Nové normy ČSN za březen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2004 v 09:00


ČSN ISO 11648-1 (010264) - 1.3.2004
Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy.
593.00 Kč

ČSN EN 60300-1 (010690) - 1.3.2004
Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu spolehlivosti. (Platnost do 27.6.2017).
338.00 Kč

ČSN ISO 14050 (010950) - 1.3.2004
Environmentální management - Slovník.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10846-4 (011676) - 1.3.2004
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků, které nejsou pružnými podporami pro translační pohyb (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60974-10 (052205) - 1.3.2004
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 1.12.2010).
223.00 Kč

ČSN EN 1011-5 (052210) - 1.3.2004
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí.
223.00 Kč

ČSN EN 1860-3 (061207) - 4.3.2004
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.6.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 676 (075802) - 1.3.2004
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením.
593.00 Kč

ČSN EN 12953-10 (077853) - 1.3.2004
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na jakost napájecí vody a kotlové vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13760 (078460) - 1.3.2004
Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN 13175 (078465) - 1.3.2004
Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG).
350.00 Kč

ČSN EN 12288 (133730) - 1.3.2004
Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi.
338.00 Kč

ČSN EN 12365-1 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 1: Funkční požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12365-2 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 2: Zkušební metoda uzavírací síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12365-3 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 3: Zkušební metoda zotavení po průhybu (stlačení) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12365-4 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 4: Zkušební metoda zotavení po dlouhodobém průhybu (stlačení) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 166110:1982/Z2 (166110) - 1.3.2004
Stavební kování. Kování pro otevírání a sklápění okenních křídel. Technické předpisy.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 9409-2 (186509) - 1.3.2004
Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 2: Hřídele (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 61131-1 (187050) - 1.3.2004
Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17526 (192023) - 1.3.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Životnost laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60079-17-ed.2 (332320) - 1.3.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). (Platnost do 1.9.2010).
338.00 Kč

ČSN EN 61850-7-4 (334850) - 1.3.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-4: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Třídy kompatibilních logických uzlů a třídy dat. (Platnost do 1.6.2013).
945.00 Kč

ČSN 341393-4 (341393) - 1.3.2004
Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 4: Ochrana zařízení ve stávajících stavbách. (Platnost do 1.2.2009).
223.00 Kč

ČSN P IEC/TS 61312-2 (341393) - 1.3.2004
Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování. (Platnost do 1.2.2009).
350.00 Kč

ČSN EN 60684-1 (346553) - 1.3.2004
Ohebné izolační trubičky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 61238-1 (347002) - 1.3.2004
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Um = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky. (Platnost do 19.7.2022).
434.00 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - 1.3.2004
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um = 36 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) - Zkušební metody a požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 50289-3-13 (347819) - 1.3.2004
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-13: Mechanické zkušební metody - Vibrace způsobené větrem.
120.00 Kč

ČSN EN 50289-4-14 (347819) - 1.3.2004
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-14: Zkušební metody vlivů prostředí - Blesk. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62155 (348119) - 1.3.2004
Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1000 V.
434.00 Kč

ČSN EN 60255-24 (353524) - 1.3.2004
Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách.
434.00 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.2 (354101) - 1.3.2004
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe. (Platnost do 1.7.2009).
1204.00 Kč

ČSN 354701-2-1-ed.7 (354701) - 1.3.2004
Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných pojistek. (Platnost do 1.4.2008).
945.00 Kč

ČSN EN 62056-21 (356131) - 1.3.2004
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat.
567.00 Kč

ČSN IEC 60325 (356566) - 1.3.2004
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV). (Platnost do 1.5.2007).
350.00 Kč

ČSN EN 61549-ed.2 (360199) - 1.3.2004
Různé světelné zdroje.
434.00 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - 1.3.2004
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
543.00 Kč

