Nové normy ČSN za září 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN ISO 14006 (010906) - 1.9.2020
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začleňování ekodesignu.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22313 (012316) - 1.9.2020
Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny pro používání ISO 22301 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 21204 (014461) - 1.9.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Specifikace přechodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 16526-1 (015014) - 1.9.2020
Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 1: Metoda děličem napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16526-2 (015014) - 1.9.2020
Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16526-3 (015014) - 1.9.2020
Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 3: Spektrometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14096-1 (015022) - 1.9.2020
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14096-2 (015022) - 1.9.2020
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 2: Minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21043-2 (019901) - 1.9.2020
Forenzní vědy - Část 2: Rozpoznávání, zaznamenávání, sběr, přeprava a skladování položek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14713-2 (038261) - 1.9.2020
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem.
306.90 Kč

ČSN EN 17243 (038356) - 1.9.2020
Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových nádrží, konstrukcí, zařízení a potrubí obsahujících mořskou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21904-1 (050682) - 1.9.2020
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21904-2 (050682) - 1.9.2020
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21904-4 (050682) - 1.9.2020
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1749 (061002) - 1.9.2020
Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin.
394.90 Kč

ČSN EN 12953-5 (077853) - 1.9.2020
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14624 (142016) - 1.9.2020
Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14276-1 (142020) - 1.9.2020
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14276-2 (142020) - 1.9.2020
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24157:2008/A1 (195230) - 1.9.2020
Oční optika a optické přístroje - Způsoby reprezentace aberací lidského oka (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 16092-2 (210705) - 1.9.2020
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy.
698.50 Kč

ČSN ISO 16092-4 (210705) - 1.9.2020
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.
493.90 Kč

ČSN EN 1434-3 (258511) - 1.9.2020
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 3: Rozhraní a výměna dat.
394.90 Kč

ČSN EN 1459-1+A1 (268804) - 1.9.2020
Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 7096 (277696) - 1.9.2020
Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19432-1 (278603) - 1.9.2020
Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 17084:2019/Oprava1 (280162) - 1.9.2020
Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 17409 (300056) - 1.9.2020
Elektricky poháněná silniční vozidla - Vodivý přenos energie - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 22078 (300641) - 1.9.2020
Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro detekci cyklistů a zmírnění následků střetu (BDCMS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-10-09 (310510) - 1.9.2020
Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-20 (310510) - 1.9.2020
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-50-12 (310540) - 1.9.2020
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Spojení, uzly, směrovače a sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 3475-513 (311725) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost proti deformacím (instalování plastického upevnění kabelů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4533-001 (311910) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 001: Způsoby připojení a nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 2960 (312122) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) - Tvářená za studena a zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Tyče pro výrobu spojovacích součástí - 3 mm <= D <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4244 (312156) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PM1708 - Přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Kalená a popouštěná - Tyče - a nebo D <= 200 mm - 1000 MPa <= Rm <= 1140 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4245 (312157) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PM1708 - Přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Po kování - Přířezy pro kování - De <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4264 (312158) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X4NiCrMoTi43-13 - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4570 (312169) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4426 (317047) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metody - Stanovení vodivosti a pH vodných výluhů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17360 (322306) - 1.9.2020
Plavidla vnitrozemské plavby - Sloupky a úchyty pro sklopná a odnímatelná zábradlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1502 (322775) - 1.9.2020
Plavidla vnitrozemské plavby - Mimoboční žebříky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17361 (322776) - 1.9.2020
Plavidla vnitrozemské plavby - Vnější žebříky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61850-7-2-ed.2+A1 (334850) - 1.9.2020
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2120.40 Kč

ČSN EN 61850-7-3-ed.2+A1 (334850) - 1.9.2020
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
1219.80 Kč

ČSN EN 61850-7-4-ed.2+A1 (334850) - 1.9.2020
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
3545.40 Kč

ČSN EN 61850-8-1-ed.2+A1 (334850) - 1.9.2020
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1983.60 Kč

