Nové normy ČSN za září 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2003 v 09:00


ČSN ISO 5122 (010137) - 1.9.2003
Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích.
186.00 Kč

ČSN ISO 15188 (010504) - 1.9.2003
Směrnice pro management projektu normalizace terminologie.
223.00 Kč

ČSN IEC 60300-3-1 (010690) - 1.9.2003
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5136 (011667) - 1.9.2003
Akustika - Určení hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 228-1 (014033) - 1.9.2003
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování.
186.00 Kč

ČSN EN 1330-10 (015005) - 1.9.2003
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole.
338.00 Kč

ČSN EN 13927 (015085) - 1.9.2003
Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN 12795 (018304) - 1.9.2003
Dopravní telematika - Vyhrazená spojení krátkého dosahu (DSRC) - Datová vrstva DSRC: Řízení logických spojů středního dosahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14219 (021140) - 1.9.2003
Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s jemným metrickým závitem - Malá řada.
186.00 Kč

ČSN EN 14218 (021470) - 1.9.2003
Šestihranné matice s přírubou - Jemný metrický závit.
120.00 Kč

ČSN ISO 2982-1 (023610) - 1.9.2003
Valivá ložiska - Příslušenství - Část 1: Kuželová pouzdra - Rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 13144 (038166) - 1.9.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem.
186.00 Kč

ČSN EN 12501-1 (038201) - 1.9.2003
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 1: Obecné zásady.
186.00 Kč

ČSN EN 12501-2 (038201) - 1.9.2003
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály.
223.00 Kč

ČSN EN 12499 (038357) - 1.9.2003
Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 13622 (050015) - 1.9.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Terminologie - Termíny používané v plamenovém svařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15618-1 (050720) - 1.9.2003
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Svářeči-potápěči pro hyperbarické svařování za mokra.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15618-2 (050720) - 1.9.2003
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 2: Svářeči-potápěči a svářečtí operátoři pro hyperbarické svařování za sucha.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17653 (051136) - 1.9.2003
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17654 (051137) - 1.9.2003
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Odporové svařování - Zkouška tlakem odporových švových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17655 (051138) - 1.9.2003
Destruktivní zkoušky kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12170 (060810) - 1.9.2003
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu.
338.00 Kč

ČSN EN 12171 (060811) - 1.9.2003
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu.
186.00 Kč

ČSN EN 1860-1 (061207) - 1.9.2003
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1266 (061403) - 1.9.2003
Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin.
945.00 Kč

ČSN EN 13109 (078435) - 1.9.2003
Zásobníky LPG - Likvidace.
186.00 Kč

ČSN EN 545 (132070) - 1.9.2003
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 1171 (133720) - 1.9.2003
Průmyslové armatury - Litinová šoupátka.
223.00 Kč

ČSN EN 13774 (136110) - 1.9.2003
Armatury pro plynovodní síť s maximálním provozním tlakem <= 16 bar - Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12380 (136371) - 1.9.2003
Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody.
338.00 Kč

ČSN EN 50325-1 (183060) - 1.9.2003
Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.11.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50325-4 (183060) - 1.9.2003
Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 4: CANopen. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - 1.9.2003
Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 230-6 (200300) - 1.9.2003
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení).
186.00 Kč

ČSN EN 13736 (210705) - 1.9.2003
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Pneumatické lisy.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-1:2001/Oprava1 (252011) - 1.9.2003
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník.
62.00 Kč

ČSN EN 60746-3 (257402) - 1.9.2003
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 3: Elektrolytická vodivost (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 1757-4 (268865) - 1.9.2003
Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 4: Paletové vozíky s nůžkovým zdvihacím mechanizmem.
338.00 Kč

