Nové normy ČSN za červen 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2008 v 09:00


ČSN EN ISO 8062-1 (014460) - 1.6.2008
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance pro formované díly - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8062-3 (014460) - 1.6.2008
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance pro formované díly - Část 3: Obecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15495 (015087) - 1.6.2008
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Zónová lokalizace zdrojů AE.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-3 (018233) - 1.6.2008
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 3: Obsah zpráv systému WORLDFIP (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-1 (018234) - 1.6.2008
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-2 (018234) - 1.6.2008
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 2: Programová obsluha infrastruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-3 (018234) - 1.6.2008
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 3: Provozní služební rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15504 (018235) - 1.6.2008
Veřejná přeprava osob - Silniční vozidla - Zařízení ve vozidle zobrazující proměnné informace pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24534-1 (018350) - 1.6.2008
Automatická identifikace vozidel a zařízení - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 1: Architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24534-2 (018350) - 1.6.2008
Automatická identifikace vozidel a zařízení - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 2: Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-4:2006/Oprava1 (050313) - 1.6.2008
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním.
29.00 Kč

ČSN EN 15459 (060405) - 1.6.2008
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15270 (061231) - 1.6.2008
Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Definice, požadavky, zkoušení, značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 449+A1 (061451) - 1.6.2008
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním).
543.00 Kč

ČSN EN 88-1 (061801) - 1.6.2008
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 500 mbar (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.4.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 88-2 (061801) - 1.6.2008
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.10.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 14459 (061807) - 1.6.2008
Řídicí funkce v elektronických systémech hořáků a spotřebičů plynných paliv - Metody pro třídění a hodnocení.
434.00 Kč

ČSN EN 15332 (075306) - 1.6.2008
Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1886 (127002) - 1.6.2008
Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1124-2 (132220) - 1.6.2008
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Systém S; rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.6.2008
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.6.2008
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.6.2008
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.6.2008
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 748 (259310) - 1.6.2008
Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí nebo plováků.
434.00 Kč

ČSN EN 15430-1 (278326) - 1.6.2008
Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 3909 (311709) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Zkušební kapaliny a zkušební metody pro elektrické součástky a podsestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-070 (311809) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 070: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-071 (311809) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 071: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2591-222 (311810) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 222: Vložený útlum (I.L.) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2591-223 (311810) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 223: Měření charakteristické impendance koaxiálních konektorů nebo kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-224 (311810) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 224: Vysokofrekvenční rozptyl (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2591-225 (311810) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 225: VF vysokopotenciální výdržné napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-226 (311810) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 226: Hladina korony (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-705 (311925) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-005 (311931) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zásuvka, připevnění dvěma otvory, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3733-007 (311931) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 007: Ferule (optický kontakt) pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4639-001 (311932) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4639-002 (311932) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4639-101 (311932) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 101: Optický kontakt pro kabel EN 4641-100 - Pracovní teplota mezi -65 °C a 125 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4639-102 (311932) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 102: Optický kontakt pro kabel EN 4641-102 - Pracovní teplota mezi -55 °C a 100 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2002-005 (312020) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Část 005: Zkouška tečení bez porušení a zkoušení meze pevnosti při tečení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3302 (313104) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída 1000 MPa/550 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3324 (313142) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1000 MPa/550 °C - Nepovlakované (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3325 (313290) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1000 MPa/550 °C - Nepovlakované (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3301 (313294) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535), nepovlakované - Třída: 1000 MPa/550 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3326 (313297) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou D, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (INCO 718) - Třída: 1275 MPa/650 °C - Nepovlakované (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3431 (313317) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3240 (313390) - 1.6.2008
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601(A286), nepovlakované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50160-ed.2 (330122) - 1.6.2008
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě. (Platnost do 1.3.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 60079-17-ed.3 (332320) - 1.6.2008
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací. (Platnost do 24.12.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 55012-ed.2 (334227) - 1.6.2008
Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 61970-404 (334910) - 1.6.2008
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 404: Vysokorychlostní přístup k datům (HSDA).
223.00 Kč

ČSN EN 61970-405 (334910) - 1.6.2008
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 405: Generické zpracování událostí a vyžádání (GES).
338.00 Kč

ČSN EN 61970-407 (334910) - 1.6.2008
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 407: Přístup k datům v časovém řadě (TSDA).
223.00 Kč

ČSN EN 60519-11-ed.2 (335002) - 1.6.2008
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy.
223.00 Kč

ČSN EN 62127-1 (340882) - 1.6.2008
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.4.2025).
768.00 Kč

