Nové normy ČSN za červen 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2008 v 09:00


ČSN EN ISO 8062-1 (014460) - 1.6.2008
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance pro formované díly - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8062-3 (014460) - 1.6.2008
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance pro formované díly - Část 3: Obecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15495 (015087) - 1.6.2008
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Zónová lokalizace zdrojů AE.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-3 (018233) - 1.6.2008
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 3: Obsah zpráv systému WORLDFIP (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-1 (018234) - 1.6.2008
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-2 (018234) - 1.6.2008
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 2: Programová obsluha infrastruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-3 (018234) - 1.6.2008
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 3: Provozní služební rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN P CEN/TS 15504 (018235) - 1.6.2008
Veřejná přeprava osob - Silniční vozidla - Zařízení ve vozidle zobrazující proměnné informace pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24534-1 (018350) - 1.6.2008
Automatická identifikace vozidel a zařízení - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 1: Architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24534-2 (018350) - 1.6.2008
Automatická identifikace vozidel a zařízení - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 2: Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-4:2006/Oprava1 (050313) - 1.6.2008
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním.
26.40 Kč

ČSN EN 15459 (060405) - 1.6.2008
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15270 (061231) - 1.6.2008
Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Definice, požadavky, zkoušení, značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 449+A1 (061451) - 1.6.2008
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním).
493.90 Kč

ČSN EN 88-1 (061801) - 1.6.2008
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 500 mbar (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.4.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 88-2 (061801) - 1.6.2008
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14459 (061807) - 1.6.2008
Řídicí funkce v elektronických systémech hořáků a spotřebičů plynných paliv - Metody pro třídění a hodnocení.
394.90 Kč

ČSN EN 15332 (075306) - 1.6.2008
Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1886 (127002) - 1.6.2008
Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1124-2 (132220) - 1.6.2008
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Systém S; rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.6.2008
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.6.2008
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.6.2008
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.6.2008
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 748 (259310) - 1.6.2008
Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí nebo plováků.
394.90 Kč

ČSN EN 15430-1 (278326) - 1.6.2008
Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 3909 (311709) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Zkušební kapaliny a zkušební metody pro elektrické součástky a podsestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-070 (311809) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 070: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-071 (311809) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 071: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2591-222 (311810) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 222: Vložený útlum (I.L.) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2591-223 (311810) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 223: Měření charakteristické impendance koaxiálních konektorů nebo kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-224 (311810) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 224: Vysokofrekvenční rozptyl (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2591-225 (311810) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 225: VF vysokopotenciální výdržné napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-226 (311810) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 226: Hladina korony (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-705 (311925) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-005 (311931) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zásuvka, připevnění dvěma otvory, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3733-007 (311931) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 007: Ferule (optický kontakt) pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4639-001 (311932) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4639-002 (311932) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4639-101 (311932) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 101: Optický kontakt pro kabel EN 4641-100 - Pracovní teplota mezi -65 °C a 125 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4639-102 (311932) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 102: Optický kontakt pro kabel EN 4641-102 - Pracovní teplota mezi -55 °C a 100 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2002-005 (312020) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Část 005: Zkouška tečení bez porušení a zkoušení meze pevnosti při tečení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3302 (313104) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída 1000 MPa/550 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3324 (313142) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1000 MPa/550 °C - Nepovlakované (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3325 (313290) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1000 MPa/550 °C - Nepovlakované (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3301 (313294) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535), nepovlakované - Třída: 1000 MPa/550 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3326 (313297) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou D, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (INCO 718) - Třída: 1275 MPa/650 °C - Nepovlakované (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3431 (313317) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3240 (313390) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601(A286), nepovlakované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50160-ed.2 (330122) - 1.6.2008
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě. (Platnost do 1.3.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 60079-17-ed.3 (332320) - 1.6.2008
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací. (Platnost do 24.12.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 55012-ed.2 (334227) - 1.6.2008
Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 61970-404 (334910) - 1.6.2008
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 404: Vysokorychlostní přístup k datům (HSDA).
202.40 Kč

ČSN EN 61970-405 (334910) - 1.6.2008
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 405: Generické zpracování událostí a vyžádání (GES).
306.90 Kč

ČSN EN 61970-407 (334910) - 1.6.2008
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 407: Přístup k datům v časovém řadě (TSDA).
202.40 Kč

ČSN EN 60519-11-ed.2 (335002) - 1.6.2008
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy.
202.40 Kč

