Nové normy ČSN za květen 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2011 v 09:00


ČSN EN ISO 8253-1 (011635) - 1.5.2011
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí.
350.00 Kč

ČSN ISO 10844 (011683) - 1.5.2011
Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 29701 (012015) - 1.5.2011
Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL).
338.00 Kč

ČSN EN 61666-ed.2 (013730) - 1.5.2011
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15549 (015051) - 1.5.2011
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Všeobecné zásady.
186.00 Kč

ČSN ISO 23601 (018017) - 1.5.2011
Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - 1.5.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů.
593.00 Kč

ČSN EN 12385-2+A1:2008/Oprava1 (024302) - 1.5.2011
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 7668 (038650) - 1.5.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°.
223.00 Kč

ČSN EN 30-1-1+A2 (061410) - 1.5.2011
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 13341 (078520) - 1.5.2011
Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn.
186.00 Kč

ČSN EN 545 (132070) - 1.5.2011
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 60546-1-ed.2 (180436) - 1.5.2011
Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60546-2-ed.2 (180436) - 1.5.2011
Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 2: Návod pro kontrolní a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3611 (251402) - 1.5.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Mikrometry pro vnější měření - Návrh a metrologické charakteristiky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-5 (252011) - 1.5.2011
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje používající snímací systém s jednotlivým a složeným snímacím dotekem.
350.00 Kč

ČSN ISO 9244 (277509) - 1.5.2011
Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady.
593.00 Kč

ČSN ISO 21507 (277543) - 1.5.2011
Stroje pro zemní práce - Požadavky na provedení nekovových palivových nádrží. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 6747 (278047) - 1.5.2011
Stroje pro zemní práce - Dozery - Terminologie a obchodní specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 13103+A1 (280513) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy běžných dvojkolí - Metoda návrhu.
434.00 Kč

ČSN EN 13104+A1 (280514) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu.
434.00 Kč

ČSN EN 13260+A1 (280520) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek.
350.00 Kč

ČSN EN 13261+A1 (280522) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek.
543.00 Kč

ČSN EN 13715+A1 (280526) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol.
338.00 Kč

ČSN EN 14865-1+A1 (280541) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností.
223.00 Kč

ČSN EN 15427+A1 (280555) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků.
338.00 Kč

ČSN EN 15355+A1 (284042) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy.
543.00 Kč

ČSN EN 15624+A1 (284042) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený.
338.00 Kč

ČSN EN 14601+A1 (284051) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu.
350.00 Kč

ČSN EN 15611+A1 (284056) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily.
543.00 Kč

ČSN EN 15612+A1 (284057) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače.
338.00 Kč

ČSN EN 15625+A1 (284058) - 1.5.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení.
338.00 Kč

ČSN EN 4700-004 (311258) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 4: Drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4700-007 (311258) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 7: Přetavování vsázky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2283 (311710) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Zkoušky letadlové kabeláže (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-016 (311811) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 016: Zástrčka s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4641-103 (311934) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 103: S volnou sekundární ochranou, simplex, robustní konstrukce s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 2,74 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4641-104 (311934) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 104: S volnou sekundární ochranou, duplex, robustní konstrukce s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 4,95 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4641-105 (311934) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 105: S volnou sekundární ochranou, kvadrial, robustní konstrukce s průměrem vlákna 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 5,72 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3197 (312007) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Projektování a montáž leteckých elektrických a optických systémů propojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 3873 (312007) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení únavové trhliny zkušebních vzorků pomocí růstu Corner-Cracked (CC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4657 (312229) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vakuové indukční přetavení a přetavení odtavnou elektrodou - Zpracováno rozpouštěcím žíháním a precipitačním přetavováním - Tyče - nebo D <= 200 mm - Rm >= 1650 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4800-001 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 001: Desky, plechy a pásy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4800-002 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4800-003 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 003: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4800-004 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 004: Dráty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4800-005 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 005: Přířezy pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4800-006 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 006: Kontrolní a sériové výkovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4800-007 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 007: Přetavený polotovar (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4800-008 (312542) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 008: Kontrolní a sériové odlitky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3687 (313143) - 1.5.2011
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-617 (330050) - 1.5.2011
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou.
434.00 Kč

ČSN EN 61373-ed.2 (333565) - 1.5.2011
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.
434.00 Kč

ČSN EN 61968-11 (334900) - 1.5.2011
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření Obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci. (Platnost do 10.4.2016).
1159.00 Kč

