Nové normy ČSN za leden 2023

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2023 v 09:00


ČSN ISO 10008 (010343) - 1.1.2023
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Návod pro transakce elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 21503 (010347) - 1.1.2023
Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu programu.
338.00 Kč

ČSN ISO 21504 (010348) - 1.1.2023
Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu portfolia.
338.00 Kč

ČSN EN 17687 (010399) - 1.1.2023
Veřejné zakázky - Integrita a odpovědnost - Požadavky a pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16247-1 (011505) - 1.1.2023
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16247-2 (011505) - 1.1.2023
Energetické audity - Část 2: Budovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505) - 1.1.2023
Energetické audity - Část 3: Procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16247-4 (011505) - 1.1.2023
Energetické audity - Část 4: Doprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 50005 (011519) - 1.1.2023
Systémy managementu hospodaření s energií - Směrnice k postupnému zavádění.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 1 (014110) - 1.1.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Standardní referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17391 (015087) - 1.1.2023
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Monitorování akustické emise za provozu kovových tlakových zařízení a konstrukcí - Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-5 (018234) - 1.1.2023
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní výměny dat situací: Výměna dat situací (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-5 (018468) - 1.1.2023
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 5: eCall pro dvoukolová vozidla kategorií L1 a L3 podle EHK OSN (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4015 (021100) - 1.1.2023
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku (průměr dříku ~ roztečný průměr) - Výrobní třídy B (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4014 (021101) - 1.1.2023
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8765 (021103) - 1.1.2023
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - 1.1.2023
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8676 (021109) - 1.1.2023
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4016 (021301) - 1.1.2023
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4018 (021303) - 1.1.2023
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22479 (038130) - 1.1.2023
Koroze kovů a slitin - Zkouška oxidem siřičitým ve vlhké atmosféře (s určeným objemem plynu).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17636-1 (051150) - 1.1.2023
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - 1.1.2023
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9013:2019/Z1 (053401) - 1.1.2023
Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 24194 (060406) - 1.1.2023
Solární energie - Kolektorová pole - Kontrola výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 30-1-1 (061410) - 1.1.2023
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně.
768.00 Kč

ČSN EN 30-1-1+A3:2013/Z1 (061410) - 1.1.2023
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost.
29.00 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - 1.1.2023
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13203-3 (061430) - 1.1.2023
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 3: Posouzení energetické spotřeby plynových spotřebičů s podporou sluneční energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13203-4 (061430) - 1.1.2023
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13203-5 (061430) - 1.1.2023
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13203-6 (061430) - 1.1.2023
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 6: Posouzení energetické spotřeby adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13203-7 (061430) - 1.1.2023
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 7: Posouzení spotřeby energie kombinovaných kotlů vybavených pasivním zařízením pro zpětné získávání tepla ze spalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13577-4 (065011) - 1.1.2023
Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17613 (078468) - 1.1.2023
Zařízení a příslušenství na LPG - Kompozitové potrubí pro použití s LPG v kapalné a plynné fázi - Návrh a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60953-0 (080032) - 1.1.2023
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 0: Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60953-3-ed.2 (080032) - 1.1.2023
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 60953-3:2002/Z1 (080032) - 1.1.2023
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín.
29.00 Kč

ČSN EN 60953-2:1998/Z1 (080033) - 1.1.2023
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 6149-1 (119380) - 1.1.2023
Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1491 (135804) - 1.1.2023
Armatury budov - Expansní ventily - Zkoušky a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.1.2023
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - 1.1.2023
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17646 (165111) - 1.1.2023
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti neoprávněnému otevření - Dělené systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8980-3 (195105) - 1.1.2023
Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-1 (257710) - 1.1.2023
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-2 (257710) - 1.1.2023
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-4 (257710) - 1.1.2023
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9300 (257713) - 1.1.2023
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO 2537 (259321) - 1.1.2023
Hydrometrie - Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem.
223.00 Kč

