Nové normy ČSN za říjen 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2009 v 09:00


ČSN EN 60706-5 (010661) - 1.10.2009
Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN 62402 (010697) - 1.10.2009
Management zastarávání - Pokyn k použití. (Platnost do 3.7.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 80416-1-ed.2 (013765) - 1.10.2009
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - 1.10.2009
Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 419-1 (060218) - 1.10.2009
Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost.
539.00 Kč

ČSN EN 437+A1 (061001) - 1.10.2009
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11102-2 (097701) - 1.10.2009
Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí.
169.40 Kč

ČSN EN 14917 (139030) - 1.10.2009
Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení.
1053.80 Kč

ČSN EN 13128+A2 (200711) - 1.10.2009
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Frézky (včetně vyvrtávaček).
493.90 Kč

ČSN EN 13898+A1 (200723) - 1.10.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov.
493.90 Kč

ČSN EN 14070+A1 (200725) - 1.10.2009
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje.
394.90 Kč

ČSN EN 13736+A1 (210705) - 1.10.2009
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Pneumatické lisy.
394.90 Kč

ČSN EN 13985+A1 (210740) - 1.10.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky.
394.90 Kč

ČSN ISO 12777-1:1996/Amd.1 (269140) - 1.10.2009
Metody zkoušení paletových spojů - Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu.
56.10 Kč

ČSN ISO 1496-2 (269347) - 1.10.2009
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Termické kontejnery.
515.90 Kč

ČSN EN 15512 (269636) - 1.10.2009
Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce.
698.50 Kč

ČSN EN 13001-1+A1 (270105) - 1.10.2009
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 81-3+A1:2009/Oprava1 (274003) - 1.10.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
26.40 Kč

ČSN EN 474-1+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 474-10+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače.
202.40 Kč

ČSN EN 474-3+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače.
306.90 Kč

ČSN EN 474-4+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače.
306.90 Kč

ČSN EN 474-5+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla.
306.90 Kč

ČSN EN 474-6+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry.
202.40 Kč

ČSN EN 474-7+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry.
202.40 Kč

ČSN EN 474-8+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry.
202.40 Kč

ČSN EN 474-9+A1 (277911) - 1.10.2009
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí.
202.40 Kč

ČSN EN 791+A1 (277991) - 1.10.2009
Vrtné soupravy - Bezpečnost.
515.90 Kč

ČSN EN 996+A3 (277996) - 1.10.2009
Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 500-4+A1 (278311) - 1.10.2009
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování.
394.90 Kč

ČSN EN 13019+A1 (278319) - 1.10.2009
Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13524+A1 (278324) - 1.10.2009
Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13021+A1 (278325) - 1.10.2009
Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13862+A1 (278612) - 1.10.2009
Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 12348+A1 (278648) - 1.10.2009
Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 15027+A1 (278649) - 1.10.2009
Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 13102+A1 (278910) - 1.10.2009
Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic.
306.90 Kč

ČSN EN 15059 (279010) - 1.10.2009
Zařízení pro úpravu sněhu - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 15566 (280119) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka.
493.90 Kč

ČSN EN 13103 (280513) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy běžných dvojkolí - Metoda návrhu.
394.90 Kč

ČSN EN 13104 (280514) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu.
394.90 Kč

ČSN EN 13260 (280520) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek.
317.90 Kč

ČSN EN 13979-1+A1 (280525) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14865-2+A1 (280541) - 1.10.2009
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 300250:1998/Z1 (300250) - 1.10.2009
Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN 4528 (312212) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3903 (X10CrNi18-8) - Válcovaná za studena - Pásy na pružiny - a <= 3 mm - 1250 MPa <= Rm <= 1640 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2460 (312217) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa <= Rm <= 800 MPa - Tyče - De <= 70 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3330 (312217) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel RE-PL1503 (35CrMo4) - Žíhaná - Tyče a dráty - De <= 40 mm - Pro samojistné šestihranné matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2439 (312297) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2102 (34NiCr6) - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Výkovky - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2461 (312298) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa <= Rm <= 800 MPa - Výkovky - De <= 70 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2466 (312299) - 1.10.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi19-11) - Žíhaná - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 331310-ed.2 (331310) - 1.10.2009
Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.
169.40 Kč

