Nové normy ČSN za říjen 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2011 v 09:00


ČSN ISO 18437-5 (011472) - 1.10.2011
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 5: Poissonův poměr na základě porovnání mezi měřením a analýzou provedenou metodou konečných prvků.
223.00 Kč

ČSN ISO 10302-1 (011673) - 1.10.2011
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11664-1 (011720) - 1.10.2011
Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11664-2 (011720) - 1.10.2011
Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11664-4 (011720) - 1.10.2011
Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b* (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11664-5 (011720) - 1.10.2011
Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u’, v’ (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 14813-6 (018200) - 1.10.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 6: Prezentace dat v ASN.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

TNI ISO/TR 25102 (018209) - 1.10.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 24099 (018286) - 1.10.2011
Struktura a protokol pro poskytování dat navigace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17575-3 (018385) - 1.10.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 3: Kontextová data.
768.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17575-4 (018385) - 1.10.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 4: Roaming.
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13143-1 (018389) - 1.10.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO/TS 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek.
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13143-2 (018389) - 1.10.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO/TS 12813 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13140-1 (018391) - 1.10.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO/TS 13141 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek.
434.00 Kč

ČSN EN 13411-4 (024470) - 1.10.2011
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 544 (055001) - 1.10.2011
Svařovací materiály - Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování.
223.00 Kč

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - 1.10.2011
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla.
768.00 Kč

ČSN EN 15316-4-8 (060401) - 1.10.2011
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-8: Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění.
350.00 Kč

ČSN EN 161-ed.2 (061803) - 1.10.2011
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-10 (106010) - 1.10.2011
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 10: Vrtací kladiva, kladiva s úderným mechanismem a bourací kladiva.
350.00 Kč

ČSN EN 60534-8-3-ed.2 (134510) - 1.10.2011
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13212 (195223) - 1.10.2011
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro stanovení doby životnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 81-11 (274003) - 1.10.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81.
1159.00 Kč

ČSN EN 81-3+A1:2009/Oprava2 (274003) - 1.10.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
29.00 Kč

ČSN EN 81-31:2010/Oprava1 (274003) - 1.10.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu.
29.00 Kč

ČSN 274014:2007/Oprava1 (274014) - 1.10.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy.
29.00 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků.
434.00 Kč

ČSN EN 15827 (280506) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy.
567.00 Kč

ČSN EN 13262+A2 (280521) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek.
434.00 Kč

ČSN EN 13977 (281002) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel.
338.00 Kč

ČSN EN 15806 (284015) - 1.10.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Stacionární zkoušky brzd.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9875:2002/Oprava1 (326850) - 1.10.2011
Lodě a lodní technika - Lodní ozvěnové hloubkoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-581 (330050) - 1.10.2011
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení.
1159.00 Kč

ČSN EN 61210-ed.2 (340425) - 1.10.2011
Připojovací zařízení - Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 60060-2-ed.2 (345640) - 1.10.2011
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy.
567.00 Kč

ČSN EN 60068-2-5 (345791) - 1.10.2011
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením. (Platnost do 11.5.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 60212 (346401) - 1.10.2011
Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů.
186.00 Kč

ČSN EN 60893-3-2-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.10.2011
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60264-4-1 (347394) - 1.10.2011
Balení vodičů pro vinutí - Část 4-1: Zkušební metody - Cívky z termoplastických materiálů.
186.00 Kč

ČSN EN 61558-2-12-ed.2 (351330) - 1.10.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím.
223.00 Kč

ČSN EN 61058-2-5-ed.2 (354107) - 1.10.2011
Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče. (Platnost do 5.2.2024).
186.00 Kč

ČSN EN 60793-2-10-ed.4 (359213) - 1.10.2011
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 50551-1 (359224) - 1.10.2011
Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 18.2.2022).
186.00 Kč

