Nové normy ČSN za září 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2014 v 09:00


ČSN EN 62198 (010694) - 1.9.2014
Management rizik v projektech - Směrnice pro použití.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931) - 1.9.2014
Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice.
493.90 Kč

ČSN ISO 18436-4 (011445) - 1.9.2014
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 4: Provozní analýza maziv.
202.40 Kč

ČSN ISO 18436-6 (011445) - 1.9.2014
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise.
202.40 Kč

ČSN 013410 (013410) - 1.9.2014
Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy.
169.40 Kč

ČSN ISO 9083 (014690) - 1.9.2014
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Aplikace na lodní ozubená kola.
539.00 Kč

ČSN EN 16392-2 (015063) - 1.9.2014
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení phased array - Část 2: Sondy.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16841 (024304) - 1.9.2014
Ocelová drátěná lana - Upínací oka pro lanové instalace - Typy a minimální požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13906-3 (026001) - 1.9.2014
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 3: Zkrutné pružiny.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332) - 1.9.2014
Požadavky na kvalitu svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Vyšší požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14554-2 (050332) - 1.9.2014
Požadavky na kvalitu svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60974-3-ed.3 (052205) - 1.9.2014
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku. (Platnost do 8.11.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 12814-3 (056820) - 1.9.2014
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Kríp při dlouhodobém namáhání v tahu.
306.90 Kč

ČSN EN 13278 (061402) - 1.9.2014
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou.
698.50 Kč

ČSN EN 1643-ed.2 (061830) - 1.9.2014
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů.
394.90 Kč

ČSN EN 203-1 (061901) - 1.9.2014
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost.
539.00 Kč

ČSN EN 14129 (078634) - 1.9.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10121-1 (125004) - 1.9.2014
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13141-8 (127131) - 1.9.2014
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13482 (186505) - 1.9.2014
Roboty a robotická zařízení - Bezpečnostní požadavky pro roboty určené k osobní péči (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ISO 13041-3 (200308) - 1.9.2014
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 3: Geometrické zkoušky pro stroje s obrácenými svislými pracovními vřeteny.
394.90 Kč

ČSN ISO 13041-6 (200308) - 1.9.2014
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 6: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10360-8 (252011) - 1.9.2014
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5436-2 (252305) - 1.9.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 2: Softwarové měřicí etalony.
306.90 Kč

ČSN EN 60751 (258340) - 1.9.2014
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18365 (259386) - 1.9.2014
Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic.
202.40 Kč

ČSN EN 45545-3:2013/Oprava1 (280160) - 1.9.2014
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran.
26.40 Kč

ČSN EN 16404 (280322) - 1.9.2014
Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel.
394.90 Kč

ČSN EN 16019 (283800) - 1.9.2014
Železniční aplikace - Automatické spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní a zkušební metoda.
306.90 Kč

ČSN EN 12312-1 (319321) - 1.9.2014
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující.
306.90 Kč

ČSN EN 12312-2 (319321) - 1.9.2014
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla.
306.90 Kč

ČSN EN 12312-4 (319321) - 1.9.2014
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující.
306.90 Kč

ČSN IEC 60050-131:2005/A2 (330050) - 1.9.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.
394.90 Kč

ČSN EN 50438-ed.2 (330127) - 1.9.2014
Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí. (Platnost do 1.2.2022).
515.90 Kč

ČSN EN 50553:2013/Oprava1 (330620) - 1.9.2014
Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel.
26.40 Kč

ČSN EN 60079-14-ed.4 (332320) - 1.9.2014
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.
859.10 Kč

ČSN EN 60079-31-ed.2 (332320) - 1.9.2014
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t".
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - 1.9.2014
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav.
202.40 Kč

ČSN EN 50561-1 (334293) - 1.9.2014
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-11:2013/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení.
56.10 Kč

ČSN EN 50131-2-3:2009/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory.
56.10 Kč

ČSN EN 50131-2-4:2008/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory.
56.10 Kč

ČSN EN 50131-2-5:2009/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory.
56.10 Kč

