Nové normy ČSN za srpen 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2011 v 09:00


ČSN P ISO/TS 10004 (010342) - 1.8.2011
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření.
394.90 Kč

ČSN ISO 14005 (010905) - 1.8.2011
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - 1.8.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14406 (014122) - 1.8.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Extrakt.
202.40 Kč

ČSN EN 13554 (015081) - 1.8.2011
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady.
202.40 Kč

TNI ISO/TR 24529 (018206) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Používání UML v normách ITS (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

TNI ISO/TR 24532 (018207) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití CORBA v normách ITS, datových registrech a datových slovnících. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15762 (018388) - 1.8.2011
Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 1891 (021003) - 1.8.2011
Spojovací součásti - Terminologie.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 26945 (038505) - 1.8.2011
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2106 (038650) - 1.8.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8994 (038650) - 1.8.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 17637 (051180) - 1.8.2011
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů.
202.40 Kč

ČSN EN 15316-4-7 (060401) - 1.8.2011
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 4-7: Zdroj tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11114-3 (078609) - 1.8.2011
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kyslíkové atmosféře.
169.40 Kč

ČSN EN 15423 (127041) - 1.8.2011
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů.
306.90 Kč

ČSN EN 13126-19 (166111) - 1.8.2011
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkonové dveře - Část 19: Posuvné uzavírací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8624 (195101) - 1.8.2011
Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16128 (195112) - 1.8.2011
Referenční metody zkoušení na uvolňování niklu z částí brýlových obrub a slunečních brýlí přicházejících do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2018).
202.40 Kč

ČSN ISO 5610-1 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 1: Všeobecný přehled, souvztažnost a stanovení rozměrů.
202.40 Kč

ČSN ISO 5610-10 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 10: Druh N.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-11 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 11: Druh R.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-12 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 12: Druh S.
202.40 Kč

ČSN ISO 5610-13 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 13: Druh T.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-14 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 14: Druh H.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-15 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 15: Druh V.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-2 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 2: Druh A.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-3 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 3: Druh B.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-4 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 4: Druh D.
202.40 Kč

ČSN ISO 5610-5 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 5: Druh F.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-6 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 6: Druh G.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-7 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 7: Druh J.
202.40 Kč

ČSN ISO 5610-8 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 8: Druh K.
202.40 Kč

ČSN ISO 5610-9 (223807) - 1.8.2011
Nástrojové držáky s čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 9: Druh L.
202.40 Kč

ČSN EN 500-4 (278311) - 1.8.2011
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování.
493.90 Kč

ČSN EN 13979-1+A2 (280525) - 1.8.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 22179 (300638) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního udržování rychlosti jízdy při jednotlivých jízdních režimech - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI ISO/PAS 17684 (300641) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1 (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI ISO/TR 17384 (300643) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 2240-051 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 051: Žárovka, klasifikace 1163 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-052 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 052: Žárovka, klasifikace 1222 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-053 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 053: Žárovka, klasifikace 1308 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-054 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 054: Žárovka, klasifikace 1317 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-055 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 055: Žárovka, klasifikace 1495 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-056 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 056: Žárovka, klasifikace 1506 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-057 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 057: Žárovka, klasifikace 1512 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-058 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 058: Žárovka, klasifikace 1524 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-059 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 059: Žárovka, klasifikace 1591 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-060 (311845) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 060: Žárovka, klasifikace 1619 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4656 (312251) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyče - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1520 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4658 (312252) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1520 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4659 (312253) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1650 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4670 (312254) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Žíhána na měkko - Kovářský materiál - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4671 (312255) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4538-003 (314823) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Úzká řada - Rozměry a únosnost - Část 003: Palcová řada s nízkým součinitelem tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4539-003 (314824) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Široká řada - Rozměry a únosnost - Část 003: Palcová řada s nízkým součinitelem tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4660-001 (316850) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 001: Struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4660-002 (316850) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 002: Společné funkční moduly (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4660-003 (316850) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 003: Komunikace/síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4660-004 (316850) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 004: Montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 2826 (317031) - 1.8.2011
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení plynných složek v kouři (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 332000-7-702-ed.3 (332000) - 1.8.2011
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány.
306.90 Kč

ČSN EN 60079-13 (332320) - 1.8.2011
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p". (Platnost do 6.10.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 50518-2 (334599) - 1.8.2011
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky. (Platnost do 7.10.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 50159 (342670) - 1.8.2011
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech.
493.90 Kč

