Nové normy ČSN za červen 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2006 v 09:00


ČSN ISO 10005 (010332) - 1.6.2006
Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality.
394.90 Kč

ČSN EN 61160 (010678) - 1.6.2006
Přezkoumání návrhu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14816 (018338) - 1.6.2006
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Struktury a číslování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12385-5:2004/Oprava1 (024302) - 1.6.2006
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 8502-2 (038222) - 1.6.2006
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu.
169.40 Kč

ČSN EN 14717 (050690) - 1.6.2006
Svařování a příbuzné procesy - Environmentální kontrolní seznam.
202.40 Kč

ČSN EN 1256 (054242) - 1.6.2006
Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14644-3 (125301) - 1.6.2006
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13782 (276002) - 1.6.2006
Prostředky lidové zábavy - Stany - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN ISO 21507 (277543) - 1.6.2006
Stroje pro zemní práce - Požadavky na provedení nekovových palivových nádrží. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 13102 (278910) - 1.6.2006
Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8092-2 (304440) - 1.6.2006
Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 2: Definice, zkušební metody a všeobecné požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50436-1 (305120) - 1.6.2006
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu. (Platnost do 21.10.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 14764 (309046) - 1.6.2006
Městská a trekkingová kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 9103 (310413) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Model prokazování kvality použitelný pro organizace údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9111 (310415) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro organizace údržby (založené na ISO 9001: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Požadavky na distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9121 (310417) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 2713-003 (311724) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2713-007 (311724) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2266-003 (311728) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-008 (311809) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 008: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-018 (311809) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 018: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-019 (311809) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 019: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3373-012 (311840) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Přímé spojky elektrických ok a elektrických vodičů na zamačkávání - Část 012: Izolované a utěsněné přímé spojky měděných vodičů na zamačkávání, teplota do 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3373-013 (311840) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Přímé spojky elektrických ok a elektrických vodičů na zamačkávání - Část 013: Izolované a odolné proti vlhkosti přímé spojky měděných vodičů na zamačkávání, teplota do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-501 (311925) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Zkušební test optických vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-502 (311925) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 502: Pevnost v tahu pro krátká optická vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4458 (313115) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, mazané MoS2, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Třída: 1100 MPa (při obvyklé teplotě) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4459 (313116) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4460 (313117) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Instalace a demontáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4175 (313540) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra, pojištění opěrnou přírubou, střižný typ, z titanu TI-P99002, metrická řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4610 (313873) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30` ze slitiny titanu - Kolena 45°, matice s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2335 (314810) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli bez montážní drážky - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2336 (314811) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s montážními drážkami - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2243-1 (317521) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 1: Smyk jednoduše přeplátovaných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2243-2 (317522) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Odlupování kov-kov (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2243-3 (317523) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Zkouška odlupování kov-voštinové jádro (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2243-4 (317524) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 4: Tahová zkouška odlupování kov-voštinové jádro odtrhem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2243-5 (317525) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 5: Zkoušky stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2243-6 (317526) - 1.6.2006
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 6: Stanovení smykového napětí a poměrného posunutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14509 (320265) - 1.6.2006
Malá plavidla - Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného motorovým rekreačním plavidlem.
202.40 Kč

ČSN EN 14965 (323335) - 1.6.2006
Plavidla vnitrozemské plavby - Plochá pacholata (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 330419-4 (330419) - 1.6.2006
Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí.
698.50 Kč

ČSN EN 61850-8-1 (334850) - 1.6.2006
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3. (Platnost do 22.7.2014).
859.10 Kč

ČSN EN 60519-8 (335002) - 1.6.2006
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece. (Platnost do 11.6.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 60519-9-ed.2 (335002) - 1.6.2006
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev.
202.40 Kč

ČSN 341382:1988/Z3 (341382) - 1.6.2006
Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků.
26.40 Kč

ČSN EN 54-18 (342710) - 1.6.2006
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 60371-3-2 (346610) - 1.6.2006
Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Slídový papír. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60371-3-5-ed.2 (346610) - 1.6.2006
Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60567-ed.2 (346725) - 1.6.2006
Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a oleje pro analýzu volných a rozpuštěných plynů - Návod. (Platnost do 24.11.2014).
493.90 Kč

ČSN EN 60376 (346740) - 1.6.2006
Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních. (Platnost do 28.6.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 50395 (347423) - 1.6.2006
Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí.
202.40 Kč

ČSN EN 50396 (347424) - 1.6.2006
Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí.
394.90 Kč

ČSN EN 61935-2-ed.2 (347750) - 1.6.2006
Zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle souboru norem EN 50173 - Část 2: Propojovací šňůry a šňůry pracoviště. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2013).
515.90 Kč

ČSN EN 60708 (347832) - 1.6.2006
Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61058-2-4 (354107) - 1.6.2006
Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače. (Platnost do 5.2.2024).
202.40 Kč

