Nové normy ČSN za leden 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2014 v 09:00


ČSN EN ISO 14031 (010931) - 1.1.2014
Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 20906:2010/Amd.1 (011691) - 1.1.2014
Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť.
108.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005) - 1.1.2014
Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie.
306.90 Kč

ČSN EN 60848-ed.2 (013783) - 1.1.2014
Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - 1.1.2014
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 3452-1 (015018) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19232-1 (015031) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19232-2 (015031) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19232-3 (015031) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Třídy kvality obrazu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19232-4 (015031) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 19232-5 (015031) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu dvojdrátkovou měrkou.
108.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268) - 1.1.2014
Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata.
306.90 Kč

ČSN 018025 (018025) - 1.1.2014
Turistické značení.
317.90 Kč

TNI ISO/TR 21707 (018272) - 1.1.2014
Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS.
202.40 Kč

ČSN ISO 15638-2 (018318) - 1.1.2014
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 2: Parametry společné platformy používající CALM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 15638-3 (018318) - 1.1.2014
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telemetické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25110 (018387) - 1.1.2014
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 13906-1 (026001) - 1.1.2014
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 1: Tlačné pružiny.
317.90 Kč

ČSN EN 13906-2 (026001) - 1.1.2014
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 2: Tažné pružiny.
202.40 Kč

ČSN ISO 16539 (038124) - 1.1.2014
Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - "Suchá" a "mokrá" fáze při konstantní absolutní vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60721-2-2 (038900) - 1.1.2014
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Srážky a vítr.
169.40 Kč

ČSN EN 60974-5-ed.3 (052205) - 1.1.2014
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu. (Platnost do 6.3.2022).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11439 (078339) - 1.1.2014
Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech.
539.00 Kč

ČSN EN 15218 (143000) - 1.1.2014
Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory a s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.1.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.1.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.1.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12102 (143019) - 1.1.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 230-1 (200300) - 1.1.2014
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 445 (269006) - 1.1.2014
Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník.
515.90 Kč

ČSN 270142 (270142) - 1.1.2014
Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel.
202.40 Kč

ČSN 274002 (274002) - 1.1.2014
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů.
394.90 Kč

ČSN 274007 (274007) - 1.1.2014
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
317.90 Kč

ČSN EN 12159 (274403) - 1.1.2014
Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi.
493.90 Kč

ČSN EN 280 (275004) - 1.1.2014
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky. (Platnost do 28.2.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 474-5+A3 (277911) - 1.1.2014
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla.
317.90 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - 1.1.2014
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí.
515.90 Kč

ČSN EN 15273-1 (280340) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla.
1053.80 Kč

ČSN EN 15273-3 (280340) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí.
1053.80 Kč

ČSN EN 15437-2 (280542) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty.
202.40 Kč

ČSN EN 15954-1 (281010) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení.
394.90 Kč

ČSN EN 15954-2 (281010) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 15955-1 (281011) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení.
394.90 Kč

ČSN EN 15955-2 (281011) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN ISO 22178 (300637) - 1.1.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy.
317.90 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Požadavky (podle ISO 9001: 2000) a systémy kvality - Model zabezpečování kvality při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (podle ISO 9001: 1994).
306.90 Kč

ČSN EN 2043 (312050) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Obecné požadavky na kvalifikaci polotovaru (kromě výkovků a odlitků) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4262 (312162) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 200 mm - 690 MPa <= Rm <= 880 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4263 (312163) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 200 mm - 690 MPa <= Rm <= 960 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4503 (317043) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodorozpustného chloridu a síranu z vodných výluhů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4505 (317044) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály -Textilie - Zkušební metoda - Stanovení rozměrové stability (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4507 (317045) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodou extrahovatelných látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - 1.1.2014
Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy.
202.40 Kč

ČSN 332000-5-51-ed.3:2010/Z1 (332000) - 1.1.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.
26.40 Kč

ČSN IEC/TS 60479-2 (332010) - 1.1.2014
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska.
394.90 Kč

ČSN EN 60204-31-ed.2 (332200) - 1.1.2014
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů.
306.90 Kč

ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava2 (333565) - 1.1.2014
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.
26.40 Kč

ČSN EN 50152-1-ed.3:2013/A1 (333580) - 1.1.2014
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV.
108.90 Kč