ČSN EN IEC 62282-3-100-ed.2 (336000) - 1.9.2020
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 62282-3-100:2012/Z1 (336000) - 1.9.2020
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000) - 1.9.2020
Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50408:2009/Z1 (343010) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60633-ed.2:2019/Oprava1 (351540) - 1.9.2020
Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62823:2016/A1 (351612) - 1.9.2020
Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.4:2016/A1 (353412) - 1.9.2020
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61225 (356670) - 1.9.2020
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na statické nepřerušitelné DC a AC napájecí systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62435-3 (358793) - 1.9.2020
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 3: Data. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-19-ed.3:2013/Oprava1 (359251) - 1.9.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1-ed.3:2020/Oprava1 (359270) - 1.9.2020
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2:2015/A1 (360600) - 1.9.2020
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.
169.40 Kč

ČSN EN 60570-ed.2:2003/A2 (360611) - 1.9.2020
Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62031-ed.2 (360701) - 1.9.2020
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 62031:2009/Z1 (360701) - 1.9.2020
Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.
26.40 Kč

ČSN EN 45552 (360822) - 1.9.2020
Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 45554 (360824) - 1.9.2020
Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60704-2-4-ed.3:2012/A11 (361008) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-7-ed.2 (361008) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60704-2-7:1999/Z1 (361008) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2 : Zvláštní požadavky na ventilátory.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-26-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3:2010/A1 (361045) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-17-ed.3:2013/A1 (361050) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-6-ed.3:2015/A1 (361050) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-6-ed.3:2015/A11 (361050) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 62552-1 (361060) - 1.9.2020
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62552-2 (361060) - 1.9.2020
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 2: Požadavky na funkci (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62552-3 (361060) - 1.9.2020
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 3: Spotřeba energie a objem (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 62552:2013/Z1 (361060) - 1.9.2020
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60086-6 (364110) - 1.9.2020
Primární baterie - Část 6: Pokyny pro environmentální aspekty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62932-1 (364386) - 1.9.2020
Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62932-2-1 (364386) - 1.9.2020
Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60580-ed.2 (364720) - 1.9.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy.
317.90 Kč

ČSN EN 60580:2001/Z1 (364720) - 1.9.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-83 (364801) - 1.9.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801) - 1.9.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 7526 (420640) - 1.9.2020
Feronikl - Stanovení obsahu síry - Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20321 (453002) - 1.9.2020
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Bezpečnost strojů - Výtahy s pohonem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16624 (461508) - 1.9.2020
Pšeničná mouka a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení barvy pomocí reflexní difuzní kolorimetrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17194 (467007) - 1.9.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS.
317.90 Kč

ČSN EN 15741 (467038) - 1.9.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP a PCB pomocí GC/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15742 (467039) - 1.9.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP pomocí GC/ECD (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17344 (470660) - 1.9.2020
Zemědělská strojní zařízení - Samojízdná zemědělská a lesnická vozidla - Požadavky na brzdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11357-2 (640748) - 1.9.2020
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23153-1 (645707) - 1.9.2020
Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 14687 (656520) - 1.9.2020
Kvalita vodíkového paliva - Specifikace produktu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17268 (656521) - 1.9.2020
Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 21087 (656522) - 1.9.2020
Analýza plynu - Analytické metody pro vodíkové palivo - Využití v palivových článcích s proton-výměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 19880-1 (656525) - 1.9.2020
Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN ISO 19880-8 (656525) - 1.9.2020
Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 17399 (659850) - 1.9.2020
Řasy a produkty z řas - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17333-1 (668670) - 1.9.2020
Charakterizace jednosložkové pěny - Část 1: Charakteristiky výtěžnosti pěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17333-2 (668670) - 1.9.2020
Charakterizace jednosložkové pěny - Část 2: Charakteristiky rozpínavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17333-3 (668670) - 1.9.2020
Charakterizace jednosložkové pěny - Část 3: Nanášení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17333-4 (668670) - 1.9.2020
Charakterizace jednosložkové pěny - Část 4: Mechanická pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17333-5 (668670) - 1.9.2020
Charakterizace jednosložkové pěny - Část 5: Izolace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12370 (721144) - 1.9.2020
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12407 (721146) - 1.9.2020
Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor.
306.90 Kč