ČSN EN 13626 (269129) - 1.9.2003
Obaly - Ohradové palety - Všeobecné požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3457 (277523) - 1.9.2003
Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13021 (278325) - 1.9.2003
Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13298 (284205) - 1.9.2003
Železniční aplikace - Součásti vypružení - Ocelové vinuté pružiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - 1.9.2003
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17666 (310523) - 1.9.2003
Kosmické systémy - Management rizika (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3818 (313114) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P63 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3724 (313163) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P63, potažené MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3907 (313164) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P63, s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4322 (313165) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P63, anodicky oxidované, s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3725 (313240) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P63, potažené MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4323 (313245) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, se závitem k hlavě, ze slitiny titanu TI-P63, s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4047 (313313) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice, s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4011 (313354) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4117 (313355) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřený závit - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4120 (313356) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), s postříbřeným závitem - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4013 (313385) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4123 (313386) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřený závit - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4124 (313387) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), s postříbřeným závitem, pro 60°, k roznýtování - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3851 (313910) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přesuvné matice, přímé (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3858 (313914) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Opěrný drát z oceli FE-PA 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3855 (313918) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Zátky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4051 (313920) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Připojovací otvory (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4560 (313930) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37° kulové do 21 000 kPa - Palcová řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4552 (313931) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé těsnicí nátrubky k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4553 (313932) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí kolena 90° k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4554 (313933) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé spojky závitové - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4557 (313934) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí T spojky k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4551 (313938) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, ze žáruvzdorné oceli - Přesuvné matice - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4555 (313940) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí kužele vnitřní k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4556 (313941) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, ze žáruvzdorné oceli - Sestavy zátek - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4561 (313942) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - Koleno 90° - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4562 (313943) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - Redukce - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4563 (313944) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - T spojky - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4420 (314115) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Pružinové příchytky, ze slitiny oceli FE-PA3903 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4585 (314116) - 1.9.2003
Letectví a kosmonautika - Pružinové příchytky - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-444 (330050) - 1.9.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN IEC 60050-445 (330050) - 1.9.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 445: Časová relé (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61400-11-ed.2 (333160) - 1.9.2003
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 55025 (334285) - 1.9.2003
Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení při ochraně palubních přijímačů používaných ve vozidlech, člunech a zařízeních - Meze a metody měření. (Platnost do 1.6.2011).
567.00 Kč

ČSN EN 50123-2-ed.2 (341561) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Vypínače DC.
338.00 Kč

ČSN EN 50123-4-ed.2 (341561) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 50123-5-ed.2 (341561) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 5: Svodiče přepětí a omezovače přepětí nízkého napětí pro zvláštní použití v soustavách DC. (Platnost do 10.10.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 50123-6-ed.2 (341561) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC.
338.00 Kč

ČSN EN 50329 (341582) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory.
434.00 Kč

ČSN EN 50328 (341583) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice.
543.00 Kč

ČSN EN 50327 (341584) - 1.9.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů.
350.00 Kč

ČSN EN 54-4:1999/A1 (342710) - 1.9.2003
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj.
186.00 Kč

ČSN 347659-3F:1996/Z2 (347659) - 1.9.2003
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra (typ 3F).
120.00 Kč

ČSN 347659-5D:1997/Z1 (347659) - 1.9.2003
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5D: Kabely s koncentrickým jádrem (Typ 5D-1) nebo bez koncentrického jádra (Typ 5D-2).
62.00 Kč

ČSN EN 61952 (348009) - 1.9.2003
Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory se jmenovitým střídavým napětím nad 1000 V. (Platnost do 1.9.2011).
350.00 Kč

ČSN EN 50386 (348156) - 1.9.2003
Průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50387 (348157) - 1.9.2003
Přípojnicové průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 1,25 kA do 5 kA (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61558-2-9 (351330) - 1.9.2003
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobných výrobků - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro transformátory pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami. (Platnost do 2.1.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 60044-3 (351358) - 1.9.2003
Přístrojové transformátory - Část 3: Kombinované transformátory. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62094-1 (354140) - 1.9.2003
Jednotky světelných návěstí pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN IEC 60884-1 (354515) - 1.9.2003
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
768.00 Kč

ČSN EN 60691-ed.2 (354735) - 1.9.2003
Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití. (Platnost do 7.10.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 50164-2 (357605) - 1.9.2003
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče. (Platnost do 1.4.2011).
338.00 Kč

ČSN EN 60931-1:1998/A1 (358203) - 1.9.2003
Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz.
120.00 Kč

