Nové normy ČSN za březen 2023

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2023 v 09:00


ČSN EN ISO/CIE 11664-2 (011720) - 1.3.2023
Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18563-1 (015063) - 1.3.2023
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 1: Přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15531-2 (018234) - 1.3.2023
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 2: Komunikační infrastruktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20684-6 (018277) - 1.3.2023
Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 6: Příkazy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-12:2023/Oprava1 (018295) - 1.3.2023
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 12: Publikace o obslužných zařízeních a vybavenosti.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 17636-1 (051150) - 1.3.2023
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17636-2 (051150) - 1.3.2023
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 497-ed.2 (061453) - 1.3.2023
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití - Varné nádoby o průměru větším než 300 mm.
434.00 Kč

ČSN EN 15502-1:2022/Oprava1 (075316) - 1.3.2023
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 15502-2-1 (075316) - 1.3.2023
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15502-2-1+A1:2017/Z1 (075316) - 1.3.2023
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 1515-4:2022/Oprava1 (131501) - 1.3.2023
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU.
62.00 Kč

ČSN EN 14525 (132040) - 1.3.2023
Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PVC-O, PE a vulkánfíbru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61139-2 (183001) - 1.3.2023
Průmyslové sítě - Drobné digitální komunikační rozhraní - Část 2: Rozšíření funkční bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 62453-2-ed.2:2017/Z1 (184023) - 1.3.2023
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62453-2-ed.3 (184023) - 1.3.2023
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 62453-309-ed.2:2018/Z1 (184023) - 1.3.2023
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62453-309-ed.3 (184023) - 1.3.2023
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12080+A1 (280530) - 1.3.2023
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska.
434.00 Kč

ČSN EN 16603-10-03 (310540) - 1.3.2023
Kosmické inženýrství - Zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16603-20-07 (310540) - 1.3.2023
Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12 (333160) - 1.3.2023
Větrné elektrárny - Část 12: Měření výkonosti větrných elektráren - Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-1-ed.3 (333160) - 1.3.2023
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-2-ed.2 (333160) - 1.3.2023
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě měření anemometrem na gondole (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-3 (333160) - 1.3.2023
Větrné elektrárny - Část 12-3: Výkonové charakteristiky - Kalibrace na stanovišti na základě měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-5 (333160) - 1.3.2023
Větrné elektrárny - Část 12-5: Výkonové charakteristiky - Vyhodnocování překážek a terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-6 (333160) - 1.3.2023
Větrné elektrárny - Část 12-6: Převodní funkce rychlosti větru na gondole založená na měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-50 (333160) - 1.3.2023
Větrné elektrárny - Část 50: Měření větru - Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-2 (333160) - 1.3.2023
Větrné elektrárny - Část 50-2: Měření větru - Využití technologie dálkového snímání umístěné na zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60669-2-1-ed.3:2005/Z1 (354106) - 1.3.2023
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60669-2-1-ed.4 (354106) - 1.3.2023
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronická řídicí zařízení.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60669-2-1-ed.4:2023/A11 (354106) - 1.3.2023
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronická řídicí zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-4-ed.2 (354206) - 1.3.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci pro plyny pro izolaci a/nebo spínání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN EN 62271-4:2014/Z1 (354206) - 1.3.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63171-5 (354622) - 1.3.2023
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Část 5: Předmětová specifikace pro 2pólové kruhové konektory M8 a M12, stíněné a nestíněné, volné a pevné - Informace o mechanickém spojování, přiřazení pinů a dodatečné požadavky pro typ 5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62055-31-ed.2 (356135) - 1.3.2023
Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2) s předplacením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 62055-31:2006/Z1 (356135) - 1.3.2023
Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62055-42 (356135) - 1.3.2023
Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 42: Referenční čísla transakcí (TRN). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62387-ed.2 (356674) - 1.3.2023
Přístroje radiační ochrany - Dozimetrické systémy s integrovanými pasivními detektory pro osoby, pracoviště a prostředí monitorující fotonové a beta záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62387-ed.2:2023/A11 (356674) - 1.3.2023
Přístroje radiační ochrany - Dozimetrické systémy s integrovanými pasivními detektory pro osoby, pracoviště a prostředí monitorující fotonové a beta záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 62387:2017/Z1 (356674) - 1.3.2023
Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového a beta záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 62271-202-ed.2:2014/Z1 (357181) - 1.3.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-202-ed.3 (357181) - 1.3.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové elektrické stanice na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
768.00 Kč

ČSN EN 62271-203-ed.2:2012/Z1 (357190) - 1.3.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-203-ed.3 (357190) - 1.3.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62077-ed.4 (359239) - 1.3.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-089-02 (359255) - 1.3.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 089-02: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM pro monitorování OTDR pro kategorii C - Vnitřní řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62493-ed.2:2015/A1 (360091) - 1.3.2023
Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím.
120.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z53 (360340) - 1.3.2023
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z50 (360340) - 1.3.2023
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN EN 61184-ed.3:2018/A1 (360382) - 1.3.2023
Bajonetové objímky.
120.00 Kč

ČSN EN 60598-2-11-ed.2:2014/A1 (360600) - 1.3.2023
Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária.
186.00 Kč

ČSN EN 62841-2-1:2018/A1 (361510) - 1.3.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky.
223.00 Kč

ČSN EN 62841-2-1:2018/A12 (361510) - 1.3.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62764-1 (367926) - 1.3.2023
Postupy měření úrovní magnetických polí vytvářených elektronickými a elektrickými zařízeními v automobilovém prostředí s ohledem na vystavení člověka - Část 1: Nízkofrekvenční magnetická pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10101-3 (385576) - 1.3.2023
Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 3: Coulometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24252 (386503) - 1.3.2023
Bioplynové systémy - Mimo domácnost a bez zplyňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ISO 1143 (420369) - 1.3.2023
Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace.
350.00 Kč

