Nové normy ČSN za prosinec 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN ISO 3534-3 (010216) - 1.12.2019
Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14064-3 (010964) - 1.12.2019
Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-73 (014451) - 1.12.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 73: Termíny a definice pro povrchové vady na ztělesněných mírách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNI ISO/IEC TR 17026 (015265) - 1.12.2019
Posuzování shody - Příklad certifikačního schématu pro hmotné produkty.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-3-ed.2 (038900) - 1.12.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-4-ed.2 (038900) - 1.12.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5171 (054250) - 1.12.2019
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 437 (061001) - 1.12.2019
Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14456:2017/A1 (078302) - 1.12.2019
Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC).
120.00 Kč

ČSN EN 16652-2 (078473) - 1.12.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 2: Odborná způsobilost pracovníků a výcvik (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-8:2010/A2 (106010) - 1.12.2019
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem.
120.00 Kč

ČSN EN 1092-1 (131170) - 1.12.2019
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN - Část 1: Příruby z oceli.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 22041 (142742) - 1.12.2019
Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62881:2019/Oprava1 (180417) - 1.12.2019
Tabulka příčin a následků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-ed.5 (184001) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.4.2026). (Od 26.4.2026 dle V 12/23 částečně zrušena ČSNENIEC 61784-1-1, 61784-1-2, 61784-1-3 z 1.12.2023, od 25.4.2026 dle V 12/23 částečně zrušena ČSNENIEC 61784-1-4, 61784-1-5, 61784-1-6, 61784-1-8 z 1.12.2023 a od 11.4.2026 částečně zrušena ČSNENIEC 61784-1-22).
2029.20 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-ed.4 (184001) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.6.2026). (Od 26.4.2026 dle V 12/23 částečně zrušena ČSNENIEC 61784-2-0, 61784-2-10 z 1.12.2023, od 4.5.2026 dle V 12/23 částečně zrušena ČSNENIEC 61784-2-2, 61784-2-4, 61784-2-6, 61784-2-8 z 1.12.2023, od 3.5.2026 částečně zrušena ČSNENIEC 61784-2-3 z 1.12.2023 a od 11.4.2026 dle V 12/23 částečně zrušena ČSNENIEC 61784-2-19 z 1.12.2023).
2040.60 Kč

ČSN EN IEC 61158-1-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.4.2026).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-12-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-19-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-3-2-ed.2:2015/A1 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-21-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-21: Definice služby datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-25 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-25: Definice služby datového spoje - Prvky typu 25 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-4-ed.3 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.4.2026).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-12-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-19-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2793.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-2-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.4.2026).
2245.80 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-21-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.5.2026).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-24-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.5.2026).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-25 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-25: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 25 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-3-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-4-ed.3 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 26.4.2026).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-10-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.4.2026).
3670.80 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-12-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-19-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-2-ed.4 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.4.2026).
1377.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-21-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-21: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-23-ed.2 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.4.2026).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-25 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-25: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 25 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-26 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-26: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 26 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.4.2026).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-4-ed.3 (184020) - 1.12.2019
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.4.2026).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62966-1 (188006) - 1.12.2019
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 11090-1 (200370) - 1.12.2019
Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s jedním stojanem (stroje s křížovým kluzným stolem a pevným stolem). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 11090-2 (200370) - 1.12.2019
Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se dvěma stojany (s kluznou hlavou). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 14137 (200371) - 1.12.2019
Podmínky zkoušek drátových vyjiskřovacích strojů (drátové EDM) - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 12482 (270040) - 1.12.2019
Jeřáby - Sledování návrhové pracovní doby jeřábu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 14492-2 (270610) - 1.12.2019
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 13814-1 (276001) - 1.12.2019
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - 1.12.2019
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13814-3 (276001) - 1.12.2019
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14535-1 (284031) - 1.12.2019
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu.
338.00 Kč

