Nové normy ČSN za květen 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2006 v 09:00


ČSN ISO 12200 (010508) - 1.5.2006
Počítačové aplikace v terminologii - Strojově snímatelný formát pro výměnu terminologie (MARTIF) - Dohodnutá výměna.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 389-7 (011630) - 1.5.2006
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole.
202.40 Kč

ČSN EN 10246-7 (015067) - 1.5.2006
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování podélných necelistvostí ultrazvukem.
202.40 Kč

ČSN EN 14784-1 (015097) - 1.5.2006
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 1: Klasifikace systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14784-2 (015097) - 1.5.2006
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 2: Všeobecné zásady pro zkoušení kovových materiálů pomocí rentgenového záření a záření gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14868 (038271) - 1.5.2006
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách.
306.90 Kč

ČSN EN 14665 (038704) - 1.5.2006
Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14924 (038735) - 1.5.2006
Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků.
169.40 Kč

ČSN EN 1274 (038740) - 1.5.2006
Žárové stříkání - Prášky - Složení, technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 14879-1 (039000) - 1.5.2006
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 1: Názvosloví, navrhování a příprava podkladu.
394.90 Kč

ČSN EN 60974-7-ed.2 (052205) - 1.5.2006
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky. (Platnost do 28.2.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 14532-3 (055521) - 1.5.2006
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 3: Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin.
306.90 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - 1.5.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.
306.90 Kč

ČSN EN 14794 (078444) - 1.5.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.
202.40 Kč

ČSN EN 14767 (078467) - 1.5.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné kompozitové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Pravidelná revize.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - 1.5.2006
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr materiálů odolných proti křehkému porušení způsobenému vodíkem.
306.90 Kč

ČSN ISO 9905:1995/Oprava2 (113011) - 1.5.2006
Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 13710 (117014) - 1.5.2006
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemová čerpadla s kmitavým pohybem.
539.00 Kč

ČSN EN 1124-4 (132220) - 1.5.2006
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství.
306.90 Kč

ČSN EN 60534-8-1 (134510) - 1.5.2006
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-1: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60534-8-4 (134510) - 1.5.2006
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.10.2018).
698.50 Kč

ČSN EN 1154:1998/A1/Oprava1 (166232) - 1.5.2006
Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 1158:1998/A1/Oprava1 (166234) - 1.5.2006
Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 1155:1998/A1/Oprava1 (166235) - 1.5.2006
Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9342-2 (195016) - 1.5.2006
Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 2: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření kontaktních čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7998 (195100) - 1.5.2006
Oční optika - Brýlové obruby - Seznam ekvivalentních termínů a slovník.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9300 (257713) - 1.5.2006
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním.
394.90 Kč

ČSN EN 12881-1 (260390) - 1.5.2006
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 3874:1999/Amd.3 (269345) - 1.5.2006
Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace.
56.10 Kč

ČSN ISO 1496-4:1994/Oprava1 (269356) - 1.5.2006
Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché a sypké materiály.
26.40 Kč

ČSN EN 12574-1 (269382) - 1.5.2006
Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem(y), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení.
306.90 Kč

ČSN EN 12574-2 (269382) - 1.5.2006
Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 12574-3 (269382) - 1.5.2006
Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 12507 (269386) - 1.5.2006
Dopravní služby - Návod pro aplikaci EN ISO 9001: 2000 v oblasti silniční dopravy, skladování, distribuce a železničním odvětví.
202.40 Kč

