Nové normy ČSN za srpen 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2011 v 09:00


ČSN P ISO/TS 10004 (010342) - 1.8.2011
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření.
434.00 Kč

ČSN ISO 14005 (010905) - 1.8.2011
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - 1.8.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14406 (014122) - 1.8.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Extrakt.
223.00 Kč

ČSN EN 13554 (015081) - 1.8.2011
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady.
223.00 Kč

TNI ISO/TR 24529 (018206) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Používání UML v normách ITS (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 15762 (018388) - 1.8.2011
Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 1891 (021003) - 1.8.2011
Spojovací součásti - Terminologie.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 26945 (038505) - 1.8.2011
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2106 (038650) - 1.8.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8994 (038650) - 1.8.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 17637 (051180) - 1.8.2011
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů.
223.00 Kč

ČSN EN 15316-4-7 (060401) - 1.8.2011
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 4-7: Zdroj tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-3 (078609) - 1.8.2011
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kyslíkové atmosféře.
186.00 Kč

ČSN EN 15423 (127041) - 1.8.2011
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů.
338.00 Kč

ČSN EN 13126-19 (166111) - 1.8.2011
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkonové dveře - Část 19: Posuvné uzavírací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8624 (195101) - 1.8.2011
Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16128 (195112) - 1.8.2011
Referenční metody zkoušení na uvolňování niklu z částí brýlových obrub a slunečních brýlí přicházejících do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2018).
223.00 Kč

ČSN ISO 5610-1 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 1: Všeobecný přehled, souvztažnost a stanovení rozměrů.
223.00 Kč

ČSN ISO 5610-10 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 10: Druh N.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-11 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 11: Druh R.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-12 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 12: Druh S.
223.00 Kč

ČSN ISO 5610-13 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 13: Druh T.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-14 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 14: Druh H.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-15 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 15: Druh V.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-2 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 2: Druh A.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-3 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 3: Druh B.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-4 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 4: Druh D.
223.00 Kč

ČSN ISO 5610-5 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 5: Druh F.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-6 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 6: Druh G.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-7 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 7: Druh J.
223.00 Kč

ČSN ISO 5610-8 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 8: Druh K.
223.00 Kč

ČSN ISO 5610-9 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 9: Druh L.
223.00 Kč

ČSN EN 500-4 (278311) - 1.8.2011
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování. (Platnost do 31.3.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 13979-1+A2 (280525) - 1.8.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 22179 (300638) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního udržování rychlosti jízdy při jednotlivých jízdních režimech - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI ISO/PAS 17684 (300641) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1 (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI ISO/TR 17384 (300643) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 2240-051 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 051: Žárovka, klasifikace 1163 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-052 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 052: Žárovka, klasifikace 1222 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-053 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 053: Žárovka, klasifikace 1308 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-054 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 054: Žárovka, klasifikace 1317 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-055 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 055: Žárovka, klasifikace 1495 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-056 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 056: Žárovka, klasifikace 1506 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-057 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 057: Žárovka, klasifikace 1512 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-058 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 058: Žárovka, klasifikace 1524 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-059 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 059: Žárovka, klasifikace 1591 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-060 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 060: Žárovka, klasifikace 1619 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4656 (312251) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyče - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1520 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4658 (312252) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1520 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4659 (312253) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1650 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4670 (312254) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Žíhána na měkko - Kovářský materiál - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4671 (312255) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4538-003 (314823) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Úzká řada - Rozměry a únosnost - Část 003: Palcová řada s nízkým součinitelem tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4539-003 (314824) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Široká řada - Rozměry a únosnost - Část 003: Palcová řada s nízkým součinitelem tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4660-001 (316850) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 001: Struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4660-002 (316850) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 002: Společné funkční moduly (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4660-003 (316850) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 003: Komunikace/síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4660-004 (316850) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 004: Montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 2826 (317031) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení plynných složek v kouři (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 332000-7-702-ed.3 (332000) - 1.8.2011
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány.
338.00 Kč

ČSN EN 60079-13 (332320) - 1.8.2011
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p". (Platnost do 6.10.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 50518-2 (334599) - 1.8.2011
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky. (Platnost do 7.10.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 50159 (342670) - 1.8.2011
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech.
543.00 Kč

