Nové normy ČSN za září 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2007 v 09:00


ČSN ISO 2859-10 (010261) - 1.9.2007
Statistické přejímky srovnáváním - Část 10: Úvod do norem ISO řady 2859 statistických přejímek pro kontrolu srovnáváním.
202.40 Kč

ČSN ISO 21247 (010282) - 1.9.2007
Systémy statistických přejímek s přejímacím číslem nula a postupy statistické regulace propojené pro přejímku produktů.
394.90 Kč

ČSN EN 81714-2-ed.2 (013790) - 1.9.2007
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu.
539.00 Kč

ČSN EN 15317 (015027) - 1.9.2007
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky.
202.40 Kč

ČSN EN 1665:1999/Oprava1 (021106) - 1.9.2007
Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - Těžká řada. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 1662:1999/Oprava1 (021107) - 1.9.2007
Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou - Lehká řada. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 14219:2003/Oprava1 (021140) - 1.9.2007
Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s jemným metrickým závitem - Malá řada.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 8501-4 (038221) - 1.9.2007
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou.
394.90 Kč

ČSN EN 1395-1 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1395-2 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Nástřik plamenem včetně nástřiku vysokorychlostním plamenem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1395-3 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 3: Nástřik elektrickým obloukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1395-4 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 4: Plazmatický nástřik (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1395-5 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1395-6 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 6: Systémy pro manipulaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1395-7 (038710) - 1.9.2007
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 7: Systémy podávání prášku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14438 (061413) - 1.9.2007
Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností.
306.90 Kč

ČSN EN 203-2-10 (061901) - 1.9.2007
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně.
169.40 Kč

ČSN EN 60994:1997/Oprava1 (085014) - 1.9.2007
Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 6149-1 (119380) - 1.9.2007
Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6149-2 (119380) - 1.9.2007
Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 2: Rozměry, provedení, metody zkoušení a požadavky na koncovky těžké řady (řada S) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6149-3 (119380) - 1.9.2007
Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 3: Rozměry, provedení, metody zkoušení a požadavky na koncovky lehké řady (řada L) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - 1.9.2007
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10939 (195007) - 1.9.2007
Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 14798 (274005) - 1.9.2007
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posouzení a snižování rizika.
394.90 Kč

ČSN EN 15272-2 (323371) - 1.9.2007
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 2: Průvlačnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15271 (328260) - 1.9.2007
Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kotevní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60027-3:2004/Z1 (330100) - 1.9.2007
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky.
26.40 Kč

ČSN 331500:1990/Z4 (331500) - 1.9.2007
Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení.
26.40 Kč

ČSN 332000-5-54-ed.2 (332000) - 1.9.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. + Komentář TNI 33 2000-5-54. (Platnost do 27.4.2014).
493.90 Kč

ČSN 332000-6 (332000) - 1.9.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize. + Komentář TNI 33 2000-6. (Platnost do 1.6.2019).
394.90 Kč

ČSN 332000-7-701-ed.2 (332000) - 1.9.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou. + komentář TNI 33 2000-7-701 z 1.11.2008.
202.40 Kč

ČSN EN 60079-26-ed.2 (332320) - 1.9.2007
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga. (Platnost do 2.12.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 60079-28 (332320) - 1.9.2007
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření. (Platnost do 1.7.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 61660-1:1999/Oprava1 (333025) - 1.9.2007
Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů.
26.40 Kč

ČSN EN 61660-1:1999/Oprava2 (333025) - 1.9.2007
Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů.
26.40 Kč

ČSN EN 61000-6-3-ed.2 (333432) - 1.9.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu. (Platnost do 26.3.2024).
202.40 Kč

ČSN EN 61000-6-4-ed.2 (333432) - 1.9.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí. (Platnost do 20.9.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 55016-1-1-ed.2 (334210) - 1.9.2007
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Platnost do 1.3.2013).
515.90 Kč

ČSN EN 55020-ed.3 (334288) - 1.9.2007
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření. (Platnost do 28.7.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 60565 (340881) - 1.9.2007
Podvodní akustika - Hydrofony - Kalibrace v kmitočtovém rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.5.2023).
1053.80 Kč