ČSN ISO 3455 (259322) - 1.1.2023
Hydrometrie - Kalibrace měřidel rychlosti proudění vody v přímých otevřených nádržích.
223.00 Kč

ČSN ISO 1438 (259331) - 1.1.2023
Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů.
543.00 Kč

ČSN ISO 4360 (259334) - 1.1.2023
Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového průřezu.
350.00 Kč

ČSN EN 620 (260085) - 1.1.2023
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 7622-2 (260393) - 1.1.2023
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 2: Měření pevnosti v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 528+A1 (267402) - 1.1.2023
Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje.
768.00 Kč

ČSN EN 1756-1 (269711) - 1.1.2023
Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela.
567.00 Kč

ČSN EN 81-70+A1 (274003) - 1.1.2023
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13814-1 (276001) - 1.1.2023
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 19014-2 (278017) - 1.1.2023
Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 2: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16116-1 (280327) - 1.1.2023
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14067-6+A1 (281901) - 1.1.2023
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinku bočního větru (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 17460 (284451) - 1.1.2023
Drážní aplikace - Lepení na drážních vozidlech a jejich částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16603-35-06 (310540) - 1.1.2023
Kosmické inženýrství - Požadavky na čistotu součástí pohonných systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-50 (310540) - 1.1.2023
Kosmické inženýrství - Komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-50-21 (310540) - 1.1.2023
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 131.0-B-3, TM synchronizace a kódování kanálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16603-50-22 (310540) - 1.1.2023
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16603-50-23 (310540) - 1.1.2023
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 732.0-B-3, AOS Space Data Link Protocol (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16603-50-24 (310540) - 1.1.2023
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 231.0-B-3, TC synchronizace a kódování kanálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16603-50-25 (310540) - 1.1.2023
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16603-50-26 (310540) - 1.1.2023
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.1-B-2, Communications Operation Procedure-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2349-001 (311761) - 1.1.2023
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro spínací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17360 (322306) - 1.1.2023
Plavidla vnitrozemské plavby - Sloupky a držáky pro sklopná a odnímatelná zábradlí.
223.00 Kč

ČSN EN 1502 (322775) - 1.1.2023
Plavidla vnitrozemské plavby - Nástupní schody.
186.00 Kč

ČSN EN 17361 (322776) - 1.1.2023
Plavidla vnitrozemské plavby - Závěsné žebříky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10592 (323251) - 1.1.2023
Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8848 (324230) - 1.1.2023
Malá plavidla - Mechanické systémy řízení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - 1.1.2023
Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23625 (326051) - 1.1.2023
Malá plavidla - Lithium-iontové akumulátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-113:2014/A5 (330050) - 1.1.2023
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
434.00 Kč

ČSN EN 50522-ed.2 (333201) - 1.1.2023
Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV AC.
567.00 Kč

ČSN EN 50522:2011/Z1 (333201) - 1.1.2023
Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV.
29.00 Kč

ČSN EN 61850-5-ed.2:2013/A1 (334850) - 1.1.2023
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62127-1-ed.2 (340882) - 1.1.2023
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 62127-1:2008/Z1 (340882) - 1.1.2023
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů.
29.00 Kč

ČSN EN 50347:2002/Z1 (350310) - 1.1.2023
Trojfázové asynchronní motory pro všeobecné použití s normalizovanými rozměry a výkony - Velikosti koster 56 až 315 a velikosti přírub 65 až 740.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60072-1 (350310) - 1.1.2023
Točivé elektrické stroje - Rozměry a výkony - Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a velikosti přírub 55 až 1080.
350.00 Kč