ČSN ISO 10262 (277532) - 1.5.2006
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 24410 (277542) - 1.5.2006
Stroje pro zemní práce - Připojení pracovních prostředků nakladačů řízených prokluzem kol. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 6750 (277805) - 1.5.2006
Stroje pro zemní práce - Příručka obsluhy - Obsah a provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 14765 (309043) - 1.5.2006
Jízdní kola pro malé děti - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14766 (309044) - 1.5.2006
Horská kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14781 (309045) - 1.5.2006
Závodní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 2853 (311715) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Jmenovité proudy vodičů pro elektrické kabely podle EN 2083 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2084 (311719) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitin mědi - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4434 (311722) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Lehké vodiče z mědi nebo slitin mědi pro elektrické kabely - Norma výrobku (Normální a přesné tolerance) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3719 (311723) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-306 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Nepřerušenost vodičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-307 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-407 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-408 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 408: Ohnivzdornost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-411 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-414 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 414: Diferenciální snímací kalorimetr (DSC zkouška) (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-415 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 415: Rychlá změna teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-416 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 416: Teplotní stabilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-513 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost proti deformacím (instalování plastického upevnění kabelů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-705 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-706 (311725) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 706: Schopnost označování laserem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-002 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2714-003 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-007 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-011 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DM řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-012 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DM řada, stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-013 (311727) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 013: DR řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2266-002 (311728) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2266-005 (311728) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2266-007 (311728) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Mnohožilové potahované kabely, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2267-002 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2267-003 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2267-007 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 007: DMA řada, značené inkoustem, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2267-008 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 008: DM řada, značené UV laserem, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2267-009 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2267-010 (311729) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-003 (311809) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 003: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2591-100 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2591-212 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 212: Povrchová přenosová impedance (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-214 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 214: Úder blesku, proudový a napěťový impuls (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2591-220 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 220: Stárnutí spojky kontaktu s vodičem vlivem cyklů proudu a teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-423 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 423: Pevný závitový přístrojový konektor (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-515 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 515: Stabilita ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-609 (311810) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 609: Optické prvky - Účinnost upevnění kabelu - Cyklické ohyby kabelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-012 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 012: Těleso spoje s přírubovou montáží pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-013 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 013: Kabelová svorka 2 a 4 modulů, série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-014 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 014: Stínící příslušenství tělesa 2 a 4 modulů pro konektory, série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4165-015 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 015: Kruhová průchodka pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-016 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 016: Dvojitá oválná průchodka pro příslušenství (1 pro 2 moduly) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-017 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 017: Stavebnicový prvek pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-022 (311812) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 022: Nástroj pro montáž a demontáž modulů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3545-001 (311813) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3545-002 (311813) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3545-003 (311813) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 003: Konektory se zásuvkami - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3545-004 (311813) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 004: Konektory se zástrčnými kolíky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3545-007 (311813) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 007: Kabelová svorka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4049-002 (311839) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-202 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Rozměry vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-306 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Změna tlumení během tepelných cyklů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-401 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 401: Zrychlené stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-402 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 402: Teplotní cyklování (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-404 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Teplotní ráz (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-406 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 406: Zkouška ohybu v chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-407 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-412 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-503 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 503: Otěr drhnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-512 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Stálost v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-513 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost mačkání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-703 (311925) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 703: Trvanlivost označení výrobce (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2002-001 (312002) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 001: Zkouška tahem při okolní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2002-002 (312002) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 002: Zkouška tahem při zvýšené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4616 (312385) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C18002-T4 - Odlitky z kokil (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4615 (312386) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C18002-T4 - Odlitky do písku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2072 (312402) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Hliník AL-P1050A-H14 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2635 (312416) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 200 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3338 (312417) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T74511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3344 (312418) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3342 (312419) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2702 (312420) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3347 (312449) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T8511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2632 (312450) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T73511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2087 (312490) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4057-201 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 201: Vnější prohlídka (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-202 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 202: Kontrola hmotnosti a rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-301 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 301: Zkouška ve slané mlze (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-303 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-305 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 305: Stálost barvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-405 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 405: Okruh bezpečné vzdálenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-407 (314120) - 1.5.2006
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 407: Ověřování nastavení použitého nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14874 (323120) - 1.5.2006
Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Řetězový ořech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60079-15-ed.2 (332320) - 1.5.2006
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 15: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem ochrany "n". (Platnost do 1.5.2013).
515.90 Kč

ČSN EN 62086-1 (332326) - 1.5.2006
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Část 1: Všeobecné a zkušební požadavky. (Platnost do 1.3.2010).
306.90 Kč

ČSN EN 62086-2 (332326) - 1.5.2006
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Část 2: Návod pro navrhování, instalaci a údržbu. (Platnost do 1.3.2010).
317.90 Kč

ČSN EN 50065-2-1:2003/A1 (333435) - 1.5.2006
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu.
108.90 Kč

ČSN EN 50065-2-2:2003/A1 (333435) - 1.5.2006
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí.
108.90 Kč

ČSN EN 50065-2-3:2003/A1 (333435) - 1.5.2006
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie.
108.90 Kč

ČSN EN 61970-301 (334910) - 1.5.2006
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). (Platnost do 30.9.2014).
1053.80 Kč

ČSN EN 60519-10 (335002) - 1.5.2006
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití. (Platnost do 29.3.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 54-10:2002/A1 (342710) - 1.5.2006
Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče.
169.40 Kč

ČSN EN 54-11:2002/A1 (342710) - 1.5.2006
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče.
169.40 Kč

ČSN EN 61332-ed.2 (345820) - 1.5.2006
Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.12.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 61340-4-4 (346440) - 1.5.2006
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC). (Platnost do 22.2.2015).
306.90 Kč

ČSN 347660-1-ed.2 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN 347660-3D-ed.2 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými kruhovými nebo sektorovými jádry a koncentrickým jádrem.
202.40 Kč

ČSN 347660-4D:2003/Z1 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním.
56.10 Kč

