Nové normy ČSN za říjen 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2011 v 09:00


ČSN ISO 18437-5 (011472) - 1.10.2011
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 5: Poissonův poměr na základě porovnání mezi měřením a analýzou provedenou metodou konečných prvků.
202.40 Kč

ČSN ISO 10302-1 (011673) - 1.10.2011
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11664-1 (011720) - 1.10.2011
Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11664-2 (011720) - 1.10.2011
Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11664-4 (011720) - 1.10.2011
Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b* (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11664-5 (011720) - 1.10.2011
Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u’, v’ (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 14813-6 (018200) - 1.10.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 6: Prezentace dat v ASN.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

TNI ISO/TR 25102 (018209) - 1.10.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 24099 (018286) - 1.10.2011
Struktura a protokol pro poskytování dat navigace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17575-3 (018385) - 1.10.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 3: Kontextová data.
698.50 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17575-4 (018385) - 1.10.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 4: Roaming.
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13143-1 (018389) - 1.10.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO/TS 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek.
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13143-2 (018389) - 1.10.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO/TS 12813 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek.
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13140-1 (018391) - 1.10.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO/TS 13141 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek.
394.90 Kč

ČSN EN 13411-4 (024470) - 1.10.2011
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 544 (055001) - 1.10.2011
Svařovací materiály - Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování.
202.40 Kč

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - 1.10.2011
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla.
698.50 Kč

ČSN EN 15316-4-8 (060401) - 1.10.2011
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-8: Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění.
317.90 Kč

ČSN EN 161-ed.2 (061803) - 1.10.2011
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-10 (106010) - 1.10.2011
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 10: Vrtací kladiva, kladiva s úderným mechanismem a bourací kladiva.
317.90 Kč

ČSN EN 60534-8-3-ed.2 (134510) - 1.10.2011
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13212 (195223) - 1.10.2011
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro stanovení doby životnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 81-11 (274003) - 1.10.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81.
1053.80 Kč

ČSN EN 81-3+A1:2009/Oprava2 (274003) - 1.10.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
26.40 Kč

ČSN EN 81-31:2010/Oprava1 (274003) - 1.10.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu.
26.40 Kč

ČSN 274014:2007/Oprava1 (274014) - 1.10.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy.
26.40 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků.
394.90 Kč

ČSN EN 15827 (280506) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy.
515.90 Kč

ČSN EN 13262+A2 (280521) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek.
394.90 Kč

ČSN EN 13977 (281002) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel.
306.90 Kč

ČSN EN 15806 (284015) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Stacionární zkoušky brzd.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9875:2002/Oprava1 (326850) - 1.10.2011
Lodě a lodní technika - Lodní ozvěnové hloubkoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-581 (330050) - 1.10.2011
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení.
1053.80 Kč

ČSN EN 61210-ed.2 (340425) - 1.10.2011
Připojovací zařízení - Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 60060-2-ed.2 (345640) - 1.10.2011
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy.
515.90 Kč

ČSN EN 60068-2-5 (345791) - 1.10.2011
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením. (Platnost do 11.5.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 60212 (346401) - 1.10.2011
Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů.
169.40 Kč

ČSN EN 60893-3-2-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.10.2011
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60264-4-1 (347394) - 1.10.2011
Balení vodičů pro vinutí - Část 4-1: Zkušební metody - Cívky z termoplastických materiálů.
169.40 Kč

ČSN EN 61558-2-12-ed.2 (351330) - 1.10.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím.
202.40 Kč

ČSN EN 61058-2-5-ed.2 (354107) - 1.10.2011
Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče. (Platnost do 5.2.2024).
169.40 Kč

ČSN EN 60793-2-10-ed.4 (359213) - 1.10.2011
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 50551-1 (359224) - 1.10.2011
Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 18.2.2022).
169.40 Kč

