Nové normy ČSN za září 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2013 v 09:00


ČSN ISO 80000-1:2011/Z1 (011300) - 1.9.2013
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.
56.10 Kč

ČSN EN 12786 (011434) - 1.9.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na tvorbu kapitol o vibracích v bezpečnostních normách.
202.40 Kč

ČSN ISO 16069 (018012) - 1.9.2013
Grafické značky - Bezpečnostní značky - Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS).
493.90 Kč

ČSN ISO 26683-1 (018317) - 1.9.2013
Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 1: Kontext, architektura a referenční normy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 26683-2 (018317) - 1.9.2013
Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 2: Profily rozhraní aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 21218 (018402) - 1.9.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Podpora technologie přístupu k médiu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 4032 (021401) - 1.9.2013
Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4035 (021403) - 1.9.2013
Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4033 (021404) - 1.9.2013
Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8674 (021405) - 1.9.2013
Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4036 (021407) - 1.9.2013
Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8673 (021408) - 1.9.2013
Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8675 (021409) - 1.9.2013
Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7719 (021482) - 1.9.2013
Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10513 (021485) - 1.9.2013
Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7040 (021492) - 1.9.2013
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10512 (021494) - 1.9.2013
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10511 (021495) - 1.9.2013
Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4034 (021601) - 1.9.2013
Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - 1.9.2013
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17636-1 (051150) - 1.9.2013
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17636-2 (051150) - 1.9.2013
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 25239-1 (052801) - 1.9.2013
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5172:2006/A1 (054615) - 1.9.2013
Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky.
108.90 Kč

ČSN EN 13100-4 (056830) - 1.9.2013
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím.
169.40 Kč

ČSN EN 16296 (056835) - 1.9.2013
Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality.
202.40 Kč

ČSN EN 16313 (061151) - 1.9.2013
Napojení otopných a chladicích ploch - Rozebíratelné spojení s vnějším závitem G 3/4 A a vnitřním kuželem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1949+A1 (061461) - 1.9.2013
Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech.
317.90 Kč

ČSN EN 16119 (078213) - 1.9.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob a lahví na LPG - Specifikace a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 14678-1 (078461) - 1.9.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany.
394.90 Kč

ČSN EN 14678-3 (078461) - 1.9.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech.
202.40 Kč

ČSN EN 1514-1 (131550) - 1.9.2013
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1514-3 (131550) - 1.9.2013
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1514-4 (131550) - 1.9.2013
Příruby a jejich přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové příruby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61499-4-ed.2 (180441) - 1.9.2013
Funkční bloky - Část 4: Pravidla profilů shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21178 (260377) - 1.9.2013
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 340 (260390) - 1.9.2013
Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1755+A2 (268815) - 1.9.2013
Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu.
394.90 Kč

ČSN EN 1929-2:2005/Oprava1 (269800) - 1.9.2013
Nákupní vozíky - Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 14798 (274008) - 1.9.2013
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika.
394.90 Kč

ČSN ISO 6393 (277964) - 1.9.2013
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky stacionární zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 6394 (277965) - 1.9.2013
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky stacionární zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 6395 (277966) - 1.9.2013
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky dynamické zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 6396 (277967) - 1.9.2013
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky dynamické zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 12001 (278501) - 1.9.2013
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonu a malty - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 15380-4 (280000) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Systém označování železničních vozidel - Část 4: Funkční skupiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15734-1:2011/Oprava1 (284060) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice.
26.40 Kč