ČSN EN 62127-2 (340882) - 1.6.2008
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62127-3 (340882) - 1.6.2008
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.1.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 54-16 (342710) - 1.6.2008
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 54-24 (342710) - 1.6.2008
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů - Reproduktory (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 54-25 (342710) - 1.6.2008
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající radiové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60404-13 (345884) - 1.6.2008
Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, resistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.8.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 60404-5 (345884) - 1.6.2008
Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.5.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 60641-1-ed.2 (346564) - 1.6.2008
Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN 347616-5A1 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A1: Vícežilové kabely s měděnými jádry, jednoduché pancéřování a s PVC pláštěm.
223.00 Kč

ČSN 347616-5A2 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A2: Vícepárové kabely s měděnými jádry, jednoduché pancéřování a s dvojitým pancířem z ocelových pásků a s PVC pláštěm.
223.00 Kč

ČSN 347616-5F1 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm.
62.00 Kč

ČSN 347616-5F2 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F2: Vícežilové, jedno a vícepárové signální kabely 250 V s izolací PVC a s PVC pláštěm.
223.00 Kč

ČSN 347616-5F3 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F3: Vícežilové ovládací kabely 500 V stíněné a nestíněné s izolací PVC a s PVC pláštěm.
120.00 Kč

ČSN 347616-5F4 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F4: Stíněné pancéřované a nepancéřované měřicí kabely 300 V s izolací XLPE a s PVC pláštěm.
120.00 Kč

ČSN 347616-5G1 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G1: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací a pláštěm z PVC a s kovovým stíněním.
223.00 Kč

ČSN 347616-5G2 (347616) - 1.6.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G2: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací EPR, pláštěm z CSP a s kovovým stíněním.
223.00 Kč

ČSN EN 61558-2-7-ed.2 (351330) - 1.6.2008
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček.
223.00 Kč

ČSN EN 61800-5-2 (351720) - 1.6.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční. (Platnost do 28.4.2020).
567.00 Kč

ČSN EN 62246-2 (353460) - 1.6.2008
Jazýčkové kontaktní prvky - Část 2: Jazýčkové spínače pro velké zatížení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.3.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 60512-1-4:1998/Oprava1 (354055) - 1.6.2008
Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof).
29.00 Kč

ČSN EN 60947-5-9 (354101) - 1.6.2008
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače.
350.00 Kč

ČSN EN 62026-1 (354105) - 1.6.2008
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 13.6.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60669-2-1-ed.3:2005/Oprava1 (354106) - 1.6.2008
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače.
29.00 Kč

ČSN EN 61557-6-ed.2 (356230) - 1.6.2008
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT. (Platnost do 10.11.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60939-2:2005/Oprava1 (358281) - 1.6.2008
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN IEC 60191-2X:2000/Oprava1 (358791) - 1.6.2008
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvaadvacátý doplněk. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61274-1-ed.2 (359236) - 1.6.2008
Adaptéry pro optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.12.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-021-6 (359255) - 1.6.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-6: Jednovidové optické konektory stupně B/2 pro kategorii O - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.11.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-062-6 (359255) - 1.6.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 062-6: Nekonektorované jednovidové pigtailované izolátory pro kategorii O - Neřízené prostředí a sled zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61290-10-2-ed.2 (359271) - 1.6.2008
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60927-ed.2 (360297) - 1.6.2008
Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13032-3 (360456) - 1.6.2008
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-106:2008/Oprava1 (361045) - 1.6.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny.
29.00 Kč

ČSN EN 60904-9 (364604) - 1.6.2008
Fotovoltaické součástky - Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.10.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 62220-1-2 (364730) - 1.6.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-2: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané v mamografii.
338.00 Kč

ČSN EN 62379-1 (367009) - 1.6.2008
Společné řídicí rozhraní - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61937-9 (367552) - 1.6.2008
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 9: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MAT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60825-1-ed.2 (367750) - 1.6.2008
Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky. (Platnost do 19.6.2019).
593.00 Kč

ČSN EN 61966-2-5 (368610) - 1.6.2008
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-5: Management barev - Volitelný prostor barev RGB - opRGB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 369790 (369790) - 1.6.2008
Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací.
434.00 Kč

ČSN EN 13565-1+A1 (389221) - 1.6.2008
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty.
350.00 Kč

ČSN EN 13731 (389350) - 1.6.2008
Systémy zdvihacích vaků pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10028-1 (420937) - 1.6.2008
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 10213 (421262) - 1.6.2008
Ocelové odlitky pro tlaková zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10340 (421270) - 1.6.2008
Ocelové odlitky pro stavebnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13704 (450034) - 1.6.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14123 (560069) - 1.6.2008
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, burských oříšcích, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4671 (635403) - 1.6.2008
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadicových zakončení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9969 (643102) - 1.6.2008
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9967 (643103) - 1.6.2008
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8307 (645438) - 1.6.2008
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 656318 (656318) - 1.6.2008
Plastická maziva - Stanovení oxidační stálosti v kyslíkové bombě.
120.00 Kč

