Nové normy ČSN za listopad 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2009 v 09:00


ČSN EN 13460 (010662) - 1.11.2009
Údržba - Dokumentace pro údržbu.
306.90 Kč

ČSN ISO 15726 (038510) - 1.11.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2081 (038511) - 1.11.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli.
202.40 Kč

ČSN EN 1248+A1 (040055) - 1.11.2009
Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače.
394.90 Kč

ČSN EN 869+A1 (046510) - 1.11.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5182 (052678) - 1.11.2009
Odporové svařování - Materiály pro elektrody a pomocné vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - 1.11.2009
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - 1.11.2009
Svařovací materiály - Dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24373 (055325) - 1.11.2009
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17632 (055501) - 1.11.2009
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 777-1 (060216) - 1.11.2009
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D - Požadavky na bezpečnost.
698.50 Kč

ČSN EN 777-2 (060216) - 1.11.2009
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost.
698.50 Kč

ČSN EN 777-3 (060216) - 1.11.2009
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F - Požadavky na bezpečnost.
698.50 Kč

ČSN EN 777-4 (060216) - 1.11.2009
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H - Požadavky na bezpečnost.
698.50 Kč

ČSN EN 416-1 (060217) - 1.11.2009
Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva s hořákem s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 13769 (078500) - 1.11.2009
Lahve na plyny - Značení ražením.
306.90 Kč

ČSN EN 12162+A1 (110031) - 1.11.2009
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20361 (110040) - 1.11.2009
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3.
317.90 Kč

ČSN EN 15665 (127021) - 1.11.2009
Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov.
317.90 Kč

ČSN EN 378-2+A1 (140647) - 1.11.2009
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace.
515.90 Kč

ČSN EN 62419 (180414) - 1.11.2009
Technologie řízení - Pravidla pro označování měřicích přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11810-1 (192024) - 1.11.2009
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření - Část 1: Primární zapálení a průnik (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8596 (195002) - 1.11.2009
Oční optika - Zkouška zrakové ostrosti - Normalizovaný optotyp a jeho zobrazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10341 (195018) - 1.11.2009
Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10343 (195020) - 1.11.2009
Oftalmologické přístroje - Oftalmometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15254 (195026) - 1.11.2009
Oční optika a přístroje - Elektrooptické prostředky pro slabozraké (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11981 (195208) - 1.11.2009
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení fyzikální kompatibility prostředků pro ošetřování kontaktních čoček s kontaktními čočkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15583-1 (278329) - 1.11.2009
Zařízení pro zimní údržbu - Sněhové pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - 1.11.2009
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky.
515.90 Kč

ČSN EN 14865-1 (280541) - 1.11.2009
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností.
202.40 Kč

ČSN EN 15437-1 (280542) - 1.11.2009
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel.
306.90 Kč

ČSN EN 9104-003 (310405) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9121 (310417) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 3375-009 (311718) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 009: Jednoduché opletení - Sběrnice CAN - 120 ohmů - Typ WX - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-802 (311725) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 802: Nevyváženost kapacitního odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-810 (311725) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 810: Konstrukční ztráta odrazem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3155-001 (311809) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3660-019 (311822) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 019: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-025 (311822) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 025: Kabelový vývod typu A, rovný, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-026 (311822) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 026: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-027 (311822) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 027: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění pro EN 3646 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3373-002 (311840) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 002: Všeobecné požadavky a seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3373-010 (311840) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 010: Kabelová oka kruhového tvaru, cínovaná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 150 °C, pro šrouby metrické a palcové řady - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3373-011 (311840) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 011: Kabelová oka kruhového tvaru, niklovaná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 260 °C, pro šrouby metrické a palcové řady - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3373-014 (311840) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 014: Připojení izolovaná a těsněná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4640-001 (311933) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4640-002 (311933) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4372 (312159) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu s mědí NI-PD9001 (NiCu31) - Dráty pro nýty plné - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3115 (312434) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 7050-T73 - Dráty pro nýty plné - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3389 (313037) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy) - Třída 1210 MPa / 730 °C - Výrobní postup volitelný - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4499 (313269) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 331600-ed.2 (331600) - 1.11.2009
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
265.00 Kč

ČSN EN 61000-4-17:2000/A2 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 61000-4-2-ed.2 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61000-4-27:2001/A1 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-27: Zkušební a měřicí technika - Nesymetrie - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A.
108.90 Kč

