Nové normy ČSN za září 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2003 v 09:00


ČSN ISO 5122 (010137) - 1.9.2003
Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích.
169.40 Kč

ČSN ISO 15188 (010504) - 1.9.2003
Směrnice pro management projektu normalizace terminologie.
202.40 Kč

ČSN IEC 60300-3-1 (010690) - 1.9.2003
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5136 (011667) - 1.9.2003
Akustika - Určení hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 228-1 (014033) - 1.9.2003
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování.
169.40 Kč

ČSN EN 1330-10 (015005) - 1.9.2003
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole.
306.90 Kč

ČSN EN 13927 (015085) - 1.9.2003
Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN 12795 (018304) - 1.9.2003
Dopravní telematika - Vyhrazená spojení krátkého dosahu (DSRC) - Datová vrstva DSRC: Řízení logických spojů středního dosahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14219 (021140) - 1.9.2003
Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s jemným metrickým závitem - Malá řada.
169.40 Kč

ČSN EN 14218 (021470) - 1.9.2003
Šestihranné matice s přírubou - Jemný metrický závit.
108.90 Kč

ČSN ISO 2982-1 (023610) - 1.9.2003
Valivá ložiska - Příslušenství - Část 1: Kuželová pouzdra - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 13144 (038166) - 1.9.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem.
169.40 Kč

ČSN EN 12501-1 (038201) - 1.9.2003
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 1: Obecné zásady.
169.40 Kč

ČSN EN 12501-2 (038201) - 1.9.2003
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály.
202.40 Kč

ČSN EN 12499 (038357) - 1.9.2003
Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 13622 (050015) - 1.9.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Terminologie - Termíny používané v plamenovém svařování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15618-1 (050720) - 1.9.2003
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Svářeči-potápěči pro hyperbarické svařování za mokra.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15618-2 (050720) - 1.9.2003
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 2: Svářeči-potápěči a svářečtí operátoři pro hyperbarické svařování za sucha.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17653 (051136) - 1.9.2003
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17654 (051137) - 1.9.2003
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Odporové svařování - Zkouška tlakem odporových švových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17655 (051138) - 1.9.2003
Destruktivní zkoušky kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12170 (060810) - 1.9.2003
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu.
306.90 Kč

ČSN EN 12171 (060811) - 1.9.2003
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu.
169.40 Kč

ČSN EN 1860-1 (061207) - 1.9.2003
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1266 (061403) - 1.9.2003
Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin.
859.10 Kč

ČSN EN 13109 (078435) - 1.9.2003
Zásobníky LPG - Likvidace.
169.40 Kč

ČSN EN 545 (132070) - 1.9.2003
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 1171 (133720) - 1.9.2003
Průmyslové armatury - Litinová šoupátka.
202.40 Kč

ČSN EN 13774 (136110) - 1.9.2003
Armatury pro plynovodní síť s maximálním provozním tlakem <= 16 bar - Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12380 (136371) - 1.9.2003
Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody.
306.90 Kč

ČSN EN 50325-1 (183060) - 1.9.2003
Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.11.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50325-4 (183060) - 1.9.2003
Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 4: CANopen. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - 1.9.2003
Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 230-6 (200300) - 1.9.2003
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení).
169.40 Kč

ČSN EN 13736 (210705) - 1.9.2003
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Pneumatické lisy.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-1:2001/Oprava1 (252011) - 1.9.2003
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník.
56.10 Kč

ČSN EN 61207-3:2003/Oprava1 (257401) - 1.9.2003
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 60746-3 (257402) - 1.9.2003
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 3: Elektrolytická vodivost (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 1757-4 (268865) - 1.9.2003
Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 4: Paletové vozíky s nůžkovým zdvihacím mechanizmem.
306.90 Kč

