Nové normy ČSN za červenec 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN ISO 30401 (010361) - 1.7.2019
Systémy managementu znalostí - Požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60812-ed.2 (010675) - 1.7.2019
Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14405-2 (014115) - 1.7.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární nebo úhlové rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25108 (015004) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení - Organizace pro školení pracovníků NDT.
306.90 Kč

ČSN EN 17119 (015070) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8504-3 (038224) - 1.7.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 3: Ruční a mechanizované čištění.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6158 (038508) - 1.7.2019
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6581 (038650) - 1.7.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8251 (038650) - 1.7.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - 1.7.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 1708-2 (050026) - 1.7.2019
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 050601:1993/Z4 (050601) - 1.7.2019
Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11666 (051172) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Úrovně přípustnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20601 (051172) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - 1.7.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu.
306.90 Kč

ČSN EN 1011-3 (052210) - 1.7.2019
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1011-6 (052210) - 1.7.2019
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 24373 (055325) - 1.7.2019
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17279-2 (056101) - 1.7.2019
Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - 1.7.2019
Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1300 (165110) - 1.7.2019
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-12-ed.2 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-18-ed.2 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-2-ed.4 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-20 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-20: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-21 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-6-ed.4 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-8-ed.2 (184001) - 1.7.2019
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-8: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - 1.7.2019
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15877-1+A1 (280083) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 17084 (280162) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14363+A1 (280307) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1140.00 Kč

ČSN EN 17023 (280331) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Tvorba a změny plánu údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15663+A1 (280360) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16186-1+A1 (281551) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16186-3+A1 (281551) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 14067-4+A1 (281901) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14531-1+A1 (284007) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14198+A1 (284021) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15595 (284043) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ISO 22241-2 (302460) - 1.7.2019
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 22241-3 (302460) - 1.7.2019
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 3: Manipulace, doprava a skladování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 15194 (309080) - 1.7.2019
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC.
859.10 Kč

ČSN EN 16601-00 (310501) - 1.7.2019
Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-70-14 (310510) - 1.7.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Koroze (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-70-39 (310510) - 1.7.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Svařování kovových materiálů pro hardware (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16602-80 (310510) - 1.7.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování softwarových produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16603-10-02 (310540) - 1.7.2019
Kosmické inženýrství - Ověřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 332000-8-2 (332000) - 1.7.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61496-3 (332206) - 1.7.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR).
539.00 Kč

ČSN CLC/TS 61496-3:2009/Z1 (332206) - 1.7.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR).
26.40 Kč

ČSN EN 61000-6-1-ed.2:2007/Z1 (333432) - 1.7.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-1-ed.3 (333432) - 1.7.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
306.90 Kč

ČSN EN 61000-6-2-ed.3:2006/Z1 (333432) - 1.7.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-2-ed.4 (333432) - 1.7.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí.
306.90 Kč

ČSN EN 55016-4-2-ed.2:2012/A2/Oprava2 (334210) - 1.7.2019
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 61850-8-2 (334850) - 1.7.2019
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP (Norma k přímému použití jako ČSN).
1504.80 Kč

ČSN EN IEC 62351-4 (335011) - 1.7.2019
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 50562 (341523) - 1.7.2019
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav.
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62840-2 (341595) - 1.7.2019
Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 54-3+A1 (342710) - 1.7.2019
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60507:2014/Oprava1 (348031) - 1.7.2019
Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 60512-23-3-ed.2 (354055) - 1.7.2019
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-23-3:2001/Z1 (354055) - 1.7.2019
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství.
26.40 Kč

ČSN EN 60898-1-ed.2 (354170) - 1.7.2019
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
859.10 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/Z1 (354170) - 1.7.2019
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
26.40 Kč

ČSN EN 61010-1-ed.2:2011/A1 (356502) - 1.7.2019
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61967-1-ed.2 (358798) - 1.7.2019
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 1: Obecné podmínky a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61967-1:2002/Z1 (358798) - 1.7.2019
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice.
26.40 Kč

ČSN EN 60793-1-32-ed.2:2011/Z1 (359213) - 1.7.2019
Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-32-ed.3 (359213) - 1.7.2019
Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62386-102-ed.2:2015/A1 (360540) - 1.7.2019
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62386-103:2015/A1 (360540) - 1.7.2019
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.5:2010/A2 (361045) - 1.7.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/Oprava2 (361050) - 1.7.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60665 (361060) - 1.7.2019
Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50632-1:2016/A1 (361520) - 1.7.2019
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-9-ed.4 (361960) - 1.7.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62660-1-ed.2 (364328) - 1.7.2019
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62660-1:2011/Z1 (364328) - 1.7.2019
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62660-2-ed.2 (364328) - 1.7.2019
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62660-2:2011/Z1 (364328) - 1.7.2019
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62933-2-1:2018/Oprava1 (364500) - 1.7.2019
Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 2-1: Parametry zařízení a zkušební metody - Obecná specifikace.
56.10 Kč

