Nové normy ČSN za prosinec 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN ISO 3534-3 (010216) - 1.12.2019
Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14064-3 (010964) - 1.12.2019
Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-73 (014451) - 1.12.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 73: Termíny a definice pro povrchové vady na ztělesněných mírách (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNI ISO/IEC TR 17026 (015265) - 1.12.2019
Posuzování shody - Příklad certifikačního schématu pro hmotné produkty.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-3-ed.2 (038900) - 1.12.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.
202.40 Kč

ČSN EN 60721-3-3:1997/Z1 (038900) - 1.12.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-4-ed.2 (038900) - 1.12.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům.
202.40 Kč

ČSN EN 60721-3-4:1997/Z1 (038900) - 1.12.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 5171 (054250) - 1.12.2019
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 437 (061001) - 1.12.2019
Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14456:2017/A1 (078302) - 1.12.2019
Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC).
108.90 Kč

ČSN EN 16652-2 (078473) - 1.12.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 2: Odborná způsobilost pracovníků a výcvik (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-8:2010/A2 (106010) - 1.12.2019
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem.
108.90 Kč

ČSN EN 1092-1 (131170) - 1.12.2019
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN - Část 1: Příruby z oceli.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 22041 (142742) - 1.12.2019
Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62881:2019/Oprava1 (180417) - 1.12.2019
Tabulka příčin a následků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61784-1-ed.4:2015/Z1 (184001) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-ed.5 (184001) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
2029.20 Kč

ČSN EN 61784-2-ed.3:2015/Z1 (184001) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založená na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-ed.4 (184001) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2040.60 Kč

ČSN EN IEC 61158-1-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-1:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnic pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 61158-3-12-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-12-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-3-19-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-19-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-3-2-ed.2:2015/A1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-21-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-21: Definice služby datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-3-21:2012/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-21: Definice služby datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-25 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-25: Definice služby datového spoje - Prvky typu 25 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-3-4-ed.2:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-4-ed.3 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-4-12-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-12-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-4-19-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-19-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2793.00 Kč

ČSN EN 61158-4-2-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-2-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2245.80 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-21-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-4-21:2012/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-24-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-4-24:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-25 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-25: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 25 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-4-3-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-3-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-4-4-ed.2:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-4-ed.3 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-5-10-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-10-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
3670.80 Kč

ČSN EN 61158-5-12-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-12-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-5-19-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-19-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-5-2-ed.3:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-2-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1322.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-21-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-21: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-5-21:2012/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-21: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-23-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-5-23:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-25 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-25: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 25 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-26 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-26: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 26 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-5-4-ed.2:2015/Z1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-4-ed.3 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62966-1 (188006) - 1.12.2019
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 11090-1 (200370) - 1.12.2019
Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s jedním stojanem (stroje s křížovým kluzným stolem a pevným stolem). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 11090-2 (200370) - 1.12.2019
Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se dvěma stojany (s kluznou hlavou). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 14137 (200371) - 1.12.2019
Podmínky zkoušek drátových vyjiskřovacích strojů (drátové EDM) - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 12482 (270040) - 1.12.2019
Jeřáby - Sledování návrhové pracovní doby jeřábu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 14492-2 (270610) - 1.12.2019
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 13814-1 (276001) - 1.12.2019
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - 1.12.2019
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13814-3 (276001) - 1.12.2019
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14535-1 (284031) - 1.12.2019
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu.
306.90 Kč

ČSN EN 3475-418 (311725) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 418: Tepelná odolnost vodičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4608-001 (311733) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4604-001 (311734) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4681-005 (311739) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 005: AZ řada, jednožilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4681-006 (311739) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 006: AZA řada, jednožilové a vícežilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4838-005 (311757) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-014 (311809) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 014: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-015 (311809) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 015: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-078 (311809) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 078: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-082 (311809) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 082: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3645-005 (311813) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou, přichycená pájením - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3645-010 (311813) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Hermetická zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3645-013 (311813) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 013: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4529-002 (311819) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3660-001 (311822) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4708-103 (311827) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 103: Fluoroelastomerové trubičky - Pracovní teplota -55 °C až 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2951 (312084) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metoda - Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4842 (312135) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou (ESR nebo VAR) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením (H1025) - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 250 mm - 1070 MPa <= Rm <= 1200 MPa - Prémiová kvalita (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2959 (312152) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3AI) - Tepelně zpracovaná a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - 3 mm <= D <= 30 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3357 (312186) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNIMoAI 13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - 1200 MPa <= Rm <= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2114 (312400) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Hliník 1050A-H14 - Drát pro plné nýty - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2510 (312401) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T42 - Trubky tažené pro konstrukční účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2638 (312407) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm <= (a nebo D) <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3460 (312523) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Titan Tl-P99002 - Žíhaný - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 390 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3378 (312524) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Titan Tl-P99002 - Žíhaný - Dráty pro nýty - 1,6 mm <= D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4852 (313054) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Hlavy s vnější spirálovou drážkou pro závitové součásti - Geometrická definice a konfigurace pro klíč (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3086 (313985) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Hadicové sestavy - Značení omezeno na 15 číslic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3001 (317070) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Vrstvy temperovaného skla float pro použití na letadlech - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2798 (317155) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2566 (317156) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2567 (317157) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2568 (317158) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 90 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4867 (318410) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Laserové značení povrchu změnou barvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - 1.12.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Tlaková zatížení a napětí pro stanovení rozměrů konstrukce monotrupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 15869-1 (326360) - 1.12.2019
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - 1.12.2019
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - 1.12.2019
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 3: Přípojky na plavidle, požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 332000-4-41-ed.3:2018/Z1 (332000) - 1.12.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
56.10 Kč

