Nové normy ČSN za listopad 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2009 v 09:00


ČSN EN 13460 (010662) - 1.11.2009
Údržba - Dokumentace pro údržbu.
338.00 Kč

ČSN ISO 15726 (038510) - 1.11.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2081 (038511) - 1.11.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli.
223.00 Kč

ČSN EN 1248+A1 (040055) - 1.11.2009
Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače.
434.00 Kč

ČSN EN 869+A1 (046510) - 1.11.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5182 (052678) - 1.11.2009
Odporové svařování - Materiály pro elektrody a pomocné vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - 1.11.2009
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - 1.11.2009
Svařovací materiály - Dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24373 (055325) - 1.11.2009
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17632 (055501) - 1.11.2009
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 777-1 (060216) - 1.11.2009
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D - Požadavky na bezpečnost.
768.00 Kč

ČSN EN 777-2 (060216) - 1.11.2009
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost.
768.00 Kč

ČSN EN 777-3 (060216) - 1.11.2009
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F - Požadavky na bezpečnost.
768.00 Kč

ČSN EN 777-4 (060216) - 1.11.2009
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H - Požadavky na bezpečnost.
768.00 Kč

ČSN EN 416-1 (060217) - 1.11.2009
Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva s hořákem s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 13769 (078500) - 1.11.2009
Lahve na plyny - Značení ražením.
338.00 Kč

ČSN EN 12162+A1 (110031) - 1.11.2009
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20361 (110040) - 1.11.2009
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3.
350.00 Kč

ČSN EN 15665 (127021) - 1.11.2009
Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov.
350.00 Kč

ČSN EN 378-2+A1 (140647) - 1.11.2009
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace.
567.00 Kč

ČSN EN 62419 (180414) - 1.11.2009
Technologie řízení - Pravidla pro označování měřicích přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11810-1 (192024) - 1.11.2009
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření - Část 1: Primární zapálení a průnik (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8596 (195002) - 1.11.2009
Oční optika - Zkouška zrakové ostrosti - Normalizovaný optotyp a jeho zobrazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10341 (195018) - 1.11.2009
Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10343 (195020) - 1.11.2009
Oftalmologické přístroje - Oftalmometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15254 (195026) - 1.11.2009
Oční optika a přístroje - Elektrooptické prostředky pro slabozraké (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11981 (195208) - 1.11.2009
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení fyzikální kompatibility prostředků pro ošetřování kontaktních čoček s kontaktními čočkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15583-1 (278329) - 1.11.2009
Zařízení pro zimní údržbu - Sněhové pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - 1.11.2009
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky.
567.00 Kč

ČSN EN 14865-1 (280541) - 1.11.2009
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností.
223.00 Kč

ČSN EN 15437-1 (280542) - 1.11.2009
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel.
338.00 Kč

ČSN EN 9104-003 (310405) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9121 (310417) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 3375-009 (311718) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 009: Jednoduché opletení - Sběrnice CAN - 120 ohmů - Typ WX - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-802 (311725) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 802: Nevyváženost kapacitního odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-810 (311725) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 810: Konstrukční ztráta odrazem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3155-001 (311809) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3660-019 (311822) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 019: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-025 (311822) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 025: Kabelový vývod typu A, rovný, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-026 (311822) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 026: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-027 (311822) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 027: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění pro EN 3646 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3373-002 (311840) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 002: Všeobecné požadavky a seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3373-010 (311840) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 010: Kabelová oka kruhového tvaru, cínovaná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 150 °C, pro šrouby metrické a palcové řady - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3373-011 (311840) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 011: Kabelová oka kruhového tvaru, niklovaná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 260 °C, pro šrouby metrické a palcové řady - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3373-014 (311840) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 014: Připojení izolovaná a těsněná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4640-001 (311933) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4640-002 (311933) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4372 (312159) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu s mědí NI-PD9001 (NiCu31) - Dráty pro nýty plné - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3115 (312434) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 7050-T73 - Dráty pro nýty plné - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3389 (313037) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy) - Třída 1210 MPa / 730 °C - Výrobní postup volitelný - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4499 (313269) - 1.11.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 331600-ed.2 (331600) - 1.11.2009
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
292.00 Kč

ČSN EN 61000-4-17:2000/A2 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 61000-4-2-ed.2 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61000-4-27:2001/A1 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-27: Zkušební a měřicí technika - Nesymetrie - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A.
120.00 Kč