ČSN EN 13626 (269129) - 1.9.2003
Obaly - Ohradové palety - Všeobecné požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3457 (277523) - 1.9.2003
Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13021 (278325) - 1.9.2003
Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13298 (284205) - 1.9.2003
Železniční aplikace - Součásti vypružení - Ocelové vinuté pružiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - 1.9.2003
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17666 (310523) - 1.9.2003
Kosmické systémy - Management rizika (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3818 (313114) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P63 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3724 (313163) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P63, potažené MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3907 (313164) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P63, s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4322 (313165) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P63, anodicky oxidované, s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3725 (313240) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P63, potažené MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4323 (313245) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, se závitem k hlavě, ze slitiny titanu TI-P63, s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4047 (313313) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice, s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4011 (313354) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4117 (313355) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřený závit - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4120 (313356) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), s postříbřeným závitem - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4013 (313385) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4123 (313386) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřený závit - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4124 (313387) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), s postříbřeným závitem, pro 60°, k roznýtování - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3851 (313910) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přesuvné matice, přímé (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3858 (313914) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Opěrný drát z oceli FE-PA 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3855 (313918) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Zátky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4051 (313920) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Připojovací otvory (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4560 (313930) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37° kulové do 21 000 kPa - Palcová řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4552 (313931) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé těsnicí nátrubky k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4553 (313932) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí kolena 90° k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4554 (313933) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé spojky závitové - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4557 (313934) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí T spojky k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4551 (313938) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, ze žáruvzdorné oceli - Přesuvné matice - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4555 (313940) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí kužele vnitřní k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4556 (313941) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, ze žáruvzdorné oceli - Sestavy zátek - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4561 (313942) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - Koleno 90° - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4562 (313943) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - Redukce - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4563 (313944) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - T spojky - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4420 (314115) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Pružinové příchytky, ze slitiny oceli FE-PA3903 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4585 (314116) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Pružinové příchytky - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-444 (330050) - 1.9.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN IEC 60050-445 (330050) - 1.9.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 445: Časová relé (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61400-11-ed.2 (333160) - 1.9.2003
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 55025 (334285) - 1.9.2003
Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení při ochraně palubních přijímačů používaných ve vozidlech, člunech a zařízeních - Meze a metody měření. (Platnost do 1.6.2011).
515.90 Kč

ČSN EN 50123-2-ed.2 (341561) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Vypínače DC.
306.90 Kč

ČSN EN 50123-4-ed.2 (341561) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 50123-5-ed.2 (341561) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 5: Svodiče přepětí a omezovače přepětí nízkého napětí pro zvláštní použití v soustavách DC. (Platnost do 10.10.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 50123-6-ed.2 (341561) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC.
306.90 Kč

ČSN EN 50329 (341582) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory.
394.90 Kč

ČSN EN 50328 (341583) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice.
493.90 Kč

ČSN EN 50327 (341584) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů.
317.90 Kč

ČSN EN 54-4:1999/A1 (342710) - 1.9.2003
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj.
169.40 Kč

ČSN 347659-3F:1996/Z2 (347659) - 1.9.2003
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra (typ 3F).
108.90 Kč

ČSN 347659-5D:1997/Z1 (347659) - 1.9.2003
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5D: Kabely s koncentrickým jádrem (Typ 5D-1) nebo bez koncentrického jádra (Typ 5D-2).
56.10 Kč

ČSN EN 61952 (348009) - 1.9.2003
Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory se jmenovitým střídavým napětím nad 1000 V. (Platnost do 1.9.2011).
317.90 Kč

ČSN EN 50386 (348156) - 1.9.2003
Průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50387 (348157) - 1.9.2003
Přípojnicové průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 1,25 kA do 5 kA (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50216-2:2002/A1 (351190) - 1.9.2003
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem.
56.10 Kč

ČSN EN 61558-2-9 (351330) - 1.9.2003
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobných výrobků - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro transformátory pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami. (Platnost do 2.1.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 60044-3 (351358) - 1.9.2003
Přístrojové transformátory - Část 3: Kombinované transformátory. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60146-1-3:1997/Z1 (351530) - 1.9.2003
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky.
26.40 Kč

ČSN EN 62094-1 (354140) - 1.9.2003
Jednotky světelných návěstí pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN IEC 60884-1 (354515) - 1.9.2003
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
698.50 Kč

ČSN EN 60691-ed.2 (354735) - 1.9.2003
Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití. (Platnost do 7.10.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 50164-2 (357605) - 1.9.2003
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče. (Platnost do 1.4.2011).
306.90 Kč

