Nové normy ČSN za srpen 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2006 v 09:00


ČSN ISO 2859-3 (010261) - 1.8.2006
Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka.
306.90 Kč

ČSN ISO 13448-1 (010281) - 1.8.2006
Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) - Část 1: Směrnice pro přístup APP.
306.90 Kč

ČSN ISO 7919-5 (011414) - 1.8.2006
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích.
202.40 Kč

ČSN ISO 16063-22 (011417) - 1.8.2006
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22867 (011437) - 1.8.2006
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích.
306.90 Kč

ČSN ISO 13373-2 (011440) - 1.8.2006
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 2: Zpracování, prezentace a analýza vibračních dat.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17201-4 (011690) - 1.8.2006
Akustika - Hluk střelnic - Část 4: Predikce hluku projektilu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10042 (050111) - 1.8.2006
Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů jakosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22827-1 (052055) - 1.8.2006
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22827-2 (052055) - 1.8.2006
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11621 (078315) - 1.8.2006
Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu plynu během používání.
202.40 Kč

ČSN EN 14795 (078445) - 1.8.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Pravidelná revize.
202.40 Kč

ČSN EN 14678-1 (078461) - 1.8.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany.
317.90 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - 1.8.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG.
306.90 Kč

ČSN EN 14585-1 (139010) - 1.8.2006
Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13126-1 (166111) - 1.8.2006
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13126-8 (166111) - 1.8.2006
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 8: Kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 14649-121 (184320) - 1.8.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 121: Nástroje pro soustružení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16284 (195024) - 1.8.2006
Oční optika - Předávání informací pro oční optické zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10322-1 (195104) - 1.8.2006
Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jedno nebo víceohniskových čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10322-2 (195104) - 1.8.2006
Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní lámavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14752 (280326) - 1.8.2006
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy.
493.90 Kč

ČSN EN 14067-4 (281901) - 1.8.2006
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na otevřené trati.
317.90 Kč

ČSN EN 14535-1 (284031) - 1.8.2006
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu.
306.90 Kč

ČSN EN 14765 (309043) - 1.8.2006
Dětská jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13929 (323205) - 1.8.2006
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové spojovací systémy.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - 1.8.2006
Malá plavidla - Pevně instalované palivové systémy a pevné palivové nádrže.
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-826 (330050) - 1.8.2006
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace.
859.10 Kč

ČSN CLC/TS 50217 (333437) - 1.8.2006
Pokyny pro měření v místě instalace - Měření rušivé emise v místě instalace.
317.90 Kč

ČSN EN 60068-2-30-ed.2 (345791) - 1.8.2006
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h).
202.40 Kč

ČSN EN 60684-3-212-ed.2 (346553) - 1.8.2006
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 212: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60684-3-214 (346553) - 1.8.2006
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, s poměrem smrštění 3:1 - Stěny o střední tloušťce a silné. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 60684-3-233-ed.2 (346553) - 1.8.2006
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN 347006-ed.2 (347006) - 1.8.2006
Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací. (Platnost do 6.2.2022).
317.90 Kč

ČSN 347007-ed.2 (347007) - 1.8.2006
Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací.
317.90 Kč

ČSN EN 50363-0 (347013) - 1.8.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod. (Platnost do 14.3.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 50363-1 (347013) - 1.8.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 1: Zesítěné elastomerové izolační směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 60255-27 (353522) - 1.8.2006
Měřící relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku. (Platnost do 19.11.2016).
698.50 Kč

ČSN EN 62271-108 (354226) - 1.8.2006
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší. (Platnost do 13.8.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 62053-52 (356132) - 1.8.2006
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62055-31 (356135) - 1.8.2006
Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61338-1-4 (358454) - 1.8.2006
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61315-ed.2 (359205) - 1.8.2006
Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku. (Platnost do 3.5.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60730-2-12-ed.2 (361960) - 1.8.2006
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky. (Platnost do 5.4.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60730-2-2-ed.2:2002/A1 (361960) - 1.8.2006
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů.
108.90 Kč

