Nové normy ČSN za duben 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN EN 17007 (010667) - 1.4.2018
Proces údržby a související indikátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 21940-2 (011449) - 1.4.2018
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 2: Slovník.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - 1.4.2018
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové etalony (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5577 (015005) - 1.4.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník.
698.50 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) - 1.4.2018
Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258) - 1.4.2018
Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody.
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17429 (018488) - 1.4.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 2360 (038185) - 1.4.2018
Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18086 (038369) - 1.4.2018
Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15589-1 (038392) - 1.4.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 2082 (038509) - 1.4.2018
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4527:2004/Oprava1 (038541) - 1.4.2018
Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 13523-21 (038761) - 1.4.2018
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům.
202.40 Kč

ČSN EN 13523-24 (038761) - 1.4.2018
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost proti slepování a proti vzniku otisku při stohování.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-8 (038761) - 1.4.2018
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze.
202.40 Kč

ČSN EN 15459-1 (060405) - 1.4.2018
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - 1.4.2018
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM).
317.90 Kč

ČSN EN 61987-24-2 (180410) - 1.4.2018
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-2: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství ventilů/aktuátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61987-24-3 (180410) - 1.4.2018
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-3: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství pro úpravu průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62657-1 (184002) - 1.4.2018
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 1: Požadavky na bezdrátovou komunikaci a uvažování spektra (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62952-3 (189000) - 1.4.2018
Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 3: Základní modul adaptoru pro získávání energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16839 (280329) - 1.4.2018
Železniční aplikace - Vozidla - Provedení čelníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16922 (281515) - 1.4.2018
Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vypouštění odpadní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14469 (300220) - 1.4.2018
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-2 (309000) - 1.4.2018
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola.
394.90 Kč

ČSN EN 15918+A2 (309070) - 1.4.2018
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 15194 (309080) - 1.4.2018
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 9117 (310423) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Delegované ověřování výrobku před dodáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9300-005 (310450) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9300-007 (310450) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a dokumenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16603-70-41 (310540) - 1.4.2018
Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
3670.80 Kč

ČSN EN 4644-001 (311825) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 4652-420 (311828) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 420: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže pro zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-421 (311828) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 421: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže pro zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4691-1 (313080) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Část 1: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 4692 (313081) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Pojistná spona (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4693 (313082) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava A, B a C (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4694 (313083) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava D, E a F (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4695 (313084) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava G, H a K (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3820 (313126) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4702-02 (314124) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 02: Kombinace třmenu a pružnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4702-03 (314124) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 03: Svorník - mechanismus pro rychlé vypnutí a zajištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4702-04 (314124) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 04: Třmen pružnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4702-05 (314124) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 05: Pojistná podložka (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6128 (314381) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Trhací nýt vysokopevnostní se zápustnou hlavou s úhlem 100° (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3094 (317171) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Těsnicí hmoty - Zkušební metody - Stanovení doby aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2850 (317725) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Jednosměrné lamináty s termosetovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny - Tlaková zkouška rovnoběžně se směrem vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 332000-5-53-ed.2:2016/Z1 (332000) - 1.4.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje.
56.10 Kč

ČSN 332000-6-ed.2:2017/Z1 (332000) - 1.4.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.
56.10 Kč

ČSN EN 60079-18-ed.3:2015/A1 (332320) - 1.4.2018
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m".
169.40 Kč

ČSN EN 61400-25-1-ed.2 (333160) - 1.4.2018
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů.
317.90 Kč

ČSN EN 61000-2-2:2003/A1 (333432) - 1.4.2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí.
202.40 Kč

ČSN EN 61000-4-12-ed.3 (333432) - 1.4.2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 61000-4-5-ed.3:2015/A1 (333432) - 1.4.2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 50155-ed.4 (333555) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel.
539.00 Kč

ČSN EN 55016-2-1-ed.3:2015/A1 (334210) - 1.4.2018
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením.
202.40 Kč

ČSN EN 50398-1 (334597) - 1.4.2018
Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50398:2009/Z1 (334597) - 1.4.2018
Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 62325-451-1-ed.2 (335000) - 1.4.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh.
394.90 Kč

ČSN EN 62488-2 (335010) - 1.4.2018
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC.
539.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/Oprava2 (341520) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
26.40 Kč

