Nové normy ČSN za leden 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2006 v 09:00


ČSN ISO 13381-1 (011446) - 1.1.2006
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné směrnice.
306.90 Kč

ČSN ISO 20806 (011449) - 1.1.2006
Vibrace - Kritéria a bezpečnostní opatření pro provozní vyvažování středních a velkých rotorů.
306.90 Kč

ČSN EN 10226-2 (014032) - 1.1.2006
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování.
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 21432 (015095) - 1.1.2006
Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15053 (015096) - 1.1.2006
Nedestruktivní zkoušení - Doporučení na typy vad u zkušebních vzorků pro zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14815 (018337) - 1.1.2006
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Systémová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 9591 (038176) - 1.1.2006
Koroze slitin hliníku - Stanovení odolnosti proti koroznímu praskání.
202.40 Kč

ČSN EN 14505 (038359) - 1.1.2006
Katodická ochrana složitých konstrukcí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-2 (050314) - 1.1.2006
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin.
317.90 Kč

ČSN EN 14532-1 (055521) - 1.1.2006
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 1: Základní metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny.
394.90 Kč

ČSN EN 203-1 (061901) - 1.1.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.
515.90 Kč

ČSN EN 12516-1 (133011) - 1.1.2006
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur.
859.10 Kč

ČSN EN 60534-1 (134510) - 1.1.2006
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12405-1 (257865) - 1.1.2006
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu.
539.00 Kč

ČSN EN 13757-4 (258513) - 1.1.2006
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 4: Bezdrátová měřidla (Radiometry pro provoz v pásmu 868 MHz až 870 MHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P ISO/TS 8611-3 (269118) - 1.1.2006
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní nosnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 14502-1 (270138) - 1.1.2006
Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše.
202.40 Kč

ČSN EN 13796-1 (273021) - 1.1.2006
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy.
493.90 Kč

ČSN EN 13796-2 (273021) - 1.1.2006
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu.
108.90 Kč

ČSN EN 13796-3 (273021) - 1.1.2006
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušky na únavu.
169.40 Kč

ČSN ISO 10532:2005/Amd.1 (278132) - 1.1.2006
Stroje pro zemní práce - Vyprošťovací zařízení namontované na stroji - Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 332000-7-708-ed.2 (332000) - 1.1.2006
Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích. (Platnost do 1.4.2012).
169.40 Kč

ČSN 332000-7-754 (332000) - 1.1.2006
Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech. (Platnost do 1.4.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 61241-17 (332335) - 1.1.2006
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). (Platnost do 1.9.2010).
306.90 Kč

ČSN EN 50065-4-7 (333435) - 1.1.2006
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 60519-3-ed.2 (335002) - 1.1.2006
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení.
202.40 Kč

ČSN EN 50107-2 (341370) - 1.1.2006
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu.
202.40 Kč

ČSN EN 60836 (346731) - 1.1.2006
Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.8.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 61034-1 (347020) - 1.1.2006
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 61034-2 (347020) - 1.1.2006
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky.
202.40 Kč

ČSN 347407:1997/Z2 (347407) - 1.1.2006
Silové kabely pro jmenovitá napětí od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV v ohnivzdorném provedení pro elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 50428 (354108) - 1.1.2006
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Skupinová norma - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES). (Platnost do 31.8.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 60603-2:1999/A1 (354620) - 1.1.2006
Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 2: Předmětová specifikace pro nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce) se společnými montážními vlastnostmi. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN IEC 61226 (356643) - 1.1.2006
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí.
306.90 Kč

ČSN EN 62258-2 (358759) - 1.1.2006
Polovodičové čipové výrobky - Část 2: Formáty pro výměnu dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.6.2014).
539.00 Kč

ČSN EN 61243-1 (359724) - 1.1.2006
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV.
493.90 Kč

ČSN EN 50172:2005/Oprava1 (360631) - 1.1.2006
Systémy nouzového únikového osvětlení.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.1.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-61-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-86-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 62115 (361338) - 1.1.2006
Elektrické hračky - Bezpečnost. (Platnost do 21.2.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 60086-5-ed.2 (364110) - 1.1.2006
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem. (Platnost do 12.4.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 60254-1-ed.2 (364320) - 1.1.2006
Olověné trakční baterie - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61215-ed.2 (364631) - 1.1.2006
Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.2.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 14603 (369119) - 1.1.2006
Informační technologie - Písmeno-číslicový soubor obrazů glyfů pro optické čtení OCR-B - Tvary a rozměry tištěného obrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-4 (369205) - 1.1.2006
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14532 (385500) - 1.1.2006
Zemní plyn - Slovník.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6974-6 (385506) - 1.1.2006
Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří kapilárních kolon (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6975 (385507) - 1.1.2006
Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6978-1 (385580) - 1.1.2006
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6978-2 (385580) - 1.1.2006
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1777 (389330) - 1.1.2006
Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
539.00 Kč