ČSN EN 54-18:2006/Oprava1 (342710) - 1.9.2007
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 61788-1-ed.2 (345685) - 1.9.2007
Supravodivost - Část 1: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb-Ti kompozitních supravodičů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61788-2-ed.2 (345685) - 1.9.2007
Supravodivost - Část 2: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb3Sn kompozitních supravodičů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60684-3-211-ed.2 (346553) - 1.9.2007
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 211: Teplem smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky, poměr smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60684-3-248 (346553) - 1.9.2007
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 248: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou pro všeobecné použití, s přísadami zpomalujícími hoření, poměr smrštění 2:1, 3:1, 4:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN 347470-10-ed.2 (347470) - 1.9.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 10: Ohebné kabely s EPR izolací a polyuretanovým pláštěm. (Platnost do 17.1.2014).
169.40 Kč

ČSN 347470-11-ed.2 (347470) - 1.9.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: EVA šňůry a ohebné kabely. (Platnost do 17.1.2014).
169.40 Kč

ČSN 347470-9-ed.2 (347470) - 1.9.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 9: Jednožilové bezhalogenové vodiče pro pevné uložení s nízkou emisí kouře. (Platnost do 17.1.2014).
202.40 Kč

ČSN 347659-1:2004/Z1 (347659) - 1.9.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Všeobecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN 347659-3L:2004/Z1 (347659) - 1.9.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L).
202.40 Kč

ČSN 347659-5A:1997/Z1 (347659) - 1.9.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5A: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5A).
202.40 Kč

ČSN 347659-5O:2004/Z1 (347659) - 1.9.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5O: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5O).
169.40 Kč

ČSN 347659-5U:1997/Z1 (347659) - 1.9.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5U: Kabely s koncentrickým středním vodičem ve tvaru vlny (typ 5U-1).
169.40 Kč

ČSN EN 50464-1 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 25.6.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 50464-2-1 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-1: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Všeobecné požadavky. (Platnost do 25.12.2020).
169.40 Kč

ČSN EN 50464-2-2 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-2: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1. (Platnost do 15.12.2020).
108.90 Kč

ČSN EN 50464-2-3 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-3: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1. (Platnost do 15.12.2020).
108.90 Kč

ČSN EN 50464-3 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy.
108.90 Kč

ČSN EN 50464-4 (351121) - 1.9.2007
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu.
108.90 Kč

ČSN EN 62056-47 (356131) - 1.9.2007
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 47: Přenosové vrstvy COSEM v sítích IPv4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 62056-61-ed.2 (356131) - 1.9.2007
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 61: Systém identifikace objektů (OBIS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.7.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 62056-62-ed.2 (356131) - 1.9.2007
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 62: Třídy rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.7.2016).
859.10 Kč

ČSN EN 61526 (356672) - 1.9.2007
Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem. (Platnost do 24.12.2015).
515.90 Kč

ČSN EN 62317-9:2007/A1 (358475) - 1.9.2007
Feritová jádra - Rozměry - Část 9: Planární jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60444-9 (358490) - 1.9.2007
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 9: Měření vedlejších (parazitních) rezonancí piezoelektrických krystalových jednotek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60747-16-1:2002/A1 (358797) - 1.9.2007
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-4-10 (359223) - 1.9.2007
Optické kabely - Část 4-10: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro OPGW (Zemnicí lana s optickými vlákny). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.12.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 60794-5 (359223) - 1.9.2007
Optické kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 60903-ed.2:2004/Oprava2 (359716) - 1.9.2007
Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu.
26.40 Kč

ČSN EN 61243-2:1999/Oprava1 (359724) - 1.9.2007
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV.
26.40 Kč

ČSN EN 61243-2:1999/Oprava2 (359724) - 1.9.2007
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV.
26.40 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A16 (361960) - 1.9.2007
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 50272-4 (364380) - 1.9.2007
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístojích. (Platnost do 9.4.2021).
169.40 Kč

ČSN EN 62002-1 (367526) - 1.9.2007
Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 1: Specifikace rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2011).
539.00 Kč

ČSN EN 61937-5-ed.2 (367552) - 1.9.2007
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 5: Nelineární bitový tok PCM podle formátu DTS (Digital Theatre System). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61537-ed.2 (370400) - 1.9.2007
Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů.
539.00 Kč

