Nové normy ČSN za duben 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN EN 17007 (010667) - 1.4.2018
Proces údržby a související indikátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 21940-2 (011449) - 1.4.2018
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 2: Slovník.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - 1.4.2018
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové etalony (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5577 (015005) - 1.4.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník.
768.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) - 1.4.2018
Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258) - 1.4.2018
Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody.
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17429 (018488) - 1.4.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 2360 (038185) - 1.4.2018
Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18086 (038369) - 1.4.2018
Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15589-1 (038392) - 1.4.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 2082 (038509) - 1.4.2018
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4527:2004/Oprava1 (038541) - 1.4.2018
Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 13523-21 (038761) - 1.4.2018
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům.
223.00 Kč

ČSN EN 13523-24 (038761) - 1.4.2018
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost proti slepování a proti vzniku otisku při stohování.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-8 (038761) - 1.4.2018
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze.
223.00 Kč

ČSN EN 15459-1 (060405) - 1.4.2018
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - 1.4.2018
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM).
350.00 Kč

ČSN EN 61987-24-2 (180410) - 1.4.2018
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-2: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství ventilů/aktuátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61987-24-3 (180410) - 1.4.2018
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-3: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství pro úpravu průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62657-1 (184002) - 1.4.2018
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 1: Požadavky na bezdrátovou komunikaci a uvažování spektra (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62952-3 (189000) - 1.4.2018
Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 3: Základní modul adaptoru pro získávání energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16839 (280329) - 1.4.2018
Železniční aplikace - Vozidla - Provedení čelníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16922 (281515) - 1.4.2018
Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vypouštění odpadní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14469 (300220) - 1.4.2018
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-2 (309000) - 1.4.2018
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola. (Platnost do 31.7.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 15918+A2 (309070) - 1.4.2018
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 15194 (309080) - 1.4.2018
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 9117 (310423) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Delegované ověřování výrobku před dodáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9300-005 (310450) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 9300-007 (310450) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a dokumenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16603-70-41 (310540) - 1.4.2018
Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
3670.80 Kč

ČSN EN 4644-001 (311825) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 4652-420 (311828) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 420: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže pro zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-421 (311828) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 421: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže pro zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4691-1 (313080) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Část 1: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 4692 (313081) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Pojistná spona (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4693 (313082) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava A, B a C (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4694 (313083) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava D, E a F (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4695 (313084) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava G, H a K (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3820 (313126) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4702-02 (314124) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 02: Kombinace třmenu a pružnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4702-03 (314124) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 03: Svorník - mechanismus pro rychlé vypnutí a zajištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4702-04 (314124) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 04: Třmen pružnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4702-05 (314124) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 05: Pojistná podložka (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6128 (314381) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Trhací nýt vysokopevnostní se zápustnou hlavou s úhlem 100° (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3094 (317171) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Těsnicí hmoty - Zkušební metody - Stanovení doby aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2850 (317725) - 1.4.2018
Letectví a kosmonautika - Jednosměrné lamináty s termosetovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny - Tlaková zkouška rovnoběžně se směrem vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 332000-5-53-ed.2:2016/Z1 (332000) - 1.4.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje.
62.00 Kč

ČSN 332000-6-ed.2:2017/Z1 (332000) - 1.4.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.
62.00 Kč

ČSN EN 60079-18-ed.3:2015/A1 (332320) - 1.4.2018
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m".
186.00 Kč

ČSN EN 61400-25-1-ed.2 (333160) - 1.4.2018
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů.
350.00 Kč

ČSN EN 61000-2-2:2003/A1 (333432) - 1.4.2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí.
223.00 Kč

ČSN EN 61000-4-12-ed.3 (333432) - 1.4.2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 61000-4-5-ed.3:2015/A1 (333432) - 1.4.2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 50155-ed.4 (333555) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel. (Platnost do 28.6.2024).
593.00 Kč

ČSN EN 55016-2-1-ed.3:2015/A1 (334210) - 1.4.2018
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením.
223.00 Kč

ČSN EN 50398-1 (334597) - 1.4.2018
Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 62325-451-1-ed.2 (335000) - 1.4.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh.
434.00 Kč

