Nové normy ČSN za srpen 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2003 v 09:00


ČSN EN ISO 11904-1 (011636) - 1.8.2003
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 1: Metoda používající mikrofon vložený do ucha (metoda MIRE).
306.90 Kč

ČSN ISO 7188 (011686) - 1.8.2003
Akustika - Měření vnějšího hluku osobních automobilů za podmínek odpovídajících městskému provozu.
169.40 Kč

ČSN EN 61286 (013792) - 1.8.2003
Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9934-2 (015046) - 1.8.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou metodou práškovou - Část 2: Zkušební prostředky.
306.90 Kč

ČSN EN 13860-1 (015086) - 1.8.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Charakteristiky a ověřování zařízení - Část 1: Přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13925-1 (015094) - 1.8.2003
Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 1: Všeobecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13925-2 (015094) - 1.8.2003
Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 2: Postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10380 (028325) - 1.8.2003
Potrubí - Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8205-1 (052031) - 1.8.2003
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8205-2 (052031) - 1.8.2003
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely.
169.40 Kč

ČSN EN 12952-13 (077604) - 1.8.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin.
169.40 Kč

ČSN EN 12952-16 (077604) - 1.8.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva.
306.90 Kč

ČSN EN 12952-9 (077604) - 1.8.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva.
306.90 Kč

ČSN EN 13799 (078436) - 1.8.2003
Měřidla obsahu pro zásobníky LPG.
306.90 Kč

ČSN EN 13175 (078465) - 1.8.2003
Specifikace a zkoušení ventilů nádrží na zkapalněné uhlovodíkové plyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 16330 (117013) - 1.8.2003
Objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem - Technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12516-3 (133011) - 1.8.2003
Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 415-4:1998/Oprava1 (267600) - 1.8.2003
Bezpečnost balicích strojů - Část 4: Paletizátory a depaletizátory.
26.40 Kč

ČSN ISO 18334 (269137) - 1.8.2003
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12777-3 (269140) - 1.8.2003
Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 3: Stanovení pevnosti paletových spojů.
202.40 Kč

ČSN EN 12110 (277994) - 1.8.2003
Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12111 (277995) - 1.8.2003
Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje, kontinuální důlní dobývací stroje a rázová rozvolňovací kladiva - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13524 (278324) - 1.8.2003
Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13878 (300010) - 1.8.2003
Obytná vozidla pro volný čas - Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 3833 (313106) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1500 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technické specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4352 (313177) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH 2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2- Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4321 (313178) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH 2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4009 (313179) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718) - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3832 (313180) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718) - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4122 (313289) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřený závit - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4121 (313290) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřený závit - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3752 (313308) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4048 (313309) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3005 (313312) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy) - Třída: 1210 MPa / 730 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4116 (313342) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřený závit - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4119 (313357) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, s hlubokým válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřený závit - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4118 (313358) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřený závit - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4012 (313359) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1500 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3741 (313390) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Matice se sponou, metrické - Zástavbové otvory a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3726 (313391) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3747 (313891) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorosilikonové pryže (FVMQ) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3746 (313892) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorosilikonové pryže (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4550-1 (313903) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 1: Koncovky s vnější těsnicí kulovou plochou (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4550-2 (313903) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 2: Spojovací koncovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4550-3 (313903) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 3: Spojovací otvory (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4550-4 (313903) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 4: Koncovky s vnitřním těsnicím kuželem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4549 (313904) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí ze žáruvzdorné oceli nebo žáruvzdorné slitiny niklu - Spojovací koncovky, k přivaření - Konstrukční konfigurace - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4054 (313905) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Těsnění fluorokarbonovou pryží a armatura ze slitiny hliníku - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3869 (313906) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Těsnění fluorokarbonovou pryží a armatura ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3867 (313908) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Příruby ze slitiny titanu TI-P64001 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4168 (314115) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - Vnější příchytky ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4167 (314116) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - Vnitřní příchytky ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4166 (314117) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - PTFE vložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4014 (314203) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4015 (314204) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná - Postup při montáži a odstraňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3899 (314205) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná, se závity MJ, ze žáruvzdorné oceli FE-PM 3801 (17-4PH) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3831 (314206) - 1.8.2003
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná, ze žáruvzdorné oceli FE-PM3801 (17-4PH), s povlakem MoS2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50065-2-2 (333435) - 1.8.2003
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí.
202.40 Kč

