Nové normy ČSN za duben 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2010 v 09:00


ČSN ISO 3534-1 (010216) - 1.4.2010
Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti.
539.00 Kč

ČSN ISO 3951-2 (010258) - 1.4.2010
Statistické přejímky měřením - Část 2: Obecné stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii při nezávislých znacích kvality.
539.00 Kč

ČSN ISO 8422 (010259) - 1.4.2010
Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním.
317.90 Kč

ČSN ISO 21747 (010276) - 1.4.2010
Statistické metody - Ukazatele výkonnosti a způsobilosti procesu pro měřitelné znaky kvality.
317.90 Kč

ČSN ISO 22514-3 (010277) - 1.4.2010
Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 3: Studie výkonnosti stroje pro měřitelná data na diskrétních dílech.
306.90 Kč

ČSN ISO 18414 (010279) - 1.4.2010
Statistické přejímky srovnáváním - Systém s přejímacím číslem nula založený na principu kreditu při řízení výstupní kvality.
202.40 Kč

ČSN EN 15341 (010664) - 1.4.2010
Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4871 (011609) - 1.4.2010
Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9614-1 (011617) - 1.4.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9614-3 (011617) - 1.4.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11200 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Směrnice pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11201 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11202 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Provozní metoda in situ.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11203 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11204 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Metoda s korekcemi na prostředí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11205 (011618) - 1.4.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7235 (011663) - 1.4.2010
Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5136 (011667) - 1.4.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí.
539.00 Kč

ČSN EN 81346-1 (013710) - 1.4.2010
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla.
539.00 Kč

ČSN EN 81346-2 (013710) - 1.4.2010
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd. (Platnost do 23.7.2022).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 1456 (038513) - 1.4.2010
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom.
306.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 20172 (050240) - 1.4.2010
Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15609-4 (050312) - 1.4.2010
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 4: Laserové svařování.
202.40 Kč

ČSN EN 1264-3 (060315) - 1.4.2010
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování.
202.40 Kč

ČSN EN 1264-4 (060315) - 1.4.2010
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace.
202.40 Kč

ČSN EN 746-1+A1 (065011) - 1.4.2010
Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 746-3+A1 (065011) - 1.4.2010
Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér.
394.90 Kč

ČSN EN 1547+A1 (065021) - 1.4.2010
Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11102-1 (097701) - 1.4.2010
Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13351 (122019) - 1.4.2010
Průmyslové ventilátory - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1822-1 (125002) - 1.4.2010
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1822-2 (125002) - 1.4.2010
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení, statistické počítání částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1822-3 (125002) - 1.4.2010
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 3: Zkušební média plochých filtrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1822-4 (125002) - 1.4.2010
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 4: Stanovení propustnosti filtračních prvků (skenovací metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1822-5 (125002) - 1.4.2010
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 5: Stanovení účinnosti filtračních prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12982 (133034) - 1.4.2010
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15714-2 (133096) - 1.4.2010
Průmyslové armatury - Pohony - Část 2: Elektrické pohony průmyslových armatur - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15714-3 (133096) - 1.4.2010
Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15714-4 (133096) - 1.4.2010
Průmyslové armatury - Pohony - Část 4: Hydraulické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61987-10 (180410) - 1.4.2010
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 10: Seznam vlastností (LOP) pro měření průmyslových procesů a řízení elektronických dat - Základy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 62424 (180415) - 1.4.2010
Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.8.2019).
859.10 Kč

ČSN EN 62453-1 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 62453-2 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2020).
1053.80 Kč

ČSN EN 62453-301 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 62453-302 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.12.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 62453-303-1 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-1: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62453-303-2 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62453-306 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 306: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 6. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62453-309 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.12.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 62453-315 (184023) - 1.4.2010
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 15798 (195301) - 1.4.2010
Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15095+A1 (267404) - 1.4.2010
Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 415-3+A1 (267600) - 1.4.2010
Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje.
539.00 Kč