ČSN EN 62488-2 (335010) - 1.4.2018
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC.
593.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/Oprava2 (341520) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
29.00 Kč

ČSN EN 50463-1-ed.2 (341566) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN 50463-2-ed.2 (341566) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie.
593.00 Kč

ČSN EN 50463-3-ed.2 (341566) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat.
350.00 Kč

ČSN EN 50463-4-ed.2 (341566) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace.
1159.00 Kč

ČSN EN 50463-5-ed.2 (341566) - 1.4.2018
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN EN 61851-21-1 (341590) - 1.4.2018
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení.
434.00 Kč

ČSN EN 60317-0-7-ed.2 (347307) - 1.4.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-7: Obecné požadavky - Plně izolované (FIW) lakované vodiče pro vinutí, bez izolačních vad (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60317-56-ed.2 (347307) - 1.4.2018
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, třída 180 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60153-4 (347910) - 1.4.2018
Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.7.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 62927 (351613) - 1.4.2018
Spínače měniče napájeného ze zdroje napětí (VSC) pro statický synchronní kompenzátor (STATCOM) - Elektrické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62056-5-3-ed.3 (356131) - 1.4.2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.11.2026).
2074.80 Kč

ČSN EN 61557-9-ed.3:2015/Oprava1 (356230) - 1.4.2018
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT.
120.00 Kč

ČSN EN 62561-3-ed.2 (357605) - 1.4.2018
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště. (Platnost do 9.8.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 62884-2 (358492) - 1.4.2018
Techniky měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 2: Metoda měření krátkodobé nestability fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60747-16-3:2003/A2 (358797) - 1.4.2018
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60747-16-4:2005/A2 (358797) - 1.4.2018
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 61745 (359207) - 1.4.2018
Postup analýzy zobrazení koncového čela pro soubory zkoušek kalibrace geometrie optických vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60793-1-33-ed.2 (359213) - 1.4.2018
Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Náchylnost ke korozi pnutím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62148-1-ed.2 (359274) - 1.4.2018
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61757-2-2 (359275) - 1.4.2018
Optické vláknové senzory - Část 2-2: Měření teploty - Distribuované snímání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61057-ed.2 (359714) - 1.4.2018
Práce pod napětím - Izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozky.
593.00 Kč

ČSN EN 60598-2-20-ed.3:2015/Oprava1 (360600) - 1.4.2018
Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy.
62.00 Kč

ČSN EN 60598-2-21:2015/Oprava1 (360600) - 1.4.2018
Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana.
62.00 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2:2015/Oprava2 (360600) - 1.4.2018
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-86-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.4.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
62.00 Kč

ČSN EN 50380-ed.2 (364635) - 1.4.2018
Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62920 (364641) - 1.4.2018
Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50637 (364895) - 1.4.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek pro děti.
593.00 Kč

ČSN EN 62680-1-3-ed.2 (368691) - 1.4.2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace Univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.6.2021).
1767.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074) - 1.4.2018
Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62321-4:2014/A1 (369080) - 1.4.2018
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS.
120.00 Kč

ČSN EN 50625-2-3 (369082) - 1.4.2018
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-3: Požadavky na zpracování zařízení pro teplotní výměnu a ostatní OEEZ obsahující VFC a/nebo VHC.
350.00 Kč

ČSN EN 419212-2-ed.2 (369890) - 1.4.2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 2: Služby podpisu a úředního razítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO 6183:2012/Amd.1 (389230) - 1.4.2018
Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 29661 (404303) - 1.4.2018
Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19238 (404304) - 1.4.2018
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17099 (404305) - 1.4.2018
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20553 (404306) - 1.4.2018
Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15382 (404307) - 1.4.2018
Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20785-1 (404308) - 1.4.2018
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20785-2 (404308) - 1.4.2018
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20785-3 (404308) - 1.4.2018
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10222-1 (420290) - 1.4.2018
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky.
338.00 Kč

ČSN EN 10222-2 (420290) - 1.4.2018
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách.
338.00 Kč

ČSN EN 10222-3 (420290) - 1.4.2018
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
223.00 Kč

ČSN EN 10222-4 (420290) - 1.4.2018
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu.
223.00 Kč

