Nové normy ČSN za leden 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2006 v 09:00


ČSN ISO 13381-1 (011446) - 1.1.2006
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné směrnice.
338.00 Kč

ČSN ISO 20806 (011449) - 1.1.2006
Vibrace - Kritéria a bezpečnostní opatření pro provozní vyvažování středních a velkých rotorů.
338.00 Kč

ČSN EN 10226-2 (014032) - 1.1.2006
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování.
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 21432 (015095) - 1.1.2006
Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15053 (015096) - 1.1.2006
Nedestruktivní zkoušení - Doporučení na typy vad u zkušebních vzorků pro zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14815 (018337) - 1.1.2006
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Systémová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 9591 (038176) - 1.1.2006
Koroze slitin hliníku - Stanovení odolnosti proti koroznímu praskání.
223.00 Kč

ČSN EN 14505 (038359) - 1.1.2006
Katodická ochrana složitých konstrukcí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-2 (050314) - 1.1.2006
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin.
350.00 Kč

ČSN EN 14532-1 (055521) - 1.1.2006
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 1: Základní metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny.
434.00 Kč

ČSN EN 203-1 (061901) - 1.1.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.
567.00 Kč

ČSN EN 12516-1 (133011) - 1.1.2006
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur.
945.00 Kč

ČSN EN 60534-1 (134510) - 1.1.2006
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky. (Platnost do 27.6.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 12405-1 (257865) - 1.1.2006
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu.
593.00 Kč

ČSN EN 13757-4 (258513) - 1.1.2006
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 4: Bezdrátová měřidla (Radiometry pro provoz v pásmu 868 MHz až 870 MHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 8611-3 (269118) - 1.1.2006
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní nosnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 14502-1 (270138) - 1.1.2006
Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše.
223.00 Kč

ČSN EN 13796-1 (273021) - 1.1.2006
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy.
543.00 Kč

ČSN EN 13796-2 (273021) - 1.1.2006
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu.
120.00 Kč

ČSN EN 13796-3 (273021) - 1.1.2006
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušky na únavu.
186.00 Kč

ČSN ISO 10532:2005/Amd.1 (278132) - 1.1.2006
Stroje pro zemní práce - Vyprošťovací zařízení namontované na stroji - Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 332000-7-708-ed.2 (332000) - 1.1.2006
Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích. (Platnost do 1.4.2012).
186.00 Kč

ČSN 332000-7-754 (332000) - 1.1.2006
Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech. (Platnost do 1.4.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 61241-17 (332335) - 1.1.2006
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). (Platnost do 1.9.2010).
338.00 Kč

ČSN EN 50065-4-7 (333435) - 1.1.2006
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 60519-3-ed.2 (335002) - 1.1.2006
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení.
223.00 Kč

ČSN EN 50107-2 (341370) - 1.1.2006
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu.
223.00 Kč

ČSN EN 60836 (346731) - 1.1.2006
Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.8.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 61034-1 (347020) - 1.1.2006
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 61034-2 (347020) - 1.1.2006
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky.
223.00 Kč

ČSN 347407:1997/Z2 (347407) - 1.1.2006
Silové kabely pro jmenovitá napětí od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV v ohnivzdorném provedení pro elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 50428 (354108) - 1.1.2006
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Skupinová norma - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES). (Platnost do 31.8.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 60603-2:1999/A1 (354620) - 1.1.2006
Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 2: Předmětová specifikace pro nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce) se společnými montážními vlastnostmi. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN IEC 61226 (356643) - 1.1.2006
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí.
338.00 Kč

ČSN EN 62258-2 (358759) - 1.1.2006
Polovodičové čipové výrobky - Část 2: Formáty pro výměnu dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.6.2014).
593.00 Kč

ČSN EN 61243-1 (359724) - 1.1.2006
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV. (Platnost do 26.5.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 50172:2005/Oprava1 (360631) - 1.1.2006
Systémy nouzového únikového osvětlení.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.1.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-61-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-86-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 62115 (361338) - 1.1.2006
Elektrické hračky - Bezpečnost. (Platnost do 21.2.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60086-5-ed.2 (364110) - 1.1.2006
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem. (Platnost do 12.4.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 60254-1-ed.2 (364320) - 1.1.2006
Olověné trakční baterie - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61215-ed.2 (364631) - 1.1.2006
Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.2.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 14603 (369119) - 1.1.2006
Informační technologie - Písmeno-číslicový soubor obrazů glyfů pro optické čtení OCR-B - Tvary a rozměry tištěného obrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-4 (369205) - 1.1.2006
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14532 (385500) - 1.1.2006
Zemní plyn - Slovník.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6974-6 (385506) - 1.1.2006
Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří kapilárních kolon (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6975 (385507) - 1.1.2006
Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6978-1 (385580) - 1.1.2006
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6978-2 (385580) - 1.1.2006
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1777 (389330) - 1.1.2006
Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
593.00 Kč

