Nové normy ČSN za březen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2004 v 09:00


ČSN ISO 11648-1 (010264) - 1.3.2004
Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy.
539.00 Kč

ČSN EN 60300-1 (010690) - 1.3.2004
Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu spolehlivosti. (Platnost do 27.6.2017).
306.90 Kč

ČSN ISO 14050 (010950) - 1.3.2004
Environmentální management - Slovník.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10846-4 (011676) - 1.3.2004
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků, které nejsou pružnými podporami pro translační pohyb (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60974-10 (052205) - 1.3.2004
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 1.12.2010).
202.40 Kč

ČSN EN 1011-5 (052210) - 1.3.2004
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí.
202.40 Kč

ČSN EN 1860-3 (061207) - 4.3.2004
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 676 (075802) - 1.3.2004
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením.
539.00 Kč

ČSN EN 12953-10 (077853) - 1.3.2004
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na jakost napájecí vody a kotlové vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13760 (078460) - 1.3.2004
Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN 13175 (078465) - 1.3.2004
Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG).
317.90 Kč

ČSN EN 12288 (133730) - 1.3.2004
Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi.
306.90 Kč

ČSN EN 12365-1 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 1: Funkční požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12365-2 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 2: Zkušební metoda uzavírací síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12365-3 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 3: Zkušební metoda zotavení po průhybu (stlačení) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12365-4 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 4: Zkušební metoda zotavení po dlouhodobém průhybu (stlačení) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 166110:1982/Z2 (166110) - 1.3.2004
Stavební kování. Kování pro otevírání a sklápění okenních křídel. Technické předpisy.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9409-2 (186509) - 1.3.2004
Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 2: Hřídele (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 61131-1 (187050) - 1.3.2004
Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17526 (192023) - 1.3.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Životnost laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60079-17-ed.2 (332320) - 1.3.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). (Platnost do 1.9.2010).
306.90 Kč

ČSN EN 61850-7-4 (334850) - 1.3.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-4: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Třídy kompatibilních logických uzlů a třídy dat. (Platnost do 1.6.2013).
859.10 Kč

ČSN 341393-4 (341393) - 1.3.2004
Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 4: Ochrana zařízení ve stávajících stavbách. (Platnost do 1.2.2009).
202.40 Kč

ČSN P IEC/TS 61312-2 (341393) - 1.3.2004
Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování. (Platnost do 1.2.2009).
317.90 Kč

ČSN EN 60684-1 (346553) - 1.3.2004
Ohebné izolační trubičky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 61238-1 (347002) - 1.3.2004
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Um = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky. (Platnost do 19.7.2022).
394.90 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - 1.3.2004
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um = 36 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) - Zkušební metody a požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 50289-3-13 (347819) - 1.3.2004
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-13: Mechanické zkušební metody - Vibrace způsobené větrem.
108.90 Kč

ČSN EN 50289-4-14 (347819) - 1.3.2004
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-14: Zkušební metody vlivů prostředí - Blesk. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62155 (348119) - 1.3.2004
Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1000 V.
394.90 Kč

ČSN EN 60255-24 (353524) - 1.3.2004
Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách.
394.90 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.2 (354101) - 1.3.2004
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe. (Platnost do 1.7.2009).
1094.50 Kč

ČSN IEC 60884-1:2003/Oprava1 (354515) - 1.3.2004
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN 354701-2-1-ed.7 (354701) - 1.3.2004
Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných pojistek. (Platnost do 1.4.2008).
859.10 Kč

ČSN EN 62056-21 (356131) - 1.3.2004
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat.
515.90 Kč

ČSN IEC 60325 (356566) - 1.3.2004
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV). (Platnost do 1.5.2007).
317.90 Kč

ČSN EN 61549-ed.2 (360199) - 1.3.2004
Různé světelné zdroje.
394.90 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - 1.3.2004
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
493.90 Kč