ČSN EN 62271-107 (354215) - 1.6.2006
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 3.7.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 62271-110 (354224) - 1.6.2006
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže. (Platnost do 1.4.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 62008 (356510) - 1.6.2006
Funkční vlastnosti a kalibrační metody systémů sběru digitálních dat a odpovídajícího programového vybavení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60871-1-ed.2 (358207) - 1.6.2006
Paralelní silové kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím nad 1000 V - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2017).
698.50 Kč

ČSN EN 60384-6 (358291) - 1.6.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 6: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polykarbonátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-6-1 (358291) - 1.6.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 6-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polykarbonátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62317-4 (358467) - 1.6.2006
Feritová jádra - Rozměry - Část 4: RM-jádra a příslušenství. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.4.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60794-2-11 (359223) - 1.6.2006
Optické kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.6.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 61754-10-ed.2 (359244) - 1.6.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 10: Druh optických konektorů typu Mini-MPO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61754-5-ed.2 (359244) - 1.6.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 5: Druh optických konektorů typu MT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-12-ed.2 (359251) - 1.6.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-12: Zkoušky - Nárazy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2010).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-1-ed.2 (359252) - 1.6.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-1: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61290-1-2-ed.2 (359271) - 1.6.2006
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-2: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda analýzy elektrického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61290-1-3-ed.2 (359271) - 1.6.2006
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.3.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 14255-2 (360036) - 1.6.2006
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 2: Viditelné a infračervené záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50419 (360800) - 1.6.2006
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) směrnice 2002/96/EC (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-40+A1+A11 (361040) - 1.6.2006
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2007).
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/Oprava1 (361045) - 1.6.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-92 (361045) - 1.6.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě. (Platnost do 2.9.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 62301 (361060) - 1.6.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost - Měření příkonu pohotovostního režimu. (Platnost do 3.3.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 50402 (378381) - 1.6.2006
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých nebo toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů detekce plynů. (Platnost do 4.2.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 45510-4-10 (380210) - 1.6.2006
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOx).
306.90 Kč

ČSN EN 45510-4-7 (380210) - 1.6.2006
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem.
317.90 Kč

ČSN EN 45510-4-8 (380210) - 1.6.2006
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem.
317.90 Kč

ČSN EN 45510-4-9 (380210) - 1.6.2006
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače.
306.90 Kč

ČSN EN 10296-2 (420101) - 1.6.2006
Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli.
317.90 Kč

ČSN EN 10297-2 (420258) - 1.6.2006
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli.
394.90 Kč

ČSN EN 15088 (421464) - 1.6.2006
Hliník a slitiny hliníku - Stavební výrobky pro stavby - Technické dodací předpisy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19901-7 (450027) - 1.6.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 7: Zařízení trvalého ukotvení plovoucích příbřežních konstrukcí a mobilní jednotky příbřežních konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 16070 (451212) - 1.6.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Uzamykací plášť a usazovací vsuvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13503-3 (451402) - 1.6.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - 1.6.2006
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 1034-13 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-14 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 14: Podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-2 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-4 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-5 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 5: Archové řezačky.
317.90 Kč

ČSN EN 1034-6 (507010) - 1.6.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 6: Kalandry.
306.90 Kč

ČSN EN 12984 (513070) - 1.6.2006
Potravinářské stroje - Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a spotřebiče vybavené mechanicky poháněnými řeznými nástroji - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 12851 (514031) - 1.6.2006
Potravinářské stroje - Příslušenství strojů hromadného stravování s přídavným pohonem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN ISO 248 (621124) - 1.6.2006
Pryž, surová - Stanovení obsahu těkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 1817 (621510) - 1.6.2006
Pryž, vulkanizovaná - Stanovení účinku kapalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 483 (640020) - 1.6.2006
Plasty - Malé nádoby pro kondicionování a zkoušení s využitím vodných roztoků a udržování relativní vlhkosti na konstantní hodnotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4892-2 (640152) - 1.6.2006
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 291 (640204) - 1.6.2006
Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13000-1 (643070) - 1.6.2006
Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 1: Požadavky a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13000-2 (643070) - 1.6.2006
Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - 1.6.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15877-2 (646414) - 1.6.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15877-3 (646414) - 1.6.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - 1.6.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému.
169.40 Kč

ČSN EN 13566-2 (646420) - 1.6.2006
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1275 (665022) - 1.6.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1040 (665201) - 1.6.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1657 (665207) - 1.6.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14035-21 (668300) - 1.6.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 21: Skákající pozemní víry - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14035-25 (668300) - 1.6.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 25: Party petardy - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14035-31 (668300) - 1.6.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 31: Pumy v moždíři - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14035-33 (668300) - 1.6.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 33: Létající ohnivá kolečka - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 923 (668501) - 1.6.2006
Lepidla - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1067 (668602) - 1.6.2006
Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením.
169.40 Kč

ČSN EN 1242 (668615) - 1.6.2006
Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13043:2004/Z1 (721501) - 1.6.2006
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
26.40 Kč

ČSN EN 13055-2 (721505) - 1.6.2006
Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace. (Platnost do 28.2.2018).
394.90 Kč

ČSN 722410 (722410) - 1.6.2006
Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+).
169.40 Kč

ČSN EN 12691 (727646) - 1.6.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu.
169.40 Kč