ČSN CLC/TS 61496-3 (332206) - 1.10.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR). (Platnost do 11.1.2022).
515.90 Kč

ČSN CLC/TS 62046 (332207) - 1.10.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob. (Platnost do 2.5.2021).
698.50 Kč

ČSN EN 62061:2005/Oprava1 (332208) - 1.10.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností.
108.90 Kč

ČSN 332410-ed.2 (332410) - 1.10.2009
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech.
169.40 Kč

ČSN 332420-ed.2 (332420) - 1.10.2009
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50398 (334597) - 1.10.2009
Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50502 (341515) - 1.10.2009
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu. (Platnost do 30.3.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 50483-1 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50483-2 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 2: Kotevní a nosné svorky pro samonosné svazkové vedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50483-3 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 3: Kotevní a nosné svorky pro systém s nulovým nosným lanem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50483-4 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 4: Spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50483-5 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 5: Elektrická zkouška stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50483-6 (347005) - 1.10.2009
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 6: Environmentální zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50290-2-24:2002/A1 (347820) - 1.10.2009
Komunikační kabely - Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce - PE pro pláště.
108.90 Kč

ČSN EN 60127-4-ed.2:2005/A1 (354730) - 1.10.2009
Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž.
108.90 Kč

ČSN EN 50164-6 (357605) - 1.10.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků. (Platnost do 28.7.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 60794-3-20-ed.2 (359223) - 1.10.2009
Optické kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.10.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 62496-1 (359290) - 1.10.2009
Desky optických obvodů - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50499 (367920) - 1.10.2009
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím. (Platnost do 20.8.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 50090-3-3 (368051) - 1.10.2009
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61094-2-ed.2 (368880) - 1.10.2009
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN 375711-ed.2 (375711) - 1.10.2009
Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami.
169.40 Kč

ČSN EN 615 (389030) - 1.10.2009
Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D).
317.90 Kč

ČSN EN 12845+A2 (389211) - 1.10.2009
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 204 (420351) - 1.10.2009
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda.
394.90 Kč

ČSN EN 10244-1 (426611) - 1.10.2009
Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky.
169.40 Kč

ČSN EN 10244-2 (426611) - 1.10.2009
Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku.
202.40 Kč

ČSN EN 709+A2 (470619) - 1.10.2009
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11133-1 (560099) - 1.10.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd - Část 1: Všeobecné pokyny pro zabezpečování kvality při přípravě kultivačních půd v laboratoři.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6571 (580196) - 1.10.2009
Koření, kořenící látky a byliny - Stanovení obsahu těkavých olejů (silic) (metoda destilace s vodní parou).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1628-1 (640355) - 1.10.2009
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Všeobecné principy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14896 (642420) - 1.10.2009
Plasty - Suroviny pro polyurethany - Stanovení obsahu izokyanátu.
169.40 Kč

ČSN EN 1852-1 (643168) - 1.10.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN 1401-1 (643172) - 1.10.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10548:2004/Oprava1 (644501) - 1.10.2009
Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14758-1+A1 (646433) - 1.10.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN 13706-2:2007/Oprava1 (649312) - 1.10.2009
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - 1.10.2009
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného o,o-EDDHA a o,o-EDDHMA iontovou párovou chromatografií.
202.40 Kč

ČSN EN 15451 (654854) - 1.10.2009
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného EDDHSA iontovou párovou chromatografií.
202.40 Kč

ČSN EN 15688 (654875) - 1.10.2009
Hnojiva - Stanovení inhibitoru ureázy N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
169.40 Kč

ČSN EN 590 (656506) - 1.10.2009
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 1465 (668510) - 1.10.2009
Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav.
169.40 Kč

ČSN EN 1966 (668583) - 1.10.2009
Konstrukční lepidla - Charakterizace povrchu měřením adheze tříbodovou ohybovou zkouškou.
202.40 Kč

