Nové normy ČSN za únor 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2009 v 09:00


TNI 010115 (010115) - 1.2.2009
Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM).
698.50 Kč

ČSN ISO 10003 (010341) - 1.2.2009
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace.
394.90 Kč

ČSN BS 25999-1 (010370) - 1.2.2009
Management kontinuity činností organizace - Část 1: Soubor zásad.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 2151 (011655) - 1.2.2009
Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2).
317.90 Kč

ČSN EN 12549+A1 (011677) - 1.2.2009
Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 61355-1-ed.2 (013721) - 1.2.2009
Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16151 (038123) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12732 (038140) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Měření elektrochemické potenciokinetické reaktivace s využitím záznamu dvojité smyčky (na základě Číhalovy metody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15324 (038149) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17081 (038152) - 1.2.2009
Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7539-8 (038172) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7539-9 (038172) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11782-1 (038177) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 1: Zkoušky cyklováním do porušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11782-2 (038177) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 2: Zkoušky šíření trhliny s použitím vzorků s vytvořenou trhlinou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17864 (038178) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Stanovení kritické teploty bodové koroze potenciostatickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17475 (038179) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Elektrochemické zkušební metody - Návody pro provádění potenciostatických a potenciodynamických polarizačních měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15329 (038195) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Hodnocení náchylnosti hliníkových slitin po jejich tepelném zpracování k mezikrystalové korozi anodickou polarizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10270 (038272) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech vodnými roztoky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16784-1 (038453) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 1: Návod pro provádění poloprovozního hodnocení přídavku inhibitorů na korozi a proces obrůstání mikroorganismy v otevřených recirkulačních systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16784-2 (038453) - 1.2.2009
Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 2: Využití poloprovozního zkušebního zařízení pro hodnocení programů úpravy chladicí vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15012-2 (050682) - 1.2.2009
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 2: Stanovení minimální rychlosti průtoku vzduchu odsávačů a hubic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14175 (052510) - 1.2.2009
Svařovací materiály - Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - 1.2.2009
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - 1.2.2009
Svařovací materiály - Drátové elektrody a svarové kovy pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - 1.2.2009
Svařovací materiály - Tyčinky, dráty a svarové kovy pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17632 (055501) - 1.2.2009
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11117 (078608) - 1.2.2009
Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN 62256 (085022) - 1.2.2009
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů. (Platnost do 4.7.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 15240 (120014) - 1.2.2009
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů.
317.90 Kč

ČSN EN 15423 (127041) - 1.2.2009
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13141-10 (127131) - 1.2.2009
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 10: Vlhkostně řízené odváděcí vyústky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13141-9 (127131) - 1.2.2009
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 9: Vlhkostně řízené přiváděcí vyústky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1591-3 (131551) - 1.2.2009
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 3: Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1591-4 (131551) - 1.2.2009
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 4: Kvalifikace personálu odpovědného za montáž šroubových spojů na zařízeních podléhajících směrnici pro tlaková zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN 200 (137102) - 1.2.2009
Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 61784-1-ed.2 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnic pole (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
1607.40 Kč

ČSN EN 61784-2 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnic pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
1162.80 Kč

ČSN EN 61784-3 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
493.90 Kč

ČSN EN 61784-3-1 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
539.00 Kč

ČSN EN 61784-3-2 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
1413.60 Kč

ČSN EN 61784-3-3 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
859.10 Kč

ČSN EN 61784-3-6 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
698.50 Kč

ČSN EN 61784-5-10 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.10.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 61784-5-11 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.10.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 61784-5-2 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.10.2014).
1053.80 Kč

ČSN EN 61784-5-3 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.10.2014).
859.10 Kč

ČSN EN 61784-5-6 (184001) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.10.2014).
515.90 Kč

ČSN EN 61918 (184021) - 1.2.2009
Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.10.2016).
1053.80 Kč

ČSN EN 62439 (184022) - 1.2.2009
Vysoce použitelné automatizační sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2013).
1208.40 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.2.2009
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (ISO 11145: 2006) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - 1.2.2009
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimum požadavků na dokumentaci (ISO 11252: 2004) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.2.2009
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (ISO 11554: 2006) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1526+A1 (268851) - 1.2.2009
Bezpečnost motorových vozíků - Další požadavky na automatické funkce vozíků.
202.40 Kč

ČSN EN 12053+A1 (268891) - 1.2.2009
Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku.
202.40 Kč

ČSN EN 13059+A1 (268892) - 1.2.2009
Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací.
306.90 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - 1.2.2009
Aplikace RFID v přepravním řetězci - Kontejnery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 12644-1+A1 (270036) - 1.2.2009
Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání.
202.40 Kč