ČSN EN 50708-2-4 (351001) - 1.1.2023
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-4: Střední výkonové transformátory - Zvláštní zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN 50708-2-6 (351001) - 1.1.2023
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-6: Střední výkonové transformátory - Nekonvenční technologie magnetických ocelí.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63185:2021/Oprava1 (353012) - 1.1.2023
Metoda vyváženého kruhového rezonátoru k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických substrátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-71 (353811) - 1.1.2023
Vysokofrekvenční konektory - Část 71: Dílčí specifikace pro RF konektory s vnitřním průměrem vnějšího jádra 5 mm - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ NEX10R) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2-ed.4:2021/A11 (354101) - 1.1.2023
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62196-6 (354572) - 1.1.2023
Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 6: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC proud pro DC napájecí zařízení EV, u nichž ochrana spočívá na elektrickém oddělení.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-204-ed.2 (357193) - 1.1.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 62271-204:2012/Z1 (357193) - 1.1.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-1-1 (358290) - 1.1.2023
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1-1: Kmenová vzorová předmětová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-19-ed.2:2016/Z1 (358291) - 1.1.2023
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-19-ed.3 (358291) - 1.1.2023
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-10-ed.2 (358799) - 1.1.2023
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické rázy - Součástky a podsestavy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-10:2003/Z1 (358799) - 1.1.2023
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery.
29.00 Kč

ČSN EN 60793-1-1-ed.3:2017/Z1 (359213) - 1.1.2023
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-1-ed.4 (359213) - 1.1.2023
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23-ed.2:2020/Z1 (359223) - 1.1.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-310 (359223) - 1.1.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-310: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Stahovatelnost, metoda G10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-40-ed.2 (359223) - 1.1.2023
Optické vláknové kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro kabely do dešťových a odpadních kanálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-3-40:2009/Z1 (359223) - 1.1.2023
Optické kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do kanalizace pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním v nepřístupných dešťových a odpadních kanálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61290-1-ed.2 (359271) - 1.1.2023
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61290-1:2015/Z1 (359271) - 1.1.2023
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku.
29.00 Kč

ČSN EN 61347-2-7-ed.3:2012/A2 (360510) - 1.1.2023
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi).
223.00 Kč

ČSN EN 50419-ed.2 (360800) - 1.1.2023
Značení elektrických a elektronických zařízení (EEZ) s ohledem na oddělený sběr odpadu EEZ (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50419:2006/Z1 (360800) - 1.1.2023
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ).
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.4:2011/Z1 (361045) - 1.1.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-65-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.1.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-65-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.1.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-89-ed.2:2010/Z1 (361045) - 1.1.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 50706 (361050) - 1.1.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na elektrické rotační žehliče pro komerční použití.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-11-ed.5 (361050) - 1.1.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-11-ed.5:2023/A11 (361050) - 1.1.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-89-ed.3 (361050) - 1.1.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-89-ed.3:2023/A11 (361050) - 1.1.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 60436:2020/A12 (361060) - 1.1.2023
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-5 (361510) - 1.1.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-5:2023/A11 (361510) - 1.1.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-14-ed.2:2019/A1 (361960) - 1.1.2023
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62619-ed.2 (364362) - 1.1.2023
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích.
350.00 Kč

ČSN EN 62619:2017/Z1 (364362) - 1.1.2023
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62759-1-ed.2 (364615) - 1.1.2023
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62759-1:2016/Z1 (364615) - 1.1.2023
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-2-ed.2:2021/A1 (364631) - 1.1.2023
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-3-ed.2:2021/A1 (364631) - 1.1.2023
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-4-ed.2:2021/A1 (364631) - 1.1.2023
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(ln,GA)(S,Se)2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61031 (366516) - 1.1.2023
Jaderná zařízení - Systémy kontroly a řízení - Návrh, umístění a kritéria použití pro instalované zařízení pro monitorování příkonu dávky gama zařízení pro použití během normálního provozu a předpokládaných událostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62988 (366516) - 1.1.2023
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Výběr a použití bezdrátových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63269 (367856) - 1.1.2023
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Námořní záchranné lokalizační zařízení (zařízení pro osoby přes palubu) - Minimální požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 50642:2019/Z1 (370005) - 1.1.2023
Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63355 (370005) - 1.1.2023
Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16638-2 (404309) - 1.1.2023
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 2: Požití uranových sloučenin (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20031 (404318) - 1.1.2023
Radiační ochrana - Monitorování a dozimetrie vnitřního ozáření v důsledku kontaminace rány radionuklidy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10357 (420267) - 1.1.2023
Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 573-3+A1 (421401) - 1.1.2023
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků.
350.00 Kč