ČSN EN 62852:2015/Oprava1 (364653) - 1.7.2019
Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800) - 1.7.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62087-7 (367004) - 1.7.2019
Zvuková, obrazová a podobná zařízení - Metody měření spotřeby - Část 7: Monitory počítačů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50600-4-2:2017/A1 (367260) - 1.7.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50600-4-3:2017/A1 (367260) - 1.7.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-3: Faktor obnovitelné energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 419241-2 (369892) - 1.7.2019
Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 2: Profil ochrany pro zařízení QSCD pro serverový podpis (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-7 (385615) - 1.7.2019
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13565-1 (389221) - 1.7.2019
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15276-1 (389280) - 1.7.2019
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15276-2 (389280) - 1.7.2019
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 204 (420351) - 1.7.2019
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4945 (420538) - 1.7.2019
Ocel - Stanovení obsahu dusíku - Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10164 (421001) - 1.7.2019
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10348-2 (421039) - 1.7.2019
Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro výztuž betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 485-2+A1 (424081) - 1.7.2019
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
539.00 Kč

ČSN EN 10058 (425548) - 1.7.2019
Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19296 (445003) - 1.7.2019
Dobývání - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15587 (461080) - 1.7.2019
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.), žitovci (Triticosecale Wittmack spp) a ječmeni (Hordeum vulgare L.) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7263-1 (500352) - 1.7.2019
Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 1: A-vlna (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7263-2 (500352) - 1.7.2019
Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 2: B-vlna (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17163 (500361) - 1.7.2019
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení primárních aromatických aminů (PAA) ve vodném výluhu metodou LC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - 1.7.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a produktů rybolovu.
202.40 Kč

ČSN ISO 48-4 (621433) - 1.7.2019
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore).
202.40 Kč

ČSN ISO 48-5 (621433) - 1.7.2019
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD.
169.40 Kč

ČSN EN 14243-1 (631010) - 1.7.2019
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 1: Obecné definice týkající se metod stanovení jejich rozměrů a nečistot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14243-2 (631010) - 1.7.2019
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 2: Granuláty a prášky - Metody pro stanovení jejich rozměrů a nečistot včetně volné oceli a volného textilního obsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14243-3 (631010) - 1.7.2019
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 3: Odřezky, rozsekané kusy a vločky - Metody pro určení jejich rozměrů včetně rozměrů vyčnívajících vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 294-2 (640210) - 1.7.2019
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 294-4 (640210) - 1.7.2019
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 527-3 (640604) - 1.7.2019
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15527 (643020) - 1.7.2019
Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4612 (643205) - 1.7.2019
Plasty - Příprava PVC past pro zkušební účely - Metoda planetární míchačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11502 (646005) - 1.7.2019
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11296-7 (646420) - 1.7.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11299-1 (646421) - 1.7.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11299-3 (646421) - 1.7.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
306.90 Kč

ČSN EN 13476-2-ed.2 (646444) - 1.7.2019
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A.
493.90 Kč

ČSN EN 13476-3 (646444) - 1.7.2019
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13257 (646457) - 1.7.2019
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 91 (656015) - 1.7.2019
Ropa a ropné výrobky - Teplotní a tlakové korekční faktory objemu (tabulky měr ropných výrobků) a standardní referenční podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

TNI CEN/TR 17225 (656019) - 1.7.2019
Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 17181 (656261) - 1.7.2019
Maziva - Stanovení aerobní biologické degradace plně formulovaných maziv ve vodném roztoku - Metoda založená na produkci CO2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16760:2016/Oprava1 (659806) - 1.7.2019
Produkty z biologického materiálu - Posuzování životního cyklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 16785-1:2016/Oprava1 (659807) - 1.7.2019
Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 16848:2017/Oprava1 (659808) - 1.7.2019
Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu.
26.40 Kč

ČSN EN 16935:2017/Oprava1 (659809) - 1.7.2019
Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem a tvrzení.
26.40 Kč

ČSN EN 14885 (665021) - 1.7.2019
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika.
493.90 Kč

ČSN EN 17126 (665229) - 1.7.2019
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků v oblasti zdravotnictví - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 150 (670510) - 1.7.2019
Surový, rafinovaný a fermežový olej pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4619 (670600) - 1.7.2019
Sušidla pro nátěrové hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 927-9 (672010) - 1.7.2019
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti po působení vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3681 (673042) - 1.7.2019
Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7783 (673093) - 1.7.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - 1.7.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4623-1 (673107) - 1.7.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1: Ocelové podklady.
202.40 Kč

ČSN EN 17156 (681520) - 1.7.2019
Kosmetika - Analytické metody - Metoda LC/UV pro identifikaci a kvantitativní stanovení 22 organických UV filtrů používaných v EU v kosmetických výrobcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11930 (681561) - 1.7.2019
Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17892-11 (721007) - 1.7.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16140 (721190) - 1.7.2019
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - 1.7.2019
Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 772-22 (722635) - 1.7.2019
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12467+A2 (723403) - 1.7.2019
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 993-1 (726020) - 1.7.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 993-5 (726020) - 1.7.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 993-6 (726020) - 1.7.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13497 (727106) - 1.7.2019
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu.
169.40 Kč