ČSN EN 60789-ed.2 (364765) - 1.8.2006
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky a podmínky zkoušek radionuklidových zobrazovacích přístrojů - Gama kamery Angerova typu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.9.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 50389 (367021) - 1.8.2006
Zabezpečování kosmických spojů - Nepájené, drátem ovíjené elektrické spoje s vysokou spolehlivostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62040-2 (369066) - 1.8.2006
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 9.7.2021).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-2 (369782) - 1.8.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MAC) - Část 2: Mechanismy používající dedikovanou hašovací funkci.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 17799 (369790) - 1.8.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací.
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 15946-2 (369794) - 1.8.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 2: Digitální podpisy.
317.90 Kč

ČSN EN 1866 (389161) - 1.8.2006
Pojízdné hasicí přístroje.
317.90 Kč

ČSN EN 12259-1+A1:2002/A3 (389210) - 1.8.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6506-1 (420359) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6506-3 (420359) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6506-4 (420359) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6508-2 (420360) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6508-3 (420360) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6507-2 (420374) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6507-3 (420374) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6507-4 (420374) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4545-1 (420376) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4545-2 (420376) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4545-3 (420376) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4545-4 (420376) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti.
306.90 Kč

ČSN EN 10184 (420513) - 1.8.2006
Chemický rozbor železných materiálů - Stanovení fosforu v nelegovaných ocelích a železech - Spektrofotometrická metoda molybdenovou modří (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10169-2 (421017) - 1.8.2006
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 2: Výrobky pro vnější stavební použití.
202.40 Kč

ČSN EN 10329 (421020) - 1.8.2006
Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložená v zemi a ve vodě - Vnější povlak svarového spoje.
394.90 Kč

ČSN EN 1710 (443001) - 1.8.2006
Zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podzemních dolů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13500 (451400) - 1.8.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14870-3 (451620) - 1.8.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 3: Příruby (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14966 (490141) - 1.8.2006
Desky na bázi dřeva - Orientační metody zkoušení některých mechanických vlastností na malých zkušebních tělesech.
202.40 Kč

ČSN EN 14519 (492111) - 1.8.2006
Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované profily s perem a drážkou.
202.40 Kč

ČSN EN 1010-2 (507020) - 1.8.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předtiskovou přípravu.
515.90 Kč

ČSN EN 13534 (513040) - 1.8.2006
Potravinářské stroje - Nasolovací injektory - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15086 (560637) - 1.8.2006
Potraviny - Stanovení isomaltu, laktitolu, maltitolu, mannitolu, sorbitolu a xylitolu v potravinách.
202.40 Kč

ČSN 569601 (569601) - 1.8.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mléko a mléčné výrobky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5943 (571006) - 1.8.2006
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu chloridů - Potenciometrická titrační metoda.
169.40 Kč

ČSN ISO 37 (621436) - 1.8.2006
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 75-3:2005/Oprava1 (640753) - 1.8.2006
Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností a kompozity vyztužené dlouhými vlákny.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11402:2005/Oprava1 (641524) - 1.8.2006
Fenolické, aminové a kondenzační pryskyřice - Stanovení obsahu volného formaldehydu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14598-2:2005/Oprava1 (642034) - 1.8.2006
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 2: Zkušební metody a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14758-1 (646433) - 1.8.2006
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10931 (646440) - 1.8.2006
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém.
317.90 Kč

ČSN ISO 2049 (656076) - 1.8.2006
Ropné výrobky - Stanovení barvy (stupnice ASTM).
169.40 Kč

ČSN ISO 4406 (656206) - 1.8.2006
Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4263-3 (656208) - 1.8.2006
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 3: Postup pro syntetické hydraulické kapaliny (bez přítomnosti vody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4263-4 (656208) - 1.8.2006
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 4: Postup pro průmyslové převodové oleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 656231 (656231) - 1.8.2006
Ropné oleje - Kvalitativní zkouška na vodu.
108.90 Kč

ČSN EN 14668:2005/Oprava1 (681137) - 1.8.2006
Povrchově aktivní látky - Stanovení kvartérních amoniových solí povrchově aktivních látek v surovinách a vytvořených produktech - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14480:2005/Oprava1 (681197) - 1.8.2006
Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek - Metoda potenciometrické dvoufázové titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 1996-1-2 (731101) - 1.8.2006
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
539.00 Kč

