Nové normy ČSN za květen 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 55000 (010375) - 1.5.2015
Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie.
350.00 Kč

ČSN ISO 55001 (010376) - 1.5.2015
Management aktiv - Systémy managementu - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN ISO 55002 (010377) - 1.5.2015
Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001.
543.00 Kč

ČSN EN 16646 (010665) - 1.5.2015
Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku.
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 16610-49 (014445) - 1.5.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 49: Morfologické profilové filtry - Techniky scale space.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-85 (014445) - 1.5.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Morfologické plošné filtry: Segmentace.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-604 (014451) - 1.5.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry).
543.00 Kč

ČSN EN 1330-1 (015005) - 1.5.2015
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 1: Seznam obecných termínů.
223.00 Kč

ČSN ISO 12715 (015025) - 1.5.2015
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Referenční měrky a zkušební postupy pro charakterizaci zvukových svazků kontaktních sond.
338.00 Kč

ČSN ISO 15638-11 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 11: Záznam činnosti řidiče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 15638-12 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 12: Monitorování hmotnosti vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 15638-14 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 14: Řízení přístupu vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 15638-15 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 15: Monitorování pozice vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 15638-16 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 16: Monitorování rychlosti vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 15638-17 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 17: Monitorování zásilky a pozice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 15638-6 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 6: Regulované aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 15638-8 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 8: Management přístupu vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316) - 1.5.2015
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1591-1 (131551) - 1.5.2015
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet.
567.00 Kč

ČSN EN 545 (132070) - 1.5.2015
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 16146+A1 (135902) - 1.5.2015
Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Obecné technické požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 61784-2-ed.3 (184001) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založená na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
1698.60 Kč

ČSN EN 61158-3-1-ed.2 (184020) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-1: Definice služby datového spoje - Prvky typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-3-12-ed.3 (184020) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.5.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-3-2-ed.2 (184020) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.4.2026).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-3-3-ed.2 (184020) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-3: Definice služby datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-3-4-ed.2 (184020) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.5.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 62714-1 (184020) - 1.5.2015
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Část 1: Architektura a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.6.2021).
768.00 Kč

ČSN EN 60297-3-108 (188001) - 1.5.2015
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-108: Rozměry koster typu R a zásuvných jednotek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13001-3-3 (270105) - 1.5.2015
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice.
338.00 Kč

ČSN EN 81-20 (274003) - 1.5.2015
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. (Platnost do 28.2.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 81-50 (274003) - 1.5.2015
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. (Platnost do 28.2.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 1570-1+A1 (275011) - 1.5.2015
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst.
567.00 Kč

ČSN EN 16186-1 (281551) - 1.5.2015
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry.
338.00 Kč

ČSN EN 15496 (309060) - 1.5.2015
Jízdní kola - Požadavky a zkušební metody pro zámky jízdních kol.
350.00 Kč

ČSN EN 15194+A1 (309080) - 1.5.2015
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC.
350.00 Kč

ČSN EN 1915-2+A1 (319322) - 1.5.2015
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 1915-3+A1 (319322) - 1.5.2015
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6185-4 (320840) - 1.5.2015
Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším.
350.00 Kč

ČSN EN 60079-2-ed.3 (332320) - 1.5.2015
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p".
567.00 Kč

ČSN EN 62290-1-ed.2 (333530) - 1.5.2015
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy.
350.00 Kč

ČSN EN 62290-2-ed.2 (333530) - 1.5.2015
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků.
543.00 Kč

ČSN EN 61287-1-ed.2 (333551) - 1.5.2015
Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 62282-4-101 (336000) - 1.5.2015
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků. (Platnost do 15.9.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 50110-1-ed.3 (343100) - 1.5.2015
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 29.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 62501:2010/A1 (351543) - 1.5.2015
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62747 (351545) - 1.5.2015
Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC).
350.00 Kč

ČSN EN 61169-49 (353811) - 1.5.2015
Vysokofrekvenční konektory - Část 49: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady SMAA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62019:2000/A12 (354172) - 1.5.2015
Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty.
120.00 Kč

