Nové normy ČSN za duben 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2014 v 09:00


ČSN EN 62673 (010680) - 1.4.2014
Metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 14839-1+Amd.1 (011482) - 1.4.2014
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník.
350.00 Kč

ČSN ISO 14839-2 (011482) - 1.4.2014
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 2: Hodnocení vibrací.
338.00 Kč

ČSN ISO 14839-3 (011482) - 1.4.2014
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 3: Hodnocení hranice stability.
434.00 Kč

ČSN ISO 14839-4 (011482) - 1.4.2014
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 4: Technické pokyny.
434.00 Kč

ČSN ISO 1999 (011620) - 1.4.2014
Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku.
338.00 Kč

ČSN ISO 10844 (011683) - 1.4.2014
Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - 1.4.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování o prokazování shody nebo neshody se specifikacemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-603 (014451) - 1.4.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrické mikroskopie s fázovým posunem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-604 (014451) - 1.4.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 6336-1 (014687) - 1.4.2014
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 1: Základní principy, doporučené a obecně ovlivňující faktory.
945.00 Kč

ČSN ISO 6336-2 (014687) - 1.4.2014
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-8 (018233) - 1.4.2014
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 8: Fyzická vrstva pro IP komunikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16454 (018465) - 1.4.2014
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1538.00 Kč

ČSN EN ISO 14581 (021027) - 1.4.2014
Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14582 (021028) - 1.4.2014
Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem.
186.00 Kč

ČSN ISO 21601 (038169) - 1.4.2014
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 12098-1 (060330) - 1.4.2014
Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav.
350.00 Kč

ČSN EN 62364 (085024) - 1.4.2014
Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách. (Platnost do 18.2.2022).
567.00 Kč

ČSN EN 1751 (127030) - 1.4.2014
Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 1591-4 (131551) - 1.4.2014
Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích.
223.00 Kč

ČSN EN 1983 (134107) - 1.4.2014
Průmyslové armatury - Kulové kohouty z oceli.
223.00 Kč

ČSN EN 61514-2-ed.2 (134590) - 1.4.2014
Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15218 (143000) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny, definice a klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce.
223.00 Kč

ČSN EN 12102 (143019) - 1.4.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu.
338.00 Kč

ČSN EN 62264-2-ed.2 (182002) - 1.4.2014
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - 1.4.2014
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimální požadavky na dokumentaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8980-3-ed.2 (195105) - 1.4.2014
Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - 1.4.2014
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13071-2+A1 (269383) - 1.4.2014
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 10533:1998/Amd.1 (277908) - 1.4.2014
Stroje pro zemní práce - Podpěrná zařízení výložníku.
62.00 Kč

ČSN EN 474-1+A4 (277911) - 1.4.2014
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16116-1 (280327) - 1.4.2014
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy.
338.00 Kč

ČSN EN 16116-2 (280327) - 1.4.2014
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 17931 (300637) - 1.4.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapové databáze pro lokální dynamickou mapu pro aplikace kooperativních ITS systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 3682-001 (311818) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 3682-002 (311818) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3983 (312453) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - T7651 - Desky - 6 mm < a <= 160 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4504 (317046) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení pružnosti úzkých tkanin (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2565 (317050) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Příprava panelů z uhlíkových vláken vyztužených pryskyřicí pro zkušební účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2833-005 (317618) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Skelné prepregy termosetů - Technická specifikace - Část 005: Prepreg ze skelného vlákna/fenolové pryskyřice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3783 (317660) - 1.4.2014
Letectví a kosmonautika - Kompozitní materiály s vlákny - Stanovení mechanických vlastností vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 330165-ed.2 (330165) - 1.4.2014
Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení.
223.00 Kč

ČSN 332000-7-718 (332000) - 1.4.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště.
223.00 Kč

ČSN EN 61496-1-ed.3 (332206) - 1.4.2014
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 18.8.2023).
543.00 Kč

ČSN 332312-ed.2 (332312) - 1.4.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich.
186.00 Kč

ČSN 332340-ed.2:2010/Oprava1 (332340) - 1.4.2014
Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.
29.00 Kč

ČSN EN 61968-100 (334900) - 1.4.2014
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace. (Platnost do 23.3.2025).
768.00 Kč

ČSN EN 62395-1-ed.2 (335004) - 1.4.2014
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Obecné a zkušební požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62395-2 (335004) - 1.4.2014
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 50128-ed.2:2012/Oprava1 (342680) - 1.4.2014
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy.
29.00 Kč

ČSN EN 60544-1-ed.2 (346411) - 1.4.2014
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie.
350.00 Kč

ČSN EN 50578 (353470) - 1.4.2014
Drážní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud.
223.00 Kč