ČSN EN 60931-1:1998/A1 (358203) - 1.9.2003
Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz.
108.90 Kč

ČSN ES 59002 (358759) - 1.9.2003
Všeobecné požadavky na integrované obvody (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ES 59003 (358759) - 1.9.2003
Přerušení výroby elektronických součástek - Oznámení výrobcem a distributorem (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN ES 59006 (358759) - 1.9.2003
Metody a návrhy norem pro dynamickou charakterizaci a zkoušení AD převodníků (DYNAD) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ES 59008-1 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.10.2008) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN ES 59008-2 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 2: Slovník. (Platnost do 1.10.2008) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ES 59008-3 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 3: Mechanické a materiálové požadavky a požadavky na spoje. (Platnost do 1.10.2008) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ES 59008-4-1 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 4-1: Specifické požadavky a doporučení - Zkouška a jakost (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ES 59008-4-2 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 4-2: Specifické požadavky a doporučení - Manipulace a skladování (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ES 59008-4-3 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 4-3: Specifické požadavky a doporučení - Tepelné (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ES 59008-4-4 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 4-4: Specifické požadavky a doporučení - Elektrická simulace (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ES 59008-5-1 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 5-1: Detailní požadavky a doporučení pro typy čipů - Holý čip (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ES 59008-5-2 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 5-2: Detailní požadavky a doporučení pro typy čipů - Holý čip s doplněnou připojovací strukturou (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ES 59008-5-3 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 5-3: Detailní požadavky a doporučení pro typy čipů - Minimálně zapouzdřený čip (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ES 59008-6-1 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 6-1: Výměna formátů dat a slovník dat - Výměna dat - Formát souborů DDX. (Platnost do 1.6.2008) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ES 59008-6-2 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 6-2: Slovník dat (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61192-2 (359042) - 1.9.2003
Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 2: Sestavy montované pomocí povrchové montáže (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61192-3 (359042) - 1.9.2003
Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 3: Sestavy montované do průchozích otvorů (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61192-4 (359042) - 1.9.2003
Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 4: Sestavy se zakončovacími kolíky (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61249-2-10 (359062) - 1.9.2003
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-10: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky na bázi kyanátesteru s modifikovanou nebo nemodifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, vystužené tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-8 (359062) - 1.9.2003
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-8: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkanými skleněnými vlákny, impregnované modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-9 (359062) - 1.9.2003
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-9: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo bismaleinimidem/triazinem modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ES 59012 (359215) - 1.9.2003
Potřeby optických vláken pro budoucí komunikační sítě. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 50377-10-1 (359242) - 1.9.2003
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 10-1: Typ MU-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Platnost do 1.4.2010) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50377-9-1 (359242) - 1.9.2003
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-1: Typ MT-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62090 (359390) - 1.9.2003
Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.5.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 61822 (360065) - 1.9.2003
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu. (Platnost do 1.6.2012) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61823 (360065) - 1.9.2003
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Sériové transformátory AGL (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60598-2-3-ed.2 (360600) - 1.9.2003
Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-36-ed.3 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-37-ed.3 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-45-ed.2 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-50-ed.3 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-62-ed.2 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-88-ed.2 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-88: Zvláštní požadavky na zvlhčovače určené pro použití s topnými, větracími nebo klimatizačními systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 61029-2-9 (361580) - 1.9.2003
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily. (Platnost do 1.6.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 60896-11 (364332) - 1.9.2003
Staniční olověné baterie - Část 11: Uzavřené větrané typy - Všeobecné požadavky a metody zkoušek.
306.90 Kč

ČSN EN 60622-ed.2 (364373) - 1.9.2003
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články.
202.40 Kč

ČSN 368601 (368601) - 1.9.2003
Audiovizuální technika - Terminologie digitálního signálu.
493.90 Kč

ČSN EN 1375 (369716) - 1.9.2003
Systémy s identifikačními kartami - Další formáty mezioborových karet s integrovanými obvody - Velikost a fyzikální charakteristiky karet ID-000.
306.90 Kč