ČSN EN 50377-13-2 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 13-2: Typ LX.5-PC DUPLEX, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-13-3 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 13-3: Typ LX.5-APC DUPLEX, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-15-1 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 15-1: Typ MPO s 12vláknovými ferulemi PPS, ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a, rozměrů 50/125 µm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-4-2 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-2: Typ SC/APC simplex 8°, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-4-4 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-4: Typ SC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-7-4-ed.2 (359242) - 1.10.2011
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 7-4: Typ LC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50411-3-2 (359249) - 1.10.2011
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-2: Jednovidové mechanické optické vláknové spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.7.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-17-ed.2 (359251) - 1.10.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-17: Zkoušky - Chlad. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-5-ed.2 (359251) - 1.10.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.10.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 62343-2 (359278) - 1.10.2011
Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 62496-2-2 (359290) - 1.10.2011
Desky optických obvodů - Část 2-2: Měření - Rozměry desek optických obvodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62496-4 (359290) - 1.10.2011
Desky optických obvodů - Část 4: Normy rozhraní - Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61236-ed.2 (359723) - 1.10.2011
Práce pod napětím - Upínáky, tyčové objímky a příslušenství.
434.00 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/A3 (360160) - 1.10.2011
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60929-ed.4 (360596) - 1.10.2011
Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61770-ed.2:2010/Oprava1 (361020) - 1.10.2011
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/Oprava2 (361045) - 1.10.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
29.00 Kč

ČSN EN 61029-2-4-ed.2 (361581) - 1.10.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky. (Platnost do 24.6.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 60730-2-9-ed.3 (361960) - 1.10.2011
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty. (Platnost do 22.2.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 60086-1-ed.4 (364110) - 1.10.2011
Primární baterie - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 1.9.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 60086-5-ed.3 (364110) - 1.10.2011
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem. (Platnost do 17.8.2019).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801) - 1.10.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-61 (364801) - 1.10.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii.
593.00 Kč

ČSN EN 62464-2 (364840) - 1.10.2011
Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 2: Kritéria pro klasifikaci sekvenci impulzů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 80001-1 (364880) - 1.10.2011
Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Úkoly, odpovědnost a činnosti (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 26.10.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 62359-ed.2 (364905) - 1.10.2011
Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62637-1 (367013) - 1.10.2011
Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 1: Specifikace 2 mm válcového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62637-2 (367013) - 1.10.2011
Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 2: Zkoušení shody 2 mm válcového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62216 (367510) - 1.10.2011
Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T.
945.00 Kč

ČSN EN 50554 (367924) - 1.10.2011
Základní norma pro posouzení vysílacího stanoviště v místě instalace ve vztahu k vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.4.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 15981 (369076) - 1.10.2011
Mobilita evropských studentů - Informace o dosažených výsledcích (EuroLMAI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1846-1 (389301) - 1.10.2011
Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení.
186.00 Kč

ČSN EN 12101-7 (389700) - 1.10.2011
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře.
338.00 Kč

ČSN EN 12101-8 (389700) - 1.10.2011
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 376 (420358) - 1.10.2011
Kovové materiály - Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů.
350.00 Kč

ČSN ISO 562 (441366) - 1.10.2011
Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny.
223.00 Kč

ČSN ISO 1171 (441378) - 1.10.2011
Tuhá paliva - Stanovení popela.
186.00 Kč

ČSN ISO 17246 (441380) - 1.10.2011
Uhlí - Primární analýza.
186.00 Kč

ČSN ISO 687 (441384) - 1.10.2011
Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14183 (467019) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení obsahu monensinu, narasinu a salinomycinu - Metoda kapalinové chromatografie s postkolonovou derivatizací.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6867 (467020) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu E - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14565 (467021) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu A - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6869 (467022) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení obsahů vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, draslíku, sodíku a zinku - Metoda atomové absorpční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13906 (467023) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL).
223.00 Kč

ČSN EN 15550 (467025) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS).
223.00 Kč

ČSN EN 15741 (467038) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení OC-pesticidů a PCB pomocí GC/MS.
338.00 Kč

ČSN EN 15742 (467039) - 1.10.2011
Krmiva - Stanovení OC-pesticidů a PCB pomocí GC/ECD.
338.00 Kč

ČSN EN 13683+A2 (479010) - 1.10.2011
Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost.
543.00 Kč

