Nové normy ČSN za červen 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN 17161 (010393) - 1.6.2020
Design pro všechny - Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny - Rozšíření okruhu uživatelů.
434.00 Kč

ČSN ISO 10813-2 (011467) - 1.6.2020
Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 2: Zařízení pro dynamické zkoušení konstrukce.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 389-7 (011630) - 1.6.2020
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - 1.6.2020
Bezpečnost a odolnost - Slovník.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22315 (012319) - 1.6.2020
Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25107 (015004) - 1.6.2020
Nedestruktivní zkoušení - Sylaby pro školení NDT.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 12718 (015005) - 1.6.2020
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Slovník.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8504-1 (038224) - 1.6.2020
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8504-2 (038224) - 1.6.2020
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - 1.6.2020
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy.
350.00 Kč

ČSN EN 215 (061150) - 1.6.2020
Termostatické ventily pro otopná tělesa - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 15202 (078443) - 1.6.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - 1.6.2020
Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11117 (078608) - 1.6.2020
Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-1 (106010) - 1.6.2020
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a přímé brusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12759-4 (122004) - 1.6.2020
Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - 1.6.2020
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14901-2 (132080) - 1.6.2020
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16668+A1 (133008) - 1.6.2020
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje.
434.00 Kč

ČSN EN 12570:2001/Oprava1 (133023) - 1.6.2020
Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-2 (134310) - 1.6.2020
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22041:2019/A1 (142742) - 1.6.2020
Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 12102-2 (143019) - 1.6.2020
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody.
350.00 Kč

ČSN EN 61784-3-12:2011/A1 (184001) - 1.6.2020
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11551 (192014) - 1.6.2020
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12480 (257862) - 1.6.2020
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry.
593.00 Kč

ČSN EN 1434-4+A1 (258511) - 1.6.2020
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 4: Zkoušky pro schválení typu.
593.00 Kč

ČSN EN 12640 (269373) - 1.6.2020
Intermodální nakládací jednotky a užitková vozidla - Vázací body pro ochranu zboží - Minimální požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12641-1 (269376) - 1.6.2020
Intermodálni nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 1: Minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12641-2 (269376) - 1.6.2020
Intermodální nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 2: Minimální požadavky na postranní závěsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12927 (273015) - 1.6.2020
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana.
543.00 Kč

ČSN EN 14752 (280326) - 1.6.2020
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16185-2+A1 (284022) - 1.6.2020
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16207+A1 (284065) - 1.6.2020
Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 9138 (310431) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Statistický produkt - Požadavky přejímky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16603-11 (310540) - 1.6.2020
Kosmické inženýrství - Definice úrovní technologické připravenosti (TRL) a jejich kritéria hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4604-007 (311734) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 007: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WN - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4681-001 (311739) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-003 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 003: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3155-016 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 016: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-019 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 019: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-044 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 044: Elektrické kontakty s kolíky 044, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-045 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 045: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-076 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 076: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-077 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 077: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2997-011 (311811) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-022 (311812) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 022: Nástroj pro montáž a demontáž modulů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-033 (311822) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 033: Stahovací páska z korozivzdorné oceli, typ Z, pro upevnění jednotlivého a/nebo celkového stínění ke kabelovým vývodům - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4840-102 (311841) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 102: Elastomerní, polotuhé, teplotní rozsah -75 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2002-16 (312002) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 16: Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2002-21 (312002) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 21: Radiografické zkoušení odlitků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2400 (312154) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu Ni-P96-HT - Tažená za studena a precipitačně žíhaná - Dráty - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3018 (312155) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) - Přetavená odtavnou elektrodou - Drát tažený za studena na výrobu závitových vložek - D <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3468 (312188) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná na měkko - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3481 (312189) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná - Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko - Duté tyče - 5 mm <= a <= 12 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3482 (312190) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná - Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2451 (312191) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel 31Ni10 - 1230 MPa <= Rm <= 1420 MPa - Výkovky - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2476 (312193) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel 30CrNiMo8 (1.6580) - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2502 (312193) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa <= Rm <= 1080 MPa - Tyče - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2503 (312194) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa <= Rm <= 1080 MPa - Výkovky - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3484 (312196) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 typ 1.4542) - Odlitky - Referenční tepelné zpracování: homogenizovaná, zpracovávaná rozpouštěcím žíháním, precipitačním vytvrzením a při teplotách pod nulou - Přetavení vsázky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3486 (312197) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X3CrNIMoAl13-8-2 (1.4534) - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - 1400 MPa <= Rm <= 1550 MPa - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3489 (312198) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná na měkko - 500 <= Rm <= 750 MPa - Trubky konstrukční - 0,5 <= a <= 5 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4609 (313055) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Hloubky spirálových drážek závitových spojovacích součástí - Geometrické definice a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3740 (313152) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Lícované šrouby se šestihrannou hlavou nízkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4161 (313227) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3278 (314225) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková s vyčnívající hlavou, z korozivzdorné oceli, pasivovaná (tloušťka stěny 0,25 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4854-1 (314822) - 1.6.2020
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, úzká řada - Část 1: Rozměry a únosnosti pro úzkou řadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4854-2 (314822) - 1.6.2020
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, široká řada - Část 2: Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4854-3 (314822) - 1.6.2020
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, úzká řada - Část 3: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4539-2 (314824) - 1.6.2020
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Část 2: Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10240 (320021) - 1.6.2020
Malá plavidla - Příručka uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN IEC 60050-904+A1+A2:2017/A3 (330050) - 1.6.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60071-1-ed.3 (330419) - 1.6.2020
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla.
350.00 Kč

