Nové normy ČSN za srpen 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN 010391 (010391) - 1.8.2021
Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52950 (011810) - 1.8.2021
Aditivní výroba - Základní principy - Přehled zpracování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - 1.8.2021
Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Kódovací protokol pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.8.2021
Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C.
1094.50 Kč

ČSN EN 12385-3 (024302) - 1.8.2021
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8407 (038102) - 1.8.2021
Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních produktů ze vzorků podrobených korozním zkouškám.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15741 (038243) - 1.8.2021
Nátěrové hmoty - Nátěry snižující tření na vnitřní povrchy ocelových potrubí na souši a v příbřežních vodách pro korozně neagresivní plyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18595 (051340) - 1.8.2021
Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12814-2 (056820) - 1.8.2021
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12814-8 (056820) - 1.8.2021
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14222 (077822) - 1.8.2021
Parní kotle z korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13555 (131510) - 1.8.2021
Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1514-2+A1 (131550) - 1.8.2021
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14772 (131552) - 1.8.2021
Příruby a přírubové spoje - Kontrola a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560 v rámci prokazování kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-1-ed.2 (184005) - 1.8.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-101-1:2016/Z1 (184005) - 1.8.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-2-ed.2 (184005) - 1.8.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-101-2:2016/Z1 (184005) - 1.8.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10360-5:2020/Oprava1 (252011) - 1.8.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 1938-1 (253101) - 1.8.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 1: Hladké mezní kalibry lineárních rozměrů.
394.90 Kč

ČSN EN 12609 (278503) - 1.8.2021
Mobilní domíchávače - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15153-4 (280121) - 1.8.2021
Drážní aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městskou kolejovou dopravu.
202.40 Kč

ČSN EN 45545-3:2013/Oprava2 (280160) - 1.8.2021
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran.
26.40 Kč

ČSN EN 17018 (280333) - 1.8.2021
Drážní aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-2 (280555) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-2: Vybavení a aplikace - Materiály temene kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-2 (280555) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-2: Vlastnosti a charakteristiky - Materiály temene kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15624 (284042) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15595:2020/Oprava1 (284043) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola.
56.10 Kč

ČSN EN 15625 (284058) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.8.2021
Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty montované na motoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23411 (324230) - 1.8.2021
Malá plavidla - Kormidelní kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9093 (325023) - 1.8.2021
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61000-6-3-ed.2:2007/Z1 (333432) - 1.8.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-3-ed.3 (333432) - 1.8.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Norma pro emise pro zařízení v obytném prostředí.
306.90 Kč

ČSN EN 55016-1-5-ed.2:2017/Oprava1 (334210) - 1.8.2021
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz.
56.10 Kč

ČSN EN 55016-2-1-ed.3:2015/Oprava1 (334210) - 1.8.2021
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením.
56.10 Kč

ČSN CLC/TS 50131-5-1 (334591) - 1.8.2021
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-1: Propojení - Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61980-1 (341593) - 1.8.2021
Systémy bezdrátového přenosu elektrické energie (WPT) elektrického vozidla - Část 1: Obecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 50110-2-ed.2:2011/Z1 (343100) - 1.8.2021
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky.
26.40 Kč

ČSN EN 50110-2-ed.3 (343100) - 1.8.2021
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61083-3 (345649) - 1.8.2021
Přístroje a programové vybavení použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 3: Požadavky na hardware u zkoušek střídavými a stejnosměrnými napětími a proudy.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-13-ed.2 (345791) - 1.8.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-13: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu.
202.40 Kč

ČSN EN 60068-2-13:2000/Z1 (345791) - 1.8.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60112-ed.2 (346468) - 1.8.2021
Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům.
306.90 Kč

ČSN EN 60112:2003/Z1 (346468) - 1.8.2021
Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60433-ed.2 (348055) - 1.8.2021
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů.
202.40 Kč

ČSN EN 60433:2000/Z1 (348055) - 1.8.2021
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60305-ed.2 (348118) - 1.8.2021
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky talířových izolátorů.
202.40 Kč

ČSN EN 60305:1997/Z1 (348118) - 1.8.2021
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro AC sítě - Charakteristiky talířových izolátorů.
26.40 Kč

PNE 348601-ed.3 (348601) - 1.8.2021
Součásti venkovních vedení od 1 kV do 45 kV AC.
NA DOTAZ

ČSN EN 62477-1:2013/A12 (351534) - 1.8.2021
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61803-ed.2 (351541) - 1.8.2021
Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61803:1999/Z1 (351541) - 1.8.2021
Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC).
26.40 Kč

