Nové normy ČSN za únor 2024

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2024 v 09:00


ČSN EN 17840 (010671) - 1.2.2024
Posuzování výkonnosti a stavu budov a inženýrských staveb - Rámec pro posuzování v managementu fyzického majetku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17669 (011508) - 1.2.2024
Energetické služby se zárukou - Minimální požadavky.
338.00 Kč

ČSN ISO 50006 (011517) - 1.2.2024
Systémy managementu hospodaření s energií - Hodnocení energetické hospodárnosti pomocí ukazatelů energetické hospodárnosti a výchozích stavů spotřeby energie.
350.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52924 (011818) - 1.2.2024
Aditivní výroba polymerů - Kvalifikační zásady - Klasifikace vlastností součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52902 (011828) - 1.2.2024
Aditivní výroba - Zkušební artefakty - Hodnocení geometrické způsobilosti aditivních výrobních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 6336-1 (014687) - 1.2.2024
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 1: Základní principy, doporučené a obecně ovlivňující faktory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO 6336-2 (014687) - 1.2.2024
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 6336-3 (014687) - 1.2.2024
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 6336-5 (014687) - 1.2.2024
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 6336-6 (014687) - 1.2.2024
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 6: Výpočet provozní životnosti při proměnném zatížení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 12896-10 (018232) - 1.2.2024
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 10: Alternativní druhy dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1493.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 37444 (018398) - 1.2.2024
Elektronický výběr poplatků - Zkušební rámec pro výkonnostní metriky výběru poplatků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 14920 (038730) - 1.2.2024
Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15502-2-3 (075316) - 1.2.2024
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-3: Specifická norma pro hybridní jednotky kombinující plynový kotel a elektrické tepelné čerpadlo ve výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - 1.2.2024
Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12097 (120511) - 1.2.2024
Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na součásti vzduchovodů z hlediska údržby.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5211 (133091) - 1.2.2024
Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62439-2-ed.3:2022/Oprava1 (184022) - 1.2.2024
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9342-1 (195016) - 1.2.2024
Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 1: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření brýlových čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13757-8 (258513) - 1.2.2024
Komunikační systémy pro měřidla - Část 8: Adaptační vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15700 (273300) - 1.2.2024
Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo turistické použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17959 (276003) - 1.2.2024
Bezpečnost zábavních drah a zařízení: Doporučení kvality výroby pro strojní součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 7132+Amd.1 (277411) - 1.2.2024
Strojní zařízení pro zemní práce - Dampry - Terminologie a obchodní specifikace.
350.00 Kč

ČSN ISO 7136 (277412) - 1.2.2024
Strojní zařízení pro zemní práce - Pokladače potrubí - Terminologie a obchodní specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 15016-1 (280305) - 1.2.2024
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 1: Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15016-2 (280305) - 1.2.2024
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 2: Seznamy částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15016-3 (280305) - 1.2.2024
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 3: Změny technických dokumentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19659-1 (281346) - 1.2.2024
Železniční aplikace - Systémy vytápění, větrání a klimatizace pro vozidla - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16186-5+A1 (281551) - 1.2.2024
Drážní aplikace - Kabina řidiče - Část 5: Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11243 (309047) - 1.2.2024
Jízdní kola - Nosiče zavazadel na jízdní kola - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16603-20-08 (310540) - 1.2.2024
Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltalické sestavy a součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 2591-508 (311810) - 1.2.2024
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 508: Měření tloušťky pokovení na kontaktech (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-509 (311810) - 1.2.2024
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 509: Přilnavost pokovení na kontaktech (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2302 (312688) - 1.2.2024
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina na bázi niklu NiCr20Co3Fe3 - Rm >= 650 MPa - Plechy a pásy, válcované za studena - 0,25 mm < a <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2876 (313328) - 1.2.2024
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované - Třída: 450 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6093 (313462) - 1.2.2024
Letectví a kosmonautika - Pohyblivá maznice s jedním okem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3628 (313506) - 1.2.2024
Letectví a kosmonautika - Pojišťovací drát, tažený - Korozivzdorná ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1915-1 (319322) - 1.2.2024
Pozemní zařízení pro letadla - Obecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9519 (322767) - 1.2.2024
Lodě a námořní technika - Samotné příčle a příčle skobových žebříků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 332000-7-716 (332000) - 1.2.2024
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-716: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Distribuce DC ELV prostřednictvím kabelové infrastruktury informačních a komunikačních technologiích (ICT).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61980-2 (341593) - 1.2.2024
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Zvláštní požadavky na komunikaci a činnosti systému MF-WPT.
768.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-2:2021/Z1 (341593) - 1.2.2024
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Specifické požadavky na komunikaci mezi elektrickým vozidlem (EV) a infrastrukturou s ohledem na systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-1-ed.2 (345791) - 1.2.2024
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem.
223.00 Kč

