Nové normy ČSN za září 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN ISO 14006 (010906) - 1.9.2020
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začleňování ekodesignu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22313 (012316) - 1.9.2020
Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny pro používání ISO 22301 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21204 (014461) - 1.9.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Specifikace přechodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16526-1 (015014) - 1.9.2020
Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 1: Metoda děličem napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16526-2 (015014) - 1.9.2020
Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16526-3 (015014) - 1.9.2020
Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 3: Spektrometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14096-1 (015022) - 1.9.2020
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14096-2 (015022) - 1.9.2020
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 2: Minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21043-2 (019901) - 1.9.2020
Forenzní vědy - Část 2: Rozpoznávání, zaznamenávání, sběr, přeprava a skladování položek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14713-2 (038261) - 1.9.2020
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem.
338.00 Kč

ČSN EN 17243 (038356) - 1.9.2020
Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových nádrží, konstrukcí, zařízení a potrubí obsahujících mořskou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21904-1 (050682) - 1.9.2020
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21904-2 (050682) - 1.9.2020
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21904-4 (050682) - 1.9.2020
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1749 (061002) - 1.9.2020
Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin.
434.00 Kč

ČSN EN 12953-5 (077853) - 1.9.2020
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14624 (142016) - 1.9.2020
Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14276-1 (142020) - 1.9.2020
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14276-2 (142020) - 1.9.2020
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24157:2008/A1 (195230) - 1.9.2020
Oční optika a optické přístroje - Způsoby reprezentace aberací lidského oka (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 16092-2 (210705) - 1.9.2020
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy.
768.00 Kč

ČSN ISO 16092-4 (210705) - 1.9.2020
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.
543.00 Kč

ČSN EN 1434-3 (258511) - 1.9.2020
Měřidla přenosu tepelné energie - Část 3: Rozhraní a výměna dat.
434.00 Kč

ČSN EN 1459-1+A1 (268804) - 1.9.2020
Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 7096 (277696) - 1.9.2020
Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19432-1 (278603) - 1.9.2020
Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 17409 (300056) - 1.9.2020
Elektricky poháněná silniční vozidla - Vodivý přenos energie - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 22078 (300641) - 1.9.2020
Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro detekci cyklistů a zmírnění následků střetu (BDCMS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-10-09 (310510) - 1.9.2020
Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-20 (310510) - 1.9.2020
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-50-12 (310540) - 1.9.2020
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Spojení, uzly, směrovače a sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 3475-513 (311725) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost proti deformacím (instalování plastického upevnění kabelů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4533-001 (311910) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 001: Způsoby připojení a nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 2960 (312122) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) - Tvářená za studena a zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Tyče pro výrobu spojovacích součástí - 3 mm <= D <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4244 (312156) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PM1708 - Přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Kalená a popouštěná - Tyče - a nebo D <= 200 mm - 1000 MPa <= Rm <= 1140 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4245 (312157) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PM1708 - Přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Po kování - Přířezy pro kování - De <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4264 (312158) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X4NiCrMoTi43-13 - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4570 (312169) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4426 (317047) - 1.9.2020
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metody - Stanovení vodivosti a pH vodných výluhů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17360 (322306) - 1.9.2020
Plavidla vnitrozemské plavby - Sloupky a úchyty pro sklopná a odnímatelná zábradlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1502 (322775) - 1.9.2020
Plavidla vnitrozemské plavby - Mimoboční žebříky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17361 (322776) - 1.9.2020
Plavidla vnitrozemské plavby - Vnější žebříky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61850-7-2-ed.2+A1 (334850) - 1.9.2020
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2120.40 Kč

ČSN EN 61850-7-3-ed.2+A1 (334850) - 1.9.2020
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 61850-7-4-ed.2+A1 (334850) - 1.9.2020
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
3545.40 Kč

ČSN EN 61850-8-1-ed.2+A1 (334850) - 1.9.2020
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1983.60 Kč

ČSN EN IEC 62282-3-100-ed.2 (336000) - 1.9.2020
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000) - 1.9.2020
Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60633-ed.2:2019/Oprava1 (351540) - 1.9.2020
Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62823:2016/A1 (351612) - 1.9.2020
Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.4:2016/A1 (353412) - 1.9.2020
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61225 (356670) - 1.9.2020
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na statické nepřerušitelné DC a AC napájecí systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62435-3 (358793) - 1.9.2020
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 3: Data. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-19-ed.3:2013/Oprava1 (359251) - 1.9.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1-ed.3:2020/Oprava1 (359270) - 1.9.2020
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2:2015/A1 (360600) - 1.9.2020
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.
186.00 Kč

ČSN EN 60570-ed.2:2003/A2 (360611) - 1.9.2020
Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62031-ed.2 (360701) - 1.9.2020
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 45552 (360822) - 1.9.2020
Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 45554 (360824) - 1.9.2020
Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60704-2-4-ed.3:2012/A11 (361008) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-7-ed.2 (361008) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-26-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3:2010/A1 (361045) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-17-ed.3:2013/A1 (361050) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-6-ed.3:2015/A1 (361050) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-6-ed.3:2015/A11 (361050) - 1.9.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 62552-1 (361060) - 1.9.2020
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 62552-2 (361060) - 1.9.2020
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 2: Požadavky na funkci (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62552-3 (361060) - 1.9.2020
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 3: Spotřeba energie a objem (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 60086-6 (364110) - 1.9.2020
Primární baterie - Část 6: Pokyny pro environmentální aspekty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62932-1 (364386) - 1.9.2020
Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62932-2-1 (364386) - 1.9.2020
Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60580-ed.2 (364720) - 1.9.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-83 (364801) - 1.9.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801) - 1.9.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 7526 (420640) - 1.9.2020
Feronikl - Stanovení obsahu síry - Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20321 (453002) - 1.9.2020
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Bezpečnost strojů - Výtahy s pohonem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16624 (461508) - 1.9.2020
Pšeničná mouka a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení barvy pomocí reflexní difuzní kolorimetrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17194 (467007) - 1.9.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS.
350.00 Kč