ČSN EN 61850-10-ed.2 (334850) - 1.1.2014
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody.
539.00 Kč

ČSN EN 61968-11-ed.2 (334900) - 1.1.2014
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci.
1094.50 Kč

ČSN EN 60519-12 (335002) - 1.1.2014
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení. (Platnost do 2.3.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 62127-3:2008/A1 (340882) - 1.1.2014
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50123-3-ed.2:2003/A1 (341561) - 1.1.2014
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení.
108.90 Kč

ČSN EN 50123-4-ed.2:2003/A1 (341561) - 1.1.2014
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení.
108.90 Kč

ČSN EN 50110-1-ed.3 (343100) - 1.1.2014
Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60695-2-10-ed.2 (345615) - 1.1.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup.
306.90 Kč

ČSN EN 61083-2-ed.2 (345649) - 1.1.2014
Přístroje a software použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 2: Požadavky na software při zkouškách napěťovými a proudovými impulzy.
317.90 Kč

ČSN EN 60068-2-57-ed.2 (345791) - 1.1.2014
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu a sinusových impulzů.
394.90 Kč

ČSN EN 62068 (346230) - 1.1.2014
Elektroizolační materiály a systémy - Obecné metody hodnocení elektrické odolnosti při opakovaných napěťových impulzech.
202.40 Kč

ČSN EN 60243-1-ed.2 (346463) - 1.1.2014
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech.
306.90 Kč

ČSN EN 50288-1-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 50288-2-1-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50288-2-2-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50288-3-1-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50288-3-2-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50288-4-1-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50288-4-2-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50288-5-1-ed.2 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50288-5-2-ed.2 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50288-6-1-ed.2 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50288-6-2-ed.2 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50441-1-ed.2 (347825) - 1.1.2014
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1.
202.40 Kč

ČSN EN 50441-2-ed.2 (347825) - 1.1.2014
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1.
202.40 Kč

ČSN EN 50441-3 (347825) - 1.1.2014
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 3: Stíněné kabely - Třída 3.
202.40 Kč

ČSN EN 50441-4 (347825) - 1.1.2014
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 4: Kabely do 1200 MHz - Třída 3.
202.40 Kč

ČSN EN 62246-1-1 (353460) - 1.1.2014
Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Posuzování kvality. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2021).
515.90 Kč

ČSN EN 62683 (354102) - 1.1.2014
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací. (Platnost do 2.10.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 60286-3-ed.3 (358292) - 1.1.2014
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.2.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 61191-1-ed.2 (359041) - 1.1.2014
Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie. (Platnost do 19.10.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A13/Oprava3 (361045) - 1.1.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/Oprava1 (361045) - 1.1.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60312-1 (361060) - 1.1.2014
Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce. (Platnost do 2.1.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 60350-1 (361060) - 1.1.2014
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce. (Platnost do 4.11.2019).
539.00 Kč

ČSN EN 60350-2 (361060) - 1.1.2014
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce. (Platnost do 19.1.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 50580:2012/A1 (361551) - 1.1.2014
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Zvláštní požadavky na stříkací pistole.
56.10 Kč

ČSN EN 61427-1 (364365) - 1.1.2014
Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti.
202.40 Kč

ČSN EN 60601-1-3-ed.2:2008/A1 (364801) - 1.1.2014
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801) - 1.1.2014
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť.
698.50 Kč

ČSN EN 61996-1-ed.2 (367841) - 1.1.2014
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 50566 (367925) - 1.1.2014
Norma výrobku pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz). (Platnost do 24.7.2020).
108.90 Kč

ČSN EN 60268-3-ed.2 (368305) - 1.1.2014
Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.5.2021).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) - 1.1.2014
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika.
306.90 Kč

ČSN EN 62321-1 (369080) - 1.1.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 14957 (369189) - 1.1.2014
Informační technologie - Zobrazení hodnot datových prvků - Formát způsobu zápisu.
169.40 Kč

TPG 90001 (380900) - 29.1.2014
Názvosloví a zkratky v plynárenství.
130.00 Kč

TPG 92021 (380920) - 29.1.2014
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů.
221.00 Kč

