Nové normy ČSN za říjen 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2009 v 09:00


ČSN EN 60706-5 (010661) - 1.10.2009
Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 62402 (010697) - 1.10.2009
Management zastarávání - Pokyn k použití. (Platnost do 3.7.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 80416-1-ed.2 (013765) - 1.10.2009
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - 1.10.2009
Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 419-1 (060218) - 1.10.2009
Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost.
593.00 Kč

ČSN EN 437+A1 (061001) - 1.10.2009
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11102-2 (097701) - 1.10.2009
Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí.
186.00 Kč

ČSN EN 14917 (139030) - 1.10.2009
Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení.
1159.00 Kč

ČSN EN 13128+A2 (200711) - 1.10.2009
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Frézky (včetně vyvrtávaček).
543.00 Kč

ČSN EN 13898+A1 (200723) - 1.10.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov.
543.00 Kč

ČSN EN 14070+A1 (200725) - 1.10.2009
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje.
434.00 Kč

ČSN EN 13736+A1 (210705) - 1.10.2009
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Pneumatické lisy.
434.00 Kč

ČSN EN 13985+A1 (210740) - 1.10.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky.
434.00 Kč

ČSN ISO 12777-1:1996/Amd.1 (269140) - 1.10.2009
Metody zkoušení paletových spojů - Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu.
62.00 Kč

ČSN ISO 1496-2 (269347) - 1.10.2009
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Termické kontejnery.
567.00 Kč

ČSN EN 15512 (269636) - 1.10.2009
Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce.
768.00 Kč

ČSN EN 13001-1+A1 (270105) - 1.10.2009
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 81-3+A1:2009/Oprava1 (274003) - 1.10.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
29.00 Kč

ČSN EN 474-1+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 474-10+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače. (Platnost do 31.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 474-3+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače. (Platnost do 31.3.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 474-4+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače.
338.00 Kč

ČSN EN 474-5+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla.
338.00 Kč

ČSN EN 474-6+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry. (Platnost do 31.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 474-7+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry. (Platnost do 31.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 474-8+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry. (Platnost do 31.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 474-9+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí. (Platnost do 31.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 791+A1 (277991) - 1.10.2009
Vrtné soupravy - Bezpečnost.
567.00 Kč

ČSN EN 996+A3 (277996) - 1.10.2009
Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 500-4+A1 (278311) - 1.10.2009
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování.
434.00 Kč

ČSN EN 13019+A1 (278319) - 1.10.2009
Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13524+A1 (278324) - 1.10.2009
Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13021+A1 (278325) - 1.10.2009
Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13862+A1 (278612) - 1.10.2009
Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 12348+A1 (278648) - 1.10.2009
Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 15027+A1 (278649) - 1.10.2009
Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 13102+A1 (278910) - 1.10.2009
Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic.
338.00 Kč

ČSN EN 15059 (279010) - 1.10.2009
Zařízení pro úpravu sněhu - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 15566 (280119) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka.
543.00 Kč

ČSN EN 13103 (280513) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy běžných dvojkolí - Metoda návrhu.
434.00 Kč

ČSN EN 13104 (280514) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu.
434.00 Kč

ČSN EN 13260 (280520) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek.
350.00 Kč

ČSN EN 13979-1+A1 (280525) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14865-2+A1 (280541) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 300250:1998/Z1 (300250) - 1.10.2009
Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN 4528 (312212) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3903 (X10CrNi18-8) - Válcovaná za studena - Pásy na pružiny - a <= 3 mm - 1250 MPa <= Rm <= 1640 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2460 (312217) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa <= Rm <= 800 MPa - Tyče - De <= 70 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3330 (312217) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel RE-PL1503 (35CrMo4) - Žíhaná - Tyče a dráty - De <= 40 mm - Pro samojistné šestihranné matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2439 (312297) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2102 (34NiCr6) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Výkovky - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2461 (312298) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa <= Rm <= 800 MPa - Výkovky - De <= 70 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2466 (312299) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi19-11) - Žíhaná - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 331310-ed.2 (331310) - 1.10.2009
Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.
186.00 Kč