ČSN EN 15388 (721881) - 1.9.2020
Umělý kámen - Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13494 (727103) - 1.9.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelněizolačnímu materiálu.
169.40 Kč

ČSN EN 13495 (727104) - 1.9.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12006-2:2017/Z1 (730101) - 1.9.2020
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - 1.9.2020
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - 1.9.2020
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody.
394.90 Kč

ČSN 730835-ed.2 (730835) - 1.9.2020
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
306.90 Kč

ČSN 730835:2006/Z3 (730835) - 1.9.2020
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
26.40 Kč

ČSN 730843-ed.2 (730843) - 1.9.2020
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.
202.40 Kč

ČSN 730843:2001/Z3 (730843) - 1.9.2020
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.
26.40 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12697-14 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-19 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-21 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12697-28 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 34: Marshallova zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-39 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 40: Propustnost in situ (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-45 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 45: Zkouška SATS (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-46 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16729-2 (736390) - 1.9.2020
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 2: Zkoušky kolejnic v koleji vířivými proudy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 20468-1 (759020) - 1.9.2020
Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN ISO 20426 (759022) - 1.9.2020
Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17073 (760735) - 1.9.2020
Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

TNI CEN/TR 13695-2 (770150) - 1.9.2020
Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí - Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňováni do životního prostředí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3071 (800066) - 1.9.2020
Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20932-1 (800886) - 1.9.2020
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Zkoušky Strip.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20932-2 (800886) - 1.9.2020
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20932-3 (800886) - 1.9.2020
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké plošné textilie.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16972 (832202) - 1.9.2020
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21420 (832300) - 1.9.2020
Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18526-1 (832405) - 1.9.2020
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 1: Geometrické optické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18526-2 (832405) - 1.9.2020
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 18526-4 (832405) - 1.9.2020
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 4: Makety hlavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13595-1:2003/Z1 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 13595-2:2003/Z1 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 13595-3:2003/Z1 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 13595-4:2003/Z1 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 17092-1 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 1: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17092-2 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 2: Ochranné oděvní součásti s vysokou účinností - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17092-3 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 3: Ochranné oděvní součásti se střední účinností - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17092-4 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 4: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17092-5 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 5: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností proti odření - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17092-6 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 6: Ochranné oděvní součásti proti nárazu - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20024 (838206) - 1.9.2020
Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 18562-1 (852102) - 1.9.2020
Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18562-2 (852102) - 1.9.2020
Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 2: Zkoušky emisí pevných částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18562-3 (852102) - 1.9.2020
Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 3: Zkoušky těkavých organických směsí (VOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18562-4 (852102) - 1.9.2020
Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 4: Zkoušky látek vyluhovatelných v kondenzátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17510 (852104) - 1.9.2020
Zdravotnické prostředky - Dechová terapie spánkové apnoe - Masky a aplikační příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9170-1-ed.2 (852761) - 1.9.2020
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9170-1:2009/Z1 (852761) - 1.9.2020
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012) - 1.9.2020
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 22367 (855232) - 1.9.2020
Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN P ISO/TS 22367:2009/Z2 (855232) - 1.9.2020
Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 15098 (856018) - 1.9.2020
Stomatologie - Stomatologické pinzety (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7787-2 (856035) - 1.9.2020
Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 2: Tvrdokovové laboratorní frézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22570 (856055) - 1.9.2020
Stomatologie - Lžičky a kostní kyrety (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-8-V2.2.1 (872001) - 1.9.2020
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-8: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití pod povrchem země (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 303345-2-V1.1.1 (879053) - 1.9.2020
Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303345-5-V1.1.1 (879053) - 1.9.2020
Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10581 (917850) - 1.9.2020
Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17109 (942404) - 1.9.2020
Horolezecká výstroj - Individuální bezpečnostní systémy pro lanová centra - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21853 (942846) - 1.9.2020
Kite bording - Upínací systém - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 71-7+A3 (943095) - 1.9.2020
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 8289-1 (945054) - 1.9.2020
Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 1: Zkouška na neprofilovaném povrchu smočením houbou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19111 (979830) - 1.9.2020
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

Kategorie (nové normy)