Nové normy ČSN za srpen 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2009 v 09:00


ČSN IEC 60605-6 (010644) - 1.8.2009
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch.
317.90 Kč

ČSN EN 60300-3-16 (010690) - 1.8.2009
Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby.
306.90 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621) - 1.8.2009
Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí.
394.90 Kč

ČSN ISO 20712-1 (018023) - 1.8.2009
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech.
515.90 Kč

ČSN 018027-ed.2 (018027) - 1.8.2009
Značení a zabezpečení v zimním středisku.
306.90 Kč

ČSN EN 15646 (038514) - 1.8.2009
Elektrolyticky vyloučené povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky hliníku a slitin hliníku s dodatečnou úpravou - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15617 (051185) - 1.8.2009
Nedestruktivní zkoušení svarů - Difrakční technika měření doby průchodu - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1011-1 (052210) - 1.8.2009
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování.
202.40 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - 1.8.2009
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy.
306.90 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - 1.8.2009
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového zásobování teplem a soustav o velkém objemu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15783:2003/A1 (113015) - 1.8.2009
Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 61298-1-ed.2 (180001) - 1.8.2009
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61298-2-ed.2 (180001) - 1.8.2009
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61298-3-ed.2 (180001) - 1.8.2009
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61298-4-ed.2 (180001) - 1.8.2009
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60297-3-100 (188001) - 1.8.2009
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-100: Základní rozměry čelních panelů, skříní, stojanů, zásuvných jednotek a koster. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 15744 (198050) - 1.8.2009
Identifikace filmu - Minimální soubor metadat pro kinematografickou práci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15212-1:2000/Oprava1 (257640) - 1.8.2009
Oscilační hustoměry - Část 1: Laboratorní přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15212-2:2002/Oprava1 (257640) - 1.8.2009
Oscilační hustoměry - Část 2: Výrobní přístroje pro homogenní kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4373 (259382) - 1.8.2009
Hydrometrie - Zařízení na měření výšky vodní hladiny.
306.90 Kč

ČSN EN 12882 (260369) - 1.8.2009
Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15095+A1 (267404) - 1.8.2009
Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13001-2+A2 (270105) - 1.8.2009
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení.
493.90 Kč

ČSN ISO 12488-1 (270202) - 1.8.2009
Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Všeobecně.
306.90 Kč

ČSN EN 1493+A1 (270809) - 1.8.2009
Zvedáky vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1494+A1 (270810) - 1.8.2009
Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1677-1+A1 (271910) - 1.8.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8.
202.40 Kč

ČSN EN 1677-5+A1 (271910) - 1.8.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4.
306.90 Kč

ČSN EN 1677-6+A1 (271910) - 1.8.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4.
202.40 Kč

ČSN EN 13889+A1 (271912) - 1.8.2009
Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 13261 (280522) - 1.8.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8936 (300049) - 1.8.2009
Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15194 (309080) - 1.8.2009
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14504 (320223) - 1.8.2009
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky - Požadavky, zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1914 (320860) - 1.8.2009
Plavidla vnitrozemské plavby - Lodní čluny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7547:2005/Oprava1 (325922) - 1.8.2009
Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 13573 (328360) - 1.8.2009
Plavidla vnitrozemské plavby - Kotevní, spřahovací, tažné, vlečné a uvazovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-461 (330050) - 1.8.2009
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely.
1053.80 Kč

ČSN 347605-ed.2 (347605) - 1.8.2009
Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.6.2019).
2713.20 Kč

ČSN EN 61467 (348124) - 1.8.2009
Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Zkoušky obloukovým zkratem.
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000) - 1.8.2009
Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů.
515.90 Kč

ČSN EN 61169-38 (353811) - 1.8.2009
Vysokofrekvenční konektory - Část 38: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ TMA) - Aplikace 50 ohmů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN IEC TR 62271-300 (354221) - 1.8.2009
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu.
306.90 Kč