ČSN EN 14223 (727677) - 1.6.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení nasákavosti.
108.90 Kč

ČSN EN 14224 (727678) - 1.6.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení schopnosti přemostění trhlin.
169.40 Kč

ČSN EN 1998-2 (730036) - 1.6.2006
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 12567-2 (730579) - 1.6.2006
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13381-1 (730858) - 1.6.2006
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1996-3 (731101) - 1.6.2006
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené výpočtové metody pro nevyztužené zděné konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1992-2 (731201) - 1.6.2006
Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí - Betonové mosty - Navrhování a podrobná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14241-1 (734214) - 1.6.2006
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky.
202.40 Kč

ČSN EN 14471 (734215) - 1.6.2006
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 13084-4 (734220) - 1.6.2006
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění.
317.90 Kč

ČSN EN 13200-3 (735905) - 1.6.2006
Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN 736126-1 (736126) - 1.6.2006
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
169.40 Kč

ČSN 736126-2 (736126) - 1.6.2006
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku.
108.90 Kč

ČSN EN 13108-20 (736140) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Typové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-21 (736140) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce (FPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14188-3 (736151) - 1.6.2006
Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13285 (736155) - 1.6.2006
Nestmelené směsi - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Drenážní schopnost materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-41 (736160) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12697-43 (736160) - 1.6.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot.
202.40 Kč

ČSN EN 1994-2 (736210) - 1.6.2006
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla - Pravidla pro mosty (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13232-4 (736371) - 1.6.2006
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy.
202.40 Kč

ČSN EN 13232-5 (736371) - 1.6.2006
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny.
306.90 Kč

ČSN EN 14388 (737063) - 1.6.2006
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace. (Platnost do 30.6.2017).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - 1.6.2006
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
1992.10 Kč

ČSN EN 14743 (755203) - 1.6.2006
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 14812 (755204) - 1.6.2006
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 12255-16 (756403) - 1.6.2006
Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod.
202.40 Kč

ČSN CEN/TR 12566-2 (756404) - 1.6.2006
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy.
493.90 Kč

ČSN EN 14847 (770525) - 1.6.2006
Aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry hrdla 25,4 mm.
108.90 Kč

ČSN EN 14848 (770526) - 1.6.2006
Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu.
108.90 Kč

ČSN EN 14849 (770527) - 1.6.2006
Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry krytů ventilu.
108.90 Kč

ČSN EN 14850 (770528) - 1.6.2006
Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Měření kontaktní výšky.
169.40 Kč

ČSN EN 14851 (770529) - 1.6.2006
Aerosolové rozprašovače - Zkouška hořlavosti aerosolové pěny.
108.90 Kč

ČSN EN 14852 (770530) - 1.6.2006
Aerosolové rozprašovače - Stanovení vzdálenosti vzplanutí aerosolového rozprachu.
169.40 Kč

ČSN EN 14853 (770531) - 1.6.2006
Aerosolové rozprašovače - Zkouška vzplanutí v uzavřeném prostoru.
169.40 Kč

ČSN EN 14854 (770532) - 1.6.2006
Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry ukončení hrdla.
108.90 Kč

ČSN EN 1103 (800804) - 1.6.2006
Textilie - Oděvní textilie - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření.
108.90 Kč

ČSN EN 986 (804421) - 1.6.2006
Textilní podlahové krytiny - Dlaždice - Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek.
108.90 Kč

ČSN EN 1318 (804424) - 1.6.2006
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy.
169.40 Kč

ČSN EN 352-4:2001/A1 (832121) - 1.6.2006
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem.
108.90 Kč

ČSN EN 14052 (832143) - 1.6.2006
Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20685 (833513) - 1.6.2006
Metody trojrozměrného snímání (3 D) pro mezinárodně srovnatelné antropometrické databáze.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301033-V1.2.1 (875091) - 1.6.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302017-1-V1.1.1 (875129) - 1.6.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300812-3-V2.3.1 (875301) - 1.6.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod (IC) - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301459-V1.3.1 (876039) - 1.6.2006
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302326-1-V1.1.1 (878596) - 1.6.2006
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 910102 (910102) - 1.6.2006
Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 71-11 (943095) - 1.6.2006
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody.
493.90 Kč

ČSN EN 14916 (944302) - 1.6.2006
Domácí varné nádobí - Grafické značky (piktogramy).
108.90 Kč

ČSN ISO 19106:2005/Z1 (979825) - 1.6.2006
Geografická informace - Profily.
26.40 Kč

ČSN ISO 19119 (979838) - 1.6.2006
Geografická informace - Služby.
515.90 Kč

ČSN ISO 19125-1:2005/Z1 (979844) - 1.6.2006
Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura.
26.40 Kč

ČSN EN 14822-1 (980015) - 1.6.2006
Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14822-2 (980015) - 1.6.2006
Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 2: Pro neklinické použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
1162.80 Kč

ČSN EN 14822-3 (980015) - 1.6.2006
Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 3: Pro klinické použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
1231.20 Kč

Kategorie (nové normy)