Nové normy ČSN za listopad 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2011 v 09:00


ČSN EN 60300-3-12 (010690) - 1.11.2011
Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-1 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-10 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-11 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-12 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 12: Po celém obvodu automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek ultrazvukem (kromě svařovaných pod tavidlem).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-2 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-3 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-4 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 4: Zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování povrchových necelistvostí kapilární metodou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-5 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 5: Zkoušení bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetických ocelí magnetickou metodou práškovou pro zjišťování povrchových necelistvostí.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-6 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-7 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-8 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-9 (015061) - 1.11.2011
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 9: Automatické zkoušení pásů/plechů používaných na výrobu svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-6 (018360) - 1.11.2011
Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 6: Zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 8676 (021109) - 1.11.2011
Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě - Výrobní třídy A a B.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7048 (021132) - 1.11.2011
Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10510 (021245) - 1.11.2011
Šrouby do plechu s neztratitelnými plochými podložkami.
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14038-2 (038343) - 1.11.2011
Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů.
223.00 Kč

ČSN EN 13523-19 (038761) - 1.11.2011
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6947 (050024) - 1.11.2011
Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15792-3 (051102) - 1.11.2011
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů.
186.00 Kč

ČSN EN 15450 (060404) - 1.11.2011
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly.
434.00 Kč

ČSN EN 88-1-ed.2 (061801) - 1.11.2011
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 50 kPa.
434.00 Kč

ČSN ISO 9905:1995/Amd.1 (113011) - 1.11.2011
Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I.
62.00 Kč

ČSN ISO 9908:1994/Amd.1 (113013) - 1.11.2011
Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída III.
62.00 Kč

ČSN EN 1829-2:2008/Oprava1 (117911) - 1.11.2011
Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky.
29.00 Kč

ČSNPCLC/TS 45545-5 (280160) - 1.11.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.12.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 12561-1 (280701) - 1.11.2011
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Štítky cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží.
223.00 Kč

ČSN EN 12561-2 (280701) - 1.11.2011
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů.
223.00 Kč

ČSN EN 12561-3 (280701) - 1.11.2011
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem.
223.00 Kč

ČSN EN 12561-4 (280701) - 1.11.2011
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 4: Zařízení pro horní plnění a vyprazdňování kapalných látek.
186.00 Kč

ČSN EN 12561-5 (280701) - 1.11.2011
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 5: Zařízení pro odvod plynů při plnění nebo vyprazdňování kapalných látek.
186.00 Kč

ČSN EN 12561-6 (280701) - 1.11.2011
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy.
223.00 Kč

ČSN EN 12561-7 (280701) - 1.11.2011
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky.
186.00 Kč

ČSN EN 12561-8 (280701) - 1.11.2011
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 8: Přípojky topení.
186.00 Kč

ČSN EN 3475-603 (311725) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-009 (311734) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-010 (311734) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WD) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2997-001 (311811) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 2997-015 (311811) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 015: Zásuvka připevněná pojistnou maticí s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-024 (311812) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 024: Zástrčka pro jeden modul - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-026 (311812) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 026: Příslušenství pro jeden modul - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2240-061 (311845) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 061: Žárovka, klasifikace 1683 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-062 (311845) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 062: Žárovka, klasifikace 1810 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-063 (311845) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 063: Žárovka, klasifikace 1815 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-064 (311845) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 064: Žárovka, klasifikace 1819 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-065 (311845) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 065: Žárovka, klasifikace 1820 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4641-301 (311934) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 301: Těsná struktura s průměrem vlákna 50/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4660-005 (316850) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 005: Software (Norma k přímému použití jako ČSN).
2895.60 Kč

ČSN EN 2825 (317032) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4160 (317906) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení vlivu tepelné expozice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4476 (317928) - 1.11.2011
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Mezivrstva vytvrzovaná za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 333516:1997/Z1 (333516) - 1.11.2011
Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah.
120.00 Kč

ČSN EN 55022-ed.3 (334290) - 1.11.2011
Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření. (Platnost do 5.3.2017). (Od 9.10.2016 dle V 1/16 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 50561-1 (33 4293) z 1.9.2014).
593.00 Kč

ČSN EN 60519-6-ed.2 (335002) - 1.11.2011
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení.
338.00 Kč

ČSN 341090-ed.2 (341090) - 1.11.2011
Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení.
223.00 Kč

ČSN 341500-ed.2:2009/Z1 (341500) - 1.11.2011
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení.
62.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2 (341520) - 1.11.2011
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem. (Platnost do 25.7.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 60684-3-205 (346553) - 1.11.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 205: Teplem smrštitelné trubičky z chlorovaného polyolefinu se zpomaleným hořením, jmenovitý poměr smrštění 1,7:1 a 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60684-3-247 (346553) - 1.11.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.9.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60684-3-271-ed.3 (346553) - 1.11.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 271: Teplem smrštitelné elastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, poměr smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60674-3-8 (346573) - 1.11.2011
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62246-1-ed.2 (353460) - 1.11.2011
Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
768.00 Kč

