Nové normy ČSN za únor 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2011 v 09:00


ČSN EN 13306 (010660) - 1.2.2011
Údržba - Terminologie údržby.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-602 (014451) - 1.2.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-701 (014451) - 1.2.2011
Geometrické požadavky produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 701: Kalibrace a měřicí standardy pro dotykové (hrotové) přístroje.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11130 (038129) - 1.2.2011
Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10215 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodickými oxidovými povlaky - Grafická mřížková metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2085 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 2128 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 2376 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení elektrického průrazného napětí.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3211 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6719 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7759 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 809+A1:2010/Oprava1 (110002) - 1.2.2011
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 15665:2009/Z1 (127021) - 1.2.2011
Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov.
186.00 Kč

ČSN EN 15251 (127028) - 1.2.2011
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky.
434.00 Kč

ČSN EN 61508-2-ed.2 (180301) - 1.2.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností.
593.00 Kč

ČSN EN 61508-4-ed.2 (180301) - 1.2.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky.
350.00 Kč

ČSN EN 13798 (259370) - 1.2.2011
Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry.
186.00 Kč

ČSN ISO 9533 (278010) - 1.2.2011
Stroje pro zemní práce - Akustická výstražná zařízení pro jízdu a přední klaksony montované na stroje - Zkušební metody a kritéria provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 3264 (313829) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Matice s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4673-001 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 001: Postup instalace a demontáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4673-002 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 002: Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4673-003 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 003: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4673-004 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 004: Ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), postříbřená (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4673-005 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 005: Ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřená (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4673-006 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 006: Ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), povlakovaná MoS2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50160-ed.3 (330122) - 1.2.2011
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí. (Platnost do 7.11.2025).
350.00 Kč

ČSN EN 61850-7-4-ed.2 (334850) - 1.2.2011
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů.
1204.00 Kč

ČSN EN 50110-2-ed.2 (343100) - 1.2.2011
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky. (Platnost do 23.12.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 61788-14 (345685) - 1.2.2011
Supravodivost - Část 14: Supravodivá výkonová zařízení - všeobecné požadavky na charakteristické zkoušky proudových přívodních vedení navržených pro napájení supravodivých zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60666 (346756) - 1.2.2011
Zjištění a určení specifických přísad v minerálních izolačních olejích.
350.00 Kč

ČSN IEC 317-29:1994/Z3 (347307) - 1.2.2011
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 29: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní vrstvou z polyamid-imidu, třída 200.
120.00 Kč

ČSN EN 50540 (347504) - 1.2.2011
Vodiče venkovního elektrického vedení - Hliníkové vodiče s ocelovou výstuží (ACSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61975 (351544) - 1.2.2011
Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60512-8-1 (354055) - 1.2.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-1: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8a: Statické namáhání v bočním směru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61076-3-115 (354621) - 1.2.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-115: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití s 8pólovými stíněnými a nestíněnými konektory pro frekvence do 600 MHz pro průmyslové prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 12 v souladu s IEC 61076-3-106 - Západkový typ (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60964 (356618) - 1.2.2011
Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh. (Platnost do 17.6.2022).
350.00 Kč

ČSN IEC 61772 (356625) - 1.2.2011
Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU).
350.00 Kč

ČSN EN 61226 (356643) - 1.2.2011
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí. (Platnost do 5.7.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 50532 (357181) - 1.2.2011
Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS). (Platnost do 30.11.2019).
543.00 Kč

ČSN EN 61231 (360040) - 1.2.2011
Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS).
338.00 Kč

ČSN EN 60730-2-15-ed.2 (361960) - 1.2.2011
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody. (Platnost do 5.4.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60601-1-11 (364801) - 1.2.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče. (Platnost do 31.12.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 60601-2-43-ed.2 (364801) - 1.2.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy. (Platnost do 9.1.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 62209-2 (367902) - 1.2.2011
Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.11.2024).
945.00 Kč

ČSN EN 50519 (367921) - 1.2.2011
Hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím z průmyslových zařízení pro indukční ohřev.
223.00 Kč

ČSN EN 50527-1 (367922) - 1.2.2011
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 4.7.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 50085-2-3-ed.2 (370010) - 1.2.2011
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-1:2006/A1 (450020) - 1.2.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 1: Všeobecné požadavky a doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21457 (451215) - 1.2.2011
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Výběr materiálů a ochrana proti korozi pro ropné a plynové produkční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 28781 (451332) - 1.2.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtná a těžební zařízení - Podpovrchové uzavírací armatury a související zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 13680 (451397) - 1.2.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1533 (492123) - 1.2.2011
Dřevěné podlahoviny - Stanovení pevnosti v ohybu pod statickým zatížením - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15634-1 (560671) - 1.2.2011
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Všeobecné zásady.
223.00 Kč

ČSN EN 15890 (560678) - 1.2.2011
Potraviny - Stanovení patulinu v ovocné šťávě a v ovocném pyré pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na rozhraní kapalina/kapalina a extrakcí na pevné fázi a UV detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15891 (560679) - 1.2.2011
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v obilovinách, produktech z obilovin a v potravinách vyrobených z obilovin pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a UV detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 13301 (560690) - 1.2.2011
Senzorická analýza - Metodologie - Všeobecné pokyny pro určení prahu vůně a chuti zkouškou nuceného výběru ze tří vzorků (3-AFC).
350.00 Kč