ČSN EN 12392+A1 (421460) - 1.1.2023
Hliník a slitiny hliníku - Tvářené a lité výrobky - Zvláštní požadavky na výrobky určené pro výrobu tlakových zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN 15093 (433010) - 1.1.2023
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla.
768.00 Kč

ČSN EN 14753 (433012) - 1.1.2023
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení pro plynulé lití oceli.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-2 (450027) - 1.1.2023
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 19905-3 (450027) - 1.1.2023
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 3: Plovoucí jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 3250 (452003) - 1.1.2023
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Výpočet a vykazování efektivity výroby v provozní fázi (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16517 (470670) - 1.1.2023
Zemědělské a lesnické stroje - Mobilní lanovky pro těžbu dřeva - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13885 (513030) - 1.1.2023
Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12355 (513045) - 1.1.2023
Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13732-ed.2 (515510) - 1.1.2023
Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17647 (569557) - 1.1.2023
Obecné principy pro výrobu, plnění a uchovávání náplní do elektronických cigaret pro předplněné nádoby nebo výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17648 (569558) - 1.1.2023
Složky náplní do elektronických cigaret (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14111 (588818) - 1.1.2023
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení jodového čísla.
186.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23818-2 (646429) - 1.1.2023
Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 2: Pryskyřičný kompozitní materiál vyztužený vlákny (RFC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23818-3 (646429) - 1.1.2023
Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 3: Materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1186-2 (647110) - 1.1.2023
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace v rostlinných olejích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1186-3 (647110) - 1.1.2023
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace v odpařitelných simulantech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15749 (654874) - 1.1.2023
Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17751 (654914) - 1.1.2023
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických parametrů v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17752 (654915) - 1.1.2023
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických inhibitorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17753 (654916) - 1.1.2023
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických kontaminantů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17754 (654917) - 1.1.2023
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických mikroživin (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17755 (654918) - 1.1.2023
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17756 (654919) - 1.1.2023
Organická hnojiva, organominerální hnojiva, anorganická hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu chloridů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17787 (654950) - 1.1.2023
Hnojivé výrobky - Stabilita chelatačních a komplexotvorných činidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17788 (654951) - 1.1.2023
Organominerální hnojiva - Stanovení frakce komplexovaných mikroživin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17789-1 (654952) - 1.1.2023
Organominerální hnojiva - Identifikace chelatačních činidel - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17789-2 (654952) - 1.1.2023
Organominerální hnojiva - Identifikace chelatačních činidel - Část 2: Stanovení Fe chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo množství chelatačních činidel pomocí iontové párové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17790 (654953) - 1.1.2023
Organominerální hnojiva - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin ošetřením kationtoměničovou pryskyřicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17791 (654954) - 1.1.2023
Anorganická hnojiva - Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12850 (657049) - 1.1.2023
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí.
186.00 Kč

ČSN EN 16616 (665228) - 1.1.2023
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chemicko-termická dezinfekce textilu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17422 (665233) - 1.1.2023
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na površích pro hodnocení dezinfekčních přípravků na struky používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15776 (695247) - 1.1.2023
Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 % (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16583 (696398) - 1.1.2023
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 720 (700530) - 1.1.2023
Sklo - Odolnost skleněné drti proti vodě při 121 °C - Zkušební metoda a rozdělení do tříd. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 719 (700531) - 1.1.2023
Sklo - Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C - Zkušební metoda a rozdělení do tříd. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 16306 (721130) - 1.1.2023
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1097-6 (721194) - 1.1.2023
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti.
434.00 Kč

