Nové normy ČSN za duben 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2012 v 09:00


ČSN EN ISO 5459 (014402) - 1.4.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen.
593.00 Kč

ČSN ISO 16610-21 (014445) - 1.4.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry.
338.00 Kč

ČSN EN 16016-1 (015036) - 1.4.2012
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické metody - Počítačová tomografie - Část 1: Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1580 (021137) - 1.4.2012
Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7045 (021138) - 1.4.2012
Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2009 (021151) - 1.4.2012
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7046-1 (021152) - 1.4.2012
Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 1: Šrouby z oceli třídy pevnosti 4.8.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7046-2 (021152) - 1.4.2012
Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 2: Šrouby z oceli třídy pevnosti 8.8, šrouby z korozivzdorné oceli a neželezného kovu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2010 (021155) - 1.4.2012
Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7047 (021156) - 1.4.2012
Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A.
186.00 Kč

ČSN EN 13411-8 (024470) - 1.4.2012
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 8: Kované koncovky a kování.
223.00 Kč

ČSN EN 1598 (050703) - 1.4.2012
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17654 (051137) - 1.4.2012
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška tlakem odporových švových svarů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - 1.4.2012
Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - 1.4.2012
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD).
350.00 Kč

ČSN EN 267+A1 (075857) - 1.4.2012
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením. (Platnost do 31.1.2023).
593.00 Kč

ČSN EN 13618 (137194) - 1.4.2012
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy.
338.00 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.4.2012
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.4.2012
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.4.2012
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61587-2-ed.2 (188003) - 1.4.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 2: Seizmické zkoušky pro skříně a stojany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11990-1 (192012) - 1.4.2012
Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření - Část 1: Úchytka tracheální kanyly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21254-1 (192022) - 1.4.2012
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 1: Definice a obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21254-2 (192022) - 1.4.2012
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 2: Určení prahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21254-3 (192022) - 1.4.2012
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 3: Určení zatížitelnosti vzhledem k výkonu (energii) laseru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-1 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-10 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Nářadí na lisování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-11 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Prorážeče a nůžky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-2 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-5 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Příklepové vrtačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-8 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-9 (239060) - 1.4.2012
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 13194 (269125) - 1.4.2012
Ohradové palety - Základní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13071-3 (269383) - 1.4.2012
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení.
186.00 Kč

ČSN EN 1570-1 (275011) - 1.4.2012
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst.
543.00 Kč

ČSN EN 1501-1 (300350) - 1.4.2012
Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním.
543.00 Kč

ČSN EN 1501-5 (300350) - 1.4.2012
Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu. (Platnost do 31.3.2022).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15006 (300612) - 1.4.2012
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 15918 (309070) - 1.4.2012
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN 332000-5-54-ed.3 (332000) - 1.4.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.
567.00 Kč

ČSN EN 61000-3-12-ed.2 (333432) - 1.4.2012
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a <= 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí.
338.00 Kč

ČSN EN 50163-ed.2:2005/Oprava1 (333500) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
29.00 Kč

ČSN EN 62290-2 (333530) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodící dráhou a příkazové/kontrolní systémy - Část 2: Specifikace funkčních požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody.
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav.
350.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/A1 (341520) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
120.00 Kč

ČSN EN 50128-ed.2 (342680) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy.
768.00 Kč

ČSN 345145-ed.2 (345145) - 1.4.2012
Názvosloví pro elektrická trakční zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN 61788-11-ed.2 (345685) - 1.4.2012
Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb3Sn. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60505-ed.3 (346205) - 1.4.2012
Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60684-2-ed.2 (346553) - 1.4.2012
Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 61869-3 (351350) - 1.4.2012
Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61869-5 (351350) - 1.4.2012
Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61169-35 (353811) - 1.4.2012
Vysokofrekvenční konektory - Část 35: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady 2,92 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61557-13 (356230) - 1.4.2012
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 13: Proudové kleště a snímače držené v ruce a ručně ovládané pro měření unikajícího proudu v elektrických rozvodných soustavách.
223.00 Kč