ČSN EN 62196-3 (354572) - 1.5.2015
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61076-2-104-ed.2 (354621) - 1.5.2015
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-104: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou nebo západkovou aretací M8. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60099-4-ed.3 (354870) - 1.5.2015
Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN IEC/TR 61439-0 (357107) - 1.5.2015
Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů.
543.00 Kč

ČSN EN 60793-1-20-ed.2 (359213) - 1.5.2015
Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60793-1-50-ed.2 (359213) - 1.5.2015
Optická vlákna - Část 1-50: Měřicí metody - Zkouška - Vlhké teplo konstantní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60794-3-ed.2 (359223) - 1.5.2015
Optické vláknové kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.3.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-4-10-ed.2 (359223) - 1.5.2015
Optické vláknové kabely - Část 4-10: Rodová specifikace - Zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW) podél elektrických silových vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61754-7-1 (359244) - 1.5.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-1: Druh optických konektorů typu MPO - Jedna řada vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60876-1-ed.3 (359246) - 1.5.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61753-031-2 (359255) - 1.5.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-2: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-031-6 (359255) - 1.5.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-6: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii O - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-042-2 (359255) - 1.5.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 042-2: Zástrčka pigtailového stylu a zástrčka zásuvkového stylu odrazných součástek OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61347-2-13-ed.2 (360510) - 1.5.2015
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-31-ed.3 (361050) - 1.5.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-95-ed.3 (361050) - 1.5.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití. (Platnost do 12.5.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 62485-3 (364380) - 1.5.2015
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-4 (369205) - 1.5.2015
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu.
1159.00 Kč

ČSN ISO 16842 (420413) - 1.5.2015
Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda zkoušení dvouosým tahem využívající zkušební těleso ve tvaru kříže.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-2 (450060) - 1.5.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Jednotlivé vrstvy epoxidových povlaků nanášené natavením.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17180 (467055) - 1.5.2015
Krmiva - Stanovení lyzinu, methioninu a threoninu v komerčně dostupných výrobcích a premixech obsahujících aminokyseliny.
223.00 Kč

ČSN EN 839 (490663) - 1.5.2015
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou.
338.00 Kč

ČSN EN 330 (490680) - 1.5.2015
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo pro použití pod nátěry a mimo styk se zemí - Polní zkouška: Metoda L-spoje.
338.00 Kč

ČSN EN 252 (490692) - 1.5.2015
Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě.
338.00 Kč

ČSN EN 1672-1 (512000) - 1.5.2015
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132) - 1.5.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11702 (588730) - 1.5.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.5.2015
Plasty - Stanovení obsahu vody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17855-1 (643010) - 1.5.2015
Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace.
186.00 Kč

ČSN ISO 6259-2 (643117) - 1.5.2015
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-C a PVC-HI. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 4433-1 (646451) - 1.5.2015
Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 1: Zkouška ponořením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 4433-2 (646451) - 1.5.2015
Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 2: Trubky z polyolefinů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 11173 (646452) - 1.5.2015
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 13953 (646453) - 1.5.2015
Trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) - Zkouška tahových vlastností a způsobu porušení zkušebních těles vyrobených svařováním na tupo. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 13955 (646465) - 1.5.2015
Plastové trubky a tvarovky - Zkouška soudržnosti drcením polyethylenových (PE) elektrosvařovaných sestav. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 13966 (646466) - 1.5.2015
Trubky a tvarovky z termoplastů - Jmenovitá kruhová tuhost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN ISO 2507-1 (646467) - 1.5.2015
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 2507-2 (646467) - 1.5.2015
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 4065 (646468) - 1.5.2015
Trubky z termoplastů - Univerzální tabulka tlouštěk stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 18553+Amd.1 (646469) - 1.5.2015
Metody stanovení stupně disperze pigmentu nebo sazí v trubkách a tvarovkách z polyolefinů a materiálech pro jejich výrobu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 12594 (657005) - 1.5.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků.
186.00 Kč

ČSN EN 12607-1 (657070) - 1.5.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT.
223.00 Kč

