Nové normy ČSN za leden 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2013 v 09:00


ČSN EN 16247-1 (011505) - 1.1.2013
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2400 (015025) - 1.1.2013
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 1.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17263 (018342) - 1.1.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16331 (018396) - 1.1.2013
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profily pro interoperabilitu autonomních systémů.
515.90 Kč

ČSN ISO 21210 (018401) - 1.1.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - 1.1.2013
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18275 (055009) - 1.1.2013
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24598 (055803) - 1.1.2013
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 15316-4-3 (060401) - 1.1.2013
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy.
394.90 Kč

ČSN EN 30-1-4 (061410) - 1.1.2013
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou.
539.00 Kč

ČSN EN 303-5 (075303) - 1.1.2013
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.
539.00 Kč

ČSN EN 61362-ed.2 (086501) - 1.1.2013
Regulace vodních turbín - Průvodce specifikací.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9906 (110033) - 1.1.2013
Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3.
515.90 Kč

ČSN EN 1554 (260374) - 1.1.2013
Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu.
202.40 Kč

ČSN ISO 254 (260400) - 1.1.2013
Řemenové pohony - Řemenice - Kvalita, provedení a vyvážení.
169.40 Kč

ČSN ISO 5291 (260403) - 1.1.2013
Řemenové pohony - Drážkované řemenice pro spojené klasické řemeny typu V - Profily drážek AJ, BJ, CJ a DJ (efektivní systém).
169.40 Kč

ČSN ISO 5296 (260404) - 1.1.2013
Synchronní řemenové pohony - Řemeny s kódy roztečí MXL, XXL, XL, L, H, XH a XXH - Metrické a palcové rozměry.
202.40 Kč

ČSN ISO 12046 (260405) - 1.1.2013
Synchronní řemenové pohony - Automobilové řemeny - Stanovení fyzikálních vlastností.
202.40 Kč

ČSN ISO 4190-5 (274060) - 1.1.2013
Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství.
306.90 Kč

ČSN ISO 4190-1 (274315) - 1.1.2013
Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI.
317.90 Kč

ČSN EN 15877-1 (280083) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy.
698.50 Kč

ČSN EN 50553 (330620) - 1.1.2013
Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel.
317.90 Kč

ČSN 332000-7-710 (332000) - 1.1.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory.
394.90 Kč

ČSN 332000-7-715-ed.2 (332000) - 1.1.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím.
202.40 Kč

ČSN 332000-7-722 (332000) - 1.1.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel. (Platnost do 26.2.2019).
169.40 Kč

ČSN EN 50491-4-1 (332151) - 1.1.2013
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídících systémů budov (BACS).
317.90 Kč

ČSN EN 60079-35-2 (332320) - 1.1.2013
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-8 (334591) - 1.1.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory. (Platnost do 3.10.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 50134-3-ed.2 (334594) - 1.1.2013
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér.
317.90 Kč

ČSN EN 60626-3-ed.2:2009/A1 (346575) - 1.1.2013
Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60811-100 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN 60811-201 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-202 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště.
202.40 Kč

ČSN EN 60811-203 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 203: Základní zkoušky - Měření vnějších rozměrů.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-301 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 301: Elektrické zkoušky - Měření permitivity výplňových směsí při 23 °C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60811-302 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60811-401 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci.
202.40 Kč

ČSN EN 60811-402 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-403 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 403: Ostatní zkoušky - Odolnost sesítěných směsí vůči ozónu.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-404 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 404: Ostatní zkoušky - Zkouška pláště ponořením do minerálního oleje.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-405 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-406 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 406: Ostatní zkoušky - Odolnost polyethylenových a polypropylenových směsí vůči popraskání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60811-407 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60811-408 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 408: Ostatní zkoušky - Dlouhodobá tepelná stabilita polyethylenových a polypropylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60811-409 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí.
202.40 Kč