ČSN EN 60598-2-10-ed.2 (360600) - 1.3.2004
Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-10-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-103 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken. (Platnost do 29.9.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.3 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky. (Platnost do 1.4.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-12-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-13-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče. (Platnost do 1.2.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky. (Platnost do 1.7.2009).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů. (Platnost do 1.3.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.4 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu. (Platnost do 1.3.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-28-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností. (Platnost do 1.12.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-31-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par. (Platnost do 28.4.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-32-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče. (Platnost do 21.12.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače. (Platnost do 1.3.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-5-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí. (Platnost do 9.8.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-53-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun. (Platnost do 25.5.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry. (Platnost do 1.10.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-55-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-56-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-61-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-66-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-69-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro průmyslové a komerční použití.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.3 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky. (Platnost do 1.11.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-73-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-74-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-80-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-81-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože. (Platnost do 12.5.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-99 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-1 (361575) - 1.3.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky. (Platnost do 1.2.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-11 (361575) - 1.3.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem. (Platnost do 1.2.2013).
186.00 Kč

ČSN EN 60745-2-17 (361575) - 1.3.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky. (Platnost do 1.9.2013).
186.00 Kč

ČSN EN 60745-2-2 (361575) - 1.3.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky. (Platnost do 1.2.2013).
186.00 Kč

ČSN EN 60745-2-9 (361575) - 1.3.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy. (Platnost do 1.4.2011).
120.00 Kč

ČSN EN 61951-1-ed.2 (364385) - 1.3.2004
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.11.2016).
567.00 Kč

ČSN EN 61951-2-ed.2 (364385) - 1.3.2004
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.6.2014).
543.00 Kč

ČSN EN 45510-3-1 (380210) - 1.3.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle.
350.00 Kč

ČSN EN 45510-3-2 (380210) - 1.3.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle.
350.00 Kč

ČSN EN 45510-3-3 (380210) - 1.3.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou.
350.00 Kč

ČSN EN 12094-10 (389231) - 1.3.2004
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače.
223.00 Kč

ČSN EN 12094-2 (389231) - 1.3.2004
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 10276-2 (420540) - 1.3.2004
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 2: Metoda infračervené absorpce po natavení v inertním plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1652:2000/Oprava1 (421316) - 1.3.2004
Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití.
29.00 Kč

ČSN ISO 13909-1 (441314) - 1.3.2004
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod.
186.00 Kč

ČSN 441340 (441340) - 1.3.2004
Hnědá uhlí a lignity - Třídící zkouška proséváním.
186.00 Kč

ČSN 441377 (441377) - 1.3.2004
Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody.
120.00 Kč

ČSN ISO 975 (441394) - 1.3.2004
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda.
120.00 Kč

ČSN EN 13556 (480202) - 1.3.2004
Kulatina a řezivo - Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13756 (490005) - 1.3.2004
Dřevěné podlahoviny - Terminologie.
350.00 Kč

ČSN EN 13183-1:2002/Oprava1 (491016) - 1.3.2004
Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou.
29.00 Kč

ČSN EN 13183-2:2002/Oprava1 (491016) - 1.3.2004
Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou.
29.00 Kč

ČSN EN 13488 (492132) - 1.3.2004
Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety.
338.00 Kč

ČSN EN 13227 (492133) - 1.3.2004
Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva.
338.00 Kč

ČSN EN 13228 (492134) - 1.3.2004
Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva.
338.00 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - 1.3.2004
Dřevěné podlahoviny - Spojované dílce z rostlého listnatého dřeva.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10273 (560110) - 1.3.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu suspektních patogenních Yersinia enterocolitica.
350.00 Kč

ČSN ISO 9232 (571421) - 1.3.2004
Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3167 (640209) - 1.3.2004
Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - 1.3.2004
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - 1.3.2004
Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN CEN/TS 12201-7 (646410) - 1.3.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13558 (646921) - 1.3.2004
Specifikace pro rázově modifikované extrudované akrylátové desky pro vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13559 (646922) - 1.3.2004
Specifikace pro rázově modifikované koextrudované ABS/akrylové desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12944-3 (654800) - 1.3.2004
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd.
338.00 Kč

