Nové normy ČSN za leden 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2014 v 09:00


ČSN EN ISO 14031 (010931) - 1.1.2014
Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 20906:2010/Amd.1 (011691) - 1.1.2014
Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť.
120.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005) - 1.1.2014
Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie.
338.00 Kč

ČSN EN 60848-ed.2 (013783) - 1.1.2014
Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - 1.1.2014
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 3452-1 (015018) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19232-1 (015031) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19232-2 (015031) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19232-3 (015031) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Třídy kvality obrazu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19232-4 (015031) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 19232-5 (015031) - 1.1.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu dvojdrátkovou měrkou.
120.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268) - 1.1.2014
Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata.
338.00 Kč

ČSN 018025 (018025) - 1.1.2014
Turistické značení.
350.00 Kč

TNI ISO/TR 21707 (018272) - 1.1.2014
Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS.
223.00 Kč

ČSN ISO 15638-2 (018318) - 1.1.2014
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 2: Parametry společné platformy používající CALM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 15638-3 (018318) - 1.1.2014
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telemetické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25110 (018387) - 1.1.2014
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 13906-1 (026001) - 1.1.2014
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 1: Tlačné pružiny.
350.00 Kč

ČSN EN 13906-2 (026001) - 1.1.2014
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 2: Tažné pružiny.
223.00 Kč

ČSN ISO 16539 (038124) - 1.1.2014
Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - "Suchá" a "mokrá" fáze při konstantní absolutní vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60721-2-2 (038900) - 1.1.2014
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Srážky a vítr.
186.00 Kč

ČSN EN 60974-5-ed.3 (052205) - 1.1.2014
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu. (Platnost do 6.3.2022).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11439 (078339) - 1.1.2014
Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech.
593.00 Kč

ČSN EN 15218 (143000) - 1.1.2014
Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory a s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.1.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.1.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.1.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12102 (143019) - 1.1.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 230-1 (200300) - 1.1.2014
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 445 (269006) - 1.1.2014
Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník.
567.00 Kč

ČSN 270142 (270142) - 1.1.2014
Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel.
223.00 Kč

ČSN 274002 (274002) - 1.1.2014
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů.
434.00 Kč

ČSN 274007 (274007) - 1.1.2014
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
350.00 Kč

ČSN EN 12159 (274403) - 1.1.2014
Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi.
543.00 Kč

ČSN EN 280 (275004) - 1.1.2014
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky. (Platnost do 28.2.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 474-5+A3 (277911) - 1.1.2014
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla. (Platnost do 31.3.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - 1.1.2014
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí.
567.00 Kč

ČSN EN 15273-1 (280340) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla.
1159.00 Kč

ČSN EN 15273-3 (280340) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí.
1159.00 Kč

ČSN EN 15437-2 (280542) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty.
223.00 Kč

ČSN EN 15954-1 (281010) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení.
434.00 Kč

ČSN EN 15954-2 (281010) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 15955-1 (281011) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení.
434.00 Kč

ČSN EN 15955-2 (281011) - 1.1.2014
Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN ISO 22178 (300637) - 1.1.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy.
350.00 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Požadavky (podle ISO 9001: 2000) a systémy kvality - Model zabezpečování kvality při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (podle ISO 9001: 1994).
338.00 Kč

ČSN EN 2043 (312050) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Obecné požadavky na kvalifikaci polotovaru (kromě výkovků a odlitků) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4262 (312162) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 200 mm - 690 MPa <= Rm <= 880 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4263 (312163) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 200 mm - 690 MPa <= Rm <= 960 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4503 (317043) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodorozpustného chloridu a síranu z vodných výluhů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4505 (317044) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály -Textilie - Zkušební metoda - Stanovení rozměrové stability (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4507 (317045) - 1.1.2014
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodou extrahovatelných látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - 1.1.2014
Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy.
223.00 Kč

ČSN IEC/TS 60479-2 (332010) - 1.1.2014
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska.
434.00 Kč

ČSN EN 60204-31-ed.2 (332200) - 1.1.2014
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů.
338.00 Kč

ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava2 (333565) - 1.1.2014
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.
29.00 Kč

ČSN EN 50152-1-ed.3:2013/A1 (333580) - 1.1.2014
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV.
120.00 Kč

