Nové normy ČSN za duben 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2010 v 09:00


ČSN ISO 3534-1 (010216) - 1.4.2010
Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti.
593.00 Kč

ČSN ISO 3951-2 (010258) - 1.4.2010
Statistické přejímky měřením - Část 2: Obecné stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii při nezávislých znacích kvality.
593.00 Kč

ČSN ISO 8422 (010259) - 1.4.2010
Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním.
350.00 Kč

ČSN ISO 21747 (010276) - 1.4.2010
Statistické metody - Ukazatele výkonnosti a způsobilosti procesu pro měřitelné znaky kvality.
350.00 Kč

ČSN ISO 22514-3 (010277) - 1.4.2010
Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 3: Studie výkonnosti stroje pro měřitelná data na diskrétních dílech.
338.00 Kč

ČSN ISO 18414 (010279) - 1.4.2010
Statistické přejímky srovnáváním - Systém s přejímacím číslem nula založený na principu kreditu při řízení výstupní kvality.
223.00 Kč

ČSN EN 15341 (010664) - 1.4.2010
Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4871 (011609) - 1.4.2010
Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9614-1 (011617) - 1.4.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9614-3 (011617) - 1.4.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11200 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Směrnice pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11201 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11202 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Provozní metoda in situ.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11203 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11204 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Metoda s korekcemi na prostředí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11205 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7235 (011663) - 1.4.2010
Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5136 (011667) - 1.4.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí.
593.00 Kč

ČSN EN 81346-1 (013710) - 1.4.2010
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla. (Platnost do 4.5.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 81346-2 (013710) - 1.4.2010
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd. (Platnost do 23.7.2022).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 1456 (038513) - 1.4.2010
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom.
338.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 20172 (050240) - 1.4.2010
Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-4 (050312) - 1.4.2010
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 4: Laserové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN 1264-3 (060315) - 1.4.2010
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování.
223.00 Kč

ČSN EN 1264-4 (060315) - 1.4.2010
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace.
223.00 Kč

ČSN EN 746-1+A1 (065011) - 1.4.2010
Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 746-3+A1 (065011) - 1.4.2010
Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér.
434.00 Kč

ČSN EN 1547+A1 (065021) - 1.4.2010
Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11102-1 (097701) - 1.4.2010
Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13351 (122019) - 1.4.2010
Průmyslové ventilátory - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1822-1 (125002) - 1.4.2010
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1822-2 (125002) - 1.4.2010
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení, statistické počítání částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1822-3 (125002) - 1.4.2010
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 3: Zkušební média plochých filtrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1822-4 (125002) - 1.4.2010
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 4: Stanovení propustnosti filtračních prvků (skenovací metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1822-5 (125002) - 1.4.2010
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 5: Stanovení účinnosti filtračních prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12982 (133034) - 1.4.2010
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15714-2 (133096) - 1.4.2010
Průmyslové armatury - Pohony - Část 2: Elektrické pohony průmyslových armatur - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15714-3 (133096) - 1.4.2010
Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15714-4 (133096) - 1.4.2010
Průmyslové armatury - Pohony - Část 4: Hydraulické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61987-10 (180410) - 1.4.2010
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 10: Seznam vlastností (LOP) pro měření průmyslových procesů a řízení elektronických dat - Základy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 62424 (180415) - 1.4.2010
Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.8.2019).
945.00 Kč

ČSN EN 62453-1 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 62453-2 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2020).
1159.00 Kč

ČSN EN 62453-301 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 62453-302 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.12.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 62453-303-1 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-1: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62453-303-2 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62453-306 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 306: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 6. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62453-309 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.12.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 62453-315 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 15798 (195301) - 1.4.2010
Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15095+A1 (267404) - 1.4.2010
Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 415-3+A1 (267600) - 1.4.2010
Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje.
593.00 Kč

ČSN EN 415-6+A1 (267600) - 1.4.2010
Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek.
593.00 Kč

ČSN ISO 1496-3:1996/Amd.1/Oprava1 (269355) - 1.4.2010
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13001-3-2 (270105) - 1.4.2010
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech.
338.00 Kč

ČSN EN 14492-1+A1 (270610) - 1.4.2010
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem.
593.00 Kč

ČSN EN 14492-2+A1 (270610) - 1.4.2010
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem.
768.00 Kč

ČSN EN 1493+A1 (270809) - 1.4.2010
Zvedáky vozidel.
434.00 Kč

ČSN EN 1494+A1 (270810) - 1.4.2010
Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení.
434.00 Kč

TNI CEN/TR 81-10 (274001) - 1.4.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 81-11 (274003) - 1.4.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k soustavě norem EN 81.
945.00 Kč

