Nové normy ČSN za leden 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2013 v 09:00


ČSN EN 16247-1 (011505) - 1.1.2013
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2400 (015025) - 1.1.2013
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 1.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17263 (018342) - 1.1.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16331 (018396) - 1.1.2013
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profily pro interoperabilitu autonomních systémů.
567.00 Kč

ČSN ISO 21210 (018401) - 1.1.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - 1.1.2013
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18275 (055009) - 1.1.2013
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24598 (055803) - 1.1.2013
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 15316-4-3 (060401) - 1.1.2013
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy.
434.00 Kč

ČSN EN 30-1-4 (061410) - 1.1.2013
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou.
593.00 Kč

ČSN EN 303-5 (075303) - 1.1.2013
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.
593.00 Kč

ČSN EN 61362-ed.2 (086501) - 1.1.2013
Regulace vodních turbín - Průvodce specifikací.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9906 (110033) - 1.1.2013
Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3.
567.00 Kč

ČSN EN 1554 (260374) - 1.1.2013
Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu.
223.00 Kč

ČSN ISO 254 (260400) - 1.1.2013
Řemenové pohony - Řemenice - Kvalita, provedení a vyvážení.
186.00 Kč

ČSN ISO 5291 (260403) - 1.1.2013
Řemenové pohony - Drážkované řemenice pro spojené klasické řemeny typu V - Profily drážek AJ, BJ, CJ a DJ (efektivní systém).
186.00 Kč

ČSN ISO 5296 (260404) - 1.1.2013
Synchronní řemenové pohony - Řemeny s kódy roztečí MXL, XXL, XL, L, H, XH a XXH - Metrické a palcové rozměry.
223.00 Kč

ČSN ISO 12046 (260405) - 1.1.2013
Synchronní řemenové pohony - Automobilové řemeny - Stanovení fyzikálních vlastností.
223.00 Kč

ČSN ISO 4190-5 (274060) - 1.1.2013
Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství.
338.00 Kč

ČSN ISO 4190-1 (274315) - 1.1.2013
Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI.
350.00 Kč

ČSN EN 15877-1 (280083) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy.
768.00 Kč

ČSN EN 50553 (330620) - 1.1.2013
Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel.
350.00 Kč

ČSN 332000-7-710 (332000) - 1.1.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory.
434.00 Kč

ČSN 332000-7-715-ed.2 (332000) - 1.1.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím.
223.00 Kč

ČSN 332000-7-722 (332000) - 1.1.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel. (Platnost do 26.2.2019).
186.00 Kč

ČSN EN 50491-4-1 (332151) - 1.1.2013
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídících systémů budov (BACS). (Platnost do 3.8.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 60079-35-2 (332320) - 1.1.2013
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-8 (334591) - 1.1.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory. (Platnost do 3.10.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 50134-3-ed.2 (334594) - 1.1.2013
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér.
350.00 Kč

ČSN EN 60626-3-ed.2:2009/A1 (346575) - 1.1.2013
Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60811-100 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN 60811-201 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-202 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště.
223.00 Kč

ČSN EN 60811-203 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 203: Základní zkoušky - Měření vnějších rozměrů.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-301 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 301: Elektrické zkoušky - Měření permitivity výplňových směsí při 23 °C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60811-302 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60811-401 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci.
223.00 Kč

ČSN EN 60811-402 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-403 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 403: Ostatní zkoušky - Odolnost sesítěných směsí vůči ozónu.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-404 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 404: Ostatní zkoušky - Zkouška pláště ponořením do minerálního oleje.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-405 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-406 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 406: Ostatní zkoušky - Odolnost polyethylenových a polypropylenových směsí vůči popraskání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60811-407 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60811-408 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 408: Ostatní zkoušky - Dlouhodobá tepelná stabilita polyethylenových a polypropylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60811-409 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí.
223.00 Kč

ČSN EN 60811-410 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60811-411 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 411: Ostatní zkoušky - Křehkost výplňových směsí při nízké teplotě.
223.00 Kč

ČSN EN 60811-412 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 412: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí ve vzduchové bombě.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-501 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí.
223.00 Kč

ČSN EN 60811-502 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 502: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti izolace.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-503 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 503: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti pláště.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-504 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-505 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 505: Mechanické zkoušky - Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-506 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 506: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště rázem při nízké teplotě.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-507 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-508 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť.
223.00 Kč

ČSN EN 60811-509 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem).
186.00 Kč

ČSN EN 60811-510 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 510: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-511 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60811-512 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-513 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 513: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po kondicionování.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-601 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 601: Fyzikální zkoušky - Měření bodu skápnutí výplňových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60811-602 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 602: Fyzikální zkoušky - Oddělování oleje ve výplňových směsích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60811-603 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 603: Fyzikální zkoušky - Měření celkového čísla kyselosti výplňových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60811-604 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 604: Fyzikální zkoušky - Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-605 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 605: Fyzikální zkoušky - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenových směsích.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-606 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty.
186.00 Kč

ČSN EN 60811-607 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 607: Fyzikální zkoušky - Zkouška pro stanovení rozptylu sazí v polyethylenu a polypropylenu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60317-0-7 (347307) - 1.1.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-7: Obecné požadavky - Plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm. (Platnost do 20.9.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 60034-18-31-ed.2 (350000) - 1.1.2013
Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů.
338.00 Kč

ČSN EN 62271-107-ed.2 (354215) - 1.1.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 2.7.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60309-2-ed.3:2000/A2 (354513) - 1.1.2013
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami.
186.00 Kč