ČSN EN 15182-1 (389480) - 1.9.2007
Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 15182-2 (389480) - 1.9.2007
Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16.
169.40 Kč

ČSN EN 15182-3 (389480) - 1.9.2007
Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16.
169.40 Kč

ČSN EN 15182-4 (389480) - 1.9.2007
Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40.
169.40 Kč

ČSN EN 14994 (389684) - 1.9.2007
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu.
306.90 Kč

ČSN EN 12101-10:2006/Oprava1 (389700) - 1.9.2007
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií.
26.40 Kč

ČSN EN 10079 (420044) - 1.9.2007
Definice ocelových výrobků.
698.50 Kč

ČSN EN 10247 (420472) - 1.9.2007
Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15022-4 (420623) - 1.9.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15023-3 (420623) - 1.9.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15025 (420623) - 1.9.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2740 (420770) - 1.9.2007
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Zkušební tyče pro zkoušku tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 10347 (420904) - 1.9.2007
Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí.
169.40 Kč

ČSN 444450 (444450) - 1.9.2007
Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10441 (451410) - 1.9.2007
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Ohebné spoje pro mechanické přenosy výkonů - Jednoúčelové používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 848-1 (496123) - 1.9.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 848-2 (496123) - 1.9.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 848-3 (496123) - 1.9.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 17792 (560643) - 1.9.2007
Mléko, mléčné výrobky a mezofilní startovací kultury - Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení fermentujících citráty - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C.
202.40 Kč

ČSN ISO 13559 (560644) - 1.9.2007
Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
169.40 Kč

ČSN P ISO/TS 26844 (560645) - 1.9.2007
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení reziduí antimikrobních látek - Zkumavková difuzní zkouška.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15506 (560660) - 1.9.2007
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu v ovoci a zelenině konzervované v plechovkách pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 8968-3:2006/Z1 (570528) - 1.9.2007
Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda).
26.40 Kč

ČSN ISO 14156 (570553) - 1.9.2007
Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8069 (570833) - 1.9.2007
Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15302 (588822) - 1.9.2007
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14420-1+A1 (635350) - 1.9.2007
Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, označování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14420-4+A1 (635350) - 1.9.2007
Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14420-6+A1 (635350) - 1.9.2007
Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14420-7+A1 (635350) - 1.9.2007
Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14420-8+A1 (635350) - 1.9.2007
Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guil-lemin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1872-2 (643010) - 1.9.2007
Plasty - Polyethylen (PE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14541 (646443) - 1.9.2007
Trubky, tvarovky z plastů pro netlakové aplikace - Použití jiného než čistého původního materiálu z PVC-U, PP a PE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15334 (646923) - 1.9.2007
Sanitární zařízení - Metakrylátové disperze s vysokým obsahem plniva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15138 (656014) - 1.9.2007
Ropné výrobky a kapaliny - Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí.
202.40 Kč

ČSN EN 15553 (656152) - 1.9.2007
Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce fluorescenčním indikátorem.
202.40 Kč

ČSN EN 12607-1 (657070) - 1.9.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT.
202.40 Kč

ČSN EN 923 (668501) - 1.9.2007
Lepidla - Termíny a definice.
539.00 Kč

ČSN EN 15336 (668695) - 1.9.2007
Lepidla - Stanovení doby do porušení lepených spojů při statickém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7142 (670580) - 1.9.2007
Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Všeobecné metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7143 (672030) - 1.9.2007
Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11909 (673046) - 1.9.2007
Pojiva pro nátěrové hmoty - Polyisokyanátové pryskyřice - Všeobecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 1: Obecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 2: Metoda ponorem do vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 4: Kapková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2812-5 (673099) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11507 (673112) - 1.9.2007
Nátěrové hmoty - Expozice nátěrů umělému stárnutí - Expozice fluorescenčnímu UV záření a vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13121-4:2005/Oprava1 (698921) - 1.9.2007
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 13317+A1 (699017) - 1.9.2007
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu.
202.40 Kč

ČSN EN 494+A3 (723402) - 1.9.2007
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 1.8.2013).
493.90 Kč

ČSN EN 14528 (724870) - 1.9.2007
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 725-3 (727522) - 1.9.2007
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem.
108.90 Kč

ČSN EN 725-5 (727522) - 1.9.2007
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic.
202.40 Kč