ČSN EN 61169-18 (353811) - 1.11.2011
Vysokofrekvenční konektory - Část 18: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu SSMA (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61169-19 (353811) - 1.11.2011
Vysokofrekvenční konektory - Část 19: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu SSMB (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61169-41 (353811) - 1.11.2011
Vysokofrekvenční konektory - Část 41: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady CQA s rychlým zajištěním (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60352-8 (354061) - 1.11.2011
Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod.
223.00 Kč

ČSN EN 60603-7-1-ed.3 (354620) - 1.11.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-1: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62271-206 (357190) - 1.11.2011
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 3.8.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-23:2004/A1 (358799) - 1.11.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 23: Zkouška životnosti při zvýšené teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 62532 (360280) - 1.11.2011
Indukční výbojky - Požadavky na bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 60704-2-13-ed.2 (361008) - 1.11.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par. (Platnost do 30.11.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 62660-1 (364328) - 1.11.2011
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.1.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60904-5-ed.2 (364604) - 1.11.2011
Fotovoltaické součástky - Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-2-45-ed.3 (364801) - 1.11.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů.
543.00 Kč

ČSN EN 62489-2 (368883) - 1.11.2011
Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 2: Metody výpočtu a měření emisí nízkofrekvenčních magnetických polí ze smyčky pro posouzení shody se směrnicemi stanovujícími meze vystavení člověka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.10.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 50543 (378391) - 1.11.2011
Elektronická přenosná a přemístitelná zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého a/nebo oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřních prostorách - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 1811 (421656) - 1.11.2011
Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-4:2011/Oprava1 (450020) - 1.11.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 4: Podmořské ústí sondy a produkční kříž (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11960 (451391) - 1.11.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1630.20 Kč

ČSN EN ISO 13501 (451403) - 1.11.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Hodnocení postupů zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10414-2 (451404) - 1.11.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 2: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi oleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 13353+A1 (492810) - 1.11.2011
Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN ISO 13302 (560692) - 1.11.2011
Senzorická analýza - Metody hodnocení vlivu obalového materiálu na chuť a vůni výrobku.
338.00 Kč

ČSN ISO 13300-1 (560693) - 1.11.2011
Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 1: Odpovědnosti pracovníků.
223.00 Kč

ČSN ISO 13300-2 (560693) - 1.11.2011
Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 2: Najímání a školení vedoucích panelů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12863 (569521) - 1.11.2011
Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení.
338.00 Kč

ČSN EN 16156 (569522) - 1.11.2011
Cigarety - Posouzení náchylnosti ke vznícení - Bezpečnostní požadavek.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1211 (570534) - 1.11.2011
Mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda).
338.00 Kč

ČSN ISO 48 (621433) - 1.11.2011
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4641 (635311) - 1.11.2011
Pryžové hadice pro sání a vypouštění vody - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-1 (646420) - 1.11.2011
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-3 (646420) - 1.11.2011
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-4 (646420) - 1.11.2011
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11298-1 (646422) - 1.11.2011
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11298-3 (646422) - 1.11.2011
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16195 (654822) - 1.11.2011
Hnojiva - Stanovení chloridů za nepřítomnosti organického materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16196 (654823) - 1.11.2011
Hnojiva - Manganometrické stanovení vyextrahovaného vápníku po vysrážení ve formě oxalátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16197 (654824) - 1.11.2011
Hnojiva - Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16198 (654825) - 1.11.2011
Hnojiva - Komplexometrické stanovení hořčíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16199 (654826) - 1.11.2011
Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného sodíku metodou plamenové emisní spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14069 (654839) - 1.11.2011
Materiály k vápnění půd - Popis a minimální požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - 1.11.2011
Uhličitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou.
223.00 Kč

ČSN EN 12945 (654845) - 1.11.2011
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody.
186.00 Kč

ČSN EN 15604 (654873) - 1.11.2011
Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku ve vzorku obsahujícím dusičnanový, amonný, močovinový a kyanamidový dusík.
338.00 Kč

ČSN EN 15919 (654878) - 1.11.2011
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15920 (654879) - 1.11.2011
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině citronové (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15921 (654880) - 1.11.2011
Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při 65 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15922 (654881) - 1.11.2011
Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při teplotě okolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15923 (654882) - 1.11.2011
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v Jouliově alkalickém citranu amonném (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - 1.11.2011
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 13631-6:2003/Oprava1 (668140) - 1.11.2011
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku.
29.00 Kč

