Nové normy ČSN za květen 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2006 v 09:00


ČSN ISO 12200 (010508) - 1.5.2006
Počítačové aplikace v terminologii - Strojově snímatelný formát pro výměnu terminologie (MARTIF) - Dohodnutá výměna.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 389-7 (011630) - 1.5.2006
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole.
223.00 Kč

ČSN EN 10246-7 (015067) - 1.5.2006
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování podélných necelistvostí ultrazvukem.
223.00 Kč

ČSN EN 14784-1 (015097) - 1.5.2006
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 1: Klasifikace systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14784-2 (015097) - 1.5.2006
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 2: Všeobecné zásady pro zkoušení kovových materiálů pomocí rentgenového záření a záření gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14868 (038271) - 1.5.2006
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách.
338.00 Kč

ČSN EN 14665 (038704) - 1.5.2006
Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14924 (038735) - 1.5.2006
Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků.
186.00 Kč

ČSN EN 1274 (038740) - 1.5.2006
Žárové stříkání - Prášky - Složení, technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 14879-1 (039000) - 1.5.2006
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 1: Názvosloví, navrhování a příprava podkladu.
434.00 Kč

ČSN EN 60974-7-ed.2 (052205) - 1.5.2006
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky. (Platnost do 28.2.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 14532-3 (055521) - 1.5.2006
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 3: Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin.
338.00 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - 1.5.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.
338.00 Kč

ČSN EN 14794 (078444) - 1.5.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.
223.00 Kč

ČSN EN 14767 (078467) - 1.5.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné kompozitové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Pravidelná revize.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - 1.5.2006
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr materiálů odolných proti křehkému porušení způsobenému vodíkem.
338.00 Kč

ČSN ISO 9905:1995/Oprava2 (113011) - 1.5.2006
Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 13710 (117014) - 1.5.2006
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemová čerpadla s kmitavým pohybem.
593.00 Kč

ČSN EN 1124-4 (132220) - 1.5.2006
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství.
338.00 Kč

ČSN EN 60534-8-1 (134510) - 1.5.2006
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-1: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60534-8-4 (134510) - 1.5.2006
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.10.2018).
768.00 Kč

ČSN EN 1154:1998/A1/Oprava1 (166232) - 1.5.2006
Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 1158:1998/A1/Oprava1 (166234) - 1.5.2006
Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 1155:1998/A1/Oprava1 (166235) - 1.5.2006
Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 9342-2 (195016) - 1.5.2006
Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 2: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření kontaktních čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7998 (195100) - 1.5.2006
Oční optika - Brýlové obruby - Seznam ekvivalentních termínů a slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9300 (257713) - 1.5.2006
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním.
434.00 Kč

ČSN EN 12881-1 (260390) - 1.5.2006
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 3874:1999/Amd.3 (269345) - 1.5.2006
Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace.
62.00 Kč

ČSN ISO 1496-4:1994/Oprava1 (269356) - 1.5.2006
Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché a sypké materiály.
29.00 Kč

ČSN EN 12574-1 (269382) - 1.5.2006
Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem(y), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení.
338.00 Kč

ČSN EN 12574-2 (269382) - 1.5.2006
Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 12574-3 (269382) - 1.5.2006
Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 12507 (269386) - 1.5.2006
Dopravní služby - Návod pro aplikaci EN ISO 9001: 2000 v oblasti silniční dopravy, skladování, distribuce a železničním odvětví.
223.00 Kč

