Nové normy ČSN za květen 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2011 v 09:00


ČSN EN ISO 8253-1 (011635) - 1.5.2011
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí.
317.90 Kč

ČSN ISO 10844 (011683) - 1.5.2011
Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 29701 (012015) - 1.5.2011
Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL).
306.90 Kč

ČSN EN 61666-ed.2 (013730) - 1.5.2011
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15549 (015051) - 1.5.2011
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Všeobecné zásady.
169.40 Kč

ČSN ISO 23601 (018017) - 1.5.2011
Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - 1.5.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů.
539.00 Kč

ČSN EN 12385-2+A1:2008/Oprava1 (024302) - 1.5.2011
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 7668 (038650) - 1.5.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°.
202.40 Kč

ČSN EN 30-1-1+A2 (061410) - 1.5.2011
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 13341 (078520) - 1.5.2011
Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn.
169.40 Kč

ČSN EN 545 (132070) - 1.5.2011
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 60546-1-ed.2 (180436) - 1.5.2011
Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60546-2-ed.2 (180436) - 1.5.2011
Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 2: Návod pro kontrolní a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3611 (251402) - 1.5.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Mikrometry pro vnější měření - Návrh a metrologické charakteristiky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10360-5 (252011) - 1.5.2011
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje používající snímací systém s jednotlivým a složeným snímacím dotekem.
317.90 Kč

ČSN ISO 9244 (277509) - 1.5.2011
Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady.
539.00 Kč

ČSN ISO 21507 (277543) - 1.5.2011
Stroje pro zemní práce - Požadavky na provedení nekovových palivových nádrží. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 6747 (278047) - 1.5.2011
Stroje pro zemní práce - Dozery - Terminologie a obchodní specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 13103+A1 (280513) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy běžných dvojkolí - Metoda návrhu.
394.90 Kč

ČSN EN 13104+A1 (280514) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu.
394.90 Kč

ČSN EN 13260+A1 (280520) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek.
317.90 Kč

ČSN EN 13261+A1 (280522) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek.
493.90 Kč

ČSN EN 13715+A1 (280526) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol.
306.90 Kč

ČSN EN 14865-1+A1 (280541) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností.
202.40 Kč

ČSN EN 15427+A1 (280555) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků.
306.90 Kč

ČSN EN 15355+A1 (284042) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy.
493.90 Kč

ČSN EN 15624+A1 (284042) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený.
306.90 Kč

ČSN EN 14601+A1 (284051) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu.
317.90 Kč

ČSN EN 15611+A1 (284056) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily.
493.90 Kč

ČSN EN 15612+A1 (284057) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače.
306.90 Kč

ČSN EN 15625+A1 (284058) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení.
306.90 Kč

ČSN EN 4700-004 (311258) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 4: Drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4700-007 (311258) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 7: Přetavování vsázky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2283 (311710) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Zkoušky letadlové kabeláže (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-016 (311811) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 016: Zástrčka s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4641-103 (311934) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 103: S volnou sekundární ochranou, simplex, robustní konstrukce s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 2,74 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4641-104 (311934) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 104: S volnou sekundární ochranou, duplex, robustní konstrukce s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 4,95 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4641-105 (311934) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 105: S volnou sekundární ochranou, kvadrial, robustní konstrukce s průměrem vlákna 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 5,72 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3197 (312007) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Projektování a montáž leteckých elektrických a optických systémů propojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 3873 (312007) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení únavové trhliny zkušebních vzorků pomocí růstu Corner-Cracked (CC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4657 (312229) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vakuové indukční přetavení a přetavení odtavnou elektrodou - Zpracováno rozpouštěcím žíháním a precipitačním přetavováním - Tyče - nebo D <= 200 mm - Rm >= 1650 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4800-001 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 001: Desky, plechy a pásy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4800-002 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4800-003 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 003: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4800-004 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 004: Dráty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4800-005 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 005: Přířezy pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4800-006 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 006: Kontrolní a sériové výkovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4800-007 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 007: Přetavený polotovar (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4800-008 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 008: Kontrolní a sériové odlitky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3687 (313143) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-617 (330050) - 1.5.2011
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou.
394.90 Kč

ČSN EN 61373-ed.2 (333565) - 1.5.2011
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.
394.90 Kč

ČSN EN 61968-11 (334900) - 1.5.2011
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření Obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci. (Platnost do 10.4.2016).
1053.80 Kč

