Nové normy ČSN za duben 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN ISO 22300 (012301) - 1.4.2015
Ochrana společnosti - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10579 (013136) - 1.4.2015
Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - 1.4.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové etalony.
202.40 Kč

TNI ISO/TR 22849 (014605) - 1.4.2015
Konstrukční doporučení pro kuželová ozubená kola.
493.90 Kč

TNI ISO/TR 18792 (014635) - 1.4.2015
Mazání průmyslových ozubených pohonů.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9539:2010/A1 (052110) - 1.4.2015
Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14113 (054247) - 1.4.2015
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 23550 (075871) - 1.4.2015
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Obecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 16509 (078547) - 1.4.2015
Lahve na přepravu plynů - Malé ocelové lahve na jedno použití, o objemu nejvýše 120 ml, k přepravě stlačených nebo zkapalněných plynů (kompaktní lahve) - Návrh, konstrukce, plnění a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13126-5+A1 (166111) - 1.4.2015
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61158-2-ed.5 (184020) - 1.4.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
2758.80 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - 1.4.2015
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11978 (195216) - 1.4.2015
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14730 (195227) - 1.4.2015
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Zkouška účinnosti antimikrobiální konzervace a návod pro stanovení doby použitelnosti po otevření (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-6 (195300) - 1.4.2015
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 415-1 (267600) - 1.4.2015
Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení.
515.90 Kč

ČSN ISO 668 (269341) - 1.4.2015
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6165 (277400) - 1.4.2015
Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN ISO 7133 (277430) - 1.4.2015
Stroje pro zemní práce - Skrejpry - Terminologie a obchodní specifikace.
306.90 Kč

ČSN ISO 7134 (277440) - 1.4.2015
Stroje pro zemní práce - Grejdry - Terminologie a obchodní specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 16500 (278402) - 1.4.2015
Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Vertikální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 16486 (278403) - 1.4.2015
Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 16507 (281514) - 1.4.2015
Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty.
202.40 Kč

ČSN EN 16601-10-01 (310501) - 1.4.2015
Management kosmického projektu - Část 10-01: Organizace a přezkoumání (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16601-40 (310501) - 1.4.2015
Management kosmického projektu - Část 40: Management konfigurace a informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16601-60 (310501) - 1.4.2015
Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16601-80 (310501) - 1.4.2015
Management kosmického projektu - Část 80: Management rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16603-10-03 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16603-10-06 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Část 10-06: Specifikace technických požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16603-10-11 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Ergonomie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16603-20-08 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltaické sestavy a součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 16603-32 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Všeobecné konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16603-32-01 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Řízení lomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-32-02 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Konstrukční návrh a ověřování konstrukčních částí pod tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-32-03 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Konstrukční modely konečných prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16603-32-10 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16603-32-11 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Hodnocení modálních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-34 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Část 34: Řízení prostředí a podpora života (ECLS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16603-40 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Část 40: Software (Norma k přímému použití jako ČSN).
1174.20 Kč

ČSN ISO 3730 (322768) - 1.4.2015
Stavba lodí a lodní konstrukce - Úvazné navijáky.
202.40 Kč

ČSN ISO 3828 (322769) - 1.4.2015
Stavba lodí a lodní konstrukce - Palubní zařízení - Slovník a značky.
306.90 Kč

TNI CLC/TR 50480 (332010) - 1.4.2015
Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů.
317.90 Kč

TNI POKYN IEC 110 (332151) - 1.4.2015
Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 60079-1-ed.3 (332320) - 1.4.2015
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d".
539.00 Kč

ČSN EN 55016-1-1-ed.3:2010/A2 (334210) - 1.4.2015
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50130-4-ed.2:2012/A1 (334590) - 1.4.2015
Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci.
56.10 Kč

ČSN EN 60870-6-503-ed.3 (334660) - 1.4.2015
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2.
859.10 Kč

ČSN EN 60870-6-702-ed.2 (334660) - 1.4.2015
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech.
394.90 Kč

ČSN EN 60870-6-802-ed.3 (334660) - 1.4.2015
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2.
539.00 Kč

ČSN EN 62325-451-3 (335000) - 1.4.2015
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh.
1094.50 Kč

ČSN EN 62021-3 (346707) - 1.4.2015
Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 3: Zkušební metody pro neminerální izolační oleje.
306.90 Kč