ČSN EN 60811-410 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60811-411 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 411: Ostatní zkoušky - Křehkost výplňových směsí při nízké teplotě.
202.40 Kč

ČSN EN 60811-412 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 412: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí ve vzduchové bombě.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-501 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí.
202.40 Kč

ČSN EN 60811-502 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 502: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti izolace.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-503 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 503: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti pláště.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-504 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-505 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 505: Mechanické zkoušky - Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-506 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 506: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště rázem při nízké teplotě.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-507 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-508 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť.
202.40 Kč

ČSN EN 60811-509 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem).
169.40 Kč

ČSN EN 60811-510 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 510: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-511 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60811-512 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-513 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 513: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po kondicionování.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-601 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 601: Fyzikální zkoušky - Měření bodu skápnutí výplňových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60811-602 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 602: Fyzikální zkoušky - Oddělování oleje ve výplňových směsích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60811-603 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 603: Fyzikální zkoušky - Měření celkového čísla kyselosti výplňových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60811-604 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 604: Fyzikální zkoušky - Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-605 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 605: Fyzikální zkoušky - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenových směsích.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-606 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty.
169.40 Kč

ČSN EN 60811-607 (347010) - 1.1.2013
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 607: Fyzikální zkoušky - Zkouška pro stanovení rozptylu sazí v polyethylenu a polypropylenu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-0-7 (347307) - 1.1.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-7: Obecné požadavky - Plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm. (Platnost do 20.9.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 60034-18-31-ed.2 (350000) - 1.1.2013
Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů.
306.90 Kč

ČSN EN 62271-107-ed.2 (354215) - 1.1.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 2.7.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 60309-2-ed.3:2000/A2 (354513) - 1.1.2013
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami.
169.40 Kč

ČSN EN 60309-4:2008/A1 (354513) - 1.1.2013
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování.
108.90 Kč

ČSN EN 61076-3-110-ed.2 (354621) - 1.1.2013
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.10.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 61010-2-033 (356502) - 1.1.2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí.
306.90 Kč

ČSN EN 61837-1-ed.2 (358401) - 1.1.2013
Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60862-2-ed.2 (358456) - 1.1.2013
Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61988-2-5 (358788) - 1.1.2013
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-5: Metody měření - Akustický šum. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-2-21-ed.2 (359223) - 1.1.2013
Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.5.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 61757-1-ed.2 (359275) - 1.1.2013
Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.10.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-79-ed.4 (361050) - 1.1.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou.
493.90 Kč

ČSN EN 60728-13-1 (367211) - 1.1.2013
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.8.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 62474 (369082) - 1.1.2013
Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl. (Platnost do 4.1.2022).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-2 (369632) - 1.1.2013
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace informačního objektu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-3 (369632) - 1.1.2013
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace omezení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-4 (369632) - 1.1.2013
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Parametrizace specifikací ASN.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27006 (369790) - 1.1.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací.
317.90 Kč

ČSN EN 50379-1-ed.2 (378390) - 1.1.2013
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek.
317.90 Kč

ČSN EN 50379-2-ed.2 (378390) - 1.1.2013
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení.
169.40 Kč

ČSN EN 50379-3-ed.2 (378390) - 1.1.2013
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5923 (389031) - 1.1.2013
Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14491 (389682) - 1.1.2013
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19905-1 (450027) - 1.1.2013
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1858.20 Kč

ČSN EN ISO 12211 (450037) - 1.1.2013
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Spirálové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12212 (450038) - 1.1.2013
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vlásenkové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16278 (467011) - 1.1.2013
Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1974 (500348) - 1.1.2013
Papír - Stanovení pevnosti v dotržení - Metoda Elmendorf.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16050 (560006) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN 14177 (560029) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - Metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina.
202.40 Kč

ČSN ISO 3972 (560039) - 1.1.2013
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti.
202.40 Kč

ČSN EN 14573 (560059) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS.
202.40 Kč

ČSN EN 14132 (560063) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce.
202.40 Kč

