Nové normy ČSN za srpen 2022

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2022 v 09:00


ČSN EN ISO 8253-3 (011635) - 1.8.2022
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13477-2 (015090) - 1.8.2022
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Charakterizace přístrojů - Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - 1.8.2022
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - 1.8.2022
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na kvalitu podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - 1.8.2022
Nedestruktivní zkoušení svarů - Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - 1.8.2022
Nedestruktivní zkoušení svarů - Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-14:2019/Oprava1 (052205) - 1.8.2022
Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení.
62.00 Kč

ČSN EN 17476+A1 (061464) - 1.8.2022
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16830 (061826) - 1.8.2022
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10286 (078301) - 1.8.2022
Lahve na plyny - Slovník.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-5 (078609) - 1.8.2022
Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 5: Zkušební metody pro hodnocení plastových linerů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10253-2 (132200) - 1.8.2022
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60534-4-ed.2 (134510) - 1.8.2022
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60534-4:2007/Z1 (134510) - 1.8.2022
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 12320 (165123) - 1.8.2022
Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62264-6 (182002) - 1.8.2022
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 6: Model služby zpracování zpráv (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62439-2-ed.2:2018/Z1 (184022) - 1.8.2022
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62439-2-ed.3 (184022) - 1.8.2022
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 62439-3-ed.3:2018/Z1 (184022) - 1.8.2022
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62439-3-ed.4 (184022) - 1.8.2022
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1447.80 Kč

ČSN EN 17084 (280162) - 1.8.2022
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent.
434.00 Kč

ČSN EN 3830 (311706) - 1.8.2022
Letectví a kosmonautika - Elektrický systém - Analýza zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2713-012 (311724) - 1.8.2022
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) - Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-705 (311725) - 1.8.2022
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-3 (333160) - 1.8.2022
Větrné elektrárny - Část 50-3: Využití lidarů umístěných na gondole k měření větru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61936-1-ed.2 (333201) - 1.8.2022
Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV - Část 1: AC.
768.00 Kč

ČSN EN 61936-1:2011/Z1 (333201) - 1.8.2022
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla.
29.00 Kč

ČSN EN 50131-2-2-ed.2:2018/Z1 (334591) - 1.8.2022
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory.
29.00 Kč

ČSN EN 50131-2-2-ed.3 (334591) - 1.8.2022
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory.
543.00 Kč

ČSN EN 50131-2-3-ed.2 (334591) - 1.8.2022
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory.
434.00 Kč

ČSN EN 50131-2-3:2009/Z2 (334591) - 1.8.2022
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61850-7-420-ed.2 (334850) - 1.8.2022
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
3180.60 Kč

ČSN EN 61850-7-420:2010/Z1 (334850) - 1.8.2022
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61970-456-ed.2:2018/Z1 (334910) - 1.8.2022
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61970-456-ed.3 (334910) - 1.8.2022
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 50215-ed.2:2010/Z1 (341565) - 1.8.2022
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61133 (341565) - 1.8.2022
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu.
567.00 Kč

ČSN EN 60695-2-10-ed.2:2014/Z1 (345615) - 1.8.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-10-ed.3 (345615) - 1.8.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup.
338.00 Kč

ČSN EN 60695-2-11-ed.2:2015/Z1 (345615) - 1.8.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-11-ed.3 (345615) - 1.8.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT).
223.00 Kč

ČSN EN 60695-2-12-ed.2:2011/Z1 (345615) - 1.8.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-12-ed.3 (345615) - 1.8.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-5-1-ed.2 (345615) - 1.8.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Obecný návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-7-2-ed.2 (345615) - 1.8.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60695-7-2:2012/Z1 (345615) - 1.8.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod.
29.00 Kč

ČSN EN 61557-1-ed.2:2007/Z1 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-1-ed.3 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-12-ed.2 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-12-ed.2:2022/A1 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD).
338.00 Kč

ČSN EN 61557-12:2009/Z1 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů.
29.00 Kč

ČSN EN 61557-2-ed.2:2007/Z1 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-2-ed.3 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor.
186.00 Kč

ČSN EN 61557-4-ed.2:2007/Z1 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-4-ed.3 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu.
223.00 Kč

ČSN EN 61557-5-ed.2:2007/Z1 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-5-ed.3 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Odpor uzemnění.
223.00 Kč

ČSN EN 61557-6-ed.2:2008/Z1 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-6-ed.3 (356230) - 1.8.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT.
223.00 Kč

ČSN EN 61010-2-040-ed.2:2019/Z2 (356502) - 1.8.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-040-ed.3 (356502) - 1.8.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na mycí a dezinfekční zařízení používaná k působení na zdravotnické materiály.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63182-3 (358473) - 1.8.2022
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 3: E-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z52 (360340) - 1.8.2022
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-29-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.8.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.3:2009/A12 (361045) - 1.8.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.3:2009/A2 (361045) - 1.8.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-105-ed.2:2022/A1 (361050) - 1.8.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-105-ed.2:2022/A11 (361050) - 1.8.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-29-ed.3 (361050) - 1.8.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-29-ed.3:2022/A1 (361050) - 1.8.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií.
186.00 Kč

ČSN EN 60891-ed.2:2010/Z1 (364601) - 1.8.2022
Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60891-ed.3 (364601) - 1.8.2022
Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62985:2020/Oprava1 (364773) - 1.8.2022
Metody pro výpočet odhadů dávky specifických podle velikosti (SSDE) ve výpočetní tomografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-35 (364801) - 1.8.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví.
567.00 Kč

