Nové normy ČSN za září 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2014 v 09:00


ČSN EN 62198 (010694) - 1.9.2014
Management rizik v projektech - Směrnice pro použití.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931) - 1.9.2014
Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice.
543.00 Kč

ČSN ISO 18436-4 (011445) - 1.9.2014
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 4: Provozní analýza maziv.
223.00 Kč

ČSN ISO 18436-6 (011445) - 1.9.2014
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise.
223.00 Kč

ČSN 013410 (013410) - 1.9.2014
Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy.
186.00 Kč

ČSN ISO 9083 (014690) - 1.9.2014
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Aplikace na lodní ozubená kola.
593.00 Kč

ČSN EN 16392-2 (015063) - 1.9.2014
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení phased array - Část 2: Sondy.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16841 (024304) - 1.9.2014
Ocelová drátěná lana - Upínací oka pro lanové instalace - Typy a minimální požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13906-3 (026001) - 1.9.2014
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 3: Zkrutné pružiny.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332) - 1.9.2014
Požadavky na kvalitu svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Vyšší požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14554-2 (050332) - 1.9.2014
Požadavky na kvalitu svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60974-3-ed.3 (052205) - 1.9.2014
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku. (Platnost do 8.11.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 12814-3 (056820) - 1.9.2014
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Kríp při dlouhodobém namáhání v tahu.
338.00 Kč

ČSN EN 13278 (061402) - 1.9.2014
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou.
768.00 Kč

ČSN EN 1643-ed.2 (061830) - 1.9.2014
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů. (Platnost do 30.11.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 203-1 (061901) - 1.9.2014
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost.
593.00 Kč

ČSN EN 14129 (078634) - 1.9.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10121-1 (125004) - 1.9.2014
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13141-8 (127131) - 1.9.2014
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13482 (186505) - 1.9.2014
Roboty a robotická zařízení - Bezpečnostní požadavky pro roboty určené k osobní péči (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 13041-3 (200308) - 1.9.2014
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 3: Geometrické zkoušky pro stroje s obrácenými svislými pracovními vřeteny.
434.00 Kč

ČSN ISO 13041-6 (200308) - 1.9.2014
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 6: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-8 (252011) - 1.9.2014
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5436-2 (252305) - 1.9.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 2: Softwarové měřicí etalony.
338.00 Kč

ČSN EN 60751 (258340) - 1.9.2014
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory. (Platnost do 3.3.2025).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18365 (259386) - 1.9.2014
Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic.
223.00 Kč

ČSN EN 45545-3:2013/Oprava1 (280160) - 1.9.2014
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran.
29.00 Kč

ČSN EN 16404 (280322) - 1.9.2014
Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel.
434.00 Kč

ČSN EN 16019 (283800) - 1.9.2014
Železniční aplikace - Automatické spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní a zkušební metoda.
338.00 Kč

ČSN EN 12312-1 (319321) - 1.9.2014
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující.
338.00 Kč

ČSN EN 12312-2 (319321) - 1.9.2014
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla.
338.00 Kč

ČSN EN 12312-4 (319321) - 1.9.2014
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující.
338.00 Kč

ČSN IEC 60050-131:2005/A2 (330050) - 1.9.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.
434.00 Kč

ČSN EN 50438-ed.2 (330127) - 1.9.2014
Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí. (Platnost do 1.2.2022).
567.00 Kč

ČSN EN 50553:2013/Oprava1 (330620) - 1.9.2014
Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel.
29.00 Kč

ČSN EN 60079-14-ed.4 (332320) - 1.9.2014
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.
945.00 Kč

ČSN EN 60079-31-ed.2 (332320) - 1.9.2014
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t".
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - 1.9.2014
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav.
223.00 Kč

ČSN EN 50561-1 (334293) - 1.9.2014
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-11:2013/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení.
62.00 Kč

ČSN EN 50131-2-3:2009/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory.
62.00 Kč

