Nové normy ČSN za únor 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2009 v 09:00


TNI 010115 (010115) - 1.2.2009
Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM).
768.00 Kč

ČSN ISO 10003 (010341) - 1.2.2009
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace.
434.00 Kč

ČSN BS 25999-1 (010370) - 1.2.2009
Management kontinuity činností organizace - Část 1: Soubor zásad.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 2151 (011655) - 1.2.2009
Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2).
350.00 Kč

ČSN EN 12549+A1 (011677) - 1.2.2009
Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 61355-1-ed.2 (013721) - 1.2.2009
Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16151 (038123) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12732 (038140) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Měření elektrochemické potenciokinetické reaktivace s využitím záznamu dvojité smyčky (na základě Číhalovy metody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15324 (038149) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17081 (038152) - 1.2.2009
Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-8 (038172) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-9 (038172) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11782-1 (038177) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 1: Zkoušky cyklováním do porušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11782-2 (038177) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 2: Zkoušky šíření trhliny s použitím vzorků s vytvořenou trhlinou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17864 (038178) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Stanovení kritické teploty bodové koroze potenciostatickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17475 (038179) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Elektrochemické zkušební metody - Návody pro provádění potenciostatických a potenciodynamických polarizačních měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15329 (038195) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Hodnocení náchylnosti hliníkových slitin po jejich tepelném zpracování k mezikrystalové korozi anodickou polarizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10270 (038272) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech vodnými roztoky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16784-1 (038453) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 1: Návod pro provádění poloprovozního hodnocení přídavku inhibitorů na korozi a proces obrůstání mikroorganismy v otevřených recirkulačních systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16784-2 (038453) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 2: Využití poloprovozního zkušebního zařízení pro hodnocení programů úpravy chladicí vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15012-2 (050682) - 1.2.2009
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 2: Stanovení minimální rychlosti průtoku vzduchu odsávačů a hubic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14175 (052510) - 1.2.2009
Svařovací materiály - Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - 1.2.2009
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - 1.2.2009
Svařovací materiály - Drátové elektrody a svarové kovy pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - 1.2.2009
Svařovací materiály - Tyčinky, dráty a svarové kovy pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17632 (055501) - 1.2.2009
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11117 (078608) - 1.2.2009
Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN 62256 (085022) - 1.2.2009
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů. (Platnost do 4.7.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 15240 (120014) - 1.2.2009
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů.
350.00 Kč

ČSN EN 15423 (127041) - 1.2.2009
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13141-10 (127131) - 1.2.2009
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 10: Vlhkostně řízené odváděcí vyústky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13141-9 (127131) - 1.2.2009
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 9: Vlhkostně řízené přiváděcí vyústky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1591-3 (131551) - 1.2.2009
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 3: Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1591-4 (131551) - 1.2.2009
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 4: Kvalifikace personálu odpovědného za montáž šroubových spojů na zařízeních podléhajících směrnici pro tlaková zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN 200 (137102) - 1.2.2009
Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 61784-1-ed.2 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnic pole (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
1607.40 Kč

ČSN EN 61784-2 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnic pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
1204.00 Kč

ČSN EN 61784-3 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
543.00 Kč

ČSN EN 61784-3-1 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
593.00 Kč

ČSN EN 61784-3-2 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
1377.00 Kč

ČSN EN 61784-3-3 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
945.00 Kč

ČSN EN 61784-3-6 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
768.00 Kč

ČSN EN 61784-5-10 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.10.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 61784-5-11 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.10.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 61784-5-2 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.10.2014).
1159.00 Kč

ČSN EN 61784-5-3 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.10.2014).
945.00 Kč

ČSN EN 61784-5-6 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.10.2014).
567.00 Kč

ČSN EN 61918 (184021) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.10.2016).
1159.00 Kč

ČSN EN 62439 (184022) - 1.2.2009
Vysoce použitelné automatizační sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2013).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.2.2009
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (ISO 11145: 2006) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - 1.2.2009
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimum požadavků na dokumentaci (ISO 11252: 2004) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.2.2009
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (ISO 11554: 2006) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1526+A1 (268851) - 1.2.2009
Bezpečnost motorových vozíků - Další požadavky na automatické funkce vozíků.
223.00 Kč

ČSN EN 12053+A1 (268891) - 1.2.2009
Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku.
223.00 Kč

ČSN EN 13059+A1 (268892) - 1.2.2009
Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací.
338.00 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - 1.2.2009
Aplikace RFID v přepravním řetězci - Kontejnery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 12644-1+A1 (270036) - 1.2.2009
Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání.
223.00 Kč

