Nové normy ČSN za prosinec 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2008 v 09:00


ČSN EN 62429 (010647) - 1.12.2008
Růst bezporuchovosti - Zkoušení namáháním pro zjišťování časných poruch v jedinečných složitých systémech.
317.90 Kč

ČSN ISO 10285 (023521) - 1.12.2008
Valivá ložiska - Lineární kuličková pouzdra - Hlavní rozměry a tolerance.
202.40 Kč

ČSN EN 12385-10+A1 (024302) - 1.12.2008
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely.
306.90 Kč

ČSN EN 12385-2+A1 (024302) - 1.12.2008
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace.
493.90 Kč

ČSN EN 12385-3+A1 (024302) - 1.12.2008
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu.
306.90 Kč

ČSN EN 12385-4+A1 (024302) - 1.12.2008
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely.
317.90 Kč

ČSN ISO 281 (024607) - 1.12.2008
Valivá ložiska - Dynamická únosnost a trvanlivost.
493.90 Kč

ČSN ISO 76 (024610) - 1.12.2008
Valivá ložiska - Statická únosnost.
202.40 Kč

ČSN ISO 199 (024612) - 1.12.2008
Valivá ložiska - Axiální ložiska - Tolerance.
202.40 Kč

ČSN ISO 355 (024727) - 1.12.2008
Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Hlavní rozměry a označení řad.
394.90 Kč

ČSN EN 50444 (050696) - 1.12.2008
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 50445 (050697) - 1.12.2008
Základní výrobková norma k prokazování shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz). (Platnost do 28.9.2021).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - 1.12.2008
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - 1.12.2008
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15792-3 (051102) - 1.12.2008
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14744-1 (052040) - 1.12.2008
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky.
169.40 Kč

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - 1.12.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinnosti soustavy - Část 4-1: Zdroje tepla pro vytápění, kotle (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - 1.12.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 15377-1 (060406) - 1.12.2008
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 1: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15377-2 (060406) - 1.12.2008
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 2: Návrh, dimenzování a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15456 (075308) - 1.12.2008
Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla - Mezní stavy systému - Měření.
202.40 Kč

ČSN EN 1591-2 (131551) - 1.12.2008
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 2: Parametry těsnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12693 (142021) - 1.12.2008
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory.
493.90 Kč

ČSN EN 62264-1 (182002) - 1.12.2008
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2016).
1398.10 Kč

ČSN EN 62264-2 (182002) - 1.12.2008
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Atributy cílového modelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2016).
1311.00 Kč

ČSN EN ISO 24157 (195230) - 1.12.2008
Oční optika a optické přístroje - Způsoby reprezentace aberací lidského oka (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3471 (277535) - 1.12.2008
Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19432 (278603) - 1.12.2008
Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční pily se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN 1645-2 (300046) - 1.12.2008
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 2: Užitečná zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1646-2 (300047) - 1.12.2008
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 2: Užitečná zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50436-2 (305120) - 1.12.2008
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro všeobecné preventivní použití. (Platnost do 21.10.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení (založeno na EN ISO 9001: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 2424 (310460) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Značení výrobků letecké a kosmické techniky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4300 (310461) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Identifikační značení částí motorů - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4632-001 (311201) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 001: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4632-002 (311201) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 002: Homogenní dílce z hliníku a slitin hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 2399 (312215) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná ocel FE-PA2601 (X4NiCrTiMoV26-15) - Rm >= 900 MPa - Tyče pro kované šrouby D <= 25 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3782 (313025) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Otvory pro šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3043 (313036) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné oceli FEPA92HT (A286) - Třída: 900 MPa / 650 °C, výrobní postup volitelný - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3905 (313045) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí pro šrouby - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3819 (313053) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Volný prostor pro klíče a nástrčné hlavice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3327 (313186) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), nepovlakované - Třída: 1275 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3328 (313187) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM38 (FV535), nepovlakované - Třída: 1000 MPa / 550 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3686 (313188) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3241 (313393) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA 92HT (A 286), postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3017 (313419) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Podložky těsnící - Žáruvzdorná ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3016 (313420) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Podložky pod zápustné hlavy, pro rozložení zátěže - Žáruvzdorná ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3728 (313538) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice samojistné, s levým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3729 (313539) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Závitové kroužky samojistné, s levým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3915 (313552) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná, samojistná, s MJ závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), pro opravy součástek - Třída: 1275 MPa (při teplotě okolí) / 550 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4493 (313556) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Drátové závitové vložky, samojistné, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH1801 (NI-P96HT, Nimonic 90), postříbřené (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3019 (313593) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, oboustranné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3020 (313594) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, oboustranné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3633 (313812) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Instalační otvory pro trubkové spoje s přírubou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3635 (313945) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Konce potrubí pro svařování - Geometrické uspořádání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3914 (314208) - 1.12.2008
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná, samojistná, dlouhá, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), s postříbřeným vnitřním závitem, pro opravy součástek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12215-6 (321160) - 1.12.2008
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily.
493.90 Kč