ČSN EN 61169-1-ed.2 (353811) - 1.4.2014
Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60947-7-4 (354101) - 1.4.2014
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče. (Platnost do 22.2.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 62056-6-1 (356131) - 1.4.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2019).
543.00 Kč

ČSN EN 62056-6-2 (356131) - 1.4.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2019).
1204.00 Kč

ČSN EN 62703 (356543) - 1.4.2014
Vyjádření vlastností fluorometrických analyzátorů kyslíku v tekutinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60286-4-ed.2 (358292) - 1.4.2014
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 4: Tyčové zásobníky pro elektronické součástky zapouzdřené v pouzdrech různých tvarů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62047-11 (358775) - 1.4.2014
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 11: Zkušební metoda pro koeficienty lineární tepelné roztažnosti volně umístěných materiálů pro mikroelektromechanické systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62047-18 (358775) - 1.4.2014
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 18: Metoda zkoušení ohybu tenkovrstvých materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62047-19 (358775) - 1.4.2014
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 19: Elektronické kompasy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62341-5-3 (358789) - 1.4.2014
Displeje s organickými diodami LED - Část 5-3: Metody měření ulpívání obrazu a životnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62215-3 (358792) - 1.4.2014
Integrované obvody - Měření impulzní odolnosti - Část 3: Nesynchronní přechodová injekční metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-1-2-ed.3 (359223) - 1.4.2014
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.2.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 61754-4-ed.2 (359244) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.4.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 61754-6-ed.2 (359244) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.4.2023).
593.00 Kč

ČSN EN 61300-2-28-ed.2 (359251) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-28: Zkoušky - Korozivní atmosféra (oxid siřičitý). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-44-ed.3 (359251) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-25-ed.2 (359252) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost nezkosených ferulí a nezkosených ferulí s nainstalovaným vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.10.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-48 (359252) - 1.4.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-48: Zkoušení a měření - Pružná tlaková síla spojovacího pouzdra pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60743-ed.2 (359717) - 1.4.2014
Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení.
593.00 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.4 (361050) - 1.4.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření.
350.00 Kč

ČSN EN 60952-1-ed.3 (364340) - 1.4.2014
Letecké baterie - Část 1: Obecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60952-2-ed.3 (364340) - 1.4.2014
Letecké baterie - Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60952-3-ed.3 (364340) - 1.4.2014
Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62716 (364614) - 1.4.2014
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-1-9:2009/A1 (364801) - 1.4.2014
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí.
120.00 Kč

ČSN CLC/TS 50607 (367215) - 1.4.2014
Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.10.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 62680-1 (367520) - 1.4.2014
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 1: Specifikace univerzální sériové sběrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
4411.80 Kč

ČSN EN 62680-2 (367520) - 1.4.2014
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 2: USB specifikace micro-USB kabelů a konektorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62680-3 (367520) - 1.4.2014
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 3: Specifikace nabíjení baterie přes USB (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-3 (369078) - 1.4.2014
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 3: Základní profil aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 14533-1 (369796) - 1.4.2014
Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 1: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu CMS (CAdES).
338.00 Kč

ČSN ISO 14533-2 (369796) - 1.4.2014
Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 2: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu XML (XAdES).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-14 (369860) - 1.4.2014
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA.
434.00 Kč

ČSN EN 419211-3 (369883) - 1.4.2014
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 3: Přístroje na přenos klíče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 419211-4 (369884) - 1.4.2014
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 4: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací generování certifikátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50085-1-ed.2:2006/A1 (370010) - 1.4.2014
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 16327 (389290) - 1.4.2014
Hašení požáru - Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a vzduchotlakové pěnotvorné systémy (CAFS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18265 (420379) - 1.4.2014
Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti.
593.00 Kč

ČSN EN 10268+A1 (420946) - 1.4.2014
Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10049 (422001) - 1.4.2014
Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12747 (450025) - 1.4.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Doporučené postupy pro prodloužení životnosti potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 690 (470610) - 1.4.2014
Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5395-1 (470617) - 1.4.2014
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 1: Terminologie a společné zkoušky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5395-2 (470617) - 1.4.2014
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5395-3 (470617) - 1.4.2014
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou.
434.00 Kč

ČSN EN 15503+A1 (479012) - 1.4.2014
Zahradní zařízení - Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 118 (490690) - 1.4.2014
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14915 (492113) - 1.4.2014
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2019).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3037 (500337) - 1.4.2014
Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4833-1 (560083) - 1.4.2014
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4833-2 (560083) - 1.4.2014
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
223.00 Kč

ČSN 560186-9 (560186) - 1.4.2014
Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení.
186.00 Kč

ČSN ISO 2173 (560292) - 1.4.2014
Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení obsahu rozpustné sušiny - Refraktometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN ISO 763 (560293) - 1.4.2014
Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové.
120.00 Kč

