Nové normy ČSN za září 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2013 v 09:00


ČSN EN 12786 (011434) - 1.9.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na tvorbu kapitol o vibracích v bezpečnostních normách.
223.00 Kč

ČSN ISO 16069 (018012) - 1.9.2013
Grafické značky - Bezpečnostní značky - Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS).
543.00 Kč

ČSN ISO 26683-1 (018317) - 1.9.2013
Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 1: Kontext, architektura a referenční normy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 26683-2 (018317) - 1.9.2013
Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 2: Profily rozhraní aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 21218 (018402) - 1.9.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Podpora technologie přístupu k médiu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 4032 (021401) - 1.9.2013
Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4035 (021403) - 1.9.2013
Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4033 (021404) - 1.9.2013
Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8674 (021405) - 1.9.2013
Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4036 (021407) - 1.9.2013
Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8673 (021408) - 1.9.2013
Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8675 (021409) - 1.9.2013
Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7719 (021482) - 1.9.2013
Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10513 (021485) - 1.9.2013
Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7040 (021492) - 1.9.2013
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10512 (021494) - 1.9.2013
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10511 (021495) - 1.9.2013
Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4034 (021601) - 1.9.2013
Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - 1.9.2013
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17636-1 (051150) - 1.9.2013
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17636-2 (051150) - 1.9.2013
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 25239-1 (052801) - 1.9.2013
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5172:2006/A1 (054615) - 1.9.2013
Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky.
120.00 Kč

ČSN EN 13100-4 (056830) - 1.9.2013
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím.
186.00 Kč

ČSN EN 16296 (056835) - 1.9.2013
Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality.
223.00 Kč

ČSN EN 16313 (061151) - 1.9.2013
Napojení otopných a chladicích ploch - Rozebíratelné spojení s vnějším závitem G 3/4 A a vnitřním kuželem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1949+A1 (061461) - 1.9.2013
Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech.
350.00 Kč

ČSN EN 16119 (078213) - 1.9.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob a lahví na LPG - Specifikace a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 14678-1 (078461) - 1.9.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany.
434.00 Kč

ČSN EN 14678-3 (078461) - 1.9.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech.
223.00 Kč

ČSN EN 1514-1 (131550) - 1.9.2013
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1514-3 (131550) - 1.9.2013
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1514-4 (131550) - 1.9.2013
Příruby a jejich přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové příruby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61499-4-ed.2 (180441) - 1.9.2013
Funkční bloky - Část 4: Pravidla profilů shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21178 (260377) - 1.9.2013
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 340 (260390) - 1.9.2013
Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1755+A2 (268815) - 1.9.2013
Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu.
434.00 Kč

ČSN EN 1929-2:2005/Oprava1 (269800) - 1.9.2013
Nákupní vozíky - Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 14798 (274008) - 1.9.2013
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika.
434.00 Kč

ČSN ISO 6393 (277964) - 1.9.2013
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky stacionární zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 6394 (277965) - 1.9.2013
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky stacionární zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 6395 (277966) - 1.9.2013
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky dynamické zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 6396 (277967) - 1.9.2013
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky dynamické zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 12001 (278501) - 1.9.2013
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonu a malty - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 15380-4 (280000) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Systém označování železničních vozidel - Část 4: Funkční skupiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12195-1:2011/Oprava1 (300080) - 1.9.2013
Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil.
29.00 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - 1.9.2013
Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory pro letectví, kosmonautiku a obranu - Dodávka softwaru (Dodatek k EN 9100) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4701-001 (311826) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C pro kontakty EN 4531 - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4526 (312009) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Vrubová zkouška tahem ostré hrany pro plechy a pásy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4631 (312236) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3528 (312256) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Ocel X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíhaním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - 1750 MPa <= Rm <= 2000 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4628 (312296) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 200 mm - 1150 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3354 (312570) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Plechy pro superplastické tváření - a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3813 (312571) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče a dráty pro kované spojovací prvky - De <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4265 (314825) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3697 (317131) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolná proti nízkým teplotám - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3698 (317132) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolná proti nízkým teplotám - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2838 (317143) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2839 (317144) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2840 (317160) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 50 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2841 (317161) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2842 (317162) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2843 (317163) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2844 (317164) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 90 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2845 (317165) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 50 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2846 (317166) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2847 (317167) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2848 (317168) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2849 (317169) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 90 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3102 (317170) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Těsnicí hmoty - Zkušební metody - Stanovení pružnosti při nízké teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4106 (317550) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Systém konstrukčních lepidel - Nanášení lepidla - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4488 (317560) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 2 N m (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4491 (317561) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 16 N m (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4492 (317562) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 19 N m (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3861 (317570) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Tepelně temperované sodnovápenaté sklo float (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3862 (317571) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Chemicky temperované sodnovápenaté sklo float (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3863 (317572) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rovinnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3866 (317573) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rysu a povrchového zvlnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4594 (317934) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nadzvuková odolnost proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4595 (317935) - 1.9.2013
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Podzvuková odolnost proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16180 (328551) - 1.9.2013
Malá plavidla - Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost.
223.00 Kč