ČSN ISO 10262 (277532) - 1.5.2006
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 24410 (277542) - 1.5.2006
Stroje pro zemní práce - Připojení pracovních prostředků nakladačů řízených prokluzem kol. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 6750 (277805) - 1.5.2006
Stroje pro zemní práce - Příručka obsluhy - Obsah a provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 14765 (309043) - 1.5.2006
Jízdní kola pro malé děti - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14766 (309044) - 1.5.2006
Horská kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14781 (309045) - 1.5.2006
Závodní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 2853 (311715) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Jmenovité proudy vodičů pro elektrické kabely podle EN 2083 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2084 (311719) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitin mědi - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4434 (311722) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Lehké vodiče z mědi nebo slitin mědi pro elektrické kabely - Norma výrobku (Normální a přesné tolerance) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3719 (311723) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-306 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Nepřerušenost vodičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-307 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-407 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-408 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 408: Ohnivzdornost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-411 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-414 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 414: Diferenciální snímací kalorimetr (DSC zkouška) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-415 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 415: Rychlá změna teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-416 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 416: Teplotní stabilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-513 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost proti deformacím (instalování plastického upevnění kabelů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-705 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-706 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 706: Schopnost označování laserem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-002 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2714-003 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-007 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-011 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DM řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-012 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DM řada, stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-013 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 013: DR řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2266-002 (311728) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2266-005 (311728) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2266-007 (311728) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Mnohožilové potahované kabely, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2267-002 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2267-003 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2267-007 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 007: DMA řada, značené inkoustem, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2267-008 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 008: DM řada, značené UV laserem, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2267-009 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2267-010 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-003 (311809) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 003: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2591-100 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2591-212 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 212: Povrchová přenosová impedance (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-214 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 214: Úder blesku, proudový a napěťový impuls (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2591-220 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 220: Stárnutí spojky kontaktu s vodičem vlivem cyklů proudu a teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-423 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 423: Pevný závitový přístrojový konektor (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-515 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 515: Stabilita ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-609 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 609: Optické prvky - Účinnost upevnění kabelu - Cyklické ohyby kabelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-012 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 012: Těleso spoje s přírubovou montáží pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-013 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 013: Kabelová svorka 2 a 4 modulů, série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-014 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 014: Stínící příslušenství tělesa 2 a 4 modulů pro konektory, série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-015 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 015: Kruhová průchodka pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-016 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 016: Dvojitá oválná průchodka pro příslušenství (1 pro 2 moduly) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-017 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 017: Stavebnicový prvek pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-022 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 022: Nástroj pro montáž a demontáž modulů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3545-001 (311813) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3545-002 (311813) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3545-003 (311813) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 003: Konektory se zásuvkami - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3545-004 (311813) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 004: Konektory se zástrčnými kolíky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3545-007 (311813) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 007: Kabelová svorka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4049-002 (311839) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-202 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Rozměry vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-306 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Změna tlumení během tepelných cyklů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-401 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 401: Zrychlené stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-402 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 402: Teplotní cyklování (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-404 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Teplotní ráz (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-406 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 406: Zkouška ohybu v chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-407 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-412 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-503 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 503: Otěr drhnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-512 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Stálost v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-513 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost mačkání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-703 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 703: Trvanlivost označení výrobce (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2002-001 (312002) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 001: Zkouška tahem při okolní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2002-002 (312002) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 002: Zkouška tahem při zvýšené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4616 (312385) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C18002-T4 - Odlitky z kokil (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4615 (312386) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C18002-T4 - Odlitky do písku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2072 (312402) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Hliník AL-P1050A-H14 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2635 (312416) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 200 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3338 (312417) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T74511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3344 (312418) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3342 (312419) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2702 (312420) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3347 (312449) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T8511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2632 (312450) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T73511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2087 (312490) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4057-201 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 201: Vnější prohlídka (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-202 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 202: Kontrola hmotnosti a rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-301 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 301: Zkouška ve slané mlze (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-303 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-305 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 305: Stálost barvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-405 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 405: Okruh bezpečné vzdálenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-407 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 407: Ověřování nastavení použitého nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14874 (323120) - 1.5.2006
Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Řetězový ořech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60079-15-ed.2 (332320) - 1.5.2006
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 15: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem ochrany "n". (Platnost do 1.5.2013).
567.00 Kč

ČSN EN 62086-1 (332326) - 1.5.2006
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Část 1: Všeobecné a zkušební požadavky. (Platnost do 1.3.2010).
338.00 Kč

ČSN EN 62086-2 (332326) - 1.5.2006
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Část 2: Návod pro navrhování, instalaci a údržbu. (Platnost do 1.3.2010).
350.00 Kč

ČSN EN 50065-2-1:2003/A1 (333435) - 1.5.2006
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu.
120.00 Kč

ČSN EN 50065-2-2:2003/A1 (333435) - 1.5.2006
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí.
120.00 Kč

ČSN EN 50065-2-3:2003/A1 (333435) - 1.5.2006
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie.
120.00 Kč

ČSN EN 61970-301 (334910) - 1.5.2006
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). (Platnost do 30.9.2014).
1159.00 Kč

ČSN EN 60519-10 (335002) - 1.5.2006
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití. (Platnost do 29.3.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 54-10:2002/A1 (342710) - 1.5.2006
Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče.
186.00 Kč

ČSN EN 54-11:2002/A1 (342710) - 1.5.2006
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče.
186.00 Kč

ČSN EN 61332-ed.2 (345820) - 1.5.2006
Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.12.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 61340-4-4 (346440) - 1.5.2006
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC). (Platnost do 22.2.2015).
338.00 Kč

ČSN 347660-1-ed.2 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN 347660-3D-ed.2 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými kruhovými nebo sektorovými jádry a koncentrickým jádrem.
223.00 Kč

ČSN 347660-4D:2003/Z1 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním.
62.00 Kč

