Nové normy ČSN za červen 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN 17161 (010393) - 1.6.2020
Design pro všechny - Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny - Rozšíření okruhu uživatelů.
394.90 Kč

ČSN ISO 10813-2 (011467) - 1.6.2020
Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 2: Zařízení pro dynamické zkoušení konstrukce.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 389-7 (011630) - 1.6.2020
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - 1.6.2020
Bezpečnost a odolnost - Slovník.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22315 (012319) - 1.6.2020
Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování.
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25107 (015004) - 1.6.2020
Nedestruktivní zkoušení - Sylaby pro školení NDT.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 12718 (015005) - 1.6.2020
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Slovník.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8504-1 (038224) - 1.6.2020
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8504-2 (038224) - 1.6.2020
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - 1.6.2020
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy.
317.90 Kč

ČSN EN 215 (061150) - 1.6.2020
Termostatické ventily pro otopná tělesa - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 15202 (078443) - 1.6.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - 1.6.2020
Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11117 (078608) - 1.6.2020
Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-1 (106010) - 1.6.2020
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a přímé brusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12759-4 (122004) - 1.6.2020
Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - 1.6.2020
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14901-2 (132080) - 1.6.2020
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16668+A1 (133008) - 1.6.2020
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje.
394.90 Kč

ČSN EN 12570:2001/Oprava1 (133023) - 1.6.2020
Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4126-2 (134310) - 1.6.2020
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22041:2019/A1 (142742) - 1.6.2020
Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 12102-2 (143019) - 1.6.2020
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody.
317.90 Kč

ČSN EN 61784-3-12:2011/A1 (184001) - 1.6.2020
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11551 (192014) - 1.6.2020
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12480 (257862) - 1.6.2020
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry.
539.00 Kč

ČSN EN 1434-4+A1 (258511) - 1.6.2020
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 4: Zkoušky pro schválení typu.
539.00 Kč

ČSN EN 12640 (269373) - 1.6.2020
Intermodální nakládací jednotky a užitková vozidla - Vázací body pro ochranu zboží - Minimální požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12641-1 (269376) - 1.6.2020
Intermodálni nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 1: Minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12641-2 (269376) - 1.6.2020
Intermodální nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 2: Minimální požadavky na postranní závěsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12927 (273015) - 1.6.2020
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana.
493.90 Kč

ČSN EN 14752 (280326) - 1.6.2020
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16185-2+A1 (284022) - 1.6.2020
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16207+A1 (284065) - 1.6.2020
Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 9138 (310431) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Statistický produkt - Požadavky přejímky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16603-11 (310540) - 1.6.2020
Kosmické inženýrství - Definice úrovní technologické připravenosti (TRL) a jejich kritéria hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4604-007 (311734) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 007: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WN - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4681-001 (311739) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-003 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 003: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3155-016 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 016: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-019 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 019: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-044 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 044: Elektrické kontakty s kolíky 044, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-045 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 045: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-076 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 076: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-077 (311809) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 077: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2997-011 (311811) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-022 (311812) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 022: Nástroj pro montáž a demontáž modulů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-033 (311822) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 033: Stahovací páska z korozivzdorné oceli, typ Z, pro upevnění jednotlivého a/nebo celkového stínění ke kabelovým vývodům - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4840-102 (311841) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 102: Elastomerní, polotuhé, teplotní rozsah -75 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2002-16 (312002) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 16: Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2002-21 (312002) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 21: Radiografické zkoušení odlitků (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2400 (312154) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu Ni-P96-HT - Tažená za studena a precipitačně žíhaná - Dráty - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3018 (312155) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) - Přetavená odtavnou elektrodou - Drát tažený za studena na výrobu závitových vložek - D <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3468 (312188) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná na měkko - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3481 (312189) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná - Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko - Duté tyče - 5 mm <= a <= 12 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3482 (312190) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná - Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2451 (312191) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel 31Ni10 - 1230 MPa <= Rm <= 1420 MPa - Výkovky - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2476 (312193) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel 30CrNiMo8 (1.6580) - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2502 (312193) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa <= Rm <= 1080 MPa - Tyče - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2503 (312194) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa <= Rm <= 1080 MPa - Výkovky - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3484 (312196) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 typ 1.4542) - Odlitky - Referenční tepelné zpracování: homogenizovaná, zpracovávaná rozpouštěcím žíháním, precipitačním vytvrzením a při teplotách pod nulou - Přetavení vsázky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3486 (312197) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X3CrNIMoAl13-8-2 (1.4534) - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - 1400 MPa <= Rm <= 1550 MPa - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3489 (312198) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná na měkko - 500 <= Rm <= 750 MPa - Trubky konstrukční - 0,5 <= a <= 5 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4609 (313055) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Hloubky spirálových drážek závitových spojovacích součástí - Geometrické definice a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3740 (313152) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Lícované šrouby se šestihrannou hlavou nízkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4161 (313227) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3278 (314225) - 1.6.2020
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková s vyčnívající hlavou, z korozivzdorné oceli, pasivovaná (tloušťka stěny 0,25 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4854-1 (314822) - 1.6.2020
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, úzká řada - Část 1: Rozměry a únosnosti pro úzkou řadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4854-2 (314822) - 1.6.2020
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, široká řada - Část 2: Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4854-3 (314822) - 1.6.2020
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, úzká řada - Část 3: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4539-2 (314824) - 1.6.2020
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Část 2: Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10240 (320021) - 1.6.2020
Malá plavidla - Příručka uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN IEC 60050-904+A1+A2:2017/A3 (330050) - 1.6.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů.
56.10 Kč

