Nové normy ČSN za květen 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN EN ISO 20769-1 (015011) - 1.5.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20769-2 (015011) - 1.5.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 2: Prozařování přes dvě stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12679 (015029) - 1.5.2019
Nedestruktivní zkoušení - Určení velikosti průmyslových radionuklidů - Radiografická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16157-3 (018295) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace.
945.00 Kč

ČSN EN 16157-7 (018295) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - 1.5.2019
Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 16407-2 (018385) - 1.5.2019
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16410-2 (018385) - 1.5.2019
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 24102-1 (018404) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 1: Lokální řízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 24102-2 (018404) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 24102-3 (018404) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 24102-4 (018404) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11124-1 (038234) - 1.5.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11125-7 (038235) - 1.5.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacících prostředků - Část 7: Stanovení vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11126-1 (038236) - 1.5.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17279-1 (056101) - 1.5.2019
Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 1: Obecné požadavky na postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15316-4-10 (060401) - 1.5.2019
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7.
223.00 Kč

ČSN EN 15316-4-8 (060401) - 1.5.2019
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8.
543.00 Kč

ČSN EN 15316-5 (060401) - 1.5.2019
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7.
434.00 Kč

ČSN EN 15378-3 (060402) - 1.5.2019
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-1 (125301) - 1.5.2019
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic.
350.00 Kč

ČSN EN 13480-2:2018/A1 (130020) - 1.5.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
186.00 Kč

ČSN EN 13480-2:2018/A2 (130020) - 1.5.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
120.00 Kč

ČSN EN 13480-2:2018/A3 (130020) - 1.5.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62881 (180417) - 1.5.2019
Tabulka příčin a následků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61918-ed.3 (184021) - 1.5.2019
Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 16090-1 (200710) - 1.5.2019
Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
1455.00 Kč

ČSN EN 12261 (257863) - 1.5.2019
Plynoměry - Turbínové plynoměry.
567.00 Kč

ČSN EN 17064 (273022) - 1.5.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 81-77 (274003) - 1.5.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1647 (300048) - 1.5.2019
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16923 (300087) - 1.5.2019
Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16924 (300088) - 1.5.2019
Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel.
593.00 Kč

ČSN EN 9145 (310427) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Požadavky na pokročilé plánování kvality výrobku a proces schvalování výroby součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 9146 (310428) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9300-110 (310450) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 110: Technické údaje o explicitní CAD 3D geometrii výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 3660-003 (311822) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 003: Průchozí matice typu A - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4641-200 (311934) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 200: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 9/125 um, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma a výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3315 (312580) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De <= 75mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2894 (313363) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4710-01 (314123) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 01: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4710-03 (314123) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 03: Třmen pružnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2379 (317060) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Tekutiny pro posuzování nekovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-811 (330050) - 1.5.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce.
3474.00 Kč

ČSN IEC/TS 62786 (339200) - 1.5.2019
Rozptýlené zdroje elektrické energie - Propojení s rozvodnou sítí.
338.00 Kč

ČSN IEC/TS 62898-1 (339210) - 1.5.2019
Mikrosítě - Část 1: Směrnice pro plánování a specifikace projektů mikrosítí.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-25 (345685) - 1.5.2019
Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-6-ed.2:2019/Oprava1 (345884) - 1.5.2019
Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-10-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-21-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-22-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-23-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-24-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-25-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-11-ed.2 (351001) - 1.5.2019
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-1-ed.2 (354055) - 1.5.2019
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 50470-1:2007/A1 (356137) - 1.5.2019
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C).
186.00 Kč

ČSN EN 50470-2:2007/A1 (356137) - 1.5.2019
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 2: Zvláštní požadavky - Činné elektromechanické elektroměry (třídy A a B).
120.00 Kč

ČSN EN 50470-3:2007/A1 (356137) - 1.5.2019
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C).
120.00 Kč

ČSN EN 62586-2-ed.2:2018/Oprava1 (356240) - 1.5.2019
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61010-2-040-ed.2 (356502) - 1.5.2019
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály. (Platnost do 26.11.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 61227 (356624) - 1.5.2019
Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60358-4 (358222) - 1.5.2019
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 4: Stejnosměrné nebo střídavé jednofázové kapacitní děliče.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61191-1-ed.3 (359041) - 1.5.2019
Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie.
434.00 Kč

ČSN EN 61167-ed.3 (360250) - 1.5.2019
Halogenidové výbojky - Výkonnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2721.00 Kč