ČSN 347660-4G (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované.
338.00 Kč

ČSN 347660-5C:2003/Z1 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5C: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním.
62.00 Kč

ČSN 347660-5G:2003/Z1 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5G: Kabely s měděnými jádry a s volitelným měděným koncentrickým jádrem.
29.00 Kč

ČSN 347660-5H-ed.2 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5H: Kabely s měděnými jádry s a bez koncentrických měděných jader a s volitelným pancéřováním.
186.00 Kč

ČSN 347660-5I-ed.2 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5I: Jednožilové až čtyřžilové kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry.
338.00 Kč

ČSN 347660-5L (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5L: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované.
338.00 Kč

ČSN EN 61935-1-ed.2 (347750) - 1.5.2006
Zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle souboru norem EN 50173 - Část 1: Instalovaná kabeláž. (Platnost do 1.10.2012).
593.00 Kč

ČSN EN 62317-7 (358475) - 1.5.2006
Feritová jádra - Rozměry - Část 7: EER-jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.9.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60432-2-ed.2:2000/A1 (360131) - 1.5.2006
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60081:1999/A3 (360275) - 1.5.2006
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61347-2-12 (360510) - 1.5.2006
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek).
223.00 Kč

ČSN EN 60923-ed.2 (360514) - 1.5.2006
Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60704-2-5-ed.2 (361008) - 1.5.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla.
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-19 (361575) - 1.5.2006
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky.
186.00 Kč

ČSN EN 62298-4 (367554) - 1.5.2006
Používání služby TeleWeb - Část 4: Profil hyperteletextu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61162-402 (367823) - 1.5.2006
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 402: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Dokumentace a požadavky na zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61883-2-ed.2 (368555) - 1.5.2006
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 2: Přenos dat SD-DVCR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61883-3-ed.2 (368555) - 1.5.2006
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 3: Přenos dat HD-DVCR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61883-4-ed.2 (368555) - 1.5.2006
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 4: Přenos dat MPEG2-TS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61883-5-ed.2 (368555) - 1.5.2006
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 5: Přenos dat SDL-DVCR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61883-6-ed.2 (368555) - 1.5.2006
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.10.2017).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19739 (385506) - 1.5.2006
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12259-2:2000/A2 (389210) - 1.5.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice.
120.00 Kč

ČSN EN 12259-3:2001/A2 (389210) - 1.5.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice.
120.00 Kč

ČSN EN 14044 (389332) - 1.5.2006
Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 14373 (389681) - 1.5.2006
Systémy pro potlačení výbuchu. (Platnost do 30.11.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 12101-10 (389700) - 1.5.2006
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií.
434.00 Kč

ČSN EN 10300 (421019) - 1.5.2006
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky.
434.00 Kč

ČSN EN 12321 (445721) - 1.5.2006
Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-1 (450020) - 1.5.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 1: Všeobecné požadavky a doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-1 (450027) - 1.5.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologické a oceánografické požadavky pro navrhování a provozní podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 15547-1 (450030) - 1.5.2006
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 1: Deskové výměníky tepla s rámem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15547-2 (450030) - 1.5.2006
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 2: Hliníkové deskožebrové výměníky tepla pájené na tvrdo (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13533:2002/Oprava1 (451230) - 1.5.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro vrtání a těžbu - Provrtávací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14017 (470609) - 1.5.2006
Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 14018 (470634) - 1.5.2006
Zemědělské a lesnické stroje - Řádkové secí stroje - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 13591 (512540) - 1.5.2006
Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13954 (513512) - 1.5.2006
Potravinářské stroje - Nářezové stroje na chleba - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13389 (514041) - 1.5.2006
Potravinářské stroje - Mixéry s vodorovnými hřídeli - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22000 (569600) - 1.5.2006
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21570 (569904) - 1.5.2006
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvantitativním stanovení kyseliny nukleové (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 21187 (570103) - 1.5.2006
Mléko - Kvantitativní stanovení bakteriologické jakosti - Návod pro stanovení a verifikaci konverzního vztahu mezi výsledky rutinní a základní metody.
223.00 Kč

ČSN ISO 7619-1 (621432) - 1.5.2006
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore).
186.00 Kč

ČSN ISO 7619-2 (621432) - 1.5.2006
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 2: Metoda měření kapesním tvrdoměrem IRHD.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - 1.5.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - 1.5.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-3 (646416) - 1.5.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - 1.5.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5164 (656161) - 1.5.2006
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5163 (656197) - 1.5.2006
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14639 (658004) - 1.5.2006
Surový dehet a surový benzol - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN 704039:1997/Z2 (704039) - 1.5.2006
Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky.
29.00 Kč

