Nové normy ČSN za srpen 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 6926 (011616) - 1.8.2016
Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 389-3 (011630) - 1.8.2016
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 12901-2 (012004) - 1.8.2016
Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding.
493.90 Kč

ČSN EN 13018 (015037) - 1.8.2016
Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17575-1 (018385) - 1.8.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 1: Zpoplatňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17575-2 (018385) - 1.8.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 2: Komunikace a propojení s nižšími vrstvami (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17575-3 (018385) - 1.8.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 3: Kontextová data (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 1891-2 (021003) - 1.8.2016
Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav.
515.90 Kč

ČSN EN 12309-2:2015/Oprava1 (061520) - 1.8.2016
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 88-1+A1 (061801) - 1.8.2016
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 331-ed.2 (134120) - 1.8.2016
Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov.
394.90 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366) - 1.8.2016
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm.
317.90 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - 1.8.2016
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky.
317.90 Kč

ČSN EN 61804-4 (184003) - 1.8.2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.7.2023).
859.10 Kč

ČSN ISO 3310-2 (259611) - 1.8.2016
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - 1.8.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Vozíky s vlastním pohonem a proměnlivým vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - 1.8.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
317.90 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - 1.8.2016
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4165-001:2016/Oprava1 (311812) - 1.8.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-011 (311825) - 1.8.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 011: Zástrčka, velikost 1, bez montážních otvorů, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-013 (311825) - 1.8.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 013: Zástrčka, velikost 1, se zemnicím blokem, bez montážních otvorů, třídy B a F - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-131 (311825) - 1.8.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 131: Zástrčka s vodicím kolíkem do panelu, velikost 3, třídy C a D - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-351+A1 (330050) - 1.8.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení.
2861.40 Kč

ČSN 332000-7-722-ed.2 (332000) - 1.8.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel. (Platnost do 27.8.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60079-14-ed.4:2014/Oprava1 (332320) - 1.8.2016
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.
56.10 Kč

ČSN EN 61400-13 (333160) - 1.8.2016
Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 50341-2-4 (333300) - 1.8.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61000-4-13:2003/A2 (333432) - 1.8.2016
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 61850-7-410-ed.2:2013/A1 (334850) - 1.8.2016
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení.
202.40 Kč

ČSN EN 54-22 (342710) - 1.8.2016
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot.
539.00 Kč

TNI 343100 (343100) - 1.8.2016
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3.
493.90 Kč

ČSN EN 62631-3-3 (346462) - 1.8.2016
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-3: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Izolační odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50200-ed.3 (347105) - 1.8.2016
Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech.
317.90 Kč

ČSN EN 60317-59 (347307) - 1.8.2016
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 59: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 240 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50289-1-17 (347819) - 1.8.2016
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-17: Elektrické zkušební metody - Vnější přeslech ExNEXT a ExFEXT (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 61800-7-1-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-1: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Definice rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61800-7-201-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1151.40 Kč

ČSN EN 61800-7-202-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1698.60 Kč

ČSN EN 61800-7-203-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1185.60 Kč

ČSN EN 61800-7-204-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2223.00 Kč