ČSN EN 60601-2-41-ed.2:2010/Z2 (364801) - 1.8.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-41-ed.3 (364801) - 1.8.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel.
543.00 Kč

ČSN EN 80601-2-35:2010/Z2 (364801) - 1.8.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 81001-5-1 (364880) - 1.8.2022
Zdravotnický software a bezpečnost, účinnost a ochrana zdravotnických IT systémů - Část 5-1: Činnosti v životním cyklu produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62368-1-ed.2+A11:2021/Oprava1 (367000) - 1.8.2022
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60825-1-ed.3:2015/A11/Oprava2 (367750) - 1.8.2022
Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17749 (389236) - 1.8.2022
Hasicí zařízení v komerčních kuchyních - Navrhování, dokumentace a požadavky na zkoušky - Postupy požárních zkoušek pro prostory za filtry a potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - 1.8.2022
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k cementování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10264-2 (421072) - 1.8.2022
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro obecné použití.
223.00 Kč

ČSN EN 941 (421423) - 1.8.2022
Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro všeobecné použití - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 851 (421424) - 1.8.2022
Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro výrobu kuchyňského nádobí - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 12020-1 (421461) - 1.8.2022
Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 1: Technické dodací předpisy.
186.00 Kč

ČSN ISO 23345 (421672) - 1.8.2022
Klenoty a drahé kovy - Nedestruktivní potvrzení ryzosti drahých kovů použitím metody ED-XRF. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-10 (450027) - 1.8.2022
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 10: Námořní geofyzikální výzkumy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17550 (467068) - 1.8.2022
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení karotenoidů v krmných směsích a premixech pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí (HPLC-UV).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17962:2016/A1 (473010) - 1.8.2022
Zemědělské stroje - Secí zařízení - Minimalizace účinků výfuku ventilátoru pneumatických systémů na životní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 6658 (560050) - 1.8.2022
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4833-1:2014/A1 (560083) - 1.8.2022
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4833-2:2014/A1 (560083) - 1.8.2022
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
120.00 Kč

ČSN ISO 13722 (560129) - 1.8.2022
Mikrobiologie potravinového řetězce - Stanovení počtu bakterií rodu Brochotrix - Technika počítání kolonií. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8985 (643310) - 1.8.2022
Plasty - Ethylenvinylacetátové kopolymery (EVAC) termoplastů - Stanovení obsahu vinylacetátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11295 (646402) - 1.8.2022
Plastové potrubní systémy používané pro sanaci potrubí - Klasifikace a přehled strategických, taktických a provozních činností (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16486-4 (646409) - 1.8.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 4: Ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8222:2020/A1 (656044) - 1.8.2022
Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Odměrné nádoby, zkušební nádrže a terénní měřidla (včetně vzorců pro vlastnosti kapalin a materiálů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15984 (656488) - 1.8.2022
Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10365 (668509) - 1.8.2022
Lepidla - Označení hlavních typů porušení lepeného spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17463 (673118) - 1.8.2022
Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12012-4+A1 (691602) - 1.8.2022
Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20430 (691700) - 1.8.2022
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 1744-4 (721196) - 1.8.2022
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti filerů pro asfaltové směsi na vodu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-4 (730511) - 1.8.2022
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10052 (730541) - 1.8.2022
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení in situ - Zjednodušená metoda.
350.00 Kč

ČSN EN 384+A2 (731712) - 1.8.2022
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14081-2+A1 (732823) - 1.8.2022
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14081-3 (732823) - 1.8.2022
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17467 (735994) - 1.8.2022
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení zbytkové deformace syntetického nebo organického výplňového granulátu po statickém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-15 (736160) - 1.8.2022
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-49 (736160) - 1.8.2022
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12697-7 (736160) - 1.8.2022
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 7: Stanovení objemové hmotnosti živičných vzorků pomocí gama záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16165 (744506) - 1.8.2022
Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení.
434.00 Kč

ČSN EN 17352 (747043) - 1.8.2022
Elektricky ovládané zařízení pro ovládání vstupu pro pěší - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19574 (795646) - 1.8.2022
Obuv a části obuvi - Kvalitativní zkušební metoda pro posouzení antifungální aktivity (zkouška růstu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24032 (836454) - 1.8.2022
Kvalita půdy - Uzavřený chov hlemýžďů na místě pro posuzování bioakumulace kontaminantů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16166 (838150) - 1.8.2022
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16559 (838200) - 1.8.2022
Tuhá biopaliva - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-4 (852703) - 1.8.2022
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 4: Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20776-2-ed.2 (857006) - 1.8.2022
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti ve srovnání s referenční metodou mikroředění v tekuté půdě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20776-2:2009/Z1 (857006) - 1.8.2022
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti.
29.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-8-V1.1.1 (875031) - 1.8.2022
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, středních/krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 8: Povolení rádiového zařízení DSC s možností dálkového ovládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V13.2.1 (875111) - 1.8.2022
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 303363-1-V1.1.1 (878805) - 1.8.2022
Snímače dohledového radaru řízení letového provozu - Sekundární dohledový radar (SSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Dotazovač SSR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

TNI CEN/TR 16411 (943460) - 1.8.2022
Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - 1.8.2022
Kódy pro reprezentaci názvů zemí a jejich částí - Část 1: Kód země.
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.