Nové normy ČSN za prosinec 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2008 v 09:00


ČSN EN 62429 (010647) - 1.12.2008
Růst bezporuchovosti - Zkoušení namáháním pro zjišťování časných poruch v jedinečných složitých systémech.
350.00 Kč

ČSN ISO 10285 (023521) - 1.12.2008
Valivá ložiska - Lineární kuličková pouzdra - Hlavní rozměry a tolerance.
223.00 Kč

ČSN EN 12385-10+A1 (024302) - 1.12.2008
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely.
338.00 Kč

ČSN EN 12385-2+A1 (024302) - 1.12.2008
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace.
543.00 Kč

ČSN EN 12385-3+A1 (024302) - 1.12.2008
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu.
338.00 Kč

ČSN EN 12385-4+A1 (024302) - 1.12.2008
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely.
350.00 Kč

ČSN ISO 281 (024607) - 1.12.2008
Valivá ložiska - Dynamická únosnost a trvanlivost.
543.00 Kč

ČSN ISO 76 (024610) - 1.12.2008
Valivá ložiska - Statická únosnost.
223.00 Kč

ČSN ISO 199 (024612) - 1.12.2008
Valivá ložiska - Axiální ložiska - Tolerance.
223.00 Kč

ČSN ISO 355 (024727) - 1.12.2008
Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Hlavní rozměry a označení řad.
434.00 Kč

ČSN EN 50444 (050696) - 1.12.2008
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 50445 (050697) - 1.12.2008
Základní výrobková norma k prokazování shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz). (Platnost do 28.9.2021).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - 1.12.2008
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - 1.12.2008
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15792-3 (051102) - 1.12.2008
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14744-1 (052040) - 1.12.2008
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky.
186.00 Kč

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - 1.12.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinnosti soustavy - Část 4-1: Zdroje tepla pro vytápění, kotle (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - 1.12.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 15377-1 (060406) - 1.12.2008
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 1: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15377-2 (060406) - 1.12.2008
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 2: Návrh, dimenzování a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15456 (075308) - 1.12.2008
Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla - Mezní stavy systému - Měření.
223.00 Kč

ČSN EN 1591-2 (131551) - 1.12.2008
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 2: Parametry těsnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12693 (142021) - 1.12.2008
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory.
543.00 Kč

ČSN EN 62264-1 (182002) - 1.12.2008
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2016).
1538.00 Kč

ČSN EN 62264-2 (182002) - 1.12.2008
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Atributy cílového modelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2016).
1311.00 Kč

ČSN EN ISO 24157 (195230) - 1.12.2008
Oční optika a optické přístroje - Způsoby reprezentace aberací lidského oka (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3471 (277535) - 1.12.2008
Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19432 (278603) - 1.12.2008
Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční pily se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 1645-2 (300046) - 1.12.2008
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 2: Užitečná zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1646-2 (300047) - 1.12.2008
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 2: Užitečná zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50436-2 (305120) - 1.12.2008
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro všeobecné preventivní použití. (Platnost do 21.10.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení (založeno na EN ISO 9001: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 2424 (310460) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Značení výrobků letecké a kosmické techniky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4300 (310461) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Identifikační značení částí motorů - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4632-001 (311201) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 001: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4632-002 (311201) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 002: Homogenní dílce z hliníku a slitin hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 2399 (312215) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná ocel FE-PA2601 (X4NiCrTiMoV26-15) - Rm >= 900 MPa - Tyče pro kované šrouby D <= 25 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3782 (313025) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Otvory pro šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3043 (313036) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné oceli FEPA92HT (A286) - Třída: 900 MPa / 650 °C, výrobní postup volitelný - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3905 (313045) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí pro šrouby - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3819 (313053) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Volný prostor pro klíče a nástrčné hlavice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3327 (313186) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), nepovlakované - Třída: 1275 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3328 (313187) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM38 (FV535), nepovlakované - Třída: 1000 MPa / 550 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3686 (313188) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3241 (313393) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA 92HT (A 286), postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3017 (313419) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Podložky těsnící - Žáruvzdorná ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3016 (313420) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Podložky pod zápustné hlavy, pro rozložení zátěže - Žáruvzdorná ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3728 (313538) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice samojistné, s levým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3729 (313539) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Závitové kroužky samojistné, s levým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3915 (313552) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná, samojistná, s MJ závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), pro opravy součástek - Třída: 1275 MPa (při teplotě okolí) / 550 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4493 (313556) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Drátové závitové vložky, samojistné, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH1801 (NI-P96HT, Nimonic 90), postříbřené (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3019 (313593) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, oboustranné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3020 (313594) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, oboustranné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3633 (313812) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Instalační otvory pro trubkové spoje s přírubou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3635 (313945) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Konce potrubí pro svařování - Geometrické uspořádání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3914 (314208) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná, samojistná, dlouhá, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), s postříbřeným vnitřním závitem, pro opravy součástek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-6 (321160) - 1.12.2008
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily.
543.00 Kč