ČSN EN 61800-7-301-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 61800-7-302-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61800-7-303-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61800-7-304-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 4 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 60603-7-81 (354620) - 1.8.2016
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-81: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60393-2 (358195) - 1.8.2016
Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace: Potenciometry ovládané vodicím šroubem a otočně nastavitelné potenciometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60393-5 (358195) - 1.8.2016
Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 5: Dílčí specifikace - Jednootáčkové nízkovýkonové drátové a nedrátové potenciometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60393-6 (358195) - 1.8.2016
Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 6: Dílčí specifikace - Nastavitelné potenciometry pro povrchovou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-14-1-ed.2 (358291) - 1.8.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení DZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60401-3-ed.2 (358460) - 1.8.2016
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 3: Doporučení k formátu dat uváděných v katalozích výrobců jader transformátorů a induktorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60424-1-ed.2 (358471) - 1.8.2016
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.5.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 60424-2-ed.2 (358471) - 1.8.2016
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.4.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60424-4-ed.2 (358471) - 1.8.2016
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 4: Toroidní jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.5.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 62317-6 (358475) - 1.8.2016
Feritová jádra - Rozměry - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.9.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 62047-26 (358775) - 1.8.2016
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 26: Popis a měřicí metody pro mikrostruktury zářezů a jehel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61189-3-719 (359039) - 1.8.2016
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3-719: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji) - Monitorování změny odporu jednoho pokoveného otvoru (PTH) v průběhu teplotního cyklování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62326-20 (359072) - 1.8.2016
Desky s plošnými spoji - Část 20: Desky s plošnými spoji pro diody LED s vysokým jasem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62129-1 (359208) - 1.8.2016
Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 1: Optické spektrální analyzátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 60793-1-20-ed.2:2015/Oprava1 (359213) - 1.8.2016
Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61754-31 (359244) - 1.8.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 31: Druh optických konektorů typu N-FO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61755-3-32 (359256) - 1.8.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 3-32: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové termosetové epoxidové pravoúhlé ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60929-ed.4:2011/A1 (360596) - 1.8.2016
Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.3:2007/A12 (361045) - 1.8.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-37-ed.3:2003/A12 (361045) - 1.8.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-86-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.8.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-25-ed.5:2012/A2 (361050) - 1.8.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-8-ed.3:2016/A1 (361050) - 1.8.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 50229-ed.4:2016/Oprava1 (361060) - 1.8.2016
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce.
26.40 Kč

ČSN EN 50440 (361060) - 1.8.2016
Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 62841-2-11 (361510) - 1.8.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem.
306.90 Kč

ČSN EN 62841-3-10 (361510) - 1.8.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky.
317.90 Kč

ČSN EN 60730-2-6-ed.3 (361960) - 1.8.2016
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků.
317.90 Kč

ČSN EN 50342-1-ed.2 (364310) - 1.8.2016
Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61982-4 (364328) - 1.8.2016
Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro nikl-metalhydridové články a moduly.
202.40 Kč

ČSN EN 62087-1 (367004) - 1.8.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62087-3 (367004) - 1.8.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62087-4 (367004) - 1.8.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 4: Obrazová záznamová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62087-5 (367004) - 1.8.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 5: Set top boxy (STB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60728-5-ed.2 (367211) - 1.8.2016
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 5: Stanice systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 50600-2-5 (367260) - 1.8.2016
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50090-5-3-ed.2 (368051) - 1.8.2016
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62665-ed.2 (368619) - 1.8.2016
Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61669-ed.2 (368884) - 1.8.2016
Elektroakustika - Měření akustických provozních vlastností sluchadel na lidském uchu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61914-ed.2 (370550) - 1.8.2016
Kabelové příchytky pro elektrické instalace.
317.90 Kč

ČSN EN 50545-1:2012/A1 (378392) - 1.8.2016
Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku.
108.90 Kč

ČSN EN 1473 (386615) - 1.8.2016
Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 10027-2 (420011) - 1.8.2016
Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování.
306.90 Kč

ČSN EN 10139 (420043) - 1.8.2016
Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19905-1 (450027) - 1.8.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1915.20 Kč

ČSN EN ISO 4254-14 (470601) - 1.8.2016
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12460-5 (490163) - 1.8.2016
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 5: Extrakční postup zvaný "perforátorová metoda" (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5774 (635332) - 1.8.2016
Plastové hadice - Vyztužené textilií pro stlačený vzduch - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14420-8+A1 (635350) - 1.8.2016
Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 59 (644009) - 1.8.2016
Sklem vyztužené plasty - Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 18489 (646482) - 1.8.2016
Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování - Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB).
202.40 Kč