ČSN 332000-4-41-ed.3:2018/Z2 (332000) - 1.12.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
56.10 Kč

ČSN 332000-7-709:2010/Z3 (332000) - 1.12.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a obdobná místa - Zvláštní požadavky na elektrické napájení lodí z pobřeží.
306.90 Kč

ČSN IEC 60479-1 (332010) - 1.12.2019
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska.
515.90 Kč

ČSN EN IEC 61400-26-1 (333160) - 1.12.2019
Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-1:2018/Z1 (333160) - 1.12.2019
Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-2:2018/Z1 (333160) - 1.12.2019
Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-3:2018/Z1 (333160) - 1.12.2019
Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 61000-3-3-ed.3:2014/A1 (333432) - 1.12.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-18-ed.2 (333432) - 1.12.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61000-4-18:2007/Z1 (333432) - 1.12.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti.
26.40 Kč

ČSN EN 55016-1-1-ed.3:2010/Z1 (334210) - 1.12.2019
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-1-ed.4 (334210) - 1.12.2019
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 50591 (341567) - 1.12.2019
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Specifikace a verifikace spotřeby energie.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61851-1-ed.3 (341590) - 1.12.2019
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-82-ed.2 (345791) - 1.12.2019
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška Xw1: Metody zkoušení whiskerů u komponent a dílů používaných v elektronických sestavách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60068-2-82:2008/Z1 (345791) - 1.12.2019
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektronických a elektrických komponent.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60480-ed.2 (346724) - 1.12.2019
Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních.
394.90 Kč

ČSN EN 60480:2005/Z1 (346724) - 1.12.2019
Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63012 (346761) - 1.12.2019
Izolační kapaliny - Nepoužité modifikované nebo směsné estery pro aplikace v elektrotechnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61952-1 (348009) - 1.12.2019
Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1000 V - Část 1: Definice, koncové armatury a označování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60276-ed.2 (350801) - 1.12.2019
Uhlíkové kartáče, kartáčové držáky, komutátory a sběrací kroužky - Definice a třídění.
394.90 Kč

ČSN EN 60276:1997/Z1 (350801) - 1.12.2019
Definice a třídění uhlíkových kartáčů, kartáčových držáků, komutátorů a sběracích kroužků.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61869-14 (351350) - 1.12.2019
Přístrojové transformátory - Část 14: Dodatečné požadavky na transformátory proudu pro DC použití.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61869-15 (351350) - 1.12.2019
Přístrojové transformátory - Část 15: Dodatečné požadavky pro transformátory napětí pro DC použití.
317.90 Kč

ČSN EN 62271-109-ed.2:2009/Z1 (354227) - 1.12.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62271-109-ed.3 (354227) - 1.12.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 60709 (356586) - 1.12.2019
Jaderné elektrárny - Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Oddělování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN IEC 60709:2005/Z2 (356586) - 1.12.2019
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Oddělování.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60964-ed.2 (356618) - 1.12.2019
Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60964:2011/Z1 (356618) - 1.12.2019
Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61500-ed.2 (356644) - 1.12.2019
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61500:2012/Z1 (356644) - 1.12.2019
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62976 (356681) - 1.12.2019
Průmyslové nedestruktivní zkušební zařízení - Elektronový lineární urychlovač (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62812 (358016) - 1.12.2019
Měření nízkých odporů - Metody a návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60424-4-ed.2:2016/Z1 (358471) - 1.12.2019
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 4: Toroidní jádra.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63093-12 (358471) - 1.12.2019
Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 12: Toroidní jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63093-14 (358471) - 1.12.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 14: EFD-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62317-12:2017/Z1 (358475) - 1.12.2019
Feritová jádra - Rozměry - Část 12: Toroidní jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 62317-14:2009/Z1 (358475) - 1.12.2019
Feritová jádra - Rozměry - Část 14: EFD-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62884-4 (358492) - 1.12.2019
Metody měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 4: Zkušební metody krátkodobé stability kmitočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60749-18-ed.2 (358799) - 1.12.2019
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-18:2003/Z1 (358799) - 1.12.2019
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61820-1 (360065) - 1.12.2019
Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích - Část 1: Základní principy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62035-ed.2:2015/A1 (360220) - 1.12.2019
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 61347-2-11:2002/A1 (360510) - 1.12.2019
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech.
108.90 Kč