ČSN EN 12111+A1 (277995) - 1.4.2010
Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje, kontinuální důlní dobývací stroje a rázová rozvolňovací kladiva - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15366 (278331) - 1.4.2010
Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Pevná pojiva k použití na komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13035-3+A1 (278809) - 1.4.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje.
350.00 Kč

ČSN EN 13042-2+A1 (278810) - 1.4.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování.
223.00 Kč

ČSN EN 13042-3+A1 (278810) - 1.4.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: IS stroje.
338.00 Kč

ČSN EN 13042-5+A1 (278810) - 1.4.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy.
338.00 Kč

ČSN EN 15532 (309001) - 1.4.2010
Jízdní kola - Terminologie.
434.00 Kč

ČSN EN 4632-005 (311201) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 005: Homogenní dílce ze žáruvzdorných slitin niklu nebo kobaltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 2812 (311712) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Odizolování elektrických kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6049-003 (311712) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidového vlákna - Část 3: Opletený, trubkovitý, roztažitelný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6059-502 (311712) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 502: Rezistence proti elektrickému oblouku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3987 (312006) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Zkoušení vysokocyklové únavy, řízené silou při stálém rozkmitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2815 (312258) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyč pro obrábění - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 965 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2817 (312259) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyč pro obrábění - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1070 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2818 (312264) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1070 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3469 (312265) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1310 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3311 (312573) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče pro obrábění - D < 110 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4138 (313225) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4161 (313227) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4178 (313243) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4073 (313244) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4162 (313265) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4163 (313266) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2869 (313371) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2867 (313562) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, jednostranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2866 (313564) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, jednostranné, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1110 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3757 (313575) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, dvoustranné, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4078 (313577) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, uzamykatelná a samojistná, ze žáruvzdorné oceli, mazaná MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4084 (313578) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2865 (313583) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6069 (314334) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Nýty s redukovanou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4618 (319540) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Normy kvality pro kabinový vzduch, kritéria a způsoby určení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 9650-3 (320854) - 1.4.2010
Malá plavidla - Nafukovací záchranné vory - Část 3: Materiály.
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-426 (330050) - 1.4.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry.
1159.00 Kč

ČSN 332000-5-51-ed.3 (332000) - 1.4.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.
543.00 Kč

ČSN 332000-7-708-ed.3 (332000) - 1.4.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality. (Platnost do 18.8.2020).
186.00 Kč

ČSN 332000-7-721 (332000) - 1.4.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech. (Platnost do 17.12.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 60870-5-6 (334650) - 1.4.2010
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-6: Směrnice pro zkoušení shody pro společné normy EN 60870-5.
338.00 Kč

ČSN EN 50119-ed.2 (341531) - 1.4.2010
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci. (Platnost do 13.1.2023).
593.00 Kč

ČSN EN 60068-2-14-ed.2 (345791) - 1.4.2010
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty. (Platnost do 31.8.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 60893-3-5-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.4.2010
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-5: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyesterových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60893-3-6-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.4.2010
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60893-3-7-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.4.2010
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-7: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyimidových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60626-2-ed.2 (346575) - 1.4.2010
Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62004 (347306) - 1.4.2010
Tepelně odolné dráty ze slitiny hliníku pro vodiče venkovních vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.4.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 50397-2 (347620) - 1.4.2010
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 2: Armatury pro izolované vodiče - Zkoušky a požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 60966-2-1-ed.3 (347720) - 1.4.2010
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-1: Dílčí specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60966-2-3-ed.3 (347720) - 1.4.2010
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1000 MHz, konektory IEC 61169-8. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60966-2-4-ed.2 (347720) - 1.4.2010
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.6.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 60966-2-5-ed.2 (347720) - 1.4.2010
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.11.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 60966-2-6-ed.2 (347720) - 1.4.2010
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3000 MHz, konektory IEC 61169-24. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.11.2019).
223.00 Kč

TNI CLC/TR 50462 (351102) - 1.4.2010
Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek.
434.00 Kč

ČSN EN 61869-1 (351350) - 1.4.2010
Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 60669-2-1-ed.3:2005/A1 (354106) - 1.4.2010
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače.
223.00 Kč

ČSN EN 60269-1-ed.3:2008/A1 (354701) - 1.4.2010
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 60393-1 (358195) - 1.4.2010
Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 60286-3-1 (358292) - 1.4.2010
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3-1: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek - Typ V - Lisované nosné pásky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.6.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 60286-3-2 (358292) - 1.4.2010
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3-2: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek - Typ VI - Nosné blister pásky šíře 4 mm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.6.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 61988-2-3 (358788) - 1.4.2010
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-3: Metody měření - Kvalita obrazu: Vady a degradace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61988-3-2 (358788) - 1.4.2010
Plazmové zobrazovací panely - Část 3-2: Rozhraní - Elektrické rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60630:1999/A6 (360030) - 1.4.2010
Maximální obrysy pro žárovky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60064:1998/A5 (360130) - 1.4.2010
Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení.
434.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z32 (360340) - 1.4.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z31 (360340) - 1.4.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
350.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z32 (360340) - 1.4.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
593.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A12 (360340) - 1.4.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
338.00 Kč