ČSN EN 10132-1 (420166) - 1.9.2003
Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně.
169.40 Kč

ČSN EN 10216-3 (420263) - 1.9.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí.
317.90 Kč

ČSN EN 10216-4 (420264) - 1.9.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
317.90 Kč

ČSN ISO 4967 (420471) - 1.9.2003
Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení.
394.90 Kč

ČSN EN 12441-2:2002/A1 (420630) - 1.9.2003
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
108.90 Kč

ČSN EN 13615:2002/Oprava1 (420681) - 1.9.2003
Metody rozborů ingotů cínu - Stanovení obsahu doprovodných prvků v cínu třídy 99,90 % a 99,85 % atomovou spektrometrií.
56.10 Kč

ČSN EN 10202 (420914) - 1.9.2003
Ocelové plechy na obaly, válcované za studena - Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované.
394.90 Kč

ČSN EN 14057 (421377) - 1.9.2003
Olovo a slitiny olova - Odpady - Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 13347 (421531) - 1.9.2003
Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty pro svařování a tvrdé pájení.
202.40 Kč

ČSN EN 1981 (421560) - 1.9.2003
Měď a slitiny mědi - Předslitiny.
202.40 Kč

ČSN EN 485-3 (427332) - 1.9.2003
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla.
169.40 Kč

ČSN EN 12681 (429716) - 1.9.2003
Slévárenství - Zkoušky prozařováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12680-1 (429717) - 1.9.2003
Slévárenství - Zkoušky ultrazvukem - Část 1: Ocelové odlitky pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12680-2 (429717) - 1.9.2003
Slévárenství - Zkoušky ultrazvukem - Část 2: Ocelové odlitky pro vysoce namáhané součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12680-3 (429717) - 1.9.2003
Slévárenství - Zkoušky ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1552 (444202) - 1.9.2003
Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12321 (445721) - 1.9.2003
Důlní stroje - Specifikace požadavků na porubové hřeblové dopravníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 648 (500488) - 1.9.2003
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení stálosti papírů a lepenek bělených fluorescenčními zjasňovacími prostředky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11816-2 (570532) - 1.9.2003
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 2: Fluorometrická metoda pro sýry.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3727-1 (571603) - 1.9.2003
Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 1: Stanovení obsahu vody (Referenční metoda).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3727-2 (571603) - 1.9.2003
Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 2: Stanovení obsahu tukuprosté sušiny (Referenční metoda).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3727-3 (571603) - 1.9.2003
Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 3: Výpočet obsahu tuku.
108.90 Kč

ČSN EN 13765 (635417) - 1.9.2003
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13766 (635445) - 1.9.2003
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 294-4 (640210) - 1.9.2003
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13927 (640411) - 1.9.2003
Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13677-1 (642033) - 1.9.2003
Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 1: Značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13677-2 (642033) - 1.9.2003
Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13677-3 (642033) - 1.9.2003
Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 3: Specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12201-1 (646410) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN 1555-1 (646412) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN 1555-2 (646412) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
202.40 Kč

ČSN EN 1555-3 (646412) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
306.90 Kč

ČSN EN 1555-4 (646412) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Armatury.
202.40 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost pro použití.
202.40 Kč

ČSN EN 14118-1 (647812) - 1.9.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 1: Značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14118-2 (647812) - 1.9.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14118-3 (647812) - 1.9.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 3: Specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - 1.9.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání.
169.40 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - 1.9.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu.
108.90 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - 1.9.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity asfaltu rotačním vřetenovým viskozimetrem.
108.90 Kč

ČSN EN 13305 (657211) - 1.9.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty.
108.90 Kč

ČSN EN 13304 (657212) - 1.9.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty.
108.90 Kč

ČSN EN 543 (668540) - 1.9.2003
Lepidla - Stanovení sypné hmotnosti práškových a granulovaných lepidel.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - 1.9.2003
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých podílů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6845 (681192) - 1.9.2003
Povrchově aktivní látky -Technické alkanové sulfonáty - Stanovení střední relativní molekulové hmotnosti alkanových monosulfonátů a obsahu alkanových monosulfonátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13926 (681193) - 1.9.2003
Povrchově aktivní látky - Alkoxylované deriváty - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s N-methyl imidazolem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 764-4 (690004) - 1.9.2003
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály.
394.90 Kč