ČSN EN 60695-6-1-ed.2:2006/A1 (345615) - 1.5.2011
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod.
202.40 Kč

ČSN EN 60763-1-ed.2 (346565) - 1.5.2011
Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60763-3-1-ed.2 (346565) - 1.5.2011
Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na slepovanou tvrzenou lesklou lepenku - Typu LB 3.1A.1 a LB 3.1A.2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61935-2-ed.3 (347750) - 1.5.2011
Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 2: Šňůry specifikované v ISO/IEC 11801 a souvisejících normách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60512-17-1 (354055) - 1.5.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-17-3 (354055) - 1.5.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-3: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17c: Pevnost úchytky kabelu proti tahu kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-17-4 (354055) - 1.5.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-4: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17d: Pevnost úchytky kabelu proti kroucení kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-23-2 (354055) - 1.5.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-2: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23b: Útlumové charakteristiky integrálních filtrů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60603-7-7-ed.3 (354620) - 1.5.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 600 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62058-11 (356116) - 1.5.2011
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 11: Všeobecné metody přejímací kontroly.
539.00 Kč

ČSN EN 62058-21 (356116) - 1.5.2011
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 21: Zvláštní požadavky pro elektromechanické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2 a třídy A a B).
306.90 Kč

ČSN EN 62058-31 (356116) - 1.5.2011
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 31: Zvláštní požadavky pro statické činné elektroměry (třídy 0,2 S, 0,5 S, 1 a 2 a třídy A, B a C).
202.40 Kč

ČSN EN 60539-2:2004/A1 (358145) - 1.5.2011
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60384-26 (358291) - 1.5.2011
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.6.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-26-1 (358291) - 1.5.2011
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62258-1-ed.2 (358759) - 1.5.2011
Polovodičové čipové výrobky - Část 1: Požadavky pro nakupování a používání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62047-4 (358775) - 1.5.2011
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 4: Kmenová specifikace pro MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-19:2003/A1 (358799) - 1.5.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 19: Zkouška pevnosti čipu střihem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60749-32:2003/A1 (358799) - 1.5.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 32: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná zevně). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 62614 (359291) - 1.5.2011
Vláknová optika - Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.7.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-90-ed.3:2006/A1 (361045) - 1.5.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely.
169.40 Kč

ČSN EN 62115:2006/Z1 (361338) - 1.5.2011
Elektrické hračky - Bezpečnost.
26.40 Kč

ČSN EN 60745-2-17-ed.2 (361551) - 1.5.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky. (Platnost do 15.12.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 80601-2-30 (364801) - 1.5.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních sfygmomanometrů. (Platnost do 24.5.2022).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6145-5 (385615) - 1.5.2011
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO 6145-5: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6145-7 (385615) - 1.5.2011
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku (ISO 6145-7: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6145-9 (385615) - 1.5.2011
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO 6145-9: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10051 (420034) - 1.5.2011
Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6892-2 (420312) - 1.5.2011
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - 1.5.2011
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - 1.5.2011
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420365) - 1.5.2011
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3953 (420759) - 1.5.2011
Kovové prášky - Stanovení setřepné hmotnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 10169 (420923) - 1.5.2011
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky.
317.90 Kč

ČSN EN 10029 (425311) - 1.5.2011
Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13628-4 (450020) - 1.5.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 4: Podmořské ústí sondy a produkční kříž (Norma k přímému použití jako ČSN).
1516.20 Kč

ČSN EN ISO 19901-3 (450027) - 1.5.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 19906 (450027) - 1.5.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
2747.40 Kč

ČSN EN ISO 13500:2009/A1 (451400) - 1.5.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16156 (569522) - 1.5.2011
Cigarety - Hodnocení schopnosti zapálení - Bezpečnostní požadavek (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 3356 (570551) - 1.5.2011
Mléko - Stanovení alkalické fosfatázy.
169.40 Kč

ČSN ISO 2911 (570730) - 1.5.2011
Slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu sacharózy - Polarimetrická metoda.
169.40 Kč

ČSN 570802 (570802) - 1.5.2011
Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů - Kolorimetrická metoda.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 175 (640242) - 1.5.2011
Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 877-1 (640771) - 1.5.2011
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 1: Obecné pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 877-2 (640771) - 1.5.2011
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 2: Vystavení přímému stárnutí a vystavení sklem filtrovanému slunečnímu záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 877-3 (640771) - 1.5.2011
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4611 (640772) - 1.5.2011
Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10352 (642032) - 1.5.2011
Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1447+A1 (643140) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1452-3 (643185) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11337 (643608) - 1.5.2011
Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1874-1 (643610) - 1.5.2011
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15877-1:2009/A1 (646414) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 15877-2:2009/A1 (646414) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 15877-3:2009/A1 (646414) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 15877-5:2009/A1 (646414) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému.
108.90 Kč