ČSN EN 1366-13 (730857) - 1.7.2019
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15643-5 (730901) - 1.7.2019
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby.
394.90 Kč

ČSN EN 1993-1-5-ed.2 (731401) - 1.7.2019
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn. (Platnost do 30.4.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/A1 (731401) - 1.7.2019
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
108.90 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/NA-ed.A (731401) - 1.7.2019
Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-4-2:2008/A1 (731442) - 1.7.2019
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže.
202.40 Kč

ČSN EN 16475-3+A1 (734245) - 1.7.2019
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14836 (735984) - 1.7.2019
Povrchy pro sportoviště - Syntetické povrchy pro venkovní sportoviště - Zkušební metoda pro umělé stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14587-1 (736376) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Infrastruktura - Odtavovací stykové svařování nových kolejnic - Část 1: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350LHT, R370CrHT a R400HT svařované ve stabilní svařovně (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16729-4 (736390) - 1.7.2019
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 4: Kvalifikace personálu pro nedestruktivní zkoušky kolejnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12216 (746024) - 1.7.2019
Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, slovník odborných výrazů a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 17146 (746091) - 1.7.2019
Stanovení pevnosti držáků výplní - Zkušební metoda a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 513 (746705) - 1.7.2019
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti po vystavení umělým povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15681-2 (757464) - 1.7.2019
Kvalita vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
306.90 Kč

ČSN ISO 21676 (757599) - 1.7.2019
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku.
317.90 Kč

ČSN EN 17183 (758059) - 1.7.2019
Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů.
202.40 Kč

ČSN EN 868-5 (770360) - 1.7.2019
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 5: Provedení uzavíratelných sáčků a návinů z porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5398-4 (793851) - 1.7.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 4: Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17226-1 (793886) - 1.7.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17226-2 (793886) - 1.7.2019
Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 2: Metoda kolorimetrické analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20150 (795644) - 1.7.2019
Obuv a části obuvi - Kvantitativní stimulační zkušební metoda pro posouzení antifungální aktivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18254-2 (800292) - 1.7.2019
Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) - Část 2: Metoda s použitím NPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15487 (800854) - 1.7.2019
Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 32100 (800894) - 1.7.2019
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou.
202.40 Kč

ČSN EN 1307+A3 (804427) - 1.7.2019
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 136:1998/Oprava2 (832210) - 1.7.2019
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení.
56.10 Kč

ČSN EN 388+A1 (832350) - 1.7.2019
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4007 (832400) - 1.7.2019
Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13832-1 (832520) - 1.7.2019
Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 1: Terminologie a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16133 (836130) - 1.7.2019
Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15175 (836145) - 1.7.2019
Kvalita půdy - Charakterizace kontaminované půdy souvisící s ochranou podzemní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16190 (836806) - 1.7.2019
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20023 (838205) - 1.7.2019
Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 15195-ed.2 (851720) - 1.7.2019
Laboratorní medicína - Požadavky na způsobilost kalibračních laboratoří používajících referenčních postupů měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15195:2004/Z1 (851720) - 1.7.2019
Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10524-1 (852750) - 1.7.2019
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10524-2 (852750) - 1.7.2019
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10524-3 (852750) - 1.7.2019
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 23907-1 (854002) - 1.7.2019
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20184-1 (857031) - 1.7.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 1: Izolovaná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20184-2 (857031) - 1.7.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 2: Izolované proteiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20166-1 (857032) - 1.7.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 1: Izolovaná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20166-2 (857032) - 1.7.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 2: Izolované proteiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20166-3 (857032) - 1.7.2019
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 3: Izolovaná DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303471-V1.1.1 (872017) - 1.7.2019
Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro virtualizaci síťových funkcí (NFV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319531-V1.1.1 (874020) - 1.7.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb doporučené elektronické pošty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24342 (917828) - 1.7.2019
Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, přímosti okraje a pravoúhlosti dlaždic (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1081 (917866) - 1.7.2019
Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu.
169.40 Kč

ČSN EN 12104 (917877) - 1.7.2019
Pružné podlahové krytiny - Korkové dlaždice - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17142 (917891) - 1.7.2019
Modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou z dřevité moučky - Specifikace, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 913 (940303) - 1.7.2019
Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17164 (940916) - 1.7.2019
Lezecké / boulderingové stěny určené pro použití ve vodním prostoru veřejných plaveckých bazénů - Bezpečnostní a provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 959 (942009) - 1.7.2019
Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 12277+A1 (942011) - 1.7.2019
Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 71-14 (943095) - 1.7.2019
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17071 (977124) - 1.7.2019
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Elektronický identifikační štítek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)