Nové normy ČSN za srpen 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2006 v 09:00


ČSN ISO 2859-3 (010261) - 1.8.2006
Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka.
338.00 Kč

ČSN ISO 13448-1 (010281) - 1.8.2006
Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) - Část 1: Směrnice pro přístup APP.
338.00 Kč

ČSN ISO 7919-5 (011414) - 1.8.2006
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích.
223.00 Kč

ČSN ISO 16063-22 (011417) - 1.8.2006
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22867 (011437) - 1.8.2006
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích.
338.00 Kč

ČSN ISO 13373-2 (011440) - 1.8.2006
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 2: Zpracování, prezentace a analýza vibračních dat.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-4 (011690) - 1.8.2006
Akustika - Hluk střelnic - Část 4: Predikce hluku projektilu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10042 (050111) - 1.8.2006
Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů jakosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22827-1 (052055) - 1.8.2006
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22827-2 (052055) - 1.8.2006
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11621 (078315) - 1.8.2006
Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu plynu během používání.
223.00 Kč

ČSN EN 14795 (078445) - 1.8.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Pravidelná revize.
223.00 Kč

ČSN EN 14678-1 (078461) - 1.8.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany.
350.00 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - 1.8.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG.
338.00 Kč

ČSN EN 14585-1 (139010) - 1.8.2006
Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13126-1 (166111) - 1.8.2006
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13126-8 (166111) - 1.8.2006
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 8: Kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 14649-121 (184320) - 1.8.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 121: Nástroje pro soustružení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16284 (195024) - 1.8.2006
Oční optika - Předávání informací pro oční optické zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10322-1 (195104) - 1.8.2006
Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jedno nebo víceohniskových čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10322-2 (195104) - 1.8.2006
Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní lámavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14752 (280326) - 1.8.2006
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy.
543.00 Kč

ČSN EN 14067-4 (281901) - 1.8.2006
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na otevřené trati.
350.00 Kč

ČSN EN 14535-1 (284031) - 1.8.2006
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu.
338.00 Kč

ČSN EN 14765 (309043) - 1.8.2006
Dětská jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13929 (323205) - 1.8.2006
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové spojovací systémy.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - 1.8.2006
Malá plavidla - Pevně instalované palivové systémy a pevné palivové nádrže.
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-826 (330050) - 1.8.2006
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace.
945.00 Kč

ČSN CLC/TS 50217 (333437) - 1.8.2006
Pokyny pro měření v místě instalace - Měření rušivé emise v místě instalace.
350.00 Kč

ČSN EN 60068-2-30-ed.2 (345791) - 1.8.2006
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h).
223.00 Kč

ČSN EN 60684-3-212-ed.2 (346553) - 1.8.2006
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 212: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60684-3-214 (346553) - 1.8.2006
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, s poměrem smrštění 3:1 - Stěny o střední tloušťce a silné. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 60684-3-233-ed.2 (346553) - 1.8.2006
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN 347006-ed.2 (347006) - 1.8.2006
Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací. (Platnost do 6.2.2022).
350.00 Kč

ČSN 347007-ed.2 (347007) - 1.8.2006
Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací.
350.00 Kč

ČSN EN 50363-0 (347013) - 1.8.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod. (Platnost do 14.3.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 50363-1 (347013) - 1.8.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 1: Zesítěné elastomerové izolační směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 60255-27 (353522) - 1.8.2006
Měřící relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku. (Platnost do 19.11.2016).
768.00 Kč

ČSN EN 62271-108 (354226) - 1.8.2006
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší. (Platnost do 13.8.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 62053-52 (356132) - 1.8.2006
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62055-31 (356135) - 1.8.2006
Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.7.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 61338-1-4 (358454) - 1.8.2006
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61315-ed.2 (359205) - 1.8.2006
Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku. (Platnost do 3.5.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60730-2-12-ed.2 (361960) - 1.8.2006
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky. (Platnost do 5.4.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60789-ed.2 (364765) - 1.8.2006
Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky a podmínky zkoušek radionuklidových zobrazovacích přístrojů - Gama kamery Angerova typu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.9.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 50389 (367021) - 1.8.2006
Zabezpečování kosmických spojů - Nepájené, drátem ovíjené elektrické spoje s vysokou spolehlivostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62040-2 (369066) - 1.8.2006
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 9.7.2021).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-2 (369782) - 1.8.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MAC) - Část 2: Mechanismy používající dedikovanou hašovací funkci.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 17799 (369790) - 1.8.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací.
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15946-2 (369794) - 1.8.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 2: Digitální podpisy.
350.00 Kč