ČSN EN 10222-5 (420290) - 1.4.2018
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3927 (420890) - 1.4.2018
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku.
223.00 Kč

ČSN EN 15621 (467024) - 1.4.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES.
434.00 Kč

ČSN EN 15550 (467025) - 1.4.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS).
223.00 Kč

ČSN EN 15510 (467026) - 1.4.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova metodou ICP-AES.
338.00 Kč

ČSN EN 17050 (467052) - 1.4.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení jodu v krmivech metodou ICP-MS.
223.00 Kč

ČSN EN 16755 (490086) - 1.4.2018
Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - 1.4.2018
Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 24453 (620005) - 1.4.2018
Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 24454 (620006) - 1.4.2018
Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

TNI ISO/TR 21275 (620010) - 1.4.2018
Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 9924-1 (621118) - 1.4.2018
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 9924-2 (621118) - 1.4.2018
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 9924-3 (621118) - 1.4.2018
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 7270-1+Amd.1 (621140) - 1.4.2018
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 7270-2 (621140) - 1.4.2018
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 10638 (621142) - 1.4.2018
Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 3384-1+Amd.1 (621440) - 1.4.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 3384-2 (621440) - 1.4.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 4650 (621441) - 1.4.2018
Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 12493 (621442) - 1.4.2018
Pryž - Stanovení tepelného napětí v tahu při zahřívání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 2878 (621443) - 1.4.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13262 (643179) - 1.4.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13260:2012/A1 (646431) - 1.4.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení.
120.00 Kč

ČSN EN 116:2016/Oprava1 (656166) - 1.4.2018
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování.
29.00 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - 1.4.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16956 (681519) - 1.4.2018
Kosmetika - Analytické metody - Metoda HPLC/UV pro identifikaci a stanovení obsahu hydrochinonu, etherů hydrochinonu a kortikosteroidů v kosmetických přípravcích pro zesvětlení kůže (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.4.2018
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
4994.00 Kč

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - 1.4.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - 1.4.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14689 (721005) - 1.4.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování, popis a klasifikace hornin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-7 (721007) - 1.4.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14157 (721158) - 1.4.2018
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16516 (728012) - 1.4.2018
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12976-1 (730302) - 1.4.2018
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - 1.4.2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 6781-3 (730340) - 1.4.2018
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv.
338.00 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - 1.4.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky.
338.00 Kč

ČSN EN 1366-12 (730857) - 1.4.2018
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí.
350.00 Kč

ČSN EN 1366-2 (730857) - 1.4.2018
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky.
350.00 Kč

ČSN EN 206+A1 (732403) - 1.4.2018
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
593.00 Kč

ČSN EN 16704-1 (736335) - 1.4.2018
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích.
593.00 Kč

ČSN EN 16704-2-2 (736395) - 1.4.2018
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany.
338.00 Kč

ČSN EN 14615 (760305) - 1.4.2018
Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 17231 (793864) - 1.4.2018
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20349-1 (832525) - 1.4.2018
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20349-2 (832525) - 1.4.2018
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - 1.4.2018
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-125 (833582) - 1.4.2018
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16214-3+A1 (838260) - 1.4.2018
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-16 (855220) - 1.4.2018
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22112 (856337) - 1.4.2018
Stomatologie - Umělé zuby pro zubní náhrady (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9917-2 (856345) - 1.4.2018
Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 2: Cementy modifikované pryskyřicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303316-V1.1.1 (870023) - 1.4.2018
Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1900 MHz až 1920 MHz a 5855 MHz až 5875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-5-V1.1.1 (875141) - 1.4.2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zařízení používající technologii UWB na palubách letadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-4-1-V1.3.1 (875166) - 1.4.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-5-1-V2.1.1 (875166) - 1.4.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1176-2-ed.2 (940515) - 1.4.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1176-3-ed.2 (940515) - 1.4.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1176-4-ed.2 (940515) - 1.4.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25649-1 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25649-2 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25649-3 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25649-4 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25649-5 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25649-6 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25649-7 (940930) - 1.4.2018
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 71-3+A2 (943095) - 1.4.2018
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20274 (945012) - 1.4.2018
Smalty - Příprava vzorků a stanovení teplotního součinitele roztažnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.