ČSN EN 12644-2+A1 (270036) - 1.2.2009
Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení.
169.40 Kč

ČSN EN 12643+A1 (277521) - 1.2.2009
Stroje pro zemní práce - Stroje na kolovém podvozku - Požadavky na řízení.
202.40 Kč

ČSN EN 3545-001 (311813) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teploty -55 °C až 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3545-002 (311813) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3545-009 (311813) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 009: Ochranný kryt pro zástrčku a zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4626-001 (311824) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4626-002 (311824) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4626-003 (311824) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 003: Adaptér pro zástrčku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4626-004 (311824) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 004: Adaptér pro zásuvku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4626-101 (311824) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt (podskupina) pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-100 (311925) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-603 (311925) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Jaderné záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-101 (311931) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 101: Ochranný kryt zásuvky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4640-003 (311933) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 003: Optická zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4640-004 (311933) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 004: Optická zásuvka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2950 (312043) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené hutní výrobky a části, ze žáruvzdorných slitin - Podmínky pro makrografickou a mikrografickou zkoušku - Atlas struktur a vad (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 2786 (318220) - 1.2.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrolytické nanášení povlaků stříbra na spojovací součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 61491:2000/Z2 (332201) - 1.2.2009
Elektrická zařízení průmyslových strojů - Sériové datové spojení pro komunikaci mezi řízeními a pohony v reálném čase.
26.40 Kč

ČSN EN 55025-ed.2 (334285) - 1.2.2009
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2019).
1053.80 Kč

ČSN EN 50136-1-5 (334596) - 1.2.2009
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-5: Požadavky na paketově přepínanou síť PSN. (Platnost do 26.12.2014).
108.90 Kč

ČSN EN 50486 (334598) - 1.2.2009
Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech.
306.90 Kč

ČSN EN 54-20:2007/Oprava1 (342710) - 1.2.2009
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče.
26.40 Kč

ČSN EN 54-24 (342710) - 1.2.2009
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory.
493.90 Kč

ČSN EN 14604:2006/Oprava1 (342711) - 1.2.2009
Autonomní hlásiče kouře.
26.40 Kč

ČSN EN 50408 (343010) - 1.2.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.2.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 60695-8-1-ed.2 (345615) - 1.2.2009
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Všeobecný návod. (Platnost do 20.12.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 60317-0-1-ed.2 (347307) - 1.2.2009
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Všeobecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu. (Platnost do 11.11.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 50382-1 (347665) - 1.2.2009
Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 50382-2 (347665) - 1.2.2009
Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2: Jednožilové kabely s izolací ze silikonové pryže pro teploty 120 °C nebo 150 °C.
306.90 Kč

ČSN EN 50290-4-2 (347820) - 1.2.2009
Komunikační kabely - Část 4-2: Všeobecně k používání kabelů - Pokyn pro použití. (Platnost do 16.9.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 60076-6 (351001) - 1.2.2009
Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky.
698.50 Kč

ČSN EN 60255-22-2-ed.2 (353522) - 1.2.2009
Elektrická relé - Část 22: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Oddíl 2: Zkoušky elektrostatickým výbojem (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.6.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 60255-22-4-ed.2 (353522) - 1.2.2009
Elektrická relé - Část 22-4: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.6.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 60861 (356567) - 1.2.2009
Zařízené pro monitorování radionuklidů v kapalných výpustích a povrchových vodách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61753-084-2:2008/Oprava1 (359255) - 1.2.2009
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 084-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WWDM 980 / 1550 nm pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61318 (359721) - 1.2.2009
Práce pod napětím - Posuzování shody nástrojů, předmětů a zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-108 (361045) - 1.2.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry.
202.40 Kč

ČSN EN 61646-ed.2 (364633) - 1.2.2009
Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 28.4.2020 dle V 10/17 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 61215-1-2 (36 4631) z 1.10.2017). (Platnost do 5.5.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 60601-1-9 (364801) - 1.2.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí.
317.90 Kč

ČSN EN 50475 (367915) - 1.2.2009
Základní normy pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím při provozu rádiových vysílačů v pásmech středních a krátkých vln (3 MHz až 30 MHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50476 (367916) - 1.2.2009
Norma výrobku k prokazování shody rozhlasových vysílacích stanic s referenčními úrovněmi a základními omezeními týkající se vystavení veřejnosti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (3 MHz až 30 MHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1332-3 (369747) - 1.2.2009
Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 3: Skupinové klávesnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860) - 1.2.2009
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 7: Data časových řad podpisu/značky.
306.90 Kč