ČSN EN 50065-2-3 (333435) - 1.8.2003
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie.
202.40 Kč

ČSN EN 50065-4-3 (333435) - 1.8.2003
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtry nízkého napětí - Vstupní filtr (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50065-4-4 (333435) - 1.8.2003
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtry nízkého napětí - Impedanční filtr (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50065-4-5 (333435) - 1.8.2003
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtry nízkého napětí - Segmentační filtr (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50123-1-ed.2 (341561) - 1.8.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně.
394.90 Kč

ČSN EN 50123-3-ed.2 (341561) - 1.8.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 50123-7-1 (341561) - 1.8.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití.
306.90 Kč

ČSN EN 50123-7-2-ed.2 (341561) - 1.8.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu.
108.90 Kč

ČSN EN 50123-7-3-ed.2 (341561) - 1.8.2003
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření napětí.
108.90 Kč

ČSN EN 50362 (347106) - 1.8.2003
Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné silové a ovládací kabely velkých průměrů pro použití v nouzových obvodech. (Platnost do 19.7.2022).
202.40 Kč

ČSN 347410-1 (347410) - 1.8.2003
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 17.1.2014).
306.90 Kč

ČSN 347470-1 (347470) - 1.8.2003
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 17.1.2014).
317.90 Kč

ČSN 347470-14 (347470) - 1.8.2003
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Vysoce ohebné šňůry. (Platnost do 1.12.2008).
202.40 Kč

ČSN EN 50307 (347510) - 1.8.2003
Olovo a slitiny olova - Pláště z olova a slitin olova a kabelové spojky elektrických kabelů (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50299 (351142) - 1.8.2003
Montážní uspořádání olejem plněného připojení kabelu pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV. (Platnost do 13.10.2017).
169.40 Kč

ČSN EN 61800-4 (351720) - 1.8.2003
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 4: Všeobecné požadavky - Specifikace charakteristik pro systémy střídavých výkonových pohonů 1 kV až 35 kV (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1311.00 Kč

ČSN EN 60512-23-3:2001/Oprava1 (354055) - 1.8.2003
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství.
26.40 Kč

ČSN EN 60669-1-ed.2 (354106) - 1.8.2003
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 16.2.2019).
698.50 Kč

ČSN EN 61076-4-113 (354621) - 1.8.2003
Konektory pro elektronická zařízení - Konektory pro desky s plošnými spoji - Část 4-113: Předmětová specifikace pro nepřímé pětiřadé konektory se sítí 2,54 mm pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely ve sběrnicových aplikacích (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60359 (356504) - 1.8.2003
Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Vyjadřování vlastností.
317.90 Kč

ČSN EN 60749-18 (358799) - 1.8.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.5.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60794-2 (359223) - 1.8.2003
Optické kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.10.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-2-10 (359223) - 1.8.2003
Optické kabely - Část 2-10: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní. (Platnost do 14.9.2014) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60794-2-20 (359223) - 1.8.2003
Optické kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely. (Platnost do 1.12.2012) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60794-2-30 (359223) - 1.8.2003
Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické páskové kabely. (Platnost do 1.11.2011) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-3-30 (359223) - 1.8.2003
Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer a vodních toků. (Platnost do 1.10.2011) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-5-1 (359242) - 1.8.2003
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 5-1: Typ EC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1 (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-2-1 (359251) - 1.8.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové). (Platnost do 1.10.2010) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-16 (359252) - 1.8.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-16: Zkoušení a měření - Poloměr sféricky leštěného čela ferule (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-30 (359252) - 1.8.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Úhel leštění a poloha vláken v jednoduché feruli mnohovláknových konektorů (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.1.2024).
306.90 Kč

ČSN EN 61821 (360065) - 1.8.2003
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch obvody s konstantním proudem. (Platnost do 3.11.2014) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60064:1998/A2 (360130) - 1.8.2003
Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 60357-ed.2 (360160) - 1.8.2003
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1299.60 Kč

