Nové normy ČSN za duben 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN ISO 22300 (012301) - 1.4.2015
Ochrana společnosti - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10579 (013136) - 1.4.2015
Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - 1.4.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové etalony.
223.00 Kč

TNI ISO/TR 22849 (014605) - 1.4.2015
Konstrukční doporučení pro kuželová ozubená kola.
543.00 Kč

TNI ISO/TR 18792 (014635) - 1.4.2015
Mazání průmyslových ozubených pohonů.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9539:2010/A1 (052110) - 1.4.2015
Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14113 (054247) - 1.4.2015
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 23550 (075871) - 1.4.2015
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 16509 (078547) - 1.4.2015
Lahve na přepravu plynů - Malé ocelové lahve na jedno použití, o objemu nejvýše 120 ml, k přepravě stlačených nebo zkapalněných plynů (kompaktní lahve) - Návrh, konstrukce, plnění a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13126-5+A1 (166111) - 1.4.2015
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61158-2-ed.5 (184020) - 1.4.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.4.2026).
2758.80 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - 1.4.2015
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11978 (195216) - 1.4.2015
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14730 (195227) - 1.4.2015
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Zkouška účinnosti antimikrobiální konzervace a návod pro stanovení doby použitelnosti po otevření (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-6 (195300) - 1.4.2015
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 415-1 (267600) - 1.4.2015
Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení.
567.00 Kč

ČSN ISO 668 (269341) - 1.4.2015
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6165 (277400) - 1.4.2015
Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN ISO 7133 (277430) - 1.4.2015
Stroje pro zemní práce - Skrejpry - Terminologie a obchodní specifikace.
338.00 Kč

ČSN ISO 7134 (277440) - 1.4.2015
Stroje pro zemní práce - Grejdry - Terminologie a obchodní specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 16500 (278402) - 1.4.2015
Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Vertikální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 16486 (278403) - 1.4.2015
Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 16507 (281514) - 1.4.2015
Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty.
223.00 Kč

ČSN EN 16601-10-01 (310501) - 1.4.2015
Management kosmického projektu - Část 10-01: Organizace a přezkoumání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16601-40 (310501) - 1.4.2015
Management kosmického projektu - Část 40: Management konfigurace a informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16601-60 (310501) - 1.4.2015
Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16601-80 (310501) - 1.4.2015
Management kosmického projektu - Část 80: Management rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16603-10-03 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16603-10-06 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Část 10-06: Specifikace technických požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16603-10-11 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Ergonomie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16603-20-08 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltaické sestavy a součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 16603-32 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Všeobecné konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16603-32-01 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Řízení lomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-32-02 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Konstrukční návrh a ověřování konstrukčních částí pod tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-32-03 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Konstrukční modely konečných prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16603-32-10 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16603-32-11 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Hodnocení modálních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-34 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Část 34: Řízení prostředí a podpora života (ECLS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16603-40 (310540) - 1.4.2015
Kosmické inženýrství - Část 40: Software (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN ISO 3730 (322768) - 1.4.2015
Stavba lodí a lodní konstrukce - Úvazné navijáky.
223.00 Kč

ČSN ISO 3828 (322769) - 1.4.2015
Stavba lodí a lodní konstrukce - Palubní zařízení - Slovník a značky.
338.00 Kč

TNI CLC/TR 50480 (332010) - 1.4.2015
Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů.
350.00 Kč

TNI POKYN IEC 110 (332151) - 1.4.2015
Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 60079-1-ed.3 (332320) - 1.4.2015
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d".
593.00 Kč

ČSN EN 50130-4-ed.2:2012/A1 (334590) - 1.4.2015
Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci.
62.00 Kč

ČSN EN 60870-6-503-ed.3 (334660) - 1.4.2015
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2.
945.00 Kč

ČSN EN 60870-6-702-ed.2 (334660) - 1.4.2015
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech.
434.00 Kč

ČSN EN 60870-6-802-ed.3 (334660) - 1.4.2015
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2.
593.00 Kč

ČSN EN 62325-451-3 (335000) - 1.4.2015
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh.
1204.00 Kč

ČSN EN 62021-3 (346707) - 1.4.2015
Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 3: Zkušební metody pro neminerální izolační oleje.
338.00 Kč