ČSN EN 12195-1:2011/Oprava1 (300080) - 1.9.2013
Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil.
26.40 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - 1.9.2013
Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory pro letectví, kosmonautiku a obranu - Dodávka softwaru (Dodatek k EN 9100) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4701-001 (311826) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C pro kontakty EN 4531 - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4526 (312009) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Vrubová zkouška tahem ostré hrany pro plechy a pásy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4631 (312236) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3528 (312256) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Ocel X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíhaním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - 1750 MPa <= Rm <= 2000 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4628 (312296) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 200 mm - 1150 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3354 (312570) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Plechy pro superplastické tváření - a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3813 (312571) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče a dráty pro kované spojovací prvky - De <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4265 (314825) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3697 (317131) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolná proti nízkým teplotám - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3698 (317132) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolná proti nízkým teplotám - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2838 (317143) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2839 (317144) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2840 (317160) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 50 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2841 (317161) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2842 (317162) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2843 (317163) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2844 (317164) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 90 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2845 (317165) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 50 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2846 (317166) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2847 (317167) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2848 (317168) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2849 (317169) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 90 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3102 (317170) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Těsnicí hmoty - Zkušební metody - Stanovení pružnosti při nízké teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4106 (317550) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Systém konstrukčních lepidel - Nanášení lepidla - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4488 (317560) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 2 N m (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4491 (317561) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 16 N m (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4492 (317562) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 19 N m (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3861 (317570) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Tepelně temperované sodnovápenaté sklo float (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3862 (317571) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Chemicky temperované sodnovápenaté sklo float (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3863 (317572) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rovinnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3866 (317573) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rysu a povrchového zvlnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4594 (317934) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nadzvuková odolnost proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4595 (317935) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Podzvuková odolnost proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16180 (328551) - 1.9.2013
Malá plavidla - Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost.
202.40 Kč

ČSN EN 61400-11-ed.3 (333160) - 1.9.2013
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku.
493.90 Kč

ČSN EN 61400-4 (333160) - 1.9.2013
Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 50152-1-ed.3 (333580) - 1.9.2013
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV.
306.90 Kč

ČSN EN 50152-2-ed.3 (333580) - 1.9.2013
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV.
202.40 Kč

ČSN EN 62488-1 (335010) - 1.9.2013
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN.
698.50 Kč

ČSN EN 50539-11 (341394) - 1.9.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích. (Platnost do 3.5.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 61212-3-1-ed.3 (346520) - 1.9.2013
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61212-3-2-ed.3 (346520) - 1.9.2013
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60422-ed.2 (346739) - 1.9.2013
Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu.
394.90 Kč

ČSN EN 60947-5-5:2000/A11 (354101) - 1.9.2013
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním.
108.90 Kč

ČSN EN 60191-6-22 (358791) - 1.9.2013
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-22: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra S-FBGA a S-FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60793-1-42-ed.3 (359213) - 1.9.2013
Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60793-2-50-ed.4 (359213) - 1.9.2013
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 60794-3-12-ed.2 (359223) - 1.9.2013
Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.3.2024).
202.40 Kč

ČSN EN 60869-1-ed.2 (359233) - 1.9.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní prvky řízení výkonu - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-3-4-ed.2 (359252) - 1.9.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 16276 (360452) - 1.9.2013
Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací.
202.40 Kč

TNI IEC/TR 62635 (360801) - 1.9.2013
Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 50193-1 (361060) - 1.9.2013
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 23.5.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-23 (361551) - 1.9.2013
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na brusky s upínacím pouzdrem a malá rotační nářadí.
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-3-ed.2:2012/A2 (361551) - 1.9.2013
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky.
169.40 Kč

ČSN EN 61674-ed.2 (364733) - 1.9.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory pro rentgenovou diagnostiku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50600-1 (367260) - 1.9.2013
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy. (Platnost do 29.4.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 62040-1:2009/A1 (369066) - 1.9.2013
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS.
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-2 (369780) - 1.9.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 2: Mechanismy založené na faktorizaci celých čísel.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-3 (369780) - 1.9.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 3: Mechanismy založené na diskrétních logaritmech.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369881) - 1.9.2013
Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-5 (369881) - 1.9.2013
Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 5: Obecná doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 383378 (383378) - 1.9.2013
Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 10204:2005/Oprava1 (420009) - 1.9.2013
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly.
26.40 Kč

ČSN EN 10220:2005/Oprava1 (420092) - 1.9.2013
Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky.
26.40 Kč

ČSN EN 10255+A1:2007/Oprava1 (420296) - 1.9.2013
Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky.
26.40 Kč

ČSN ISO 23788 (420393) - 1.9.2013
Kovové materiály - Ověřování souososti strojů na zkoušení únavy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - 1.9.2013
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6498 (467004) - 1.9.2013
Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku.
394.90 Kč

