Nové normy ČSN za červen 2006

od NORMSERVISČSN ISO 10005 (010332) - 1.6.2006
Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality.
434.00 Kč

ČSN EN 61160 (010678) - 1.6.2006
Přezkoumání návrhu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14816 (018338) - 1.6.2006
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Struktury a číslování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-2 (038222) - 1.6.2006
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu.
186.00 Kč

ČSN EN 14717 (050690) - 1.6.2006
Svařování a příbuzné procesy - Environmentální kontrolní seznam.
223.00 Kč

ČSN EN 1256 (054242) - 1.6.2006
Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-3 (125301) - 1.6.2006
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13782 (276002) - 1.6.2006
Prostředky lidové zábavy - Stany - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN ISO 21507 (277543) - 1.6.2006
Stroje pro zemní práce - Požadavky na provedení nekovových palivových nádrží. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 13102 (278910) - 1.6.2006
Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8092-2 (304440) - 1.6.2006
Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 2: Definice, zkušební metody a všeobecné požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50436-1 (305120) - 1.6.2006
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu. (Platnost do 21.10.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 14764 (309046) - 1.6.2006
Městská a trekkingová kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 9103 (310413) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Model prokazování kvality použitelný pro organizace údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9111 (310415) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro organizace údržby (založené na ISO 9001: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Požadavky na distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 9121 (310417) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 2713-003 (311724) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2713-007 (311724) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2266-003 (311728) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-008 (311809) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 008: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-018 (311809) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 018: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-019 (311809) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 019: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3373-012 (311840) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Přímé spojky elektrických ok a elektrických vodičů na zamačkávání - Část 012: Izolované a utěsněné přímé spojky měděných vodičů na zamačkávání, teplota do 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3373-013 (311840) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Přímé spojky elektrických ok a elektrických vodičů na zamačkávání - Část 013: Izolované a odolné proti vlhkosti přímé spojky měděných vodičů na zamačkávání, teplota do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-501 (311925) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Zkušební test optických vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-502 (311925) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 502: Pevnost v tahu pro krátká optická vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4458 (313115) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, mazané MoS2, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Třída: 1100 MPa (při obvyklé teplotě) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4459 (313116) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4460 (313117) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Instalace a demontáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4175 (313540) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra, pojištění opěrnou přírubou, střižný typ, z titanu TI-P99002, metrická řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4610 (313873) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30` ze slitiny titanu - Kolena 45°, matice s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2335 (314810) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli bez montážní drážky - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2336 (314811) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s montážními drážkami - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2243-1 (317521) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 1: Smyk jednoduše přeplátovaných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2243-2 (317522) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Odlupování kov-kov (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2243-3 (317523) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Zkouška odlupování kov-voštinové jádro (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2243-4 (317524) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 4: Tahová zkouška odlupování kov-voštinové jádro odtrhem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2243-5 (317525) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 5: Zkoušky stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2243-6 (317526) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 6: Stanovení smykového napětí a poměrného posunutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14509 (320265) - 1.6.2006
Malá plavidla - Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného motorovým rekreačním plavidlem.
223.00 Kč

ČSN EN 14965 (323335) - 1.6.2006
Plavidla vnitrozemské plavby - Plochá pacholata (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 330419-4 (330419) - 1.6.2006
Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí.
768.00 Kč

ČSN EN 61850-8-1 (334850) - 1.6.2006
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3. (Platnost do 22.7.2014).
945.00 Kč

ČSN EN 60519-8 (335002) - 1.6.2006
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece. (Platnost do 11.6.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 60519-9-ed.2 (335002) - 1.6.2006
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev.
223.00 Kč

ČSN 341382:1988/Z3 (341382) - 1.6.2006
Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků.
29.00 Kč

ČSN EN 54-18 (342710) - 1.6.2006
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 60371-3-2 (346610) - 1.6.2006
Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Slídový papír. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60371-3-5-ed.2 (346610) - 1.6.2006
Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60567-ed.2 (346725) - 1.6.2006
Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a oleje pro analýzu volných a rozpuštěných plynů - Návod. (Platnost do 24.11.2014).
543.00 Kč

ČSN EN 60376 (346740) - 1.6.2006
Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních. (Platnost do 28.6.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 50395 (347423) - 1.6.2006
Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí.
223.00 Kč

ČSN EN 50396 (347424) - 1.6.2006
Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí.
434.00 Kč

ČSN EN 61935-2-ed.2 (347750) - 1.6.2006
Zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle souboru norem EN 50173 - Část 2: Propojovací šňůry a šňůry pracoviště. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2013).
567.00 Kč

ČSN EN 60708 (347832) - 1.6.2006
Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61058-2-4 (354107) - 1.6.2006
Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače. (Platnost do 5.2.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 62271-107 (354215) - 1.6.2006
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 3.7.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 62271-110 (354224) - 1.6.2006
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže. (Platnost do 1.4.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 62008 (356510) - 1.6.2006
Funkční vlastnosti a kalibrační metody systémů sběru digitálních dat a odpovídajícího programového vybavení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60871-1-ed.2 (358207) - 1.6.2006
Paralelní silové kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím nad 1000 V - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2017).
768.00 Kč