ČSN EN 62127-1 (340882) - 1.6.2008
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62127-2 (340882) - 1.6.2008
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62127-3 (340882) - 1.6.2008
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 54-16 (342710) - 1.6.2008
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 54-24 (342710) - 1.6.2008
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů - Reproduktory (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 54-25 (342710) - 1.6.2008
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající radiové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60404-13 (345884) - 1.6.2008
Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, resistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.8.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 60404-5 (345884) - 1.6.2008
Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.5.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 60641-1-ed.2 (346564) - 1.6.2008
Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN 347616-5A1 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A1: Vícežilové kabely s měděnými jádry, jednoduché pancéřování a s PVC pláštěm.
202.40 Kč

ČSN 347616-5A2 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A2: Vícepárové kabely s měděnými jádry, jednoduché pancéřování a s dvojitým pancířem z ocelových pásků a s PVC pláštěm.
202.40 Kč

ČSN 347616-5F1 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm.
56.10 Kč

ČSN 347616-5F2 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F2: Vícežilové, jedno a vícepárové signální kabely 250 V s izolací PVC a s PVC pláštěm.
202.40 Kč

ČSN 347616-5F3 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F3: Vícežilové ovládací kabely 500 V stíněné a nestíněné s izolací PVC a s PVC pláštěm.
108.90 Kč

ČSN 347616-5F4 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F4: Stíněné pancéřované a nepancéřované měřicí kabely 300 V s izolací XLPE a s PVC pláštěm.
108.90 Kč

ČSN 347616-5G1 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G1: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací a pláštěm z PVC a s kovovým stíněním.
202.40 Kč

ČSN 347616-5G2 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G2: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací EPR, pláštěm z CSP a s kovovým stíněním.
202.40 Kč

ČSN EN 61558-2-7-ed.2 (351330) - 1.6.2008
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček.
202.40 Kč

ČSN EN 61800-5-2 (351720) - 1.6.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční. (Platnost do 28.4.2020).
515.90 Kč

ČSN EN 62246-2 (353460) - 1.6.2008
Jazýčkové kontaktní prvky - Část 2: Jazýčkové spínače pro velké zatížení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.3.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 60512-1-4:1998/Oprava1 (354055) - 1.6.2008
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof).
26.40 Kč

ČSN EN 60352-3:1996/Oprava1 (354061) - 1.6.2008
Nepájené spoje - Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod.
26.40 Kč

ČSN EN 60947-5-9 (354101) - 1.6.2008
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače.
317.90 Kč

ČSN EN 62026-1 (354105) - 1.6.2008
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 13.6.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60669-2-1-ed.3:2005/Oprava1 (354106) - 1.6.2008
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače.
26.40 Kč

ČSN EN 61557-6-ed.2 (356230) - 1.6.2008
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT.
202.40 Kč

ČSN EN 60939-2:2005/Oprava1 (358281) - 1.6.2008
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN IEC 60191-2X:2000/Oprava1 (358791) - 1.6.2008
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvaadvacátý doplněk. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61274-1-ed.2 (359236) - 1.6.2008
Adaptéry pro optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.12.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-021-6 (359255) - 1.6.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-6: Jednovidové optické konektory stupně B/2 pro kategorii O - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-062-6 (359255) - 1.6.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 062-6: Nekonektorované jednovidové pigtailované izolátory pro kategorii O - Neřízené prostředí a sled zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61290-10-2-ed.2 (359271) - 1.6.2008
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60927-ed.2 (360297) - 1.6.2008
Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 13032-3 (360456) - 1.6.2008
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-106:2008/Oprava1 (361045) - 1.6.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny.
26.40 Kč

ČSN EN 60904-9 (364604) - 1.6.2008
Fotovoltaické součástky - Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.10.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 62220-1-2 (364730) - 1.6.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-2: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané v mamografii.
306.90 Kč

ČSN EN 62379-1 (367009) - 1.6.2008
Společné řídicí rozhraní - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61937-9 (367552) - 1.6.2008
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 9: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MAT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60825-1-ed.2 (367750) - 1.6.2008
Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky. (Platnost do 19.6.2019).
539.00 Kč

ČSN EN 61966-2-5 (368610) - 1.6.2008
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-5: Management barev - Volitelný prostor barev RGB - opRGB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 369790 (369790) - 1.6.2008
Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací.
394.90 Kč

ČSN EN 13565-1+A1 (389221) - 1.6.2008
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty.
317.90 Kč

ČSN EN 13731 (389350) - 1.6.2008
Systémy zdvihacích vaků pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10028-1 (420937) - 1.6.2008
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 10213 (421262) - 1.6.2008
Ocelové odlitky pro tlaková zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10340 (421270) - 1.6.2008
Ocelové odlitky pro stavebnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13704 (450034) - 1.6.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 14123 (560069) - 1.6.2008
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, burských oříšcích, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4671 (635403) - 1.6.2008
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadicových zakončení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9969 (643102) - 1.6.2008
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9967 (643103) - 1.6.2008
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8307 (645438) - 1.6.2008
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 656318 (656318) - 1.6.2008
Plastická maziva - Stanovení oxidační stálosti v kyslíkové bombě.
108.90 Kč