ČSN EN 50377-13-2 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 13-2: Typ LX.5-PC DUPLEX, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-13-3 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 13-3: Typ LX.5-APC DUPLEX, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-15-1 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 15-1: Typ MPO s 12vláknovými ferulemi PPS, ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a, rozměrů 50/125 µm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-4-2 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-2: Typ SC/APC simplex 8°, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-4-4 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-4: Typ SC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-7-4-ed.2 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 7-4: Typ LC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50411-3-2 (359249) - 1.10.2011
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-2: Jednovidové mechanické optické vláknové spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-17-ed.2 (359251) - 1.10.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-17: Zkoušky - Chlad. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-5-ed.2 (359251) - 1.10.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62343-2 (359278) - 1.10.2011
Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 62496-2-2 (359290) - 1.10.2011
Desky optických obvodů - Část 2-2: Měření - Rozměry desek optických obvodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62496-4 (359290) - 1.10.2011
Desky optických obvodů - Část 4: Normy rozhraní - Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61236-ed.2 (359723) - 1.10.2011
Práce pod napětím - Upínáky, tyčové objímky a příslušenství.
394.90 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/A3 (360160) - 1.10.2011
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60929-ed.4 (360596) - 1.10.2011
Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61770-ed.2:2010/Oprava1 (361020) - 1.10.2011
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2:2004/Oprava3 (361045) - 1.10.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/Oprava2 (361045) - 1.10.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
26.40 Kč

ČSN EN 61029-2-4-ed.2 (361581) - 1.10.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky. (Platnost do 24.6.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 60730-2-9-ed.3 (361960) - 1.10.2011
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty. (Platnost do 22.2.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 60086-1-ed.4 (364110) - 1.10.2011
Primární baterie - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 1.9.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 60086-5-ed.3 (364110) - 1.10.2011
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem. (Platnost do 17.8.2019).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801) - 1.10.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-61 (364801) - 1.10.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii.
539.00 Kč

ČSN EN 62464-2 (364840) - 1.10.2011
Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 2: Kritéria pro klasifikaci sekvenci impulzů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 80001-1 (364880) - 1.10.2011
Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Úkoly, odpovědnost a činnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62359-ed.2 (364905) - 1.10.2011
Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62637-1 (367013) - 1.10.2011
Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 1: Specifikace 2 mm válcového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62637-2 (367013) - 1.10.2011
Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 2: Zkoušení shody 2 mm válcového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62216 (367510) - 1.10.2011
Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T.
859.10 Kč

ČSN EN 50554 (367924) - 1.10.2011
Základní norma pro posouzení vysílacího stanoviště v místě instalace ve vztahu k vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 15981 (369076) - 1.10.2011
Mobilita evropských studentů - Informace o dosažených výsledcích (EuroLMAI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1846-1 (389301) - 1.10.2011
Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení.
169.40 Kč

ČSN EN 12101-7 (389700) - 1.10.2011
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře.
306.90 Kč

ČSN EN 12101-8 (389700) - 1.10.2011
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 376 (420358) - 1.10.2011
Kovové materiály - Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů.
317.90 Kč

ČSN ISO 562 (441366) - 1.10.2011
Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny.
202.40 Kč

ČSN ISO 1171 (441378) - 1.10.2011
Tuhá paliva - Stanovení popela.
169.40 Kč

ČSN ISO 17246 (441380) - 1.10.2011
Uhlí - Primární analýza.
169.40 Kč

ČSN ISO 687 (441384) - 1.10.2011
Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 14183 (467019) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení obsahu monensinu, narasinu a salinomycinu - Metoda kapalinové chromatografie s postkolonovou derivatizací.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6867 (467020) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu E - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14565 (467021) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu A - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6869 (467022) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení obsahů vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, draslíku, sodíku a zinku - Metoda atomové absorpční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13906 (467023) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL).
202.40 Kč

ČSN EN 15550 (467025) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS).
202.40 Kč

ČSN EN 15741 (467038) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení OC-pesticidů a PCB pomocí GC/MS.
306.90 Kč

ČSN EN 15742 (467039) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení OC-pesticidů a PCB pomocí GC/ECD.
306.90 Kč

ČSN EN 13683+A2 (479010) - 1.10.2011
Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost.
493.90 Kč