ČSN ES 59002 (358759) - 1.9.2003
Všeobecné požadavky na integrované obvody (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ES 59003 (358759) - 1.9.2003
Přerušení výroby elektronických součástek - Oznámení výrobcem a distributorem (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN ES 59006 (358759) - 1.9.2003
Metody a návrhy norem pro dynamickou charakterizaci a zkoušení AD převodníků (DYNAD) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ES 59008-1 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.10.2008) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN ES 59008-2 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 2: Slovník. (Platnost do 1.10.2008) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ES 59008-3 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 3: Mechanické a materiálové požadavky a požadavky na spoje. (Platnost do 1.10.2008) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ES 59008-4-1 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 4-1: Specifické požadavky a doporučení - Zkouška a jakost (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ES 59008-4-2 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 4-2: Specifické požadavky a doporučení - Manipulace a skladování (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ES 59008-4-3 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 4-3: Specifické požadavky a doporučení - Tepelné (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ES 59008-4-4 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 4-4: Specifické požadavky a doporučení - Elektrická simulace (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ES 59008-5-1 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 5-1: Detailní požadavky a doporučení pro typy čipů - Holý čip (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ES 59008-5-2 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 5-2: Detailní požadavky a doporučení pro typy čipů - Holý čip s doplněnou připojovací strukturou (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ES 59008-5-3 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 5-3: Detailní požadavky a doporučení pro typy čipů - Minimálně zapouzdřený čip (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ES 59008-6-1 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 6-1: Výměna formátů dat a slovník dat - Výměna dat - Formát souborů DDX. (Platnost do 1.6.2008) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ES 59008-6-2 (358759) - 1.9.2003
Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 6-2: Slovník dat (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61192-2 (359042) - 1.9.2003
Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 2: Sestavy montované pomocí povrchové montáže (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61192-3 (359042) - 1.9.2003
Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 3: Sestavy montované do průchozích otvorů (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61192-4 (359042) - 1.9.2003
Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 4: Sestavy se zakončovacími kolíky (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61249-2-10 (359062) - 1.9.2003
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-10: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky na bázi kyanátesteru s modifikovanou nebo nemodifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, vystužené tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-8 (359062) - 1.9.2003
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-8: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkanými skleněnými vlákny, impregnované modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-9 (359062) - 1.9.2003
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-9: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo bismaleinimidem/triazinem modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ES 59012 (359215) - 1.9.2003
Potřeby optických vláken pro budoucí komunikační sítě. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 50377-10-1 (359242) - 1.9.2003
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 10-1: Typ MU-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Platnost do 1.4.2010) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50377-9-1 (359242) - 1.9.2003
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-1: Typ MT-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62090 (359390) - 1.9.2003
Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.5.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 61822 (360065) - 1.9.2003
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu. (Platnost do 1.6.2012) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61823 (360065) - 1.9.2003
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Sériové transformátory AGL (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60598-2-3-ed.2 (360600) - 1.9.2003
Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-36-ed.3 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-37-ed.3 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-45-ed.2 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-50-ed.3 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-62-ed.2 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely. (Platnost do 27.5.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-88-ed.2 (361045) - 1.9.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-88: Zvláštní požadavky na zvlhčovače určené pro použití s topnými, větracími nebo klimatizačními systémy.
223.00 Kč

ČSN EN 61029-2-9 (361580) - 1.9.2003
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily. (Platnost do 1.6.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 60896-11 (364332) - 1.9.2003
Staniční olověné baterie - Část 11: Uzavřené větrané typy - Všeobecné požadavky a metody zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN 60622-ed.2 (364373) - 1.9.2003
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články.
223.00 Kč

ČSN 368601 (368601) - 1.9.2003
Audiovizuální technika - Terminologie digitálního signálu.
543.00 Kč

ČSN EN 1375 (369716) - 1.9.2003
Systémy s identifikačními kartami - Další formáty mezioborových karet s integrovanými obvody - Velikost a fyzikální charakteristiky karet ID-000.
338.00 Kč

ČSN EN 10132-1 (420166) - 1.9.2003
Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně.
186.00 Kč

ČSN EN 10216-3 (420263) - 1.9.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí.
350.00 Kč