ČSN CLC/TS 61496-3 (332206) - 1.10.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR). (Platnost do 11.1.2022).
567.00 Kč

ČSN CLC/TS 62046 (332207) - 1.10.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob. (Platnost do 2.5.2021).
768.00 Kč

ČSN 332410-ed.2 (332410) - 1.10.2009
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech.
186.00 Kč

ČSN 332420-ed.2 (332420) - 1.10.2009
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50398 (334597) - 1.10.2009
Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50502 (341515) - 1.10.2009
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu. (Platnost do 30.3.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 50483-1 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50483-2 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 2: Kotevní a nosné svorky pro samonosné svazkové vedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50483-3 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 3: Kotevní a nosné svorky pro systém s nulovým nosným lanem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50483-4 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 4: Spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50483-5 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 5: Elektrická zkouška stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50483-6 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 6: Environmentální zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60127-4-ed.2:2005/A1 (354730) - 1.10.2009
Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž.
120.00 Kč

ČSN EN 50164-6 (357605) - 1.10.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků. (Platnost do 28.7.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 60794-3-20-ed.2 (359223) - 1.10.2009
Optické kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.10.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 62496-1 (359290) - 1.10.2009
Desky optických obvodů - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50499 (367920) - 1.10.2009
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím. (Platnost do 20.8.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 50090-3-3 (368051) - 1.10.2009
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61094-2-ed.2 (368880) - 1.10.2009
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN 375711-ed.2 (375711) - 1.10.2009
Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami.
186.00 Kč

ČSN EN 615 (389030) - 1.10.2009
Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D).
350.00 Kč

ČSN EN 12845+A2 (389211) - 1.10.2009
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 204 (420351) - 1.10.2009
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda.
434.00 Kč

ČSN EN 10244-1 (426611) - 1.10.2009
Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky.
186.00 Kč

ČSN EN 10244-2 (426611) - 1.10.2009
Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku.
223.00 Kč

ČSN EN 709+A2 (470619) - 1.10.2009
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11133-1 (560099) - 1.10.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd - Část 1: Všeobecné pokyny pro zabezpečování kvality při přípravě kultivačních půd v laboratoři.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6571 (580196) - 1.10.2009
Koření, kořenící látky a byliny - Stanovení obsahu těkavých olejů (silic) (metoda destilace s vodní parou).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1628-1 (640355) - 1.10.2009
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Všeobecné principy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14896 (642420) - 1.10.2009
Plasty - Suroviny pro polyurethany - Stanovení obsahu izokyanátu.
186.00 Kč

ČSN EN 1852-1 (643168) - 1.10.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN 1401-1 (643172) - 1.10.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10548:2004/Oprava1 (644501) - 1.10.2009
Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14758-1+A1 (646433) - 1.10.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN 13706-2:2007/Oprava1 (649312) - 1.10.2009
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - 1.10.2009
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného o,o-EDDHA a o,o-EDDHMA iontovou párovou chromatografií.
223.00 Kč

ČSN EN 15451 (654854) - 1.10.2009
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného EDDHSA iontovou párovou chromatografií.
223.00 Kč

ČSN EN 15688 (654875) - 1.10.2009
Hnojiva - Stanovení inhibitoru ureázy N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
186.00 Kč

ČSN EN 590 (656506) - 1.10.2009
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 1465 (668510) - 1.10.2009
Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav.
186.00 Kč

ČSN EN 1966 (668583) - 1.10.2009
Konstrukční lepidla - Charakterizace povrchu měřením adheze tříbodovou ohybovou zkouškou.
223.00 Kč

ČSN EN 14444:2006/Oprava1 (668588) - 1.10.2009
Konstrukční lepidla - Kvalitativní hodnocení trvanlivosti slepených sestav - Zkouška porušení slepu klínem (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - 1.10.2009
Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - 1.10.2009
Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 720100 (720100) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Všeobecná ustanovení.
120.00 Kč