ČSN EN 61850-10-ed.2 (334850) - 1.1.2014
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody.
593.00 Kč

ČSN EN 61968-11-ed.2 (334900) - 1.1.2014
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci.
1204.00 Kč

ČSN EN 60519-12 (335002) - 1.1.2014
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení. (Platnost do 2.3.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 62127-3:2008/A1 (340882) - 1.1.2014
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50123-3-ed.2:2003/A1 (341561) - 1.1.2014
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení.
120.00 Kč

ČSN EN 50123-4-ed.2:2003/A1 (341561) - 1.1.2014
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení.
120.00 Kč

ČSN EN 50110-1-ed.3 (343100) - 1.1.2014
Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60695-2-10-ed.2 (345615) - 1.1.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup. (Platnost do 2.12.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61083-2-ed.2 (345649) - 1.1.2014
Přístroje a software použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 2: Požadavky na software při zkouškách napěťovými a proudovými impulzy.
350.00 Kč

ČSN EN 60068-2-57-ed.2 (345791) - 1.1.2014
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu a sinusových impulzů.
434.00 Kč

ČSN EN 62068 (346230) - 1.1.2014
Elektroizolační materiály a systémy - Obecné metody hodnocení elektrické odolnosti při opakovaných napěťových impulzech.
223.00 Kč

ČSN EN 60243-1-ed.2 (346463) - 1.1.2014
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech.
338.00 Kč

ČSN EN 50288-1-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 50288-2-1-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-2-2-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-3-1-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50288-3-2-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-4-1-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-4-2-ed.3 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-5-1-ed.2 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-5-2-ed.2 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-6-1-ed.2 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50288-6-2-ed.2 (347818) - 1.1.2014
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50441-1-ed.2 (347825) - 1.1.2014
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1.
223.00 Kč

ČSN EN 50441-2-ed.2 (347825) - 1.1.2014
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1.
223.00 Kč

ČSN EN 50441-3 (347825) - 1.1.2014
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 3: Stíněné kabely - Třída 3.
223.00 Kč

ČSN EN 50441-4 (347825) - 1.1.2014
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 4: Kabely do 1200 MHz - Třída 3.
223.00 Kč

ČSN EN 62246-1-1 (353460) - 1.1.2014
Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Posuzování kvality. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2021).
567.00 Kč

ČSN EN 62683 (354102) - 1.1.2014
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací. (Platnost do 2.10.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 60286-3-ed.3 (358292) - 1.1.2014
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.2.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 61191-1-ed.2 (359041) - 1.1.2014
Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie. (Platnost do 19.10.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A13/Oprava3 (361045) - 1.1.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/Oprava1 (361045) - 1.1.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60312-1 (361060) - 1.1.2014
Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce. (Platnost do 2.1.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 60350-1 (361060) - 1.1.2014
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce. (Platnost do 4.11.2019).
593.00 Kč

ČSN EN 60350-2 (361060) - 1.1.2014
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce. (Platnost do 19.1.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 50580:2012/A1 (361551) - 1.1.2014
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Zvláštní požadavky na stříkací pistole.
62.00 Kč

ČSN EN 61427-1 (364365) - 1.1.2014
Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti.
223.00 Kč

ČSN EN 60601-1-3-ed.2:2008/A1 (364801) - 1.1.2014
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801) - 1.1.2014
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť. (Platnost do 30.6.2025).
768.00 Kč

ČSN EN 61996-1-ed.2 (367841) - 1.1.2014
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 50566 (367925) - 1.1.2014
Norma výrobku pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz). (Platnost do 24.7.2020).
120.00 Kč

ČSN EN 60268-3-ed.2 (368305) - 1.1.2014
Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.5.2021).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) - 1.1.2014
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika.
338.00 Kč

ČSN EN 62321-1 (369080) - 1.1.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14957 (369189) - 1.1.2014
Informační technologie - Zobrazení hodnot datových prvků - Formát způsobu zápisu.
186.00 Kč

TPG 90001 (380900) - 29.1.2014
Názvosloví a zkratky v plynárenství.
118.20 Kč

TPG 92021 (380920) - 29.1.2014
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů.
200.90 Kč