ČSN EN 335 (490080) - 1.9.2013
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1910 (492122) - 1.9.2013
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - 1.9.2013
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 15152:2004/Amd.1 (569516) - 1.9.2013
Tabák - Stanovení celkového obsahu alkaloidů jako nikotinu - Kontinuální průtoková analytická metoda.
56.10 Kč

ČSN ISO 15153:2004/Amd.1 (569517) - 1.9.2013
Tabák - Stanovení obsahu redukujících látek - Kontinuální průtoková analytická metoda.
56.10 Kč

ČSN ISO 15154:2004/Amd.1 (569518) - 1.9.2013
Tabák - Stanovení obsahu redukujících cukrů - Kontinuální průtoková analytická metoda.
56.10 Kč

ČSN ISO 15517:2004/Amd.1 (569519) - 1.9.2013
Tabák - Stanovení obsahu dusičnanů - Kontinuální průtoková analytická metoda.
56.10 Kč

ČSN ISO 7513:1996/Amd.1 (580442) - 1.9.2013
Instantní čaj v pevném stavu - Stanovení obsahu vlhkosti (ztráty hmotnosti při 103 °C).
56.10 Kč

ČSN EN 455-2+A2 (637415) - 1.9.2013
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15527 (643020) - 1.9.2013
Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15874-1 (646415) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15874-2 (646415) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15874-3 (646415) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15874-5 (646415) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11296-7 (646420) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11299-1 (646421) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11299-3 (646421) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
202.40 Kč

ČSN EN 1796 (646436) - 1.9.2013
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP).
493.90 Kč

ČSN EN 14364 (646438) - 1.9.2013
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje.
493.90 Kč

ČSN EN 16245-1 (649315) - 1.9.2013
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16245-4 (649315) - 1.9.2013
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 4: Specifické požadavky pro textilie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13736 (656067) - 1.9.2013
Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14451-1 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 1: Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14451-10 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 10: Požadavky a kategorizace polotovarů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 14451-2 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 2: Metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14451-3 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 3: Označování štítkem.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 14451-4 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 4: Požadavky a kategorizace mikrovyvíječů plynu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14451-5 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 5: Požadavky a kategorizace vyvíječů plynu pro airbagy.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14451-6 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 6: Požadavky a kategorizace modulů airbagů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14451-7 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 7: Požadavky a kategorizace předpínačů bezpečnostních pásů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14451-8 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 8: Požadavky a kategorizace zažehovačů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14451-9 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 9: Požadavky a kategorizace aktuátorů.
169.40 Kč

ČSN EN 302-1 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 302-2 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 302-4 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 302-5 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 302-6 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 302-7 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 927-1 (672010) - 1.9.2013
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1524 (673017) - 1.9.2013
Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3233-1 (673030) - 1.9.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona.
202.40 Kč

ČSN EN 16301 (721129) - 1.9.2013
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn.
202.40 Kč

ČSN EN 14066 (721138) - 1.9.2013
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku.
169.40 Kč

ČSN EN 933-9+A1 (721193) - 1.9.2013
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14720-1 (726066) - 1.9.2013
Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 1: Zkušební postup s infračervenou detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14720-2 (726066) - 1.9.2013
Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 2: Optická emisní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem (ICP OES) nebo iontová chromatografie (IC) po spálení v proudu kyslíku.
202.40 Kč

ČSN EN 822 (727041) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky.
169.40 Kč

ČSN EN 823 (727042) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky.
202.40 Kč

ČSN EN 824 (727043) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti.
169.40 Kč

ČSN EN 825 (727044) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 826 (727045) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem.
202.40 Kč

ČSN EN 1602 (727046) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 1603 (727047) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost).
169.40 Kč

ČSN EN 1604 (727048) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek.
169.40 Kč

ČSN EN 1605 (727049) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách.
169.40 Kč

ČSN EN 1606 (727050) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem.
202.40 Kč

ČSN EN 1607 (727051) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky.
169.40 Kč

ČSN EN 1608 (727052) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky.
169.40 Kč