ČSN EN 10216-4 (420264) - 1.9.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
350.00 Kč

ČSN ISO 4967 (420471) - 1.9.2003
Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení.
434.00 Kč

ČSN EN 12441-2:2002/A1 (420630) - 1.9.2003
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
120.00 Kč

ČSN EN 13615:2002/Oprava1 (420681) - 1.9.2003
Metody rozborů ingotů cínu - Stanovení obsahu doprovodných prvků v cínu třídy 99,90 % a 99,85 % atomovou spektrometrií.
62.00 Kč

ČSN EN 10202 (420914) - 1.9.2003
Ocelové plechy na obaly, válcované za studena - Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované.
434.00 Kč

ČSN EN 14057 (421377) - 1.9.2003
Olovo a slitiny olova - Odpady - Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 13347 (421531) - 1.9.2003
Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty pro svařování a tvrdé pájení.
223.00 Kč

ČSN EN 1981 (421560) - 1.9.2003
Měď a slitiny mědi - Předslitiny.
223.00 Kč

ČSN EN 485-3 (427332) - 1.9.2003
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla.
186.00 Kč

ČSN EN 12681 (429716) - 1.9.2003
Slévárenství - Zkoušky prozařováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12680-1 (429717) - 1.9.2003
Slévárenství - Zkoušky ultrazvukem - Část 1: Ocelové odlitky pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12680-2 (429717) - 1.9.2003
Slévárenství - Zkoušky ultrazvukem - Část 2: Ocelové odlitky pro vysoce namáhané součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12680-3 (429717) - 1.9.2003
Slévárenství - Zkoušky ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1552 (444202) - 1.9.2003
Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12321 (445721) - 1.9.2003
Důlní stroje - Specifikace požadavků na porubové hřeblové dopravníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 648 (500488) - 1.9.2003
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení stálosti papírů a lepenek bělených fluorescenčními zjasňovacími prostředky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11816-2 (570532) - 1.9.2003
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 2: Fluorometrická metoda pro sýry.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3727-1 (571603) - 1.9.2003
Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 1: Stanovení obsahu vody (Referenční metoda).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3727-2 (571603) - 1.9.2003
Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 2: Stanovení obsahu tukuprosté sušiny (Referenční metoda).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3727-3 (571603) - 1.9.2003
Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku - Část 3: Výpočet obsahu tuku.
120.00 Kč

ČSN EN 13765 (635417) - 1.9.2003
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13766 (635445) - 1.9.2003
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 294-4 (640210) - 1.9.2003
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13927 (640411) - 1.9.2003
Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13677-1 (642033) - 1.9.2003
Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 1: Značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13677-2 (642033) - 1.9.2003
Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13677-3 (642033) - 1.9.2003
Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 3: Specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12201-1 (646410) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN 1555-1 (646412) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN 1555-2 (646412) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
223.00 Kč

ČSN EN 1555-3 (646412) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
338.00 Kč

ČSN EN 1555-4 (646412) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Armatury.
223.00 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - 1.9.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost pro použití.
223.00 Kč

ČSN EN 14118-1 (647812) - 1.9.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 1: Značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14118-2 (647812) - 1.9.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14118-3 (647812) - 1.9.2003
Výztuže - Specifikace pro textilní skelné rohože (rohože ze sekaných skelných pramenců a nekonečných vláken) - Část 3: Specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - 1.9.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání.
186.00 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - 1.9.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu.
120.00 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - 1.9.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity asfaltu rotačním vřetenovým viskozimetrem.
120.00 Kč

ČSN EN 13305 (657211) - 1.9.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty.
120.00 Kč

ČSN EN 13304 (657212) - 1.9.2003
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty.
120.00 Kč

ČSN EN 543 (668540) - 1.9.2003
Lepidla - Stanovení sypné hmotnosti práškových a granulovaných lepidel.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - 1.9.2003
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých podílů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6845 (681192) - 1.9.2003
Povrchově aktivní látky -Technické alkanové sulfonáty - Stanovení střední relativní molekulové hmotnosti alkanových monosulfonátů a obsahu alkanových monosulfonátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13926 (681193) - 1.9.2003
Povrchově aktivní látky - Alkoxylované deriváty - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s N-methyl imidazolem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 764-4 (690004) - 1.9.2003
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály.
434.00 Kč