ČSN EN 415-6+A1 (267600) - 1.4.2010
Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek.
539.00 Kč

ČSN ISO 1496-3:1996/Amd.1/Oprava1 (269355) - 1.4.2010
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13001-3-2 (270105) - 1.4.2010
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech.
306.90 Kč

ČSN EN 14492-1+A1 (270610) - 1.4.2010
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem.
539.00 Kč

ČSN EN 14492-2+A1 (270610) - 1.4.2010
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem.
698.50 Kč

ČSN EN 1493+A1 (270809) - 1.4.2010
Zvedáky vozidel.
394.90 Kč

ČSN EN 1494+A1 (270810) - 1.4.2010
Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení.
394.90 Kč

TNI CEN/TR 81-10 (274001) - 1.4.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 81-11 (274003) - 1.4.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k soustavě norem EN 81.
859.10 Kč

ČSN EN 12111+A1 (277995) - 1.4.2010
Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje, kontinuální důlní dobývací stroje a rázová rozvolňovací kladiva - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15366 (278331) - 1.4.2010
Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Pevná pojiva k použití na komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13035-3+A1 (278809) - 1.4.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje.
317.90 Kč

ČSN EN 13042-2+A1 (278810) - 1.4.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování.
202.40 Kč

ČSN EN 13042-3+A1 (278810) - 1.4.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: IS stroje.
306.90 Kč

ČSN EN 13042-5+A1 (278810) - 1.4.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy.
306.90 Kč

ČSN EN 15532 (309001) - 1.4.2010
Jízdní kola - Terminologie.
394.90 Kč

ČSN EN 4632-005 (311201) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 005: Homogenní dílce ze žáruvzdorných slitin niklu nebo kobaltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 2812 (311712) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Odizolování elektrických kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6049-003 (311712) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidového vlákna - Část 3: Opletený, trubkovitý, roztažitelný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6059-502 (311712) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 502: Rezistence proti elektrickému oblouku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3987 (312006) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Zkoušení vysokocyklové únavy, řízené silou při stálém rozkmitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2815 (312258) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyč pro obrábění - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 965 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2817 (312259) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyč pro obrábění - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1070 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2818 (312264) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1070 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3469 (312265) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 1310 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3311 (312573) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče pro obrábění - D < 110 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4138 (313225) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4161 (313227) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4178 (313243) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4073 (313244) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4162 (313265) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4163 (313266) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2869 (313371) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2867 (313562) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, jednostranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2866 (313564) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, jednostranné, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1110 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3757 (313575) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, dvoustranné, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4078 (313577) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, uzamykatelná a samojistná, ze žáruvzdorné oceli, mazaná MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4084 (313578) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2865 (313583) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6069 (314334) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Nýty s redukovanou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4618 (319540) - 1.4.2010
Letectví a kosmonautika - Normy kvality pro kabinový vzduch, kritéria a způsoby určení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 9650-3 (320854) - 1.4.2010
Malá plavidla - Nafukovací záchranné vory - Část 3: Materiály.
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-426 (330050) - 1.4.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry.
1053.80 Kč

ČSN 332000-5-51-ed.3 (332000) - 1.4.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.
493.90 Kč

ČSN 332000-7-708-ed.3 (332000) - 1.4.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality. (Platnost do 18.8.2020).
169.40 Kč

ČSN 332000-7-721 (332000) - 1.4.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech. (Platnost do 17.12.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 60870-5-6 (334650) - 1.4.2010
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-6: Směrnice pro zkoušení shody pro společné normy EN 60870-5.
306.90 Kč

ČSN EN 50119-ed.2 (341531) - 1.4.2010
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci. (Platnost do 13.1.2023).
539.00 Kč

ČSN EN 60068-2-14-ed.2 (345791) - 1.4.2010
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty.
202.40 Kč