ČSN EN 60034-2-1-ed.2 (350000) - 1.4.2015
Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla).
593.00 Kč

ČSN EN 50550:2011/A1 (354195) - 1.4.2015
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP).
62.00 Kč

ČSN EN 60269-1-ed.3:2008/A2 (354701) - 1.4.2015
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 61839:2003/Z1 (356660) - 1.4.2015
Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí.
62.00 Kč

ČSN EN 62047-20 (358775) - 1.4.2015
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 20: Gyroskopy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 62047-21 (358775) - 1.4.2015
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých materiálů MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62047-22 (358775) - 1.4.2015
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 22: Elektromechanická metoda zkoušky tahem pro vodivé tenké vrstvy na pružných substrátech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-42 (358799) - 1.4.2015
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 42: Teplota a vlhkost skladování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z41 (360340) - 1.4.2015
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2 (360600) - 1.4.2015
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-101:2003/A2 (361045) - 1.4.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.3:2009/A11/Oprava1 (361045) - 1.4.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry.
29.00 Kč

ČSN EN 62826 (361060) - 1.4.2015
Spotřebiče pro čištění povrchu - Stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj, pro komerční použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 18.11.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 62798 (361104) - 1.4.2015
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervené zářiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62841-2-4 (361510) - 1.4.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na ruční rovinné brusky a leštičky jiné než talířové.
223.00 Kč

ČSN EN 62841-2-5 (361510) - 1.4.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na ruční kotoučové pily.
434.00 Kč

ČSN EN 62841-3-1 (361510) - 1.4.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily.
543.00 Kč

ČSN EN 62841-3-6 (361510) - 1.4.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem.
223.00 Kč

ČSN EN 61331-1-ed.2 (364731) - 1.4.2015
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61331-2-ed.2 (364731) - 1.4.2015
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61331-3-ed.2 (364731) - 1.4.2015
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62379-5-1 (367009) - 1.4.2015
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-1: Přenos sítěmi - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60825-1-ed.3 (367750) - 1.4.2015
Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky.
768.00 Kč

ČSN EN 61162-3:2009/A2 (367823) - 1.4.2015
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61883-6-ed.3 (368555) - 1.4.2015
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61534-21-ed.2 (371500) - 1.4.2015
Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž.
223.00 Kč

ČSN EN 61534-22-ed.2 (371500) - 1.4.2015
Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou.
338.00 Kč

ČSN EN 12186 (386417) - 1.4.2015
Zařízení pro zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 1866-2 (389161) - 1.4.2015
Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - 1.4.2015
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6506-1 (420359) - 1.4.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - 1.4.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6506-3 (420359) - 1.4.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6506-4 (420359) - 1.4.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti.
223.00 Kč

ČSN ISO 28279 (420457) - 1.4.2015
Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie.
186.00 Kč

ČSN EN 10211 (420522) - 1.4.2015
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení titanu v oceli a železe - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 13947 (420801) - 1.4.2015
Kovové prášky - Zkušební metoda stanovení nekovových vměstků v kovových prášcích pomocí vzorku vykovaného z prášku.
186.00 Kč

ČSN ISO 18549-1 (420802) - 1.4.2015
Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 1: Stanovení zdánlivé hustoty za zvýšených teplot.
186.00 Kč

ČSN ISO 18549-2 (420802) - 1.4.2015
Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 2: Stanovení průtokové rychlosti za zvýšených teplot.
186.00 Kč

ČSN ISO 28080 (420848) - 1.4.2015
Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů.
223.00 Kč

ČSN ISO 11873 (420849) - 1.4.2015
Tvrdokovy - Stanovení obsahů síry a uhlíku v kobaltových kovových prášcích - Infračervená detekční metoda.
120.00 Kč

ČSN ISO 11877 (420849) - 1.4.2015
Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích - Fotometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN ISO 17352 (420849) - 1.4.2015
Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích atomovou absorpcí v grafitové kyvetě.
120.00 Kč

ČSN ISO 14317 (420852) - 1.4.2015
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku.
120.00 Kč

ČSN ISO 14168 (420889) - 1.4.2015
Kovové prášky s výjimkou tvrdokovů - Metoda zkoušení infiltračních prášků na bázi mědi.
186.00 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927) - 1.4.2015
Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí.
593.00 Kč