ČSN EN 62271-204 (357193) - 1.4.2012
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV. (Platnost do 5.7.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 62047-12 (358775) - 1.4.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 12: Metoda zkoušení ohybové únavy tenkovrstvých materiálů využívající rezonanční vibrace struktur MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61747-6-3 (358787) - 1.4.2012
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60794-2-10-ed.2 (359223) - 1.4.2012
Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.4.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-3-46 (359252) - 1.4.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-46: Měření - Světlost otvoru pro vodicí kolík ve ferulích MT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61290-4-1 (359271) - 1.4.2012
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.10.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 62496-2-1 (359290) - 1.4.2012
Desky optických obvodů - Část 2-1: Měření - Optický útlum a izolace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61341 (360017) - 1.4.2012
Metoda měření svítivosti v hlavním směru vyzařování a vyzařovacího úhlu(ů) u reflektorových světelných zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62554 (360017) - 1.4.2012
Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z35 (360340) - 1.4.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
567.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z36 (360340) - 1.4.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN EN 62386-209 (360540) - 1.4.2012
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN EN 60929-ed.4:2011/Oprava1 (360596) - 1.4.2012
Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-53-ed.3 (361050) - 1.4.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny.
338.00 Kč

ČSN EN 50206-1:2000/Oprava1 (362312) - 1.4.2012
Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní.
29.00 Kč

ČSN EN 62109-2 (364651) - 1.4.2012
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 2: Zvláštní požadavky pro střídače.
350.00 Kč

ČSN EN 50527-2-1 (367922) - 1.4.2012
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory. (Platnost do 4.7.2019).
543.00 Kč

ČSN EN 60268-16-ed.2 (368305) - 1.4.2012
Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.10.2023).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-3+Amd.1 (369743) - 1.4.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 3: Mechanismy využívající techniky digitálního podpisu.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-6 (369743) - 1.4.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 6: Mechanismy využívající manuální přenos dat.
350.00 Kč

ČSN EN 15022-4 (420623) - 1.4.2012
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 16117-1 (420623) - 1.4.2012
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 1: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi menším než 99,85 %.
223.00 Kč

ČSN EN 836+A4 (470617) - 1.4.2012
Zahradní stroje - Motorové žací stroje - Bezpečnost. (Platnost do 30.9.2014).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3961 (588761) - 1.4.2012
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 30013 (635221) - 1.4.2012
Pryžové a plastové hadice - Metody vystavení laboratorním světelným zdrojům - Stanovení změn barvy, vzhledu a dalších fyzikálních vlastností.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13260 (646431) - 1.4.2012
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 15360:2010/Oprava1 (654853) - 1.4.2012
Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
29.00 Kč

ČSN EN 15924 (654883) - 1.4.2012
Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15925 (654884) - 1.4.2012
Hnojiva - Extrakce celkové síry přítomné v různých formách (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15926 (654885) - 1.4.2012
Hnojiva - Extrakce vodorozpustné síry, kde je síra v různých formách (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - 1.4.2012
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - 1.4.2012
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1518-2 (673086) - 1.4.2012
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12137 (673087) - 1.4.2012
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti poškrábání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12409+A1 (691701) - 1.4.2012
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Tepelné tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 1114-1 (691809) - 1.4.2012
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-1 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-2 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-3 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 3: Vrstvené sklo.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-4 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-5 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-6 (701015) - 1.4.2012
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-4 (703360) - 1.4.2012
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 4: Injekční lahvičky z hutního skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 197-1-ed.2 (722101) - 1.4.2012
Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití.
350.00 Kč

ČSN EN 490-ed.2 (723240) - 1.4.2012
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku. (Platnost do 31.10.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z4 (730035) - 1.4.2012
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Z4 (730035) - 1.4.2012
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
29.00 Kč

ČSN 730042 (730042) - 1.4.2012
Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění.
223.00 Kč