ČSN EN 50131-2-2 (334591) - 1.12.2008
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory. (Platnost do 11.9.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 50131-2-4 (334591) - 1.12.2008
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory. (Platnost do 30.6.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 54-16 (342710) - 1.12.2008
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení.
543.00 Kč

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440) - 1.12.2008
Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod.
567.00 Kč

ČSN EN 50214-ed.2:2007/Oprava1 (347472) - 1.12.2008
Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm.
29.00 Kč

ČSN EN 60512-15-1 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-1: Mechanické zkoušky konektorů a vývodů - Zkouška 15a: Upevnění kontaktů tělískem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-15-2 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 16.2.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-15-3 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-3: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15c: Upevnění tělíska v pouzdru (torzní) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-15-4 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-4: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15d: Síla na vložení a vyjmutí kontaktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-15-5 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-5: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15e: Upevnění kontaktů v tělísku při nutaci kabelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-15-6 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-15-7 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-7: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15g: Pevnost ochranného krytu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-1 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-1: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16a: Pevnost pružných kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-2 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-2: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16b: Omezený vstup (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-4 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-4: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16d: Pevnost v tahu (zamačkávané spoje) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/A12 (354170) - 1.12.2008
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
62.00 Kč

ČSN EN 60793-2-60 (359213) - 1.12.2008
Optická vlákna - Část 2-60: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna kategorie C pro vnitřní propojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-2-40 (359223) - 1.12.2008
Optické kabely - Část 2-40: Vnitřní optické kabely - Rodová specifikace pro kabely s vláknem A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60794-2-42 (359223) - 1.12.2008
Optické kabely - Část 2-42: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely s vlákny A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61754-7-ed.3 (359244) - 1.12.2008
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.1.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-2-15-ed.2 (359251) - 1.12.2008
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-15: Zkoušky - Pevnost spojovacího mechanismu při zatížení krouticím momentem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-101:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-26-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-28-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-36-ed.3:2003/A2 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-37-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-38-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-44-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-48-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-51-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-55-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2:2005/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-62-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-65-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-66-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-78-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-84-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-85-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek.
120.00 Kč

ČSN EN 60254-2-ed.2 (364320) - 1.12.2008
Olověné trakční baterie - Část 2: Rozměry článků a vývodů a značení polarity na článcích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60904-3-ed.2 (364604) - 1.12.2008
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.5.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 60601-1-10 (364801) - 1.12.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou.
434.00 Kč

ČSN EN 60601-1-3-ed.2 (364801) - 1.12.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-39-ed.2 (364801) - 1.12.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu. (Platnost do 24.5.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60728-1 (367211) - 1.12.2008
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2017).
1159.00 Kč

ČSN EN 60728-4 (367211) - 1.12.2008
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 4: Pasivní širokopásmová zařízení pro koaxiální kabelové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60728-5 (367211) - 1.12.2008
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 5: Stanice systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.4.2019).
768.00 Kč

ČSN EN 62320-2 (367853) - 1.12.2008
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.12.2019).
768.00 Kč

TPG 70002:2008/CDmanuál (380700) - 18.12.2008
CD manuál k TPG 700 02.
90.90 Kč

TPG 90202:2005/Z1 (380902) - 18.12.2008
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu.
32.70 Kč

ČSN 389445 (389445) - 1.12.2008
Přítokový ventil.
120.00 Kč

ČSN EN 10120 (421012) - 1.12.2008
Ocelové plechy a pásy pro svařované láhve na plyn.
186.00 Kč

ČSN 441324 (441324) - 1.12.2008
Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely.
120.00 Kč

ČSN ISO 15239 (441386) - 1.12.2008
Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů.
543.00 Kč

ČSN ISO 19579 (441395) - 1.12.2008
Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie.
120.00 Kč

ČSN ISO 2171 (461019) - 1.12.2008
Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 664 (461031) - 1.12.2008
Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na zkušební vzorek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 734-2 (461042) - 1.12.2008
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Část 2: Rychlá extrakční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 461300-3 (461300) - 1.12.2008
Luštěniny - Část 3: Čočka jedlá. (Platnost od 1.7.2010).
120.00 Kč

ČSN 461300-5 (461300) - 1.12.2008
Luštěniny - Část 5: Luštěniny krmné. (Platnost od 1.7.2010).
62.00 Kč

ČSN ISO 6735 (570834) - 1.12.2008
Sušené mléko - Určení tepelné třídy - Číslo ohřevu (referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN ISO 8156 (570835) - 1.12.2008
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení indexu nerozpustnosti.
223.00 Kč

ČSN ISO 1738:2008/Oprava1 (571605) - 1.12.2008
Máslo - Stanovení obsahu soli.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 8420:2002/Oprava1 (588809) - 1.12.2008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu polárních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 228 (656505) - 1.12.2008
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 1650 (665203) - 1.12.2008
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných zařízeních - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 18415 (681550) - 1.12.2008
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů.
223.00 Kč