ČSN EN 1866 (389161) - 1.8.2006
Pojízdné hasicí přístroje.
350.00 Kč

ČSN EN 12259-1+A1:2002/A3 (389210) - 1.8.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6506-1 (420359) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6506-3 (420359) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6506-4 (420359) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-2 (420360) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-3 (420360) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6507-2 (420374) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6507-3 (420374) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6507-4 (420374) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4545-1 (420376) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4545-2 (420376) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4545-3 (420376) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4545-4 (420376) - 1.8.2006
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti.
338.00 Kč

ČSN EN 10184 (420513) - 1.8.2006
Chemický rozbor železných materiálů - Stanovení fosforu v nelegovaných ocelích a železech - Spektrofotometrická metoda molybdenovou modří (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10169-2 (421017) - 1.8.2006
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 2: Výrobky pro vnější stavební použití.
223.00 Kč

ČSN EN 10329 (421020) - 1.8.2006
Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložená v zemi a ve vodě - Vnější povlak svarového spoje.
434.00 Kč

ČSN EN 1710 (443001) - 1.8.2006
Zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podzemních dolů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13500 (451400) - 1.8.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14870-3 (451620) - 1.8.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 3: Příruby (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14966 (490141) - 1.8.2006
Desky na bázi dřeva - Orientační metody zkoušení některých mechanických vlastností na malých zkušebních tělesech.
223.00 Kč

ČSN EN 14519 (492111) - 1.8.2006
Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované profily s perem a drážkou.
223.00 Kč

ČSN EN 1010-2 (507020) - 1.8.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předtiskovou přípravu.
567.00 Kč

ČSN EN 13534 (513040) - 1.8.2006
Potravinářské stroje - Nasolovací injektory - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15086 (560637) - 1.8.2006
Potraviny - Stanovení isomaltu, laktitolu, maltitolu, mannitolu, sorbitolu a xylitolu v potravinách.
223.00 Kč

ČSN 569601 (569601) - 1.8.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mléko a mléčné výrobky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5943 (571006) - 1.8.2006
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu chloridů - Potenciometrická titrační metoda.
186.00 Kč

ČSN ISO 37 (621436) - 1.8.2006
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 75-3:2005/Oprava1 (640753) - 1.8.2006
Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností a kompozity vyztužené dlouhými vlákny.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11402:2005/Oprava1 (641524) - 1.8.2006
Fenolické, aminové a kondenzační pryskyřice - Stanovení obsahu volného formaldehydu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14598-2:2005/Oprava1 (642034) - 1.8.2006
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 2: Zkušební metody a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14758-1 (646433) - 1.8.2006
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10931 (646440) - 1.8.2006
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém.
350.00 Kč

ČSN ISO 2049 (656076) - 1.8.2006
Ropné výrobky - Stanovení barvy (stupnice ASTM).
186.00 Kč

ČSN ISO 4406 (656206) - 1.8.2006
Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4263-3 (656208) - 1.8.2006
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 3: Postup pro syntetické hydraulické kapaliny (bez přítomnosti vody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4263-4 (656208) - 1.8.2006
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 4: Postup pro průmyslové převodové oleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 656231 (656231) - 1.8.2006
Ropné oleje - Kvalitativní zkouška na vodu.
120.00 Kč

ČSN EN 14668:2005/Oprava1 (681137) - 1.8.2006
Povrchově aktivní látky - Stanovení kvartérních amoniových solí povrchově aktivních látek v surovinách a vytvořených produktech - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14480:2005/Oprava1 (681197) - 1.8.2006
Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek - Metoda potenciometrické dvoufázové titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 1996-1-2 (731101) - 1.8.2006
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
593.00 Kč

