Nové normy ČSN za duben 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2012 v 09:00


ČSN EN ISO 5459 (014402) - 1.4.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen.
539.00 Kč

ČSN ISO 16610-21 (014445) - 1.4.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry.
306.90 Kč

ČSN EN 16016-1 (015036) - 1.4.2012
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické metody - Počítačová tomografie - Část 1: Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1580 (021137) - 1.4.2012
Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7045 (021138) - 1.4.2012
Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2009 (021151) - 1.4.2012
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7046-1 (021152) - 1.4.2012
Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 1: Šrouby z oceli třídy pevnosti 4.8.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7046-2 (021152) - 1.4.2012
Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 2: Šrouby z oceli třídy pevnosti 8.8, šrouby z korozivzdorné oceli a neželezného kovu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2010 (021155) - 1.4.2012
Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7047 (021156) - 1.4.2012
Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A.
169.40 Kč

ČSN EN 13411-8 (024470) - 1.4.2012
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 8: Kované koncovky a kování.
202.40 Kč

ČSN EN 1598 (050703) - 1.4.2012
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17654 (051137) - 1.4.2012
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška tlakem odporových švových svarů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - 1.4.2012
Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - 1.4.2012
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD).
317.90 Kč

ČSN EN 267+A1 (075857) - 1.4.2012
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením. (Platnost do 31.1.2023).
539.00 Kč

ČSN EN 13618 (137194) - 1.4.2012
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy.
306.90 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.4.2012
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.4.2012
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.4.2012
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61587-2-ed.2 (188003) - 1.4.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 2: Seizmické zkoušky pro skříně a stojany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11990-1 (192012) - 1.4.2012
Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření - Část 1: Úchytka tracheální kanyly (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21254-1 (192022) - 1.4.2012
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 1: Definice a obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21254-2 (192022) - 1.4.2012
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 2: Určení prahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21254-3 (192022) - 1.4.2012
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 3: Určení zatížitelnosti vzhledem k výkonu (energii) laseru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-1 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-10 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Nářadí na lisování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-11 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Prorážeče a nůžky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-2 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-5 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Příklepové vrtačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-8 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-9 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 13194 (269125) - 1.4.2012
Ohradové palety - Základní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13071-3 (269383) - 1.4.2012
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení.
169.40 Kč

ČSN EN 1570-1 (275011) - 1.4.2012
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst.
493.90 Kč

ČSN EN 1501-1 (300350) - 1.4.2012
Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním.
493.90 Kč

ČSN EN 1501-5 (300350) - 1.4.2012
Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15006 (300612) - 1.4.2012
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 15918 (309070) - 1.4.2012
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN 332000-5-54-ed.3 (332000) - 1.4.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.
515.90 Kč

ČSN EN 61000-3-12-ed.2 (333432) - 1.4.2012
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a <= 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí.
306.90 Kč

ČSN EN 50163-ed.2:2005/Oprava1 (333500) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
26.40 Kč

ČSN EN 62290-2 (333530) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodící dráhou a příkazové/kontrolní systémy - Část 2: Specifikace funkčních požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody.
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav.
317.90 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/A1 (341520) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
108.90 Kč

ČSN EN 50128-ed.2 (342680) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy.
698.50 Kč

ČSN 345145-ed.2 (345145) - 1.4.2012
Názvosloví pro elektrická trakční zařízení.
539.00 Kč

ČSN EN 61788-11-ed.2 (345685) - 1.4.2012
Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb3Sn. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60505-ed.3 (346205) - 1.4.2012
Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60684-2-ed.2 (346553) - 1.4.2012
Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 61869-3 (351350) - 1.4.2012
Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61869-5 (351350) - 1.4.2012
Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61169-35 (353811) - 1.4.2012
Vysokofrekvenční konektory - Část 35: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady 2,92 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61557-13 (356230) - 1.4.2012
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 13: Proudové kleště a snímače držené v ruce a ručně ovládané pro měření unikajícího proudu v elektrických rozvodných soustavách.
202.40 Kč