ČSN EN 61400-11-ed.3 (333160) - 1.9.2013
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku.
543.00 Kč

ČSN EN 61400-4 (333160) - 1.9.2013
Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 50152-1-ed.3 (333580) - 1.9.2013
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV.
338.00 Kč

ČSN EN 50152-2-ed.3 (333580) - 1.9.2013
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV.
223.00 Kč

ČSN EN 62488-1 (335010) - 1.9.2013
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN.
768.00 Kč

ČSN EN 50539-11 (341394) - 1.9.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích. (Platnost do 3.5.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 61212-3-1-ed.3 (346520) - 1.9.2013
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61212-3-2-ed.3 (346520) - 1.9.2013
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60422-ed.2 (346739) - 1.9.2013
Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu.
434.00 Kč

ČSN EN 60947-5-5:2000/A11 (354101) - 1.9.2013
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním.
120.00 Kč

ČSN EN 60191-6-22 (358791) - 1.9.2013
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-22: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra S-FBGA a S-FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60793-1-42-ed.3 (359213) - 1.9.2013
Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60793-2-50-ed.4 (359213) - 1.9.2013
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-3-12-ed.2 (359223) - 1.9.2013
Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60869-1-ed.2 (359233) - 1.9.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní prvky řízení výkonu - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-3-4-ed.2 (359252) - 1.9.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.6.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 16276 (360452) - 1.9.2013
Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací.
223.00 Kč

TNI IEC/TR 62635 (360801) - 1.9.2013
Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 50193-1 (361060) - 1.9.2013
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 23.5.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-23 (361551) - 1.9.2013
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na brusky s upínacím pouzdrem a malá rotační nářadí.
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-3-ed.2:2012/A2 (361551) - 1.9.2013
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky.
186.00 Kč

ČSN EN 61674-ed.2 (364733) - 1.9.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory pro rentgenovou diagnostiku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50600-1 (367260) - 1.9.2013
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy. (Platnost do 29.4.2022).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-2 (369780) - 1.9.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 2: Mechanismy založené na faktorizaci celých čísel.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-3 (369780) - 1.9.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 3: Mechanismy založené na diskrétních logaritmech.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369881) - 1.9.2013
Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-5 (369881) - 1.9.2013
Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 5: Obecná doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 383378 (383378) - 1.9.2013
Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 10204:2005/Oprava1 (420009) - 1.9.2013
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly.
29.00 Kč

ČSN EN 10220:2005/Oprava1 (420092) - 1.9.2013
Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky.
29.00 Kč

ČSN EN 10255+A1:2007/Oprava1 (420296) - 1.9.2013
Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky.
29.00 Kč

ČSN ISO 23788 (420393) - 1.9.2013
Kovové materiály - Ověřování souososti strojů na zkoušení únavy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - 1.9.2013
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6498 (467004) - 1.9.2013
Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku.
434.00 Kč

ČSN EN 335 (490080) - 1.9.2013
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1910 (492122) - 1.9.2013
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - 1.9.2013
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 15152:2004/Amd.1 (569516) - 1.9.2013
Tabák - Stanovení celkového obsahu alkaloidů jako nikotinu - Kontinuální průtoková analytická metoda.
62.00 Kč