ČSN EN 15741 (467038) - 1.9.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP a PCB pomocí GC/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15742 (467039) - 1.9.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP pomocí GC/ECD (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17344 (470660) - 1.9.2020
Zemědělská strojní zařízení - Samojízdná zemědělská a lesnická vozidla - Požadavky na brzdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-2 (640748) - 1.9.2020
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23153-1 (645707) - 1.9.2020
Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 14687 (656520) - 1.9.2020
Kvalita vodíkového paliva - Specifikace produktu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17268 (656521) - 1.9.2020
Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 21087 (656522) - 1.9.2020
Analýza plynu - Analytické metody pro vodíkové palivo - Využití v palivových článcích s proton-výměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 19880-1 (656525) - 1.9.2020
Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN ISO 19880-8 (656525) - 1.9.2020
Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 17399 (659850) - 1.9.2020
Řasy a produkty z řas - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17333-1 (668670) - 1.9.2020
Charakterizace jednosložkové pěny - Část 1: Charakteristiky výtěžnosti pěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17333-2 (668670) - 1.9.2020
Charakterizace jednosložkové pěny - Část 2: Charakteristiky rozpínavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17333-3 (668670) - 1.9.2020
Charakterizace jednosložkové pěny - Část 3: Nanášení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17333-4 (668670) - 1.9.2020
Charakterizace jednosložkové pěny - Část 4: Mechanická pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17333-5 (668670) - 1.9.2020
Charakterizace jednosložkové pěny - Část 5: Izolace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12370 (721144) - 1.9.2020
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12407 (721146) - 1.9.2020
Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor.
338.00 Kč

ČSN EN 15388 (721881) - 1.9.2020
Umělý kámen - Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13494 (727103) - 1.9.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelněizolačnímu materiálu.
186.00 Kč

ČSN EN 13495 (727104) - 1.9.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12006-2:2017/Z1 (730101) - 1.9.2020
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - 1.9.2020
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - 1.9.2020
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody.
434.00 Kč

ČSN 730835-ed.2 (730835) - 1.9.2020
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
338.00 Kč

ČSN 730835:2006/Z3 (730835) - 1.9.2020
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
29.00 Kč

ČSN 730843-ed.2 (730843) - 1.9.2020
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.
223.00 Kč

ČSN 730843:2001/Z3 (730843) - 1.9.2020
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.
29.00 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12697-14 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-19 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-21 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12697-28 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 34: Marshallova zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-39 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 40: Propustnost in situ (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-45 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 45: Zkouška SATS (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-46 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - 1.9.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16729-2 (736390) - 1.9.2020
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 2: Zkoušky kolejnic v koleji vířivými proudy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 20468-1 (759020) - 1.9.2020
Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN ISO 20426 (759022) - 1.9.2020
Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17073 (760735) - 1.9.2020
Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 13695-2 (770150) - 1.9.2020
Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí - Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňováni do životního prostředí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3071 (800066) - 1.9.2020
Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20932-1 (800886) - 1.9.2020
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Zkoušky Strip.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20932-2 (800886) - 1.9.2020
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20932-3 (800886) - 1.9.2020
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké plošné textilie.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16972 (832202) - 1.9.2020
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21420 (832300) - 1.9.2020
Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18526-1 (832405) - 1.9.2020
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 1: Geometrické optické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18526-2 (832405) - 1.9.2020
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 18526-4 (832405) - 1.9.2020
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 4: Makety hlavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17092-1 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 1: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17092-2 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 2: Ochranné oděvní součásti s vysokou účinností - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17092-3 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 3: Ochranné oděvní součásti se střední účinností - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17092-4 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 4: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17092-5 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 5: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností proti odření - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17092-6 (832780) - 1.9.2020
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 6: Ochranné oděvní součásti proti nárazu - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20024 (838206) - 1.9.2020
Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 18562-1 (852102) - 1.9.2020
Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18562-2 (852102) - 1.9.2020
Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 2: Zkoušky emisí pevných částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18562-3 (852102) - 1.9.2020
Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 3: Zkoušky těkavých organických směsí (VOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18562-4 (852102) - 1.9.2020
Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 4: Zkoušky látek vyluhovatelných v kondenzátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17510 (852104) - 1.9.2020
Zdravotnické prostředky - Dechová terapie spánkové apnoe - Masky a aplikační příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9170-1-ed.2 (852761) - 1.9.2020
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012) - 1.9.2020
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 22367 (855232) - 1.9.2020
Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 15098 (856018) - 1.9.2020
Stomatologie - Stomatologické pinzety (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7787-2 (856035) - 1.9.2020
Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 2: Tvrdokovové laboratorní frézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22570 (856055) - 1.9.2020
Stomatologie - Lžičky a kostní kyrety (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-8-V2.2.1 (872001) - 1.9.2020
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-8: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití pod povrchem země (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303345-2-V1.1.1 (879053) - 1.9.2020
Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303345-5-V1.1.1 (879053) - 1.9.2020
Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10581 (917850) - 1.9.2020
Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17109 (942404) - 1.9.2020
Horolezecká výstroj - Individuální bezpečnostní systémy pro lanová centra - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21853 (942846) - 1.9.2020
Kite bording - Upínací systém - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 71-7+A3 (943095) - 1.9.2020
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8289-1 (945054) - 1.9.2020
Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 1: Zkouška na neprofilovaném povrchu smočením houbou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19111 (979830) - 1.9.2020
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.