ČSN EN 50131-2-6:2009/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty).
62.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1:2013/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické).
62.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2:2013/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní).
62.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3:2013/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní).
62.00 Kč

ČSN EN 50518-1-ed.2 (334599) - 1.9.2014
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky. (Platnost do 6.2.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 50518-2-ed.2 (334599) - 1.9.2014
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky. (Platnost do 6.2.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50518-3-ed.2 (334599) - 1.9.2014
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Postupy a požadavky na provoz. (Platnost do 6.2.2022).
186.00 Kč

ČSN EN 61968-9-ed.2 (334900) - 1.9.2014
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení měřičů.
2337.00 Kč

ČSN 342300-ed.2 (342300) - 1.9.2014
Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací.
186.00 Kč

ČSN 347411 (347411) - 1.9.2014
Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení.
186.00 Kč

ČSN EN 60507 (348031) - 1.9.2014
Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění.
350.00 Kč

ČSN EN 61869-4 (351350) - 1.9.2014
Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60947-6-1-ed.2:2006/A1 (354101) - 1.9.2014
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 62586-1 (356240) - 1.9.2014
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.11.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 62586-2 (356240) - 1.9.2014
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.8.2020).
945.00 Kč

ČSN EN 60358-3 (358222) - 1.9.2014
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 3: Střídavé a stejnosměrné vazební kondenzátory pro aplikace harmonických filtrů.
223.00 Kč

ČSN EN 62761 (358498) - 1.9.2014
Instrukce pro metodu měření nelineárních vlastností součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve VF kmitočtovém pásmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50563:2012/A1 (361060) - 1.9.2014
Externí AC - DC a AC - AC napájecí zdroje - Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu.
62.00 Kč

ČSN EN 62555 (364894) - 1.9.2014
Ultrazvuk - Měření výkonu - Měniče a systémy pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61937-6-ed.2:2007/A1 (367552) - 1.9.2014
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61786-1 (367926) - 1.9.2014
Měření stejnosměrných magnetických polí a střídavých magnetických a elektrických polí od 1 Hz do 100 kHz s ohledem na vystavení osob - Část 1: Požadavky na měřicí přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074) - 1.9.2014
Informační technologie - Management služeb - Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1.
434.00 Kč

ČSN EN 62321-2 (369080) - 1.9.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku. (Platnost do 4.10.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 62321-3-1 (369080) - 1.9.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie.
434.00 Kč

ČSN EN 62321-3-2 (369080) - 1.9.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku.
350.00 Kč

ČSN EN 62321-4 (369080) - 1.9.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS.
338.00 Kč

ČSN EN 62321-5 (369080) - 1.9.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27001 (369797) - 1.9.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27002 (369798) - 1.9.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15112 (386102) - 1.9.2014
Zemní plyn - Stanovení množství energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15970 (386113) - 1.9.2014
Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15971 (386114) - 1.9.2014
Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 389427:2003/Z1 (389427) - 1.9.2014
Požární armatury - Spojky.
29.00 Kč

ČSN EN 1947 (389502) - 1.9.2014
Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 27627 (450028) - 1.9.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Kalibrování závitu vrtné trubky z hliníkové slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13691 (451411) - 1.9.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely.
768.00 Kč

ČSN 482117 (482117) - 1.9.2014
Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování.
223.00 Kč

ČSN EN 16485 (490023) - 1.9.2014
Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14453 (500203) - 1.9.2014
Vlákniny - Stanovení látek rozpustných v acetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-3 (500371) - 1.9.2014
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 3: Stanovení tloušťky, objemové tloušťky a zdánlivé objemové hustoty a objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16418 (500430) - 1.9.2014
Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodních extraktů pomocí celkové metabolické hepatomové buněčné linie (HepG2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8331 (635454) - 1.9.2014
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16472 (640155) - 1.9.2014
Plasty - Metoda pro zrychlenou fotodegradaci použitím střednětlakých rtuťových lamp (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1329-1 (643180) - 1.9.2014
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1452-7 (643185) - 1.9.2014
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 7: Návod pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN EN 1601 (656111) - 1.9.2014
Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií (O-FID).
223.00 Kč