ČSN ISO 15153:2004/Amd.1 (569517) - 1.9.2013
Tabák - Stanovení obsahu redukujících látek - Kontinuální průtoková analytická metoda.
62.00 Kč

ČSN ISO 15154:2004/Amd.1 (569518) - 1.9.2013
Tabák - Stanovení obsahu redukujících cukrů - Kontinuální průtoková analytická metoda.
62.00 Kč

ČSN ISO 15517:2004/Amd.1 (569519) - 1.9.2013
Tabák - Stanovení obsahu dusičnanů - Kontinuální průtoková analytická metoda.
62.00 Kč

ČSN ISO 7513:1996/Amd.1 (580442) - 1.9.2013
Instantní čaj v pevném stavu - Stanovení obsahu vlhkosti (ztráty hmotnosti při 103 °C).
62.00 Kč

ČSN EN 455-2+A2 (637415) - 1.9.2013
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15527 (643020) - 1.9.2013
Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-1 (646415) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-2 (646415) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-3 (646415) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-5 (646415) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-7 (646420) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11299-1 (646421) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11299-3 (646421) - 1.9.2013
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
223.00 Kč

ČSN EN 1796 (646436) - 1.9.2013
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP).
543.00 Kč

ČSN EN 14364 (646438) - 1.9.2013
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje.
543.00 Kč

ČSN EN 16245-1 (649315) - 1.9.2013
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16245-4 (649315) - 1.9.2013
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 4: Specifické požadavky pro textilie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13736 (656067) - 1.9.2013
Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14451-1 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 1: Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14451-10 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 10: Požadavky a kategorizace polotovarů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14451-2 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 2: Metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14451-3 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 3: Označování štítkem.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14451-4 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 4: Požadavky a kategorizace mikrovyvíječů plynu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14451-5 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 5: Požadavky a kategorizace vyvíječů plynu pro airbagy.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14451-6 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 6: Požadavky a kategorizace modulů airbagů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14451-7 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 7: Požadavky a kategorizace předpínačů bezpečnostních pásů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14451-8 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 8: Požadavky a kategorizace zažehovačů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14451-9 (668303) - 1.9.2013
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 9: Požadavky a kategorizace aktuátorů.
186.00 Kč

ČSN EN 302-1 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-2 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-4 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-5 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-6 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 302-7 (668531) - 1.9.2013
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 927-1 (672010) - 1.9.2013
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1524 (673017) - 1.9.2013
Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3233-1 (673030) - 1.9.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona.
223.00 Kč

ČSN EN 16301 (721129) - 1.9.2013
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn.
223.00 Kč

ČSN EN 14066 (721138) - 1.9.2013
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku.
186.00 Kč

ČSN EN 933-9+A1 (721193) - 1.9.2013
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14720-1 (726066) - 1.9.2013
Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 1: Zkušební postup s infračervenou detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14720-2 (726066) - 1.9.2013
Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 2: Optická emisní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem (ICP OES) nebo iontová chromatografie (IC) po spálení v proudu kyslíku.
223.00 Kč

ČSN EN 822 (727041) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky. (Platnost do 30.9.2025).
186.00 Kč

ČSN EN 823 (727042) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky. (Platnost do 30.11.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 824 (727043) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti.
186.00 Kč

ČSN EN 825 (727044) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti. (Platnost do 30.9.2025).
186.00 Kč

ČSN EN 826 (727045) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem. (Platnost do 30.11.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 1602 (727046) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 1603 (727047) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost).
186.00 Kč

ČSN EN 1604 (727048) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek.
186.00 Kč

ČSN EN 1605 (727049) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách.
186.00 Kč

ČSN EN 1606 (727050) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem.
223.00 Kč

ČSN EN 1607 (727051) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky.
186.00 Kč

ČSN EN 1608 (727052) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky. (Platnost do 30.11.2025).
186.00 Kč

ČSN EN 1609 (727053) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření.
186.00 Kč

