Nové normy ČSN za srpen 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2009 v 09:00


ČSN IEC 60605-6 (010644) - 1.8.2009
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch.
350.00 Kč

ČSN EN 60300-3-16 (010690) - 1.8.2009
Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby.
338.00 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621) - 1.8.2009
Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí.
434.00 Kč

ČSN ISO 20712-1 (018023) - 1.8.2009
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech.
567.00 Kč

ČSN 018027-ed.2 (018027) - 1.8.2009
Značení a zabezpečení v zimním středisku.
338.00 Kč

ČSN EN 15646 (038514) - 1.8.2009
Elektrolyticky vyloučené povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky hliníku a slitin hliníku s dodatečnou úpravou - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15617 (051185) - 1.8.2009
Nedestruktivní zkoušení svarů - Difrakční technika měření doby průchodu - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1011-1 (052210) - 1.8.2009
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - 1.8.2009
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy.
338.00 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - 1.8.2009
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového zásobování teplem a soustav o velkém objemu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15783:2003/A1 (113015) - 1.8.2009
Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 61298-1-ed.2 (180001) - 1.8.2009
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61298-2-ed.2 (180001) - 1.8.2009
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61298-3-ed.2 (180001) - 1.8.2009
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61298-4-ed.2 (180001) - 1.8.2009
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60297-3-100 (188001) - 1.8.2009
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-100: Základní rozměry čelních panelů, skříní, stojanů, zásuvných jednotek a koster. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 15744 (198050) - 1.8.2009
Identifikace filmu - Minimální soubor metadat pro kinematografickou práci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15212-1:2000/Oprava1 (257640) - 1.8.2009
Oscilační hustoměry - Část 1: Laboratorní přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15212-2:2002/Oprava1 (257640) - 1.8.2009
Oscilační hustoměry - Část 2: Výrobní přístroje pro homogenní kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4373 (259382) - 1.8.2009
Hydrometrie - Zařízení na měření výšky vodní hladiny.
338.00 Kč

ČSN EN 12882 (260369) - 1.8.2009
Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15095+A1 (267404) - 1.8.2009
Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13001-2+A2 (270105) - 1.8.2009
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení.
543.00 Kč

ČSN ISO 12488-1 (270202) - 1.8.2009
Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Všeobecně.
338.00 Kč

ČSN EN 1493+A1 (270809) - 1.8.2009
Zvedáky vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1494+A1 (270810) - 1.8.2009
Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1677-1+A1 (271910) - 1.8.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8.
223.00 Kč

ČSN EN 1677-5+A1 (271910) - 1.8.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4.
338.00 Kč

ČSN EN 1677-6+A1 (271910) - 1.8.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4.
223.00 Kč

ČSN EN 13889+A1 (271912) - 1.8.2009
Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 13261 (280522) - 1.8.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8936 (300049) - 1.8.2009
Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15194 (309080) - 1.8.2009
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14504 (320223) - 1.8.2009
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky - Požadavky, zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1914 (320860) - 1.8.2009
Plavidla vnitrozemské plavby - Lodní čluny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7547:2005/Oprava1 (325922) - 1.8.2009
Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 13573 (328360) - 1.8.2009
Plavidla vnitrozemské plavby - Kotevní, spřahovací, tažné, vlečné a uvazovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-461 (330050) - 1.8.2009
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely.
1159.00 Kč

ČSN 347605-ed.2 (347605) - 1.8.2009
Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.6.2019).
2713.20 Kč

ČSN EN 61467 (348124) - 1.8.2009
Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Zkoušky obloukovým zkratem.
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000) - 1.8.2009
Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů.
567.00 Kč

ČSN EN 61169-38 (353811) - 1.8.2009
Vysokofrekvenční konektory - Část 38: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ TMA) - Aplikace 50 ohmů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN IEC TR 62271-300 (354221) - 1.8.2009
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu.
338.00 Kč

ČSN EN 62059-31-1 (356136) - 1.8.2009
Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 31-1: Zrychlené zkoušení spolehlivosti - Zvýšená teplota a vlhkost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 60286-2-ed.2 (358292) - 1.8.2009
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.5.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 61347-2-10:2001/A1 (360510) - 1.8.2009
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice).
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-96:2003/A2 (361045) - 1.8.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-97-ed.2:2007/A11 (361045) - 1.8.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 60703 (361112) - 1.8.2009
Zkušební metody pro topná zařízení s elektronovými děly (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50513 (364637) - 1.8.2009
Destičky pro sluneční články - Katalogové údaje a informace o destičkách z krystalického křemíku pro výrobu slunečních článků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-29-ed.2 (364801) - 1.8.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23747 (364824) - 1.8.2009
Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonální funkce spontánně dýchajících osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50413 (367917) - 1.8.2009
Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz). (Platnost do 23.9.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60670-23 (370100) - 1.8.2009
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty.
223.00 Kč

ČSN EN 448 (383372) - 1.8.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu.
350.00 Kč

ČSN EN 489 (383374) - 1.8.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu.
338.00 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - 1.8.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14816 (389270) - 1.8.2009
Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15276-1 (389280) - 1.8.2009
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15276-2 (389280) - 1.8.2009
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba.
350.00 Kč

ČSN ISO 17577 (420450) - 1.8.2009
Ocel - Ultrazvukové zkoušení plochých ocelových výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší.
223.00 Kč

ČSN ISO 540 (441359) - 1.8.2009
Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela.
223.00 Kč

ČSN 441375 (441375) - 1.8.2009
Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody.
120.00 Kč