ČSN EN 12644-2+A1 (270036) - 1.2.2009
Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení.
186.00 Kč

ČSN EN 12643+A1 (277521) - 1.2.2009
Stroje pro zemní práce - Stroje na kolovém podvozku - Požadavky na řízení.
223.00 Kč

ČSN EN 3545-001 (311813) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teploty -55 °C až 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3545-002 (311813) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3545-009 (311813) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 009: Ochranný kryt pro zástrčku a zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4626-001 (311824) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4626-002 (311824) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4626-003 (311824) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 003: Adaptér pro zástrčku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4626-004 (311824) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 004: Adaptér pro zásuvku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4626-101 (311824) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt (podskupina) pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-100 (311925) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-603 (311925) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Jaderné záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-101 (311931) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 101: Ochranný kryt zásuvky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4640-003 (311933) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 003: Optická zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4640-004 (311933) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 004: Optická zásuvka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2950 (312043) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené hutní výrobky a části, ze žáruvzdorných slitin - Podmínky pro makrografickou a mikrografickou zkoušku - Atlas struktur a vad (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 2786 (318220) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrolytické nanášení povlaků stříbra na spojovací součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 55025-ed.2 (334285) - 1.2.2009
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2019).
1159.00 Kč

ČSN EN 50136-1-5 (334596) - 1.2.2009
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-5: Požadavky na paketově přepínanou síť PSN. (Platnost do 26.12.2014).
120.00 Kč

ČSN EN 50486 (334598) - 1.2.2009
Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech.
338.00 Kč

ČSN EN 54-20:2007/Oprava1 (342710) - 1.2.2009
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče.
29.00 Kč

ČSN EN 54-24 (342710) - 1.2.2009
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory.
543.00 Kč

ČSN EN 14604:2006/Oprava1 (342711) - 1.2.2009
Autonomní hlásiče kouře.
29.00 Kč

ČSN EN 50408 (343010) - 1.2.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.2.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 60695-8-1-ed.2 (345615) - 1.2.2009
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Všeobecný návod. (Platnost do 20.12.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 60317-0-1-ed.2 (347307) - 1.2.2009
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Všeobecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu. (Platnost do 11.11.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 50382-1 (347665) - 1.2.2009
Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 50382-2 (347665) - 1.2.2009
Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2: Jednožilové kabely s izolací ze silikonové pryže pro teploty 120 °C nebo 150 °C.
338.00 Kč

ČSN EN 50290-4-2 (347820) - 1.2.2009
Komunikační kabely - Část 4-2: Všeobecně k používání kabelů - Pokyn pro použití. (Platnost do 16.9.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 60076-6 (351001) - 1.2.2009
Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky.
768.00 Kč

ČSN EN 60255-22-2-ed.2 (353522) - 1.2.2009
Elektrická relé - Část 22: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Oddíl 2: Zkoušky elektrostatickým výbojem (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.6.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 60255-22-4-ed.2 (353522) - 1.2.2009
Elektrická relé - Část 22-4: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.6.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 60861 (356567) - 1.2.2009
Zařízené pro monitorování radionuklidů v kapalných výpustích a povrchových vodách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61753-084-2:2008/Oprava1 (359255) - 1.2.2009
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 084-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WWDM 980 / 1550 nm pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61318 (359721) - 1.2.2009
Práce pod napětím - Posuzování shody nástrojů, předmětů a zařízení. (Platnost do 3.8.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-108 (361045) - 1.2.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry.
223.00 Kč

ČSN EN 61646-ed.2 (364633) - 1.2.2009
Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 28.4.2020 dle V 10/17 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 61215-1-2 (36 4631) z 1.10.2017). (Platnost do 5.5.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 60601-1-9 (364801) - 1.2.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí.
350.00 Kč

ČSN EN 50475 (367915) - 1.2.2009
Základní normy pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím při provozu rádiových vysílačů v pásmech středních a krátkých vln (3 MHz až 30 MHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50476 (367916) - 1.2.2009
Norma výrobku k prokazování shody rozhlasových vysílacích stanic s referenčními úrovněmi a základními omezeními týkající se vystavení veřejnosti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (3 MHz až 30 MHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1332-3 (369747) - 1.2.2009
Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 3: Skupinové klávesnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860) - 1.2.2009
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 7: Data časových řad podpisu/značky.
338.00 Kč