ČSN EN 60309-4:2008/A1 (354513) - 1.1.2013
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování.
120.00 Kč

ČSN EN 61076-3-110-ed.2 (354621) - 1.1.2013
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.10.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 61010-2-033 (356502) - 1.1.2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí. (Platnost do 12.11.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61837-1-ed.2 (358401) - 1.1.2013
Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60862-2-ed.2 (358456) - 1.1.2013
Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61988-2-5 (358788) - 1.1.2013
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-5: Metody měření - Akustický šum. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-2-21-ed.2 (359223) - 1.1.2013
Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.5.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 61757-1-ed.2 (359275) - 1.1.2013
Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.10.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-79-ed.4 (361050) - 1.1.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou.
543.00 Kč

ČSN EN 60728-13-1 (367211) - 1.1.2013
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.8.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 62474 (369082) - 1.1.2013
Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl. (Platnost do 4.1.2022).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-2 (369632) - 1.1.2013
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace informačního objektu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-3 (369632) - 1.1.2013
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace omezení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-4 (369632) - 1.1.2013
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Parametrizace specifikací ASN.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27006 (369790) - 1.1.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací.
350.00 Kč

ČSN EN 50379-1-ed.2 (378390) - 1.1.2013
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek.
350.00 Kč

ČSN EN 50379-2-ed.2 (378390) - 1.1.2013
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení.
186.00 Kč

ČSN EN 50379-3-ed.2 (378390) - 1.1.2013
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5923 (389031) - 1.1.2013
Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14491 (389682) - 1.1.2013
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19905-1 (450027) - 1.1.2013
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1858.20 Kč

ČSN EN ISO 12211 (450037) - 1.1.2013
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Spirálové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12212 (450038) - 1.1.2013
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vlásenkové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16278 (467011) - 1.1.2013
Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1974 (500348) - 1.1.2013
Papír - Stanovení pevnosti v dotržení - Metoda Elmendorf.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16050 (560006) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN 14177 (560029) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - Metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina.
223.00 Kč

ČSN ISO 3972 (560039) - 1.1.2013
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti.
223.00 Kč

ČSN EN 14573 (560059) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS.
223.00 Kč

ČSN EN 14132 (560063) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce.
223.00 Kč

ČSN EN 14133 (560064) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce.
223.00 Kč

ČSN EN 14123 (560069) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, arašídech, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s přečištěním na imunoafinitní kolonce.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17556 (640513) - 1.1.2013
Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16032 (654893) - 1.1.2013
Hnojiva - Extrakce a stanovení elementární síry.
186.00 Kč

ČSN EN 16075 (654899) - 1.1.2013
Hnojiva - Stanovení triamidu kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné (2-NPT) v močovině a hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
186.00 Kč

ČSN EN 14023:2010/Z1 (657220) - 1.1.2013
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty.
62.00 Kč

ČSN EN 14992+A1 (723062) - 1.1.2013
Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky.
350.00 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851) - 1.1.2013
Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15269-2 (730868) - 1.1.2013
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - 1.1.2013
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15804 (730912) - 1.1.2013
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů.
567.00 Kč

ČSN EN 15942 (730913) - 1.1.2013
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky.
350.00 Kč

ČSN EN 13481-1 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice.
186.00 Kč

ČSN EN 13481-2 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-3 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-4 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-5 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-7 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice.
223.00 Kč

ČSN EN 13146-1 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice.
186.00 Kč

ČSN EN 13146-2 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení.
186.00 Kč

ČSN EN 13146-3 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 13146-4 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování.
223.00 Kč

ČSN EN 13146-5 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu.
186.00 Kč

ČSN EN 13146-6 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek.
120.00 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly.
186.00 Kč

ČSN EN 13146-8 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování.
186.00 Kč

ČSN EN 16056 (755471) - 1.1.2013
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí.
186.00 Kč

ČSN EN 16037 (755660) - 1.1.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný.
338.00 Kč

ČSN EN 890 (755808) - 1.1.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého.
434.00 Kč

ČSN ISO 29201 (757014) - 1.1.2013
Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod.
543.00 Kč

ČSN EN 16161 (757573) - 1.1.2013
Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10870 (757703) - 1.1.2013
Kvalita vod - Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 30023 (800007) - 1.1.2013
Textilie - Symboly ošetřování pro pracovní oděvy prané v průmyslových prádelnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15618+A1 (804210) - 1.1.2013
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 15772 (804447) - 1.1.2013
Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1140 (808628) - 1.1.2013
Textilní lana - Polyamid - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1141 (808629) - 1.1.2013
Textilní lana - Polyester - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1346 (808631) - 1.1.2013
Textilní lana - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana z polypropylenových štěpených pásků, monofilamentů a multifilamentů (PP2) a vysoce pevných polypropylenových multifilamentů (PP3) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28803 (833564) - 1.1.2013
Ergonomie fyzického prostředí - Aplikace mezinárodních norem pro osoby se zvláštními požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-143 (833582) - 1.1.2013
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-410:2008/A1 (833582) - 1.1.2013
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení.
62.00 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.7.1 (874604) - 1.1.2013
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.4.1 (875015) - 1.1.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.4.1 (875015) - 1.1.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.8.1 (875021) - 1.1.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-34-V1.3.1 (875101) - 1.1.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301559-2-V1.1.2 (875163) - 1.1.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1143-1 (916011) - 1.1.2013
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10595:2012/Oprava1 (917802) - 1.1.2013
Pružné podlahové krytiny - Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 26986:2012/Oprava1 (917812) - 1.1.2013
Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 15649-7 (940930) - 1.1.2013
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.