ČSN EN 13598-1 (646432) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16591 (656034) - 1.5.2011
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Oxidační mikrocoulometrická metoda (ISO 16591: 2010) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4404-2 (656248) - 1.5.2011
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 2: Nevodné kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 656500 (656500) - 1.5.2011
Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 24444 (681506) - 1.5.2011
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo.
394.90 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Z4 (730035) - 1.5.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
26.40 Kč

ČSN EN 15904 (771026) - 1.5.2011
Skleněné obaly - Standardní tolerance pro lahve.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10717 (795250) - 1.5.2011
Obuv - Metoda zkoušení zdrhovadel - Pevnost v průtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-1 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 1: Všeobecné principy zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-10 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím dichlormethanu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-11 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi celulózových a polyesterových vláken (metoda s použitím kyseliny sírové).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylformamidu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-13 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-14 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 14: Směsi acetátu a určitých chlorovláken (metoda s použitím kyseliny octové).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-15 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty a určitých živočišných vláken (metoda se stanovením obsahu dusíku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-16 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenu a určitých jiných vláken (metoda s použitím xylenu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-17 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi chlorovláken (homopolymerů vinylchloridu) a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny sírové).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-18 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí a vlny nebo zvířecích srstí (metoda s použitím kyseliny sírové).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-19 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 19: Směsi celulózových vláken a azbestu (metoda spalováním).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-2 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-20 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-21 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-3 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím acetonu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-4 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových a určitých jiných vláken (metoda s použitím chlornanu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-5 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 5: Směsi viskózy, měďnatých nebo modalových vláken a bavlny (metoda s použitím zinečnatanu sodného).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-6 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a bavlny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-7 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny mravenčí).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-8 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 8: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím acetonu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-9 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 9: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím benzylalkoholu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12952-1 (807615) - 1.5.2011
Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9554 (808626) - 1.5.2011
Textilní lana - Všeobecné specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13982-1:2005/A1 (832727) - 1.5.2011
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 24500 (833594) - 1.5.2011
Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 24501 (833595) - 1.5.2011
Ergonomie - Funkční navrhování - Hladina akustického tlaku zvukových signálů pro spotřební výrobky.
306.90 Kč

ČSN EN 13965-2 (838001) - 1.5.2011
Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady.
306.90 Kč

ČSN EN 15210-2 (838221) - 1.5.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20072 (850003) - 1.5.2011
Ověření návrhu zařízení pro dodávání aerosolového léčiva - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 80369-1 (852112) - 1.5.2011
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8362-7 (855801) - 1.5.2011
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 7: Uzávěry injekčních přípravků z hliníku a plastu bez přeplátování plastové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - 1.5.2011
Stomatologie - Slovník (ISO 1942: 2009, opravené vydání 2010-03-01) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 27020 (856369) - 1.5.2011
Stomatologie - Zámky a kanyly pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V1.5.1 (872004) - 1.5.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.4.1 (875101) - 1.5.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.5.1 (875101) - 1.5.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-34-V1.1.1 (875101) - 1.5.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302065-V1.2.1 (875141) - 1.5.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302665-V1.1.1 (875155) - 1.5.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301442-V1.2.1 (876035) - 1.5.2011
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 2,0 GHz pohyblivé družicové služby (MSS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302574-1-V1.1.1 (876052) - 1.5.2011
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302574-2-V1.1.1 (876052) - 1.5.2011
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) pro širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302574-3-V1.1.1 (876052) - 1.5.2011
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.1.1 (878801) - 1.5.2011
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-3-V1.1.1 (878801) - 1.5.2011
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané spolupracující čidlo včetně jeho rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-4-1-V1.1.1 (878801) - 1.5.2011
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Všeobecné požadavky na nespolupracující čidlo. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-4-2-V1.1.1 (878801) - 1.5.2011
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 2: Specifické požadavky na využívané čidlo radaru pozemního pohybu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4534 (945064) - 1.5.2011
Smalty - Stanovení reologických vlastností - Zkouška roztékavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19136 (979856) - 1.5.2011
Geografická informace - Značkovací jazyk geografie (GML).
1926.60 Kč

Kategorie (nové normy)