ČSN EN 60598-2-10-ed.2 (360600) - 1.3.2004
Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-10-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-103 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken. (Platnost do 29.9.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.3 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky. (Platnost do 1.4.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-12-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-13-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče. (Platnost do 1.2.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky. (Platnost do 1.7.2009).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.4 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu. (Platnost do 1.3.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-28-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností. (Platnost do 1.12.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-31-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par. (Platnost do 28.4.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-32-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-5-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí. (Platnost do 9.8.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-53-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun. (Platnost do 25.5.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry. (Platnost do 1.10.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-55-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-56-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-61-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-66-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-69-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro průmyslové a komerční použití.
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.3 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky. (Platnost do 1.11.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-73-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-74-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-80-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-81-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-99 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely.
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-1 (361575) - 1.3.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky. (Platnost do 1.2.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-11 (361575) - 1.3.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem. (Platnost do 1.2.2013).
169.40 Kč

ČSN EN 60745-2-17 (361575) - 1.3.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky. (Platnost do 1.9.2013).
169.40 Kč

ČSN EN 60745-2-2 (361575) - 1.3.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky. (Platnost do 1.2.2013).
169.40 Kč

ČSN EN 60745-2-9 (361575) - 1.3.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy. (Platnost do 1.4.2011).
108.90 Kč

ČSN EN 61951-1-ed.2 (364385) - 1.3.2004
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.11.2016).
515.90 Kč

ČSN EN 61951-2-ed.2 (364385) - 1.3.2004
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.6.2014).
493.90 Kč

ČSN EN 45510-3-1 (380210) - 1.3.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle.
317.90 Kč

ČSN EN 45510-3-2 (380210) - 1.3.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle.
317.90 Kč

ČSN EN 45510-3-3 (380210) - 1.3.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou.
317.90 Kč

ČSN EN 12094-10 (389231) - 1.3.2004
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače.
202.40 Kč

ČSN EN 12094-2 (389231) - 1.3.2004
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 10276-2 (420540) - 1.3.2004
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 2: Metoda infračervené absorpce po natavení v inertním plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1652:2000/Oprava1 (421316) - 1.3.2004
Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití.
26.40 Kč

ČSN ISO 13909-1 (441314) - 1.3.2004
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod.
169.40 Kč

ČSN 441340 (441340) - 1.3.2004
Hnědá uhlí a lignity - Třídící zkouška proséváním.
169.40 Kč

ČSN 441377 (441377) - 1.3.2004
Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody.
108.90 Kč

ČSN ISO 975 (441394) - 1.3.2004
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda.
108.90 Kč

ČSN EN 13556 (480202) - 1.3.2004
Kulatina a řezivo - Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13756 (490005) - 1.3.2004
Dřevěné podlahoviny - Terminologie.
317.90 Kč

ČSN EN 13183-1:2002/Oprava1 (491016) - 1.3.2004
Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou.
26.40 Kč

ČSN EN 13183-2:2002/Oprava1 (491016) - 1.3.2004
Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou.
26.40 Kč

ČSN EN 13488 (492132) - 1.3.2004
Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety.
306.90 Kč

ČSN EN 13227 (492133) - 1.3.2004
Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva.
306.90 Kč

ČSN EN 13228 (492134) - 1.3.2004
Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva.
306.90 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - 1.3.2004
Dřevěné podlahoviny - Spojované dílce z rostlého listnatého dřeva.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6888-1:1999/A1 (560089) - 1.3.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6888-2:1999/A1 (560089) - 1.3.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10273 (560110) - 1.3.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu suspektních patogenních Yersinia enterocolitica.
317.90 Kč

ČSN ISO 9232 (571421) - 1.3.2004
Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3167 (640209) - 1.3.2004
Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - 1.3.2004
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - 1.3.2004
Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN CEN/TS 12201-7 (646410) - 1.3.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13558 (646921) - 1.3.2004
Specifikace pro rázově modifikované extrudované akrylátové desky pro vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13559 (646922) - 1.3.2004
Specifikace pro rázově modifikované koextrudované ABS/akrylové desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12944-3 (654800) - 1.3.2004
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd.
306.90 Kč