ČSN EN 45510-2-9 (380210) - 1.2.2009
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6145-1 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 1: Metody kalibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6145-10 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6145-11 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6145-4 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6145-6 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 6: Zdroje diferenčního tlaku pro zvukové proudění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6145-8 (385615) - 1.2.2009
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15796 (385623) - 1.2.2009
Analýza plynů - Sledování a zpracování systematických chyb (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16664 (385625) - 1.2.2009
Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13348 (421523) - 1.2.2009
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 27971 (461028) - 1.2.2009
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15585 (461079) - 1.2.2009
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Stanovení zrn v procentech, která částečně nebo zcela ztratila sklovitost a výpočet sklovitých zrn v procentech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15587 (461080) - 1.2.2009
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.) a ječmeni (Hordeum vulgare L.) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15465 (461082) - 1.2.2009
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Obecné pokyny pro měření barvy semoliny instrumentálními metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15731 (461084) - 1.2.2009
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při upravené hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13906 (467023) - 1.2.2009
Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-1 (490094) - 1.2.2009
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-2 (490095) - 1.2.2009
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou ) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14342+A1 (492109) - 1.2.2009
Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 707 (570003) - 1.2.2009
Mléko a mléčné výrobky - Návod na odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 34-2 (621438) - 1.2.2009
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7326 (635212) - 1.2.2009
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozónu za statických podmínek.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1167-4 (643124) - 1.2.2009
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav.
169.40 Kč

ČSN EN 15451 (654854) - 1.2.2009
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného EDDHSA iontovou párovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15452 (654855) - 1.2.2009
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA reverzní fázovou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15749 (654874) - 1.2.2009
Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15688 (654875) - 1.2.2009
Hnojiva - Stanovení inhibitoru ureázy N-(n-butyl)thiofosforečnan triamidu (NBPT) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15750 (654876) - 1.2.2009
Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku v hnojivech obsahujících dusík pouze jako dusičnanový, amonný a amidický dvěma rozdílnými metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15199-3 (656116) - 1.2.2009
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 589 (656503) - 1.2.2009
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15324 (657111) - 1.2.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekviviskózní teploty založené na viskozitě při nízkém smyku na dynamickém smykovém reometru v nízkofrekvenčním oscilačním modu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10601 (671416) - 1.2.2009
Pigmenty ze železité slídy pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15181-4 (673049) - 1.2.2009
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 4: Stanovení koncentrace pyridin-trifenylboranu (PTPB) v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15181-5 (673049) - 1.2.2009
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 5: Výpočet rychlosti uvolňování tolylfluanidu a dichlofluanidu stanovením koncentrace dimethyltolylsulfamidu (DMST) a dimethylfenylsulfamidu (DMSA) v extraktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1248 (673070) - 1.2.2009
Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21227-4 (673070) - 1.2.2009
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 4: Vyhodnocení nitkové koroze (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15608 (681130) - 1.2.2009
Povrchově aktivní látky - Kvantitativní stanovení volných mastných kyselin v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 690012:1984/Z4 (690012) - 1.2.2009
Tlakové nádoby stabilní - Provozní požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 1612-1+A1 (691287) - 1.2.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací jednotky.
169.40 Kč

ČSN EN 1612-2+A1 (691287) - 1.2.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na reakční tvářecí linky.
306.90 Kč

ČSN EN 1417+A1 (691288) - 1.2.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 289+A1 (691289) - 1.2.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Lisy - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12013+A1 (691310) - 1.2.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětiče - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1893 (726036) - 1.2.2009
Žárovzdorné výrobky - Stanovení únosnosti v žáru - Diferenční metoda při stoupající teplotě.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - 1.2.2009
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3382-2 (730534) - 1.2.2009
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - 1.2.2009
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - 1.2.2009
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14683 (730561) - 1.2.2009
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - 1.2.2009
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10456 (730574) - 1.2.2009
Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot.
317.90 Kč

ČSN EN 1993-3-1:2008/Oprava1 (731431) - 1.2.2009
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry.
26.40 Kč

ČSN EN 1994-1-2:2006/Oprava2 (731470) - 1.2.2009
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
26.40 Kč

ČSN EN 1999-1-1 (731501) - 1.2.2009
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce.
1094.50 Kč

ČSN EN 1999-1-3 (731501) - 1.2.2009
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu.
539.00 Kč

ČSN EN 13384-1+A2 (734206) - 1.2.2009
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny.
539.00 Kč

ČSN EN 1857+A1 (734208) - 1.2.2009
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky.
394.90 Kč

ČSN EN 14989-2 (734242) - 1.2.2009
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-2 (734400) - 1.2.2009
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 2: Plánování městské výstavby.
317.90 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - 1.2.2009
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě.
202.40 Kč