ČSN EN 60068-3-1:2012/Z1 (345791) - 1.2.2024
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62044-3-ed.2 (345886) - 1.2.2024
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62044-3:2002/Z1 (345886) - 1.2.2024
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-89 (347307) - 1.2.2024
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 89: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-93 (347307) - 1.2.2024
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 93: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem a vrchní polyamidiovou vrstvou, třída 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-106-ed.2 (354621) - 1.2.2024
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahujících rozhraní souboru IEC 60603-7. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61076-3-106:2007/Z1 (354621) - 1.2.2024
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 60603-7.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63300 (358478) - 1.2.2024
Metody zkoušení elektrických a magnetických vlastností magnetických práškových jader (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-801 (359039) - 1.2.2024
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-801: Zkouška tepelné vodivosti pro základní materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-803 (359039) - 1.2.2024
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-803: Zkušební metody na roztažnost ve směru osy Z pro základní materiály a desky s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-804 (359039) - 1.2.2024
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-804: Zkušební metody pro dobu do delaminace - T260, T288, T300 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60793-1-44-ed.2:2011/Z1 (359213) - 1.2.2024
Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-44-ed.3 (359213) - 1.2.2024
Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-2-26-ed.2:2007/Z1 (359251) - 1.2.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-26-ed.3 (359251) - 1.2.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-38-ed.2:2007/Z1 (359251) - 1.2.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických krytů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-38-ed.3 (359251) - 1.2.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických těsněných krytů a konektorů se zvýšenou odolností pomocí tlaku vzduchu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-45-ed.2 (359252) - 1.2.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-45:2012/Z1 (359252) - 1.2.2024
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62149-3-ed.3:2021/Z1 (359276) - 1.2.2024
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62149-3-ed.4 (359276) - 1.2.2024
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gb/s. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60904-2-ed.3:2015/Z1 (364604) - 1.2.2024
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60904-2-ed.4 (364604) - 1.2.2024
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60728-101-1 (367211) - 1.2.2024
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě se zatížením všech digitálních kanálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60728-101-2 (367211) - 1.2.2024
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101-2: Výkonnostní požadavky na signály přiváděné do účastnické zásuvky v provozu se zatíženým všech digitálních kanálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60728-106 (367211) - 1.2.2024
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 106: Optická zařízení pro systémy používající pouze digitální kanály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60728-113-ed.2 (367211) - 1.2.2024
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos vysílaného signálu používající pouze digitální kanály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60728-113:2019/Z1 (367211) - 1.2.2024
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos televizního a rozhlasového signálu používající pouze digitální kanály.
29.00 Kč

ČSN EN 60728-13-1-ed.2:2018/Z1 (367211) - 1.2.2024
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62471-7:2023/Oprava1 (367752) - 1.2.2024
Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 7: Světelné zdroje a svítidla primárně vyzařující viditelné záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 17926 (369766) - 1.2.2024
Systémy řízení ochrany soukromí podle ISO/IEC 27701 - Upřesnění v evropském kontextu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17927 (369767) - 1.2.2024
Norma pro hodnocení bezpečnosti platforem IoT (SESIP). Efektivní metodika pro posouzení kybernetické bezpečnosti a jeho opětovného použití na souvisící produkty (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 60670-21:2008/A1 (370100) - 1.2.2024
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky.
120.00 Kč