ČSN 395011 (395011) - 1.1.2006
Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní.
186.00 Kč

ČSN 395302 (395302) - 1.1.2006
Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači.
120.00 Kč

ČSN 395305 (395305) - 1.1.2006
Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů.
223.00 Kč

ČSN 395350 (395350) - 1.1.2006
Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 10107 (420231) - 1.1.2006
Plechy a pásy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu.
223.00 Kč

ČSN EN 10224:2005/A1 (420253) - 1.1.2006
Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10312:2005/A1 (420254) - 1.1.2006
Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12737 (420348) - 1.1.2006
Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3815-1 (420632) - 1.1.2006
Zinek a slitiny zinku - Část 1: Rozbor tuhých vzorků optickou emisní spektrometrií.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3815-2 (420632) - 1.1.2006
Zinek a slitiny zinku - Část 2: Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou.
186.00 Kč

ČSN EN 10088-3 (420929) - 1.1.2006
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití.
543.00 Kč

ČSN 441307 (441307) - 1.1.2006
Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků.
120.00 Kč

ČSN ISO 13909-3 (441314) - 1.1.2006
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků.
338.00 Kč

ČSN ISO 13909-6 (441314) - 1.1.2006
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků.
338.00 Kč

ČSN ISO 6644 (461015) - 1.1.2006
Tekoucí obiloviny a mlýnské výrobky - Automatický odběr vzorků mechanickými vzorkovači.
186.00 Kč

ČSN 461100-5:2005/Z1 (461100) - 1.1.2006
Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický. (Platnost od 1.2.2006).
29.00 Kč

ČSN 462300-1 (462300) - 1.1.2006
Olejnatá semena - Část 1: Společná ustanovení. (Platnost od 1.7.2006).
120.00 Kč

ČSN EN 46-1 (490694) - 1.1.2006
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Larvální účinek (Laboratorní metoda).
338.00 Kč

ČSN EN 47 (490695) - 1.1.2006
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorní metoda).
338.00 Kč

ČSN EN 14719 (500416) - 1.1.2006
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení obsahu diisopropylnaftalenu (DIPN) extrakcí rozpouštědly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14655 (513511) - 1.1.2006
Potravinářské stroje - Nářezové stroje na bagety - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13969 (570520) - 1.1.2006
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis mikrobiologických inhibičních zkoušek.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-10 (647115) - 1.1.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech potravin.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-11 (647115) - 1.1.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v simulantech potravin.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-12 (647115) - 1.1.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 12: Stanovení 1,3-benzendimethanaminu v simulantech potravin.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-9 (647115) - 1.1.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech potravin.
223.00 Kč

ČSN EN 14888 (654816) - 1.1.2006
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu kadmia (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14832 (656024) - 1.1.2006
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení oxidační stability a korozivity ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14833 (656025) - 1.1.2006
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení hydrolytické stability ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13808 (657207) - 1.1.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí.
350.00 Kč

ČSN EN 14292 (668506) - 1.1.2006
Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení odolnosti statickému zatížení při rostoucí teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14449 (701016) - 1.1.2006
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Hodnocení shody/Výrobková norma.
434.00 Kč

ČSN EN 14179-2 (701575) - 1.1.2006
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4788 (704102) - 1.1.2006
Laboratorní sklo - Odměrné válce dělené.
186.00 Kč

ČSN EN 1744-4 (721196) - 1.1.2006
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi.
223.00 Kč

ČSN EN 413-2 (722102) - 1.1.2006
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8339 (722335) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8340 (722336) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10563 (722341) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10590 (722342) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10591 (722343) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11432 (722344) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení.
186.00 Kč

ČSN EN 539-1 (722682) - 1.1.2006
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti.
186.00 Kč

ČSN EN 1168 (723060) - 1.1.2006
Betonové prefabrikáty - Dutinové panely.
543.00 Kč

ČSN EN 14649 (723412) - 1.1.2006
Betonové prefabrikáty - Zkušební metoda pro určení stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC).
223.00 Kč

ČSN EN 13658-1 (723614) - 1.1.2006
Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání.
434.00 Kč

ČSN EN 13658-2 (723614) - 1.1.2006
Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání.
434.00 Kč

ČSN EN 14528 (724870) - 1.1.2006
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 13956 (727611) - 1.1.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.
350.00 Kč