ČSN EN 3475-418 (311725) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 418: Tepelná odolnost vodičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4608-001 (311733) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-001 (311734) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4681-005 (311739) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 005: AZ řada, jednožilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4681-006 (311739) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 006: AZA řada, jednožilové a vícežilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4838-005 (311757) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-014 (311809) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 014: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-015 (311809) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 015: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-078 (311809) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 078: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-082 (311809) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 082: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3645-005 (311813) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou, přichycená pájením - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-010 (311813) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Hermetická zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3645-013 (311813) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 013: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4529-002 (311819) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3660-001 (311822) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4708-103 (311827) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 103: Fluoroelastomerové trubičky - Pracovní teplota -55 °C až 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2951 (312084) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metoda - Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4842 (312135) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou (ESR nebo VAR) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením (H1025) - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 250 mm - 1070 MPa <= Rm <= 1200 MPa - Prémiová kvalita (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2959 (312152) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3AI) - Tepelně zpracovaná a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - 3 mm <= D <= 30 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3357 (312186) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNIMoAI 13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - 1200 MPa <= Rm <= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2114 (312400) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Hliník 1050A-H14 - Drát pro plné nýty - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2510 (312401) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T42 - Trubky tažené pro konstrukční účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2638 (312407) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm <= (a nebo D) <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3460 (312523) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Titan Tl-P99002 - Žíhaný - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 390 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3378 (312524) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Titan Tl-P99002 - Žíhaný - Dráty pro nýty - 1,6 mm <= D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4852 (313054) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Hlavy s vnější spirálovou drážkou pro závitové součásti - Geometrická definice a konfigurace pro klíč (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3086 (313985) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Hadicové sestavy - Značení omezeno na 15 číslic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3001 (317070) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Vrstvy temperovaného skla float pro použití na letadlech - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2798 (317155) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2566 (317156) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2567 (317157) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2568 (317158) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 90 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4867 (318410) - 1.12.2019
Letectví a kosmonautika - Laserové značení povrchu změnou barvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - 1.12.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Tlaková zatížení a napětí pro stanovení rozměrů konstrukce monotrupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15869-1 (326360) - 1.12.2019
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - 1.12.2019
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - 1.12.2019
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 3: Přípojky na plavidle, požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 332000-4-41-ed.3:2018/Z1 (332000) - 1.12.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
62.00 Kč

ČSN 332000-4-41-ed.3:2018/Z2 (332000) - 1.12.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
62.00 Kč

ČSN 332000-7-709:2010/Z3 (332000) - 1.12.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a obdobná místa - Zvláštní požadavky na elektrické napájení lodí z pobřeží.
338.00 Kč

ČSN IEC 60479-1 (332010) - 1.12.2019
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-26-1 (333160) - 1.12.2019
Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61000-3-3-ed.3:2014/A1 (333432) - 1.12.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-18-ed.2 (333432) - 1.12.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-1-ed.4 (334210) - 1.12.2019
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 50591 (341567) - 1.12.2019
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Specifikace a verifikace spotřeby energie.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61851-1-ed.3 (341590) - 1.12.2019
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-82-ed.2 (345791) - 1.12.2019
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška Xw1: Metody zkoušení whiskerů u komponent a dílů používaných v elektronických sestavách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60480-ed.2 (346724) - 1.12.2019
Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63012 (346761) - 1.12.2019
Izolační kapaliny - Nepoužité modifikované nebo směsné estery pro aplikace v elektrotechnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61952-1 (348009) - 1.12.2019
Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1000 V - Část 1: Definice, koncové armatury a označování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60276-ed.2 (350801) - 1.12.2019
Uhlíkové kartáče, kartáčové držáky, komutátory a sběrací kroužky - Definice a třídění.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61869-14 (351350) - 1.12.2019
Přístrojové transformátory - Část 14: Dodatečné požadavky na transformátory proudu pro DC použití.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61869-15 (351350) - 1.12.2019
Přístrojové transformátory - Část 15: Dodatečné požadavky pro transformátory napětí pro DC použití.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-109-ed.3 (354227) - 1.12.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 60709 (356586) - 1.12.2019
Jaderné elektrárny - Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Oddělování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60964-ed.2 (356618) - 1.12.2019
Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61500-ed.2 (356644) - 1.12.2019
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62976 (356681) - 1.12.2019
Průmyslové nedestruktivní zkušební zařízení - Elektronový lineární urychlovač (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62812 (358016) - 1.12.2019
Měření nízkých odporů - Metody a návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-12 (358471) - 1.12.2019
Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 12: Toroidní jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-14 (358471) - 1.12.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 14: EFD-jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62884-4 (358492) - 1.12.2019
Metody měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 4: Zkušební metody krátkodobé stability kmitočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-18-ed.2 (358799) - 1.12.2019
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61820-1 (360065) - 1.12.2019
Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích - Část 1: Základní principy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62035-ed.2:2015/A1 (360220) - 1.12.2019
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN 61347-2-11:2002/A1 (360510) - 1.12.2019
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech.
120.00 Kč

