Nové normy ČSN za duben 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2014 v 09:00


ČSN EN 62673 (010680) - 1.4.2014
Metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 14839-1+Amd.1 (011482) - 1.4.2014
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník.
317.90 Kč

ČSN ISO 14839-2 (011482) - 1.4.2014
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 2: Hodnocení vibrací.
306.90 Kč

ČSN ISO 14839-3 (011482) - 1.4.2014
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 3: Hodnocení hranice stability.
394.90 Kč

ČSN ISO 14839-4 (011482) - 1.4.2014
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 4: Technické pokyny.
394.90 Kč

ČSN ISO 1999 (011620) - 1.4.2014
Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku.
306.90 Kč

ČSN ISO 10844 (011683) - 1.4.2014
Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - 1.4.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování o prokazování shody nebo neshody se specifikacemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-603 (014451) - 1.4.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrické mikroskopie s fázovým posunem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-604 (014451) - 1.4.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 6336-1 (014687) - 1.4.2014
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 1: Základní principy, doporučené a obecně ovlivňující faktory.
859.10 Kč

ČSN ISO 6336-2 (014687) - 1.4.2014
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-8 (018233) - 1.4.2014
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 8: Fyzická vrstva pro IP komunikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16454 (018465) - 1.4.2014
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1561.80 Kč

ČSN EN ISO 14581 (021027) - 1.4.2014
Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14582 (021028) - 1.4.2014
Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
169.40 Kč

ČSN ISO 21601 (038169) - 1.4.2014
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 12098-1 (060330) - 1.4.2014
Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav.
317.90 Kč

ČSN EN 62364 (085024) - 1.4.2014
Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách. (Platnost do 18.2.2022).
515.90 Kč

ČSN EN 1751 (127030) - 1.4.2014
Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 1591-4 (131551) - 1.4.2014
Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích.
202.40 Kč

ČSN EN 1983 (134107) - 1.4.2014
Průmyslové armatury - Kulové kohouty z oceli.
202.40 Kč

ČSN EN 61514-2-ed.2 (134590) - 1.4.2014
Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15218 (143000) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny, definice a klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce.
202.40 Kč

ČSN EN 12102 (143019) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu.
306.90 Kč

ČSN EN 62264-2-ed.2 (182002) - 1.4.2014
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - 1.4.2014
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimální požadavky na dokumentaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8980-3-ed.2 (195105) - 1.4.2014
Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - 1.4.2014
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13071-2+A1 (269383) - 1.4.2014
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 10533:1998/Amd.1 (277908) - 1.4.2014
Stroje pro zemní práce - Podpěrná zařízení výložníku.
56.10 Kč

ČSN EN 474-1+A4 (277911) - 1.4.2014
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16116-1 (280327) - 1.4.2014
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy.
306.90 Kč

ČSN EN 16116-2 (280327) - 1.4.2014
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 17931 (300637) - 1.4.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapové databáze pro lokální dynamickou mapu pro aplikace kooperativních ITS systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 3682-001 (311818) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 3682-002 (311818) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3983 (312453) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - T7651 - Desky - 6 mm < a <= 160 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4504 (317046) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení pružnosti úzkých tkanin (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2565 (317050) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Příprava panelů z uhlíkových vláken vyztužených pryskyřicí pro zkušební účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2833-005 (317618) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Skelné prepregy termosetů - Technická specifikace - Část 005: Prepreg ze skelného vlákna/fenolové pryskyřice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3783 (317660) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Kompozitní materiály s vlákny - Stanovení mechanických vlastností vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 330165-ed.2 (330165) - 1.4.2014
Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení.
202.40 Kč

ČSN 332000-7-718 (332000) - 1.4.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště.
202.40 Kč

ČSN EN 61496-1-ed.3 (332206) - 1.4.2014
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 18.8.2023).
493.90 Kč

ČSN 332312-ed.2 (332312) - 1.4.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich.
169.40 Kč

ČSN 332340-ed.2:2010/Oprava1 (332340) - 1.4.2014
Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.
26.40 Kč

ČSN EN 61968-100 (334900) - 1.4.2014
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace.
698.50 Kč

ČSN EN 62395-1-ed.2 (335004) - 1.4.2014
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Obecné a zkušební požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62395-2 (335004) - 1.4.2014
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 50128-ed.2:2012/Oprava1 (342680) - 1.4.2014
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy.
26.40 Kč

ČSN EN 60544-1-ed.2 (346411) - 1.4.2014
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie.
317.90 Kč

ČSN EN 50578 (353470) - 1.4.2014
Drážní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud.
202.40 Kč