ČSN EN ISO 13686 (386101) - 1.1.2014
Zemní plyn - Označování kvality.
543.00 Kč

ČSN 420462:1983/Z2 (420462) - 1.1.2014
Zkoušení kovů - Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 14998 (450642) - 1.1.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Podzemní zařízení - Kompletační příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14342 (492109) - 1.1.2014
Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 8587:2008/Amd.1 (560033) - 1.1.2014
Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška.
62.00 Kč

ČSN ISO 3308 (569503) - 1.1.2014
Cigarety - Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Definice a standardní podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 7210 (569515) - 1.1.2014
Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Doplňkové metody zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11297-1 (646427) - 1.1.2014
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11297-3 (646427) - 1.1.2014
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
223.00 Kč

ČSN 656516:2013/Oprava1 (656516) - 1.1.2014
Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 9038 (670690) - 1.1.2014
Zkouška trvalého hoření kapalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15682-1 (701572) - 1.1.2014
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15682-2 (701572) - 1.1.2014
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15286 (721460) - 1.1.2014
Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější).
434.00 Kč

ČSN EN 13043-ed.2 (721501) - 1.1.2014
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
434.00 Kč

ČSN EN 845-1 (722710) - 1.1.2014
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-9 (725110) - 1.1.2014
Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty.
120.00 Kč

ČSN EN 16205 (730538) - 1.1.2014
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12570:2001/A1 (730573) - 1.1.2014
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě.
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-10-ed.2 (731401) - 1.1.2014
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
223.00 Kč

ČSN EN 1993-1-10:2006/Z2 (731401) - 1.1.2014
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
29.00 Kč

ČSN 734230 (734230) - 1.1.2014
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.
350.00 Kč

ČSN EN 1992-2:2007/Z2 (736208) - 1.1.2014
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady.
120.00 Kč

ČSN 736214 (736214) - 1.1.2014
Navrhování betonových mostních konstrukcí.
223.00 Kč

ČSN EN 1932-ed.2 (746016) - 1.1.2014
Vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda a funkční hlediska.
434.00 Kč

ČSN EN 13330-ed.2 (746029) - 1.1.2014
Okenice - Náraz tvrdým tělesem a zabránění neoprávněnému vstupu - Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN 751400 (751400) - 1.1.2014
Hydrologické údaje povrchových vod.
223.00 Kč

ČSN 752935 (752935) - 1.1.2014
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.
223.00 Kč

ČSN EN 12056-3:2001/Z2 (756760) - 1.1.2014
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet.
29.00 Kč

ČSN 756760 (756760) - 1.1.2014
Vnitřní kanalizace.
543.00 Kč

TNI 757021 (757021) - 1.1.2014
Kvalita vod - Metoda přídavků standardu.
186.00 Kč

ČSN 757171 (757171) - 1.1.2014
Kvalita vod - Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy.
186.00 Kč

TNI 757364 (757364) - 1.1.2014
Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16118 (763101) - 1.1.2014
Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 105-B02 (800147) - 1.1.2014
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou.
350.00 Kč

ČSN EN 14143 (832244) - 1.1.2014
Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13688 (832701) - 1.1.2014
Ochranné oděvy - Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17380 (836350) - 1.1.2014
Kvalita půdy - Stanovení celkových kyanidů a snadno uvolnitelných kyanidů - Metoda kontinuální průtokové analýzy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23611-6 (836430) - 1.1.2014
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 6: Návod pro návrh programů vzorkování s půdními bezobratlými (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16172 (838132) - 1.1.2014
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků s použitím atomové absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou (GF-AAS).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10555-1 (855825) - 1.1.2014
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10555-3 (855825) - 1.1.2014
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 3: Centrální žilní katetry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10555-4 (855825) - 1.1.2014
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10555-5 (855825) - 1.1.2014
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 5: Periferní katetry zaváděné po jehle (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16498 (856372) - 1.1.2014
Stomatologie - Minimální soubor údajů pro klinické použití zubních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-19-V6.2.1 (875111) - 1.1.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-20-V6.2.1 (875111) - 1.1.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V6.2.1 (875111) - 1.1.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 4: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301444-V1.2.2 (876037) - 1.1.2014
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12503-4 (940349) - 1.1.2014
Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15649-2+A2 (940930) - 1.1.2014
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19152 (979872) - 1.1.2014
Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 13119 (981037) - 1.1.2014
Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.