ČSN EN 60071-1-ed.2:2006/Z1 (330419) - 1.6.2020
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60071-1-ed.3 (330419) - 1.6.2020
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla.
317.90 Kč

ČSN EN 50668 (333530) - 1.6.2020
Drážní zařízení - Zabezpečovací a řídicí systémy městských drah mimo UGTMS.
306.90 Kč

ČSN EN 55016-1-4-ed.3:2010/Z2 (334210) - 1.6.2020
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4-ed.4 (334210) - 1.6.2020
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením.
698.50 Kč

ČSN EN 50119-ed.3 (341531) - 1.6.2020
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61851-1-ed.2:2011/Z3 (341590) - 1.6.2020
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61851-1-ed.3 (341590) - 1.6.2020
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN 54-13+A1 (342710) - 1.6.2020
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 54-22+A1 (342710) - 1.6.2020
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62041-ed.2:2011/Z1 (351331) - 1.6.2020
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Požadavky na EMC.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62041-ed.3 (351331) - 1.6.2020
Transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 63138-1 (353813) - 1.6.2020
Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62962 (354115) - 1.6.2020
Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 60309-5 (354513) - 1.6.2020
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 5: Požadavky na kompatibilitu rozměrů a vzájemnou zaměnitelnost pro vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky pro nízkonapěťové pobřežní připojovací systémy (LVSC).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23-ed.2 (359223) - 1.6.2020
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60794-1-23:2013/Z1 (359223) - 1.6.2020
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků.
26.40 Kč

ČSN EN 50321-1:2018/Oprava2 (359725) - 1.6.2020
Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky.
26.40 Kč

ČSN EN 45555 (360825) - 1.6.2020
Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-105:2005/A2 (361045) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-47-ed.3:2003/A2 (361045) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-48-ed.3:2003/A2 (361045) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3:2003/A2 (361045) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-35-ed.3:2016/A1 (361050) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-5-ed.3:2015/A11 (361050) - 1.6.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 63078 (361104) - 1.6.2020
Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro indukční průchozí ohřívací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60904-4-ed.2 (364604) - 1.6.2020
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60904-4:2010/Z1 (364604) - 1.6.2020
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-60-ed.2 (364801) - 1.6.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení.
394.90 Kč

ČSN EN 80601-2-60:2016/Z1 (364801) - 1.6.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-78 (364801) - 1.6.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-78: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických robotů pro rehabilitaci, posuzování, kompenzování nebo zmírňování.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-80 (364801) - 1.6.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-80: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační nedostatečnosti.
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62368-3 (367000) - 1.6.2020
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62311-ed.2 (367909) - 1.6.2020
Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62311:2009/Z1 (367909) - 1.6.2020
Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz).
26.40 Kč