ČSN EN 60893-3-5-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.4.2010
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-5: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyesterových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60893-3-6-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.4.2010
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60893-3-7-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.4.2010
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-7: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyimidových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60626-2-ed.2 (346575) - 1.4.2010
Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62004 (347306) - 1.4.2010
Tepelně odolné dráty ze slitiny hliníku pro vodiče venkovních vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50397-2 (347620) - 1.4.2010
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 2: Armatury pro izolované vodiče - Zkoušky a požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60966-2-1-ed.3 (347720) - 1.4.2010
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-1: Dílčí specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60966-2-3-ed.3 (347720) - 1.4.2010
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1000 MHz, konektory IEC 61169-8. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60966-2-4-ed.2 (347720) - 1.4.2010
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.6.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 60966-2-5-ed.2 (347720) - 1.4.2010
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.11.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 60966-2-6-ed.2 (347720) - 1.4.2010
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3000 MHz, konektory IEC 61169-24. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.11.2019).
202.40 Kč

TNI CLC/TR 50462 (351102) - 1.4.2010
Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek.
394.90 Kč

ČSN EN 61869-1 (351350) - 1.4.2010
Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 60669-2-1-ed.3:2005/A1 (354106) - 1.4.2010
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače.
202.40 Kč

ČSN EN 60269-1-ed.3:2008/A1 (354701) - 1.4.2010
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 60393-1 (358195) - 1.4.2010
Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 60286-3-1 (358292) - 1.4.2010
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3-1: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek - Typ V - Lisované nosné pásky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.6.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 60286-3-2 (358292) - 1.4.2010
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3-2: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek - Typ VI - Nosné blister pásky šíře 4 mm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.6.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 61988-2-3 (358788) - 1.4.2010
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-3: Metody měření - Kvalita obrazu: Vady a degradace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61988-3-2 (358788) - 1.4.2010
Plazmové zobrazovací panely - Část 3-2: Rozhraní - Elektrické rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60630:1999/A6 (360030) - 1.4.2010
Maximální obrysy pro žárovky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60064:1998/A5 (360130) - 1.4.2010
Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení.
394.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z32 (360340) - 1.4.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z31 (360340) - 1.4.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
317.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z32 (360340) - 1.4.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
539.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A12 (360340) - 1.4.2010
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
306.90 Kč

ČSN EN 62386-207 (360540) - 1.4.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (Zařízení typ 6). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.5.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 61770-ed.2 (361020) - 1.4.2010
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav.
202.40 Kč

ČSN EN 60311-ed.2:2004/A2 (361060) - 1.4.2010
Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce.
169.40 Kč

ČSN EN 60745-2-21 (361551) - 1.4.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů. (Platnost do 31.5.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 62087-ed.2 (367004) - 1.4.2010
Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.2.2015).
493.90 Kč

ČSN EN 50174-1-ed.2 (369071) - 1.4.2010
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality. (Platnost do 21.5.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 50174-2-ed.2 (369071) - 1.4.2010
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách. (Platnost do 21.5.2021).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205) - 1.4.2010
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-3 (369205) - 1.4.2010
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7501-1 (369730) - 1.4.2010
Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 1: Strojově čitelný cestovní pas.
1151.40 Kč

ČSN ISO/IEC 15408-3 (369789) - 1.4.2010
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk.
1053.80 Kč

ČSN EN 3-10 (389100) - 1.4.2010
Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700) - 1.4.2010
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14940-1 (420623) - 1.4.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 1: Titrační metoda.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15022-2 (420623) - 1.4.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrofotometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15656 (420623) - 1.4.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu fosforu - Spektrofotometrická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 10225 (420906) - 1.4.2010
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky.
539.00 Kč