ČSN 441402 (441402) - 1.8.2009
Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv.
120.00 Kč

ČSN EN 15741 (467038) - 1.8.2009
Krmiva - Stanovení OC-pesticidů a PCB pomocí GC/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15742 (467039) - 1.8.2009
Krmiva - Stanovení OC-pesticidů a PCB pomocí GC/ECD (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1870-1+A1 (496130) - 1.8.2009
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště.
593.00 Kč

ČSN EN 1870-3+A1 (496130) - 1.8.2009
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 1924-2 (500340) - 1.8.2009
Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min).
223.00 Kč

ČSN ISO 6611 (570109) - 1.8.2009
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie kvasinek a/nebo plísní - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C.
186.00 Kč

ČSN ISO 15174 (570554) - 1.8.2009
Mléko a mléčné výrobky - Koagulanty mikrobiálního původu - Stanovení jejich celkové aktivity sýření mléka.
186.00 Kč

ČSN ISO 676:1998/Z1 (580500) - 1.8.2009
Koření - Botanické názvosloví.
29.00 Kč

ČSN EN 13476-3+A1 (646444) - 1.8.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B. (Platnost do 30.4.2021).
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 14687-2 (656520) - 1.8.2009
Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě.
186.00 Kč

ČSN EN 12850 (657049) - 1.8.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí.
186.00 Kč

ČSN EN 13305 (657211) - 1.8.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty.
120.00 Kč

ČSN EN 13304 (657212) - 1.8.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8799 (681170) - 1.8.2009
Povrchově aktivní látky - Sulfatované ethoxylované alkoholy a alkylfenoly - Stanovení nesulfatovaných podílů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20565-1 (726070) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20565-2 (726070) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20565-3 (726070) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10058-1 (726077) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10058-2 (726077) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10058-3 (726077) - 1.8.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magnéziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES).
223.00 Kč

ČSN EN 13162 (727201) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 13163 (727202) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 13164 (727203) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 13165 (727204) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 13166 (727205) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 13167 (727206) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 13168 (727207) - 1.8.2009
Tepelné izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 13169 (727208) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 13170 (727209) - 1.8.2009
Tepelné izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 13171 (727210) - 1.8.2009
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace. (Platnost do 1.9.2013).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - 1.8.2009
Tepelné vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15228 (732828) - 1.8.2009
Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení.
186.00 Kč

ČSN EN 74-2 (738109) - 1.8.2009
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - 1.8.2009
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
2701.80 Kč

ČSN EN 12903 (755703) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí.
223.00 Kč

ČSN EN 12907 (755707) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál.
223.00 Kč

ČSN EN 12915-1 (755715) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí.
223.00 Kč

ČSN EN 12915-2 (755715) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí.
223.00 Kč

ČSN EN 13753 (755718) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý.
186.00 Kč

ČSN EN 13754 (755721) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit.
186.00 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - 1.8.2009
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý.
223.00 Kč

ČSN EN 899 (755853) - 1.8.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová.
223.00 Kč

ČSN EN 12566-3+A1 (756404) - 1.8.2009
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15873 (760731) - 1.8.2009
Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní - Formát datových souborů adres pro generování slovníku OCR/VCS (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 99001 (761001) - 1.8.2009
Podpora podnikání - Podpůrné služby poskytované malým podnikům - Terminologie, kvalita a provádění služby.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17232 (793814) - 1.8.2009
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5398-2 (793851) - 1.8.2009
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 2: Stanovení kolorimetrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22288 (795233) - 1.8.2009
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Zjišťování ohybové odolnosti svršků flexometrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23606 (800006) - 1.8.2009
Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15382 (806194) - 1.8.2009
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře.
350.00 Kč

ČSN EN 15381 (806195) - 1.8.2009
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16663-1 (806418) - 1.8.2009
Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 1: Rozevření oka (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13158 (832775) - 1.8.2009
Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1760-1+A1 (833301) - 1.8.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak.
434.00 Kč

ČSN EN 1760-2+A1 (833301) - 1.8.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak.
543.00 Kč

ČSN EN 1760-3+A1 (833301) - 1.8.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak.
543.00 Kč

ČSN EN 953+A1 (833302) - 1.8.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5360 (852106) - 1.8.2009
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8185 (852705) - 1.8.2009
Zvlhčovače pro dýchací trakt používané ve zdravotnictví - Zvláštní požadavky na systémy pro zvlhčování dýchacích plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 45502-2-1:2004/Z1 (853000) - 1.8.2009
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory).
29.00 Kč

ČSN EN 45502-2-2 (853000) - 1.8.2009
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-2: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 6872 (856365) - 1.8.2009
Stomatologie - Keramické materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302544-2-V1.1.1 (874606) - 1.8.2009
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2500 MHz až 2690 MHz - Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300065-1-V1.2.1 (875001) - 1.8.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.4.1 (875042) - 1.8.2009
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.4.1 (875124) - 1.8.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.3.2 (875124) - 1.8.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302617-1-V1.1.1 (875149) - 1.8.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní radiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300744-V1.6.1 (879016) - 1.8.2009
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 957-5 (940201) - 1.8.2009
Stacionární tréninková zařízení - Část 5: Tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování i horní části těla, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 19108:2003/Oprava1 (979827) - 1.8.2009
Geografická informace - Časové schéma.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 19136 (979856) - 1.8.2009
Geografická informace - Geografický jazyk se značkami (GML) (ISO 19136: 2007) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2348.40 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.