ČSN EN 14444:2006/Oprava1 (668588) - 1.10.2009
Konstrukční lepidla - Kvalitativní hodnocení trvanlivosti slepených sestav - Zkouška porušení slepu klínem (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - 1.10.2009
Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - 1.10.2009
Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 720100 (720100) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Všeobecná ustanovení.
108.90 Kč

ČSN 720101 (720101) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Rozklady.
108.90 Kč

ČSN 720102 (720102) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty sušením.
56.10 Kč

ČSN 720103 (720103) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty žíháním.
56.10 Kč

ČSN 720104 (720104) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení vázané vody uvolňující se při teplotě vyšší než 110 °C vážkovou metodou.
108.90 Kč

ČSN 720105-1 (720105) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou.
56.10 Kč

ČSN 720105-2 (720105) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého odkouřením s kyselinou fluorovodíkovou.
56.10 Kč

ČSN 720106 (720106) - 1.10.2009
Základní postup rozboru a silikátů - Stanovení oxidu křemičitého a kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou.
56.10 Kč

ČSN 720107 (720107) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou.
56.10 Kč

ČSN 720109-1 (720109) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou.
56.10 Kč

ČSN 720109-2 (720109) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou po jeho oddělení ve formě hlinitanu.
108.90 Kč

ČSN 720110-1 (720110) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky kyselinou sulfosalicylovou.
56.10 Kč

ČSN 720110-2 (720110) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky dipyridylem 2,2´.
56.10 Kč

ČSN 720110-3 (720110) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou.
56.10 Kč

ČSN 720110-4 (720110) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou z přímé navážky.
56.10 Kč

ČSN 720110-5 (720110) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky s 1,10-fenantrolinem.
56.10 Kč

ČSN 720111 (720111) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železnatého titrační metodou.
56.10 Kč

ČSN 720112-1 (720112) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s peroxidem vodíku.
56.10 Kč

ČSN 720112-2 (720112) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s tironem.
56.10 Kč

ČSN 720113-1 (720113) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou.
56.10 Kč

ČSN 720113-2 (720113) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků.
56.10 Kč

ČSN 720113-3 (720113) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou.
56.10 Kč

ČSN 720114-1 (720114) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou.
56.10 Kč

ČSN 720114-2 (720114) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků.
56.10 Kč

ČSN 720114-3 (720114) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou.
56.10 Kč

ČSN 720116-1 (720116) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu.
56.10 Kč

ČSN 720116-2 (720116) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu.
56.10 Kč

ČSN 720117 (720117) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení síranové síry vážkovou metodou.
56.10 Kč

ČSN 720118 (720118) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení celkové síry vážkovou metodou.
56.10 Kč

ČSN 720119 (720119) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu sodného metodou plamenové fotometrie.
56.10 Kč

ČSN 720120 (720120) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu draselného metodou plamenové fotometrie.
56.10 Kč

ČSN 720121 (720121) - 1.10.2009
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu uhličitého vážkovou metodou.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-12 (721004) - 1.10.2009
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM).
306.90 Kč

ČSN EN 934-5 (722326) - 1.10.2009
Přísady do betonu malty a injektážní malty - Část 5: Přísady pro stříkaný beton - Definice, požadavky, shoda, značení a označování štítky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13747+A1 (723058) - 1.10.2009
Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy.
539.00 Kč

ČSN EN 15258 (723067) - 1.10.2009
Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn.
317.90 Kč

ČSN EN 15564 (723068) - 1.10.2009
Betonové prefabrikáty - Beton s pojivem na bázi pryskyřice - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 1170-8 (723410) - 1.10.2009
Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15866 (727551) - 1.10.2009
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení teplotní vodivosti keramických vláken.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15867 (727552) - 1.10.2009
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Pokyny pro stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13790 (730317) - 1.10.2009
Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení.
859.10 Kč

ČSN EN 12354-5 (730512) - 1.10.2009
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1992-1-2:2006/Oprava1 (731201) - 1.10.2009
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
108.90 Kč

ČSN EN 12350-1 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků. (Platnost do 31.12.2019).
108.90 Kč