ČSN EN 62707-1:2014/A1 (360710) - 1.5.2019
Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy pro aplikace v automobilovém průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-76-ed.3 (361050) - 1.5.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61853-3 (364605) - 1.5.2019
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 3: Údaje energie fotovoltaického modulu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61853-4 (364605) - 1.5.2019
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 4: Standardní referenční klimatické profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-2-40-ed.2 (364801) - 1.5.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů.
338.00 Kč

ČSN EN 62366-1 (364861) - 1.5.2019
Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62923-1 (367834) - 1.5.2019
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 1: Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4 (369760) - 1.5.2019
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu.
543.00 Kč

ČSN ISO 12108 (420391) - 1.5.2019
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda růstu únavové trhliny.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4022 (420776) - 1.5.2019
Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10263-2:2019/Oprava1 (421079) - 1.5.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena.
29.00 Kč

ČSN EN 10263-3:2019/Oprava1 (421079) - 1.5.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování.
29.00 Kč

ČSN EN 10263-4:2019/Oprava1 (421079) - 1.5.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění.
29.00 Kč

ČSN EN 10263-5:2019/Oprava1 (421079) - 1.5.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-1 (450060) - 1.5.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-9 (470601) - 1.5.2019
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Řádkové secí stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16952 (470640) - 1.5.2019
Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost.
567.00 Kč

ČSN EN 16944:2018/Oprava1 (472015) - 1.5.2019
Zemědělské stroje a traktory - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 1104 (500490) - 1.5.2019
Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18593 (560626) - 1.5.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22000 (569600) - 1.5.2019
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11298-3 (646422) - 1.5.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11297-3 (646427) - 1.5.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
338.00 Kč

ČSN EN 17041 (654905) - 1.5.2019
Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H.
223.00 Kč

ČSN EN 17042 (654906) - 1.5.2019
Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656254) - 1.5.2019
Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností maziv - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 15993 (656586) - 1.5.2019
Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 16721 (659811) - 1.5.2019
Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 16957 (659812) - 1.5.2019
Produkty z biologického materiálu - Směrnice pro inventarizaci životního cyklu na konci životnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 17127 (697280) - 1.5.2019
Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1279-1 (701621) - 1.5.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita.
434.00 Kč

ČSN EN 1279-2 (701621) - 1.5.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-10 (721007) - 1.5.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14064-1-ed.2 (727235) - 1.5.2019
Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17037 (730582) - 1.5.2019
Denní osvětlení budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13501-1 (730860) - 1.5.2019
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13501-6-ed.2 (730860) - 1.5.2019
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 17079 (731225) - 1.5.2019
Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

TNI CEN/TR 17080 (731226) - 1.5.2019
Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 17081 (731227) - 1.5.2019
Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN 732030 (732030) - 1.5.2019
Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí.
223.00 Kč

ČSN 732044 (732044) - 1.5.2019
Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí.
223.00 Kč

ČSN 736126-1 (736126) - 1.5.2019
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
223.00 Kč

ČSN EN 13285-ed.2 (736155) - 1.5.2019
Nestmelené směsi - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - 1.5.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost.
434.00 Kč

ČSN EN 14351-2 (746075) - 1.5.2019
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 2: Vnitřní dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15885 (756121) - 1.5.2019
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14215 (804419) - 1.5.2019
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů.
223.00 Kč

ČSN EN 14593-1 (832261) - 1.5.2019
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení.
350.00 Kč

ČSN EN 14594 (832263) - 1.5.2019
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení.
434.00 Kč

ČSN EN 14325 (832733) - 1.5.2019
Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů.
350.00 Kč

ČSN EN 1149-5 (832845) - 1.5.2019
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 16966 (833640) - 1.5.2019
Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17058 (833641) - 1.5.2019
Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13060+A1 (847112) - 1.5.2019
Malé parní sterilizátory.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 7396-1-ed.2:2017/A1 (852761) - 1.5.2019
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak.
120.00 Kč

ČSN ETSI EN 300698-V2.3.1 (875069) - 1.5.2019
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300743-V1.6.1 (879024) - 1.5.2019
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14516+A1 (914101) - 1.5.2019
Koupací vany pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12764+A1 (914103) - 1.5.2019
Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14428+A1 (914110) - 1.5.2019
Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14527+A1 (914111) - 1.5.2019
Vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16354 (917847) - 1.5.2019
Laminátové podlahové krytiny - Podložky - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20326 (917881) - 1.5.2019
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení.
338.00 Kč

ČSN EN 1069-1 (940910) - 1.5.2019
Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 1400+A2 (943429) - 1.5.2019
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.