ČSN EN 61347-2-7-ed.3:2012/A1 (360510) - 1.12.2019
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63146 (360702) - 1.12.2019
LED součástky pro všeobecné osvětlování - Údajový list. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60704-2-14:2013/A1 (361008) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-12-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-66-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-98-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-99:2004/A1 (361045) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A1 (361050) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A2 (361050) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-17-ed.3:2013/A11 (361050) - 1.12.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 60531:2001/A11 (361060) - 1.12.2019
Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60675:1997/A11 (361060) - 1.12.2019
Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61121-ed.3:2013/A11 (361060) - 1.12.2019
Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce.
186.00 Kč

ČSN EN 62841-2-1:2018/A11 (361510) - 1.12.2019
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky.
120.00 Kč

ČSN EN 62841-3-12 (361510) - 1.12.2019
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60086-4-ed.4 (364110) - 1.12.2019
Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62281-ed.4 (364361) - 1.12.2019
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62892 (364616) - 1.12.2019
Rozšířené tepelné cyklování fotovoltaických modulů - Zkušební postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-28-ed.3 (364801) - 1.12.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku.
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-4-ed.2:2012/A1 (364801) - 1.12.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost defibrilátorů.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-59-ed.2 (364801) - 1.12.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí.
350.00 Kč

ČSN EN 50600-2-2-ed.2 (367260) - 1.12.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Zdroje a rozvody napájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50600-2-3-ed.2 (367260) - 1.12.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 30141 (369021) - 1.12.2019
Internet věcí (IoT) - Referenční architektura.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62040-1-ed.2 (369066) - 1.12.2019
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 448 (383372) - 1.12.2019
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 488 (383373) - 1.12.2019
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - 1.12.2019
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22765 (404046) - 1.12.2019
Technologie jaderného paliva - Spékané (U,Pu)O2 pelety - Návod na přípravu keramografických vzorků pro zkoumání mikrostruktur (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21484 (404047) - 1.12.2019
Jaderná energie - Technologie paliva - Stanovení podílu kyslík/kov v MOX peletách gravimetrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12800 (404048) - 1.12.2019
Technologie jaderného paliva - Směrnice pro měření velikostí povrchových ploch prášků oxidů uranu metodou BET (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12183 (404049) - 1.12.2019
Technologie jaderného paliva - Analýza plutonia coulometrií za konstantního potenciálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12799 (404057) - 1.12.2019
Jaderná energie - Stanovení obsahu dusíku ve spékaných UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 peletách - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16645 (404311) - 1.12.2019
Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16637 (404312) - 1.12.2019
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16639 (404313) - 1.12.2019
Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18417 (404314) - 1.12.2019
Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení - Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9202 (421601) - 1.12.2019
Klenoty a drahé kovy - Ryzosti slitin ušlechtilých kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19345-2 (450025) - 1.12.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Specifikace řízení integrity potrubí - Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19904-1 (450027) - 1.12.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Poloponořitelné konstrukce ve tvaru lodi, stěžně a válcové konstrukce s malým ponorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
1254.00 Kč