ČSN EN 50131-2-6:2009/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty).
56.10 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1:2013/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické).
56.10 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2:2013/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní).
56.10 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3:2013/Z1 (334591) - 1.9.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní).
56.10 Kč

ČSN EN 50518-1-ed.2 (334599) - 1.9.2014
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky. (Platnost do 6.2.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 50518-2-ed.2 (334599) - 1.9.2014
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky. (Platnost do 6.2.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50518-3-ed.2 (334599) - 1.9.2014
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Postupy a požadavky na provoz. (Platnost do 6.2.2022).
169.40 Kč

ČSN EN 61968-9-ed.2 (334900) - 1.9.2014
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení měřičů.
2337.00 Kč

ČSN 342300-ed.2 (342300) - 1.9.2014
Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací.
169.40 Kč

ČSN 347411 (347411) - 1.9.2014
Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení.
169.40 Kč

ČSN EN 60507 (348031) - 1.9.2014
Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění.
317.90 Kč

ČSN EN 61869-4 (351350) - 1.9.2014
Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60947-6-1-ed.2:2006/A1 (354101) - 1.9.2014
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 62586-1 (356240) - 1.9.2014
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.11.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 62586-2 (356240) - 1.9.2014
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.8.2020).
859.10 Kč

ČSN IEC 358:1999/Z3 (358222) - 1.9.2014
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče.
26.40 Kč

ČSN EN 60358-3 (358222) - 1.9.2014
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 3: Střídavé a stejnosměrné vazební kondenzátory pro aplikace harmonických filtrů.
202.40 Kč

ČSN EN 62761 (358498) - 1.9.2014
Instrukce pro metodu měření nelineárních vlastností součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve VF kmitočtovém pásmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50563:2012/A1 (361060) - 1.9.2014
Externí AC - DC a AC - AC napájecí zdroje - Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu.
56.10 Kč

ČSN EN 62555 (364894) - 1.9.2014
Ultrazvuk - Měření výkonu - Měniče a systémy pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61937-6-ed.2:2007/A1 (367552) - 1.9.2014
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61786-1 (367926) - 1.9.2014
Měření stejnosměrných magnetických polí a střídavých magnetických a elektrických polí od 1 Hz do 100 kHz s ohledem na vystavení osob - Část 1: Požadavky na měřicí přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074) - 1.9.2014
Informační technologie - Management služeb - Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1.
394.90 Kč

ČSN EN 62321-2 (369080) - 1.9.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku.
493.90 Kč

ČSN EN 62321-3-1 (369080) - 1.9.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie.
394.90 Kč

ČSN EN 62321-3-2 (369080) - 1.9.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku.
317.90 Kč

ČSN EN 62321-4 (369080) - 1.9.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS.
306.90 Kč

ČSN EN 62321-5 (369080) - 1.9.2014
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27001 (369797) - 1.9.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27002 (369798) - 1.9.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15112 (386102) - 1.9.2014
Zemní plyn - Stanovení množství energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15970 (386113) - 1.9.2014
Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15971 (386114) - 1.9.2014
Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 389427:2003/Z1 (389427) - 1.9.2014
Požární armatury - Spojky.
26.40 Kč

ČSN EN 1947 (389502) - 1.9.2014
Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 27627 (450028) - 1.9.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Kalibrování závitu vrtné trubky z hliníkové slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13691 (451411) - 1.9.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely.
698.50 Kč

ČSN 482117 (482117) - 1.9.2014
Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování.
202.40 Kč

ČSN EN 16485 (490023) - 1.9.2014
Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14453 (500203) - 1.9.2014
Vlákniny - Stanovení látek rozpustných v acetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12625-3 (500371) - 1.9.2014
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 3: Stanovení tloušťky, objemové tloušťky a zdánlivé objemové hustoty a objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16418 (500430) - 1.9.2014
Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodních extraktů pomocí celkové metabolické hepatomové buněčné linie (HepG2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8331 (635454) - 1.9.2014
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16472 (640155) - 1.9.2014
Plasty - Metoda pro zrychlenou fotodegradaci použitím střednětlakých rtuťových lamp (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1329-1 (643180) - 1.9.2014
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1452-7 (643185) - 1.9.2014
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 7: Návod pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN EN 1601 (656111) - 1.9.2014
Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií (O-FID).
202.40 Kč