ČSN ISO 21148 (681555) - 1.12.2008
Kosmetika - Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování.
338.00 Kč

ČSN EN 13161 (721148) - 1.12.2008
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu.
223.00 Kč

ČSN EN 13755 (721149) - 1.12.2008
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku.
120.00 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - 1.12.2008
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu.
186.00 Kč

ČSN EN 12602 (723635) - 1.12.2008
Prefabrikované vyztužené prvky z autoklávovaného pórobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 9346 (730554) - 1.12.2008
Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - 1.12.2008
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda.
338.00 Kč

ČSN EN 13036-6 (736177) - 1.12.2008
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušení metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů v oboru nerovnosti a megatextury - Profilometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13036-8 (736177) - 1.12.2008
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Příčný profil - Parametry a metody měření nerovnosti - Měření nerovností latí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14805 (755897) - 1.12.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií.
338.00 Kč

ČSN 756551 (756551) - 1.12.2008
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.
223.00 Kč

ČSN ISO 6060 (757522) - 1.12.2008
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku.
186.00 Kč

ČSN 757746 (757746) - 1.12.2008
Jakost vod - Stanovení inhibičních účinků látek na účinnost fotosyntézy.
223.00 Kč

ČSN EN 15586 (800867) - 1.12.2008
Textilie - Metody zkoušení odolnosti plošných textilií vůči prolínání vláken - Zkouška oděrem.
186.00 Kč

ČSN EN 1307 (804427) - 1.12.2008
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vlasových podlahových krytin.
350.00 Kč

ČSN EN 1470 (804431) - 1.12.2008
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných podlahových krytin s výjimkou vpichovaných vlasových podlahových krytin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 352-8 (832121) - 1.12.2008
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů. (Platnost do 30.11.2023).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13849-2 (833205) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovladacích systémů - Část 2: Ověřování.
543.00 Kč

ČSN EN 349+A1 (833211) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla.
186.00 Kč

ČSN EN 1037+A1 (833220) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění.
223.00 Kč

ČSN EN 626-1+A1 (833230) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 626-2+A1 (833230) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování.
186.00 Kč

ČSN EN 1093-11+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace.
186.00 Kč

ČSN EN 1093-2+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu.
223.00 Kč

ČSN EN 1093-3+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici.
223.00 Kč

ČSN EN 1093-4+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů.
223.00 Kč

ČSN EN 1093-6+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok.
186.00 Kč

ČSN EN 1093-7+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok.
186.00 Kč

ČSN EN 1093-8+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici.
186.00 Kč

ČSN EN 1093-9+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 13478+A1 (833251) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana.
338.00 Kč

ČSN EN 12198-1+A1 (833260) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady.
350.00 Kč

ČSN EN 12198-2+A1 (833260) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14159 (833270) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 999+A1 (833303) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13850 (833311) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci.
223.00 Kč

ČSN EN 1088+A2 (833315) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu.
434.00 Kč

ČSN EN 574+A1 (833325) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci.
338.00 Kč

ČSN EN 983+A1 (833370) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Pneumatika.
338.00 Kč

ČSN EN 982+A1 (833371) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15743 (833547) - 1.12.2008
Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-171 (833582) - 1.12.2008
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 171: Pokyny pro přístupové software (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11064-5 (833586) - 1.12.2008
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 5: Sdělovače a ovládače.
434.00 Kč

ČSN EN 980 (850005) - 1.12.2008
Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14607 (852930) - 1.12.2008
Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-3 (857501) - 1.12.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 3: Validace eliminace a/nebo inaktivace virů a agens přenosné spongiformní encefalopatie (TSE).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V1.4.1 (872004) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-1-V1.3.2 (875032) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.4.1 (875034) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.2.1 (875034) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.1.1 (875042) - 1.12.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V1.3.2 (875101) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz, vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz a širokopásmové datové přenosové systémy 5,8 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.2.1 (875121) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302500-2-V1.2.1 (875136) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultra technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém pásmu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302435-1-V1.2.1 (875143) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302480-V1.1.2 (875144) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro palubní letecký systém GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302248-V1.1.2 (875145) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1176-10 (940515) - 1.12.2008
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515) - 1.12.2008
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 71-1+A6 (943095) - 1.12.2008
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
593.00 Kč

ČSN EN 12221-1 (943425) - 1.12.2008
Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12221-2 (943425) - 1.12.2008
Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 13834 (944304) - 1.12.2008
Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách.
338.00 Kč

ČSN EN 15284 (944315) - 1.12.2008
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Metoda zkoušení odolnosti nádobí z keramiky, skla, sklokeramiky nebo plastů proti mikrovlnnému ohřevu.
186.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.