ČSN 720101 (720101) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Rozklady.
120.00 Kč

ČSN 720102 (720102) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty sušením.
62.00 Kč

ČSN 720103 (720103) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty žíháním.
62.00 Kč

ČSN 720104 (720104) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení vázané vody uvolňující se při teplotě vyšší než 110 °C vážkovou metodou.
120.00 Kč

ČSN 720105-1 (720105) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou.
62.00 Kč

ČSN 720105-2 (720105) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého odkouřením s kyselinou fluorovodíkovou.
62.00 Kč

ČSN 720106 (720106) - 1.10.2009
Základní postup rozboru a silikátů - Stanovení oxidu křemičitého a kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou.
62.00 Kč

ČSN 720107 (720107) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou.
62.00 Kč

ČSN 720109-1 (720109) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou.
62.00 Kč

ČSN 720109-2 (720109) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou po jeho oddělení ve formě hlinitanu.
120.00 Kč

ČSN 720110-1 (720110) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky kyselinou sulfosalicylovou.
62.00 Kč

ČSN 720110-2 (720110) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky dipyridylem 2,2´.
62.00 Kč

ČSN 720110-3 (720110) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou.
62.00 Kč

ČSN 720110-4 (720110) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou z přímé navážky.
62.00 Kč

ČSN 720110-5 (720110) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky s 1,10-fenantrolinem.
62.00 Kč

ČSN 720111 (720111) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železnatého titrační metodou.
62.00 Kč

ČSN 720112-1 (720112) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s peroxidem vodíku.
62.00 Kč

ČSN 720112-2 (720112) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s tironem.
62.00 Kč

ČSN 720113-1 (720113) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou.
62.00 Kč

ČSN 720113-2 (720113) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků.
62.00 Kč

ČSN 720113-3 (720113) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou.
62.00 Kč

ČSN 720114-1 (720114) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou.
62.00 Kč

ČSN 720114-2 (720114) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků.
62.00 Kč

ČSN 720114-3 (720114) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou.
62.00 Kč

ČSN 720116-1 (720116) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu.
62.00 Kč

ČSN 720116-2 (720116) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu.
62.00 Kč

ČSN 720117 (720117) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení síranové síry vážkovou metodou.
62.00 Kč

ČSN 720118 (720118) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení celkové síry vážkovou metodou.
62.00 Kč

ČSN 720119 (720119) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu sodného metodou plamenové fotometrie.
62.00 Kč

ČSN 720120 (720120) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu draselného metodou plamenové fotometrie.
62.00 Kč

ČSN 720121 (720121) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu uhličitého vážkovou metodou.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-12 (721004) - 1.10.2009
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM).
338.00 Kč

ČSN EN 934-5 (722326) - 1.10.2009
Přísady do betonu malty a injektážní malty - Část 5: Přísady pro stříkaný beton - Definice, požadavky, shoda, značení a označování štítky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13747+A1 (723058) - 1.10.2009
Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy.
593.00 Kč

ČSN EN 15258 (723067) - 1.10.2009
Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn.
350.00 Kč

ČSN EN 15564 (723068) - 1.10.2009
Betonové prefabrikáty - Beton s pojivem na bázi pryskyřice - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 1170-8 (723410) - 1.10.2009
Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15866 (727551) - 1.10.2009
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení teplotní vodivosti keramických vláken.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15867 (727552) - 1.10.2009
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Pokyny pro stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13790 (730317) - 1.10.2009
Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení.
945.00 Kč

ČSN EN 12354-5 (730512) - 1.10.2009
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1992-1-2:2006/Oprava1 (731201) - 1.10.2009
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
120.00 Kč

ČSN EN 12350-1 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků. (Platnost do 31.12.2019).
120.00 Kč

ČSN EN 12350-2 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím. (Platnost do 31.12.2019).
186.00 Kč