ČSN EN 61800-5-1-ed.2:2008/A11 (351720) - 1.8.2021
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické.
108.90 Kč

ČSN EN 60947-1-ed.4:2008/Z1 (354101) - 1.8.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60947-1-ed.5 (354101) - 1.8.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1698.60 Kč

ČSN EN 60947-3-ed.3:2010/Z1 (354101) - 1.8.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60947-3-ed.4 (354101) - 1.8.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace.
539.00 Kč

ČSN EN 61058-2-1-ed.2:2011/Z1 (354107) - 1.8.2021
Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-1-ed.3 (354107) - 1.8.2021
Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače.
306.90 Kč

ČSN EN 60320-2-1-ed.2:2001/Z1 (354508) - 1.8.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60320-2-1-ed.3 (354508) - 1.8.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62053-21-ed.2 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62053-21:2003/Z1 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62053-22-ed.2 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1 S, 0,2 S a 0,5 S) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62053-22:2003/Z1 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62053-23-ed.2 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62053-23:2003/Z1 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62053-24-ed.2 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro základní složku jalové energie (třídy 0,5 S, 1 S, 1, 2 a 3) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62053-24:2015/Z1 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62052-11-ed.2 (356134) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62052-11:2003/Z1 (356134) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry.
26.40 Kč

ČSN EN 60384-13-ed.2:2012/Z1 (358291) - 1.8.2021
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60384-13-ed.3 (358291) - 1.8.2021
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elekrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61188-6-2 (359038) - 1.8.2021
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-2: Návrh obrazce plošek - Popis obrazce plošek pro nejběžnější povrchově montované součástky (SMD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-501 (359039) - 1.8.2021
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-501: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení pájecích tavidel na povrchový izolační odpor (SIR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-502 (359039) - 1.8.2021
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-502: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení sestav na povrchový izolační odpor (SIR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-601 (359039) - 1.8.2021
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-601: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkouška způsobilosti pájení přetavením pro pájené spoje a zkouška odolnosti vůči teplu při přetavení pro desky s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60794-3-12-ed.2:2013/Z1 (359223) - 1.8.2021
Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-12-ed.3 (359223) - 1.8.2021
Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60598-1-ed.6:2015/Z1 (360600) - 1.8.2021
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60598-1-ed.7 (360600) - 1.8.2021
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
1094.50 Kč

ČSN EN 60704-2-1-ed.3:2015/Z1 (361008) - 1.8.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-1-ed.4 (361008) - 1.8.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače pro čištění za sucha.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-17 (361008) - 1.8.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-17: Zvláštní požadavky na robotické vysavače pro čištění za sucha.
202.40 Kč

ČSN EN 60436:2020/Oprava1 (361060) - 1.8.2021
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN IEC 63115-2 (364373) - 1.8.2021
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích - Část 2: Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62485-6 (364380) - 1.8.2021
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62040-1-ed.2:2019/A11 (369066) - 1.8.2021
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60670-1-ed.2 (370100) - 1.8.2021
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domácí a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 60670-1:2005/Z2 (370100) - 1.8.2021
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 1473 (386615) - 1.8.2021
Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 15188 (389605) - 1.8.2021
Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení.
317.90 Kč

ČSN EN 10210-3 (425952) - 1.8.2021
Duté profily tvářené za tepla - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám.
394.90 Kč

ČSN EN 10219-3 (425953) - 1.8.2021
Svařované duté profily z konstrukčních ocelí tvářené za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám.
394.90 Kč

ČSN ISO 1928 (441352) - 1.8.2021
Uhlí a koks - Stanovení spalného tepla.
515.90 Kč

ČSN ISO 925 (441357) - 1.8.2021
Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda.
169.40 Kč

ČSN 441379 (441379) - 1.8.2021
Uhlí a koks - Stanovení veškeré síry metodou Eschka.
169.40 Kč

ČSN ISO 25119-1:2021/Amd.1 (470068) - 1.8.2021
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj.
56.10 Kč

ČSN ISO 25119-3:2021/Amd.1 (470068) - 1.8.2021
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software.
108.90 Kč

ČSN ISO 25119-4:2021/Amd.1 (470068) - 1.8.2021
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy.
108.90 Kč

