Nové normy ČSN za květen 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN EN ISO 20769-1 (015011) - 1.5.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20769-2 (015011) - 1.5.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 2: Prozařování přes dvě stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12679 (015029) - 1.5.2019
Nedestruktivní zkoušení - Určení velikosti průmyslových radionuklidů - Radiografická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16157-3 (018295) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace.
859.10 Kč

ČSN EN 16157-7 (018295) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - 1.5.2019
Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 16407-2 (018385) - 1.5.2019
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16410-2 (018385) - 1.5.2019
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 24102-1 (018404) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 1: Lokální řízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 24102-2 (018404) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 24102-3 (018404) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 24102-4 (018404) - 1.5.2019
Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11124-1 (038234) - 1.5.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11125-7 (038235) - 1.5.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacících prostředků - Část 7: Stanovení vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11126-1 (038236) - 1.5.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17279-1 (056101) - 1.5.2019
Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 1: Obecné požadavky na postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15316-4-10 (060401) - 1.5.2019
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7.
202.40 Kč

ČSN EN 15316-4-8 (060401) - 1.5.2019
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8.
493.90 Kč

ČSN EN 15316-5 (060401) - 1.5.2019
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7.
394.90 Kč

ČSN EN 15378-3 (060402) - 1.5.2019
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-1 (125301) - 1.5.2019
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic.
317.90 Kč

ČSN EN 13480-2:2018/A1 (130020) - 1.5.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
169.40 Kč

ČSN EN 13480-2:2018/A2 (130020) - 1.5.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
108.90 Kč

ČSN EN 13480-2:2018/A3 (130020) - 1.5.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62881 (180417) - 1.5.2019
Tabulka příčin a následků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61918-ed.3 (184021) - 1.5.2019
Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 16090-1 (200710) - 1.5.2019
Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
1322.40 Kč

ČSN EN 12261 (257863) - 1.5.2019
Plynoměry - Turbínové plynoměry.
515.90 Kč

ČSN EN 17064 (273022) - 1.5.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 81-77 (274003) - 1.5.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1647 (300048) - 1.5.2019
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16923 (300087) - 1.5.2019
Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16924 (300088) - 1.5.2019
Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel.
539.00 Kč

ČSN EN 9145 (310427) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Požadavky na pokročilé plánování kvality výrobku a proces schvalování výroby součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 9146 (310428) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9300-110 (310450) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 110: Technické údaje o explicitní CAD 3D geometrii výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 3660-003 (311822) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 003: Průchozí matice typu A - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4641-200 (311934) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 200: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 9/125 um, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma a výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3315 (312580) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De <= 75mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2894 (313363) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4710-01 (314123) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 01: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4710-03 (314123) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 03: Třmen pružnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2379 (317060) - 1.5.2019
Letectví a kosmonautika - Tekutiny pro posuzování nekovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-811 (330050) - 1.5.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce.
3157.80 Kč

ČSN IEC/TS 62786 (339200) - 1.5.2019
Rozptýlené zdroje elektrické energie - Propojení s rozvodnou sítí.
306.90 Kč

ČSN IEC/TS 62898-1 (339210) - 1.5.2019
Mikrosítě - Část 1: Směrnice pro plánování a specifikace projektů mikrosítí.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61788-25 (345685) - 1.5.2019
Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60404-6-ed.2:2019/Oprava1 (345884) - 1.5.2019
Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-10-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-21-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-22-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-23-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-24-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-25-ed.2 (347107) - 1.5.2019
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60076-11-ed.2 (351001) - 1.5.2019
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60512-1-ed.2 (354055) - 1.5.2019
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 60512-1:2001/Z1 (354055) - 1.5.2019
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Všeobecně.
26.40 Kč

ČSN EN 50470-1:2007/A1 (356137) - 1.5.2019
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C).
169.40 Kč

ČSN EN 50470-2:2007/A1 (356137) - 1.5.2019
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 2: Zvláštní požadavky - Činné elektromechanické elektroměry (třídy A a B).
108.90 Kč

ČSN EN 50470-3:2007/A1 (356137) - 1.5.2019
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C).
108.90 Kč

ČSN EN 62586-2-ed.2:2018/Oprava1 (356240) - 1.5.2019
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61010-2-040-ed.2 (356502) - 1.5.2019
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály.
317.90 Kč

ČSN EN 61227 (356624) - 1.5.2019
Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora.
306.90 Kč

ČSN IEC 358:1999/Z4 (358222) - 1.5.2019
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60358-4 (358222) - 1.5.2019
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 4: Stejnosměrné nebo střídavé jednofázové kapacitní děliče.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61191-1-ed.3 (359041) - 1.5.2019
Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie.
394.90 Kč

ČSN EN 61167-ed.3 (360250) - 1.5.2019
Halogenidové výbojky - Výkonnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2473.80 Kč