ČSN EN 61169-1-ed.2 (353811) - 1.4.2014
Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60947-7-4 (354101) - 1.4.2014
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče. (Platnost do 22.2.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 62056-6-1 (356131) - 1.4.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2019).
493.90 Kč

ČSN EN 62056-6-2 (356131) - 1.4.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2019).
1197.00 Kč

ČSN EN 62703 (356543) - 1.4.2014
Vyjádření vlastností fluorometrických analyzátorů kyslíku v tekutinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60286-4-ed.2 (358292) - 1.4.2014
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 4: Tyčové zásobníky pro elektronické součástky zapouzdřené v pouzdrech různých tvarů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62047-11 (358775) - 1.4.2014
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 11: Zkušební metoda pro koeficienty lineární tepelné roztažnosti volně umístěných materiálů pro mikroelektromechanické systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62047-18 (358775) - 1.4.2014
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 18: Metoda zkoušení ohybu tenkovrstvých materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62047-19 (358775) - 1.4.2014
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 19: Elektronické kompasy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62341-5-3 (358789) - 1.4.2014
Displeje s organickými diodami LED - Část 5-3: Metody měření ulpívání obrazu a životnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62215-3 (358792) - 1.4.2014
Integrované obvody - Měření impulzní odolnosti - Část 3: Nesynchronní přechodová injekční metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60794-1-2-ed.3 (359223) - 1.4.2014
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.2.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 61754-4-ed.2 (359244) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61754-6-ed.2 (359244) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61300-2-28-ed.2 (359251) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-28: Zkoušky - Korozivní atmosféra (oxid siřičitý). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-44-ed.3 (359251) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-25-ed.2 (359252) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost nezkosených ferulí a nezkosených ferulí s nainstalovaným vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.10.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-48 (359252) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-48: Zkoušení a měření - Pružná tlaková síla spojovacího pouzdra pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60743-ed.2 (359717) - 1.4.2014
Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení.
539.00 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.4 (361050) - 1.4.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření.
317.90 Kč

ČSN EN 60952-1-ed.3 (364340) - 1.4.2014
Letecké baterie - Část 1: Obecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60952-2-ed.3 (364340) - 1.4.2014
Letecké baterie - Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60952-3-ed.3 (364340) - 1.4.2014
Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62716 (364614) - 1.4.2014
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60601-1-9:2009/A1 (364801) - 1.4.2014
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí.
108.90 Kč

ČSN CLC/TS 50607 (367215) - 1.4.2014
Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.10.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 62680-1 (367520) - 1.4.2014
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 1: Specifikace univerzální sériové sběrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
4411.80 Kč

ČSN EN 62680-2 (367520) - 1.4.2014
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 2: USB specifikace micro-USB kabelů a konektorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62680-3 (367520) - 1.4.2014
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 3: Specifikace nabíjení baterie přes USB (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-3 (369078) - 1.4.2014
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 3: Základní profil aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 14533-1 (369796) - 1.4.2014
Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 1: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu CMS (CAdES).
306.90 Kč

ČSN ISO 14533-2 (369796) - 1.4.2014
Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 2: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu XML (XAdES).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-14 (369860) - 1.4.2014
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA.
394.90 Kč

ČSN EN 419211-3 (369883) - 1.4.2014
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 3: Přístroje na přenos klíče (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 419211-4 (369884) - 1.4.2014
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 4: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací generování certifikátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50085-1-ed.2:2006/A1 (370010) - 1.4.2014
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 16327 (389290) - 1.4.2014
Hašení požáru - Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a vzduchotlakové pěnotvorné systémy (CAFS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18265 (420379) - 1.4.2014
Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti.
539.00 Kč

ČSN EN 10268+A1 (420946) - 1.4.2014
Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10049 (422001) - 1.4.2014
Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12747 (450025) - 1.4.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Doporučené postupy pro prodloužení životnosti potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 690 (470610) - 1.4.2014
Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5395-1 (470617) - 1.4.2014
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 1: Terminologie a společné zkoušky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5395-2 (470617) - 1.4.2014
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5395-3 (470617) - 1.4.2014
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou.
394.90 Kč

ČSN EN 15503+A1 (479012) - 1.4.2014
Zahradní zařízení - Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 118 (490690) - 1.4.2014
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14915 (492113) - 1.4.2014
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2019).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3037 (500337) - 1.4.2014
Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4833-1 (560083) - 1.4.2014
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4833-2 (560083) - 1.4.2014
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
202.40 Kč

ČSN 560186-9 (560186) - 1.4.2014
Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení.
169.40 Kč

ČSN ISO 2173 (560292) - 1.4.2014
Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení obsahu rozpustné sušiny - Refraktometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN ISO 763 (560293) - 1.4.2014
Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové.
108.90 Kč