ČSN EN ISO 13686 (386101) - 1.1.2014
Zemní plyn - Označování kvality.
493.90 Kč

ČSN 420462:1983/Z2 (420462) - 1.1.2014
Zkoušení kovů - Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 14998 (450642) - 1.1.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Podzemní zařízení - Kompletační příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14342 (492109) - 1.1.2014
Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 8587:2008/Amd.1 (560033) - 1.1.2014
Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška.
56.10 Kč

ČSN ISO 11056:2002/Amd.1 (560035) - 1.1.2014
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy.
56.10 Kč

ČSN ISO 3308 (569503) - 1.1.2014
Cigarety - Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Definice a standardní podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 7210 (569515) - 1.1.2014
Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Doplňkové metody zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11297-1 (646427) - 1.1.2014
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11297-3 (646427) - 1.1.2014
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
202.40 Kč

ČSN 656516:2013/Oprava1 (656516) - 1.1.2014
Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9038 (670690) - 1.1.2014
Zkouška trvalého hoření kapalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15682-1 (701572) - 1.1.2014
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15682-2 (701572) - 1.1.2014
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15286 (721460) - 1.1.2014
Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější).
394.90 Kč

ČSN EN 13043-ed.2 (721501) - 1.1.2014
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
394.90 Kč

ČSN EN 845-1 (722710) - 1.1.2014
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10545-9 (725110) - 1.1.2014
Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty.
108.90 Kč

ČSN EN 16205 (730538) - 1.1.2014
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12570:2001/A1 (730573) - 1.1.2014
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě.
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-10-ed.2 (731401) - 1.1.2014
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
202.40 Kč

ČSN EN 1993-1-10:2006/Z2 (731401) - 1.1.2014
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
26.40 Kč

ČSN 734230 (734230) - 1.1.2014
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.
317.90 Kč

ČSN EN 1992-2:2007/Z2 (736208) - 1.1.2014
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady.
108.90 Kč

ČSN 736214 (736214) - 1.1.2014
Navrhování betonových mostních konstrukcí.
202.40 Kč

ČSN EN 1932-ed.2 (746016) - 1.1.2014
Vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda a funkční hlediska.
394.90 Kč

ČSN EN 13330-ed.2 (746029) - 1.1.2014
Okenice - Náraz tvrdým tělesem a zabránění neoprávněnému vstupu - Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN 751400 (751400) - 1.1.2014
Hydrologické údaje povrchových vod.
202.40 Kč

ČSN 752935 (752935) - 1.1.2014
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.
202.40 Kč

ČSN EN 12056-3:2001/Z2 (756760) - 1.1.2014
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet.
26.40 Kč

ČSN 756760 (756760) - 1.1.2014
Vnitřní kanalizace.
493.90 Kč

TNI 757021 (757021) - 1.1.2014
Kvalita vod - Metoda přídavků standardu.
169.40 Kč

ČSN 757171 (757171) - 1.1.2014
Kvalita vod - Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy.
169.40 Kč

TNI 757364 (757364) - 1.1.2014
Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16118 (763101) - 1.1.2014
Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 105-B02 (800147) - 1.1.2014
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou.
317.90 Kč

ČSN EN 14143 (832244) - 1.1.2014
Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13688 (832701) - 1.1.2014
Ochranné oděvy - Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17380 (836350) - 1.1.2014
Kvalita půdy - Stanovení celkových kyanidů a snadno uvolnitelných kyanidů - Metoda kontinuální průtokové analýzy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23611-6 (836430) - 1.1.2014
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 6: Návod pro návrh programů vzorkování s půdními bezobratlými (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16172 (838132) - 1.1.2014
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků s použitím atomové absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou (GF-AAS).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10555-1 (855825) - 1.1.2014
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10555-3 (855825) - 1.1.2014
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 3: Centrální žilní katetry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10555-4 (855825) - 1.1.2014
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10555-5 (855825) - 1.1.2014
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 5: Periferní katetry zaváděné po jehle (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16498 (856372) - 1.1.2014
Stomatologie - Minimální soubor údajů pro klinické použití zubních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301908-19-V6.2.1 (875111) - 1.1.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-20-V6.2.1 (875111) - 1.1.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V6.2.1 (875111) - 1.1.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 4: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301444-V1.2.2 (876037) - 1.1.2014
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12503-4 (940349) - 1.1.2014
Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15649-2+A2 (940930) - 1.1.2014
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19152 (979872) - 1.1.2014
Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 13119 (981037) - 1.1.2014
Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)