ČSN EN 61000-4-28:2000/A2 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A.
120.00 Kč

ČSN EN 61000-4-6-ed.3 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.11.2016).
567.00 Kč

ČSN EN 61000-4-7-ed.2:2003/A1 (333432) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich.
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-7 (334591) - 1.11.2009
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace.
434.00 Kč

ČSN 340350-ed.2 (340350) - 1.11.2009
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení.
186.00 Kč

ČSN EN 60966-3-1-ed.3 (347720) - 1.11.2009
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.12.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 50216-10 (351190) - 1.11.2009
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch.
223.00 Kč

ČSN EN 50216-9 (351190) - 1.11.2009
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda.
338.00 Kč

ČSN EN 60424-5 (358471) - 1.11.2009
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 5: Planární jádra (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.5.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 60793-2-20-ed.2 (359213) - 1.11.2009
Optická vlákna - Část 2-20: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60793-2-30-ed.2 (359213) - 1.11.2009
Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.11.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-3-10-ed.2 (359223) - 1.11.2009
Optické kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a zavěšení nad zemí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.2.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-2-2 (359242) - 1.11.2009
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-2: Typ FC/APC 8 ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50411-2-5 (359249) - 1.11.2009
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-5: Těsněné kryty mikrotrubiček pro zafukování optických vláken, Typ 1 pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50411-2-8 (359249) - 1.11.2009
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-8: Mikrotrubičkové konektory pro zafukování optických vláken, Typ 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-3-6-ed.2 (359252) - 1.11.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61755-3-1 (359256) - 1.11.2009
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-1: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61755-3-2 (359256) - 1.11.2009
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-2: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61755-3-7 (359256) - 1.11.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-7: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61280-2-9-ed.2 (359270) - 1.11.2009
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61290-10-1-ed.2 (359271) - 1.11.2009
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-1: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající optického spínače a analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50508 (359741) - 1.11.2009
Multifunkční izolační tyče pro práci na elektrických instalacích nad AC 1 kV.
434.00 Kč

ČSN EN 50512 (360066) - 1.11.2009
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60598-2-14 (360600) - 1.11.2009
Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 80601-2-58 (364801) - 1.11.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii. (Platnost do 29.5.2018).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9919 (364821) - 1.11.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti pulzních oximetrů pro zdravotnické použití. (Platnost do 1.4.2014).
593.00 Kč

TPG 92201 (380922) - 19.11.2009
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení.
117.30 Kč

ČSN EN ISO 19739:2006/Oprava1 (385506) - 1.11.2009
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 13565-2 (389221) - 1.11.2009
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba.
434.00 Kč

ČSN EN 10346 (420110) - 1.11.2009
Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky - Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN ISO 16630 (420438) - 1.11.2009
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru.
186.00 Kč

ČSN EN 723 (420626) - 1.11.2009
Měď a slitiny mědi - Spalovací metoda pro stanovení obsahu uhlíku na vnitřním povrchu měděných trubek nebo tvarovek.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2740 (420770) - 1.11.2009
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3327 (420866) - 1.11.2009
Tvrdokovy - Stanovení pevnosti v ohybu.
186.00 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - 1.11.2009
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - 1.11.2009
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5983-2 (467035) - 1.11.2009
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Část 2: Mineralizace v bloku/metoda destilace s vodní parou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - 1.11.2009
Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14132 (560063) - 1.11.2009
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14133 (560064) - 1.11.2009
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15607 (560672) - 1.11.2009
Potraviny - Stanovení d-biotinu metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14166 (560673) - 1.11.2009
Potraviny - Stanovení vitamínu B6 mikrobiologickou zkouškou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15652 (560674) - 1.11.2009
Potraviny - Stanovení niacinu metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 707 (570003) - 1.11.2009
Mléko a mléčné výrobky - Návod pro odběr vzorků.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22959 (588728) - 1.11.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí on-line donor-akceptor komplexní chromatografie a HPLC s fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756) - 1.11.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15701 (643060) - 1.11.2009
Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1119 (643144) - 1.11.2009
Plastové potrubní systémy - Spoje pro sklem vyztužené plastové trubky a tvarovky z reaktoplastů (GRP) - Zkouška těsnosti a odolnosti proti poškození ohebných spojů s elastomerním těsněním, které nejsou odolné speciálnímu namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1890 (644022) - 1.11.2009
Výztuž - Nitě - Stanovení počtu zákrutů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14397-2 (654815) - 1.11.2009
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 2: Metoda pro vápenaté a hořečnato-vápenaté hnojivo.
186.00 Kč