ČSN EN 61000-4-28:2000/A2 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A.
108.90 Kč

ČSN EN 61000-4-6-ed.3 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.11.2016).
515.90 Kč

ČSN EN 61000-4-7-ed.2:2003/A1 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich.
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-7 (334591) - 1.11.2009
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace.
394.90 Kč

ČSN 340350-ed.2 (340350) - 1.11.2009
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení.
169.40 Kč

ČSN EN 60966-3-1-ed.3 (347720) - 1.11.2009
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50216-10 (351190) - 1.11.2009
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch.
202.40 Kč

ČSN EN 50216-9 (351190) - 1.11.2009
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda.
306.90 Kč

ČSN EN 60424-5 (358471) - 1.11.2009
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 5: Planární jádra (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.5.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 60793-2-20-ed.2 (359213) - 1.11.2009
Optická vlákna - Část 2-20: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60793-2-30-ed.2 (359213) - 1.11.2009
Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.11.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-3-10-ed.2 (359223) - 1.11.2009
Optické kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a zavěšení nad zemí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.2.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-2-2 (359242) - 1.11.2009
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-2: Typ FC/APC 8 ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50411-2-5 (359249) - 1.11.2009
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-5: Těsněné kryty mikrotrubiček pro zafukování optických vláken, Typ 1 pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50411-2-8 (359249) - 1.11.2009
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-8: Mikrotrubičkové konektory pro zafukování optických vláken, Typ 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-3-6-ed.2 (359252) - 1.11.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61755-3-1 (359256) - 1.11.2009
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-1: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61755-3-2 (359256) - 1.11.2009
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-2: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61755-3-7 (359256) - 1.11.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-7: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61280-2-9-ed.2 (359270) - 1.11.2009
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61290-10-1-ed.2 (359271) - 1.11.2009
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-1: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající optického spínače a analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50508 (359741) - 1.11.2009
Multifunkční izolační tyče pro práci na elektrických instalacích nad AC 1 kV.
394.90 Kč

ČSN EN 50512 (360066) - 1.11.2009
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60598-2-14 (360600) - 1.11.2009
Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 80601-2-58 (364801) - 1.11.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii. (Platnost do 29.5.2018).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9919 (364821) - 1.11.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti pulzních oximetrů pro zdravotnické použití. (Platnost do 1.4.2014).
539.00 Kč

TPG 92201 (380922) - 19.11.2009
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení.
129.00 Kč

ČSN EN ISO 19739:2006/Oprava1 (385506) - 1.11.2009
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 13565-2 (389221) - 1.11.2009
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba.
394.90 Kč

ČSN EN 10346 (420110) - 1.11.2009
Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky - Technické dodací podmínky.
317.90 Kč

ČSN ISO 16630 (420438) - 1.11.2009
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru.
169.40 Kč

ČSN EN 723 (420626) - 1.11.2009
Měď a slitiny mědi - Spalovací metoda pro stanovení obsahu uhlíku na vnitřním povrchu měděných trubek nebo tvarovek.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2740 (420770) - 1.11.2009
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3327 (420866) - 1.11.2009
Tvrdokovy - Stanovení pevnosti v ohybu.
169.40 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - 1.11.2009
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - 1.11.2009
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5983-2 (467035) - 1.11.2009
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Část 2: Mineralizace v bloku/metoda destilace s vodní parou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - 1.11.2009
Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14132 (560063) - 1.11.2009
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14133 (560064) - 1.11.2009
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15607 (560672) - 1.11.2009
Potraviny - Stanovení d-biotinu metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14166 (560673) - 1.11.2009
Potraviny - Stanovení vitamínu B6 mikrobiologickou zkouškou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15652 (560674) - 1.11.2009
Potraviny - Stanovení niacinu metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 707 (570003) - 1.11.2009
Mléko a mléčné výrobky - Návod pro odběr vzorků.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22959 (588728) - 1.11.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí on-line donor-akceptor komplexní chromatografie a HPLC s fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756) - 1.11.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15701 (643060) - 1.11.2009
Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1119 (643144) - 1.11.2009
Plastové potrubní systémy - Spoje pro sklem vyztužené plastové trubky a tvarovky z reaktoplastů (GRP) - Zkouška těsnosti a odolnosti proti poškození ohebných spojů s elastomerním těsněním, které nejsou odolné speciálnímu namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1890 (644022) - 1.11.2009
Výztuž - Nitě - Stanovení počtu zákrutů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14397-2 (654815) - 1.11.2009
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 2: Metoda pro vápenaté a hořečnato-vápenaté hnojivo.
169.40 Kč