ČSN 656329 (656329) - 1.6.2008
Plastická maziva - Stanovení mechanické stability a regenerační schopnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 15486 (656552) - 1.6.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN 15489 (656555) - 1.6.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera.
169.40 Kč

ČSN EN 15492 (656558) - 1.6.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15416-2 (668532) - 1.6.2008
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Metody zkoušení - Část 2: Zkouška statickým zatížením vícevazných spojů vzorků v kompresním střihu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1036-1 (701040) - 1.6.2008
Sklo ve stavebnictví - Zrcadla ze skla float se stříbrným povlakem, určená pro vnitřní použití - Část 1: Definice, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14617-8 (721450) - 1.6.2008
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 8: Stanovení odolnosti při upevnění (tržné zatížení u otvoru pro čep).
202.40 Kč

ČSN EN 450-1+A1 (722064) - 1.6.2008
Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody. (Platnost do 1.5.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 15368 (722487) - 1.6.2008
Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - 1.6.2008
Tepelné izolace - Terminologie.
394.90 Kč

ČSN EN 725-2 (727515) - 1.6.2008
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 2: Stanovení nečistot ve směsném oxidu barnato-titaničitém.
169.40 Kč

ČSN EN 15603 (730326) - 1.6.2008
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15193 (730327) - 1.6.2008
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení. (+ Komentář TNI 73 0327).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - 1.6.2008
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Podrobné výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - 1.6.2008
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14683 (730561) - 1.6.2008
Tepelné chování budov - Měrná ztráta prostupem tepla - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13786 (730563) - 1.6.2008
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - 1.6.2008
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10456 (730574) - 1.6.2008
Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14630 (732154) - 1.6.2008
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky zasažení karbonatací v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody.
169.40 Kč

ČSN EN 14629 (732155) - 1.6.2008
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení obsahu chloridů v zatvrdlém betonu.
169.40 Kč

ČSN EN 13674-1+A1 (736361) - 1.6.2008
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší.
698.50 Kč

ČSN EN 1317-5 (737001) - 1.6.2008
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla.
317.90 Kč

ČSN EN 14389-1 (737062) - 1.6.2008
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 15513 (755650) - 1.6.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý.
169.40 Kč

ČSN EN 15363 (755652) - 1.6.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor.
169.40 Kč

ČSN EN 15514 (755653) - 1.6.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková.
169.40 Kč

ČSN EN 900 (755834) - 1.6.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý.
317.90 Kč

ČSN EN 15482 (755896) - 1.6.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12566-4 (756404) - 1.6.2008
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze soupravy prefabrikátů na místě. (Platnost do 31.5.2018).
169.40 Kč

ČSN 757717 (757717) - 1.6.2008
Jakost vod - Stanovení planktonních sinic.
202.40 Kč

ČSN EN 15460 (757724) - 1.6.2008
Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8199 (757810) - 1.6.2008
Jakost vod - Obecný návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17075 (793848) - 1.6.2008
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu šestimocného chrómu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 105-C12:2006/Oprava1 (800169) - 1.6.2008
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C12: Stálobarevnost v průmyslovém praní.
26.40 Kč

ČSN ISO 2424 (804402) - 1.6.2008
Textilní podlahové krytiny - Slovník.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5360 (852106) - 1.6.2008
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3826-3 (855850) - 1.6.2008
Vaky záplastu pro lidskou krev a krevní komponenty - Část 3: Systémy krevních vaků s integrovanými prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6360-5 (856032) - 1.6.2008
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Specifické vlastnosti nástrojů pro kořenové kanálky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - 1.6.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace řízení rizika (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22442-2 (857501) - 1.6.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 2: Kontrola původu, odběru a manipulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22442-3 (857501) - 1.6.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 3: Validace eliminace a/nebo inaktivace virů a agens přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1466+A1 (943410) - 1.6.2008
Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 30.11.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 12967-1 (982006) - 1.6.2008
Zdravotnická informatika - Architektura služeb - Část 1: Podnikové hledisko (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12967-2 (982006) - 1.6.2008
Zdravotnická informatika - Architektura služeb - Část 2: Informační hledisko (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12967-3 (982006) - 1.6.2008
Zdravotnická informatika - Architektura služeb - Část 3: Hledisko zpracování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)