ČSN EN 50131-2-2 (334591) - 1.12.2008
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory. (Platnost do 11.9.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 50131-2-4 (334591) - 1.12.2008
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory. (Platnost do 30.6.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 54-16 (342710) - 1.12.2008
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení.
493.90 Kč

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440) - 1.12.2008
Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod.
515.90 Kč

ČSN EN 50214-ed.2:2007/Oprava1 (347472) - 1.12.2008
Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm.
26.40 Kč

ČSN EN 60512-15-1 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-1: Mechanické zkoušky konektorů a vývodů - Zkouška 15a: Upevnění kontaktů tělískem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-15-2 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 16.2.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-15-3 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-3: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15c: Upevnění tělíska v pouzdru (torzní) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-15-4 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-4: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15d: Síla na vložení a vyjmutí kontaktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-15-5 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-5: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15e: Upevnění kontaktů v tělísku při nutaci kabelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-15-6 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-15-7 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-7: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15g: Pevnost ochranného krytu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-1 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-1: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16a: Pevnost pružných kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-2 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-2: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16b: Omezený vstup (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-4 (354055) - 1.12.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-4: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16d: Pevnost v tahu (zamačkávané spoje) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/A12 (354170) - 1.12.2008
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
56.10 Kč

ČSN EN 60793-2-60 (359213) - 1.12.2008
Optická vlákna - Část 2-60: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna kategorie C pro vnitřní propojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-2-40 (359223) - 1.12.2008
Optické kabely - Část 2-40: Vnitřní optické kabely - Rodová specifikace pro kabely s vláknem A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60794-2-42 (359223) - 1.12.2008
Optické kabely - Část 2-42: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely s vlákny A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61754-7-ed.3 (359244) - 1.12.2008
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.1.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-2-15-ed.2 (359251) - 1.12.2008
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-15: Zkoušky - Pevnost spojovacího mechanismu při zatížení krouticím momentem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-101:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-26-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-28-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-36-ed.3:2003/A2 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-37-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-38-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-44-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-48-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-51-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-55-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-56-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2:2005/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-62-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-65-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-66-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-78-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-84-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-85-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek.
108.90 Kč

ČSN EN 60730-2-12-ed.2:2006/A11 (361960) - 1.12.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky.
56.10 Kč

ČSN EN 60730-2-19:2002/A2 (361960) - 1.12.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků.
169.40 Kč

ČSN EN 60254-2-ed.2 (364320) - 1.12.2008
Olověné trakční baterie - Část 2: Rozměry článků a vývodů a značení polarity na článcích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60904-3-ed.2 (364604) - 1.12.2008
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.5.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 60601-1-10 (364801) - 1.12.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou.
394.90 Kč

ČSN EN 60601-1-3-ed.2 (364801) - 1.12.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-39-ed.2 (364801) - 1.12.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu. (Platnost do 24.5.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60728-1 (367211) - 1.12.2008
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2017).
1053.80 Kč

ČSN EN 60728-4 (367211) - 1.12.2008
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 4: Pasivní širokopásmová zařízení pro koaxiální kabelové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60728-5 (367211) - 1.12.2008
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 5: Stanice systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.4.2019).
698.50 Kč

ČSN EN 62320-2 (367853) - 1.12.2008
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.12.2019).
698.50 Kč

TPG 70002:2008/CDmanuál (380700) - 18.12.2008
CD manuál k TPG 700 02.
100.00 Kč

TPG 90202:2005/Z1 (380902) - 18.12.2008
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu.
36.00 Kč

TPG 91802 (380918) - 18.12.2008
Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení.
120.00 Kč

ČSN 389445 (389445) - 1.12.2008
Přítokový ventil.
108.90 Kč

ČSN EN 10120 (421012) - 1.12.2008
Ocelové plechy a pásy pro svařované láhve na plyn.
169.40 Kč

ČSN 441324 (441324) - 1.12.2008
Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely.
108.90 Kč

ČSN ISO 15239 (441386) - 1.12.2008
Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů.
493.90 Kč

ČSN ISO 19579 (441395) - 1.12.2008
Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie.
108.90 Kč

ČSN ISO 2171 (461019) - 1.12.2008
Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 664 (461031) - 1.12.2008
Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na zkušební vzorek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 734-2 (461042) - 1.12.2008
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Část 2: Rychlá extrakční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 461300-3 (461300) - 1.12.2008
Luštěniny - Část 3: Čočka jedlá. (Platnost od 1.7.2010).
108.90 Kč

ČSN 461300-5 (461300) - 1.12.2008
Luštěniny - Část 5: Luštěniny krmné. (Platnost od 1.7.2010).
56.10 Kč

ČSN ISO 6735 (570834) - 1.12.2008
Sušené mléko - Určení tepelné třídy - Číslo ohřevu (referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN ISO 8156 (570835) - 1.12.2008
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení indexu nerozpustnosti.
202.40 Kč