ČSN EN 60384-6 (358291) - 1.6.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 6: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polykarbonátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-6-1 (358291) - 1.6.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 6-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polykarbonátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62317-4 (358467) - 1.6.2006
Feritová jádra - Rozměry - Část 4: RM-jádra a příslušenství. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.4.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60794-2-11 (359223) - 1.6.2006
Optické kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.6.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 61754-10-ed.2 (359244) - 1.6.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 10: Druh optických konektorů typu Mini-MPO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61754-5-ed.2 (359244) - 1.6.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 5: Druh optických konektorů typu MT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-12-ed.2 (359251) - 1.6.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-12: Zkoušky - Nárazy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2010).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-1-ed.2 (359252) - 1.6.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-1: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61290-1-2-ed.2 (359271) - 1.6.2006
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-2: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda analýzy elektrického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61290-1-3-ed.2 (359271) - 1.6.2006
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.3.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 14255-2 (360036) - 1.6.2006
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 2: Viditelné a infračervené záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50419 (360800) - 1.6.2006
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) směrnice 2002/96/EC (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40+A1+A11 (361040) - 1.6.2006
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2007).
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/Oprava1 (361045) - 1.6.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-92 (361045) - 1.6.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě. (Platnost do 2.9.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 62301 (361060) - 1.6.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost - Měření příkonu pohotovostního režimu. (Platnost do 3.3.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 50402 (378381) - 1.6.2006
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých nebo toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů detekce plynů. (Platnost do 4.2.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 45510-4-10 (380210) - 1.6.2006
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOx).
338.00 Kč

ČSN EN 45510-4-7 (380210) - 1.6.2006
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem.
350.00 Kč

ČSN EN 45510-4-8 (380210) - 1.6.2006
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem.
350.00 Kč

ČSN EN 45510-4-9 (380210) - 1.6.2006
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače.
338.00 Kč

ČSN EN 10296-2 (420101) - 1.6.2006
Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli.
350.00 Kč

ČSN EN 10297-2 (420258) - 1.6.2006
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli.
434.00 Kč

ČSN EN 15088 (421464) - 1.6.2006
Hliník a slitiny hliníku - Stavební výrobky pro stavby - Technické dodací předpisy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-7 (450027) - 1.6.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 7: Zařízení trvalého ukotvení plovoucích příbřežních konstrukcí a mobilní jednotky příbřežních konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 16070 (451212) - 1.6.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Uzamykací plášť a usazovací vsuvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13503-3 (451402) - 1.6.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - 1.6.2006
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 1034-13 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-14 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 14: Podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-2 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-4 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-5 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 5: Archové řezačky.
350.00 Kč

ČSN EN 1034-6 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 6: Kalandry.
338.00 Kč

ČSN EN 12984 (513070) - 1.6.2006
Potravinářské stroje - Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a spotřebiče vybavené mechanicky poháněnými řeznými nástroji - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 12851 (514031) - 1.6.2006
Potravinářské stroje - Příslušenství strojů hromadného stravování s přídavným pohonem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN ISO 248 (621124) - 1.6.2006
Pryž, surová - Stanovení obsahu těkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 1817 (621510) - 1.6.2006
Pryž, vulkanizovaná - Stanovení účinku kapalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 483 (640020) - 1.6.2006
Plasty - Malé nádoby pro kondicionování a zkoušení s využitím vodných roztoků a udržování relativní vlhkosti na konstantní hodnotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4892-2 (640152) - 1.6.2006
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 291 (640204) - 1.6.2006
Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13000-1 (643070) - 1.6.2006
Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 1: Požadavky a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13000-2 (643070) - 1.6.2006
Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - 1.6.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-2 (646414) - 1.6.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-3 (646414) - 1.6.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - 1.6.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému.
186.00 Kč

ČSN EN 13566-2 (646420) - 1.6.2006
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1275 (665022) - 1.6.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1040 (665201) - 1.6.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1657 (665207) - 1.6.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14035-21 (668300) - 1.6.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 21: Skákající pozemní víry - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14035-25 (668300) - 1.6.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 25: Party petardy - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14035-31 (668300) - 1.6.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 31: Pumy v moždíři - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14035-33 (668300) - 1.6.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 33: Létající ohnivá kolečka - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 923 (668501) - 1.6.2006
Lepidla - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1067 (668602) - 1.6.2006
Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením.
186.00 Kč

ČSN EN 1242 (668615) - 1.6.2006
Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13043:2004/Z1 (721501) - 1.6.2006
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
29.00 Kč

ČSN EN 13055-2 (721505) - 1.6.2006
Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace. (Platnost do 28.2.2018).
434.00 Kč

ČSN 722410 (722410) - 1.6.2006
Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+).
186.00 Kč