ČSN EN 13266 (654830) - 1.11.2009
Pozvolně působící hnojiva - Stanovení uvolňování živin - Metoda pro povrchově upravená hnojiva.
223.00 Kč

ČSN EN 15452 (654855) - 1.11.2009
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA metodou HPLC na reverzní fázi.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15705 (654877) - 1.11.2009
Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 656517 (656517) - 1.11.2009
Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 15692 (656560) - 1.11.2009
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera.
186.00 Kč

ČSN EN 15769 (656562) - 1.11.2009
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vzhledu - Vizuální metoda.
120.00 Kč

ČSN EN 15870 (668545) - 1.11.2009
Lepidla - Stanovení pevnosti tupých spojů v tahu.
186.00 Kč

ČSN EN 13999-3+A1 (668589) - 1.11.2009
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 3: Stanovení těkavých aldehydů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13999-4+A1 (668589) - 1.11.2009
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 4: Stanovení těkavých diisokyanátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15865 (668650) - 1.11.2009
Lepidla - Stanovení krouticí síly na upevňovacích prvcích se závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18416 (681551) - 1.11.2009
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21150 (681557) - 1.11.2009
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14116+A1 (699026) - 1.11.2009
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13263-1+A1 (722095) - 1.11.2009
Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody.
338.00 Kč

ČSN EN 13263-2+A1 (722095) - 1.11.2009
Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody.
223.00 Kč

ČSN EN 1168+A2 (723060) - 1.11.2009
Betonové prefabrikáty - Dutinové panely (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15880 (727573) - 1.11.2009
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě metodou vytlačování jednotlivého vlákna.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15881 (727574) - 1.11.2009
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě zkouškami v tahu na minikompozitech.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 15855 (728005) - 1.11.2009
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky obchodu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-2 (730315) - 1.11.2009
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž.
186.00 Kč

ČSN EN 15657-1 (730590) - 1.11.2009
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného vzduchem a konstrukcí z technických zařízení - Část 1: Zjednodušené případy, kdy zařízení od souseda vytváří hluk větší než je hluk vlastních zařízení - například vířivé vany (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13848-3 (736359) - 1.11.2009
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřicí systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje.
338.00 Kč

ČSN EN 14908-5 (738525) - 1.11.2009
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 5: Zavedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13120 (746033) - 1.11.2009
Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11644 (793857) - 1.11.2009
Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - 1.11.2009
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - 1.11.2009
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování.
186.00 Kč

ČSN EN 379+A1 (832431) - 1.11.2009
Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry. (Platnost do 30.4.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 14605+A1 (832721) - 1.11.2009
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4]).
223.00 Kč

ČSN EN 13277-7 (832776) - 1.11.2009
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - 1.11.2009
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5366-1 (852150) - 1.11.2009
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice - Část 1: Trubice a spojky pro dospělé.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14408 (852151) - 1.11.2009
Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace. (Platnost do 31.3.2019).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11197 (852711) - 1.11.2009
Zdravotnické napájecí jednotky. (Platnost do 31.3.2019).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-11 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-13 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 13: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů ze zdravotnických prostředků vyrobených z polymerních materiálů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-14 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 14: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z keramických materiálů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-15 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-16 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-17 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - 1.11.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - 1.11.2009
Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky.
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302567-V1.1.1 (874608) - 1.11.2009
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.1.1 (875012) - 1.11.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a hovor (Norma k přímému použití jako ČSN).
1265.40 Kč

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.5.1 (875034) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V2.1.1 (875101) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V1.4.1 (875101) - 1.11.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje, základnové stanice širokopásmových datových přenosových systémů, přidružená zařízení a služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.3.1 (878595) - 1.11.2009
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15659 (916032) - 1.11.2009
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně.
186.00 Kč

ČSN EN 15638 (941910) - 1.11.2009
Brusle - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12790 (943415) - 1.11.2009
Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka. (Platnost do 31.3.2024).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (975201) - 1.11.2009
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Všeobecný přístup (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.