ČSN EN 61347-2-7-ed.3:2012/A1 (360510) - 1.12.2019
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 63146 (360702) - 1.12.2019
LED součástky pro všeobecné osvětlování - Údajový list. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60704-2-14:2013/A1 (361008) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-12-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-66-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-98-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-99:2004/A1 (361045) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A1 (361050) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A2 (361050) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-17-ed.3:2013/A11 (361050) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 60531:2001/A11 (361060) - 1.12.2019
Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60675:1997/A11 (361060) - 1.12.2019
Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61121-ed.3:2013/A11 (361060) - 1.12.2019
Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce.
169.40 Kč

ČSN EN 62841-2-1:2018/A11 (361510) - 1.12.2019
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky.
108.90 Kč

ČSN EN 62841-3-12 (361510) - 1.12.2019
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity.
306.90 Kč

ČSN EN 61029-2-12:2011/Z1 (361581) - 1.12.2019
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity.
26.40 Kč

ČSN EN 60086-4-ed.3:2015/Z1 (364110) - 1.12.2019
Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60086-4-ed.4 (364110) - 1.12.2019
Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií.
394.90 Kč

ČSN EN 62281-ed.3:2017/Z1 (364361) - 1.12.2019
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62281-ed.4 (364361) - 1.12.2019
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62892 (364616) - 1.12.2019
Rozšířené tepelné cyklování fotovoltaických modulů - Zkušební postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-28-ed.2:2010/Z1 (364801) - 1.12.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-28-ed.3 (364801) - 1.12.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku.
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-4-ed.2:2012/A1 (364801) - 1.12.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost defibrilátorů.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-59-ed.2 (364801) - 1.12.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí.
317.90 Kč

ČSN EN 80601-2-59:2010/Z1 (364801) - 1.12.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí.
26.40 Kč

ČSN EN 50600-2-2-ed.2 (367260) - 1.12.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Zdroje a rozvody napájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50600-2-2:2014/Z1 (367260) - 1.12.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Rozvody napájení.
26.40 Kč

ČSN EN 50600-2-3-ed.2 (367260) - 1.12.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50600-2-3:2015/Z1 (367260) - 1.12.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí.
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 30141 (369021) - 1.12.2019
Internet věcí (IoT) - Referenční architektura.
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62040-1-ed.2 (369066) - 1.12.2019
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 62040-1:2009/Z1 (369066) - 1.12.2019
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS.
26.40 Kč

ČSN EN 448 (383372) - 1.12.2019
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 488 (383373) - 1.12.2019
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - 1.12.2019
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22765 (404046) - 1.12.2019
Technologie jaderného paliva - Spékané (U,Pu)O2 pelety - Návod na přípravu keramografických vzorků pro zkoumání mikrostruktur (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21484 (404047) - 1.12.2019
Jaderná energie - Technologie paliva - Stanovení podílu kyslík/kov v MOX peletách gravimetrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12800 (404048) - 1.12.2019
Technologie jaderného paliva - Směrnice pro měření velikostí povrchových ploch prášků oxidů uranu metodou BET (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12183 (404049) - 1.12.2019
Technologie jaderného paliva - Analýza plutonia coulometrií za konstantního potenciálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12799 (404057) - 1.12.2019
Jaderná energie - Stanovení obsahu dusíku ve spékaných UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 peletách - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16645 (404311) - 1.12.2019
Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16637 (404312) - 1.12.2019
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16639 (404313) - 1.12.2019
Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18417 (404314) - 1.12.2019
Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení - Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9202 (421601) - 1.12.2019
Klenoty a drahé kovy - Ryzosti slitin ušlechtilých kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19345-2 (450025) - 1.12.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Specifikace řízení integrity potrubí - Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 19904-1 (450027) - 1.12.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Poloponořitelné konstrukce ve tvaru lodi, stěžně a válcové konstrukce s malým ponorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
1254.00 Kč