ČSN EN 680 (731356) - 1.8.2006
Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání.
186.00 Kč

ČSN EN 1994-1-1 (731470) - 1.8.2006
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
768.00 Kč

ČSN EN 1504-3 (732101) - 1.8.2006
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.
350.00 Kč

ČSN EN 14487-1 (732431) - 1.8.2006
Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda.
350.00 Kč

ČSN EN 13384-3 (734206) - 1.8.2006
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem.
350.00 Kč

ČSN EN 13063-1 (734213) - 1.8.2006
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí.
350.00 Kč

ČSN EN 13084-7 (734220) - 1.8.2006
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky.
338.00 Kč

ČSN EN 14809 (735925) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace.
120.00 Kč

ČSN EN 14952 (735940) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce vody u nezpevněných minerálních povrchů.
186.00 Kč

ČSN EN 14954 (735944) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tvrdosti přírodních trávníků a nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště.
120.00 Kč

ČSN EN 14955 (735945) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení skladby a zrnitosti nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště.
120.00 Kč

ČSN EN 14956 (735946) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení obsahu vody u nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště.
120.00 Kč

ČSN EN 14953 (735958) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště.
120.00 Kč

ČSN EN 14808 (735959) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce nárazu.
120.00 Kč

ČSN EN 14836 (735984) - 1.8.2006
Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetických venkovních povrchů umělému stárnutí.
120.00 Kč

ČSN EN 14187-9 (736183) - 1.8.2006
Zálivky za studena - Část 9: Zkušební metody pro funkční zkoušky zálivek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13321-1 (738511) - 1.8.2006
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytový a domovní elektronický systém - Část 1: Požadavky na výrobky a systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 534 (747708) - 1.8.2006
Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN ISO 20179 (757574) - 1.8.2006
Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN 14943 (762000) - 1.8.2006
Přepravní služby - Logistika - Slovník.
945.00 Kč

ČSN 795600:2005/Z1 (795600) - 1.8.2006
Obuv - Požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 105-C12 (800169) - 1.8.2006
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C12: Stálobarevnost v průmyslovém praní.
186.00 Kč

ČSN EN 14971 (800868) - 1.8.2006
Textilie - Pleteniny - Zjišťování počtu oček na jednotku délky a na jednotku plochy.
186.00 Kč

ČSN EN 14970 (800869) - 1.8.2006
Textilie - Pleteniny - Zjišťování délky očka a délkové hmotnosti nitě u zátažných pletenin.
223.00 Kč

ČSN EN 14959 (808906) - 1.8.2006
Stuhové uzávěry - Zjišťování odolnosti proti třepení po praní.
186.00 Kč

ČSN EN 12621 (823002) - 1.8.2006
Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-10 (832865) - 1.8.2006
Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-8 (832865) - 1.8.2006
Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14918 (838214) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení spalného tepla a výhřevnosti.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15149-1 (838219) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15149-2 (838219) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15149-3 (838219) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15210-1 (838221) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15210-2 (838221) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15148 (838222) - 1.8.2006
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení obsahu těkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10524-1 (852750) - 1.8.2006
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6360-7 (856032) - 1.8.2006
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 7: Specifické charakteristiky mandrelů a zvláštních nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22112 (856337) - 1.8.2006
Stomatologie - Umělé zuby pro zubní náhrady (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302018-1-V1.2.1 (875115) - 1.8.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301040-V2.1.1 (875302) - 1.8.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Rozhraní zákonného odposlechu (LI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302326-2-V1.1.1 (878596) - 1.8.2006
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body.
593.00 Kč

ČSN EN 581-1 (913010) - 1.8.2006
Venkovní nábytek - Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9994 (945201) - 1.8.2006
Zapalovače - Bezpečnostní specifikace.
434.00 Kč

ČSN ISO 19117 (979836) - 1.8.2006
Geografická informace - Zobrazení.
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19127 (979846) - 1.8.2006
Geografická informace - Geodetické kódy a parametry.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.