Nové normy ČSN za červenec 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN ISO 30401 (010361) - 1.7.2019
Systémy managementu znalostí - Požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60812-ed.2 (010675) - 1.7.2019
Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14405-2 (014115) - 1.7.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární nebo úhlové rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25108 (015004) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení - Organizace pro školení pracovníků NDT.
338.00 Kč

ČSN EN 17119 (015070) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8504-3 (038224) - 1.7.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 3: Ruční a mechanizované čištění.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6158 (038508) - 1.7.2019
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6581 (038650) - 1.7.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8251 (038650) - 1.7.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - 1.7.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 1708-2 (050026) - 1.7.2019
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 050601:1993/Z4 (050601) - 1.7.2019
Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11666 (051172) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Úrovně přípustnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20601 (051172) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu.
338.00 Kč

ČSN EN 1011-3 (052210) - 1.7.2019
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1011-6 (052210) - 1.7.2019
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 24373 (055325) - 1.7.2019
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17279-2 (056101) - 1.7.2019
Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - 1.7.2019
Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1300 (165110) - 1.7.2019
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-12-ed.2 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-18-ed.2 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-2-ed.4 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-20 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-20: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-21 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-6-ed.4 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-8-ed.2 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-8: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - 1.7.2019
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15877-1+A1 (280083) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 17084 (280162) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14363+A1 (280307) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 17023 (280331) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Tvorba a změny plánu údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15663+A1 (280360) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16186-1+A1 (281551) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16186-3+A1 (281551) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14067-4+A1 (281901) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14531-1+A1 (284007) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14198+A1 (284021) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15595 (284043) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 22241-2 (302460) - 1.7.2019
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 22241-3 (302460) - 1.7.2019
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 3: Manipulace, doprava a skladování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 15194 (309080) - 1.7.2019
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC.
945.00 Kč

ČSN EN 16601-00 (310501) - 1.7.2019
Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-70-14 (310510) - 1.7.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Koroze (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-70-39 (310510) - 1.7.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Svařování kovových materiálů pro hardware (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16602-80 (310510) - 1.7.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování softwarových produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16603-10-02 (310540) - 1.7.2019
Kosmické inženýrství - Ověřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 332000-8-2 (332000) - 1.7.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61496-3 (332206) - 1.7.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-1-ed.3 (333432) - 1.7.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-2-ed.4 (333432) - 1.7.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí.
338.00 Kč

ČSN EN 55016-4-2-ed.2:2012/A2/Oprava2 (334210) - 1.7.2019
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61850-8-2 (334850) - 1.7.2019
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP (Norma k přímému použití jako ČSN).
1504.80 Kč

ČSN EN IEC 62351-4 (335011) - 1.7.2019
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 50562 (341523) - 1.7.2019
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62840-2 (341595) - 1.7.2019
Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 54-3+A1 (342710) - 1.7.2019
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60507:2014/Oprava1 (348031) - 1.7.2019
Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-23-3-ed.2 (354055) - 1.7.2019
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60898-1-ed.2 (354170) - 1.7.2019
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
945.00 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/Z1 (354170) - 1.7.2019
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
29.00 Kč

ČSN EN 61010-1-ed.2:2011/A1 (356502) - 1.7.2019
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61967-1-ed.2 (358798) - 1.7.2019
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 1: Obecné podmínky a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-32-ed.3 (359213) - 1.7.2019
Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62386-102-ed.2:2015/A1 (360540) - 1.7.2019
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62386-103:2015/A1 (360540) - 1.7.2019
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.5:2010/A2 (361045) - 1.7.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/Oprava2 (361050) - 1.7.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60665 (361060) - 1.7.2019
Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50632-1:2016/A1 (361520) - 1.7.2019
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-9-ed.4 (361960) - 1.7.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62660-1-ed.2 (364328) - 1.7.2019
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62660-2-ed.2 (364328) - 1.7.2019
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62933-2-1:2018/Oprava1 (364500) - 1.7.2019
Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 2-1: Parametry zařízení a zkušební metody - Obecná specifikace.
62.00 Kč