ČSN EN 1739 (731366) - 1.9.2007
Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1993-1-12 (731401) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S700 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1993-1-6 (731401) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita ocelových skořepin (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1993-4-1 (731441) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1993-4-2 (731442) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1993-4-3 (731443) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1993-5 (731451) - 1.9.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1999-1-1 (731501) - 1.9.2007
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 1999-1-2 (731501) - 1.9.2007
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1999-1-4 (731501) - 1.9.2007
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1999-1-5 (731501) - 1.9.2007
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13412 (732131) - 1.9.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 15183 (732153) - 1.9.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi.
169.40 Kč

ČSN EN 13084-1 (734220) - 1.9.2007
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 15301-1 (735947) - 1.9.2007
Povrchy pro sportoviště - Část 1: Stanovení odporu proti rotačnímu pohybu.
169.40 Kč

ČSN EN 15301-2 (735947) - 1.9.2007
Povrchy pro sportoviště - Část 2: Stanovení smykové pevnosti vrchní dynamické vrstvy zkoušením nezpevněných minerálních povrchů v laboratoři.
169.40 Kč

ČSN EN 12229 (735976) - 1.9.2007
Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů.
108.90 Kč

ČSN EN 15306 (735986) - 1.9.2007
Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetické trávy simulovanému opotřebení.
169.40 Kč

ČSN EN 15330-1 (735987) - 1.9.2007
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-31 (736160) - 1.9.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1337-4:2005/Oprava1 (736270) - 1.9.2007
Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska.
26.40 Kč

ČSN EN 13232-8 (736371) - 1.9.2007
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 1317-5 (737001) - 1.9.2007
Silniční záchytná bezpečnostní zařízení - Část 5: Trvanlivost a prokázání shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12368 (737042) - 1.9.2007
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla. (Platnost do 31.3.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 12352 (737043) - 1.9.2007
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla.
317.90 Kč

ČSN EN 1085 (750160) - 1.9.2007
Čištění odpadních vod - Slovník.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 8192 (757731) - 1.9.2007
Jakost vod - Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při oxidaci uhlíkatých látek a amoniakálního dusíku.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 105-E06:2007/Oprava1 (800126) - 1.9.2007
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E06: Stálobarevnost při pokapání: alkálií.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 105-C10 (800146) - 1.9.2007
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C10: Stálobarevnost v praní s mýdlem nebo s mýdlem a sodou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 105-J05 (800196) - 1.9.2007
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J05: Metoda pro přístrojové hodnocení nestability barevného odstínu zkušebního vzorku v závislosti na změně osvětlení (CMCCON02).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9073-13 (806191) - 1.9.2007
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny.
169.40 Kč

ČSN EN 1005-5 (833503) - 1.9.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15536-2 (833511) - 1.9.2007
Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 2: Ověřování funkcí a validace rozměrů pro systémy počítačových modelů lidského těla.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9241-400 (833582) - 1.9.2007
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 400: Zásady a požadavky pro fyzická vstupní zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16000-5 (835801) - 1.9.2007
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC).
202.40 Kč

ČSN EN 14582 (838023) - 1.9.2007
Charakterizace odpadů - Obsah halogenu a síry - Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení.
306.90 Kč

ČSN EN 15169 (838026) - 1.9.2007
Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech.
202.40 Kč

ČSN EN 15312 (940521) - 1.9.2007
Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 564 (942001) - 1.9.2007
Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 565 (942002) - 1.9.2007
Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 566 (942003) - 1.9.2007
Horolezecká výzbroj - Smyčky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 958 (942008) - 1.9.2007
Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 12277 (942011) - 1.9.2007
Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 15206 (945068) - 1.9.2007
Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltu na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 10303-224 (974101) - 1.9.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
6190.20 Kč

ČSN ISO 10303-227 (974101) - 1.9.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
9462.00 Kč

ČSN ISO 10303-240 (974101) - 1.9.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
4902.00 Kč

ČSN ISO 10303-523 (974101) - 1.9.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 523: Aplikace konstrukčního vyjádření: Strojní opracování tělesa podle křivky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 13606-1 (981015) - 1.9.2007
Zdravotnická informatika - Přenos elektronického zdravotního záznamu - Část 1: Referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)