ČSN EN 62386-207 (360540) - 1.4.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (Zařízení typ 6). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.5.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 61770-ed.2 (361020) - 1.4.2010
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav.
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-21 (361551) - 1.4.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů. (Platnost do 31.5.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 62087-ed.2 (367004) - 1.4.2010
Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.2.2015).
543.00 Kč

ČSN EN 50174-1-ed.2 (369071) - 1.4.2010
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality. (Platnost do 21.5.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 50174-2-ed.2 (369071) - 1.4.2010
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách. (Platnost do 21.5.2021).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205) - 1.4.2010
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-3 (369205) - 1.4.2010
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7501-1 (369730) - 1.4.2010
Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 1: Strojově čitelný cestovní pas.
1204.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15408-3 (369789) - 1.4.2010
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk.
1159.00 Kč

ČSN EN 3-10 (389100) - 1.4.2010
Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700) - 1.4.2010
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14940-1 (420623) - 1.4.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 1: Titrační metoda.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15022-2 (420623) - 1.4.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrofotometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15656 (420623) - 1.4.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu fosforu - Spektrofotometrická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 10225 (420906) - 1.4.2010
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky.
593.00 Kč

ČSN EN 486 (421412) - 1.4.2010
Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro průtlačné lisování - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 487 (421413) - 1.4.2010
Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro válcování - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 485-1+A1 (421416) - 1.4.2010
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13624-1 (450021) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Navrhování a provoz námořních vrtných souprav (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 28300:2009/Oprava1 (450042) - 1.4.2010
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Odvzdušňování/odplyňování skladovacích zásobníků provozovaných při atmosférickém nebo nízkém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15136-1 (451320) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolání vztlakové síly - Část 1: Čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 17078-2:2008/Oprava1 (451331) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15463:2004/Oprava1 (451399) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola utěsnění nového pažení, soustavy potrubí a trubek vrtacího soutyčí s rovným koncem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13500:2009/Oprava1 (451400) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13503-2:2007/A1 (451402) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 712 (461014) - 1.4.2010
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení vlhkosti - Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15784 (467045) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu presumptivních bakterií rodu Bacillus.
223.00 Kč

ČSN EN 15785 (467046) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium.
223.00 Kč

ČSN EN 15786 (467047) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Pediococcus.
223.00 Kč

ČSN EN 15787 (467048) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus.
223.00 Kč

ČSN EN 15788 (467049) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (E. faecium).
223.00 Kč

ČSN EN 15789 (467050) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu probiotických kvasinek.
223.00 Kč

ČSN EN 609-1+A2 (470197) - 1.4.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače.
223.00 Kč

ČSN EN 609-2+A1 (470197) - 1.4.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 2: Šroubové štípače.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-5 (470601) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-6 (470601) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.5.2021).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-7 (470601) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklízeče bavlny (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10517 (470614) - 1.4.2010
Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost (ISO 10517: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 786+A2 (470615) - 1.4.2010
Zahradní stroje - Elektrické vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené nebo v ruce držené - Mechanická bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 15811 (470623) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Ochranné kryty pohyblivých částí přenosu energie - Otevírání ochranných krytů nástrojem (ISO/TS 28923: 2007 modifikovaná) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1853+A1 (470626) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN 13448+A1 (470632) - 1.4.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Meziřádkové žací jednotky - Bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28139 (471005) - 1.4.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Zádové zmlžovací postřikovače se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.5.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 1870-14+A1 (496130) - 1.4.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-15+A1 (496130) - 1.4.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-16+A1 (496130) - 1.4.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů.
434.00 Kč

ČSN EN 1010-3+A1 (507020) - 1.4.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 3: Řezačky.
350.00 Kč

ČSN EN 1010-4+A1 (507020) - 1.4.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje.
593.00 Kč