ČSN EN 10088-2 (420927) - 1.4.2015
Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití.
543.00 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927) - 1.4.2015
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití.
567.00 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043) - 1.4.2015
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí.
434.00 Kč

ČSN EN 1559-2 (421261) - 1.4.2015
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky.
338.00 Kč

ČSN ISO 15967 (441561) - 1.4.2015
Přímo redukované železo - Stanovení indexů nárazu a otěru u železa briketovaného za horka (HBI).
186.00 Kč

ČSN ISO 3087 (441570) - 1.4.2015
Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce.
338.00 Kč

ČSN ISO 12934 (470032) - 1.4.2015
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Základní typy - Slovník.
223.00 Kč

ČSN ISO 6814 (476000) - 1.4.2015
Lesnické stroje - Mobilní a samojízdné stroje - Termíny, definice a třídění.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2758 (500343) - 1.4.2015
Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037) - 1.4.2015
Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů.
350.00 Kč

ČSN EN 13805 (560067) - 1.4.2015
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Tlakový rozklad.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3961 (588761) - 1.4.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - 1.4.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12966-3 (588767) - 1.4.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH).
120.00 Kč

ČSN ISO 17484-1 (646442) - 1.4.2015
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 13254 (646454) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 13255 (646455) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 13956 (646456) - 1.4.2015
Plastové trubky a tvarovky - Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů - Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 13257 (646457) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 14828+Amd.1 (646458) - 1.4.2015
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé specifické kruhové tuhosti za vlhka relaxační metodou a výpočet relaxačního faktoru za vlhka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 13259 (646459) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 17454 (646460) - 1.4.2015
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Zkouška soudržnosti různých vrstev tahovým přípravkem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 17456 (646461) - 1.4.2015
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 18373-1 (646462) - 1.4.2015
Trubky z neměkčeného PVC - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Měření teploty zpracování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 13263 (646463) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 13264 (646464) - 1.4.2015
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10370 (656090) - 1.4.2015
Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Mikrometoda.
223.00 Kč

ČSN EN 16576 (656177) - 1.4.2015
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v motorové naftě - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-1 (721007) - 1.4.2015
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-2 (721007) - 1.4.2015
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 480-1 (722325) - 1.4.2015
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-1 (725110) - 1.4.2015
Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku.
186.00 Kč

ČSN EN 16309+A1 (730903) - 1.4.2015
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu.
593.00 Kč

ČSN EN 15497 (731714) - 1.4.2015
Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky.
543.00 Kč

ČSN 737018 (737018) - 1.4.2015
Vodorovné dopravní značení - Modré dopravní knoflíky.
223.00 Kč

ČSN 754210 (754210) - 1.4.2015
Hydromeliorace - Odvodňovací kanály.
350.00 Kč

ČSN EN 15074 (755644) - 1.4.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9308-1 (757836) - 1.4.2015
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry.
223.00 Kč

ČSN EN 16565 (770432) - 1.4.2015
Obaly - Flexibilní tuby - Zkušební metoda pro stanovení orientace odklápěcího uzávěru.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17351 (774003) - 1.4.2015
Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky.
223.00 Kč

ČSN EN 16424 (838013) - 1.4.2015
Charakterizace odpadů - Screeningové metody pro elementární analýzy přenosnými XRF přístroji.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8836 (855830) - 1.4.2015
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2023).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-1-V2.2.1 (872001) - 1.4.2015
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303135-V1.1.1 (875168) - 1.4.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303098-1-V1.2.1 (875169) - 1.4.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302895-V1.1.1 (875170) - 1.4.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Lokální dynamická mapa (LDM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303204-1-V1.1.1 (875171) - 1.4.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303203-1-V1.1.1 (875172) - 1.4.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515) - 1.4.2015
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě.
186.00 Kč

ČSN EN 1271 (940517) - 1.4.2015
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro volejbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13451-5 (940915) - 1.4.2015
Vybavení plaveckých bazénů - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vyznačení drah a dělicí dráhy.
186.00 Kč

ČSN EN 16455 (961519) - 1.4.2015
Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním kameni a v příbuzných historických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19101-1 (979820) - 1.4.2015
Geografická informace - Referenční model - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.