ČSN EN 13458-2 (697258) - 1.9.2003
Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 8362-3 (703361) - 1.9.2003
Obaly pro injekční preparáty a příslušenství - Část 3: Hliníkové lemovací uzávěry pro injekční lahvičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8872 (703362) - 1.9.2003
Hliníkové lemovací uzávěry pro transfuzní, infuzní a injekční lahve - Všeobecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 722301:1978/Z2 (722301) - 1.9.2003
Sádrová pojiva - Klasifikace - Všeobecné technické požadavky - Zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 13198 (723020) - 1.9.2003
Prefabrikované betonové výrobky - Uliční vybavení a zahradní výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1340 (723040) - 1.9.2003
Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 33 (724844) - 1.9.2003
Záchodové mísy stojící na podlaze s pevně připojenou splachovací nádrží - Připojovací rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 111 (724851) - 1.9.2003
Umývátka nástěnná - Připojovací rozměry.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12676 (726030) - 1.9.2003
Žárovzdorné výrobky - Stanovení odolnosti proti oxidu uhelnatému (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 658-4 (727560) - 1.9.2003
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 4: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce pod tlakem zkušebního vzorku s vrubem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 730001-5 (730001) - 1.9.2003
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce.
202.40 Kč

ČSN EN 13823 (730881) - 1.9.2003
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9239-1 (730888) - 1.9.2003
Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla.
306.90 Kč

ČSN EN 1520 (731203) - 1.9.2003
Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva. (Platnost do 31.12.2012).
539.00 Kč

ČSN EN 13384-2 (734206) - 1.9.2003
Komíny - Metoda tepelného a hydraulického výpočtu - Část 2: Komíny pro odvod spalin od více spotřebičů (Společné komíny) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12232 (735932) - 1.9.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky zplstnatělé vrstvy přírodního trávníku (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 12233 (735933) - 1.9.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky porostu přírodního trávníku (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 12230 (735953) - 1.9.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tahových vlastností pro syntetické povrchy (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 12616 (735979) - 1.9.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 12697-36 (736160) - 1.9.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12697-8 (736160) - 1.9.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12272-3 (736162) - 1.9.2003
Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkouškou Vialit (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12274-2 (736163) - 1.9.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12274-4 (736163) - 1.9.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12274-5 (736163) - 1.9.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-1 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-40 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v přímém tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-41 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-42 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v příčném tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-43 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti hydraulicky stmelených směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-46 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení zhutnitelnosti - Stanovení hodnoty za vlhka (MCV) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-5 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační stůl (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 747640:1997/Z1 (747640) - 1.9.2003
Domovní listovní schránky.
56.10 Kč

ČSN 750101 (750101) - 1.9.2003
Vodní hospodářství - Základní terminologie.
306.90 Kč

ČSN 750121 (750121) - 1.9.2003
Vodní hospodářství - Terminologie vodních toků.
317.90 Kč

ČSN EN 12255-13 (756403) - 1.9.2003
Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením.
202.40 Kč

ČSN EN 858-2 (756552) - 1.9.2003
Odlučovače lehkých kapalin (např. olej, benzín) - Část 2: Volba jmenovitého rozměru, instalace, provoz a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14011 (757706) - 1.9.2003
Jakost vod - Odběr vzorků ryb pomocí elektrického proudu.
202.40 Kč

ČSN EN 13724 (760701) - 1.9.2003
Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 13593 (770220) - 1.9.2003
Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, požadavky a zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 13010 (771036) - 1.9.2003
Balení - Jednotky balení - Požadavky na závěsný vystavovací štítek a jeho rozměry.
108.90 Kč

ČSN EN 13844 (800711) - 1.9.2003
Textilie - Monofilamenty - Zjišťování sráživosti za tepla.
202.40 Kč

ČSN EN 13895 (800712) - 1.9.2003
Textilie - Monofilamenty - Zjišťování tahových vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9073-6 (806167) - 1.9.2003
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1530 (806416) - 1.9.2003
Rybářské sítě - Popis a označování vázaných síťovin.
202.40 Kč