ČSN EN 62852:2015/Oprava1 (364653) - 1.7.2019
Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800) - 1.7.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62087-7 (367004) - 1.7.2019
Zvuková, obrazová a podobná zařízení - Metody měření spotřeby - Část 7: Monitory počítačů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50600-4-2:2017/A1 (367260) - 1.7.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50600-4-3:2017/A1 (367260) - 1.7.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-3: Faktor obnovitelné energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 419241-2 (369892) - 1.7.2019
Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 2: Profil ochrany pro zařízení QSCD pro serverový podpis (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-7 (385615) - 1.7.2019
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13565-1 (389221) - 1.7.2019
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15276-1 (389280) - 1.7.2019
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15276-2 (389280) - 1.7.2019
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 204 (420351) - 1.7.2019
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4945 (420538) - 1.7.2019
Ocel - Stanovení obsahu dusíku - Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10164 (421001) - 1.7.2019
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10348-2 (421039) - 1.7.2019
Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro výztuž betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 485-2+A1 (424081) - 1.7.2019
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
593.00 Kč

ČSN EN 10058 (425548) - 1.7.2019
Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19296 (445003) - 1.7.2019
Dobývání - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15587 (461080) - 1.7.2019
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.), žitovci (Triticosecale Wittmack spp) a ječmeni (Hordeum vulgare L.) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7263-1 (500352) - 1.7.2019
Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 1: A-vlna (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7263-2 (500352) - 1.7.2019
Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 2: B-vlna (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17163 (500361) - 1.7.2019
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení primárních aromatických aminů (PAA) ve vodném výluhu metodou LC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - 1.7.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a produktů rybolovu.
223.00 Kč

ČSN ISO 48-4 (621433) - 1.7.2019
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore).
223.00 Kč

ČSN ISO 48-5 (621433) - 1.7.2019
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD.
186.00 Kč

ČSN EN 14243-1 (631010) - 1.7.2019
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 1: Obecné definice týkající se metod stanovení jejich rozměrů a nečistot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14243-2 (631010) - 1.7.2019
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 2: Granuláty a prášky - Metody pro stanovení jejich rozměrů a nečistot včetně volné oceli a volného textilního obsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14243-3 (631010) - 1.7.2019
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 3: Odřezky, rozsekané kusy a vločky - Metody pro určení jejich rozměrů včetně rozměrů vyčnívajících vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 294-2 (640210) - 1.7.2019
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 294-4 (640210) - 1.7.2019
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 527-3 (640604) - 1.7.2019
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15527 (643020) - 1.7.2019
Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4612 (643205) - 1.7.2019
Plasty - Příprava PVC past pro zkušební účely - Metoda planetární míchačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11502 (646005) - 1.7.2019
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-7 (646420) - 1.7.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11299-1 (646421) - 1.7.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11299-3 (646421) - 1.7.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
338.00 Kč

ČSN EN 13476-2-ed.2 (646444) - 1.7.2019
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A.
543.00 Kč

ČSN EN 13476-3 (646444) - 1.7.2019
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13257 (646457) - 1.7.2019
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 91 (656015) - 1.7.2019
Ropa a ropné výrobky - Teplotní a tlakové korekční faktory objemu (tabulky měr ropných výrobků) a standardní referenční podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 17225 (656019) - 1.7.2019
Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 17181 (656261) - 1.7.2019
Maziva - Stanovení aerobní biologické degradace plně formulovaných maziv ve vodném roztoku - Metoda založená na produkci CO2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16760:2016/Oprava1 (659806) - 1.7.2019
Produkty z biologického materiálu - Posuzování životního cyklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 16785-1:2016/Oprava1 (659807) - 1.7.2019
Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 16848:2017/Oprava1 (659808) - 1.7.2019
Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu.
29.00 Kč

ČSN EN 16935:2017/Oprava1 (659809) - 1.7.2019
Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem a tvrzení.
29.00 Kč

ČSN EN 14885 (665021) - 1.7.2019
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika.
543.00 Kč

ČSN EN 17126 (665229) - 1.7.2019
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků v oblasti zdravotnictví - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 150 (670510) - 1.7.2019
Surový, rafinovaný a fermežový olej pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4619 (670600) - 1.7.2019
Sušidla pro nátěrové hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 927-9 (672010) - 1.7.2019
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti po působení vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3681 (673042) - 1.7.2019
Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7783 (673093) - 1.7.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - 1.7.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4623-1 (673107) - 1.7.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1: Ocelové podklady.
223.00 Kč

ČSN EN 17156 (681520) - 1.7.2019
Kosmetika - Analytické metody - Metoda LC/UV pro identifikaci a kvantitativní stanovení 22 organických UV filtrů používaných v EU v kosmetických výrobcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11930 (681561) - 1.7.2019
Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-11 (721007) - 1.7.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16140 (721190) - 1.7.2019
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - 1.7.2019
Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 772-22 (722635) - 1.7.2019
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12467+A2 (723403) - 1.7.2019
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 993-1 (726020) - 1.7.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 993-5 (726020) - 1.7.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 993-6 (726020) - 1.7.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13497 (727106) - 1.7.2019
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu.
186.00 Kč