ČSN EN 60034-2-1-ed.2 (350000) - 1.4.2015
Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla).
539.00 Kč

ČSN EN 50550:2011/A1 (354195) - 1.4.2015
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP).
56.10 Kč

ČSN EN 60269-1-ed.3:2008/A2 (354701) - 1.4.2015
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 61839:2003/Z1 (356660) - 1.4.2015
Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí.
56.10 Kč

ČSN EN 62047-20 (358775) - 1.4.2015
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 20: Gyroskopy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 62047-21 (358775) - 1.4.2015
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých materiálů MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62047-22 (358775) - 1.4.2015
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 22: Elektromechanická metoda zkoušky tahem pro vodivé tenké vrstvy na pružných substrátech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-42 (358799) - 1.4.2015
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 42: Teplota a vlhkost skladování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z41 (360340) - 1.4.2015
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
394.90 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2 (360600) - 1.4.2015
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-101:2003/A2 (361045) - 1.4.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.3:2009/A11/Oprava1 (361045) - 1.4.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-56-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.4.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 62826 (361060) - 1.4.2015
Spotřebiče pro čištění povrchu - Stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj, pro komerční použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 18.11.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 62798 (361104) - 1.4.2015
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervené zářiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62841-2-4 (361510) - 1.4.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na ruční rovinné brusky a leštičky jiné než talířové.
202.40 Kč

ČSN EN 62841-2-5 (361510) - 1.4.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na ruční kotoučové pily.
394.90 Kč

ČSN EN 62841-3-1 (361510) - 1.4.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily.
493.90 Kč

ČSN EN 62841-3-6 (361510) - 1.4.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem.
202.40 Kč

ČSN EN 61331-1-ed.2 (364731) - 1.4.2015
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61331-2-ed.2 (364731) - 1.4.2015
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61331-3-ed.2 (364731) - 1.4.2015
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62379-5-1 (367009) - 1.4.2015
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-1: Přenos sítěmi - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60825-1-ed.3 (367750) - 1.4.2015
Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky.
698.50 Kč

ČSN EN 61162-3:2009/A2 (367823) - 1.4.2015
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61883-6-ed.3 (368555) - 1.4.2015
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61534-21-ed.2 (371500) - 1.4.2015
Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž.
202.40 Kč

ČSN EN 61534-22-ed.2 (371500) - 1.4.2015
Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou.
306.90 Kč

ČSN EN 12186 (386417) - 1.4.2015
Zařízení pro zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 1866-2 (389161) - 1.4.2015
Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - 1.4.2015
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6506-1 (420359) - 1.4.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - 1.4.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6506-3 (420359) - 1.4.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6506-4 (420359) - 1.4.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti.
202.40 Kč

ČSN ISO 28279 (420457) - 1.4.2015
Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie.
169.40 Kč

ČSN EN 10211 (420522) - 1.4.2015
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení titanu v oceli a železe - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 13947 (420801) - 1.4.2015
Kovové prášky - Zkušební metoda stanovení nekovových vměstků v kovových prášcích pomocí vzorku vykovaného z prášku.
169.40 Kč

ČSN ISO 18549-1 (420802) - 1.4.2015
Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 1: Stanovení zdánlivé hustoty za zvýšených teplot.
169.40 Kč

ČSN ISO 18549-2 (420802) - 1.4.2015
Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 2: Stanovení průtokové rychlosti za zvýšených teplot.
169.40 Kč

ČSN ISO 28080 (420848) - 1.4.2015
Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů.
202.40 Kč

ČSN ISO 11873 (420849) - 1.4.2015
Tvrdokovy - Stanovení obsahů síry a uhlíku v kobaltových kovových prášcích - Infračervená detekční metoda.
108.90 Kč

ČSN ISO 11877 (420849) - 1.4.2015
Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích - Fotometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN ISO 17352 (420849) - 1.4.2015
Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích atomovou absorpcí v grafitové kyvetě.
108.90 Kč

ČSN ISO 14317 (420852) - 1.4.2015
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku.
108.90 Kč

ČSN ISO 14168 (420889) - 1.4.2015
Kovové prášky s výjimkou tvrdokovů - Metoda zkoušení infiltračních prášků na bázi mědi.
169.40 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927) - 1.4.2015
Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí.
539.00 Kč