ČSN 656329 (656329) - 1.6.2008
Plastická maziva - Stanovení mechanické stability a regenerační schopnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 15486 (656552) - 1.6.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 15489 (656555) - 1.6.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera.
186.00 Kč

ČSN EN 15492 (656558) - 1.6.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15416-2 (668532) - 1.6.2008
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Metody zkoušení - Část 2: Zkouška statickým zatížením vícevazných spojů vzorků v kompresním střihu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1036-1 (701040) - 1.6.2008
Sklo ve stavebnictví - Zrcadla ze skla float se stříbrným povlakem, určená pro vnitřní použití - Část 1: Definice, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14617-8 (721450) - 1.6.2008
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 8: Stanovení odolnosti při upevnění (tržné zatížení u otvoru pro čep).
223.00 Kč

ČSN EN 450-1+A1 (722064) - 1.6.2008
Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody. (Platnost do 1.5.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 15368 (722487) - 1.6.2008
Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - 1.6.2008
Tepelné izolace - Terminologie.
434.00 Kč

ČSN EN 725-2 (727515) - 1.6.2008
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 2: Stanovení nečistot ve směsném oxidu barnato-titaničitém.
186.00 Kč

ČSN EN 15603 (730326) - 1.6.2008
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15193 (730327) - 1.6.2008
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení. (+ Komentář TNI 73 0327).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - 1.6.2008
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Podrobné výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - 1.6.2008
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14683 (730561) - 1.6.2008
Tepelné chování budov - Měrná ztráta prostupem tepla - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13786 (730563) - 1.6.2008
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - 1.6.2008
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10456 (730574) - 1.6.2008
Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14630 (732154) - 1.6.2008
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky zasažení karbonatací v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody.
186.00 Kč

ČSN EN 14629 (732155) - 1.6.2008
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení obsahu chloridů v zatvrdlém betonu.
186.00 Kč

ČSN EN 13674-1+A1 (736361) - 1.6.2008
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší.
768.00 Kč

ČSN EN 1317-5 (737001) - 1.6.2008
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla.
350.00 Kč

ČSN EN 14389-1 (737062) - 1.6.2008
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 15513 (755650) - 1.6.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý.
186.00 Kč

ČSN EN 15363 (755652) - 1.6.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor.
186.00 Kč

ČSN EN 15514 (755653) - 1.6.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková.
186.00 Kč

ČSN EN 900 (755834) - 1.6.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý.
350.00 Kč

ČSN EN 15482 (755896) - 1.6.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12566-4 (756404) - 1.6.2008
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze soupravy prefabrikátů na místě. (Platnost do 31.5.2018).
186.00 Kč

ČSN 757717 (757717) - 1.6.2008
Jakost vod - Stanovení planktonních sinic.
223.00 Kč

ČSN EN 15460 (757724) - 1.6.2008
Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8199 (757810) - 1.6.2008
Jakost vod - Obecný návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17075 (793848) - 1.6.2008
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu šestimocného chrómu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 105-C12:2006/Oprava1 (800169) - 1.6.2008
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C12: Stálobarevnost v průmyslovém praní.
29.00 Kč

ČSN ISO 2424 (804402) - 1.6.2008
Textilní podlahové krytiny - Slovník.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5360 (852106) - 1.6.2008
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3826-3 (855850) - 1.6.2008
Vaky záplastu pro lidskou krev a krevní komponenty - Část 3: Systémy krevních vaků s integrovanými prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6360-5 (856032) - 1.6.2008
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Specifické vlastnosti nástrojů pro kořenové kanálky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - 1.6.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace řízení rizika (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-2 (857501) - 1.6.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 2: Kontrola původu, odběru a manipulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-3 (857501) - 1.6.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 3: Validace eliminace a/nebo inaktivace virů a agens přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1466+A1 (943410) - 1.6.2008
Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 30.11.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 12967-1 (982006) - 1.6.2008
Zdravotnická informatika - Architektura služeb - Část 1: Podnikové hledisko (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12967-2 (982006) - 1.6.2008
Zdravotnická informatika - Architektura služeb - Část 2: Informační hledisko (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12967-3 (982006) - 1.6.2008
Zdravotnická informatika - Architektura služeb - Část 3: Hledisko zpracování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.