ČSN EN 12592 (657080) - 1.5.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 13808:2013/Z1 (657207) - 1.5.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí.
29.00 Kč

ČSN EN 16556 (668610) - 1.5.2015
Stanovení maximální otevřené doby pro termoplastická lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13892-3 (722482) - 1.5.2015
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10081-4 (726014) - 1.5.2015
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN 1990-ed.2 (730002) - 1.5.2015
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
768.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/Z4 (730002) - 1.5.2015
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
62.00 Kč

ČSN EN 1991-1-7:2007/A1 (730035) - 1.5.2015
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 16487 (730530) - 1.5.2015
Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost.
223.00 Kč

ČSN EN 1992-1-2:2006/NA-ed.A (731201) - 1.5.2015
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1995-1-1:2006/A2 (731701) - 1.5.2015
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
186.00 Kč

ČSN 736132 (736132) - 1.5.2015
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze.
186.00 Kč

ČSN EN 13146-1+A1 (736375) - 1.5.2015
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice.
186.00 Kč

ČSN EN 13146-4+A1 (736375) - 1.5.2015
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování.
223.00 Kč

ČSN EN 130 (747003) - 1.5.2015
Metody zkoušení dveří - Zkoušky změny tuhosti křídel při opakovaném kroucení.
186.00 Kč

ČSN EN 16034 (747050) - 1.5.2015
Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 1873 (747716) - 1.5.2015
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
567.00 Kč

ČSN EN 14718 (755467) - 1.5.2015
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup.
223.00 Kč

ČSN EN 16506 (756308) - 1.5.2015
Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL).
338.00 Kč

ČSN ISO 14785 (761203) - 1.5.2015
Turistické informační kanceláře - Informační a recepční služby pro turisty - Požadavky.
223.00 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 51 (763503) - 1.5.2015
Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem.
223.00 Kč

ČSN EN 16592 (770244) - 1.5.2015
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6).
186.00 Kč

ČSN EN 16593 (770245) - 1.5.2015
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve BVS 30H60.
223.00 Kč

ČSN EN 16594 (770246) - 1.5.2015
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 26/22 (12,0).
186.00 Kč

ČSN EN 12377 (770422) - 1.5.2015
Obaly - Flexibilní tuby - Metoda zkoušení vzduchotěsnosti uzávěrů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 105-B01 (800132) - 1.5.2015
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B01: Stálobarevnost na světle: denním.
223.00 Kč

ČSN ISO 93-2+Amd.1 (811951) - 1.5.2015
Textilní stroje a příslušenství - Válcové konve na prameny - Část 2: Odpružená dna.
186.00 Kč

ČSN EN 353-1 (832625) - 1.5.2015
Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení.
434.00 Kč

ČSN EN 13138-1 (832763) - 1.5.2015
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18772 (836232) - 1.5.2015
Kvalita půdy - Návod pro vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10693 (836375) - 1.5.2015
Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhličitanů - Odměrná metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11276 (836631) - 1.5.2015
Kvalita půdy - Stanovení pórového tlaku půdní vody - Tenzometrická metoda.
338.00 Kč

ČSN EN 1789+A2 (842110) - 1.5.2015
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance.
543.00 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120) - 1.5.2015
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - 1.5.2015
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5359-ed.2 (852760) - 1.5.2015
Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-3 (855220) - 1.5.2015
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11070 (855835) - 1.5.2015
Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16635-2 (856028) - 1.5.2015
Stomatologie - Zubní technika kofferdam - Část 2: Upínací kleště (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13116 (856311) - 1.5.2015
Stomatologie - Metoda zkoušení ke stanovení rentgenokontrastních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17730 (856314) - 1.5.2015
Stomatologie - Fluoridové laky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 305550-1-V1.2.1 (875160) - 1.5.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 305550-2-V1.2.1 (875160) - 1.5.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303204-2-V1.1.1 (875171) - 1.5.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303203-2-V1.1.1 (875172) - 1.5.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302307-1-V1.4.1 (879045) - 1.5.2015
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 1: DVB-S2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19157 (979877) - 1.5.2015
Geografická informace - Kvalita dat.
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.