ČSN EN 50463-1-ed.2 (341566) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN EN 50463-2-ed.2 (341566) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie.
539.00 Kč

ČSN EN 50463-3-ed.2 (341566) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat.
317.90 Kč

ČSN EN 50463-4-ed.2 (341566) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace.
1053.80 Kč

ČSN EN 50463-5-ed.2 (341566) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN EN 61851-21-1 (341590) - 1.4.2018
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení.
394.90 Kč

ČSN EN 61851-21:2002/Z1 (341590) - 1.4.2018
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení.
26.40 Kč

ČSN EN 60317-0-7-ed.2 (347307) - 1.4.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-7: Obecné požadavky - Plně izolované (FIW) lakované vodiče pro vinutí, bez izolačních vad (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60317-56-ed.2 (347307) - 1.4.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, třída 180 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60153-4 (347910) - 1.4.2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62927 (351613) - 1.4.2018
Spínače měniče napájeného ze zdroje napětí (VSC) pro statický synchronní kompenzátor (STATCOM) - Elektrické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62056-5-3-ed.3 (356131) - 1.4.2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2074.80 Kč

ČSN EN 61557-9-ed.3:2015/Oprava1 (356230) - 1.4.2018
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT.
108.90 Kč

ČSN EN 62561-3-ed.2 (357605) - 1.4.2018
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště.
306.90 Kč

ČSN EN 62884-2 (358492) - 1.4.2018
Techniky měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 2: Metoda měření krátkodobé nestability fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60747-16-3:2003/A2 (358797) - 1.4.2018
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60747-16-4:2005/A2 (358797) - 1.4.2018
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61745 (359207) - 1.4.2018
Postup analýzy zobrazení koncového čela pro soubory zkoušek kalibrace geometrie optických vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60793-1-33-ed.2 (359213) - 1.4.2018
Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Náchylnost ke korozi pnutím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62148-1-ed.2 (359274) - 1.4.2018
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61757-2-2 (359275) - 1.4.2018
Optické vláknové senzory - Část 2-2: Měření teploty - Distribuované snímání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61057-ed.2 (359714) - 1.4.2018
Práce pod napětím - Izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozky.
539.00 Kč

ČSN EN 60598-2-20-ed.3:2015/Oprava1 (360600) - 1.4.2018
Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy.
56.10 Kč

ČSN EN 60598-2-21:2015/Oprava1 (360600) - 1.4.2018
Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana.
56.10 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2:2015/Oprava2 (360600) - 1.4.2018
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-86-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.4.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
56.10 Kč

ČSN EN 50380-ed.2 (364635) - 1.4.2018
Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62920 (364641) - 1.4.2018
Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50637 (364895) - 1.4.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek pro děti.
539.00 Kč

ČSN EN 62680-1-3-ed.2 (368691) - 1.4.2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace Univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.6.2021).
1767.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074) - 1.4.2018
Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62321-4:2014/A1 (369080) - 1.4.2018
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS.
108.90 Kč

ČSN EN 50625-2-3 (369082) - 1.4.2018
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC.
317.90 Kč

ČSN EN 419212-2-ed.2 (369890) - 1.4.2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 2: Služby podpisu a úředního razítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ISO 6183:2012/Amd.1 (389230) - 1.4.2018
Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 29661 (404303) - 1.4.2018
Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19238 (404304) - 1.4.2018
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17099 (404305) - 1.4.2018
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20553 (404306) - 1.4.2018
Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15382 (404307) - 1.4.2018
Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20785-1 (404308) - 1.4.2018
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20785-2 (404308) - 1.4.2018
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20785-3 (404308) - 1.4.2018
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10222-1 (420290) - 1.4.2018
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky.
306.90 Kč

ČSN EN 10222-2 (420290) - 1.4.2018
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách.
306.90 Kč

ČSN EN 10222-3 (420290) - 1.4.2018
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
202.40 Kč

ČSN EN 10222-4 (420290) - 1.4.2018
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu.
202.40 Kč

ČSN EN 10222-5 (420290) - 1.4.2018
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3927 (420890) - 1.4.2018
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku.
202.40 Kč