ČSN EN 14275 (656007) - 1.3.2004
Automobilová paliva - Posuzování jakosti benzínu a nafty - Odběr vzorků u čerpacích stanic maloobchodní sítě a komerční sítě automatů na palivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20843 (656022) - 1.3.2004
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení pH těžko zápalných kapalin kategorií HFAE a HFC (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20823 (656095) - 1.3.2004
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení charakteristik hoření kapalin při kontaktu s horkými povrchy - Zkouška záběhu v potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4404-2 (656248) - 1.3.2004
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 2: Nevodné kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14274 (656502) - 1.3.2004
Automobilová paliva - Posuzování jakosti benzínu a nafty - Monitorování systému kvality paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 656509 (656509) - 1.3.2004
Motorová paliva - Emulzní motorová nafta - Technické požadavky a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 13887 (668517) - 1.3.2004
Konstrukční lepidla - Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21227-1 (673070) - 1.3.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod.
202.40 Kč

ČSN EN 14197-1 (697257) - 1.3.2004
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 14197-2 (697257) - 1.3.2004
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.3.2004
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 771-5 (722634) - 1.3.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13198 (723020) - 1.3.2004
Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky.
202.40 Kč

ČSN 724710 (724710) - 1.3.2004
Keramické kachle - Požadavky, zkušební metody a označování.
169.40 Kč

ČSN EN 997 (724860) - 1.3.2004
Záchodové mísy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1990 (730002) - 1.3.2004
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
539.00 Kč

ČSN EN 1991-1-1 (730035) - 1.3.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.
394.90 Kč

ČSN EN 1857 (734208) - 1.3.2004
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1858 (734209) - 1.3.2004
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - 1.3.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Zkouška příčným tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13036-4 (736167) - 1.3.2004
Povrchové vlastnosti vozovek a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Měření protismykových vlastností povrchu vozovky - Zkouška kyvadlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13036-7 (736167) - 1.3.2004
Povrchové vlastnosti vozovek a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vrstev vozovky - Zkouška latí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13880-1 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-10 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném protahování a stlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-12 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 12: Metoda pro přípravu betonových bloků pro zkoušku přilnavosti (receptury pro výrobu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-13 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti (zkouška přerušovaným protažením) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-2 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-7 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 7: Zkoušení funkce zálivek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13880-8 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13286-3 (736185) - 1.3.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační tlak s řízenými parametry.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-4 (736185) - 1.3.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch.
202.40 Kč

ČSN EN 1991-2 (736203) - 1.3.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 1337-10 (736270) - 1.3.2004
Stavební ložiska - Část 10: Kontrola a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13232-2 (736371) - 1.3.2004
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na návrh geometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13232-3 (736371) - 1.3.2004
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1424:1998/A1 (737012) - 1.3.2004
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina.
108.90 Kč

ČSN EN 14368 (755716) - 1.3.2004
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14369 (755717) - 1.3.2004
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivní oxid hlinitý potažený železem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 974 (755854) - 1.3.2004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 758084 (758084) - 1.3.2004
Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů.
698.50 Kč

ČSN 758085 (758085) - 1.3.2004
Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19954 (795611) - 1.3.2004
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Zkouška praní v domácí pračce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3175-3 (800809) - 1.3.2004
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3175-4 (800809) - 1.3.2004
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití imitovaného mokrého čištění.
202.40 Kč

ČSN EN 14362-1 (800874) - 1.3.2004
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných bez extrakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14362-2 (800874) - 1.3.2004
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 2: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrahováním vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9921 (833530) - 1.3.2004
Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-0-V2.1.2 (872001) - 1.3.2004
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-0-V2.1.2 (872001) - 1.3.2004
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-0: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301511-V9.0.2 (872792) - 1.3.2004
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300176-1-V1.5.1 (875012) - 1.3.2004
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-18-V1.3.1 (875042) - 1.3.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-25-V2.2.1 (875101) - 1.3.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-26-V2.2.1 (875101) - 1.3.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302109-V1.1.1 (875305) - 1.3.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Mechanizmus synchronizace pro šifrování mezi koncovými body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301681-V1.3.2 (876040) - 1.3.2004
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301997-2-V1.1.1 (878590) - 1.3.2004
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS), pracující v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 232 (914105) - 1.3.2004
Koupací vany - Připojovací rozměry.
202.40 Kč

ČSN EN 251 (914106) - 1.3.2004
Vany pro sprchové kouty - Připojovací rozměry.
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)