Nové normy ČSN za květen 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 55000 (010375) - 1.5.2015
Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie.
317.90 Kč

ČSN ISO 55001 (010376) - 1.5.2015
Management aktiv - Systémy managementu - Požadavky.
306.90 Kč

ČSN ISO 55002 (010377) - 1.5.2015
Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001.
493.90 Kč

ČSN EN 16646 (010665) - 1.5.2015
Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku.
317.90 Kč

ČSN P ISO/TS 16610-49 (014445) - 1.5.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 49: Morfologické profilové filtry - Techniky scale space.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-85 (014445) - 1.5.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Morfologické plošné filtry: Segmentace.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-604 (014451) - 1.5.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry).
493.90 Kč

ČSN EN 1330-1 (015005) - 1.5.2015
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 1: Seznam obecných termínů.
202.40 Kč

ČSN ISO 12715 (015025) - 1.5.2015
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Referenční měrky a zkušební postupy pro charakterizaci zvukových svazků kontaktních sond.
306.90 Kč

ČSN ISO 15638-11 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 11: Záznam činnosti řidiče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 15638-12 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 12: Monitorování hmotnosti vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 15638-14 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 14: Řízení přístupu vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 15638-15 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 15: Monitorování pozice vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 15638-16 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 16: Monitorování rychlosti vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 15638-17 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 17: Monitorování zásilky a pozice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 15638-6 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 6: Regulované aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 15638-8 (018318) - 1.5.2015
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 8: Management přístupu vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316) - 1.5.2015
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1591-1 (131551) - 1.5.2015
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet.
515.90 Kč

ČSN EN 545 (132070) - 1.5.2015
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 16146+A1 (135902) - 1.5.2015
Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Obecné technické požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 61784-2-ed.3 (184001) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založená na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
1698.60 Kč

ČSN EN 61158-3-1-ed.2 (184020) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-1: Definice služby datového spoje - Prvky typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-3-12-ed.3 (184020) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.5.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-3-2-ed.2 (184020) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-3-3-ed.2 (184020) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-3: Definice služby datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-3-4-ed.2 (184020) - 1.5.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.5.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 62714-1 (184020) - 1.5.2015
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Část 1: Architektura a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.6.2021).
698.50 Kč

ČSN EN 60297-3-108 (188001) - 1.5.2015
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-108: Rozměry koster typu R a zásuvných jednotek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 13001-3-3 (270105) - 1.5.2015
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice.
306.90 Kč

ČSN EN 81-20 (274003) - 1.5.2015
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. (Platnost do 28.2.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 81-50 (274003) - 1.5.2015
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. (Platnost do 28.2.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 1570-1+A1 (275011) - 1.5.2015
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst.
515.90 Kč

ČSN EN 16186-1 (281551) - 1.5.2015
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry.
306.90 Kč

ČSN EN 15496 (309060) - 1.5.2015
Jízdní kola - Požadavky a zkušební metody pro zámky jízdních kol.
317.90 Kč

ČSN EN 15194+A1 (309080) - 1.5.2015
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC.
317.90 Kč

ČSN EN 1915-2+A1 (319322) - 1.5.2015
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 1915-3+A1 (319322) - 1.5.2015
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6185-4 (320840) - 1.5.2015
Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším.
317.90 Kč

ČSN EN 60079-2-ed.3 (332320) - 1.5.2015
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p".
515.90 Kč

ČSN EN 62290-1-ed.2 (333530) - 1.5.2015
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy.
317.90 Kč

ČSN EN 62290-2-ed.2 (333530) - 1.5.2015
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků.
493.90 Kč

ČSN EN 61287-1-ed.2 (333551) - 1.5.2015
Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 62282-4-101 (336000) - 1.5.2015
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků.
493.90 Kč

ČSN EN 50110-1-ed.3 (343100) - 1.5.2015
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 62501:2010/A1 (351543) - 1.5.2015
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62747 (351545) - 1.5.2015
Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC).
317.90 Kč

ČSN EN 61169-49 (353811) - 1.5.2015
Vysokofrekvenční konektory - Část 49: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady SMAA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60352-5-ed.3:2012/Oprava1 (354061) - 1.5.2015
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod.
26.40 Kč