ČSN 730540-2:2011/Z1 (730540) - 1.4.2012
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 15804 (730912) - 1.4.2012
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15942 (730913) - 1.4.2012
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1993-4-1:2008/NA-ed.A (731441) - 1.4.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN 732604 (732604) - 1.4.2012
Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
186.00 Kč

ČSN 736110:2006/Oprava1 (736110) - 1.4.2012
Projektování místních komunikací.
29.00 Kč

ČSN EN 13036-4 (736177) - 1.4.2012
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem.
350.00 Kč

ČSN P 742871 (742871) - 1.4.2012
Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení.
543.00 Kč

ČSN 756101 (756101) - 1.4.2012
Stokové sítě a kanalizační přípojky.
434.00 Kč

ČSN ISO 10523:2010/Z1 (757365) - 1.4.2012
Jakost vod - Stanovení pH.
29.00 Kč

ČSN ISO 16265:2010/Z1 (757533) - 1.4.2012
Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
29.00 Kč

ČSN EN 16039 (757726) - 1.4.2012
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15523 (760324) - 1.4.2012
Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16238 (760732) - 1.4.2012
Poštovní služby - Otevřené rozhraní mezi řízením stroje a čtecím a kódovacím systémem - Rozhraní MC/RC (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15221-3 (762001) - 1.4.2012
Facility management - Část 3: Návod pro kvalitu ve facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15221-4 (762001) - 1.4.2012
Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15221-5 (762001) - 1.4.2012
Facility management - Část 5: Návod pro procesy ve facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15221-6 (762001) - 1.4.2012
Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17071 (793858) - 1.4.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení "fogging" charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17230 (793861) - 1.4.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tlaku při pronikání vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17074 (793862) - 1.4.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti vůči vodorovnému šíření plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17231 (793864) - 1.4.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20877 (795613) - 1.4.2012
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Tepelněizolační vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-420 (833582) - 1.4.2012
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 420: Výběr fyzických vstupních zařízení.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-910 (833582) - 1.4.2012
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 910: Rámec pro dotykové a hmatové interakce.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 25177 (836140) - 1.4.2012
Kvalita půdy - Popis půdy v terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15875 (838007) - 1.4.2012
Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů.
338.00 Kč

ČSN EN 15410 (838314) - 1.4.2012
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15411 (838315) - 1.4.2012
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15413 (838317) - 1.4.2012
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku.
350.00 Kč

ČSN EN 15415-1 (838319) - 1.4.2012
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění sítem pro malé rozměry částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15590 (838322) - 1.4.2012
Tuhá alternativní paliva - Stanovení aktuální rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického respiračního indexu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3630-5 (856021) - 1.4.2012
Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 5: Tvarové a čisticí nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-1 (856206) - 1.4.2012
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Infuzní skleněné lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1642 (856364) - 1.4.2012
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Dentální implantáty.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18113-1 (857027) - 1.4.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky.
543.00 Kč

TNI ETSI TR 102299-V1.2.1 (870002) - 1.4.2012
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.4 (875110) - 1.4.2012
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.6.1 (875110) - 1.4.2012
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
1881.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.3.1 (875110) - 1.4.2012
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
1538.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-19-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-20-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-21-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-22-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 4: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-5-V5.2.1 (875111) - 1.4.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 5: Základnové stanice (BS) CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.4 (875128) - 1.4.2012
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.3.1 (875128) - 1.4.2012
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
2416.80 Kč

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.3.1 (875128) - 1.4.2012
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
1596.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-2-V1.1.1 (875157) - 1.4.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-3-V1.1.1 (875157) - 1.4.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V1.1.1 (878801) - 1.4.2012
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300743-V1.4.1 (879024) - 1.4.2012
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 71-8 (943095) - 1.4.2012
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití.
434.00 Kč

ČSN EN 15759-1 (961508) - 1.4.2012
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 1: Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15420 (977108) - 1.4.2012
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC.
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19129 (979841) - 1.4.2012
Geografická informace - Rámec dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí.
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.