ČSN EN 60060-1 (345640) - 1.8.2011
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky.
567.00 Kč

ČSN EN 62475 (345652) - 1.8.2011
Technika zkoušek vysokým proudem - Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy.
768.00 Kč

ČSN EN 60034-18-32 (350000) - 1.8.2011
Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti. (Platnost do 1.3.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 61169-14 (353811) - 1.8.2011
Vysokofrekvenční konektory - Část 14: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 12 mm se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 75 ohmů (typ 3,5/12). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN 354701-2-ed.2 (354701) - 1.8.2011
Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až J. (Platnost do 15.8.2016).
1159.00 Kč

ČSN 354701-3-ed.2 (354701) - 1.8.2011
Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F.
945.00 Kč

ČSN EN 61010-1-ed.2 (356502) - 1.8.2011
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 61010-2-030 (356502) - 1.8.2011
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody. (Platnost do 2.4.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 140401-802-ed.2:2008/A1 (358174) - 1.8.2011
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 140401-803-ed.2:2008/A1 (358174) - 1.8.2011
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60143-4 (358201) - 1.8.2011
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 4: Tyristorově řízené kondenzátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60122-3-ed.2 (358415) - 1.8.2011
Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60368-3-ed.2 (358444) - 1.8.2011
Piezoelektrické filtry hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-086-6 (359255) - 1.8.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 086-6: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1490 / 1550 nm směr od ústředny (downstream) a 1310 nm směr od účastníka (upstream) pro kategorii O - Neřízené pr (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-087-2 (359255) - 1.8.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-2: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1310 nm směr od účastníka (upstream) a 1490 nm směr od ústředny (downstream) pro kategorii C - Řízené prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-77-ed.3 (361045) - 1.8.2011
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na elektrické sekačky trávy vedené ručně před sebou. (Platnost do 6.8.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 60349-2-ed.2 (362205) - 1.8.2011
Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 2: Střídavé motory napájené z elektronických měničů.
350.00 Kč

ČSN EN 61162-1-ed.3 (367823) - 1.8.2011
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.10.2019).
1159.00 Kč

ČSN EN 62287-1-ed.2 (367826) - 1.8.2011
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.5.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 62376 (367831) - 1.8.2011
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systém elektronických map (ECS) - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60268-7-ed.2 (368305) - 1.8.2011
Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61834-4:1999/A1 (368553) - 1.8.2011
Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 4: Zhuštěná tabulka záhlaví a obsahy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61966-12-1 (368610) - 1.8.2011
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-1: Metadata pro identifikaci barevného gamutu (Gamut ID). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62481-3 (368637) - 1.8.2011
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 3: Ochrana spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.11.2016).
593.00 Kč

ČSN EN 50310-ed.3 (369072) - 1.8.2011
Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie. (Platnost do 11.4.2019).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28460:2011/Oprava1 (386650) - 1.8.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Propojení tankeru s terminálem a provoz terminálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 10305-4 (420093) - 1.8.2011
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy.
338.00 Kč

ČSN ISO 1352 (420364) - 1.8.2011
Kovové materiály - Zkoušení únavy krutem.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15916-1 (420623) - 1.8.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 1: Nízký obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 12463+A1 (513050) - 1.8.2011
Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
543.00 Kč

ČSN 560634 (560634) - 1.8.2011
Ryby a vodní živočichové - Terminologie.
768.00 Kč

ČSN EN 455-2+A1 (637415) - 1.8.2011
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 178 (640607) - 1.8.2011
Plasty - Stanovení ohybových vlastností.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14125:1999/A1 (640664) - 1.8.2011
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3405 (656124) - 1.8.2011
Ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku.
434.00 Kč

ČSN EN 15376 (656511) - 1.8.2011
Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 13074-1 (657045) - 1.8.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním.
186.00 Kč

ČSN EN 13074-2 (657045) - 1.8.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním.
120.00 Kč

ČSN EN 13614 (657052) - 1.8.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14359+A1 (698259) - 1.8.2011
Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13341+A1 (698941) - 1.8.2011
Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 673 (701024) - 1.8.2011
Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4787 (704103) - 1.8.2011
Laboratorní sklo - Odměrné přístroje - Metody zkoušení kapacity a použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15964 (704240) - 1.8.2011
Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro opakované použití - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1367-5 (721195) - 1.8.2011
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelnému šoku.
186.00 Kč