ČSN EN 62059-31-1 (356136) - 1.8.2009
Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 31-1: Zrychlené zkoušení spolehlivosti - Zvýšená teplota a vlhkost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 60286-2-ed.2 (358292) - 1.8.2009
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.5.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 61347-2-10:2001/A1 (360510) - 1.8.2009
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice).
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-96:2003/A2 (361045) - 1.8.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-97-ed.2:2007/A11 (361045) - 1.8.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 60703 (361112) - 1.8.2009
Zkušební metody pro topná zařízení s elektronovými děly (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50513 (364637) - 1.8.2009
Destičky pro sluneční články - Katalogové údaje a informace o destičkách z krystalického křemíku pro výrobu slunečních článků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-29-ed.2 (364801) - 1.8.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23747 (364824) - 1.8.2009
Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonální funkce spontánně dýchajících osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50413 (367917) - 1.8.2009
Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz). (Platnost do 23.9.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 60670-23 (370100) - 1.8.2009
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty.
202.40 Kč

ČSN EN 448 (383372) - 1.8.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu.
317.90 Kč

ČSN EN 489 (383374) - 1.8.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu.
306.90 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - 1.8.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14816 (389270) - 1.8.2009
Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15276-1 (389280) - 1.8.2009
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15276-2 (389280) - 1.8.2009
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba.
317.90 Kč

ČSN ISO 17577 (420450) - 1.8.2009
Ocel - Ultrazvukové zkoušení plochých ocelových výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší.
202.40 Kč

ČSN ISO 540 (441359) - 1.8.2009
Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela.
202.40 Kč

ČSN 441375 (441375) - 1.8.2009
Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody.
108.90 Kč

ČSN 441402 (441402) - 1.8.2009
Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv.
108.90 Kč

ČSN EN 15741 (467038) - 1.8.2009
Krmiva - Stanovení OC-pesticidů a PCB pomocí GC/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15742 (467039) - 1.8.2009
Krmiva - Stanovení OC-pesticidů a PCB pomocí GC/ECD (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1870-1+A1 (496130) - 1.8.2009
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště.
539.00 Kč

ČSN EN 1870-3+A1 (496130) - 1.8.2009
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 1924-2 (500340) - 1.8.2009
Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min).
202.40 Kč

ČSN ISO 6611 (570109) - 1.8.2009
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie kvasinek a/nebo plísní - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C.
169.40 Kč

ČSN ISO 15174 (570554) - 1.8.2009
Mléko a mléčné výrobky - Koagulanty mikrobiálního původu - Stanovení jejich celkové aktivity sýření mléka.
169.40 Kč

ČSN ISO 676:1998/Z1 (580500) - 1.8.2009
Koření - Botanické názvosloví.
26.40 Kč

ČSN EN 13476-3+A1 (646444) - 1.8.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B. (Platnost do 30.4.2021).
394.90 Kč

ČSN P ISO/TS 14687-2 (656520) - 1.8.2009
Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě.
169.40 Kč

ČSN EN 12850 (657049) - 1.8.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí.
169.40 Kč

ČSN EN 13305 (657211) - 1.8.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty.
108.90 Kč

ČSN EN 13304 (657212) - 1.8.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8799 (681170) - 1.8.2009
Povrchově aktivní látky - Sulfatované ethoxylované alkoholy a alkylfenoly - Stanovení nesulfatovaných podílů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8655-1:2005/Oprava1 (704255) - 1.8.2009
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8655-2:2003/Oprava1 (704255) - 1.8.2009
Pístové titrační přístroje - Část 2: Pístové pipety (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8655-3:2003/Oprava1 (704255) - 1.8.2009
Pístové titrační přístroje - Část 3: Pístové byrety (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8655-4:2003/Oprava1 (704255) - 1.8.2009
Pístové titrační přístroje - Část 4: Zařízení ke zřeďování (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8655-5:2003/Oprava1 (704255) - 1.8.2009
Pístové titrační přístroje - Část 5: Dávkovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8655-6:2003/Oprava1 (704255) - 1.8.2009
Pístové titrační přístroje - Část 6: Gravimetrická metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8655-7:2006/Oprava1 (704255) - 1.8.2009
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 7: Negravimetrické metody pro hodnocení charakteristik přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 20565-1 (726070) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20565-2 (726070) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20565-3 (726070) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10058-1 (726077) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10058-2 (726077) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10058-3 (726077) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magnéziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES).
202.40 Kč