ČSN EN 14275 (656007) - 1.3.2004
Automobilová paliva - Posuzování jakosti benzínu a nafty - Odběr vzorků u čerpacích stanic maloobchodní sítě a komerční sítě automatů na palivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20843 (656022) - 1.3.2004
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení pH těžko zápalných kapalin kategorií HFAE a HFC (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20823 (656095) - 1.3.2004
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení charakteristik hoření kapalin při kontaktu s horkými povrchy - Zkouška záběhu v potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4404-2 (656248) - 1.3.2004
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 2: Nevodné kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14274 (656502) - 1.3.2004
Automobilová paliva - Posuzování jakosti benzínu a nafty - Monitorování systému kvality paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 656509 (656509) - 1.3.2004
Motorová paliva - Emulzní motorová nafta - Technické požadavky a metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 13887 (668517) - 1.3.2004
Konstrukční lepidla - Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21227-1 (673070) - 1.3.2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod.
223.00 Kč

ČSN EN 14197-1 (697257) - 1.3.2004
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 14197-2 (697257) - 1.3.2004
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.3.2004
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 771-5 (722634) - 1.3.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13198 (723020) - 1.3.2004
Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky.
223.00 Kč

ČSN 724710 (724710) - 1.3.2004
Keramické kachle - Požadavky, zkušební metody a označování.
186.00 Kč

ČSN EN 997 (724860) - 1.3.2004
Záchodové mísy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1990 (730002) - 1.3.2004
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
593.00 Kč

ČSN EN 1991-1-1 (730035) - 1.3.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.
434.00 Kč

ČSN EN 1857 (734208) - 1.3.2004
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1858 (734209) - 1.3.2004
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - 1.3.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Zkouška příčným tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13036-4 (736167) - 1.3.2004
Povrchové vlastnosti vozovek a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Měření protismykových vlastností povrchu vozovky - Zkouška kyvadlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13036-7 (736167) - 1.3.2004
Povrchové vlastnosti vozovek a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vrstev vozovky - Zkouška latí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13880-1 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-10 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném protahování a stlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-12 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 12: Metoda pro přípravu betonových bloků pro zkoušku přilnavosti (receptury pro výrobu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-13 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti (zkouška přerušovaným protažením) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-2 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-7 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 7: Zkoušení funkce zálivek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13880-8 (736168) - 1.3.2004
Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13286-3 (736185) - 1.3.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační tlak s řízenými parametry.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-4 (736185) - 1.3.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch.
223.00 Kč

ČSN EN 1991-2 (736203) - 1.3.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 1337-10 (736270) - 1.3.2004
Stavební ložiska - Část 10: Kontrola a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13232-2 (736371) - 1.3.2004
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na návrh geometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13232-3 (736371) - 1.3.2004
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1424:1998/A1 (737012) - 1.3.2004
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina.
120.00 Kč

ČSN EN 14368 (755716) - 1.3.2004
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14369 (755717) - 1.3.2004
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivní oxid hlinitý potažený železem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 974 (755854) - 1.3.2004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 758084 (758084) - 1.3.2004
Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů.
768.00 Kč

ČSN 758085 (758085) - 1.3.2004
Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19954 (795611) - 1.3.2004
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Zkouška praní v domácí pračce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-3 (800809) - 1.3.2004
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-4 (800809) - 1.3.2004
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití imitovaného mokrého čištění.
223.00 Kč

ČSN EN 14362-1 (800874) - 1.3.2004
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných bez extrakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14362-2 (800874) - 1.3.2004
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 2: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrahováním vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9921 (833530) - 1.3.2004
Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-0-V2.1.2 (872001) - 1.3.2004
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-0-V2.1.2 (872001) - 1.3.2004
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-0: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301511-V9.0.2 (872792) - 1.3.2004
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300176-1-V1.5.1 (875012) - 1.3.2004
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-18-V1.3.1 (875042) - 1.3.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-25-V2.2.1 (875101) - 1.3.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-26-V2.2.1 (875101) - 1.3.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302109-V1.1.1 (875305) - 1.3.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Mechanizmus synchronizace pro šifrování mezi koncovými body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301681-V1.3.2 (876040) - 1.3.2004
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301997-2-V1.1.1 (878590) - 1.3.2004
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS), pracující v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 232 (914105) - 1.3.2004
Koupací vany - Připojovací rozměry.
223.00 Kč

ČSN EN 251 (914106) - 1.3.2004
Vany pro sprchové kouty - Připojovací rozměry.
186.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.