ČSN EN 486 (421412) - 1.4.2010
Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro průtlačné lisování - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 487 (421413) - 1.4.2010
Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro válcování - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 485-1+A1 (421416) - 1.4.2010
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13624-1 (450021) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Navrhování a provoz námořních vrtných souprav (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 28300:2009/Oprava1 (450042) - 1.4.2010
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Odvzdušňování/odplyňování skladovacích zásobníků provozovaných při atmosférickém nebo nízkém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15136-1 (451320) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolání vztlakové síly - Část 1: Čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 17078-2:2008/Oprava1 (451331) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15463:2004/Oprava1 (451399) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola utěsnění nového pažení, soustavy potrubí a trubek vrtacího soutyčí s rovným koncem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13500:2009/Oprava1 (451400) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13503-2:2007/A1 (451402) - 1.4.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 712 (461014) - 1.4.2010
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení vlhkosti - Referenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15784 (467045) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu presumptivních bakterií rodu Bacillus.
202.40 Kč

ČSN EN 15785 (467046) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium.
202.40 Kč

ČSN EN 15786 (467047) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Pediococcus.
202.40 Kč

ČSN EN 15787 (467048) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus.
202.40 Kč

ČSN EN 15788 (467049) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (E. faecium).
202.40 Kč

ČSN EN 15789 (467050) - 1.4.2010
Krmiva - Izolace a stanovení počtu probiotických kvasinek.
202.40 Kč

ČSN EN 609-1+A2 (470197) - 1.4.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače.
202.40 Kč

ČSN EN 609-2+A1 (470197) - 1.4.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 2: Šroubové štípače.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-5 (470601) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-6 (470601) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.5.2021).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-7 (470601) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklízeče bavlny (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10517 (470614) - 1.4.2010
Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost (ISO 10517: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 786+A2 (470615) - 1.4.2010
Zahradní stroje - Elektrické vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené nebo v ruce držené - Mechanická bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 15811 (470623) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Ochranné kryty pohyblivých částí přenosu energie - Otevírání ochranných krytů nástrojem (ISO/TS 28923: 2007 modifikovaná) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1853+A1 (470626) - 1.4.2010
Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 13448+A1 (470632) - 1.4.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Meziřádkové žací jednotky - Bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28139 (471005) - 1.4.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Zádové zmlžovací postřikovače se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1870-14+A1 (496130) - 1.4.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-15+A1 (496130) - 1.4.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-16+A1 (496130) - 1.4.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů.
394.90 Kč

ČSN EN 1010-3+A1 (507020) - 1.4.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 3: Řezačky.
317.90 Kč

ČSN EN 1010-4+A1 (507020) - 1.4.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje.
539.00 Kč

ČSN EN 12505+A1 (514510) - 1.4.2010
Potravinářské stroje - Odstředivky na zpracování jedlých olejů a tuků - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN ISO 2825:1994/Z1 (580181) - 1.4.2010
Koření a kořenící látky - Příprava mletého vzorku pro analýzy.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 1402 (635414) - 1.4.2010
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - 1.4.2010
Plasty - Diferenční snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22088-1 (640764) - 1.4.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 1: Obecné pokyny.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 22088-2 (640764) - 1.4.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22088-3 (640764) - 1.4.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22088-4 (640764) - 1.4.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21627-1 (641330) - 1.4.2010
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 1: Anorganický chlor (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21627-2 (641330) - 1.4.2010
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 2: Snadno zmýdelnitelný chlor (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21627-3 (641330) - 1.4.2010
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 3: Celkový chlor (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13479 (643105) - 1.4.2010
Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem.
169.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - 1.4.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN EN 15749 (654874) - 1.4.2010
Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátu s použitím tří různých metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15750 (654876) - 1.4.2010
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v hnojivech obsahujících dusík pouze jako dusičnanový, amonný a amidický dvěma rozdílnými metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 787-7 (670520) - 1.4.2010
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 7: Stanovení zbytku na sítě - Metodou s použitím vody - Ruční postup.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7579 (671411) - 1.4.2010
Barviva - Stanovení rozpustnosti v organických rozpouštědlech - Gravimetrická a fotometrická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10991 (704600) - 1.4.2010
Mikroprocesní inženýrství - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 933-11:2009/Oprava1 (721193) - 1.4.2010
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva.
26.40 Kč