ČSN EN 60670-21:2008/A11 (370100) - 1.2.2024
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2614 (385583) - 1.2.2024
Analýza zemního plynu - Biometan - Stanovení obsahu terpenů mikro-plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17977 (386475) - 1.2.2024
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita plynu - Použití vodíku pro plynové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19238 (404304) - 1.2.2024
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky - Analýza dicentrických chromozomů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 204 (420351) - 1.2.2024
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15656 (420623) - 1.2.2024
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu fosforu - Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 19662 (570517) - 1.2.2024
Mléko - Stanovení obsahu tuku - acidobutyrometricky (Gerberova metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13927 (640411) - 1.2.2024
Plasty - Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20200 (640873) - 1.2.2024
Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za podmínek kompostování v laboratorním měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1172 (644041) - 1.2.2024
Textilní sklo - Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty - Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva pomocí kalcinačních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16486-7 (646409) - 1.2.2024
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 7: Posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21368 (668539) - 1.2.2024
Lepidla - Směrnice pro výrobu lepených konstrukcí a postupy pro přípravu zpráv vhodných pro hodnocení rizik těchto konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-16 (673151) - 1.2.2024
Práškové nátěrové hmoty - Část 16: Stanovení hustoty s použitím kapaliny v odměrném válci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-15 (673161) - 1.2.2024
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 15: Zbytky permeátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-16 (673161) - 1.2.2024
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 16: Poměr pigment-pojivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10991 (704600) - 1.2.2024
Mikrofluidika - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12390-13 (731302) - 1.2.2024
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku.
223.00 Kč

ČSN 731901-4 (731901) - 1.2.2024
Navrhování střech - Část 4: Vegetační střechy.
350.00 Kč

ČSN EN 74-2 (738109) - 1.2.2024
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy.
350.00 Kč

ČSN EN 13049 (746805) - 1.2.2024
Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 756101 (756101) - 1.2.2024
Stokové sítě a kanalizační přípojky.
434.00 Kč

ČSN EN 12889 (756115) - 1.2.2024
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 12255-13 (756403) - 1.2.2024
Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením.
338.00 Kč

ČSN ISO 21902 (761207) - 1.2.2024
Cestovní ruch a souvisící služby - Přístupný cestovní ruch pro všechny - Požadavky a doporučení.
593.00 Kč

ČSN EN 17900 (792026) - 1.2.2024
Usně - Výchozí údaje pro výpočet objemové hmotnosti usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5157 (800003) - 1.2.2024
Textilie - Environmentální aspekty - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17751-2 (800211) - 1.2.2024
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5978 (800860) - 1.2.2024
Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení lepivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17946 (832148) - 1.2.2024
Přilby pro uživatele rychlých elektricky poháněných jízdních kol (S-EPAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - 1.2.2024
Obecné požadavky na zakládání antropometrických databází (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20685-2 (833589) - 1.2.2024
Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 838181 (838181) - 1.2.2024
Stanovení mykobakterií v pevných matricích.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21911-1 (838313) - 1.2.2024
Tuhá alternativní paliva - Stanovení samozahřívání - Část 1: Izotermická kalorimetrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 27427 (852107) - 1.2.2024
Anesteziologické a respirační přístroje - Nebulizační systémy a jejich části (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5367 (852706) - 1.2.2024
Anesteziologické a respirační přístroje - Dýchací soupravy a konektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13726 (854265) - 1.2.2024
Zkušební metody pro obvazy - Aspekty sacích vlastností, penetrace vlhkosti, vodotěsnosti a přizpůsobivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 20658 (855104) - 1.2.2024
Požadavky na odběr a přepravu vzorků k vyšetření ve zdravotnických laboratořích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3630-4 (856021) - 1.2.2024
Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 4: Pomocné nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24395 (856068) - 1.2.2024
Stomatologie - Třídění příprav pro zubní náhrady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3990 (856379) - 1.2.2024
Stomatologie - Hodnocení antibakteriálního účinku dentálních výplňových materiálů, fixačních cementů, fisurových tmelů a ortodontických spojovacích nebo fixačních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-23-V15.1.1 (875111) - 1.2.2024
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 23: Základnové stanice (BS) s aktivním anténním systémem (AAS), vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-24-V15.1.1 (875111) - 1.2.2024
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 24: Základnové stanice (BS) systému New Radio (NR), vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-8-V2.1.1 (878801) - 1.2.2024
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 8: Specifikace Společenství pro službu navádění A-SMGCS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15713 (916020) - 1.2.2024
Bezpečné ničení důvěrných a citlivých materiálů - Pravidla správné praxe (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.