ČSN EN 62019:2000/A12 (354172) - 1.5.2015
Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty.
108.90 Kč

ČSN EN 62196-3 (354572) - 1.5.2015
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61076-2-104-ed.2 (354621) - 1.5.2015
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-104: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou nebo západkovou aretací M8. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60099-4-ed.3 (354870) - 1.5.2015
Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN IEC/TR 61439-0 (357107) - 1.5.2015
Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů.
493.90 Kč

ČSN EN 60793-1-20-ed.2 (359213) - 1.5.2015
Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60793-1-50-ed.2 (359213) - 1.5.2015
Optická vlákna - Část 1-50: Měřicí metody - Zkouška - Vlhké teplo konstantní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60794-3-ed.2 (359223) - 1.5.2015
Optické vláknové kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-4-10-ed.2 (359223) - 1.5.2015
Optické vláknové kabely - Část 4-10: Rodová specifikace - Zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW) podél elektrických silových vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61754-7-1 (359244) - 1.5.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-1: Druh optických konektorů typu MPO - Jedna řada vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60876-1-ed.3 (359246) - 1.5.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61753-031-2 (359255) - 1.5.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-2: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-031-6 (359255) - 1.5.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-6: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii O - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-042-2 (359255) - 1.5.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 042-2: Zástrčka pigtailového stylu a zástrčka zásuvkového stylu odrazných součástek OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61347-2-13-ed.2 (360510) - 1.5.2015
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-31-ed.3 (361050) - 1.5.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-95-ed.3 (361050) - 1.5.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití.
317.90 Kč

ČSN EN 62485-3 (364380) - 1.5.2015
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-4 (369205) - 1.5.2015
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu.
1053.80 Kč

ČSN ISO 16842 (420413) - 1.5.2015
Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda zkoušení dvouosým tahem využívající zkušební těleso ve tvaru kříže.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21809-2 (450060) - 1.5.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Jednotlivé vrstvy epoxidových povlaků nanášené natavením.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17180 (467055) - 1.5.2015
Krmiva - Stanovení lyzinu, methioninu a threoninu v komerčně dostupných výrobcích a premixech obsahujících aminokyseliny.
202.40 Kč

ČSN EN 839 (490663) - 1.5.2015
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou.
306.90 Kč

ČSN EN 330 (490680) - 1.5.2015
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo pro použití pod nátěry a mimo styk se zemí - Polní zkouška: Metoda L-spoje.
306.90 Kč

ČSN EN 252 (490692) - 1.5.2015
Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě.
306.90 Kč

ČSN EN 1672-1 (512000) - 1.5.2015
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132) - 1.5.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11702 (588730) - 1.5.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.5.2015
Plasty - Stanovení obsahu vody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17855-1 (643010) - 1.5.2015
Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace.
169.40 Kč

ČSN ISO 6259-2 (643117) - 1.5.2015
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-C a PVC-HI. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 4433-1 (646451) - 1.5.2015
Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 1: Zkouška ponořením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 4433-2 (646451) - 1.5.2015
Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 2: Trubky z polyolefinů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 11173 (646452) - 1.5.2015
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 13953 (646453) - 1.5.2015
Trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) - Zkouška tahových vlastností a způsobu porušení zkušebních těles vyrobených svařováním na tupo. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 13955 (646465) - 1.5.2015
Plastové trubky a tvarovky - Zkouška soudržnosti drcením polyethylenových (PE) elektrosvařovaných sestav. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 13966 (646466) - 1.5.2015
Trubky a tvarovky z termoplastů - Jmenovitá kruhová tuhost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN ISO 2507-1 (646467) - 1.5.2015
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 2507-2 (646467) - 1.5.2015
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 4065 (646468) - 1.5.2015
Trubky z termoplastů - Univerzální tabulka tlouštěk stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 18553+Amd.1 (646469) - 1.5.2015
Metody stanovení stupně disperze pigmentu nebo sazí v trubkách a tvarovkách z polyolefinů a materiálech pro jejich výrobu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 12594 (657005) - 1.5.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků.
169.40 Kč

ČSN EN 12607-1 (657070) - 1.5.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT.
202.40 Kč