ČSN EN 934-3 (722326) - 1.4.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem. (Platnost do 1.10.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 1849-2 (727641) - 1.4.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
169.40 Kč

ČSN EN 1847 (727649) - 1.4.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metody expozice kapalnými chemikáliemi, včetně vody.
202.40 Kč

ČSN 730020 (730020) - 1.4.2010
Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd.
202.40 Kč

ČSN ISO 12494 (730035) - 1.4.2010
Zatížení konstrukcí námrazou.
493.90 Kč

ČSN EN 15080-8 (730869) - 1.4.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky.
394.90 Kč

ČSN EN 15736 (731770) - 1.4.2010
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků.
169.40 Kč

ČSN EN 15737 (731771) - 1.4.2010
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Krouticí moment únosnosti při zašroubování vrutů.
169.40 Kč

ČSN EN 13384-2+A1 (734206) - 1.4.2010
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny.
515.90 Kč

ČSN EN 12978+A1 (747032) - 1.4.2010
Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN 750110 (750110) - 1.4.2010
Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie.
698.50 Kč

ČSN 752020 (752020) - 1.4.2010
Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb.
394.90 Kč

ČSN 755201 (755201) - 1.4.2010
Navrhování úpraven vody.
306.90 Kč

ČSN EN 15838 (761802) - 1.4.2010
Zákaznická kontaktní centra - Požadavky na poskytování služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 930+A2 (798000) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 931+A2 (798001) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 12653+A2 (798004) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi z usní a syntetických usní - Hřebíkovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 12203+A1 (798005) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 12387+A1 (798007) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12044+A1 (798008) - 1.4.2010
Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 13112+A1 (798103) - 1.4.2010
Koželužské stroje - Štípací a pásové postřihovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13114+A1 (798105) - 1.4.2010
Koželužské stroje - Rotující nádoby - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 105-J03 (800142) - 1.4.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J03: Výpočet barevných diferencí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13061 (832777) - 1.4.2010
Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 13890 (833616) - 1.4.2010
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 14774-1 (838220) - 1.4.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 14774-2 (838220) - 1.4.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 14774-3 (838220) - 1.4.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor.
169.40 Kč

ČSN EN 12183 (841021) - 1.4.2010
Ručně poháněné vozíky - Požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.3.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 12184 (841022) - 1.4.2010
Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí zařízení - Požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.3.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 12342+A1 (852706) - 1.4.2010
Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory. (Platnost do 31.10.2017).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21969 (852768) - 1.4.2010
Vysokotlaká flexibilní připojení pro použití se systémy medicinálních plynů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21649 (856105) - 1.4.2010
Bezkanylové injektory pro zdravotnické účely - Požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7886-3 (856174) - 1.4.2010
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7886-4 (856174) - 1.4.2010
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 4: Injekční stříkačky se zábranou proti opakovanému použití.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301839-1-V1.3.1 (875113) - 1.4.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301839-2-V1.3.1 (875113) - 1.4.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.1.1 (878801) - 1.4.2010
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI ETSI TR 101790-V1.4.1 (879042) - 1.4.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 302307-V1.2.1 (879045) - 1.4.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302755-V1.1.1 (879047) - 1.4.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 1047-2 (916030) - 1.4.2010
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery.
317.90 Kč

ČSN EN 71-4 (943095) - 1.4.2010
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 71-8+A4 (943095) - 1.4.2010
Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití uvnitř i venku.
317.90 Kč

ČSN ISO 4217 (971003) - 1.4.2010
Kódy pro měny a fondy.
306.90 Kč

ČSN ISO 19131 (979850) - 1.4.2010
Geografická informace - Specifikace datového produktu.
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)