ČSN EN 438-1 (647501) - 1.8.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 1: Úvod a obecné informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 438-3 (647501) - 1.8.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 438-4 (647501) - 1.8.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 4: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 438-5 (647501) - 1.8.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 438-6 (647501) - 1.8.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 6: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16847 (654820) - 1.8.2016
Hnojiva - Stanovení komplexotvorných látek v hnojivech - Identifikace kyseliny heptaglukonové chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16319+A1 (654833) - 1.8.2016
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 14687-2 (656520) - 1.8.2016
Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 13924-1 (657202) - 1.8.2016
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální silniční asfalty - Část 1: Tvrdé silniční asfalty.
317.90 Kč

ČSN 657204 (657204) - 1.8.2016
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty.
169.40 Kč

ČSN EN 572-1+A1 (701010) - 1.8.2016
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 572-8+A1 (701010) - 1.8.2016
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4797 (704008) - 1.8.2016
Laboratorní sklo - Varné baňky s kuželovým zábrusem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3819 (704031) - 1.8.2016
Laboratorní sklo - Kádinky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 384 (704032) - 1.8.2016
Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Zásady navrhování a konstrukce odměrných přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 480-13 (722325) - 1.8.2016
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty.
108.90 Kč

ČSN EN 16578 (724873) - 1.8.2016
Keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty - Posouzení udržitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16283-3 (730511) - 1.8.2016
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Neprůzvučnost obvodových plášťů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1993-1-4:2008/NA-ed.A (731401) - 1.8.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1381 (731766) - 1.8.2016
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1382 (731767) - 1.8.2016
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1383 (731768) - 1.8.2016
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14081-1 (732823) - 1.8.2016
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.5.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 16475-7 (734245) - 1.8.2016
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 734400 (734400) - 1.8.2016
Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 12368-ed.2 (737042) - 1.8.2016
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla.
394.90 Kč

ČSN 737042 (737042) - 1.8.2016
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 1873+A1 (747716) - 1.8.2016
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 752106-1 (752106) - 1.8.2016
Hrazení bystřin a strží - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN EN 12050-1-ed.2 (756762) - 1.8.2016
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi.
317.90 Kč

ČSN EN 12050-2-ed.2 (756762) - 1.8.2016
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií.
317.90 Kč

ČSN EN 12050-3-ed.2 (756762) - 1.8.2016
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím.
394.90 Kč

ČSN EN 1420 (757331) - 1.8.2016
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14508 (760203) - 1.8.2016
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17881-1 (800331) - 1.8.2016
Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 1: Bromované zpomalovače hoření.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17881-2 (800331) - 1.8.2016
Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 2: Zpomalovače hoření na bázi fosforu.
169.40 Kč

ČSN EN 1307+A1 (804427) - 1.8.2016
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - 1.8.2016
Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12127-1 (832752) - 1.8.2016
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11197-ed.2 (852711) - 1.8.2016
Zdravotnické napájecí jednotky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15912 (856349) - 1.8.2016
Stomatologie - Žáruvzdorné hmoty a materiály pro modelování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301783-V2.1.1 (875102) - 1.8.2016
Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 597-1 (910236) - 1.8.2016
Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta.
202.40 Kč

ČSN EN 597-2 (910236) - 1.8.2016
Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky.
202.40 Kč

ČSN EN 12520 (910602) - 1.8.2016
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na bytový sedací nábytek.
169.40 Kč

ČSN EN 12521 (910802) - 1.8.2016
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na bytové stoly.
169.40 Kč

ČSN EN 16630 (940202) - 1.8.2016
Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití - Obecné požadavky a metody zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN 1972 (940911) - 1.8.2016
Potápěčská výzbroj - Šnorchly - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16804 (940917) - 1.8.2016
Potápěčská výzbroj - Potápěčské ploutve s otevřenou patou - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16805 (940918) - 1.8.2016
Potápěčská výzbroj - Potápěčská maska - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 16918 (943030) - 1.8.2016
Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 28706-4 (945040) - 1.8.2016
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28765 (945071) - 1.8.2016
Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19119 (979838) - 1.8.2016
Geografická informace - Služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)