ČSN EN 12505+A1 (514510) - 1.4.2010
Potravinářské stroje - Odstředivky na zpracování jedlých olejů a tuků - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN ISO 2825:1994/Z1 (580181) - 1.4.2010
Koření a kořenící látky - Příprava mletého vzorku pro analýzy.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 1402 (635414) - 1.4.2010
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - 1.4.2010
Plasty - Diferenční snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22088-1 (640764) - 1.4.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 1: Obecné pokyny.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22088-2 (640764) - 1.4.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22088-3 (640764) - 1.4.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22088-4 (640764) - 1.4.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21627-1 (641330) - 1.4.2010
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 1: Anorganický chlor (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21627-2 (641330) - 1.4.2010
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 2: Snadno zmýdelnitelný chlor (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21627-3 (641330) - 1.4.2010
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 3: Celkový chlor (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13479 (643105) - 1.4.2010
Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem.
186.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - 1.4.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN EN 15749 (654874) - 1.4.2010
Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátu s použitím tří různých metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15750 (654876) - 1.4.2010
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v hnojivech obsahujících dusík pouze jako dusičnanový, amonný a amidický dvěma rozdílnými metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 787-7 (670520) - 1.4.2010
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 7: Stanovení zbytku na sítě - Metodou s použitím vody - Ruční postup.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7579 (671411) - 1.4.2010
Barviva - Stanovení rozpustnosti v organických rozpouštědlech - Gravimetrická a fotometrická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10991 (704600) - 1.4.2010
Mikroprocesní inženýrství - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 933-11:2009/Oprava1 (721193) - 1.4.2010
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva.
29.00 Kč

ČSN EN 934-3 (722326) - 1.4.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem. (Platnost do 1.10.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 1849-2 (727641) - 1.4.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
186.00 Kč

ČSN EN 1847 (727649) - 1.4.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metody expozice kapalnými chemikáliemi, včetně vody.
223.00 Kč

ČSN 730020 (730020) - 1.4.2010
Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd.
223.00 Kč

ČSN ISO 12494 (730035) - 1.4.2010
Zatížení konstrukcí námrazou.
543.00 Kč

ČSN EN 15080-8 (730869) - 1.4.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky.
434.00 Kč

ČSN EN 15736 (731770) - 1.4.2010
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků.
186.00 Kč

ČSN EN 15737 (731771) - 1.4.2010
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Krouticí moment únosnosti při zašroubování vrutů.
186.00 Kč

ČSN EN 13384-2+A1 (734206) - 1.4.2010
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny.
567.00 Kč

ČSN EN 12978+A1 (747032) - 1.4.2010
Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN 750110 (750110) - 1.4.2010
Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie.
768.00 Kč

ČSN 752020 (752020) - 1.4.2010
Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb.
434.00 Kč

ČSN 755201 (755201) - 1.4.2010
Navrhování úpraven vody.
338.00 Kč

ČSN EN 15838 (761802) - 1.4.2010
Zákaznická kontaktní centra - Požadavky na poskytování služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 930+A2 (798000) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 931+A2 (798001) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 12653+A2 (798004) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi z usní a syntetických usní - Hřebíkovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 12203+A1 (798005) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 12387+A1 (798007) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12044+A1 (798008) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 13112+A1 (798103) - 1.4.2010
Koželužské stroje - Štípací a pásové postřihovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13114+A1 (798105) - 1.4.2010
Koželužské stroje - Rotující nádoby - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 105-J03 (800142) - 1.4.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J03: Výpočet barevných diferencí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13061 (832777) - 1.4.2010
Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 13890 (833616) - 1.4.2010
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 14774-1 (838220) - 1.4.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 14774-2 (838220) - 1.4.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 14774-3 (838220) - 1.4.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor.
186.00 Kč

ČSN EN 12183 (841021) - 1.4.2010
Ručně poháněné vozíky - Požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.3.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 12184 (841022) - 1.4.2010
Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí zařízení - Požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.3.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 12342+A1 (852706) - 1.4.2010
Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory. (Platnost do 31.10.2017).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21969 (852768) - 1.4.2010
Vysokotlaká flexibilní připojení pro použití se systémy medicinálních plynů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21649 (856105) - 1.4.2010
Bezkanylové injektory pro zdravotnické účely - Požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7886-3 (856174) - 1.4.2010
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7886-4 (856174) - 1.4.2010
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 4: Injekční stříkačky se zábranou proti opakovanému použití.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301839-1-V1.3.1 (875113) - 1.4.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301839-2-V1.3.1 (875113) - 1.4.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.1.1 (878801) - 1.4.2010
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI ETSI TR 101790-V1.4.1 (879042) - 1.4.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 302307-V1.2.1 (879045) - 1.4.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302755-V1.1.1 (879047) - 1.4.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 1047-2 (916030) - 1.4.2010
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery.
350.00 Kč

ČSN EN 71-4 (943095) - 1.4.2010
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 71-8+A4 (943095) - 1.4.2010
Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití uvnitř i venku.
350.00 Kč

ČSN ISO 4217 (971003) - 1.4.2010
Kódy pro měny a fondy.
338.00 Kč

ČSN ISO 19131 (979850) - 1.4.2010
Geografická informace - Specifikace datového produktu.
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.