ČSN EN 13228 (492134) - 1.10.2011
Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13647 (492138) - 1.10.2011
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 6091 (570803) - 1.10.2011
Sušené mléko - Stanovení titrační kyselosti (Referenční metoda).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3994 (635220) - 1.10.2011
Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1825 (635450) - 1.10.2011
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8331 (635454) - 1.10.2011
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Pokyny pro výběr, skladování, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10350-2 (640009) - 1.10.2011
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16137 (640260) - 1.10.2011
Plasty - Stanovení obsahu přírodního uhlíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6721-1 (640615) - 1.10.2011
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15984 (656488) - 1.10.2011
Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1965-1 (668581) - 1.10.2011
Konstrukční lepidla - Koroze - Část 1: Stanovení a klasifikace koroze měděného podkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1965-2 (668581) - 1.10.2011
Konstrukční lepidla - Koroze - Část 2: Stanovení a klasifikace koroze mosazného podkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14869-1 (668586) - 1.10.2011
Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů - Část 1: Torzní metoda zkoušení používající natupo slepené duté válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14869-2 (668586) - 1.10.2011
Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů - Část 2: Smyková zkouška na adherendech větší tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-6 (703360) - 1.10.2011
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 6: Uzávěry pro injekční lahvičky zhotovené z kombinací hliník-plast (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 722071 (722071) - 1.10.2011
Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN 722080 (722080) - 1.10.2011
Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 16142 (722114) - 1.10.2011
Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí.
434.00 Kč

ČSN EN 459-3 (722201) - 1.10.2011
Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody.
223.00 Kč

ČSN EN 772-1 (722635) - 1.10.2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku.
223.00 Kč

ČSN EN 772-11 (722635) - 1.10.2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků.
186.00 Kč

ČSN EN 772-16 (722635) - 1.10.2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů.
223.00 Kč

ČSN EN 772-18 (722635) - 1.10.2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků.
120.00 Kč

ČSN EN 772-21 (722635) - 1.10.2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě.
120.00 Kč

ČSN EN 15037-2+A1 (723414) - 1.10.2011
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky.
350.00 Kč

ČSN EN 15037-3+A1 (723414) - 1.10.2011
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky.
350.00 Kč

ČSN 730540-2 (730540) - 1.10.2011
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 15269-10 (730868) - 1.10.2011
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav.
543.00 Kč

ČSN EN 1996-1-2:2006/Oprava1 (731101) - 1.10.2011
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-5 (734400) - 1.10.2011
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-8 (734400) - 1.10.2011
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel.
434.00 Kč

ČSN EN 13197 (737021) - 1.10.2011
Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 544-ed.2 (747709) - 1.10.2011
Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN 753418 (753418) - 1.10.2011
Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly.
186.00 Kč

ČSN EN 15975-1 (755030) - 1.10.2011
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 1: Krizový management.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15945 (770663) - 1.10.2011
Obaly - Snadnost otevírání - Kritéria a metody zkoušení pro hodnocení spotřebitelského obalu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10773 (806198) - 1.10.2011
Geosyntetické jílové izolace - Stanovení propustnosti plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25139 (834747) - 1.10.2011
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení methanu pomocí plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-1 (835520) - 1.10.2011
Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 1: Stanovení plísní pomocí vzorkovacích systémů s filtry a analýzou po jejich kultivaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15442 (838320) - 1.10.2011
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15443 (838321) - 1.10.2011
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5364 (852131) - 1.10.2011
Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.9.2019).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21671:2006/A1 (856042) - 1.10.2011
Stomatologie - Rotační lešticí nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302372-2-V1.2.1 (875131) - 1.10.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-1-V1.1.1 (875157) - 1.10.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 15185 (910289) - 1.10.2011
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 527-1 (911105) - 1.10.2011
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13710 (976031) - 1.10.2011
Evropská pravidla řazení - Řazení znaků z latinského, řeckého, azbukového, gruzínského a arménského způsobu zápisu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12967-1 (982006) - 1.10.2011
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12967-2 (982006) - 1.10.2011
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 12967-3 (982006) - 1.10.2011
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Počítačové hledisko.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.