ČSN EN 60060-1 (345640) - 1.8.2011
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky.
515.90 Kč

ČSN EN 62475 (345652) - 1.8.2011
Technika zkoušek vysokým proudem - Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy.
698.50 Kč

ČSN EN 60034-18-32 (350000) - 1.8.2011
Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 61803:1999/A1 (351541) - 1.8.2011
Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61169-14 (353811) - 1.8.2011
Vysokofrekvenční konektory - Část 14: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 12 mm se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 75 ohmů (typ 3,5/12). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN 354701-2-ed.2 (354701) - 1.8.2011
Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až J. (Platnost do 15.8.2016).
1053.80 Kč

ČSN 354701-3-ed.2 (354701) - 1.8.2011
Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F.
859.10 Kč

ČSN EN 61010-1-ed.2 (356502) - 1.8.2011
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN 61010-2-030 (356502) - 1.8.2011
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody.
306.90 Kč

ČSN EN 140401-802-ed.2:2008/A1 (358174) - 1.8.2011
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 140401-803-ed.2:2008/A1 (358174) - 1.8.2011
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60143-4 (358201) - 1.8.2011
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 4: Tyristorově řízené kondenzátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60122-3-ed.2 (358415) - 1.8.2011
Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60368-3-ed.2 (358444) - 1.8.2011
Piezoelektrické filtry hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-086-6 (359255) - 1.8.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 086-6: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1490 / 1550 nm směr od ústředny (downstream) a 1310 nm směr od účastníka (upstream) pro kategorii O - Neřízené pr (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-087-2 (359255) - 1.8.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-2: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1310 nm směr od účastníka (upstream) a 1490 nm směr od ústředny (downstream) pro kategorii C - Řízené prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-77-ed.3 (361045) - 1.8.2011
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na elektrické sekačky trávy vedené ručně před sebou.
539.00 Kč

ČSN EN 60349-2-ed.2 (362205) - 1.8.2011
Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 2: Střídavé motory napájené z elektronických měničů.
317.90 Kč

ČSN EN 61162-1-ed.3 (367823) - 1.8.2011
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.10.2019).
1053.80 Kč

ČSN EN 62287-1-ed.2 (367826) - 1.8.2011
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.5.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 62376 (367831) - 1.8.2011
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systém elektronických map (ECS) - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60268-7-ed.2 (368305) - 1.8.2011
Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61834-4:1999/A1 (368553) - 1.8.2011
Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 4: Zhuštěná tabulka záhlaví a obsahy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61966-12-1 (368610) - 1.8.2011
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-1: Metadata pro identifikaci barevného gamutu (Gamut ID). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62481-3 (368637) - 1.8.2011
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 3: Ochrana spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.11.2016).
539.00 Kč

ČSN EN 50310-ed.3 (369072) - 1.8.2011
Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie. (Platnost do 11.4.2019).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28460:2011/Oprava1 (386650) - 1.8.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Propojení tankeru s terminálem a provoz terminálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 10305-4 (420093) - 1.8.2011
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy.
306.90 Kč

ČSN ISO 1352 (420364) - 1.8.2011
Kovové materiály - Zkoušení únavy krutem.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15916-1 (420623) - 1.8.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 1: Nízký obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 12463+A1 (513050) - 1.8.2011
Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
493.90 Kč

ČSN 560634 (560634) - 1.8.2011
Ryby a vodní živočichové - Terminologie.
698.50 Kč

ČSN EN 455-2+A1 (637415) - 1.8.2011
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 178 (640607) - 1.8.2011
Plasty - Stanovení ohybových vlastností.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14125:1999/A1 (640664) - 1.8.2011
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3405 (656124) - 1.8.2011
Ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku.
394.90 Kč

ČSN EN 15376 (656511) - 1.8.2011
Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 13074-1 (657045) - 1.8.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním.
169.40 Kč

ČSN EN 13074-2 (657045) - 1.8.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním.
108.90 Kč

ČSN EN 13614 (657052) - 1.8.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14359+A1 (698259) - 1.8.2011
Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13341+A1 (698941) - 1.8.2011
Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 673 (701024) - 1.8.2011
Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4787 (704103) - 1.8.2011
Laboratorní sklo - Odměrné přístroje - Metody zkoušení kapacity a použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15964 (704240) - 1.8.2011
Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro opakované použití - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1367-5 (721195) - 1.8.2011
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelnému šoku.
169.40 Kč