ČSN EN 12350-2 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím. (Platnost do 31.12.2019).
169.40 Kč

ČSN EN 12350-3 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe. (Platnost do 31.12.2019).
169.40 Kč

ČSN EN 12350-4 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti. (Platnost do 31.12.2019).
108.90 Kč

ČSN EN 12350-5 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím. (Platnost do 31.12.2019).
169.40 Kč

ČSN EN 12350-6 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost.
169.40 Kč

ČSN EN 12350-7 (731301) - 1.10.2009
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody. (Platnost do 31.12.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 12390-2 (731302) - 1.10.2009
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti. (Platnost do 31.12.2019).
108.90 Kč

ČSN EN 12390-3 (731302) - 1.10.2009
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. (Platnost do 31.12.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 12390-5 (731302) - 1.10.2009
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles. (Platnost do 31.12.2019).
169.40 Kč

ČSN EN 12390-7 (731302) - 1.10.2009
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu. (Platnost do 31.12.2019).
169.40 Kč

ČSN EN 12390-8 (731302) - 1.10.2009
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou. (Platnost do 31.12.2019).
108.90 Kč

ČSN EN 12504-1 (731303) - 1.10.2009
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku. (Platnost do 31.12.2019).
169.40 Kč

ČSN EN 1504-9 (732101) - 1.10.2009
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů.
306.90 Kč

ČSN 736175 (736175) - 1.10.2009
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek.
317.90 Kč

ČSN EN 1992-2:2007/Oprava1 (736208) - 1.10.2009
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady.
56.10 Kč

ČSN 736360-2 (736360) - 1.10.2009
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba.
317.90 Kč

ČSN EN 1463-1 (737018) - 1.10.2009
Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN 13422+A1 (737031) - 1.10.2009
Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21427-2 (757781) - 1.10.2009
Hodnocení genotoxicity měřením indukce mikrojader - Část 2: Metoda smíšené populace s použitím buněčné linie V79 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12545+A1 (798003) - 1.10.2009
Stroje na výrobu obuvi z přírodních a syntetických usní - Zkušební předpis pro hluk - Společné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 15618 (804210) - 1.10.2009
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9902-1:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-2:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-3:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-4:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-5:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-7:2002/A1 (810112) - 1.10.2009
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10821:2006/A1 (810703) - 1.10.2009
Průmyslové šicí stroje - Bezpečnostní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy.
169.40 Kč

ČSN EN 15267-1 (834790) - 1.10.2009
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy.
202.40 Kč

ČSN EN 15267-2 (834790) - 1.10.2009
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17510-1 (852104) - 1.10.2009
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 1: Přístroje pro dechovou terapii spánkové apnoe.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8359 (852720) - 1.10.2009
Koncentrátory kyslíku pro zdravotnické účely - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 31.7.2017).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9360-1 (852769) - 1.10.2009
Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 1: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití s minimálními dechovými objemy od 250 ml.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9360-2 (852769) - 1.10.2009
Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 2: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití u pacientů při tracheostomii s minimálními dechovými objemy od 250 ml.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21534 (852909) - 1.10.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Zvláštní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25539-1 (852928) - 1.10.2009
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - 1.10.2009
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 21535 (852950) - 1.10.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21536 (852951) - 1.10.2009
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15882 (855265) - 1.10.2009
Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Chemické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302544-1-V1.1.1 (874606) - 1.10.2009
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2500 MHz až 2690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.3.1 (875034) - 1.10.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302500-2-V1.2.1:2008/Oprava1 (875136) - 1.10.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultra technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém pásmu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.3.1 (878595) - 1.10.2009
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.4.1 (878595) - 1.10.2009
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.9.1 (879012) - 1.10.2009
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 13329+A1 (917878) - 1.10.2009
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 13613 (942840) - 1.10.2009
Kolečková sportovní zařízení - Skateboardy - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13843 (942841) - 1.10.2009
Kolečková sportovní zařízení - Inline brusle - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15711 (945072) - 1.10.2009
Smalty - Smaltované přírubové ocelové trubky a tvarovky - Požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)