ČSN EN 1994-2:2007/Oprava1 (736210) - 1.2.2009
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty.
26.40 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - 1.2.2009
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly.
394.90 Kč

ČSN EN 12812 (738108) - 1.2.2009
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15500 (738536) - 1.2.2009
Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Elektronická zařízení pro zónovou regulaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 130 (747034) - 1.2.2009
Metody zkoušení dveří - Zkouška změny tuhosti dveřních křídel při opakovaném kroucení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 506 (747714) - 1.2.2009
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu.
317.90 Kč

ČSN EN 508-1 (747715) - 1.2.2009
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel.
394.90 Kč

ČSN EN 508-2 (747715) - 1.2.2009
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník.
317.90 Kč

ČSN EN 508-3 (747715) - 1.2.2009
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel.
317.90 Kč

ČSN EN 13194 (755829) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová.
202.40 Kč

ČSN EN 12672 (755830) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný.
202.40 Kč

ČSN EN 12933 (755839) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová.
306.90 Kč

ČSN EN 12678 (755840) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný.
306.90 Kč

ČSN EN 12931 (755841) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý.
306.90 Kč

ČSN EN 12932 (755842) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát.
306.90 Kč

ČSN EN 13176 (755882) - 1.2.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol.
202.40 Kč

ČSN 757143:1991/Z1 (757143) - 1.2.2009
Jakost vod. Jakost vody pro závlahu.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 17226-1 (793886) - 1.2.2009
Usně - Chemické určení obsahu formaldehydu - Část 1: Metody používající vysokorychlostní kapalinovou chromatografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17226-2 (793886) - 1.2.2009
Usně - Chemické určení obsahu formaldehydu - Část 2: Metody používající kalorimetrickou analýzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15598 (800815) - 1.2.2009
Textilie - Froté tkaniny - Metody zkoušení pro zjišťování pevnosti zakotvení smyčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10321 (806126) - 1.2.2009
Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15382 (806194) - 1.2.2009
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15381 (806195) - 1.2.2009
Geotextilie a výroky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na dlážděné a asfaltové povrchy vozovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15674 (834788) - 1.2.2009
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Návod k vypracování normovaných metod.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15675 (834789) - 1.2.2009
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025: 2005 pro periodická měření emisí.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16000-15 (835801) - 1.2.2009
Vnitřní ovzduší - Část 15: Stanovení oxidu dusičitého (NO2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15883-4 (847150) - 1.2.2009
Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15546-1 (852112) - 1.2.2009
Spoje s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10524-4 (852750) - 1.2.2009
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily (ISO 10524-4: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5359 (852760) - 1.2.2009
Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny (ISO 5359: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9170-1 (852761) - 1.2.2009
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9170-2 (852761) - 1.2.2009
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetických plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15002 (852765) - 1.2.2009
Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1041 (855201) - 1.2.2009
Informace výrobce zdravotnických prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 10993-20 (855220) - 1.2.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 20: Zásady a metody imunotoxikologického zkoušení zdravotnických prostředků.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 22367 (855232) - 1.2.2009
Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování. (Platnost do 31.3.2023).
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 20993 (855233) - 1.2.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Pokyny k procesu řízení rizika.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - 1.2.2009
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001: 2000 odpovídající správné výrobní praxi (GMP).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 8836 (855830) - 1.2.2009
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (ISO 8836: 2007) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3826-2 (855850) - 1.2.2009
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v instrukčních letácích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3823-2:2003/A1 (856002) - 1.2.2009
Stomatologie - Rotační nástroje - Část 2: Dokončovací vrtáčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11143 (856086) - 1.2.2009
Stomatologické vybavení - Separátory amalgámu (ISO 11143: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8537 (856172) - 1.2.2009
Sterilní injekční stříkačky na inzulin pro jedno použití s jehlou nebo bez jehly (ISO 8537: 2007) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15398 (917888) - 1.2.2009
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Normalizované symboly pro podlahové krytiny.
306.90 Kč

ČSN EN 1176-1 (940515) - 1.2.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.10.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 1176-3 (940515) - 1.2.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky. (Platnost do 31.10.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 1176-4 (940515) - 1.2.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky. (Platnost do 31.10.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 1176-5 (940515) - 1.2.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče.
202.40 Kč

ČSN EN 1176-7 (940515) - 1.2.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz.
169.40 Kč

ČSN EN 15288-2 (940920) - 1.2.2009
Plavecké bazény - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19134 (979850) - 1.2.2009
Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Multimodální trasování a navigace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19132 (979851) - 1.2.2009
Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)