ČSN ISO 750 (560294) - 1.4.2014
Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení titrační kyselosti.
186.00 Kč

ČSN ISO 1407 (621112) - 1.4.2014
Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu.
223.00 Kč

ČSN ISO 248-2 (621124) - 1.4.2014
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením.
223.00 Kč

ČSN EN 13482 (635444) - 1.4.2014
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro asfalt a živičné hmoty - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4892-3 (640152) - 1.4.2014
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25762 (640415) - 1.4.2014
Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny.
350.00 Kč

ČSN EN 15383+A1 (646448) - 1.4.2014
Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 438-9+A1 (647501) - 1.4.2014
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní laminát s jádrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16357 (654802) - 1.4.2014
Uhličitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Automatická titrace s kyselinou citronovou.
223.00 Kč

ČSN EN 16320 (654834) - 1.4.2014
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou.
223.00 Kč

ČSN EN 16423 (656489) - 1.4.2014
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda plynové chromatografie s použitím přímého dávkování kapaliny do kolony (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 590 (656506) - 1.4.2014
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 15779+A1 (656571) - 1.4.2014
Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Stanovení methylesterů polynenasycených mastných kyselin (>= 4 dvojné vazby) (PUFA) plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1500 (665205) - 1.4.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienická dezinfekce rukou - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14476 (665217) - 1.4.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
350.00 Kč

ČSN EN 16254 (668530) - 1.4.2014
Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16402 (673073) - 1.4.2014
Nátěrové hmoty - Posouzení emisí regulovaných nebezpečných látek z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16321-1 (699114) - 1.4.2014
Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 1: Zkušební metody pro typové schvalování odhadované účinnosti systémů odvádění benzinových par (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16321-2 (699114) - 1.4.2014
Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 2: Zkušební metody pro inspekci systémů pro odvádění par v servisních stanicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1344 (722615) - 1.4.2014
Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 13496 (727105) - 1.4.2014
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny jako výztuže vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12571 (730575) - 1.4.2014
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN 15254-6 (730855) - 1.4.2014
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1504-5 (732101) - 1.4.2014
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu.
350.00 Kč

ČSN EN 1790 (737013) - 1.4.2014
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení.
434.00 Kč

ČSN EN 12811-4 (738123) - 1.4.2014
Dočasné stavební konstrukce - Část 4: Záchytné stříšky pro lešení - Požadavky na provedení a návrh výrobku.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15810 (738501) - 1.4.2014
Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 746077 (746077) - 1.4.2014
Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.
338.00 Kč

ČSN 750905 (750905) - 1.4.2014
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.
223.00 Kč

ČSN EN 16401 (755632) - 1.4.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlorid sodný používaný v systémech elektrochemické výroby chloru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13714 (758080) - 1.4.2014
Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování.
338.00 Kč

ČSN EN 15017 (763500) - 1.4.2014
Pohřební služby - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17489 (793890) - 1.4.2014
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu tříslovin v syntetických činicích látkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13015 (800810) - 1.4.2014
Tkaniny - Deformace - Zjišťování zešikmení a obloukovitosti.
223.00 Kč

ČSN EN 1953 (824001) - 1.4.2014
Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28258 (836131) - 1.4.2014
Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 11268-1 (836456) - 1.4.2014
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei.
338.00 Kč

ČSN EN 12580 (836637) - 1.4.2014
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16377 (838020) - 1.4.2014
Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech.
338.00 Kč

ČSN EN 1041+A1 (855201) - 1.4.2014
Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28888 (856027) - 1.4.2014
Stomatologie - Screeningová metoda pro hodnocení erozního potenciálu ústních vod na zubní tvrdé tkáně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.3.1 (872001) - 1.4.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300373-1-V1.4.1 (875029) - 1.4.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301033-V1.4.1 (875091) - 1.4.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V6.2.1 (875111) - 1.4.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V6.2.1 (875111) - 1.4.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V6.2.1 (875111) - 1.4.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (ULTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V6.2.1 (875111) - 1.4.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302248-V1.2.1 (875145) - 1.4.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302571-V1.2.1 (875146) - 1.4.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5855 MHz až 5925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302858-1-V1.3.1 (875161) - 1.4.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302858-2-V1.3.1 (875161) - 1.4.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-2-V1.2.1 (875166) - 1.4.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 2: Scénáře. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V1.2.1 (878801) - 1.4.2014
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12221-1+A1 (943425) - 1.4.2014
Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12221-2+A1 (943425) - 1.4.2014
Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 16232 (943459) - 1.4.2014
Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti. (Platnost do 31.8.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 16322 (961516) - 1.4.2014
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Charakterizace procesu vysychání anorganických porézních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.