ČSN EN 14691 (727674) - 1.1.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení.
120.00 Kč

ČSN EN 14692 (727675) - 1.1.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy.
186.00 Kč

ČSN EN 14694 (727676) - 1.1.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 1504-1 (732101) - 1.1.2006
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice.
186.00 Kč

ČSN 732401:1986/Z4 (732401) - 1.1.2006
Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu.
186.00 Kč

ČSN EN 13914-1 (733710) - 1.1.2006
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky.
567.00 Kč

ČSN EN 13914-2 (733710) - 1.1.2006
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky.
223.00 Kč

ČSN EN 13063-2 (734213) - 1.1.2006
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu.
350.00 Kč

ČSN EN 13084-8 (734220) - 1.1.2006
Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy.
223.00 Kč

ČSN 736110 (736110) - 1.1.2006
Projektování místních komunikací.
945.00 Kč

ČSN EN 14188-1 (736151) - 1.1.2006
Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka.
338.00 Kč

ČSN EN 14188-2 (736151) - 1.1.2006
Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena.
338.00 Kč

ČSN EN 14388 (737063) - 1.1.2006
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 737507 (737507) - 1.1.2006
Projektování tunelů pozemních komunikací.
543.00 Kč

ČSN EN 13964 (744521) - 1.1.2006
Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.12.2015).
593.00 Kč

ČSN EN 14622 (755424) - 1.1.2006
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F.
186.00 Kč

ČSN EN 14623 (755425) - 1.1.2006
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) - Skupina A - Druh G.
186.00 Kč

ČSN EN 1019 (755851) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý.
223.00 Kč

ČSN EN 1421 (755852) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný.
223.00 Kč

ČSN EN 898 (755870) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12386 (755871) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý.
223.00 Kč

ČSN EN 896 (755872) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný.
338.00 Kč

ČSN EN 897 (755873) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12120 (755874) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12121 (755875) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12122 (755876) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku.
223.00 Kč

ČSN EN 12123 (755877) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný.
223.00 Kč

ČSN EN 12124 (755878) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12125 (755879) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12126 (755880) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak.
223.00 Kč

ČSN EN 12173 (755881) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17707 (795248) - 1.1.2006
Obuv - Metody zkoušení podešví - Odolnost proti opakovanému ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12044 (798008) - 1.1.2006
Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10821 (810703) - 1.1.2006
Průmyslové šicí stroje - Bezpečnostní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy.
593.00 Kč

ČSN EN 12921-1 (822001) - 1.1.2006
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12921-2 (822001) - 1.1.2006
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi.
223.00 Kč

ČSN EN 12921-3 (822001) - 1.1.2006
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny.
350.00 Kč

ČSN EN 12921-4 (822001) - 1.1.2006
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla.
350.00 Kč

ČSN CEN/TS 15256 (832782) - 1.1.2006
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN CEN/TS 14793 (835560) - 1.1.2006
Stacionární zdroje emisí - Validační postup v laboratoři pro alternativní metodu oproti referenční metodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14662-1 (835772) - 1.1.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií.
350.00 Kč

ČSN EN 14662-2 (835772) - 1.1.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií.
350.00 Kč

ČSN EN 14662-3 (835772) - 1.1.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí a analýza plynovou chromatografií.
350.00 Kč

ČSN EN 14662-4 (835772) - 1.1.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 4: Difúzní vzorkování s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií.
350.00 Kč

ČSN EN 14662-5 (835772) - 1.1.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4073 (856008) - 1.1.2006
Stomatologické vybavení - Položky vybavení stomatologických pracovišť - Systém identifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13397-2 (856015) - 1.1.2006
Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 2: Parodontální kyrety - Typ Gr (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.6.1 (875021) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.2.2 (875089) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.1.1 (875128) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.1.1 (875128) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Všeobecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.1.1 (875128) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.1.1 (875128) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.1.3 (878595) - 1.1.2006
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény.
338.00 Kč

ČSN EN 685 (917843) - 1.1.2006
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 957-10 (940201) - 1.1.2006
Stacionární tréninková zařízení - Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 749:2005/Oprava1 (940511) - 1.1.2006
Zařízení hracích ploch - Branky pro házenou - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 750:2005/Oprava1 (940512) - 1.1.2006
Zařízení hracích ploch - Branky pro pozemní hokej - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13609-1 (980010) - 1.1.2006
Zdravotnická informatika - Zprávy pro údržbu podpůrných informací systémů zdravotní péče - Část 1: Aktualizace kódových schémat.
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.