ČSN EN 1366-13 (730857) - 1.7.2019
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15643-5 (730901) - 1.7.2019
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby.
434.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5-ed.2 (731401) - 1.7.2019
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn. (Platnost do 30.4.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/A1 (731401) - 1.7.2019
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
120.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/NA-ed.A (731401) - 1.7.2019
Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-4-2:2008/A1 (731442) - 1.7.2019
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže.
223.00 Kč

ČSN EN 16475-3+A1 (734245) - 1.7.2019
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14836 (735984) - 1.7.2019
Povrchy pro sportoviště - Syntetické povrchy pro venkovní sportoviště - Zkušební metoda pro umělé stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14587-1 (736376) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Infrastruktura - Odtavovací stykové svařování nových kolejnic - Část 1: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350LHT, R370CrHT a R400HT svařované ve stabilní svařovně (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16729-4 (736390) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 4: Kvalifikace personálu pro nedestruktivní zkoušky kolejnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12216 (746024) - 1.7.2019
Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, slovník odborných výrazů a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17146 (746091) - 1.7.2019
Stanovení pevnosti držáků výplní - Zkušební metoda a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 513 (746705) - 1.7.2019
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti po vystavení umělým povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15681-2 (757464) - 1.7.2019
Kvalita vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
338.00 Kč

ČSN ISO 21676 (757599) - 1.7.2019
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku.
350.00 Kč

ČSN EN 17183 (758059) - 1.7.2019
Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů.
223.00 Kč

ČSN EN 868-5 (770360) - 1.7.2019
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 5: Provedení uzavíratelných sáčků a návinů z porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5398-4 (793851) - 1.7.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 4: Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17226-1 (793886) - 1.7.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17226-2 (793886) - 1.7.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 2: Metoda kolorimetrické analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20150 (795644) - 1.7.2019
Obuv a části obuvi - Kvantitativní stimulační zkušební metoda pro posouzení antifungální aktivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18254-2 (800292) - 1.7.2019
Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) - Část 2: Metoda s použitím NPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15487 (800854) - 1.7.2019
Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 32100 (800894) - 1.7.2019
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou.
223.00 Kč

ČSN EN 1307+A3 (804427) - 1.7.2019
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 136:1998/Oprava2 (832210) - 1.7.2019
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení.
62.00 Kč

ČSN EN 388+A1 (832350) - 1.7.2019
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4007 (832400) - 1.7.2019
Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13832-1 (832520) - 1.7.2019
Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 1: Terminologie a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16133 (836130) - 1.7.2019
Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15175 (836145) - 1.7.2019
Kvalita půdy - Charakterizace kontaminované půdy souvisící s ochranou podzemní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16190 (836806) - 1.7.2019
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20023 (838205) - 1.7.2019
Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 15195-ed.2 (851720) - 1.7.2019
Laboratorní medicína - Požadavky na způsobilost kalibračních laboratoří používajících referenčních postupů měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10524-1 (852750) - 1.7.2019
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10524-2 (852750) - 1.7.2019
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10524-3 (852750) - 1.7.2019
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 23907-1 (854002) - 1.7.2019
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20184-1 (857031) - 1.7.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 1: Izolovaná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20184-2 (857031) - 1.7.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 2: Izolované proteiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20166-1 (857032) - 1.7.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 1: Izolovaná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20166-2 (857032) - 1.7.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 2: Izolované proteiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20166-3 (857032) - 1.7.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 3: Izolovaná DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303471-V1.1.1 (872017) - 1.7.2019
Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro virtualizaci síťových funkcí (NFV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319531-V1.1.1 (874020) - 1.7.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb doporučené elektronické pošty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24342 (917828) - 1.7.2019
Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, přímosti okraje a pravoúhlosti dlaždic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1081 (917866) - 1.7.2019
Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu.
186.00 Kč

ČSN EN 12104 (917877) - 1.7.2019
Pružné podlahové krytiny - Korkové dlaždice - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17142 (917891) - 1.7.2019
Modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou z dřevité moučky - Specifikace, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 913 (940303) - 1.7.2019
Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17164 (940916) - 1.7.2019
Lezecké / boulderingové stěny určené pro použití ve vodním prostoru veřejných plaveckých bazénů - Bezpečnostní a provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 959 (942009) - 1.7.2019
Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 12277+A1 (942011) - 1.7.2019
Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 71-14 (943095) - 1.7.2019
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17071 (977124) - 1.7.2019
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Elektronický identifikační štítek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.