ČSN EN 60335-2-17-ed.2 (361045) - 1.8.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče. (Platnost do 30.4.2015).
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-34-ed.3 (361045) - 1.8.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory. (Platnost do 27.6.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-35-ed.2 (361045) - 1.8.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody. (Platnost do 12.10.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-44-ed.2 (361045) - 1.8.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče.
202.40 Kč

ČSN EN 61029-2-4 (361580) - 1.8.2003
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky. (Platnost do 10.1.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 61377-3 (362207) - 1.8.2003
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Část 3: Sloučené zkoušky střídavých motorů napájených z nepřímých měničů a jejich řídicí systém. (Platnost do 23.2.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 61056-1-ed.2 (364338) - 1.8.2003
Olověné baterie pro všeobecné použití (ventilem řízené typy) - Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky - Metody zkoušek. (Platnost do 28.3.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 61056-2-ed.2 (364338) - 1.8.2003
Olověné baterie pro všeobecné použití (ventilem řízené typy) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení. (Platnost do 28.3.2015) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61676 (364768) - 1.8.2003
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii.
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-4 (364800) - 1.8.2003
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na bezpečnost defibrilátorů. (Platnost do 12.1.2014).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 20968 (369012) - 1.8.2003
Softwarové inženýrství - Analýza funkčních bodů Mk II - Příručka pro praktiky počítání (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 21827 (369013) - 1.8.2003
Informační technologie - Inženýrství zabezpečení systémů - Model vyzrálosti způsobilosti (SSE-CMMR). (Text normy není součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 62040-1-1 (369066) - 1.8.2003
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v oblasti přístupné operátorovi. (Platnost do 1.9.2011).
394.90 Kč

ČSN EN 62040-1-2 (369066) - 1.8.2003
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným přístupem. (Platnost do 1.9.2011).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10171 (369284) - 1.8.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Seznam standardních protokolů datové vrstvy, které používají třídy procedur vysokoúrovňového řízení datového spoje (HDLC), seznam identifikátorů standardních formátů XID, seznam identifikačních hodnot standardní množiny parametrů definovaných uživatelem. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 9995-2 (369812) - 1.8.2003
Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 2: Abecedně číslicový úsek.
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9995-3 (369812) - 1.8.2003
Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 3: Doplňkové uspořádání abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku.
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9995-4 (369812) - 1.8.2003
Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 4: Číslicový úsek.
169.40 Kč

ČSN EN 12094-9 (389231) - 1.8.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14557 (389502) - 1.8.2003
Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami.
306.90 Kč

ČSN EN 10132-2 (420167) - 1.8.2003
Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 2: Oceli k cementování.
169.40 Kč

ČSN EN 10132-3 (420168) - 1.8.2003
Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 3: Oceli k zušlechťování.
202.40 Kč

ČSN EN 10132-4 (420169) - 1.8.2003
Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 4: Oceli na pružiny a další použití.
202.40 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261) - 1.8.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě.
306.90 Kč

ČSN EN 10216-2 (420262) - 1.8.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3887 (420449) - 1.8.2003
Ocel - Stanovení hloubky oduhličení.
169.40 Kč

ČSN EN 12441-4 (420630) - 1.8.2003
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Spektrofotometrická metoda.
108.90 Kč

ČSN EN 12441-5 (420630) - 1.8.2003
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Spektrofotometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 12441-6 (420630) - 1.8.2003
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
169.40 Kč

ČSN 421658 (421658) - 1.8.2003
Screeningové zkoušky uvolňování niklu z předmětů ze slitin a z předmětů potažených ochrannými povlaky, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3977-5 (451500) - 1.8.2003
Plynové turbíny - Dodávání - Část 5: Využití v naftovém a plynárenském průmyslu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15761 (451610) - 1.8.2003
Ocelové uzávěry, uzavírací kulové ventily a jednosměrné ventily pro velikosti potrubí DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 5681 (470011) - 1.8.2003
Zařízení na ochranu rostlin - Slovník.
317.90 Kč

ČSN EN 13739-1 (470411) - 1.8.2003
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13739-2 (470411) - 1.8.2003
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1783:1998/A1 (494705) - 1.8.2003
Zápalky - Základní požadavky, bezpečnost a klasifikace.
56.10 Kč