ČSN EN 14133 (560064) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce.
202.40 Kč

ČSN EN 14123 (560069) - 1.1.2013
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, arašídech, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s přečištěním na imunoafinitní kolonce.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1628-1:2009/A1 (640355) - 1.1.2013
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Všeobecné principy.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 17556 (640513) - 1.1.2013
Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16032 (654893) - 1.1.2013
Hnojiva - Extrakce a stanovení elementární síry.
169.40 Kč

ČSN EN 16075 (654899) - 1.1.2013
Hnojiva - Stanovení triamidu kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné (2-NPT) v močovině a hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
169.40 Kč

ČSN 656500:2011/Z1 (656500) - 1.1.2013
Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti.
26.40 Kč

ČSN EN 14023:2010/Z1 (657220) - 1.1.2013
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty.
56.10 Kč

ČSN EN 14992+A1 (723062) - 1.1.2013
Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky.
317.90 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851) - 1.1.2013
Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15269-2 (730868) - 1.1.2013
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - 1.1.2013
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15804 (730912) - 1.1.2013
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů.
515.90 Kč

ČSN EN 15942 (730913) - 1.1.2013
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky.
317.90 Kč

ČSN EN 13481-1 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice.
169.40 Kč

ČSN EN 13481-2 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce.
202.40 Kč

ČSN EN 13481-3 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce.
202.40 Kč

ČSN EN 13481-4 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce.
202.40 Kč

ČSN EN 13481-5 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku.
202.40 Kč

ČSN EN 13481-7 (736370) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice.
202.40 Kč

ČSN EN 13146-1 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice.
169.40 Kč

ČSN EN 13146-2 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení.
169.40 Kč

ČSN EN 13146-3 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 13146-4 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování.
202.40 Kč

ČSN EN 13146-5 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu.
169.40 Kč

ČSN EN 13146-6 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek.
108.90 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly.
169.40 Kč

ČSN EN 13146-8 (736375) - 1.1.2013
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování.
169.40 Kč

ČSN EN 16056 (755471) - 1.1.2013
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí.
169.40 Kč

ČSN EN 16037 (755660) - 1.1.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný.
306.90 Kč

ČSN EN 890 (755808) - 1.1.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého.
394.90 Kč

ČSN ISO 29201 (757014) - 1.1.2013
Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod.
493.90 Kč

ČSN EN 16161 (757573) - 1.1.2013
Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10870 (757703) - 1.1.2013
Kvalita vod - Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 30023 (800007) - 1.1.2013
Textilie - Symboly ošetřování pro pracovní oděvy prané v průmyslových prádelnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15618+A1 (804210) - 1.1.2013
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 15772 (804447) - 1.1.2013
Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1140 (808628) - 1.1.2013
Textilní lana - Polyamid - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1141 (808629) - 1.1.2013
Textilní lana - Polyester - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1346 (808631) - 1.1.2013
Textilní lana - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana z polypropylenových štěpených pásků, monofilamentů a multifilamentů (PP2) a vysoce pevných polypropylenových multifilamentů (PP3) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28803 (833564) - 1.1.2013
Ergonomie fyzického prostředí - Aplikace mezinárodních norem pro osoby se zvláštními požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-143 (833582) - 1.1.2013
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 9241-410:2008/A1 (833582) - 1.1.2013
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení.
56.10 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.7.1 (874604) - 1.1.2013
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.4.1 (875015) - 1.1.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.4.1 (875015) - 1.1.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.8.1 (875021) - 1.1.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-34-V1.3.1 (875101) - 1.1.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301559-2-V1.1.2 (875163) - 1.1.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1143-1 (916011) - 1.1.2013
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10595:2012/Oprava1 (917802) - 1.1.2013
Pružné podlahové krytiny - Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 26986:2012/Oprava1 (917812) - 1.1.2013
Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 15649-7 (940930) - 1.1.2013
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)