ČSN EN 12592 (657080) - 1.5.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 13808:2013/Z1 (657207) - 1.5.2015
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí.
26.40 Kč

ČSN EN 16556 (668610) - 1.5.2015
Stanovení maximální otevřené doby pro termoplastická lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13892-3 (722482) - 1.5.2015
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10081-4 (726014) - 1.5.2015
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky.
202.40 Kč

ČSN EN 1990-ed.2 (730002) - 1.5.2015
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
698.50 Kč

ČSN EN 1990:2004/Z4 (730002) - 1.5.2015
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
56.10 Kč

ČSN EN 1991-1-7:2007/A1 (730035) - 1.5.2015
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 16487 (730530) - 1.5.2015
Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost.
202.40 Kč

ČSN EN 1992-1-2:2006/NA-ed.A (731201) - 1.5.2015
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1995-1-1:2006/A2 (731701) - 1.5.2015
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
169.40 Kč

ČSN 736132 (736132) - 1.5.2015
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze.
169.40 Kč

ČSN EN 13146-1+A1 (736375) - 1.5.2015
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice.
169.40 Kč

ČSN EN 13146-4+A1 (736375) - 1.5.2015
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování.
202.40 Kč

ČSN EN 130 (747003) - 1.5.2015
Metody zkoušení dveří - Zkoušky změny tuhosti křídel při opakovaném kroucení.
169.40 Kč

ČSN EN 16034 (747050) - 1.5.2015
Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 1873 (747716) - 1.5.2015
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
515.90 Kč

ČSN EN 14718 (755467) - 1.5.2015
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup.
202.40 Kč

ČSN EN 16506 (756308) - 1.5.2015
Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL).
306.90 Kč

ČSN ISO 14785 (761203) - 1.5.2015
Turistické informační kanceláře - Informační a recepční služby pro turisty - Požadavky.
202.40 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 51 (763503) - 1.5.2015
Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem.
202.40 Kč

ČSN EN 16592 (770244) - 1.5.2015
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6).
169.40 Kč

ČSN EN 16593 (770245) - 1.5.2015
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve BVS 30H60.
202.40 Kč

ČSN EN 16594 (770246) - 1.5.2015
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 26/22 (12,0).
169.40 Kč

ČSN EN 12377 (770422) - 1.5.2015
Obaly - Flexibilní tuby - Metoda zkoušení vzduchotěsnosti uzávěrů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 105-B01 (800132) - 1.5.2015
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B01: Stálobarevnost na světle: denním.
202.40 Kč

ČSN ISO 93-2+Amd.1 (811951) - 1.5.2015
Textilní stroje a příslušenství - Válcové konve na prameny - Část 2: Odpružená dna.
169.40 Kč

ČSN EN 353-1 (832625) - 1.5.2015
Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení.
394.90 Kč

ČSN EN 13138-1 (832763) - 1.5.2015
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18772 (836232) - 1.5.2015
Kvalita půdy - Návod pro vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10693 (836375) - 1.5.2015
Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhličitanů - Odměrná metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11276 (836631) - 1.5.2015
Kvalita půdy - Stanovení pórového tlaku půdní vody - Tenzometrická metoda.
306.90 Kč

ČSN EN 1789+A2 (842110) - 1.5.2015
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance.
493.90 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120) - 1.5.2015
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - 1.5.2015
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5359-ed.2 (852760) - 1.5.2015
Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-3 (855220) - 1.5.2015
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11070 (855835) - 1.5.2015
Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16635-2 (856028) - 1.5.2015
Stomatologie - Zubní technika kofferdam - Část 2: Upínací kleště (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13116 (856311) - 1.5.2015
Stomatologie - Metoda zkoušení ke stanovení rentgenokontrastních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17730 (856314) - 1.5.2015
Stomatologie - Fluoridové laky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 305550-1-V1.2.1 (875160) - 1.5.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 305550-2-V1.2.1 (875160) - 1.5.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 303204-2-V1.1.1 (875171) - 1.5.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 303203-2-V1.1.1 (875172) - 1.5.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302307-1-V1.4.1 (879045) - 1.5.2015
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 1: DVB-S2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 19157 (979877) - 1.5.2015
Geografická informace - Kvalita dat.
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)