ČSN EN 1010-3 (507020) - 1.8.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 3: Řezačky.
306.90 Kč

ČSN EN 13732 (515510) - 1.8.2003
Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na konstrukci, provedení, vhodnost používání, bezpečnost a hygienu.
493.90 Kč

ČSN ISO 15592-1 (569510) - 1.8.2003
Jemně řezaný tabák a kusové tabákové výrobky určené ke kouření z něho vyrobené - Metody vzorkování, kondicionování a analýzy - Část 1: Vzorkování.
202.40 Kč

ČSN 575001 (575001) - 1.8.2003
Směrnice pro senzorické posuzování ryb a ostatních mořských živočichů v laboratořích.
306.90 Kč

ČSN EN 682 (633003) - 1.8.2003
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11403-1 (640010) - 1.8.2003
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2039-1 (640619) - 1.8.2003
Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky.
169.40 Kč

ČSN EN 1437 (646431) - 1.8.2003
Plastové potrubní systémy - Potrubní systémy pro stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení.
202.40 Kč

ČSN 650201 (650201) - 1.8.2003
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.
493.90 Kč

ČSN ISO 1998-6 (656000) - 1.8.2003
Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření.
394.90 Kč

ČSN EN 542 (668543) - 1.8.2003
Lepidla - Stanovení hustoty.
108.90 Kč

ČSN EN 13648-3 (697248) - 1.8.2003
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3: Stanovení požadovaného výtoku - Kapacita a dimenzování.
169.40 Kč

ČSN EN 14075 (698235) - 1.8.2003
Stabilní ocelové svařované sériově vyráběné válcové zásobníky pro podzemní skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu do 13 m3 včetně - Návrh a výroba.
493.90 Kč

ČSN EN 13308 (699008) - 1.8.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Netlakový souměrný patní ventil.
202.40 Kč

ČSN EN 13314 (699014) - 1.8.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Víko plnicího otvoru.
169.40 Kč

ČSN EN 13316 (699016) - 1.8.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Tlakový souměrný patní ventil.
202.40 Kč

ČSN EN 13317 (699017) - 1.8.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu.
202.40 Kč

ČSN EN 12600 (700588) - 1.8.2003
Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo.
394.90 Kč

ČSN EN 1051-1 (701601) - 1.8.2003
Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis.
202.40 Kč

ČSN EN 1279-2 (701621) - 1.8.2003
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti.
306.90 Kč

ČSN EN 1279-3 (701621) - 1.8.2003
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu.
306.90 Kč

ČSN EN 14066 (721138) - 1.8.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12620 (721502) - 1.8.2003
Kamenivo do betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13242 (721504) - 1.8.2003
Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a vozovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13450 (721506) - 1.8.2003
Kamenivo pro kolejové lože (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 725010:1988/Z4 (725010) - 1.8.2003
Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, pórovitosti, objemové hmotnosti a zdánlivé hustoty vypálených keramických směsí a výrobků.
56.10 Kč

ČSN EN 993-18 (726020) - 1.8.2003
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 18: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů vodní vakuovou metodou.
169.40 Kč

ČSN EN 1364-3 (730853) - 1.8.2003
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové stěny - Celé sestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1182 (730882) - 1.8.2003
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1716 (730883) - 1.8.2003
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - 1.8.2003
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene.
306.90 Kč

ČSN EN 1443 (734200) - 1.8.2003
Komíny - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12446 (734207) - 1.8.2003
Komíny - Stavební dílce - Komínový plášť z betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13084-4 (734220) - 1.8.2003
Volně stojící komíny - Část 4: Zděná ochranná pouzdra - Projektování a provádění (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 736006 (736006) - 1.8.2003
Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení.
108.90 Kč

ČSN EN 13146-8 (736375) - 1.8.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování.
108.90 Kč

ČSN EN 12216 (746024) - 1.8.2003
Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, slovník odborných výrazů a definice.
698.50 Kč

ČSN EN 12400 (746025) - 1.8.2003
Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 12729 (755415) - 1.8.2003
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2875 (770671) - 1.8.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška skrápěním vodou.
169.40 Kč