ČSN EN 45510-2-9 (380210) - 1.2.2009
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-1 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 1: Metody kalibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-10 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-11 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-4 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-6 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 6: Zdroje diferenčního tlaku pro zvukové proudění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-8 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15796 (385623) - 1.2.2009
Analýza plynů - Sledování a zpracování systematických chyb (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16664 (385625) - 1.2.2009
Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13348 (421523) - 1.2.2009
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 27971 (461028) - 1.2.2009
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15585 (461079) - 1.2.2009
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Stanovení zrn v procentech, která částečně nebo zcela ztratila sklovitost a výpočet sklovitých zrn v procentech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15587 (461080) - 1.2.2009
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.) a ječmeni (Hordeum vulgare L.) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15465 (461082) - 1.2.2009
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Obecné pokyny pro měření barvy semoliny instrumentálními metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15731 (461084) - 1.2.2009
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při upravené hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13906 (467023) - 1.2.2009
Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-1 (490094) - 1.2.2009
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-2 (490095) - 1.2.2009
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou ) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14342+A1 (492109) - 1.2.2009
Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 707 (570003) - 1.2.2009
Mléko a mléčné výrobky - Návod na odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 34-2 (621438) - 1.2.2009
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7326 (635212) - 1.2.2009
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozónu za statických podmínek.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1167-4 (643124) - 1.2.2009
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav.
186.00 Kč

ČSN EN 15451 (654854) - 1.2.2009
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného EDDHSA iontovou párovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15452 (654855) - 1.2.2009
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA reverzní fázovou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15749 (654874) - 1.2.2009
Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15688 (654875) - 1.2.2009
Hnojiva - Stanovení inhibitoru ureázy N-(n-butyl)thiofosforečnan triamidu (NBPT) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15750 (654876) - 1.2.2009
Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku v hnojivech obsahujících dusík pouze jako dusičnanový, amonný a amidický dvěma rozdílnými metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15199-3 (656116) - 1.2.2009
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 589 (656503) - 1.2.2009
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15324 (657111) - 1.2.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekviviskózní teploty založené na viskozitě při nízkém smyku na dynamickém smykovém reometru v nízkofrekvenčním oscilačním modu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10601 (671416) - 1.2.2009
Pigmenty ze železité slídy pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15181-4 (673049) - 1.2.2009
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 4: Stanovení koncentrace pyridin-trifenylboranu (PTPB) v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15181-5 (673049) - 1.2.2009
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 5: Výpočet rychlosti uvolňování tolylfluanidu a dichlofluanidu stanovením koncentrace dimethyltolylsulfamidu (DMST) a dimethylfenylsulfamidu (DMSA) v extraktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1248 (673070) - 1.2.2009
Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21227-4 (673070) - 1.2.2009
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 4: Vyhodnocení nitkové koroze (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15608 (681130) - 1.2.2009
Povrchově aktivní látky - Kvantitativní stanovení volných mastných kyselin v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 690012:1984/Z4 (690012) - 1.2.2009
Tlakové nádoby stabilní - Provozní požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 1612-1+A1 (691287) - 1.2.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací jednotky.
186.00 Kč

ČSN EN 1612-2+A1 (691287) - 1.2.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na reakční tvářecí linky.
338.00 Kč

ČSN EN 1417+A1 (691288) - 1.2.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 289+A1 (691289) - 1.2.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Lisy - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12013+A1 (691310) - 1.2.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětiče - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1893 (726036) - 1.2.2009
Žárovzdorné výrobky - Stanovení únosnosti v žáru - Diferenční metoda při stoupající teplotě.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - 1.2.2009
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3382-2 (730534) - 1.2.2009
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - 1.2.2009
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - 1.2.2009
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14683 (730561) - 1.2.2009
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - 1.2.2009
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10456 (730574) - 1.2.2009
Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot.
350.00 Kč

ČSN EN 1993-3-1:2008/Oprava1 (731431) - 1.2.2009
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry.
29.00 Kč

ČSN EN 1994-1-2:2006/Oprava2 (731470) - 1.2.2009
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
29.00 Kč

ČSN EN 1999-1-1 (731501) - 1.2.2009
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce.
1204.00 Kč

ČSN EN 1999-1-3 (731501) - 1.2.2009
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu.
593.00 Kč

ČSN EN 13384-1+A2 (734206) - 1.2.2009
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny.
593.00 Kč

ČSN EN 1857+A1 (734208) - 1.2.2009
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky.
434.00 Kč

ČSN EN 14989-2 (734242) - 1.2.2009
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-2 (734400) - 1.2.2009
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 2: Plánování městské výstavby.
350.00 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - 1.2.2009
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě.
223.00 Kč