ČSN EN 13228 (492134) - 1.10.2011
Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13647 (492138) - 1.10.2011
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 6091 (570803) - 1.10.2011
Sušené mléko - Stanovení titrační kyselosti (Referenční metoda).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3994 (635220) - 1.10.2011
Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1825 (635450) - 1.10.2011
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8331 (635454) - 1.10.2011
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Pokyny pro výběr, skladování, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10350-2 (640009) - 1.10.2011
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16137 (640260) - 1.10.2011
Plasty - Stanovení obsahu přírodního uhlíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6721-1 (640615) - 1.10.2011
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15984 (656488) - 1.10.2011
Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1965-1 (668581) - 1.10.2011
Konstrukční lepidla - Koroze - Část 1: Stanovení a klasifikace koroze měděného podkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1965-2 (668581) - 1.10.2011
Konstrukční lepidla - Koroze - Část 2: Stanovení a klasifikace koroze mosazného podkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14869-1 (668586) - 1.10.2011
Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů - Část 1: Torzní metoda zkoušení používající natupo slepené duté válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14869-2 (668586) - 1.10.2011
Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů - Část 2: Smyková zkouška na adherendech větší tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8362-6 (703360) - 1.10.2011
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 6: Uzávěry pro injekční lahvičky zhotovené z kombinací hliník-plast (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 722071 (722071) - 1.10.2011
Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN 722080 (722080) - 1.10.2011
Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 16142 (722114) - 1.10.2011
Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí.
394.90 Kč

ČSN EN 459-3 (722201) - 1.10.2011
Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody.
202.40 Kč

ČSN EN 772-1 (722635) - 1.10.2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku.
202.40 Kč

ČSN EN 772-11 (722635) - 1.10.2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků.
169.40 Kč

ČSN EN 772-16 (722635) - 1.10.2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů.
202.40 Kč

ČSN EN 772-18 (722635) - 1.10.2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků.
108.90 Kč

ČSN EN 772-21 (722635) - 1.10.2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě.
108.90 Kč

ČSN EN 15037-2+A1 (723414) - 1.10.2011
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky.
317.90 Kč

ČSN EN 15037-3+A1 (723414) - 1.10.2011
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky.
317.90 Kč

ČSN 730540-2 (730540) - 1.10.2011
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 15269-10 (730868) - 1.10.2011
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav.
493.90 Kč

ČSN EN 1996-1-2:2006/Oprava1 (731101) - 1.10.2011
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-5 (734400) - 1.10.2011
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-8 (734400) - 1.10.2011
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel.
394.90 Kč

ČSN EN 13197 (737021) - 1.10.2011
Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 544-ed.2 (747709) - 1.10.2011
Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN 753418 (753418) - 1.10.2011
Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly.
169.40 Kč

ČSN EN 15975-1 (755030) - 1.10.2011
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 1: Krizový management.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15945 (770663) - 1.10.2011
Obaly - Snadnost otevírání - Kritéria a metody zkoušení pro hodnocení spotřebitelského obalu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10773 (806198) - 1.10.2011
Geosyntetické jílové izolace - Stanovení propustnosti plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25139 (834747) - 1.10.2011
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení methanu pomocí plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-1 (835520) - 1.10.2011
Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 1: Stanovení plísní pomocí vzorkovacích systémů s filtry a analýzou po jejich kultivaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15442 (838320) - 1.10.2011
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15443 (838321) - 1.10.2011
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5364 (852131) - 1.10.2011
Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.9.2019).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21671:2006/A1 (856042) - 1.10.2011
Stomatologie - Rotační lešticí nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302372-2-V1.2.1 (875131) - 1.10.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302885-1-V1.1.1 (875157) - 1.10.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 15185 (910289) - 1.10.2011
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 527-1 (911105) - 1.10.2011
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13710 (976031) - 1.10.2011
Evropská pravidla řazení - Řazení znaků z latinského, řeckého, azbukového, gruzínského a arménského způsobu zápisu.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12967-1 (982006) - 1.10.2011
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12967-2 (982006) - 1.10.2011
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 12967-3 (982006) - 1.10.2011
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Počítačové hledisko.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)