ČSN EN 13458-2 (697258) - 1.9.2003
Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-3 (703361) - 1.9.2003
Obaly pro injekční preparáty a příslušenství - Část 3: Hliníkové lemovací uzávěry pro injekční lahvičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8872 (703362) - 1.9.2003
Hliníkové lemovací uzávěry pro transfuzní, infuzní a injekční lahve - Všeobecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 722301:1978/Z2 (722301) - 1.9.2003
Sádrová pojiva - Klasifikace - Všeobecné technické požadavky - Zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 13198 (723020) - 1.9.2003
Prefabrikované betonové výrobky - Uliční vybavení a zahradní výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1340 (723040) - 1.9.2003
Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 33 (724844) - 1.9.2003
Záchodové mísy stojící na podlaze s pevně připojenou splachovací nádrží - Připojovací rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 111 (724851) - 1.9.2003
Umývátka nástěnná - Připojovací rozměry.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12676 (726030) - 1.9.2003
Žárovzdorné výrobky - Stanovení odolnosti proti oxidu uhelnatému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 658-4 (727560) - 1.9.2003
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 4: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce pod tlakem zkušebního vzorku s vrubem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 730001-5 (730001) - 1.9.2003
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce.
223.00 Kč

ČSN EN 13823 (730881) - 1.9.2003
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9239-1 (730888) - 1.9.2003
Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla.
338.00 Kč

ČSN EN 1520 (731203) - 1.9.2003
Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva. (Platnost do 31.12.2012).
593.00 Kč

ČSN EN 13384-2 (734206) - 1.9.2003
Komíny - Metoda tepelného a hydraulického výpočtu - Část 2: Komíny pro odvod spalin od více spotřebičů (Společné komíny) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12232 (735932) - 1.9.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky zplstnatělé vrstvy přírodního trávníku (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 12233 (735933) - 1.9.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky porostu přírodního trávníku (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 12230 (735953) - 1.9.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tahových vlastností pro syntetické povrchy (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 12616 (735979) - 1.9.2003
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-36 (736160) - 1.9.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12697-8 (736160) - 1.9.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12272-3 (736162) - 1.9.2003
Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkouškou Vialit (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12274-2 (736163) - 1.9.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12274-4 (736163) - 1.9.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12274-5 (736163) - 1.9.2003
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-1 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-40 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v přímém tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-41 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-42 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v příčném tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-43 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti hydraulicky stmelených směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-46 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení zhutnitelnosti - Stanovení hodnoty za vlhka (MCV) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-5 (736165) - 1.9.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační stůl (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 747640:1997/Z1 (747640) - 1.9.2003
Domovní listovní schránky.
62.00 Kč

ČSN 750101 (750101) - 1.9.2003
Vodní hospodářství - Základní terminologie.
338.00 Kč

ČSN 750121 (750121) - 1.9.2003
Vodní hospodářství - Terminologie vodních toků.
350.00 Kč

ČSN EN 12255-13 (756403) - 1.9.2003
Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením.
223.00 Kč

ČSN EN 858-2 (756552) - 1.9.2003
Odlučovače lehkých kapalin (např. olej, benzín) - Část 2: Volba jmenovitého rozměru, instalace, provoz a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14011 (757706) - 1.9.2003
Jakost vod - Odběr vzorků ryb pomocí elektrického proudu.
223.00 Kč

ČSN EN 13724 (760701) - 1.9.2003
Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 13593 (770220) - 1.9.2003
Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, požadavky a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 13010 (771036) - 1.9.2003
Balení - Jednotky balení - Požadavky na závěsný vystavovací štítek a jeho rozměry.
120.00 Kč

ČSN EN 13844 (800711) - 1.9.2003
Textilie - Monofilamenty - Zjišťování sráživosti za tepla.
223.00 Kč

ČSN EN 13895 (800712) - 1.9.2003
Textilie - Monofilamenty - Zjišťování tahových vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-6 (806167) - 1.9.2003
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1530 (806416) - 1.9.2003
Rybářské sítě - Popis a označování vázaných síťovin.
223.00 Kč