ČSN EN 62707-1:2014/A1 (360710) - 1.5.2019
Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy pro aplikace v automobilovém průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-76-ed.3 (361050) - 1.5.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61853-3 (364605) - 1.5.2019
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 3: Údaje energie fotovoltaického modulu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61853-4 (364605) - 1.5.2019
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 4: Standardní referenční klimatické profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62446-1:2016/A1 (364623) - 1.5.2019
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-40:1999/Z1 (364800) - 1.5.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů.
26.40 Kč

ČSN EN 60601-2-40-ed.2 (364801) - 1.5.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů.
306.90 Kč

ČSN EN 62366-1 (364861) - 1.5.2019
Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62923-1 (367834) - 1.5.2019
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 1: Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4 (369760) - 1.5.2019
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu.
493.90 Kč

ČSN ISO 12108 (420391) - 1.5.2019
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda růstu únavové trhliny.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4022 (420776) - 1.5.2019
Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10263-2:2019/Oprava1 (421079) - 1.5.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena.
26.40 Kč

ČSN EN 10263-3:2019/Oprava1 (421079) - 1.5.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování.
26.40 Kč

ČSN EN 10263-4:2019/Oprava1 (421079) - 1.5.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění.
26.40 Kč

ČSN EN 10263-5:2019/Oprava1 (421079) - 1.5.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 21809-1 (450060) - 1.5.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-9 (470601) - 1.5.2019
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Řádkové secí stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16952 (470640) - 1.5.2019
Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost.
515.90 Kč

ČSN EN 16944:2018/Oprava1 (472015) - 1.5.2019
Zemědělské stroje a traktory - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 1104 (500490) - 1.5.2019
Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18593 (560626) - 1.5.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22000 (569600) - 1.5.2019
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11298-3 (646422) - 1.5.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11297-3 (646427) - 1.5.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
306.90 Kč

ČSN EN 17041 (654905) - 1.5.2019
Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H.
202.40 Kč

ČSN EN 17042 (654906) - 1.5.2019
Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656254) - 1.5.2019
Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností maziv - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky).
306.90 Kč

TNI CEN/TR 15993 (656586) - 1.5.2019
Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 16721 (659811) - 1.5.2019
Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

TNI CEN/TR 16957 (659812) - 1.5.2019
Produkty z biologického materiálu - Směrnice pro inventarizaci životního cyklu na konci životnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 13445-5:2016/A1 (695245) - 1.5.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 17127 (697280) - 1.5.2019
Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1279-1 (701621) - 1.5.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita.
394.90 Kč

ČSN EN 1279-2 (701621) - 1.5.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17892-10 (721007) - 1.5.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14064-1-ed.2 (727235) - 1.5.2019
Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17037 (730582) - 1.5.2019
Denní osvětlení budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13501-1 (730860) - 1.5.2019
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13501-6-ed.2 (730860) - 1.5.2019
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

TNI CEN/TR 17079 (731225) - 1.5.2019
Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

TNI CEN/TR 17080 (731226) - 1.5.2019
Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TNI CEN/TR 17081 (731227) - 1.5.2019
Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 17172 (731310) - 1.5.2019
Program testů za účelem validace standardizovaných metod stanovení průniku chloridů a karbonatace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN 732030 (732030) - 1.5.2019
Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí.
202.40 Kč

ČSN 732044 (732044) - 1.5.2019
Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí.
202.40 Kč

ČSN 736126-1 (736126) - 1.5.2019
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
202.40 Kč

ČSN EN 13285-ed.2 (736155) - 1.5.2019
Nestmelené směsi - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - 1.5.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost.
394.90 Kč

ČSN EN 14351-2 (746075) - 1.5.2019
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 2: Vnitřní dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15885 (756121) - 1.5.2019
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14215 (804419) - 1.5.2019
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů.
202.40 Kč

ČSN EN 14593-1 (832261) - 1.5.2019
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení.
317.90 Kč

ČSN EN 14594 (832263) - 1.5.2019
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení.
394.90 Kč

ČSN EN 14325 (832733) - 1.5.2019
Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů.
317.90 Kč

ČSN EN 1149-5 (832845) - 1.5.2019
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 16966 (833640) - 1.5.2019
Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17058 (833641) - 1.5.2019
Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13060+A1 (847112) - 1.5.2019
Malé parní sterilizátory.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 7396-1-ed.2:2017/A1 (852761) - 1.5.2019
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak.
108.90 Kč

ČSN ETSI EN 300698-V2.3.1 (875069) - 1.5.2019
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300743-V1.6.1 (879024) - 1.5.2019
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14516+A1 (914101) - 1.5.2019
Koupací vany pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12764+A1 (914103) - 1.5.2019
Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14428+A1 (914110) - 1.5.2019
Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14527+A1 (914111) - 1.5.2019
Vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16354 (917847) - 1.5.2019
Laminátové podlahové krytiny - Podložky - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20326 (917881) - 1.5.2019
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení.
306.90 Kč

ČSN EN 1069-1 (940910) - 1.5.2019
Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN 1400+A2 (943429) - 1.5.2019
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)