ČSN EN 1005-2 (833503) - 1.9.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13861 (833504) - 1.9.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13406-2 (833583) - 1.9.2003
Ergonomické požadavky na práce se zobrazovacími displeji založenými na plochých panelech - Část 2: Ergonomické požadavky na displeje s plochými panely.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 15882 (847120) - 1.9.2003
Sterilizace zdravotnických prostředků - Chemické indikátory - Návod na výběr, použití a interpretace výsledků (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 10993-17 (855220) - 1.9.2003
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-4 (855220) - 1.9.2003
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7494-2 (855350) - 1.9.2003
Stomatologie - Stomatologické soupravy - Napájení vodou a vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.1.1 (872001) - 1.9.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-4-V2.1.1 (872001) - 1.9.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.2.1 (872001) - 1.9.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.2.1 (872001) - 1.9.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300504-ed.5 (872538) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300507-ed.5 (872540) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300508+A1 (872541) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300511+A1 (872543) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní člověk - stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300512-ed.2 (872544) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Indikace postupu výstavby spojení (GSM 02.40) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300523-ed.2 (872554) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300573-ed.5 (872572) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Fyzická vrstva rádiové cesty - Všeobecný popis (GSM 05.01) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300575-ed.5 (872574) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kódování kanálů (GSM 05.03) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300577-ed.2 (872576) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300580-6-ed.5 (872578) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300586-ed.2 (872581) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní serie V mezi koncovým datovým zařízením a ukončujícím datovým zařízením (DTE - DCE) u pohyblivé stanice (MS) pro konfiguraci pohyblivého zakončení (MT) (GSM 07.06) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300587-2-ed.2 (872582) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) - Principy rozhraní (GSM 08.02) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300589-ed.2 (872584) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace transportního mechanizmu signalizace pro rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.06) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300591-ed.2 (872586) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.20) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300592-ed.2 (872587) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Všeobecná hlediska (GSM 08.51) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300594-ed.2 (872589) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Struktura fyzických obvodů vrstvy 1 (GSM 08.54) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300596-ed.5 (872591) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300597-ed.4 (872592) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300538-ed.2 (872603) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení transparentního faksimilního přenosu skupiny 3 (GSM 03.45) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300562-ed.3 (872604) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300561-ed.4 (872643) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301511-V9.0.2 (872792) - 1.9.2003
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300328-V1.4.1 (875021) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-21-V1.1.1 (875042) - 1.9.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300676-V1.3.1 (875068) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-13-V1.2.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-15-V1.2.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V1.2.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V1.3.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.2.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.3.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.2.1 (875110) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301839-1-V1.1.1 (875113) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody, včetně požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu.
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302054-1-V1.1.1 (875116) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302054-2-V1.1.1 (875116) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300075 (877508) - 1.9.2003
Koncová zařízení (TE) - Zpracovatelná data videotexu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300294-V1.4.1 (879005) - 1.9.2003
Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625řádkovém televizním systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300231-V1.3.1 (879013) - 1.9.2003
Televizní systémy - Specifikace systému programování domácích videomagnetofonů (PDC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300708-V1.2.1 (879018) - 1.9.2003
Televizní systémy - Přenos dat v rámci teletextu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300706-V1.2.1 (879020) - 1.9.2003
Specifikace rozšířeného teletextu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300707-V1.2.1 (879021) - 1.9.2003
Elektronický průvodce programy (EPG) - Protokol pro TV průvodce s použitím elektronického přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 232 (914105) - 1.9.2003
Koupací vany - Připojovací rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 251 (914106) - 1.9.2003
Vany pro sprchové kouty - Připojovací rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 19101 (979820) - 1.9.2003
Geografická informace - Referenční model.
394.90 Kč

ČSN 979840 (979840) - 1.9.2003
Geografická informace - Obrazová a mřížová data.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18812 (981023) - 1.9.2003
Zdravotnická informatika - Komunikace laboratorních informačních systémů s klinickými analyzátory - Využití mechanismu profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)