ČSN EN 12085 (727054) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles. (Platnost do 30.9.2025).
186.00 Kč

ČSN EN 12086 (727055) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry.
223.00 Kč

ČSN EN 12087 (727056) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření.
223.00 Kč

ČSN EN 12088 (727057) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi.
186.00 Kč

ČSN EN 12089 (727058) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem.
186.00 Kč

ČSN EN 12090 (727059) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem.
223.00 Kč

ČSN EN 12091 (727060) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování.
186.00 Kč

ČSN EN 12430 (727062) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 12431 (727063) - 1.9.2013
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy. (Platnost do 30.9.2025).
186.00 Kč

TNI CEN/TR 16410 (728010) - 1.9.2013
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu.
434.00 Kč

ČSN EN 1998-1-ed.2 (730036) - 1.9.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
1159.00 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/A1 (730036) - 1.9.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
120.00 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Z3 (730036) - 1.9.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/NA-ed.A (730036) - 1.9.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 15954-1 (730056) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Kolej - Přívěsy a přidružená zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a práci (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15954-2 (730056) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Kolej - Přívěsy a přidružená zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15955-1 (730057) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Kolej - Demontovatelné stroje a přidružená zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a práci (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15955-2 (730057) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Kolej - Demontovatelné stroje a přidružená zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13231-4 (736374) - 1.9.2013
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 4: Přejímka reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16165 (744506) - 1.9.2013
Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení.
434.00 Kč

ČSN EN 502 (747710) - 1.9.2013
Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu.
223.00 Kč

ČSN EN 505 (747712) - 1.9.2013
Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu.
223.00 Kč

ČSN EN 12566-7 (756404) - 1.9.2013
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění. (Platnost do 31.5.2018).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - 1.9.2013
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11206 (757411) - 1.9.2013
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR).
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 28581 (757592) - 1.9.2013
Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10710 (757741) - 1.9.2013
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských a brakických makroskopických řas Ceramium tenuicorne (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13724 (760701) - 1.9.2013
Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 16352 (762013) - 1.9.2013
Logistika - Specifikace pro podávání zpráv o trestných událostech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16310 (763301) - 1.9.2013
Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro budovy, infrastrukturu a průmyslová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16311 (763302) - 1.9.2013
Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16284 (770429) - 1.9.2013
Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti membrány.
120.00 Kč

ČSN EN 16285 (770430) - 1.9.2013
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření deformace pláště hliníkové tuby (gilotinová zkouška).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E01 (800143) - 1.9.2013
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E04 (800165) - 1.9.2013
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu.
186.00 Kč

ČSN EN 1540 (833610) - 1.9.2013
Expozice pracoviště - Terminologie.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13833 (834741) - 1.9.2013
Stacionární zdroje emisí - Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv - Radiouhlíková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16429 (834749) - 1.9.2013
Stacionární zdroje emisí - Stanovení chlorovodíku v potrubích a komínech - Metoda infračervené spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23611-5 (836430) - 1.9.2013
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 5: Odběr a extrakce vzorků půdních makrobezobratlých (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22155 (836706) - 1.9.2013
Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11063 (836707) - 1.9.2013
Kvalita půdy - Metoda přímé extrakce DNA z půdních vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15009 (836708) - 1.9.2013
Kvalita půdy- Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí.
338.00 Kč

ČSN EN 16123 (838052) - 1.9.2013
Charakterizace odpadů - Návod pro výběr a použití screeningových metod.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23908 (854000) - 1.9.2013
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve.
223.00 Kč

ČSN EN 13795+A1 (855810) - 1.9.2013
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Obecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky, metody zkoušení, požadavky na provedení a úrovně provedení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22413 (855820) - 1.9.2013
Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19001 (857008) - 1.9.2013
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem diagnostických činidel in vitro pro barvení v biologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303978-V1.1.2 (876053) - 1.9.2013
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 16139 (910650) - 1.9.2013
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek.
223.00 Kč

ČSN EN 16281 (943470) - 1.9.2013
Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13120 (982024) - 1.9.2013
Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.