ČSN ISO 789-13 (472050) - 1.8.2021
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 13: Slovník a protokol o zkušebním vzorku.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-12 (496070) - 1.8.2021
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16140-3 (560078) - 1.8.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 3: Protokol pro vnitrolaboratorní ověření referenčních metod a validovaných alternativních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN 569431 (569431) - 1.8.2021
Sušené jedlé houby.
169.40 Kč

ČSN EN 17444 (569615) - 1.8.2021
Prevence dopingu ve sportu - Správná praxe pro vývoj a výrobu zaměřená na předcházení přítomnosti zakázaných látek v potravinách určených pro sportovce a v doplňcích stravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22184 (570554) - 1.8.2021
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu cukrů - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s metodou pulzní amperometrické detekce (HPAEC-PAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22579 (570556) - 1.8.2021
Kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení fruktanů - Vysokoúčinná chromatografie na anexech s pulzní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) po enzymatické úpravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14104 (588811) - 1.8.2021
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení čísla kyselosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3861 (635308) - 1.8.2021
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro otryskávání pískem a ocelovým pískem - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12115 (635401) - 1.8.2021
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21304-2 (643030) - 1.8.2021
Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1519-1:2019/Oprava1 (643186) - 1.8.2021
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
56.10 Kč

ČSN EN 12613 (646910) - 1.8.2021
Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17104 (646925) - 1.8.2021
Termoplastové tuhé ochranné panely pro obklady stěn pro interní použití v budovách - Charakteristiky provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17403 (654909) - 1.8.2021
Hnojiva - Stanovení dusíku nerozpustného ve studené vodě a dusíku nerozpustného v horké vodě v pevných močovinoformaldehydových a methylenmočovinových pozvolně působících hnojivech a stanovení uvolňování živinových polymerů ve fosfátovém pufrovacím roztoku s pH 7,5 při 100 °C.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16474-3 (673117) - 1.8.2021
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy.
306.90 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - 1.8.2021
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností.
539.00 Kč

ČSN 731901-2:2020/Oprava1 (731901) - 1.8.2021
Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou.
26.40 Kč

ČSN EN 17210 (734002) - 1.8.2021
Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1698.60 Kč

ČSN 736120 (736120) - 1.8.2021
Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
539.00 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - 1.8.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu.
169.40 Kč

ČSN 736320:2019/Z1 (736320) - 1.8.2021
Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 13848-2 (736359) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozidla.
394.90 Kč

ČSN EN 16432-2 (736368) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 2: Návrh systému, subsystémy a součásti.
698.50 Kč

ČSN EN 17146 (746091) - 1.8.2021
Stanovení pevnosti nosičů výplní - Zkušební metoda a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 16941-2 (756781) - 1.8.2021
Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 2: Zařízení pro využití čištěné šedé vody.
317.90 Kč

ČSN ISO 7393-3:1995/Oprava1 (757419) - 1.8.2021
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru.
26.40 Kč

ČSN ISO 16075-2 (759023) - 1.8.2021
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 2: Vývoj projektu.
306.90 Kč

ČSN 761110 (761110) - 1.8.2021
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, apartmánový hotel a apartmánový komplex.
493.90 Kč

ČSN ISO 21102 (761205) - 1.8.2021
Dobrodružný cestovní ruch - Průvodci - Kompetence pracovníků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21765 (800840) - 1.8.2021
Textilie - Stanovení deformovatelnosti plošné textilie nuceným mechanickým roztažením.
306.90 Kč

ČSN EN 17394-2 (807054) - 1.8.2021
Textilie a textilní výrobky - Část 2: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění knoflíků - Metoda zkoušení.
306.90 Kč

TNI CEN/TR 15419 (832719) - 1.8.2021
Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím.
394.90 Kč

ČSN EN 14791 (834710) - 1.8.2021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Normovaná referenční metoda.
493.90 Kč

ČSN EN 14792 (834722) - 1.8.2021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku - Normovaná referenční metoda: chemiluminiscenční.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17458 (835026) - 1.8.2021
Kvalita ovzduší - Metodologie posuzování výkonnosti systémů modelujících rozdělení zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 54321 (838127) - 1.8.2021
Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21644 (838303) - 1.8.2021
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303699-V1.1.1 (876058) - 1.8.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy v pásmech FSS 20 GHz a 30 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 71-4-ed.2 (943095) - 1.8.2021
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 71-4:2013/Z1 (943095) - 1.8.2021
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 18530 (982030) - 1.8.2021
Zdravotnická informatika - Automatická identifikace a značení a označování zachycených dat - Identifikace předmětu péče a jednotlivého poskytovatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)