 15183 (732153) - 1.9.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi.
186.00 Kč

ČSN EN 13084-1 (734220) - 1.9.2007
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 15301-1 (735947) - 1.9.2007
Povrchy pro sportoviště - Část 1: Stanovení odporu proti rotačnímu pohybu.
186.00 Kč

ČSN EN 15301-2 (735947) - 1.9.2007
Povrchy pro sportoviště - Část 2: Stanovení smykové pevnosti vrchní dynamické vrstvy zkoušením nezpevněných minerálních povrchů v laboratoři.
186.00 Kč

ČSN EN 12229 (735976) - 1.9.2007
Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů.
120.00 Kč

ČSN EN 15306 (735986) - 1.9.2007
Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetické trávy simulovanému opotřebení.
186.00 Kč

ČSN EN 15330-1 (735987) - 1.9.2007
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-31 (736160) - 1.9.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1337-4:2005/Oprava1 (736270) - 1.9.2007
Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska.
29.00 Kč

ČSN EN 13232-8 (736371) - 1.9.2007
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 1317-5 (737001) - 1.9.2007
Silniční záchytná bezpečnostní zařízení - Část 5: Trvanlivost a prokázání shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12368 (737042) - 1.9.2007
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla. (Platnost do 31.3.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 12352 (737043) - 1.9.2007
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla.
350.00 Kč

ČSN EN 1085 (750160) - 1.9.2007
Čištění odpadních vod - Slovník.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 8192 (757731) - 1.9.2007
Jakost vod - Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při oxidaci uhlíkatých látek a amoniakálního dusíku.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E06:2007/Oprava1 (800126) - 1.9.2007
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E06: Stálobarevnost při pokapání: alkálií.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 105-C10 (800146) - 1.9.2007
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C10: Stálobarevnost v praní s mýdlem nebo s mýdlem a sodou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 105-J05 (800196) - 1.9.2007
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J05: Metoda pro přístrojové hodnocení nestability barevného odstínu zkušebního vzorku v závislosti na změně osvětlení (CMCCON02).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-13 (806191) - 1.9.2007
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny.
186.00 Kč

ČSN EN 1005-5 (833503) - 1.9.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15536-2 (833511) - 1.9.2007
Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 2: Ověřování funkcí a validace rozměrů pro systémy počítačových modelů lidského těla.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-400 (833582) - 1.9.2007
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 400: Zásady a požadavky pro fyzická vstupní zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-5 (835801) - 1.9.2007
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC).
223.00 Kč

ČSN EN 14582 (838023) - 1.9.2007
Charakterizace odpadů - Obsah halogenu a síry - Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení.
338.00 Kč

ČSN EN 15169 (838026) - 1.9.2007
Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech.
223.00 Kč

ČSN EN 15312 (940521) - 1.9.2007
Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 564 (942001) - 1.9.2007
Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 565 (942002) - 1.9.2007
Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 566 (942003) - 1.9.2007
Horolezecká výzbroj - Smyčky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 958 (942008) - 1.9.2007
Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 12277 (942011) - 1.9.2007
Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 15206 (945068) - 1.9.2007
Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltu na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 10303-224 (974101) - 1.9.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
6190.20 Kč

ČSN ISO 10303-227 (974101) - 1.9.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
9462.00 Kč

ČSN ISO 10303-240 (974101) - 1.9.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
4902.00 Kč

ČSN ISO 10303-523 (974101) - 1.9.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 523: Aplikace konstrukčního vyjádření: Strojní opracování tělesa podle křivky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13606-1 (981015) - 1.9.2007
Zdravotnická informatika - Přenos elektronického zdravotního záznamu - Část 1: Referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.