ČSN EN 1994-2:2007/Oprava1 (736210) - 1.2.2009
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty.
29.00 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - 1.2.2009
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly.
434.00 Kč

ČSN EN 12812 (738108) - 1.2.2009
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15500 (738536) - 1.2.2009
Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Elektronická zařízení pro zónovou regulaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 130 (747034) - 1.2.2009
Metody zkoušení dveří - Zkouška změny tuhosti dveřních křídel při opakovaném kroucení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 506 (747714) - 1.2.2009
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu.
350.00 Kč

ČSN EN 508-1 (747715) - 1.2.2009
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel.
434.00 Kč

ČSN EN 508-2 (747715) - 1.2.2009
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník.
350.00 Kč

ČSN EN 508-3 (747715) - 1.2.2009
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel.
350.00 Kč

ČSN EN 13194 (755829) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová.
223.00 Kč

ČSN EN 12672 (755830) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný.
223.00 Kč

ČSN EN 12933 (755839) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová.
338.00 Kč

ČSN EN 12678 (755840) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný.
338.00 Kč

ČSN EN 12931 (755841) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý.
338.00 Kč

ČSN EN 12932 (755842) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát.
338.00 Kč

ČSN EN 13176 (755882) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol.
223.00 Kč

ČSN 757143:1991/Z1 (757143) - 1.2.2009
Jakost vod. Jakost vody pro závlahu.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 17226-1 (793886) - 1.2.2009
Usně - Chemické určení obsahu formaldehydu - Část 1: Metody používající vysokorychlostní kapalinovou chromatografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17226-2 (793886) - 1.2.2009
Usně - Chemické určení obsahu formaldehydu - Část 2: Metody používající kalorimetrickou analýzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15598 (800815) - 1.2.2009
Textilie - Froté tkaniny - Metody zkoušení pro zjišťování pevnosti zakotvení smyčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10321 (806126) - 1.2.2009
Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15382 (806194) - 1.2.2009
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15381 (806195) - 1.2.2009
Geotextilie a výroky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na dlážděné a asfaltové povrchy vozovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15674 (834788) - 1.2.2009
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Návod k vypracování normovaných metod.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15675 (834789) - 1.2.2009
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025: 2005 pro periodická měření emisí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-15 (835801) - 1.2.2009
Vnitřní ovzduší - Část 15: Stanovení oxidu dusičitého (NO2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-4 (847150) - 1.2.2009
Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15546-1 (852112) - 1.2.2009
Spoje s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10524-4 (852750) - 1.2.2009
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily (ISO 10524-4: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5359 (852760) - 1.2.2009
Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny (ISO 5359: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9170-1 (852761) - 1.2.2009
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9170-2 (852761) - 1.2.2009
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetických plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15002 (852765) - 1.2.2009
Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1041 (855201) - 1.2.2009
Informace výrobce zdravotnických prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 10993-20 (855220) - 1.2.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 20: Zásady a metody imunotoxikologického zkoušení zdravotnických prostředků.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 22367 (855232) - 1.2.2009
Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování. (Platnost do 31.3.2023).
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20993 (855233) - 1.2.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Pokyny k procesu řízení rizika.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - 1.2.2009
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001: 2000 odpovídající správné výrobní praxi (GMP).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 8836 (855830) - 1.2.2009
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (ISO 8836: 2007) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3826-2 (855850) - 1.2.2009
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v instrukčních letácích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3823-2:2003/A1 (856002) - 1.2.2009
Stomatologie - Rotační nástroje - Část 2: Dokončovací vrtáčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11143 (856086) - 1.2.2009
Stomatologické vybavení - Separátory amalgámu (ISO 11143: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8537 (856172) - 1.2.2009
Sterilní injekční stříkačky na inzulin pro jedno použití s jehlou nebo bez jehly (ISO 8537: 2007) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15398 (917888) - 1.2.2009
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Normalizované symboly pro podlahové krytiny.
338.00 Kč

ČSN EN 1176-1 (940515) - 1.2.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.10.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 1176-3 (940515) - 1.2.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky. (Platnost do 31.10.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 1176-4 (940515) - 1.2.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky. (Platnost do 31.10.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 1176-5 (940515) - 1.2.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče.
223.00 Kč

ČSN EN 1176-7 (940515) - 1.2.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz.
186.00 Kč

ČSN EN 15288-2 (940920) - 1.2.2009
Plavecké bazény - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19134 (979850) - 1.2.2009
Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Multimodální trasování a navigace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19132 (979851) - 1.2.2009
Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.