ČSN 704041:1998/Z2 (704041) - 1.5.2006
Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 24450 (704042) - 1.5.2006
Laboratorní sklo - Varné baňky se širokým hrdlem.
120.00 Kč

ČSN EN 14647 (722103) - 1.5.2006
Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody.
338.00 Kč

ČSN EN 1170-4:1999/Oprava1 (723410) - 1.5.2006
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu".
29.00 Kč

ČSN EN 1170-7:1999/Oprava1 (723410) - 1.5.2006
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti.
29.00 Kč

ČSN EN 14721 (723432) - 1.5.2006
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu.
120.00 Kč

ČSN EN 13950 (723609) - 1.5.2006
Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 14945 (726073) - 1.5.2006
Žárovzdorné materiály a výrobky - Spektrofotometrické stanovení obsahu šestimocného chrómu v žárovzdorných výrobcích chromitých, před a po použití.
120.00 Kč

ČSN EN 14475 (731045) - 1.5.2006
Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce.
543.00 Kč

ČSN 736114:1995/Z1 (736114) - 1.5.2006
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování.
29.00 Kč

ČSN 736123-1 (736123) - 1.5.2006
Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody.
223.00 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - 1.5.2006
Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály.
223.00 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - 1.5.2006
Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13877-3 (736150) - 1.5.2006
Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-48 (736185) - 1.5.2006
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu.
120.00 Kč

ČSN EN 74-1 (738109) - 1.5.2006
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy.
350.00 Kč

ČSN EN 14908-1 (738525) - 1.5.2006
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 1: Vrstvy protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
2508.00 Kč

ČSN EN 516 (747702) - 1.5.2006
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně.
223.00 Kč

ČSN EN 517 (747703) - 1.5.2006
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky.
223.00 Kč

ČSN EN 1873 (747716) - 1.5.2006
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - 1.5.2006
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 1: Čištění stok.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16665 (757709) - 1.5.2006
Jakost vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a manipulaci s nimi (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15017 (762001) - 1.5.2006
Pohřební služby - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 862 (770411) - 1.5.2006
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21898 (770603) - 1.5.2006
Obaly - Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci.
350.00 Kč

ČSN EN 14887 (771020) - 1.5.2006
Obalové sklo - Prostředky k odstraňování zátek - Všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-2 (771025) - 1.5.2006
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 2: 33 střední.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-3 (771025) - 1.5.2006
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-4 (771025) - 1.5.2006
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 4: 38 střední.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4684 (793850) - 1.5.2006
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení těkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN/TS 14416 (806187) - 1.5.2006
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči kořenům (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 529 (832201) - 1.5.2006
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod.
434.00 Kč

ČSN EN 1146 (832275) - 1.5.2006
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení.
350.00 Kč

ČSN EN 165 (832400) - 1.5.2006
Osobní prostředky k ochraně očí - Slovník.
768.00 Kč

ČSN EN 469 (832800) - 1.5.2006
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13732-3 (833557) - 1.5.2006
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7730 (833563) - 1.5.2006
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14778-2 (838211) - 1.5.2006
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 2: Metody vzorkování sypkého materiálu přepravovaného nákladními auty.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14779 (838212) - 1.5.2006
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Metody přípravy vzorkovacích plánů a vzorkovacích certifikátů.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14780 (838213) - 1.5.2006
Tuhá biopaliva - Metody přípravy vzorku.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15103 (838215) - 1.5.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení sypné hmotnosti.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15150 (838218) - 1.5.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení hustoty částic.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15883-5 (847150) - 1.5.2006
Mycí a dezinfekční automaty - Část 5: Zkoušky nečistot a metody k demonstraci čisticí účinnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14683 (855812) - 1.5.2006
Operační masky - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22803 (856368) - 1.5.2006
Stomatologie - Membrány pro řízenou tkáňovou regeneraci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-2-V2.5.2 (875042) - 1.5.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300674-1-V1.2.1 (875094) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 1: Všeobecné charakteristiky a zkušební metody silničních (RSU) a palubních jednotek (OBU).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.6.1 (875101) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-31-V1.1.1 (875101) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-32-V1.1.1 (875101) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 32: Specifické podmínky pro aplikace radarového sondování země a zdí.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302017-2-V1.1.1 (875129) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302066-1-V1.1.1 (875130) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302066-2-V1.1.1 (875130) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.1.4 (878595) - 1.5.2006
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14749 (910240) - 1.5.2006
Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 28.2.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 1047-1 (916030) - 1.5.2006
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky.
338.00 Kč

ČSN EN 1270 (940518) - 1.5.2006
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro basketbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 71-1 (943095) - 1.5.2006
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.