Nové normy ČSN za březen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2004 v 09:00


ČSN ISO 11648-1 (010264) - 1.3.2004
Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy.
539.00 Kč

ČSN EN 60300-1 (010690) - 1.3.2004
Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu spolehlivosti. (Platnost do 27.6.2017).
306.90 Kč

ČSN ISO 14050 (010950) - 1.3.2004
Environmentální management - Slovník.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10846-4 (011676) - 1.3.2004
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků, které nejsou pružnými podporami pro translační pohyb (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60974-10 (052205) - 1.3.2004
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 1.12.2010).
202.40 Kč

ČSN EN 1011-5 (052210) - 1.3.2004
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí.
202.40 Kč

ČSN EN 1860-3 (061207) - 4.3.2004
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 676 (075802) - 1.3.2004
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením.
539.00 Kč

ČSN EN 12953-10 (077853) - 1.3.2004
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na jakost napájecí vody a kotlové vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13760 (078460) - 1.3.2004
Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN 13175 (078465) - 1.3.2004
Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG).
317.90 Kč

ČSN EN 12288 (133730) - 1.3.2004
Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi.
306.90 Kč

ČSN EN 12365-1 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 1: Funkční požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12365-2 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 2: Zkušební metoda uzavírací síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12365-3 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 3: Zkušební metoda zotavení po průhybu (stlačení) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12365-4 (166020) - 1.3.2004
Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 4: Zkušební metoda zotavení po dlouhodobém průhybu (stlačení) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 166110:1982/Z2 (166110) - 1.3.2004
Stavební kování. Kování pro otevírání a sklápění okenních křídel. Technické předpisy.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9409-2 (186509) - 1.3.2004
Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 2: Hřídele (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 61131-1 (187050) - 1.3.2004
Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17526 (192023) - 1.3.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Životnost laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60079-17-ed.2 (332320) - 1.3.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). (Platnost do 1.9.2010).
306.90 Kč

ČSN EN 61850-7-4 (334850) - 1.3.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-4: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Třídy kompatibilních logických uzlů a třídy dat. (Platnost do 1.6.2013).
859.10 Kč

ČSN 341393-4 (341393) - 1.3.2004
Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 4: Ochrana zařízení ve stávajících stavbách. (Platnost do 1.2.2009).
202.40 Kč

ČSN P IEC/TS 61312-2 (341393) - 1.3.2004
Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování. (Platnost do 1.2.2009).
317.90 Kč

ČSN EN 60684-1 (346553) - 1.3.2004
Ohebné izolační trubičky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 61238-1 (347002) - 1.3.2004
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Um = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky. (Platnost do 19.7.2022).
394.90 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - 1.3.2004
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um = 36 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) - Zkušební metody a požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 50289-3-13 (347819) - 1.3.2004
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-13: Mechanické zkušební metody - Vibrace způsobené větrem.
108.90 Kč

ČSN EN 50289-4-14 (347819) - 1.3.2004
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-14: Zkušební metody vlivů prostředí - Blesk. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62155 (348119) - 1.3.2004
Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1000 V.
394.90 Kč

ČSN EN 60255-24 (353524) - 1.3.2004
Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách.
394.90 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.2 (354101) - 1.3.2004
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe. (Platnost do 1.7.2009).
1094.50 Kč

ČSN IEC 60884-1:2003/Oprava1 (354515) - 1.3.2004
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN 354701-2-1-ed.7 (354701) - 1.3.2004
Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných pojistek. (Platnost do 1.4.2008).
859.10 Kč

ČSN EN 62056-21 (356131) - 1.3.2004
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat.
515.90 Kč

ČSN IEC 60325 (356566) - 1.3.2004
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV). (Platnost do 1.5.2007).
317.90 Kč

ČSN EN 61549-ed.2 (360199) - 1.3.2004
Různé světelné zdroje.
394.90 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - 1.3.2004
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
493.90 Kč

ČSN EN 60598-2-10-ed.2 (360600) - 1.3.2004
Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-10-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-103 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken. (Platnost do 29.9.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.3 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky. (Platnost do 1.4.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-12-ed.2 (361045) - 1.3.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče.
202.40 Kč