ČSN EN 16234-1 (369005) - 1.6.2020
Struktura elektronických pravomocí (e-CF) - Obecné evropské struktury pro odborníky v ICT napříč všemi odvětvími průmyslu - Část 1: Struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - 1.6.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61535-ed.2 (370535) - 1.6.2020
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 50104-ed.3:2011/Z1 (378330) - 1.6.2020
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek.
26.40 Kč

ČSN EN 50104-ed.4 (378330) - 1.6.2020
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek.
317.90 Kč

ČSN EN 16856 (389180) - 1.6.2020
Přenosné hasicí spreje (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - 1.6.2020
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - 1.6.2020
Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10070 (420756) - 1.6.2020
Kovové prášky - Stanovení povrchové plochy specifické pro obálku z měření propustnosti práškového lože za ustálených podmínek průtoku vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17256 (467061) - 1.6.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS.
394.90 Kč

ČSN EN 12965-ed.2 (470210) - 1.6.2020
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16140-6 (560078) - 1.6.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 6: Protokol pro validaci alternativních (chráněných) metod pro mikrobiologickou konfirmaci a typizačních postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.6.2020
Plasty - Stanovení obsahu vody.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16929 (640540) - 1.6.2020
Plasty - Hodnocení stupně rozkladu plastových materiálů za definovaných podmínek kompostování v poloprovozním zkušebním měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2440 (645426) - 1.6.2020
Měkké lehčené materiály - Zkouška urychleným stárnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - 1.6.2020
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie.
394.90 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - 1.6.2020
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - 1.6.2020
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - 1.6.2020
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17122 (665230) - 1.6.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích pro hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Zkušební metoda a požadavky - Fáze 2, stupeň 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 927-10 (672010) - 1.6.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6504-3 (673014) - 1.6.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení kryvosti - Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17872 (673101) - 1.6.2020
Nátěrové hmoty - Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky.
317.90 Kč

ČSN EN 12301 (691286) - 1.6.2020
Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21012 (697234) - 1.6.2020
Kryogenické nádoby - Hadice.
202.40 Kč

ČSN EN 12972 (699011) - 1.6.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží.
493.90 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.6.2020
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
493.90 Kč

ČSN EN 12758 (701017) - 1.6.2020
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření.
202.40 Kč

ČSN ISO 836 (726000) - 1.6.2020
Terminologie žárovzdorných materiálů.
394.90 Kč

ČSN EN 16809-1 (727251) - 1.6.2020
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 736060:2018/Z1 (736060) - 1.6.2020
Čerpací stanice pohonných hmot.
26.40 Kč

ČSN EN 14908-7 (738525) - 1.6.2020
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 20670 (750180) - 1.6.2020
Opětovné využití vody - Slovník.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22125-1 (757640) - 1.6.2020
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 1: Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22125-2 (757640) - 1.6.2020
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4180 (770606) - 1.6.2020
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19577 (795639) - 1.6.2020
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení nitrosaminů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-15 (800216) - 1.6.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku).
169.40 Kč

ČSN EN 13819-3 (832101) - 1.6.2020
Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11611 (832740) - 1.6.2020
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11393-5 (832770) - 1.6.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11393-6 (832770) - 1.6.2020
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla.
306.90 Kč

ČSN EN 510 (832772) - 1.6.2020
Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21268-4 (836230) - 1.6.2020
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16214-1+A1 (838260) - 1.6.2020
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 81060-2-ed.2 (852701) - 1.6.2020
Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 81060-2:2014/Z1 (852701) - 1.6.2020
Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s automatizovaným měřením.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11197-ed.3 (852711) - 1.6.2020
Zdravotnické napájecí jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - 1.6.2020
Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11607-2 (855280) - 1.6.2020
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení.
202.40 Kč

ČSN EN 301549 (870009) - 1.6.2020
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní - (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2143.20 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2177.40 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.8.1 (875011) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1242.60 Kč

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.3.1 (875012) - 1.6.2020
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a řeč (Norma k přímému použití jako ČSN).
1938.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V13.1.1 (875111) - 1.6.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1177:2018/Oprava1 (940516) - 1.6.2020
Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu.
26.40 Kč

ČSN EN 17099 (977114) - 1.6.2020
Informační technologie - Produkty rybolovu a akvakultury - Požadavky na označování jednotek a palet pro distribuci v obchodě s produkty rybolovu a akvakultury (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16931-1+A1 (979901) - 1.6.2020
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury.
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)