ČSN ISO 16820 (560691) - 1.2.2011
Senzorická analýza - Metodologie - Sekvenční analýza.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8029 (635231) - 1.2.2011
Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14982+A1 (646439) - 1.2.2011
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15968 (650350) - 1.2.2011
Stanovení extrahovatelného perfluoroktansulfonátu (PFOS) v impregnovaných pevných výrobcích opatřených povlakem, v kapalinách a hasicích pěnách - Metoda odběru vzorků, extrakce a LC-QMS nebo LC-MS analýza (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15928 (654894) - 1.2.2011
Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí (suchý postup) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15938 (656540) - 1.2.2011
Motorová paliva - Ethanol jako mísicí složka a palivo (E85) - Stanovení elektrické vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - 1.2.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu.
186.00 Kč

ČSN EN 13632 (657100) - 1.2.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech.
186.00 Kč

ČSN EN 13623 (665223) - 1.2.2011
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro vodní obslužné systémy proti legionele - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8510-2 (668537) - 1.2.2011
Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 2: Odlupování pod úhlem 180 stupňů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10890 (673051) - 1.2.2011
Nátěrové hmoty - Modelový výpočet rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů založený na hmotnostní bilanci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11609 (681540) - 1.2.2011
Stomatologie - Zubní čisticí prostředky - Požadavky, metody zkoušení a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-2 (703360) - 1.2.2011
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16045 (728007) - 1.2.2011
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod.
543.00 Kč

ČSN EN 1990-ed.2 (730002) - 1.2.2011
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
768.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/Z3 (730002) - 1.2.2011
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-7:2007/Oprava1 (730035) - 1.2.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-4 (730315) - 1.2.2011
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení.
223.00 Kč

ČSN EN 1993-3-1:2008/Oprava2 (731431) - 1.2.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry.
62.00 Kč

ČSN EN 1994-1-1-ed.2 (731470) - 1.2.2011
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
768.00 Kč

ČSN EN 1994-1-1:2006/Z3 (731470) - 1.2.2011
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN EN 1999-1-1:2009/Oprava1 (731501) - 1.2.2011
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce.
29.00 Kč

ČSN EN 408 (731741) - 1.2.2011
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností.
350.00 Kč

ČSN 731901 (731901) - 1.2.2011
Navrhování střech - Základní ustanovení.
543.00 Kč

ČSN EN 15287-1+A1 (734241) - 1.2.2011
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.
593.00 Kč

ČSN EN 13674-2+A1 (736361) - 1.2.2011
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší.
768.00 Kč

ČSN EN 13674-3+A1 (736361) - 1.2.2011
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice.
338.00 Kč

ČSN EN 1317-1 (737001) - 1.2.2011
Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 1317-2 (737001) - 1.2.2011
Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 1317-3 (737001) - 1.2.2011
Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 14908-6 (738525) - 1.2.2011
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 6: Aplikační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
3294.60 Kč

ČSN EN 14351-1+A1 (746075) - 1.2.2011
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. (Platnost do 30.6.2018).
593.00 Kč

ČSN 755355 (755355) - 1.2.2011
Vodojemy.
223.00 Kč

ČSN ISO 17858 (757591) - 1.2.2011
Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie.
543.00 Kč

ČSN EN 15930 (800213) - 1.2.2011
Vlákna - Pružnost vláken - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2061 (800709) - 1.2.2011
Textilie - Zjišťování zákrutů nití - Metoda přímého počítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2307 (808627) - 1.2.2011
Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15852 (835730) - 1.2.2011
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti.
434.00 Kč

ČSN EN 15853 (835731) - 1.2.2011
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15405 (838309) - 1.2.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15406 (838310) - 1.2.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení klenbování hromadného materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15639 (838323) - 1.2.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15927 (855800) - 1.2.2011
Služby poskytované odborníky pro naslouchadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10873 (856303) - 1.2.2011
Stomatologie - Adhezivní přípravky pro snímací zubní náhrady (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300086-1-V1.4.1 (875004) - 1.2.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300086-2-V1.3.1 (875004) - 1.2.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos dat - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1641.60 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2006.40 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300296-1-V1.3.1 (875025) - 1.2.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300296-2-V1.3.1 (875025) - 1.2.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300444-V2.2.1 (875035) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.2.1 (875042) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-8-V1.2.1 (875042) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.4.1 (875042) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2462.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-5-V2.2.1 (875042) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1567.50 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.2.1 (875042) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN ETSI EN 300676-1-V1.5.1 (875068) - 1.2.2011
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.4.1 (875086) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301841-1-V1.3.1 (875109) - 1.2.2011
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302498-2-V1.1.1 (875154) - 1.2.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace rozlišování a určování předmětů pro mechanizovaná nářadí pracující v kmitočtovém pásmu od 2,2, GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.4.1 (878595) - 1.2.2011
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.2.1 (878801) - 1.2.2011
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12227 (910607) - 1.2.2011
Dětské ohrádky pro domácí použití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1816 (917869) - 1.2.2011
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem.
186.00 Kč

ČSN EN 1817 (917870) - 1.2.2011
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny.
186.00 Kč

ČSN EN 15312+A1 (940521) - 1.2.2011
Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1069-1 (940910) - 1.2.2011
Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1069-2 (940910) - 1.2.2011
Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15288-1+A1 (940920) - 1.2.2011
Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15419 (977118) - 1.2.2011
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15438 (977120) - 1.2.2011
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - PDF417. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.