ČSN EN 15621 (467024) - 1.4.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES.
394.90 Kč

ČSN EN 15550 (467025) - 1.4.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS).
202.40 Kč

ČSN EN 15510 (467026) - 1.4.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova metodou ICP-AES.
306.90 Kč

ČSN EN 17050 (467052) - 1.4.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení jodu v krmivech metodou ICP-MS.
202.40 Kč

ČSN EN 16755 (490086) - 1.4.2018
Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - 1.4.2018
Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 24453 (620005) - 1.4.2018
Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 24454 (620006) - 1.4.2018
Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

TNI ISO/TR 21275 (620010) - 1.4.2018
Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 9924-1 (621118) - 1.4.2018
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 9924-2 (621118) - 1.4.2018
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 9924-3 (621118) - 1.4.2018
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 7270-1+Amd.1 (621140) - 1.4.2018
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 7270-2 (621140) - 1.4.2018
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 10638 (621142) - 1.4.2018
Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 3384-1+Amd.1 (621440) - 1.4.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 3384-2 (621440) - 1.4.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 4650 (621441) - 1.4.2018
Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 12493 (621442) - 1.4.2018
Pryž - Stanovení tepelného napětí v tahu při zahřívání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 2878 (621443) - 1.4.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13262 (643179) - 1.4.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13260:2012/A1 (646431) - 1.4.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení.
108.90 Kč

ČSN EN 116:2016/Oprava1 (656166) - 1.4.2018
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování.
26.40 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - 1.4.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16956 (681519) - 1.4.2018
Kosmetika - Analytické metody - Metoda HPLC/UV pro identifikaci a stanovení obsahu hydrochinonu, etherů hydrochinonu a kortikosteroidů v kosmetických přípravcích pro zesvětlení kůže (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.4.2018
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
4540.00 Kč

ČSN EN 13445-3:2018/A1 (695245) - 1.4.2018
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
108.90 Kč

ČSN EN 13445-3:2018/A2 (695245) - 1.4.2018
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - 1.4.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - 1.4.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14689 (721005) - 1.4.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování, popis a klasifikace hornin (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17892-7 (721007) - 1.4.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14157 (721158) - 1.4.2018
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16516 (728012) - 1.4.2018
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12976-1 (730302) - 1.4.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky.
317.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - 1.4.2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 6781-3 (730340) - 1.4.2018
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv.
306.90 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - 1.4.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky.
306.90 Kč

ČSN EN 1366-12 (730857) - 1.4.2018
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí.
317.90 Kč

ČSN EN 1366-2 (730857) - 1.4.2018
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky.
317.90 Kč

ČSN EN 206+A1 (732403) - 1.4.2018
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
539.00 Kč

ČSN EN 16704-1 (736335) - 1.4.2018
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích.
539.00 Kč

ČSN EN 16704-2-2 (736395) - 1.4.2018
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany.
306.90 Kč

ČSN EN 14615 (760305) - 1.4.2018
Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 17231 (793864) - 1.4.2018
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20349-1 (832525) - 1.4.2018
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20349-2 (832525) - 1.4.2018
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - 1.4.2018
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-125 (833582) - 1.4.2018
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16214-3+A1 (838260) - 1.4.2018
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-16 (855220) - 1.4.2018
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22112 (856337) - 1.4.2018
Stomatologie - Umělé zuby pro zubní náhrady (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9917-2 (856345) - 1.4.2018
Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 2: Cementy modifikované pryskyřicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303316-V1.1.1 (870023) - 1.4.2018
Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1900 MHz až 1920 MHz a 5855 MHz až 5875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302065-5-V1.1.1 (875141) - 1.4.2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zařízení používající technologii UWB na palubách letadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302636-4-1-V1.3.1 (875166) - 1.4.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 302636-5-1-V2.1.1 (875166) - 1.4.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1176-2-ed.2 (940515) - 1.4.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1176-3-ed.2 (940515) - 1.4.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1176-4-ed.2 (940515) - 1.4.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25649-1 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25649-2 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25649-3 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25649-4 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25649-5 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25649-6 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25649-7 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 71-3+A2 (943095) - 1.4.2018
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20274 (945012) - 1.4.2018
Smalty - Příprava vzorků a stanovení teplotního součinitele roztažnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)