ČSN EN 62271-204 (357193) - 1.4.2012
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
493.90 Kč

ČSN EN 62047-12 (358775) - 1.4.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 12: Metoda zkoušení ohybové únavy tenkovrstvých materiálů využívající rezonanční vibrace struktur MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61747-6-3 (358787) - 1.4.2012
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60794-2-10-ed.2 (359223) - 1.4.2012
Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-3-46 (359252) - 1.4.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-46: Měření - Světlost otvoru pro vodicí kolík ve ferulích MT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61290-4-1 (359271) - 1.4.2012
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.10.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 62496-2-1 (359290) - 1.4.2012
Desky optických obvodů - Část 2-1: Měření - Optický útlum a izolace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61341 (360017) - 1.4.2012
Metoda měření svítivosti v hlavním směru vyzařování a vyzařovacího úhlu(ů) u reflektorových světelných zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62554 (360017) - 1.4.2012
Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z35 (360340) - 1.4.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
515.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z36 (360340) - 1.4.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN EN 62386-209 (360540) - 1.4.2012
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1219.80 Kč

ČSN EN 60929-ed.4:2011/Oprava1 (360596) - 1.4.2012
Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-53-ed.3 (361050) - 1.4.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny.
306.90 Kč

ČSN EN 50206-1:2000/Oprava1 (362312) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní.
26.40 Kč

ČSN EN 62109-2 (364651) - 1.4.2012
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 2: Zvláštní požadavky pro střídače.
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-31-ed.2:2009/A1 (364801) - 1.4.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie.
169.40 Kč

ČSN EN 50527-2-1 (367922) - 1.4.2012
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory. (Platnost do 4.7.2019).
493.90 Kč

ČSN EN 60268-16-ed.2 (368305) - 1.4.2012
Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.10.2023).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-3+Amd.1 (369743) - 1.4.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 3: Mechanismy využívající techniky digitálního podpisu.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-6 (369743) - 1.4.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 6: Mechanismy využívající manuální přenos dat.
317.90 Kč

ČSN EN 15022-4 (420623) - 1.4.2012
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 16117-1 (420623) - 1.4.2012
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 1: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi menším než 99,85 %.
202.40 Kč

ČSN EN 836+A4 (470617) - 1.4.2012
Zahradní stroje - Motorové žací stroje - Bezpečnost. (Platnost do 30.9.2014).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3961 (588761) - 1.4.2012
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 30013 (635221) - 1.4.2012
Pryžové a plastové hadice - Metody vystavení laboratorním světelným zdrojům - Stanovení změn barvy, vzhledu a dalších fyzikálních vlastností.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13260 (646431) - 1.4.2012
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 15360:2010/Oprava1 (654853) - 1.4.2012
Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
26.40 Kč

ČSN EN 15924 (654883) - 1.4.2012
Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15925 (654884) - 1.4.2012
Hnojiva - Extrakce celkové síry přítomné v různých formách (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15926 (654885) - 1.4.2012
Hnojiva - Extrakce vodorozpustné síry, kde je síra v různých formách (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - 1.4.2012
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - 1.4.2012
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1518-2 (673086) - 1.4.2012
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12137 (673087) - 1.4.2012
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti poškrábání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12409+A1 (691701) - 1.4.2012
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Tepelné tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 1114-1 (691809) - 1.4.2012
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12543-1 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12543-2 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12543-3 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 3: Vrstvené sklo.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12543-4 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12543-5 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12543-6 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8362-4 (703360) - 1.4.2012
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 4: Injekční lahvičky z hutního skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 197-1-ed.2 (722101) - 1.4.2012
Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití.
317.90 Kč

ČSN EN 490-ed.2 (723240) - 1.4.2012
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku. (Platnost do 31.10.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z4 (730035) - 1.4.2012
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Z4 (730035) - 1.4.2012
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
26.40 Kč

ČSN 730042 (730042) - 1.4.2012
Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění.
202.40 Kč