ČSN EN 16074 (673027) - 1.11.2011
Nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 29601 (673132) - 1.11.2011
Nátěrové hmoty - Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení pórovitosti suchého nátěru.
186.00 Kč

ČSN EN 674 (701025) - 1.11.2011
Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky.
186.00 Kč

ČSN EN 675 (701026) - 1.11.2011
Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku.
223.00 Kč

ČSN EN 12326-2 (721891) - 1.11.2011
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 2: Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11600:2004/A1 (722331) - 1.11.2011
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely.
62.00 Kč

ČSN EN 771-1-ed.2 (722634) - 1.11.2011
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky. (Platnost do 31.5.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 771-2-ed.2 (722634) - 1.11.2011
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky. (Platnost do 31.5.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 771-3-ed.2 (722634) - 1.11.2011
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem. (Platnost do 31.5.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 771-4-ed.2 (722634) - 1.11.2011
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice. (Platnost do 31.5.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 771-5-ed.2 (722634) - 1.11.2011
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene. (Platnost do 31.5.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 771-6-ed.2 (722634) - 1.11.2011
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene. (Platnost do 31.5.2017).
350.00 Kč

ČSN 725191:2004/Z1 (725191) - 1.11.2011
Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti.
62.00 Kč

ČSN EN 15814 (727681) - 1.11.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Z2 (730035) - 1.11.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-3:2008/NA-ed.A (730035) - 1.11.2011
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1996-2:2007/NA-ed.A (731101) - 1.11.2011
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1996-2:2007/Z1 (731101) - 1.11.2011
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva.
29.00 Kč

ČSN EN 1996-3:2007/NA-ed.A (731101) - 1.11.2011
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN 731289 (731289) - 1.11.2011
Terminologie v oboru pórobetonu.
567.00 Kč

ČSN EN 1999-1-1:2009/NA-ed.A (731501) - 1.11.2011
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 1995-1-1:2006/NA-ed.A (731701) - 1.11.2011
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1995-1-2:2006/NA-ed.A (731701) - 1.11.2011
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 594 (732076) - 1.11.2011
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem.
223.00 Kč

ČSN EN 1995-2:2006/NA-ed.A (736212) - 1.11.2011
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN 736223:2010/Z1 (736223) - 1.11.2011
Ochranná zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-13 (757051) - 1.11.2011
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17226-3 (793886) - 1.11.2011
Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 3: Stanovení emisí formaldehydu z usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10769 (806199) - 1.11.2011
Jílové geosyntetické izolace - Stanovení nasákavosti bentonitu vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15980 (835635) - 1.11.2011
Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu.
434.00 Kč

ČSN EN 14961-2 (838202) - 1.11.2011
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele.
223.00 Kč

ČSN EN 14961-3 (838202) - 1.11.2011
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele.
223.00 Kč

ČSN EN 14961-4 (838202) - 1.11.2011
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele.
223.00 Kč

ČSN EN 13976-1 (842130) - 1.11.2011
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Požadavky na rozhraní. (Platnost do 31.12.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 13976-2 (842130) - 1.11.2011
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém. (Platnost do 31.12.2019).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-6 (847150) - 1.11.2011
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro neinvazivní, nekritické zdravotnické prostředky a vybavení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7439 (852908) - 1.11.2011
Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300676-1-V1.5.2 (875068) - 1.11.2011
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 305550-1-V1.1.1 (875160) - 1.11.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302858-1-V1.2.1 (875161) - 1.11.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz pro automobilové aplikace - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16209 (910269) - 1.11.2011
Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 649 (917850) - 1.11.2011
Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 651 (917852) - 1.11.2011
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s vrstvou z pěnového materiálu - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 652 (917853) - 1.11.2011
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem na bázi korku - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 653 (917854) - 1.11.2011
Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 654 (917855) - 1.11.2011
Pružné podlahové krytiny - Polotuhé polyvinylchloridové dlaždice - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 655 (917856) - 1.11.2011
Pružné podlahové krytiny - Dlaždice z aglomerované korkové směsi s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 548 (917861) - 1.11.2011
Pružné podlahové krytiny - Jednobarevné a vzorované linoleum - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 686 (917862) - 1.11.2011
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z pěnového materiálu.
186.00 Kč

ČSN EN 687 (917863) - 1.11.2011
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum na podkladu z vrstvy korku.
186.00 Kč

ČSN EN 688 (917864) - 1.11.2011
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkové linoleum.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 28706-1 (945040) - 1.11.2011
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28706-2 (945040) - 1.11.2011
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28706-3 (945040) - 1.11.2011
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28706-4 (945040) - 1.11.2011
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.