ČSN EN 13266 (654830) - 1.11.2009
Pozvolně působící hnojiva - Stanovení uvolňování živin - Metoda pro povrchově upravená hnojiva.
202.40 Kč

ČSN EN 15452 (654855) - 1.11.2009
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA metodou HPLC na reverzní fázi.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15705 (654877) - 1.11.2009
Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 656517 (656517) - 1.11.2009
Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 15692 (656560) - 1.11.2009
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera.
169.40 Kč

ČSN EN 15769 (656562) - 1.11.2009
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vzhledu - Vizuální metoda.
108.90 Kč

ČSN EN 15870 (668545) - 1.11.2009
Lepidla - Stanovení pevnosti tupých spojů v tahu.
169.40 Kč

ČSN EN 13999-3+A1 (668589) - 1.11.2009
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 3: Stanovení těkavých aldehydů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13999-4+A1 (668589) - 1.11.2009
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 4: Stanovení těkavých diisokyanátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15865 (668650) - 1.11.2009
Lepidla - Stanovení krouticí síly na upevňovacích prvcích se závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18416 (681551) - 1.11.2009
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21150 (681557) - 1.11.2009
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14116+A1 (699026) - 1.11.2009
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13263-1+A1 (722095) - 1.11.2009
Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody.
306.90 Kč

ČSN EN 13263-2+A1 (722095) - 1.11.2009
Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody.
202.40 Kč

ČSN EN 1168+A2 (723060) - 1.11.2009
Betonové prefabrikáty - Dutinové panely (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15880 (727573) - 1.11.2009
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě metodou vytlačování jednotlivého vlákna.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15881 (727574) - 1.11.2009
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě zkouškami v tahu na minikompozitech.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15855 (728005) - 1.11.2009
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky obchodu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15927-2 (730315) - 1.11.2009
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž.
169.40 Kč

ČSN EN 15657-1 (730590) - 1.11.2009
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného vzduchem a konstrukcí z technických zařízení - Část 1: Zjednodušené případy, kdy zařízení od souseda vytváří hluk větší než je hluk vlastních zařízení - například vířivé vany (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13848-3 (736359) - 1.11.2009
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřicí systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje.
306.90 Kč

ČSN EN 14908-5 (738525) - 1.11.2009
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 5: Zavedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13120 (746033) - 1.11.2009
Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11644 (793857) - 1.11.2009
Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - 1.11.2009
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - 1.11.2009
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování.
169.40 Kč

ČSN EN 379+A1 (832431) - 1.11.2009
Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry.
306.90 Kč

ČSN EN 14605+A1 (832721) - 1.11.2009
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4]).
202.40 Kč

ČSN EN 13277-7 (832776) - 1.11.2009
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - 1.11.2009
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5366-1 (852150) - 1.11.2009
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice - Část 1: Trubice a spojky pro dospělé.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14408 (852151) - 1.11.2009
Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace. (Platnost do 31.3.2019).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11197 (852711) - 1.11.2009
Zdravotnické napájecí jednotky. (Platnost do 31.3.2019).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-11 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-13 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 13: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů ze zdravotnických prostředků vyrobených z polymerních materiálů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-14 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 14: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z keramických materiálů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-15 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-16 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-17 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - 1.11.2009
Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky.
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302567-V1.1.1 (874608) - 1.11.2009
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.1.1 (875012) - 1.11.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a hovor (Norma k přímému použití jako ČSN).
1265.40 Kč

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.5.1 (875034) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V2.1.1 (875101) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V1.4.1 (875101) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje, základnové stanice širokopásmových datových přenosových systémů, přidružená zařízení a služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.3.1 (878595) - 1.11.2009
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15659 (916032) - 1.11.2009
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně.
169.40 Kč

ČSN EN 15638 (941910) - 1.11.2009
Brusle - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12790 (943415) - 1.11.2009
Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka.
317.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (975201) - 1.11.2009
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Všeobecný přístup (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)