ČSN EN ISO 10418 (450029) - 1.12.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9167 (461038) - 1.12.2019
Semeno řepky a pokrmy z řepky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1853+AC (470626) - 1.12.2019
Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-10 (496070) - 1.12.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17085 (500305) - 1.12.2019
Papír a lepenka - Postupy odběru vzorků papíru a lepenky pro recyklaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-1 (500371) - 1.12.2019
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15102 (503410) - 1.12.2019
Dekorační tapety - Forma rolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - 1.12.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 34101-3 (560579) - 1.12.2019
Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 3: Požadavky na sledovatelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 34101-4 (560579) - 1.12.2019
Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 4: Požadavky na certifikační schémata (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17678 (570516) - 1.12.2019
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení obsahu vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16014-5 (640360) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17556 (640513) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6721-1 (640615) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6721-2 (640615) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21302-1 (643080) - 1.12.2019
Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21302-2 (643080) - 1.12.2019
Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 305 (643208) - 1.12.2019
Plasty - Stanovení tepelné stability homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu a jejich směsí obsahujících chlor - Metoda změny barvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - 1.12.2019
Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 1110 (643607) - 1.12.2019
Plasty - Polyamidy - Zrychlené kondicionování zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - 1.12.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Návod pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (646423) - 1.12.2019
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3016 (656078) - 1.12.2019
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu tekutosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22995 (656154) - 1.12.2019
Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická postupná ochlazovací metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3015 (656160) - 1.12.2019
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu zákalu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10123 (668511) - 1.12.2019
Lepidla - Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18451-1 (670020) - 1.12.2019
Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6504-1 (673014) - 1.12.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - 1.12.2019
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek.
223.00 Kč

ČSN EN 12407 (721146) - 1.12.2019
Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - 1.12.2019
Přírodní kámen - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - 1.12.2019
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - 1.12.2019
Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 997 (724860) - 1.12.2019
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou.
543.00 Kč

ČSN EN 14064-1-ed.2 (727235) - 1.12.2019
Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním.
543.00 Kč

ČSN EN 1991-3:2008/Oprava2 (730035) - 1.12.2019
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16757-2 (730112) - 1.12.2019
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19650-2 (730150) - 1.12.2019
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv.
434.00 Kč

ČSN EN 15254-3 (730855) - 1.12.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13501-6-ed.2 (730860) - 1.12.2019
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů. (Platnost do 30.9.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 15269-11+AC (730868) - 1.12.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů.
593.00 Kč

ČSN EN 12350-6 (731301) - 1.12.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-44 (736160) - 1.12.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese.
223.00 Kč

ČSN 756262 (756262) - 1.12.2019
Odlehčovací komory.
543.00 Kč

ČSN 757340 (757340) - 1.12.2019
Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9697 (757616) - 1.12.2019
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9698 (757635) - 1.12.2019
Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13163 (757639) - 1.12.2019
Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 29864 (770863) - 1.12.2019
Samolepicí pásky - Měření meze pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 29863 (770870) - 1.12.2019
Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 29862 (770883) - 1.12.2019
Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-27 (800216) - 1.12.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 27: Směsi celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím síranu hlinitého).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10833 (804429) - 1.12.2019
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17337 (834748) - 1.12.2019
Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 20023 (838205) - 1.12.2019
Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích.
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V2.2.1 (875094) - 1.12.2019
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Podčást 2: Palubní jednotky (OBU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301841-2-V1.2.1 (875109) - 1.12.2019
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Horní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 303520-V1.2.1 (875182) - 1.12.2019
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Lékařská kapslová zařízení pro bezdrátovou endoskopii ultranízkého výkonu (ULP) provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 910015 (910015) - 1.12.2019
Čalouněný nábytek - Základní a bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 14055 (914640) - 1.12.2019
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16581 (917827) - 1.12.2019
Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky.
186.00 Kč

ČSN EN 686 (917862) - 1.12.2019
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z pěnového materiálu.
186.00 Kč

ČSN EN 687 (917863) - 1.12.2019
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z korkové vrstvy.
120.00 Kč

ČSN EN 17229 (940400) - 1.12.2019
Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Požadavky na provoz a řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.