ČSN 347660-4G (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované.
306.90 Kč

ČSN 347660-5C:2003/Z1 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5C: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním.
56.10 Kč

ČSN 347660-5G:2003/Z1 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5G: Kabely s měděnými jádry a s volitelným měděným koncentrickým jádrem.
26.40 Kč

ČSN 347660-5H-ed.2 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5H: Kabely s měděnými jádry s a bez koncentrických měděných jader a s volitelným pancéřováním.
169.40 Kč

ČSN 347660-5I-ed.2 (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5I: Jednožilové až čtyřžilové kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry.
306.90 Kč

ČSN 347660-5L (347660) - 1.5.2006
Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5L: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované.
306.90 Kč

ČSN EN 61935-1-ed.2 (347750) - 1.5.2006
Zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle souboru norem EN 50173 - Část 1: Instalovaná kabeláž. (Platnost do 1.10.2012).
539.00 Kč

ČSN EN 62317-7 (358475) - 1.5.2006
Feritová jádra - Rozměry - Část 7: EER-jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.9.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60432-2-ed.2:2000/A1 (360131) - 1.5.2006
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60081:1999/A3 (360275) - 1.5.2006
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61347-2-12 (360510) - 1.5.2006
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek).
202.40 Kč

ČSN EN 60923-ed.2 (360514) - 1.5.2006
Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60704-2-5-ed.2 (361008) - 1.5.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla.
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-19 (361575) - 1.5.2006
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky.
169.40 Kč

ČSN EN 62298-4 (367554) - 1.5.2006
Používání služby TeleWeb - Část 4: Profil hyperteletextu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61162-402 (367823) - 1.5.2006
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 402: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Dokumentace a požadavky na zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61883-2-ed.2 (368555) - 1.5.2006
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 2: Přenos dat SD-DVCR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61883-3-ed.2 (368555) - 1.5.2006
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 3: Přenos dat HD-DVCR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61883-4-ed.2 (368555) - 1.5.2006
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 4: Přenos dat MPEG2-TS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61883-5-ed.2 (368555) - 1.5.2006
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 5: Přenos dat SDL-DVCR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61883-6-ed.2 (368555) - 1.5.2006
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.10.2017).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 19739 (385506) - 1.5.2006
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12259-2:2000/A2 (389210) - 1.5.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice.
108.90 Kč

ČSN EN 12259-3:2001/A2 (389210) - 1.5.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice.
108.90 Kč

ČSN EN 14044 (389332) - 1.5.2006
Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 14373 (389681) - 1.5.2006
Systémy pro potlačení výbuchu.
394.90 Kč

ČSN EN 12101-10 (389700) - 1.5.2006
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií.
394.90 Kč

ČSN EN 10300 (421019) - 1.5.2006
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky.
394.90 Kč

ČSN EN 12321 (445721) - 1.5.2006
Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13628-1 (450020) - 1.5.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 1: Všeobecné požadavky a doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1402.20 Kč

ČSN EN ISO 19901-1 (450027) - 1.5.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologické a oceánografické požadavky pro navrhování a provozní podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 15547-1 (450030) - 1.5.2006
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 1: Deskové výměníky tepla s rámem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15547-2 (450030) - 1.5.2006
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 2: Hliníkové deskožebrové výměníky tepla pájené na tvrdo (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13533:2002/Oprava1 (451230) - 1.5.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro vrtání a těžbu - Provrtávací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14017 (470609) - 1.5.2006
Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 14018 (470634) - 1.5.2006
Zemědělské a lesnické stroje - Řádkové secí stroje - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 13591 (512540) - 1.5.2006
Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13954 (513512) - 1.5.2006
Potravinářské stroje - Nářezové stroje na chleba - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13389 (514041) - 1.5.2006
Potravinářské stroje - Mixéry s vodorovnými hřídeli - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22000 (569600) - 1.5.2006
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21570 (569904) - 1.5.2006
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvantitativním stanovení kyseliny nukleové (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 21187 (570103) - 1.5.2006
Mléko - Kvantitativní stanovení bakteriologické jakosti - Návod pro stanovení a verifikaci konverzního vztahu mezi výsledky rutinní a základní metody.
202.40 Kč

ČSN ISO 7619-1 (621432) - 1.5.2006
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore).
169.40 Kč

ČSN ISO 7619-2 (621432) - 1.5.2006
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 2: Metoda měření kapesním tvrdoměrem IRHD.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - 1.5.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - 1.5.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15876-3 (646416) - 1.5.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - 1.5.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5164 (656161) - 1.5.2006
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5163 (656197) - 1.5.2006
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14639 (658004) - 1.5.2006
Surový dehet a surový benzol - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN 704039:1997/Z2 (704039) - 1.5.2006
Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky.
26.40 Kč