ČSN EN 10088-2 (420927) - 1.4.2015
Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití.
493.90 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927) - 1.4.2015
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití.
515.90 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043) - 1.4.2015
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí.
394.90 Kč

ČSN EN 1559-2 (421261) - 1.4.2015
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky.
306.90 Kč

ČSN ISO 15967 (441561) - 1.4.2015
Přímo redukované železo - Stanovení indexů nárazu a otěru u železa briketovaného za horka (HBI).
169.40 Kč

ČSN ISO 3087 (441570) - 1.4.2015
Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce.
306.90 Kč

ČSN ISO 12934 (470032) - 1.4.2015
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Základní typy - Slovník.
202.40 Kč

ČSN ISO 6814 (476000) - 1.4.2015
Lesnické stroje - Mobilní a samojízdné stroje - Termíny, definice a třídění.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2758 (500343) - 1.4.2015
Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037) - 1.4.2015
Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů.
317.90 Kč

ČSN EN 13805 (560067) - 1.4.2015
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Tlakový rozklad.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3961 (588761) - 1.4.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - 1.4.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12966-3 (588767) - 1.4.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH).
108.90 Kč

ČSN ISO 17484-1 (646442) - 1.4.2015
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 13254 (646454) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 13255 (646455) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 13956 (646456) - 1.4.2015
Plastové trubky a tvarovky - Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů - Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 13257 (646457) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 14828+Amd.1 (646458) - 1.4.2015
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé specifické kruhové tuhosti za vlhka relaxační metodou a výpočet relaxačního faktoru za vlhka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 13259 (646459) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 17454 (646460) - 1.4.2015
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Zkouška soudržnosti různých vrstev tahovým přípravkem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 17456 (646461) - 1.4.2015
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 18373-1 (646462) - 1.4.2015
Trubky z neměkčeného PVC - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Měření teploty zpracování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 13263 (646463) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 13264 (646464) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10370 (656090) - 1.4.2015
Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Mikrometoda.
202.40 Kč

ČSN EN 16576 (656177) - 1.4.2015
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v motorové naftě - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17892-1 (721007) - 1.4.2015
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17892-2 (721007) - 1.4.2015
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 480-1 (722325) - 1.4.2015
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10545-1 (725110) - 1.4.2015
Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku.
169.40 Kč

ČSN EN 16309+A1 (730903) - 1.4.2015
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu.
539.00 Kč

ČSN EN 15497 (731714) - 1.4.2015
Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 1463-1:2009/Z1 (737018) - 1.4.2015
Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky.
26.40 Kč

ČSN 737018 (737018) - 1.4.2015
Vodorovné dopravní značení - Modré dopravní knoflíky.
202.40 Kč

ČSN 754210 (754210) - 1.4.2015
Hydromeliorace - Odvodňovací kanály.
317.90 Kč

ČSN EN 15074 (755644) - 1.4.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9308-1 (757836) - 1.4.2015
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry.
202.40 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 76 (763504) - 1.4.2015
Tvorba norem pro služby - Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů.
317.90 Kč

ČSN EN 16565 (770432) - 1.4.2015
Obaly - Flexibilní tuby - Zkušební metoda pro stanovení orientace odklápěcího uzávěru.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17351 (774003) - 1.4.2015
Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky.
202.40 Kč

ČSN EN 16424 (838013) - 1.4.2015
Charakterizace odpadů - Screeningové metody pro elementární analýzy přenosnými XRF přístroji.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8836 (855830) - 1.4.2015
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2023).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-1-V2.2.1 (872001) - 1.4.2015
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303135-V1.1.1 (875168) - 1.4.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303098-1-V1.2.1 (875169) - 1.4.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302895-V1.1.1 (875170) - 1.4.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Lokální dynamická mapa (LDM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303204-1-V1.1.1 (875171) - 1.4.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303203-1-V1.1.1 (875172) - 1.4.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515) - 1.4.2015
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě.
169.40 Kč

ČSN EN 1271 (940517) - 1.4.2015
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro volejbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13451-5 (940915) - 1.4.2015
Vybavení plaveckých bazénů - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vyznačení drah a dělicí dráhy.
169.40 Kč

ČSN EN 16455 (961519) - 1.4.2015
Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním kameni a v příbuzných historických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19101-1 (979820) - 1.4.2015
Geografická informace - Referenční model - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)