ČSN EN 14078 (656138) - 1.9.2014
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN 28510-1 (668536) - 1.9.2014
Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12878 (671301) - 1.9.2014
Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16927 (673062) - 1.9.2014
Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů.
169.40 Kč

ČSN EN 31+A1 (724842) - 1.9.2014
Umyvadla - Připojovací rozměry.
202.40 Kč

ČSN EN 35 (724846) - 1.9.2014
Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody - Připojovací rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 13707 (727601) - 1.9.2014
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.
394.90 Kč

ČSN EN 13859-1 (727621) - 1.9.2014
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - 1.9.2014
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 16496 (728011) - 1.9.2014
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování.
317.90 Kč

ČSN EN 16309 (730903) - 1.9.2014
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1351:1998/Oprava1 (731352) - 1.9.2014
Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu.
26.40 Kč

ČSN EN 12697-7 (736160) - 1.9.2014
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 737013 (737013) - 1.9.2014
Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.9.2014
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
6110.40 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - 1.9.2014
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
3351.60 Kč

ČSN EN 14908-1 (738525) - 1.9.2014
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
2382.60 Kč

ČSN EN 14908-2 (738525) - 1.9.2014
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14908-3 (738525) - 1.9.2014
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14908-4 (738525) - 1.9.2014
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13964-ed.2 (744521) - 1.9.2014
Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 16323 (750162) - 1.9.2014
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1197 (755823) - 1.9.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého.
202.40 Kč

ČSN EN 15041 (755888) - 1.9.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany.
202.40 Kč

ČSN EN 15039 (755894) - 1.9.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli.
306.90 Kč

ČSN EN 15040 (755895) - 1.9.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli.
306.90 Kč

ČSN 757613 (757613) - 1.9.2014
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta.
108.90 Kč

ČSN EN 13946 (757707) - 1.9.2014
Kvalita vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek a jezer.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24801-1 (761301) - 1.9.2014
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň - Potápěč s doprovodem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24801-2 (761301) - 1.9.2014
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24801-3 (761301) - 1.9.2014
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 3: 3. kvalifikační stupeň - Vedoucí potápěč (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24802-1 (761302) - 1.9.2014
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24802-2 (761302) - 1.9.2014
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16315 (800720) - 1.9.2014
Textilie - Hedvábné tkaniny pro dámské oblečení, hedvábné šátky, šály a kravaty - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13934-2 (800812) - 1.9.2014
Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab.
202.40 Kč

ČSN EN 13249-ed.2 (806149) - 1.9.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek). (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13250-ed.2 (806150) - 1.9.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13256-ed.2 (806156) - 1.9.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb. (Platnost do 30.11.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 13257-ed.2 (806157) - 1.9.2014
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16645 (835636) - 1.9.2014
Kvalita ovzduší - Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18772 (836232) - 1.9.2014
Kvalita půdy - Návod pro vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10693 (836375) - 1.9.2014
Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhličitanů - Odměrná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11267 (836451) - 1.9.2014
Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11276 (836631) - 1.9.2014
Kvalita půdy - Stanovení tlaku půdní vody - Tenziometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21536:2009/A1 (852951) - 1.9.2014
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů.
108.90 Kč

ČSN EN 14683 (855812) - 1.9.2014
Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-1-V2.2.1 (872001) - 1.9.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-2-V2.2.1 (872001) - 1.9.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.4.1 (872001) - 1.9.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-4-V2.2.1 (872001) - 1.9.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302885-2-V1.2.2 (875157) - 1.9.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302885-3-V1.2.2 (875157) - 1.9.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V2.2.1 (878595) - 1.9.2014
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 302217-3-V2.2.1 (878595) - 1.9.2014
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16120+A1 (943419) - 1.9.2014
Výrobky pro péči o dítě - Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15999-1 (961517) - 1.9.2014
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19115-1 (979834) - 1.9.2014
Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

Kategorie (nové normy)