ČSN ISO 750 (560294) - 1.4.2014
Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení titrační kyselosti.
169.40 Kč

ČSN ISO 1407 (621112) - 1.4.2014
Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu.
202.40 Kč

ČSN ISO 248-2 (621124) - 1.4.2014
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením.
202.40 Kč

ČSN EN 13482 (635444) - 1.4.2014
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro asfalt a živičné hmoty - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4892-3 (640152) - 1.4.2014
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25762 (640415) - 1.4.2014
Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny.
317.90 Kč

ČSN EN 15383+A1 (646448) - 1.4.2014
Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 438-9+A1 (647501) - 1.4.2014
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní laminát s jádrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16357 (654802) - 1.4.2014
Uhličitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Automatická titrace s kyselinou citronovou.
202.40 Kč

ČSN EN 16320 (654834) - 1.4.2014
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou.
202.40 Kč

ČSN EN 16423 (656489) - 1.4.2014
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda plynové chromatografie s použitím přímého dávkování kapaliny do kolony (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 590 (656506) - 1.4.2014
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 15779+A1 (656571) - 1.4.2014
Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Stanovení methylesterů polynenasycených mastných kyselin (>= 4 dvojné vazby) (PUFA) plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1500 (665205) - 1.4.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienická dezinfekce rukou - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14476 (665217) - 1.4.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
317.90 Kč

ČSN EN 16254 (668530) - 1.4.2014
Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16402 (673073) - 1.4.2014
Nátěrové hmoty - Posouzení emisí regulovaných nebezpečných látek z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16321-1 (699114) - 1.4.2014
Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 1: Zkušební metody pro typové schvalování odhadované účinnosti systémů odvádění benzinových par (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16321-2 (699114) - 1.4.2014
Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 2: Zkušební metody pro inspekci systémů pro odvádění par v servisních stanicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1344 (722615) - 1.4.2014
Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 13496 (727105) - 1.4.2014
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny jako výztuže vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12571 (730575) - 1.4.2014
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN 15254-6 (730855) - 1.4.2014
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1504-5 (732101) - 1.4.2014
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu.
317.90 Kč

ČSN EN 1790 (737013) - 1.4.2014
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení.
394.90 Kč

ČSN EN 12811-4 (738123) - 1.4.2014
Dočasné stavební konstrukce - Část 4: Záchytné stříšky pro lešení - Požadavky na provedení a návrh výrobku.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15810 (738501) - 1.4.2014
Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN 746077 (746077) - 1.4.2014
Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.
306.90 Kč

ČSN 750905 (750905) - 1.4.2014
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.
202.40 Kč

ČSN EN 16401 (755632) - 1.4.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlorid sodný používaný v systémech elektrochemické výroby chloru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13714 (758080) - 1.4.2014
Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování.
306.90 Kč

ČSN EN 15017 (763500) - 1.4.2014
Pohřební služby - Požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17489 (793890) - 1.4.2014
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu tříslovin v syntetických činicích látkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13015 (800810) - 1.4.2014
Tkaniny - Deformace - Zjišťování zešikmení a obloukovitosti.
202.40 Kč

ČSN EN 1953 (824001) - 1.4.2014
Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28258 (836131) - 1.4.2014
Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 11268-1 (836456) - 1.4.2014
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei.
306.90 Kč

ČSN EN 12580 (836637) - 1.4.2014
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16377 (838020) - 1.4.2014
Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech.
306.90 Kč

ČSN EN 1041+A1 (855201) - 1.4.2014
Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28888 (856027) - 1.4.2014
Stomatologie - Screeningová metoda pro hodnocení erozního potenciálu ústních vod na zubní tvrdé tkáně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.3.1 (872001) - 1.4.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300373-1-V1.4.1 (875029) - 1.4.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301033-V1.4.1 (875091) - 1.4.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V6.2.1 (875111) - 1.4.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V6.2.1 (875111) - 1.4.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V6.2.1 (875111) - 1.4.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (ULTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V6.2.1 (875111) - 1.4.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302248-V1.2.1 (875145) - 1.4.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302571-V1.2.1 (875146) - 1.4.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5855 MHz až 5925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302858-1-V1.3.1 (875161) - 1.4.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302858-2-V1.3.1 (875161) - 1.4.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302636-2-V1.2.1 (875166) - 1.4.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 2: Scénáře. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V1.2.1 (878801) - 1.4.2014
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12221-1+A1 (943425) - 1.4.2014
Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12221-2+A1 (943425) - 1.4.2014
Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 16232 (943459) - 1.4.2014
Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti. (Platnost do 31.8.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 16322 (961516) - 1.4.2014
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Charakterizace procesu vysychání anorganických porézních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)