ČSN EN 50668 (333530) - 1.6.2020
Drážní zařízení - Zabezpečovací a řídicí systémy městských drah mimo UGTMS.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4-ed.4 (334210) - 1.6.2020
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením.
768.00 Kč

ČSN EN 50119-ed.3 (341531) - 1.6.2020
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61851-1-ed.3 (341590) - 1.6.2020
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 54-13+A1 (342710) - 1.6.2020
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 54-22+A1 (342710) - 1.6.2020
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62041-ed.3 (351331) - 1.6.2020
Transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63138-1 (353813) - 1.6.2020
Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62962 (354115) - 1.6.2020
Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60309-5 (354513) - 1.6.2020
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 5: Požadavky na kompatibilitu rozměrů a vzájemnou zaměnitelnost pro vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky pro nízkonapěťové pobřežní připojovací systémy (LVSC).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23-ed.2 (359223) - 1.6.2020
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 31.5.2025 dle V 1/23 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN IEC 60794-1-310 (35 9223) z 1.1.2023, od 8.2.2026 ČSN EN IEC 60794-1-305 (35 9223) z 1.8.2023, od 17.3.2026 ČSN EN IEC 60794-1-308 (35 9223) z 1.10.2023, od 10.5.2026 ČSN EN IEC 60794-1-301 (35 9223) z 1.12.2023 a ČSN EN IEC 60794-1-303 (35 9223) z 1.12.2023, od 23.5.2026 ČSN EN IEC 60794-1-309 (35 9223) z 1.12.2023 a od 24.10.2026 ČSN EN IEC 60794-1-306 z 1.5.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 50321-1:2018/Oprava2 (359725) - 1.6.2020
Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky.
29.00 Kč

ČSN EN 45555 (360825) - 1.6.2020
Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-105:2005/A2 (361045) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-47-ed.3:2003/A2 (361045) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-48-ed.3:2003/A2 (361045) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3:2003/A2 (361045) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-35-ed.3:2016/A1 (361050) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-5-ed.3:2015/A11 (361050) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 63078 (361104) - 1.6.2020
Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro indukční průchozí ohřívací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60904-4-ed.2 (364604) - 1.6.2020
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-60-ed.2 (364801) - 1.6.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-78 (364801) - 1.6.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-78: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických robotů pro rehabilitaci, posuzování, kompenzování nebo zmírňování.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-80 (364801) - 1.6.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-80: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační nedostatečnosti.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62368-3 (367000) - 1.6.2020
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62311-ed.2 (367909) - 1.6.2020
Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 16234-1 (369005) - 1.6.2020
Struktura elektronických pravomocí (e-CF) - Obecné evropské struktury pro odborníky v ICT napříč všemi odvětvími průmyslu - Část 1: Struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - 1.6.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61535-ed.2 (370535) - 1.6.2020
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50104-ed.4 (378330) - 1.6.2020
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek.
350.00 Kč