ČSN 395011 (395011) - 1.1.2006
Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní.
169.40 Kč

ČSN 395302 (395302) - 1.1.2006
Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači.
108.90 Kč

ČSN 395305 (395305) - 1.1.2006
Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů.
202.40 Kč

ČSN 395350 (395350) - 1.1.2006
Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 10107 (420231) - 1.1.2006
Plechy a pásy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu.
202.40 Kč

ČSN EN 10224:2005/A1 (420253) - 1.1.2006
Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10312:2005/A1 (420254) - 1.1.2006
Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12737 (420348) - 1.1.2006
Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3815-1 (420632) - 1.1.2006
Zinek a slitiny zinku - Část 1: Rozbor tuhých vzorků optickou emisní spektrometrií.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3815-2 (420632) - 1.1.2006
Zinek a slitiny zinku - Část 2: Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou.
169.40 Kč

ČSN EN 10088-3 (420929) - 1.1.2006
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití.
493.90 Kč

ČSN 441307 (441307) - 1.1.2006
Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků.
108.90 Kč

ČSN ISO 13909-3 (441314) - 1.1.2006
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků.
306.90 Kč

ČSN ISO 13909-6 (441314) - 1.1.2006
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků.
306.90 Kč

ČSN ISO 6644 (461015) - 1.1.2006
Tekoucí obiloviny a mlýnské výrobky - Automatický odběr vzorků mechanickými vzorkovači.
169.40 Kč

ČSN 461100-5:2005/Z1 (461100) - 1.1.2006
Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický. (Platnost od 1.2.2006).
26.40 Kč

ČSN 462300-1 (462300) - 1.1.2006
Olejnatá semena - Část 1: Společná ustanovení. (Platnost od 1.7.2006).
108.90 Kč

ČSN EN 46-1 (490694) - 1.1.2006
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Larvální účinek (Laboratorní metoda).
306.90 Kč

ČSN EN 47 (490695) - 1.1.2006
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorní metoda).
306.90 Kč

ČSN EN 14719 (500416) - 1.1.2006
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení obsahu diisopropylnaftalenu (DIPN) extrakcí rozpouštědly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14655 (513511) - 1.1.2006
Potravinářské stroje - Nářezové stroje na bagety - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13969 (570520) - 1.1.2006
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis mikrobiologických inhibičních zkoušek.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-10 (647115) - 1.1.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech potravin.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-11 (647115) - 1.1.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v simulantech potravin.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-12 (647115) - 1.1.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 12: Stanovení 1,3-benzendimethanaminu v simulantech potravin.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-9 (647115) - 1.1.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech potravin.
202.40 Kč

ČSN EN 14888 (654816) - 1.1.2006
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu kadmia (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14832 (656024) - 1.1.2006
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení oxidační stability a korozivity ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14833 (656025) - 1.1.2006
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení hydrolytické stability ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13808 (657207) - 1.1.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí.
317.90 Kč

ČSN EN 14292 (668506) - 1.1.2006
Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení odolnosti statickému zatížení při rostoucí teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14449 (701016) - 1.1.2006
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Hodnocení shody/Výrobková norma.
394.90 Kč

ČSN EN 14179-2 (701575) - 1.1.2006
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4788 (704102) - 1.1.2006
Laboratorní sklo - Odměrné válce dělené.
169.40 Kč

ČSN EN 1744-4 (721196) - 1.1.2006
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi.
202.40 Kč

ČSN EN 413-2 (722102) - 1.1.2006
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8339 (722335) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8340 (722336) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10563 (722341) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10590 (722342) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10591 (722343) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11432 (722344) - 1.1.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení.
169.40 Kč

ČSN EN 539-1 (722682) - 1.1.2006
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti.
169.40 Kč

ČSN EN 1168 (723060) - 1.1.2006
Betonové prefabrikáty - Dutinové panely.
493.90 Kč

ČSN EN 14649 (723412) - 1.1.2006
Betonové prefabrikáty - Zkušební metoda pro určení stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC).
202.40 Kč

ČSN EN 13658-1 (723614) - 1.1.2006
Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání.
394.90 Kč

ČSN EN 13658-2 (723614) - 1.1.2006
Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání.
394.90 Kč

ČSN EN 14528 (724870) - 1.1.2006
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 13956 (727611) - 1.1.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.
317.90 Kč