ČSN EN 15651-1 (722370) - 1.8.2011
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky. (Platnost do 30.6.2014).
169.40 Kč

ČSN EN 15651-2 (722370) - 1.8.2011
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání. (Platnost do 30.6.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 15651-3 (722370) - 1.8.2011
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje. (Platnost do 30.6.2014).
169.40 Kč

ČSN EN 15651-4 (722370) - 1.8.2011
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce. (Platnost do 30.6.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 15651-5 (722370) - 1.8.2011
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování.
169.40 Kč

ČSN EN 12859 (723610) - 1.8.2011
Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 1998-4:2008/Oprava1 (730036) - 1.8.2011
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 13943 (730801) - 1.8.2011
Požární bezpečnost - Slovník.
539.00 Kč

ČSN EN 1997-2:2008/Oprava2 (731000) - 1.8.2011
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy.
26.40 Kč

ČSN EN 1520-ed.2 (731203) - 1.8.2011
Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží.
698.50 Kč

ČSN EN 14081-1+A1 (732823) - 1.8.2011
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 30.11.2017).
317.90 Kč

ČSN 736102:2007/Z1 (736102) - 1.8.2011
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
317.90 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - 1.8.2011
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu.
306.90 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - 1.8.2011
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí.
306.90 Kč

ČSN EN 15885 (756121) - 1.8.2011
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek.
394.90 Kč

ČSN EN 476 (756301) - 1.8.2011
Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů.
306.90 Kč

ČSN ISO 5667-21 (757051) - 1.8.2011
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí.
202.40 Kč

ČSN ISO 11349 (757510) - 1.8.2011
Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda.
169.40 Kč

ČSN ISO 29441 (757526) - 1.8.2011
Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí.
202.40 Kč

ČSN ISO 2076 (800010) - 1.8.2011
Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24502 (833596) - 1.8.2011
Ergonomie - Funkční navrhování - Specifikace kontrastu jasu závislého na věku pro barevné světlo.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24503 (833597) - 1.8.2011
Ergonomie - Funkční navrhování - Použití dotekových teček a pruhů na spotřebních výrobcích.
169.40 Kč

ČSN EN 14961-5 (838202) - 1.8.2011
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele.
202.40 Kč

ČSN EN 15104 (838216) - 1.8.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody.
202.40 Kč

ČSN EN 15400 (838304) - 1.8.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15402 (838306) - 1.8.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15403 (838307) - 1.8.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15414-3 (838318) - 1.8.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3107 (856341) - 1.8.2011
Stomatologie - Zinkoxideugenolové a zinkoxidneeugenolové cementy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.2 (875110) - 1.8.2011
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.2.2 (875110) - 1.8.2011
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.2 (875128) - 1.8.2011
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.2.2 (875128) - 1.8.2011
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN ETSI EN 302686-V1.1.1 (875156) - 1.8.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 63 GHz až 64 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 957-6 (940201) - 1.8.2011
Stacionární tréninková zařízení - Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 1069-2 (940910) - 1.8.2011
Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny.
317.90 Kč

ČSN EN 12586+A1 (943428) - 1.8.2011
Výrobky pro péči o dítě - Držáky šidítek - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 28764 (945011) - 1.8.2011
Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28722 (945067) - 1.8.2011
Smalty - Charakteristiky smaltových povlaků na ocelových deskách určených pro stavebnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28763 (945068) - 1.8.2011
Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28765 (945071) - 1.8.2011
Smalty - Navrhování spojených ocelových nádrží ke skladování nebo k nakládání s vodou nebo s komunálními nebo průmyslovými odpadními vodami a kaly (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 28723 (945075) - 1.8.2011
Smalty - Stanovení pokrytí hran smaltovaných ocelových desek pro výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19139 (979859) - 1.8.2011
Geografická informace - Metadata - Implementace schématu XML.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11073-10404 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10404: Specifikace zařízení - Pulsní oximetr (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10407 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10407: Specifikace zařízení - Monitor krevního tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11073-10408 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10408: Specifikace zařízení - Teploměr (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11073-10415 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10415: Specifikace zařízení - Odstupňování vah (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11073-10417 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specifikace zařízení - Měřič krevní glukózy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10471 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10471: Specifikace zařízení - Nezávislý rozbočovač pro životní aktivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-20601 (980014) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 20601: Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1231.20 Kč

ČSN EN ISO 12052 (982001) - 1.8.2011
Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování a komunikace v medicíně (DICOM), včetně pracovního postupu a správy dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)