ČSN EN 16856 (389180) - 1.6.2020
Přenosné hasicí spreje (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - 1.6.2020
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - 1.6.2020
Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10070 (420756) - 1.6.2020
Kovové prášky - Stanovení povrchové plochy specifické pro obálku z měření propustnosti práškového lože za ustálených podmínek průtoku vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17256 (467061) - 1.6.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS.
434.00 Kč

ČSN EN 12965-ed.2 (470210) - 1.6.2020
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16140-6 (560078) - 1.6.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 6: Protokol pro validaci alternativních (chráněných) metod pro mikrobiologickou konfirmaci a typizačních postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.6.2020
Plasty - Stanovení obsahu vody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16929 (640540) - 1.6.2020
Plasty - Hodnocení stupně rozkladu plastových materiálů za definovaných podmínek kompostování v poloprovozním zkušebním měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2440 (645426) - 1.6.2020
Měkké lehčené materiály - Zkouška urychleným stárnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - 1.6.2020
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie.
434.00 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - 1.6.2020
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - 1.6.2020
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - 1.6.2020
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17122 (665230) - 1.6.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích pro hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Zkušební metoda a požadavky - Fáze 2, stupeň 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 927-10 (672010) - 1.6.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6504-3 (673014) - 1.6.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení kryvosti - Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17872 (673101) - 1.6.2020
Nátěrové hmoty - Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky.
350.00 Kč

ČSN EN 12301 (691286) - 1.6.2020
Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21012 (697234) - 1.6.2020
Kryogenické nádoby - Hadice.
223.00 Kč

ČSN EN 12972 (699011) - 1.6.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží.
543.00 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.6.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
543.00 Kč

ČSN EN 12758 (701017) - 1.6.2020
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření.
223.00 Kč

ČSN ISO 836 (726000) - 1.6.2020
Terminologie žárovzdorných materiálů.
434.00 Kč

ČSN EN 16809-1 (727251) - 1.6.2020
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 736060:2018/Z1 (736060) - 1.6.2020
Čerpací stanice pohonných hmot.
29.00 Kč

ČSN EN 14908-7 (738525) - 1.6.2020
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 20670 (750180) - 1.6.2020
Opětovné využití vody - Slovník.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22125-1 (757640) - 1.6.2020
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 1: Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22125-2 (757640) - 1.6.2020
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4180 (770606) - 1.6.2020
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19577 (795639) - 1.6.2020
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení nitrosaminů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-15 (800216) - 1.6.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku).
186.00 Kč

ČSN EN 13819-3 (832101) - 1.6.2020
Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11611 (832740) - 1.6.2020
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-5 (832770) - 1.6.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-6 (832770) - 1.6.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla.
338.00 Kč

ČSN EN 510 (832772) - 1.6.2020
Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21268-4 (836230) - 1.6.2020
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16214-1+A1 (838260) - 1.6.2020
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 81060-2-ed.2 (852701) - 1.6.2020
Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11197-ed.3 (852711) - 1.6.2020
Zdravotnické napájecí jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - 1.6.2020
Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-2 (855280) - 1.6.2020
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení.
223.00 Kč

ČSN EN 301549 (870009) - 1.6.2020
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní - (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2143.20 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2177.40 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.3.1 (875012) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a řeč (Norma k přímému použití jako ČSN).
1938.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V13.1.1 (875111) - 1.6.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1177:2018/Oprava1 (940516) - 1.6.2020
Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu.
29.00 Kč

ČSN EN 17099 (977114) - 1.6.2020
Informační technologie - Produkty rybolovu a akvakultury - Požadavky na označování jednotek a palet pro distribuci v obchodě s produkty rybolovu a akvakultury (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16931-1+A1 (979901) - 1.6.2020
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury.
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.