ČSN EN 1978 (421311) - 1.3.2023
Měď a slitiny mědi - Měděné katody.
223.00 Kč

ČSN EN 15061 (433013) - 1.3.2023
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení linky na zpracování pásu.
1159.00 Kč

ČSN EN 17449 (433014) - 1.3.2023
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 23936-1 (450043) - 1.3.2023
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Nekovové materiály v kontaktu s látkami souvisejícími s těžbou ropy a zemního plynu - Část 1: Termoplasty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - 1.3.2023
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13736:2022/A1 (656067) - 1.3.2023
Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela.
120.00 Kč

ČSN EN 14885 (665021) - 1.3.2023
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika.
567.00 Kč

ČSN EN 17658 (665234) - 1.3.2023
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chemická dezinfekce textilií pro domácí použití - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 681512 (681512) - 1.3.2023
Kosmetické přípravky - Pudry a zásypy - Fyzikální a chemické zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 18415:2017/A1 (681550) - 1.3.2023
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16212:2018/A1 (681552) - 1.3.2023
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21149:2017/A1 (681556) - 1.3.2023
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21150:2016/A1 (681557) - 1.3.2023
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 22717:2016/A1 (681558) - 1.3.2023
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 22718:2016/A1 (681559) - 1.3.2023
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11930:2019/A1 (681561) - 1.3.2023
Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17763 (692612) - 1.3.2023
Odstředivky - Odstředivky na lodní palivo - Stanovení výkonu separace částic a certifikovaného průtoku (CFR) za definovaných zkušebních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-3:2009/A1 (703350) - 1.3.2023
Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 3: Hliníková víčka pro infuzní láhve (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-2:2016/A1 (703360) - 1.3.2023
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 933-5 (721193) - 1.3.2023
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém a přírodním kamenivu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1097-7 (721194) - 1.3.2023
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - 1.3.2023
Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21813 (727521) - 1.3.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy pro vysoce čisté prášky titaničitanu barnatého (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19650-4 (730150) - 1.3.2023
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 4: Výměna informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17020-2 (730871) - 1.3.2023
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřních sestav a otevíravých oken - Část 2: Trvanlivost samozavírání ocelových svinovacích uzávěrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12504-2 (731303) - 1.3.2023
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem.
186.00 Kč

ČSN 736121 (736121) - 1.3.2023
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
567.00 Kč

ČSN 736214:2014/Z1 (736214) - 1.3.2023
Navrhování betonových mostních konstrukcí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 20596-2 (757560) - 1.3.2023
Kvalita vod - Stanovení cyklických těkavých methylsiloxanů ve vodách - Část 2: Metoda extrakce kapalina-kapalina s plynovou chromatografií-hmotnostní spektrometrií (GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19040-1 (757832) - 1.3.2023
Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 1: Screening estrogenů s použitím kvasinek (Saccharomyces cerevisiae) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 19040-2 (757832) - 1.3.2023
Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 2: Screening estrogenů s použitím kvasinek (A-YES, Arxula adeninivorans) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 19040-3 (757832) - 1.3.2023
Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 3: Zkouška in vitro s použitím lidských buněk (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 24804 (761308) - 1.3.2023
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik potápěčů s dýchacím přístrojem - Bezdekompresní potápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24805 (761309) - 1.3.2023
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik potápěčů s dýchacím přístrojem - Dekompresní potápění do 45 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17681-1 (800300) - 1.3.2023
Textilie a textilní výrobky - Organicky vázaný fluor - Část 1: Stanovení netěkavých sloučenin extrakční metodou s využitím kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17681-2 (800300) - 1.3.2023
Textilie a textilní výrobky - Organicky vázaný fluor - Část 2: Stanovení těkavých sloučenin extrakční metodou s využitím plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13137 (833637) - 1.3.2023
Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17847 (838026) - 1.3.2023
Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných nízkovroucích alkoholů s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí po statické head-space extrakci (HS-GC-FID) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21646 (838317) - 1.3.2023
Tuhá alternativní paliva - Příprava vzorku.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18618 (856049) - 1.3.2023
Stomatologie - Kompatibilita CAD/CAM systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9333 (856312) - 1.3.2023
Stomatologie - Dentální pájky tvrdé (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22674 (856359) - 1.3.2023
Stomatologie - Kovové materiály pro fixní a snímatelné náhrady a aparáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303132-V2.1.1 (875178) - 1.3.2023
Námořní zařízení pro vyhledávání trosečníků VHF používající digitální selektivní volání (DSC třída M) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301406-1-V3.1.1 (875534) - 1.3.2023
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: DECT, DECT Evolution a DECT ULE (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 303980-V1.3.1 (876057) - 1.3.2023
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované pozemské stanice a za pohybu provozované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303981-V1.3.1 (876059) - 1.3.2023
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované širokopásmové pozemské stanice a za pohybu provozované širokopásmové pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (WBES) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.17.1 (879012) - 1.3.2023
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 4532:1992/Z1 (945050) - 1.3.2023
Smalty - Stanovení odolnosti smaltovaných výrobků proti nárazu - Zkouška nastřelováním.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 8291:1992/Z1 (945050) - 1.3.2023
Smalty - Metoda zkoušení samočisticích schopností.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 2747:2004/Z1 (945059) - 1.3.2023
Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 6709 (979870) - 1.3.2023
Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19168-2 (979888) - 1.3.2023
Geografická informace - Geoprostorové aplikace API pro vzhledy jevů - Část 2: Souřadnicové referenční systémy podle reference (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.