ČSN EN 15651-1 (722370) - 1.8.2011
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky. (Platnost do 30.6.2014).
186.00 Kč

ČSN EN 15651-2 (722370) - 1.8.2011
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání. (Platnost do 30.6.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 15651-3 (722370) - 1.8.2011
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje. (Platnost do 30.6.2014).
186.00 Kč

ČSN EN 15651-4 (722370) - 1.8.2011
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce. (Platnost do 30.6.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 15651-5 (722370) - 1.8.2011
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování.
186.00 Kč

ČSN EN 12859 (723610) - 1.8.2011
Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 1998-4:2008/Oprava1 (730036) - 1.8.2011
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 13943 (730801) - 1.8.2011
Požární bezpečnost - Slovník.
593.00 Kč

ČSN EN 1997-2:2008/Oprava2 (731000) - 1.8.2011
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy.
29.00 Kč

ČSN EN 1520-ed.2 (731203) - 1.8.2011
Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží.
768.00 Kč

ČSN EN 14081-1+A1 (732823) - 1.8.2011
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 30.11.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - 1.8.2011
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu.
338.00 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - 1.8.2011
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí.
338.00 Kč

ČSN EN 15885 (756121) - 1.8.2011
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek.
434.00 Kč

ČSN EN 476 (756301) - 1.8.2011
Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů.
338.00 Kč

ČSN ISO 5667-21 (757051) - 1.8.2011
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí.
223.00 Kč

ČSN ISO 11349 (757510) - 1.8.2011
Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda.
186.00 Kč

ČSN ISO 29441 (757526) - 1.8.2011
Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí.
223.00 Kč

ČSN ISO 2076 (800010) - 1.8.2011
Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24502 (833596) - 1.8.2011
Ergonomie - Funkční navrhování - Specifikace kontrastu jasu závislého na věku pro barevné světlo.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24503 (833597) - 1.8.2011
Ergonomie - Funkční navrhování - Použití dotekových teček a pruhů na spotřebních výrobcích.
186.00 Kč

ČSN EN 14961-5 (838202) - 1.8.2011
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele.
223.00 Kč

ČSN EN 15104 (838216) - 1.8.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody.
223.00 Kč

ČSN EN 15400 (838304) - 1.8.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15402 (838306) - 1.8.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15403 (838307) - 1.8.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15414-3 (838318) - 1.8.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3107 (856341) - 1.8.2011
Stomatologie - Zinkoxideugenolové a zinkoxidneeugenolové cementy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.2 (875110) - 1.8.2011
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.2.2 (875110) - 1.8.2011
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.2 (875128) - 1.8.2011
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.2.2 (875128) - 1.8.2011
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN ETSI EN 302686-V1.1.1 (875156) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 63 GHz až 64 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 957-6 (940201) - 1.8.2011
Stacionární tréninková zařízení - Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 1069-2 (940910) - 1.8.2011
Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny.
350.00 Kč

ČSN EN 12586+A1 (943428) - 1.8.2011
Výrobky pro péči o dítě - Držáky šidítek - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 28764 (945011) - 1.8.2011
Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28722 (945067) - 1.8.2011
Smalty - Charakteristiky smaltových povlaků na ocelových deskách určených pro stavebnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28763 (945068) - 1.8.2011
Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28765 (945071) - 1.8.2011
Smalty - Navrhování spojených ocelových nádrží ke skladování nebo k nakládání s vodou nebo s komunálními nebo průmyslovými odpadními vodami a kaly (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 28723 (945075) - 1.8.2011
Smalty - Stanovení pokrytí hran smaltovaných ocelových desek pro výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19139 (979859) - 1.8.2011
Geografická informace - Metadata - Implementace schématu XML.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10404 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10404: Specifikace zařízení - Pulsní oximetr (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10407 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10407: Specifikace zařízení - Monitor krevního tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10408 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10408: Specifikace zařízení - Teploměr (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10415 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10415: Specifikace zařízení - Odstupňování vah (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10417 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specifikace zařízení - Měřič krevní glukózy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10471 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10471: Specifikace zařízení - Nezávislý rozbočovač pro životní aktivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-20601 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 20601: Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 12052 (982001) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování a komunikace v medicíně (DICOM), včetně pracovního postupu a správy dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.