ČSN EN 1609 (727053) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření.
169.40 Kč

ČSN EN 12085 (727054) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles.
169.40 Kč

ČSN EN 12086 (727055) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry.
202.40 Kč

ČSN EN 12087 (727056) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření.
202.40 Kč

ČSN EN 12088 (727057) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi.
169.40 Kč

ČSN EN 12089 (727058) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem.
169.40 Kč

ČSN EN 12090 (727059) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem.
202.40 Kč

ČSN EN 12091 (727060) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování.
169.40 Kč

ČSN EN 12430 (727062) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 12431 (727063) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy.
169.40 Kč

TNI CEN/TR 16410 (728010) - 1.9.2013
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu.
394.90 Kč

ČSN EN 1998-1-ed.2 (730036) - 1.9.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
1053.80 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/A1 (730036) - 1.9.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
108.90 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Z3 (730036) - 1.9.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/NA-ed.A (730036) - 1.9.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 15954-1 (730056) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Kolej - Přívěsy a přidružená zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a práci (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15954-2 (730056) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Kolej - Přívěsy a přidružená zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15955-1 (730057) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Kolej - Demontovatelné stroje a přidružená zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a práci (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15955-2 (730057) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Kolej - Demontovatelné stroje a přidružená zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13231-4 (736374) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 4: Přejímka reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16165 (744506) - 1.9.2013
Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení.
394.90 Kč

ČSN EN 502 (747710) - 1.9.2013
Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu.
202.40 Kč

ČSN EN 505 (747712) - 1.9.2013
Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu.
202.40 Kč

ČSN EN 12566-7 (756404) - 1.9.2013
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění. (Platnost do 31.5.2018).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - 1.9.2013
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11206 (757411) - 1.9.2013
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR).
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 28581 (757592) - 1.9.2013
Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10710 (757741) - 1.9.2013
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských a brakických makroskopických řas Ceramium tenuicorne (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13724 (760701) - 1.9.2013
Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 16352 (762013) - 1.9.2013
Logistika - Specifikace pro podávání zpráv o trestných událostech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16310 (763301) - 1.9.2013
Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro budovy, infrastrukturu a průmyslová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16311 (763302) - 1.9.2013
Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16284 (770429) - 1.9.2013
Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti membrány.
108.90 Kč

ČSN EN 16285 (770430) - 1.9.2013
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření deformace pláště hliníkové tuby (gilotinová zkouška).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 105-E01 (800143) - 1.9.2013
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 105-E04 (800165) - 1.9.2013
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu.
169.40 Kč

ČSN EN 1540 (833610) - 1.9.2013
Expozice pracoviště - Terminologie.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13833 (834741) - 1.9.2013
Stacionární zdroje emisí - Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv - Radiouhlíková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16429 (834749) - 1.9.2013
Stacionární zdroje emisí - Stanovení chlorovodíku v potrubích a komínech - Metoda infračervené spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23611-5 (836430) - 1.9.2013
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 5: Odběr a extrakce vzorků půdních makrobezobratlých (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22155 (836706) - 1.9.2013
Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11063 (836707) - 1.9.2013
Kvalita půdy - Metoda přímé extrakce DNA z půdních vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15009 (836708) - 1.9.2013
Kvalita půdy- Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí.
306.90 Kč

ČSN EN 16123 (838052) - 1.9.2013
Charakterizace odpadů - Návod pro výběr a použití screeningových metod.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23908 (854000) - 1.9.2013
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13408-6:2012/A1 (855264) - 1.9.2013
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy.
169.40 Kč

ČSN EN 13795+A1 (855810) - 1.9.2013
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Obecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky, metody zkoušení, požadavky na provedení a úrovně provedení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22413 (855820) - 1.9.2013
Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19001 (857008) - 1.9.2013
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem diagnostických činidel in vitro pro barvení v biologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303978-V1.1.2 (876053) - 1.9.2013
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 16139 (910650) - 1.9.2013
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek.
202.40 Kč

ČSN EN 16281 (943470) - 1.9.2013
Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13120 (982024) - 1.9.2013
Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)