ČSN EN 14078 (656138) - 1.9.2014
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 28510-1 (668536) - 1.9.2014
Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12878 (671301) - 1.9.2014
Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16927 (673062) - 1.9.2014
Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů.
186.00 Kč

ČSN EN 31+A1 (724842) - 1.9.2014
Umyvadla - Připojovací rozměry.
223.00 Kč

ČSN EN 35 (724846) - 1.9.2014
Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody - Připojovací rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 13707 (727601) - 1.9.2014
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.
434.00 Kč

ČSN EN 13859-1 (727621) - 1.9.2014
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - 1.9.2014
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 16496 (728011) - 1.9.2014
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování.
350.00 Kč

ČSN EN 16309 (730903) - 1.9.2014
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1351:1998/Oprava1 (731352) - 1.9.2014
Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu.
29.00 Kč

ČSN EN 12697-7 (736160) - 1.9.2014
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 737013 (737013) - 1.9.2014
Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.9.2014
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
6110.40 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - 1.9.2014
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
3351.60 Kč

ČSN EN 14908-1 (738525) - 1.9.2014
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
2382.60 Kč

ČSN EN 14908-2 (738525) - 1.9.2014
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14908-3 (738525) - 1.9.2014
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14908-4 (738525) - 1.9.2014
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13964-ed.2 (744521) - 1.9.2014
Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 16323 (750162) - 1.9.2014
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1197 (755823) - 1.9.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého.
223.00 Kč

ČSN EN 15041 (755888) - 1.9.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany.
223.00 Kč

ČSN EN 15039 (755894) - 1.9.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli.
338.00 Kč

ČSN EN 15040 (755895) - 1.9.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli.
338.00 Kč

ČSN 757613 (757613) - 1.9.2014
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta.
120.00 Kč

ČSN EN 13946 (757707) - 1.9.2014
Kvalita vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek a jezer.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24801-1 (761301) - 1.9.2014
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň - Potápěč s doprovodem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24801-2 (761301) - 1.9.2014
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24801-3 (761301) - 1.9.2014
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 3: 3. kvalifikační stupeň - Vedoucí potápěč (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24802-1 (761302) - 1.9.2014
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24802-2 (761302) - 1.9.2014
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16315 (800720) - 1.9.2014
Textilie - Hedvábné tkaniny pro dámské oblečení, hedvábné šátky, šály a kravaty - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13934-2 (800812) - 1.9.2014
Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab.
223.00 Kč

ČSN EN 13249-ed.2 (806149) - 1.9.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek). (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13250-ed.2 (806150) - 1.9.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13256-ed.2 (806156) - 1.9.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb. (Platnost do 30.11.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 13257-ed.2 (806157) - 1.9.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16645 (835636) - 1.9.2014
Kvalita ovzduší - Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18772 (836232) - 1.9.2014
Kvalita půdy - Návod pro vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10693 (836375) - 1.9.2014
Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhličitanů - Odměrná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11267 (836451) - 1.9.2014
Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11276 (836631) - 1.9.2014
Kvalita půdy - Stanovení tlaku půdní vody - Tenziometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21536:2009/A1 (852951) - 1.9.2014
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů.
120.00 Kč

ČSN EN 14683 (855812) - 1.9.2014
Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-1-V2.2.1 (872001) - 1.9.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-2-V2.2.1 (872001) - 1.9.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.4.1 (872001) - 1.9.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-4-V2.2.1 (872001) - 1.9.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-2-V1.2.2 (875157) - 1.9.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-3-V1.2.2 (875157) - 1.9.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V2.2.1 (878595) - 1.9.2014
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-3-V2.2.1 (878595) - 1.9.2014
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16120+A1 (943419) - 1.9.2014
Výrobky pro péči o dítě - Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15999-1 (961517) - 1.9.2014
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19115-1 (979834) - 1.9.2014
Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.