ČSN EN 13888-2 (722471) - 1.1.2023
Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-18 (725110) - 1.1.2023
Keramické obkladové prvky - Část 18: Stanovení hodnoty odrazu světla (LRV).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - 1.1.2023
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13471:2002/Z1 (727216) - 1.1.2023
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení součinitele tepelné roztažnosti.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 18099 (727216) - 1.1.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení součinitele tepelné roztažnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12006-3 (730101) - 1.1.2023
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 52000-1:2018/Oprava1 (730334) - 1.1.2023
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 52016-1:2019/Oprava1 (730336) - 1.1.2023
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy.
29.00 Kč

ČSN EN 1366-1+A1 (730857) - 1.1.2023
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí.
434.00 Kč

ČSN EN 1366-11+A1 (730857) - 1.1.2023
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru.
350.00 Kč

ČSN EN 1366-12+A1 (730857) - 1.1.2023
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí.
350.00 Kč

ČSN EN 15269-20:2020/Oprava1 (730868) - 1.1.2023
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 1182 (730882) - 1.1.2023
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti.
350.00 Kč

ČSN EN 17609 (735833) - 1.1.2023
Automatizační a řídicí systémy budov - Využití regulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 12697-48 (736160) - 1.1.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 48: Spojení vrstev.
434.00 Kč

ČSN EN 13481-2 (736370) - 1.1.2023
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce v kolejovém loži (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13481-3 (736370) - 1.1.2023
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné a polymerové kompozitní pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13481-4 (736370) - 1.1.2023
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce v kolejovém loži (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13481-5 (736370) - 1.1.2023
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13481-7 (736370) - 1.1.2023
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce, přídržné kolejnice, izolované styky kolejnic a kolejnicová dilatační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 899 (755853) - 1.1.2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová.
223.00 Kč

ČSN EN 476 (756301) - 1.1.2023
Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 41018 (762106) - 1.1.2023
Facility management - Vývoj politiky facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13045 (771004) - 1.1.2023
Obaly - Flexibilní válcové plastové tuby - Rozměry a tolerance (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13336 (792820) - 1.1.2023
Usně - Charakteristiky čalounických usní - Výběr nábytkářských usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15701 (793884) - 1.1.2023
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Zjišťování migrace barviv do polymerního materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20535 (795261) - 1.1.2023
Obuv - Zkoušení napínacích a podšívkových stélek - Rozměrová změna po cyklu smáčení a sušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20345-ed.2 (832501) - 1.1.2023
Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20346-ed.2 (832502) - 1.1.2023
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv.
434.00 Kč

ČSN ISO 18889 (832730) - 1.1.2023
Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17731 (836214) - 1.1.2023
Pěstební substráty - Stanovení specifických parametrů.
186.00 Kč

ČSN EN 15216 (838027) - 1.1.2023
Environmentální pevné matrice - Stanovení rozpuštěných látek ve vodách a výluzích.
186.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21911-2 (838313) - 1.1.2023
Tuhá alternativní paliva - Stanovení samozahřívání - Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21856 (841005) - 1.1.2023
Kompenzační pomůcky - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20342-1 (841040) - 1.1.2023
Kompenzační pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4135 (852100) - 1.1.2023
Anesteziologické a respirační přístroje - Slovník.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16628 (852149) - 1.1.2023
Anesteziologické a respirační přístroje - Tracheobronchiální trubice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14708-2 (853010) - 1.1.2023
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2: Kardiostimulátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14708-3 (853010) - 1.1.2023
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 3: Implantabilní neurostimulátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14708-4 (853010) - 1.1.2023
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 4: Implantabilní infuzní pumpy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14708-5 (853010) - 1.1.2023
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 5: Přístroje pro podporu oběhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14708-6 (853010) - 1.1.2023
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 6: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14708-7 (853010) - 1.1.2023
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 7: Zvláštní požadavky na systémy kochleárních implantátů a sluchových kmenových implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303447-V1.3.1 (875180) - 1.1.2023
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky provozované v kmitočtovém rozsahu 100 Hz až 148,5 kHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11638 (917852) - 1.1.2023
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahoviny na pěnovém materiálu - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17655 (961535) - 1.1.2023
Ochrana kulturního dědictví - Stanovení absorpce vody metodou kontaktní houby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.