ČSN ISO 1738:2008/Oprava1 (571605) - 1.12.2008
Máslo - Stanovení obsahu soli.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 8420:2002/Oprava1 (588809) - 1.12.2008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu polárních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 228 (656505) - 1.12.2008
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 1650 (665203) - 1.12.2008
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných zařízeních - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 18415 (681550) - 1.12.2008
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů.
202.40 Kč

ČSN ISO 21148 (681555) - 1.12.2008
Kosmetika - Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování.
306.90 Kč

ČSN EN 13161 (721148) - 1.12.2008
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu.
202.40 Kč

ČSN EN 13755 (721149) - 1.12.2008
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku.
108.90 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - 1.12.2008
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu.
169.40 Kč

ČSN EN 12602 (723635) - 1.12.2008
Prefabrikované vyztužené prvky z autoklávovaného pórobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 9346 (730554) - 1.12.2008
Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - 1.12.2008
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda.
306.90 Kč

ČSN EN 13036-6 (736177) - 1.12.2008
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušení metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů v oboru nerovnosti a megatextury - Profilometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13036-8 (736177) - 1.12.2008
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Příčný profil - Parametry a metody měření nerovnosti - Měření nerovností latí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14805 (755897) - 1.12.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií.
306.90 Kč

ČSN 756551 (756551) - 1.12.2008
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.
202.40 Kč

ČSN ISO 6060 (757522) - 1.12.2008
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku.
169.40 Kč

ČSN 757746 (757746) - 1.12.2008
Jakost vod - Stanovení inhibičních účinků látek na účinnost fotosyntézy.
202.40 Kč

ČSN EN 15586 (800867) - 1.12.2008
Textilie - Metody zkoušení odolnosti plošných textilií vůči prolínání vláken - Zkouška oděrem.
169.40 Kč

ČSN EN 1307 (804427) - 1.12.2008
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vlasových podlahových krytin.
317.90 Kč

ČSN EN 1470 (804431) - 1.12.2008
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných podlahových krytin s výjimkou vpichovaných vlasových podlahových krytin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 352-8 (832121) - 1.12.2008
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů. (Platnost do 30.11.2023).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13849-2 (833205) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovladacích systémů - Část 2: Ověřování.
493.90 Kč

ČSN EN 349+A1 (833211) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla.
169.40 Kč

ČSN EN 1037+A1 (833220) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění.
202.40 Kč

ČSN EN 626-1+A1 (833230) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 626-2+A1 (833230) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování.
169.40 Kč

ČSN EN 1093-11+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace.
169.40 Kč

ČSN EN 1093-2+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu.
202.40 Kč

ČSN EN 1093-3+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici.
202.40 Kč

ČSN EN 1093-4+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů.
202.40 Kč

ČSN EN 1093-6+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok.
169.40 Kč

ČSN EN 1093-7+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok.
169.40 Kč

ČSN EN 1093-8+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici.
169.40 Kč

ČSN EN 1093-9+A1 (833240) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 13478+A1 (833251) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana.
306.90 Kč

ČSN EN 12198-1+A1 (833260) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady.
317.90 Kč

ČSN EN 12198-2+A1 (833260) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14159 (833270) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 999+A1 (833303) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13850 (833311) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci.
202.40 Kč

ČSN EN 1088+A2 (833315) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu.
394.90 Kč

ČSN EN 574+A1 (833325) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci.
306.90 Kč

ČSN EN 983+A1 (833370) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Pneumatika.
306.90 Kč

ČSN EN 982+A1 (833371) - 1.12.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15743 (833547) - 1.12.2008
Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-171 (833582) - 1.12.2008
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 171: Pokyny pro přístupové software (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11064-5 (833586) - 1.12.2008
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 5: Sdělovače a ovládače.
394.90 Kč

ČSN EN 980 (850005) - 1.12.2008
Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14607 (852930) - 1.12.2008
Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22442-3 (857501) - 1.12.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 3: Validace eliminace a/nebo inaktivace virů a agens přenosné spongiformní encefalopatie (TSE).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V1.4.1 (872004) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300422-1-V1.3.2 (875032) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.4.1 (875034) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.2.1 (875034) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.1.1 (875042) - 1.12.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V1.3.2 (875101) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz, vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz a širokopásmové datové přenosové systémy 5,8 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.2.1 (875121) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302500-2-V1.2.1 (875136) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultra technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém pásmu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302435-1-V1.2.1 (875143) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302480-V1.1.2 (875144) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro palubní letecký systém GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302248-V1.1.2 (875145) - 1.12.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1176-10 (940515) - 1.12.2008
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515) - 1.12.2008
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 71-1+A6 (943095) - 1.12.2008
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
539.00 Kč

ČSN EN 12221-1 (943425) - 1.12.2008
Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12221-2 (943425) - 1.12.2008
Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 13834 (944304) - 1.12.2008
Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách.
306.90 Kč

ČSN EN 15284 (944315) - 1.12.2008
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Metoda zkoušení odolnosti nádobí z keramiky, skla, sklokeramiky nebo plastů proti mikrovlnnému ohřevu.
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)