ČSN 730540-2:2011/Z1 (730540) - 1.4.2012
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 15804 (730912) - 1.4.2012
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15942 (730913) - 1.4.2012
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1993-4-1:2008/NA-ed.A (731441) - 1.4.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN 732604 (732604) - 1.4.2012
Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
169.40 Kč

ČSN 736110:2006/Oprava1 (736110) - 1.4.2012
Projektování místních komunikací.
26.40 Kč

ČSN EN 13036-4 (736177) - 1.4.2012
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem.
317.90 Kč

ČSN P 742871 (742871) - 1.4.2012
Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení.
493.90 Kč

ČSN 756101 (756101) - 1.4.2012
Stokové sítě a kanalizační přípojky.
394.90 Kč

ČSN ISO 10523:2010/Z1 (757365) - 1.4.2012
Jakost vod - Stanovení pH.
26.40 Kč

ČSN ISO 16265:2010/Z1 (757533) - 1.4.2012
Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
26.40 Kč

ČSN EN 16039 (757726) - 1.4.2012
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15523 (760324) - 1.4.2012
Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 16238 (760732) - 1.4.2012
Poštovní služby - Otevřené rozhraní mezi řízením stroje a čtecím a kódovacím systémem - Rozhraní MC/RC (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 15221-3 (762001) - 1.4.2012
Facility management - Část 3: Návod pro kvalitu ve facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15221-4 (762001) - 1.4.2012
Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15221-5 (762001) - 1.4.2012
Facility management - Část 5: Návod pro procesy ve facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15221-6 (762001) - 1.4.2012
Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17071 (793858) - 1.4.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení "fogging" charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17230 (793861) - 1.4.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tlaku při pronikání vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17074 (793862) - 1.4.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti vůči vodorovnému šíření plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17231 (793864) - 1.4.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20877 (795613) - 1.4.2012
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Tepelněizolační vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9241-420 (833582) - 1.4.2012
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 420: Výběr fyzických vstupních zařízení.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 9241-910 (833582) - 1.4.2012
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 910: Rámec pro dotykové a hmatové interakce.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 25177 (836140) - 1.4.2012
Kvalita půdy - Popis půdy v terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15875 (838007) - 1.4.2012
Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů.
306.90 Kč

ČSN EN 15410 (838314) - 1.4.2012
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15411 (838315) - 1.4.2012
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15413 (838317) - 1.4.2012
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku.
317.90 Kč

ČSN EN 15415-1 (838319) - 1.4.2012
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění sítem pro malé rozměry částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15590 (838322) - 1.4.2012
Tuhá alternativní paliva - Stanovení aktuální rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického respiračního indexu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3630-5 (856021) - 1.4.2012
Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 5: Tvarové a čisticí nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-1 (856206) - 1.4.2012
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Infuzní skleněné lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1642 (856364) - 1.4.2012
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Dentální implantáty.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18113-1 (857027) - 1.4.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky.
493.90 Kč

TNI ETSI TR 102299-V1.2.1 (870002) - 1.4.2012
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.4 (875110) - 1.4.2012
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.6.1 (875110) - 1.4.2012
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
1881.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.3.1 (875110) - 1.4.2012
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
1573.20 Kč

ČSN ETSI EN 301908-19-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-20-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-21-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-22-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 4: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-5-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 5: Základnové stanice (BS) CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.4 (875128) - 1.4.2012
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.3.1 (875128) - 1.4.2012
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
2416.80 Kč

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.3.1 (875128) - 1.4.2012
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
1596.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-2-V1.1.1 (875157) - 1.4.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302885-3-V1.1.1 (875157) - 1.4.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V1.1.1 (878801) - 1.4.2012
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300743-V1.4.1 (879024) - 1.4.2012
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 71-8 (943095) - 1.4.2012
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití.
394.90 Kč

ČSN EN 15759-1 (961508) - 1.4.2012
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 1: Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15420 (977108) - 1.4.2012
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC.
394.90 Kč

ČSN P ISO/TS 19129 (979841) - 1.4.2012
Geografická informace - Rámec dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí.
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)