ČSN EN 13162 (727201) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 13163 (727202) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 13164 (727203) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 13165 (727204) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 13166 (727205) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 13167 (727206) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 13168 (727207) - 1.8.2009
Tepelné izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 13169 (727208) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 13170 (727209) - 1.8.2009
Tepelné izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 13171 (727210) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - 1.8.2009
Tepelné vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15228 (732828) - 1.8.2009
Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení.
169.40 Kč

ČSN EN 74-2 (738109) - 1.8.2009
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - 1.8.2009
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
2701.80 Kč

ČSN EN 12903 (755703) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí.
202.40 Kč

ČSN EN 12907 (755707) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál.
202.40 Kč

ČSN EN 12915-1 (755715) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí.
202.40 Kč

ČSN EN 12915-2 (755715) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí.
202.40 Kč

ČSN EN 13753 (755718) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý.
169.40 Kč

ČSN EN 13754 (755721) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit.
169.40 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý.
202.40 Kč

ČSN EN 899 (755853) - 1.8.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová.
202.40 Kč

ČSN EN 12566-3+A1 (756404) - 1.8.2009
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15873 (760731) - 1.8.2009
Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní - Formát datových souborů adres pro generování slovníku OCR/VCS (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 99001 (761001) - 1.8.2009
Podpora podnikání - Podpůrné služby poskytované malým podnikům - Terminologie, kvalita a provádění služby.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17232 (793814) - 1.8.2009
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5398-2 (793851) - 1.8.2009
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 2: Stanovení kolorimetrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22288 (795233) - 1.8.2009
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Zjišťování ohybové odolnosti svršků flexometrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23606 (800006) - 1.8.2009
Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15382 (806194) - 1.8.2009
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře.
317.90 Kč

ČSN EN 15381 (806195) - 1.8.2009
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16663-1 (806418) - 1.8.2009
Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 1: Rozevření oka (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13158 (832775) - 1.8.2009
Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1760-1+A1 (833301) - 1.8.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak.
394.90 Kč

ČSN EN 1760-2+A1 (833301) - 1.8.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak.
493.90 Kč

ČSN EN 1760-3+A1 (833301) - 1.8.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak.
493.90 Kč

ČSN EN 953+A1 (833302) - 1.8.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5360 (852106) - 1.8.2009
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8185 (852705) - 1.8.2009
Zvlhčovače pro dýchací trakt používané ve zdravotnictví - Zvláštní požadavky na systémy pro zvlhčování dýchacích plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 45502-2-1:2004/Z1 (853000) - 1.8.2009
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory).
26.40 Kč

ČSN EN 45502-2-2 (853000) - 1.8.2009
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-2: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 6872 (856365) - 1.8.2009
Stomatologie - Keramické materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302544-2-V1.1.1 (874606) - 1.8.2009
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2500 MHz až 2690 MHz - Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300065-1-V1.2.1 (875001) - 1.8.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.4.1 (875042) - 1.8.2009
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.4.1 (875124) - 1.8.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.3.2 (875124) - 1.8.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302617-1-V1.1.1 (875149) - 1.8.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní radiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300744-V1.6.1 (879016) - 1.8.2009
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 957-5 (940201) - 1.8.2009
Stacionární tréninková zařízení - Část 5: Tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování i horní části těla, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 19108:2003/Oprava1 (979827) - 1.8.2009
Geografická informace - Časové schéma.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 19136 (979856) - 1.8.2009
Geografická informace - Geografický jazyk se značkami (GML) (ISO 19136: 2007) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2348.40 Kč

Kategorie (nové normy)