ČSN EN 680 (731356) - 1.8.2006
Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání.
169.40 Kč

ČSN EN 1994-1-1 (731470) - 1.8.2006
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
698.50 Kč

ČSN EN 1504-3 (732101) - 1.8.2006
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.
317.90 Kč

ČSN EN 14487-1 (732431) - 1.8.2006
Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda.
317.90 Kč

ČSN EN 13384-3 (734206) - 1.8.2006
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem.
317.90 Kč

ČSN EN 13063-1 (734213) - 1.8.2006
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí.
317.90 Kč

ČSN EN 13084-7 (734220) - 1.8.2006
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky.
306.90 Kč

ČSN EN 14809 (735925) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace.
108.90 Kč

ČSN EN 14952 (735940) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce vody u nezpevněných minerálních povrchů.
169.40 Kč

ČSN EN 14954 (735944) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tvrdosti přírodních trávníků a nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště.
108.90 Kč

ČSN EN 14955 (735945) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení skladby a zrnitosti nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště.
108.90 Kč

ČSN EN 14956 (735946) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení obsahu vody u nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště.
108.90 Kč

ČSN EN 14953 (735958) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště.
108.90 Kč

ČSN EN 14808 (735959) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce nárazu.
108.90 Kč

ČSN EN 14836 (735984) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetických venkovních povrchů umělému stárnutí.
108.90 Kč

ČSN EN 14187-9 (736183) - 1.8.2006
Zálivky za studena - Část 9: Zkušební metody pro funkční zkoušky zálivek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13321-1 (738511) - 1.8.2006
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytový a domovní elektronický systém - Část 1: Požadavky na výrobky a systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 534 (747708) - 1.8.2006
Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN ISO 20179 (757574) - 1.8.2006
Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN 14943 (762000) - 1.8.2006
Přepravní služby - Logistika - Slovník.
859.10 Kč

ČSN 795600:2005/Z1 (795600) - 1.8.2006
Obuv - Požadavky a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 105-C12 (800169) - 1.8.2006
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C12: Stálobarevnost v průmyslovém praní.
169.40 Kč

ČSN EN 14971 (800868) - 1.8.2006
Textilie - Pleteniny - Zjišťování počtu oček na jednotku délky a na jednotku plochy.
169.40 Kč

ČSN EN 14970 (800869) - 1.8.2006
Textilie - Pleteniny - Zjišťování délky očka a délkové hmotnosti nitě u zátažných pletenin.
202.40 Kč

ČSN EN 14959 (808906) - 1.8.2006
Stuhové uzávěry - Zjišťování odolnosti proti třepení po praní.
169.40 Kč

ČSN EN 12621 (823002) - 1.8.2006
Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-10 (832865) - 1.8.2006
Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-8 (832865) - 1.8.2006
Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14918 (838214) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení spalného tepla a výhřevnosti.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15149-1 (838219) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15149-2 (838219) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15149-3 (838219) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15210-1 (838221) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15210-2 (838221) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15148 (838222) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení obsahu těkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10524-1 (852750) - 1.8.2006
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6360-7 (856032) - 1.8.2006
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 7: Specifické charakteristiky mandrelů a zvláštních nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22112 (856337) - 1.8.2006
Stomatologie - Umělé zuby pro zubní náhrady (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302018-1-V1.2.1 (875115) - 1.8.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301040-V2.1.1 (875302) - 1.8.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Rozhraní zákonného odposlechu (LI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302326-2-V1.1.1 (878596) - 1.8.2006
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body.
539.00 Kč

ČSN EN 581-1 (913010) - 1.8.2006
Venkovní nábytek - Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9994 (945201) - 1.8.2006
Zapalovače - Bezpečnostní specifikace.
394.90 Kč

ČSN ISO 19117 (979836) - 1.8.2006
Geografická informace - Zobrazení.
394.90 Kč

ČSN P ISO/TS 19127 (979846) - 1.8.2006
Geografická informace - Geodetické kódy a parametry.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)