ČSN EN 12350-3 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe. (Platnost do 31.12.2019).
186.00 Kč

ČSN EN 12350-4 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti. (Platnost do 31.12.2019).
120.00 Kč

ČSN EN 12350-5 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím. (Platnost do 31.12.2019).
186.00 Kč

ČSN EN 12350-6 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost.
186.00 Kč

ČSN EN 12350-7 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody. (Platnost do 31.12.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 12390-2 (731302) - 1.10.2009
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti. (Platnost do 31.12.2019).
120.00 Kč

ČSN EN 12390-3 (731302) - 1.10.2009
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. (Platnost do 31.12.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 12390-5 (731302) - 1.10.2009
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles. (Platnost do 31.12.2019).
186.00 Kč

ČSN EN 12390-7 (731302) - 1.10.2009
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu. (Platnost do 31.12.2019).
186.00 Kč

ČSN EN 12390-8 (731302) - 1.10.2009
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou. (Platnost do 31.12.2019).
120.00 Kč

ČSN EN 12504-1 (731303) - 1.10.2009
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku. (Platnost do 31.12.2019).
186.00 Kč

ČSN EN 1504-9 (732101) - 1.10.2009
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů.
338.00 Kč

ČSN 736175 (736175) - 1.10.2009
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek.
350.00 Kč

ČSN EN 1992-2:2007/Oprava1 (736208) - 1.10.2009
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady.
62.00 Kč

ČSN 736360-2 (736360) - 1.10.2009
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba.
350.00 Kč

ČSN EN 1463-1 (737018) - 1.10.2009
Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky. (Platnost do 30.9.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 13422+A1 (737031) - 1.10.2009
Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21427-2 (757781) - 1.10.2009
Hodnocení genotoxicity měřením indukce mikrojader - Část 2: Metoda smíšené populace s použitím buněčné linie V79 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12545+A1 (798003) - 1.10.2009
Stroje na výrobu obuvi z přírodních a syntetických usní - Zkušební předpis pro hluk - Společné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 15618 (804210) - 1.10.2009
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-1:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-2:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-3:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-4:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-5:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-7:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10821:2006/A1 (810703) - 1.10.2009
Průmyslové šicí stroje - Bezpečnostní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy.
186.00 Kč

ČSN EN 15267-1 (834790) - 1.10.2009
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy.
223.00 Kč

ČSN EN 15267-2 (834790) - 1.10.2009
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17510-1 (852104) - 1.10.2009
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 1: Přístroje pro dechovou terapii spánkové apnoe.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8359 (852720) - 1.10.2009
Koncentrátory kyslíku pro zdravotnické účely - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 31.7.2017).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9360-1 (852769) - 1.10.2009
Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 1: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití s minimálními dechovými objemy od 250 ml.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9360-2 (852769) - 1.10.2009
Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 2: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití u pacientů při tracheostomii s minimálními dechovými objemy od 250 ml.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21534 (852909) - 1.10.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Zvláštní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25539-1 (852928) - 1.10.2009
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - 1.10.2009
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21535 (852950) - 1.10.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21536 (852951) - 1.10.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15882 (855265) - 1.10.2009
Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Chemické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302544-1-V1.1.1 (874606) - 1.10.2009
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2500 MHz až 2690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.3.1 (875034) - 1.10.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302500-2-V1.2.1:2008/Oprava1 (875136) - 1.10.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultra technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém pásmu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.3.1 (878595) - 1.10.2009
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.4.1 (878595) - 1.10.2009
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.9.1 (879012) - 1.10.2009
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 13329+A1 (917878) - 1.10.2009
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 13613 (942840) - 1.10.2009
Kolečková sportovní zařízení - Skateboardy - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13843 (942841) - 1.10.2009
Kolečková sportovní zařízení - Inline brusle - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15711 (945072) - 1.10.2009
Smalty - Smaltované přírubové ocelové trubky a tvarovky - Požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.