ČSN EN 60695-6-1-ed.2:2006/A1 (345615) - 1.5.2011
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod.
223.00 Kč

ČSN EN 60763-1-ed.2 (346565) - 1.5.2011
Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60763-3-1-ed.2 (346565) - 1.5.2011
Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na slepovanou tvrzenou lesklou lepenku - Typu LB 3.1A.1 a LB 3.1A.2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61935-2-ed.3 (347750) - 1.5.2011
Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 2: Šňůry specifikované v ISO/IEC 11801 a souvisejících normách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60512-17-1 (354055) - 1.5.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-17-3 (354055) - 1.5.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-3: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17c: Pevnost úchytky kabelu proti tahu kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-17-4 (354055) - 1.5.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-4: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17d: Pevnost úchytky kabelu proti kroucení kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-23-2 (354055) - 1.5.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-2: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23b: Útlumové charakteristiky integrálních filtrů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60603-7-7-ed.3 (354620) - 1.5.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 600 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62058-11 (356116) - 1.5.2011
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 11: Všeobecné metody přejímací kontroly.
593.00 Kč

ČSN EN 62058-21 (356116) - 1.5.2011
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 21: Zvláštní požadavky pro elektromechanické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2 a třídy A a B).
338.00 Kč

ČSN EN 62058-31 (356116) - 1.5.2011
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 31: Zvláštní požadavky pro statické činné elektroměry (třídy 0,2 S, 0,5 S, 1 a 2 a třídy A, B a C).
223.00 Kč

ČSN EN 60384-26 (358291) - 1.5.2011
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.6.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-26-1 (358291) - 1.5.2011
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62258-1-ed.2 (358759) - 1.5.2011
Polovodičové čipové výrobky - Část 1: Požadavky pro nakupování a používání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62047-4 (358775) - 1.5.2011
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 4: Kmenová specifikace pro MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-19:2003/A1 (358799) - 1.5.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 19: Zkouška pevnosti čipu střihem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60749-32:2003/A1 (358799) - 1.5.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 32: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná zevně). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 62614 (359291) - 1.5.2011
Vláknová optika - Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.7.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-90-ed.3:2006/A1 (361045) - 1.5.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely.
186.00 Kč

ČSN EN 60745-2-17-ed.2 (361551) - 1.5.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky. (Platnost do 15.12.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 80601-2-30 (364801) - 1.5.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních sfygmomanometrů. (Platnost do 24.5.2022).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-5 (385615) - 1.5.2011
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO 6145-5: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-7 (385615) - 1.5.2011
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku (ISO 6145-7: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6145-9 (385615) - 1.5.2011
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO 6145-9: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10051 (420034) - 1.5.2011
Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6892-2 (420312) - 1.5.2011
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - 1.5.2011
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - 1.5.2011
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420365) - 1.5.2011
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3953 (420759) - 1.5.2011
Kovové prášky - Stanovení setřepné hmotnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 10169 (420923) - 1.5.2011
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN EN 10029 (425311) - 1.5.2011
Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-4 (450020) - 1.5.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 4: Podmořské ústí sondy a produkční kříž (Norma k přímému použití jako ČSN).
1516.20 Kč

ČSN EN ISO 19901-3 (450027) - 1.5.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 19906 (450027) - 1.5.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
2747.40 Kč

ČSN EN ISO 13500:2009/A1 (451400) - 1.5.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16156 (569522) - 1.5.2011
Cigarety - Hodnocení schopnosti zapálení - Bezpečnostní požadavek (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO 3356 (570551) - 1.5.2011
Mléko - Stanovení alkalické fosfatázy.
186.00 Kč

ČSN ISO 2911 (570730) - 1.5.2011
Slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu sacharózy - Polarimetrická metoda.
186.00 Kč

ČSN 570802 (570802) - 1.5.2011
Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů - Kolorimetrická metoda.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 175 (640242) - 1.5.2011
Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 877-1 (640771) - 1.5.2011
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 1: Obecné pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 877-2 (640771) - 1.5.2011
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 2: Vystavení přímému stárnutí a vystavení sklem filtrovanému slunečnímu záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 877-3 (640771) - 1.5.2011
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4611 (640772) - 1.5.2011
Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10352 (642032) - 1.5.2011
Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1447+A1 (643140) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1452-3 (643185) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11337 (643608) - 1.5.2011
Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1874-1 (643610) - 1.5.2011
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-1:2009/A1 (646414) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-2:2009/A1 (646414) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-3:2009/A1 (646414) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-5:2009/A1 (646414) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému.
120.00 Kč