ČSN 704041:1998/Z2 (704041) - 1.5.2006
Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 24450 (704042) - 1.5.2006
Laboratorní sklo - Varné baňky se širokým hrdlem.
108.90 Kč

ČSN EN 14647 (722103) - 1.5.2006
Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody.
306.90 Kč

ČSN EN 1170-4:1999/Oprava1 (723410) - 1.5.2006
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu".
26.40 Kč

ČSN EN 1170-7:1999/Oprava1 (723410) - 1.5.2006
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti.
26.40 Kč

ČSN EN 14721 (723432) - 1.5.2006
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu.
108.90 Kč

ČSN EN 13950 (723609) - 1.5.2006
Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 14945 (726073) - 1.5.2006
Žárovzdorné materiály a výrobky - Spektrofotometrické stanovení obsahu šestimocného chrómu v žárovzdorných výrobcích chromitých, před a po použití.
108.90 Kč

ČSN EN 14475 (731045) - 1.5.2006
Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce.
493.90 Kč

ČSN 736114:1995/Z1 (736114) - 1.5.2006
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování.
26.40 Kč

ČSN 736123-1 (736123) - 1.5.2006
Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody.
202.40 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - 1.5.2006
Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály.
202.40 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - 1.5.2006
Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13877-3 (736150) - 1.5.2006
Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-48 (736185) - 1.5.2006
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu.
108.90 Kč

ČSN EN 74-1 (738109) - 1.5.2006
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy.
317.90 Kč

ČSN EN 14908-1 (738525) - 1.5.2006
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 1: Vrstvy protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
2508.00 Kč

ČSN EN 516 (747702) - 1.5.2006
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně.
202.40 Kč

ČSN EN 517 (747703) - 1.5.2006
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky.
202.40 Kč

ČSN EN 1873 (747716) - 1.5.2006
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - 1.5.2006
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 1: Čištění stok.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16665 (757709) - 1.5.2006
Jakost vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a manipulaci s nimi (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15017 (762001) - 1.5.2006
Pohřební služby - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 862 (770411) - 1.5.2006
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21898 (770603) - 1.5.2006
Obaly - Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci.
317.90 Kč

ČSN EN 14887 (771020) - 1.5.2006
Obalové sklo - Prostředky k odstraňování zátek - Všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9100-2 (771025) - 1.5.2006
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 2: 33 střední.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-3 (771025) - 1.5.2006
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-4 (771025) - 1.5.2006
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 4: 38 střední.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4684 (793850) - 1.5.2006
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení těkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN/TS 14416 (806187) - 1.5.2006
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči kořenům (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 529 (832201) - 1.5.2006
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod.
394.90 Kč

ČSN EN 1146 (832275) - 1.5.2006
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení.
317.90 Kč

ČSN EN 165 (832400) - 1.5.2006
Osobní prostředky k ochraně očí - Slovník.
698.50 Kč

ČSN EN 469 (832800) - 1.5.2006
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13732-3 (833557) - 1.5.2006
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7730 (833563) - 1.5.2006
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14778-2 (838211) - 1.5.2006
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 2: Metody vzorkování sypkého materiálu přepravovaného nákladními auty.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14779 (838212) - 1.5.2006
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Metody přípravy vzorkovacích plánů a vzorkovacích certifikátů.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14780 (838213) - 1.5.2006
Tuhá biopaliva - Metody přípravy vzorku.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15103 (838215) - 1.5.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení sypné hmotnosti.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15150 (838218) - 1.5.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení hustoty částic.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15883-5 (847150) - 1.5.2006
Mycí a dezinfekční automaty - Část 5: Zkoušky nečistot a metody k demonstraci čisticí účinnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14683 (855812) - 1.5.2006
Operační masky - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22803 (856368) - 1.5.2006
Stomatologie - Membrány pro řízenou tkáňovou regeneraci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-2-V2.5.2 (875042) - 1.5.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300674-1-V1.2.1 (875094) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 1: Všeobecné charakteristiky a zkušební metody silničních (RSU) a palubních jednotek (OBU).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.6.1 (875101) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-31-V1.1.1 (875101) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-32-V1.1.1 (875101) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 32: Specifické podmínky pro aplikace radarového sondování země a zdí.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302017-2-V1.1.1 (875129) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302066-1-V1.1.1 (875130) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302066-2-V1.1.1 (875130) - 1.5.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.1.4 (878595) - 1.5.2006
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14749 (910240) - 1.5.2006
Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 28.2.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 1047-1 (916030) - 1.5.2006
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky.
306.90 Kč

ČSN EN 1270 (940518) - 1.5.2006
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro basketbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 71-1 (943095) - 1.5.2006
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)