ČSN EN 1005-2 (833503) - 1.9.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13861 (833504) - 1.9.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13406-2 (833583) - 1.9.2003
Ergonomické požadavky na práce se zobrazovacími displeji založenými na plochých panelech - Část 2: Ergonomické požadavky na displeje s plochými panely.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 15882 (847120) - 1.9.2003
Sterilizace zdravotnických prostředků - Chemické indikátory - Návod na výběr, použití a interpretace výsledků (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 10993-17 (855220) - 1.9.2003
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-4 (855220) - 1.9.2003
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7494-2 (855350) - 1.9.2003
Stomatologie - Stomatologické soupravy - Napájení vodou a vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.1.1 (872001) - 1.9.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-4-V2.1.1 (872001) - 1.9.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.2.1 (872001) - 1.9.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.2.1 (872001) - 1.9.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300504-ed.5 (872538) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300507-ed.5 (872540) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300508+A1 (872541) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300511+A1 (872543) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní člověk - stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300512-ed.2 (872544) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Indikace postupu výstavby spojení (GSM 02.40) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300523-ed.2 (872554) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300573-ed.5 (872572) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Fyzická vrstva rádiové cesty - Všeobecný popis (GSM 05.01) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300575-ed.5 (872574) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kódování kanálů (GSM 05.03) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300577-ed.2 (872576) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300580-6-ed.5 (872578) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300586-ed.2 (872581) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní serie V mezi koncovým datovým zařízením a ukončujícím datovým zařízením (DTE - DCE) u pohyblivé stanice (MS) pro konfiguraci pohyblivého zakončení (MT) (GSM 07.06) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300587-2-ed.2 (872582) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) - Principy rozhraní (GSM 08.02) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300589-ed.2 (872584) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace transportního mechanizmu signalizace pro rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.06) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300591-ed.2 (872586) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.20) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300592-ed.2 (872587) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Všeobecná hlediska (GSM 08.51) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300594-ed.2 (872589) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Struktura fyzických obvodů vrstvy 1 (GSM 08.54) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300596-ed.5 (872591) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300597-ed.4 (872592) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300538-ed.2 (872603) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení transparentního faksimilního přenosu skupiny 3 (GSM 03.45) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300562-ed.3 (872604) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300561-ed.4 (872643) - 1.9.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301511-V9.0.2 (872792) - 1.9.2003
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300328-V1.4.1 (875021) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-21-V1.1.1 (875042) - 1.9.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300676-V1.3.1 (875068) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-13-V1.2.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-15-V1.2.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V1.2.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V1.3.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.2.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.3.1 (875101) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.2.1 (875110) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301839-1-V1.1.1 (875113) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody, včetně požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu.
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302054-1-V1.1.1 (875116) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302054-2-V1.1.1 (875116) - 1.9.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300075 (877508) - 1.9.2003
Koncová zařízení (TE) - Zpracovatelná data videotexu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300294-V1.4.1 (879005) - 1.9.2003
Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625řádkovém televizním systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300231-V1.3.1 (879013) - 1.9.2003
Televizní systémy - Specifikace systému programování domácích videomagnetofonů (PDC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300708-V1.2.1 (879018) - 1.9.2003
Televizní systémy - Přenos dat v rámci teletextu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300706-V1.2.1 (879020) - 1.9.2003
Specifikace rozšířeného teletextu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300707-V1.2.1 (879021) - 1.9.2003
Elektronický průvodce programy (EPG) - Protokol pro TV průvodce s použitím elektronického přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 232 (914105) - 1.9.2003
Koupací vany - Připojovací rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 251 (914106) - 1.9.2003
Vany pro sprchové kouty - Připojovací rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 19101 (979820) - 1.9.2003
Geografická informace - Referenční model.
434.00 Kč

ČSN 979840 (979840) - 1.9.2003
Geografická informace - Obrazová a mřížová data.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18812 (981023) - 1.9.2003
Zdravotnická informatika - Komunikace laboratorních informačních systémů s klinickými analyzátory - Využití mechanismu profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.