ČSN EN 12691 (727646) - 1.6.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu.
186.00 Kč

ČSN EN 14223 (727677) - 1.6.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení nasákavosti.
120.00 Kč

ČSN EN 14224 (727678) - 1.6.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení schopnosti přemostění trhlin.
186.00 Kč

ČSN EN 1998-2 (730036) - 1.6.2006
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 12567-2 (730579) - 1.6.2006
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13381-1 (730858) - 1.6.2006
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1996-3 (731101) - 1.6.2006
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené výpočtové metody pro nevyztužené zděné konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1992-2 (731201) - 1.6.2006
Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí - Betonové mosty - Navrhování a podrobná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14241-1 (734214) - 1.6.2006
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky.
223.00 Kč

ČSN EN 14471 (734215) - 1.6.2006
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 13084-4 (734220) - 1.6.2006
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění.
350.00 Kč

ČSN EN 13200-3 (735905) - 1.6.2006
Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN 736126-1 (736126) - 1.6.2006
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
186.00 Kč

ČSN 736126-2 (736126) - 1.6.2006
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku.
120.00 Kč

ČSN EN 13108-20 (736140) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Typové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-21 (736140) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce (FPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14188-3 (736151) - 1.6.2006
Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13285 (736155) - 1.6.2006
Nestmelené směsi - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Drenážní schopnost materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-41 (736160) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-43 (736160) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot.
223.00 Kč

ČSN EN 1994-2 (736210) - 1.6.2006
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla - Pravidla pro mosty (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13232-4 (736371) - 1.6.2006
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy.
223.00 Kč

ČSN EN 13232-5 (736371) - 1.6.2006
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny.
338.00 Kč

ČSN EN 14388 (737063) - 1.6.2006
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace. (Platnost do 30.6.2017).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - 1.6.2006
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
2191.00 Kč

ČSN EN 14743 (755203) - 1.6.2006
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 14812 (755204) - 1.6.2006
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 12255-16 (756403) - 1.6.2006
Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod.
223.00 Kč

ČSN CEN/TR 12566-2 (756404) - 1.6.2006
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy.
543.00 Kč

ČSN EN 14847 (770525) - 1.6.2006
Aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry hrdla 25,4 mm.
120.00 Kč

ČSN EN 14848 (770526) - 1.6.2006
Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu.
120.00 Kč

ČSN EN 14849 (770527) - 1.6.2006
Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry krytů ventilu.
120.00 Kč

ČSN EN 14850 (770528) - 1.6.2006
Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Měření kontaktní výšky.
186.00 Kč

ČSN EN 14851 (770529) - 1.6.2006
Aerosolové rozprašovače - Zkouška hořlavosti aerosolové pěny.
120.00 Kč

ČSN EN 14852 (770530) - 1.6.2006
Aerosolové rozprašovače - Stanovení vzdálenosti vzplanutí aerosolového rozprachu.
186.00 Kč

ČSN EN 14853 (770531) - 1.6.2006
Aerosolové rozprašovače - Zkouška vzplanutí v uzavřeném prostoru.
186.00 Kč

ČSN EN 14854 (770532) - 1.6.2006
Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry ukončení hrdla.
120.00 Kč

ČSN EN 1103 (800804) - 1.6.2006
Textilie - Oděvní textilie - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření.
120.00 Kč

ČSN EN 986 (804421) - 1.6.2006
Textilní podlahové krytiny - Dlaždice - Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek.
120.00 Kč

ČSN EN 1318 (804424) - 1.6.2006
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy.
186.00 Kč

ČSN EN 14052 (832143) - 1.6.2006
Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20685 (833513) - 1.6.2006
Metody trojrozměrného snímání (3 D) pro mezinárodně srovnatelné antropometrické databáze.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301033-V1.2.1 (875091) - 1.6.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302017-1-V1.1.1 (875129) - 1.6.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300812-3-V2.3.1 (875301) - 1.6.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod (IC) - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301459-V1.3.1 (876039) - 1.6.2006
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302326-1-V1.1.1 (878596) - 1.6.2006
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 910102 (910102) - 1.6.2006
Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 71-11 (943095) - 1.6.2006
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody.
543.00 Kč

ČSN EN 14916 (944302) - 1.6.2006
Domácí varné nádobí - Grafické značky (piktogramy).
120.00 Kč

ČSN ISO 19106:2005/Z1 (979825) - 1.6.2006
Geografická informace - Profily.
29.00 Kč

ČSN ISO 19119 (979838) - 1.6.2006
Geografická informace - Služby.
567.00 Kč

ČSN ISO 19125-1:2005/Z1 (979844) - 1.6.2006
Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura.
29.00 Kč

ČSN EN 14822-1 (980015) - 1.6.2006
Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14822-2 (980015) - 1.6.2006
Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 2: Pro neklinické použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 14822-3 (980015) - 1.6.2006
Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 3: Pro klinické použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.