ČSN EN 13598-1 (646432) - 1.5.2011
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16591 (656034) - 1.5.2011
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Oxidační mikrocoulometrická metoda (ISO 16591: 2010) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4404-2 (656248) - 1.5.2011
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 2: Nevodné kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 656500 (656500) - 1.5.2011
Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 24444 (681506) - 1.5.2011
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo.
434.00 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Z4 (730035) - 1.5.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
29.00 Kč

ČSN EN 15904 (771026) - 1.5.2011
Skleněné obaly - Standardní tolerance pro lahve.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10717 (795250) - 1.5.2011
Obuv - Metoda zkoušení zdrhovadel - Pevnost v průtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-1 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 1: Všeobecné principy zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-10 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím dichlormethanu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-11 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi celulózových a polyesterových vláken (metoda s použitím kyseliny sírové).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylformamidu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-13 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-14 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 14: Směsi acetátu a určitých chlorovláken (metoda s použitím kyseliny octové).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-15 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty a určitých živočišných vláken (metoda se stanovením obsahu dusíku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-16 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenu a určitých jiných vláken (metoda s použitím xylenu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-17 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi chlorovláken (homopolymerů vinylchloridu) a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny sírové).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-18 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí a vlny nebo zvířecích srstí (metoda s použitím kyseliny sírové).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-19 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 19: Směsi celulózových vláken a azbestu (metoda spalováním).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-2 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-20 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-21 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-3 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím acetonu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-4 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových a určitých jiných vláken (metoda s použitím chlornanu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-5 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 5: Směsi viskózy, měďnatých nebo modalových vláken a bavlny (metoda s použitím zinečnatanu sodného).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-6 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a bavlny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-7 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny mravenčí).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-8 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 8: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím acetonu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-9 (800216) - 1.5.2011
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 9: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím benzylalkoholu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12952-1 (807615) - 1.5.2011
Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9554 (808626) - 1.5.2011
Textilní lana - Všeobecné specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13982-1:2005/A1 (832727) - 1.5.2011
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 24500 (833594) - 1.5.2011
Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 24501 (833595) - 1.5.2011
Ergonomie - Funkční navrhování - Hladina akustického tlaku zvukových signálů pro spotřební výrobky.
338.00 Kč

ČSN EN 13965-2 (838001) - 1.5.2011
Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady.
338.00 Kč

ČSN EN 15210-2 (838221) - 1.5.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20072 (850003) - 1.5.2011
Ověření návrhu zařízení pro dodávání aerosolového léčiva - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80369-1 (852112) - 1.5.2011
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-7 (855801) - 1.5.2011
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 7: Uzávěry injekčních přípravků z hliníku a plastu bez přeplátování plastové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - 1.5.2011
Stomatologie - Slovník (ISO 1942: 2009, opravené vydání 2010-03-01) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 27020 (856369) - 1.5.2011
Stomatologie - Zámky a kanyly pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V1.5.1 (872004) - 1.5.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.4.1 (875101) - 1.5.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.5.1 (875101) - 1.5.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-34-V1.1.1 (875101) - 1.5.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-V1.2.1 (875141) - 1.5.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302665-V1.1.1 (875155) - 1.5.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301442-V1.2.1 (876035) - 1.5.2011
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 2,0 GHz pohyblivé družicové služby (MSS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302574-1-V1.1.1 (876052) - 1.5.2011
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302574-2-V1.1.1 (876052) - 1.5.2011
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) pro širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302574-3-V1.1.1 (876052) - 1.5.2011
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.1.1 (878801) - 1.5.2011
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-3-V1.1.1 (878801) - 1.5.2011
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané spolupracující čidlo včetně jeho rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-4-1-V1.1.1 (878801) - 1.5.2011
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Všeobecné požadavky na nespolupracující čidlo. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-4-2-V1.1.1 (878801) - 1.5.2011
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 2: Specifické požadavky na využívané čidlo radaru pozemního pohybu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4534 (945064) - 1.5.2011
Smalty - Stanovení reologických vlastností - Zkouška roztékavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19136 (979856) - 1.5.2011
Geografická informace - Značkovací jazyk geografie (GML).
1926.60 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.