ČSN EN 14691 (727674) - 1.1.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení.
108.90 Kč

ČSN EN 14692 (727675) - 1.1.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy.
169.40 Kč

ČSN EN 14694 (727676) - 1.1.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 1504-1 (732101) - 1.1.2006
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice.
169.40 Kč

ČSN 732401:1986/Z4 (732401) - 1.1.2006
Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu.
169.40 Kč

ČSN EN 13914-1 (733710) - 1.1.2006
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky.
515.90 Kč

ČSN EN 13914-2 (733710) - 1.1.2006
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky.
202.40 Kč

ČSN EN 13063-2 (734213) - 1.1.2006
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu.
317.90 Kč

ČSN EN 13084-8 (734220) - 1.1.2006
Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy.
202.40 Kč

ČSN 736110 (736110) - 1.1.2006
Projektování místních komunikací.
859.10 Kč

ČSN EN 14188-1 (736151) - 1.1.2006
Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka.
306.90 Kč

ČSN EN 14188-2 (736151) - 1.1.2006
Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena.
306.90 Kč

ČSN EN 14388 (737063) - 1.1.2006
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 737507 (737507) - 1.1.2006
Projektování tunelů pozemních komunikací.
493.90 Kč

ČSN EN 13964 (744521) - 1.1.2006
Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.12.2015).
539.00 Kč

ČSN EN 14622 (755424) - 1.1.2006
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F.
169.40 Kč

ČSN EN 14623 (755425) - 1.1.2006
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) - Skupina A - Druh G.
169.40 Kč

ČSN EN 1019 (755851) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý.
202.40 Kč

ČSN EN 1421 (755852) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný.
202.40 Kč

ČSN EN 898 (755870) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12386 (755871) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý.
202.40 Kč

ČSN EN 896 (755872) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný.
306.90 Kč

ČSN EN 897 (755873) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12120 (755874) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12121 (755875) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12122 (755876) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku.
202.40 Kč

ČSN EN 12123 (755877) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný.
202.40 Kč

ČSN EN 12124 (755878) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12125 (755879) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12126 (755880) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak.
202.40 Kč

ČSN EN 12173 (755881) - 1.1.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17707 (795248) - 1.1.2006
Obuv - Metody zkoušení podešví - Odolnost proti opakovanému ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12044 (798008) - 1.1.2006
Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10821 (810703) - 1.1.2006
Průmyslové šicí stroje - Bezpečnostní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy.
539.00 Kč

ČSN EN 12921-1 (822001) - 1.1.2006
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12921-2 (822001) - 1.1.2006
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi.
202.40 Kč

ČSN EN 12921-3 (822001) - 1.1.2006
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny.
317.90 Kč

ČSN EN 12921-4 (822001) - 1.1.2006
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla.
317.90 Kč

ČSN CEN/TS 15256 (832782) - 1.1.2006
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN CEN/TS 14793 (835560) - 1.1.2006
Stacionární zdroje emisí - Validační postup v laboratoři pro alternativní metodu oproti referenční metodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14662-1 (835772) - 1.1.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií.
317.90 Kč

ČSN EN 14662-2 (835772) - 1.1.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií.
317.90 Kč

ČSN EN 14662-3 (835772) - 1.1.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí a analýza plynovou chromatografií.
317.90 Kč

ČSN EN 14662-4 (835772) - 1.1.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 4: Difúzní vzorkování s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií.
317.90 Kč

ČSN EN 14662-5 (835772) - 1.1.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4073 (856008) - 1.1.2006
Stomatologické vybavení - Položky vybavení stomatologických pracovišť - Systém identifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13397-2 (856015) - 1.1.2006
Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 2: Parodontální kyrety - Typ Gr (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.6.1 (875021) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.2.2 (875089) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.1.1 (875128) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.1.1 (875128) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Všeobecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.1.1 (875128) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.1.1 (875128) - 1.1.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.1.3 (878595) - 1.1.2006
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény.
306.90 Kč

ČSN EN 685 (917843) - 1.1.2006
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 957-10 (940201) - 1.1.2006
Stacionární tréninková zařízení - Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 749:2005/Oprava1 (940511) - 1.1.2006
Zařízení hracích ploch - Branky pro házenou - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 750:2005/Oprava1 (940512) - 1.1.2006
Zařízení hracích ploch - Branky pro pozemní hokej - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13609-1 (980010) - 1.1.2006
Zdravotnická informatika - Zprávy pro údržbu podpůrných informací systémů zdravotní péče - Část 1: Aktualizace kódových schémat.
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)