ČSN EN ISO 10418 (450029) - 1.12.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9167 (461038) - 1.12.2019
Semeno řepky a pokrmy z řepky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1853+AC (470626) - 1.12.2019
Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-10 (496070) - 1.12.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17085 (500305) - 1.12.2019
Papír a lepenka - Postupy odběru vzorků papíru a lepenky pro recyklaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12625-1 (500371) - 1.12.2019
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15102 (503410) - 1.12.2019
Dekorační tapety - Forma rolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - 1.12.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 34101-3 (560579) - 1.12.2019
Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 3: Požadavky na sledovatelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 34101-4 (560579) - 1.12.2019
Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 4: Požadavky na certifikační schémata (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17678 (570516) - 1.12.2019
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení obsahu vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16014-5 (640360) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17556 (640513) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6721-1 (640615) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6721-2 (640615) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21302-1 (643080) - 1.12.2019
Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21302-2 (643080) - 1.12.2019
Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 305 (643208) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení tepelné stability homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu a jejich směsí obsahujících chlor - Metoda změny barvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - 1.12.2019
Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 1110 (643607) - 1.12.2019
Plasty - Polyamidy - Zrychlené kondicionování zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - 1.12.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Návod pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (646423) - 1.12.2019
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3016 (656078) - 1.12.2019
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu tekutosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22995 (656154) - 1.12.2019
Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická postupná ochlazovací metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3015 (656160) - 1.12.2019
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu zákalu.
202.40 Kč

ČSN EN 228+A1:2018/Z1/Oprava1 (656505) - 1.12.2019
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10123 (668511) - 1.12.2019
Lepidla - Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18451-1 (670020) - 1.12.2019
Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6504-1 (673014) - 1.12.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - 1.12.2019
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek.
202.40 Kč

ČSN EN 13445-3:2018/A7 (695245) - 1.12.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
169.40 Kč

ČSN EN 13445-3:2018/A8 (695245) - 1.12.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
394.90 Kč

ČSN EN 12407 (721146) - 1.12.2019
Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - 1.12.2019
Přírodní kámen - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - 1.12.2019
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - 1.12.2019
Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 997 (724860) - 1.12.2019
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou.
493.90 Kč

ČSN EN 14064-1-ed.2 (727235) - 1.12.2019
Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním.
493.90 Kč

ČSN EN 1991-3:2008/Oprava2 (730035) - 1.12.2019
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 16757-2 (730112) - 1.12.2019
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 19650-2 (730150) - 1.12.2019
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv.
394.90 Kč

ČSN EN 15254-3 (730855) - 1.12.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13501-6-ed.2 (730860) - 1.12.2019
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů.
306.90 Kč

ČSN EN 15269-11+AC (730868) - 1.12.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů.
539.00 Kč

ČSN EN 12350-6 (731301) - 1.12.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-44 (736160) - 1.12.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese.
202.40 Kč

ČSN 756262 (756262) - 1.12.2019
Odlehčovací komory.
493.90 Kč

ČSN 757340 (757340) - 1.12.2019
Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9697 (757616) - 1.12.2019
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9698 (757635) - 1.12.2019
Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13163 (757639) - 1.12.2019
Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 29864 (770863) - 1.12.2019
Samolepicí pásky - Měření meze pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 29863 (770870) - 1.12.2019
Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 29862 (770883) - 1.12.2019
Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-27 (800216) - 1.12.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 27: Směsi celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím síranu hlinitého).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10833 (804429) - 1.12.2019
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17337 (834748) - 1.12.2019
Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 20023 (838205) - 1.12.2019
Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích.
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V2.2.1 (875094) - 1.12.2019
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Podčást 2: Palubní jednotky (OBU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301841-2-V1.2.1 (875109) - 1.12.2019
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Horní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 303520-V1.2.1 (875182) - 1.12.2019
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Lékařská kapslová zařízení pro bezdrátovou endoskopii ultranízkého výkonu (ULP) provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 910015 (910015) - 1.12.2019
Čalouněný nábytek - Základní a bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 14055 (914640) - 1.12.2019
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16581 (917827) - 1.12.2019
Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky.
169.40 Kč

ČSN EN 686 (917862) - 1.12.2019
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z pěnového materiálu.
169.40 Kč

ČSN EN 687 (917863) - 1.12.2019
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z korkové vrstvy.
108.90 Kč

ČSN EN 17229 (940400) - 1.12.2019
Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Požadavky na provoz a řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)