Nové normy ČSN za únor 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2011 v 09:00


ČSN EN 13306 (010660) - 1.2.2011
Údržba - Terminologie údržby.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-602 (014451) - 1.2.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-701 (014451) - 1.2.2011
Geometrické požadavky produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 701: Kalibrace a měřicí standardy pro dotykové (hrotové) přístroje.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11130 (038129) - 1.2.2011
Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10215 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodickými oxidovými povlaky - Grafická mřížková metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2085 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 2128 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 2376 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení elektrického průrazného napětí.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3211 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6719 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7759 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - 1.2.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 809+A1:2010/Oprava1 (110002) - 1.2.2011
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 15665:2009/Z1 (127021) - 1.2.2011
Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov.
169.40 Kč

ČSN EN 15251 (127028) - 1.2.2011
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky.
394.90 Kč

ČSN EN 61508-2-ed.2 (180301) - 1.2.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností.
539.00 Kč

ČSN EN 61508-4-ed.2 (180301) - 1.2.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky.
317.90 Kč

ČSN EN 13798 (259370) - 1.2.2011
Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry.
169.40 Kč

ČSN ISO 9533 (278010) - 1.2.2011
Stroje pro zemní práce - Akustická výstražná zařízení pro jízdu a přední klaksony montované na stroje - Zkušební metody a kritéria provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 3264 (313829) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Matice s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4673-001 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 001: Postup instalace a demontáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4673-002 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 002: Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4673-003 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 003: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4673-004 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 004: Ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), postříbřená (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4673-005 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 005: Ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřená (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4673-006 (314216) - 1.2.2011
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 006: Ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), povlakovaná MoS2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50160-ed.3 (330122) - 1.2.2011
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí.
317.90 Kč

ČSN EN 55020-ed.3:2007/Z1 (334288) - 1.2.2011
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření.
26.40 Kč

ČSN EN 61850-7-4-ed.2 (334850) - 1.2.2011
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů.
1094.50 Kč

ČSN EN 50110-2-ed.2 (343100) - 1.2.2011
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky. (Platnost do 23.12.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 61788-14 (345685) - 1.2.2011
Supravodivost - Část 14: Supravodivá výkonová zařízení - všeobecné požadavky na charakteristické zkoušky proudových přívodních vedení navržených pro napájení supravodivých zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60666 (346756) - 1.2.2011
Zjištění a určení specifických přísad v minerálních izolačních olejích.
317.90 Kč

ČSN IEC 317-26:1995/Z3 (347307) - 1.2.2011
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 26: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyamid-imidem, třída 200.
108.90 Kč

ČSN IEC 317-29:1994/Z3 (347307) - 1.2.2011
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 29: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní vrstvou z polyamid-imidu, třída 200.
108.90 Kč

ČSN EN 50540 (347504) - 1.2.2011
Vodiče venkovního elektrického vedení - Hliníkové vodiče s ocelovou výstuží (ACSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61975 (351544) - 1.2.2011
Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60512-8-1 (354055) - 1.2.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-1: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8a: Statické namáhání v bočním směru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61076-3-115 (354621) - 1.2.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-115: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití s 8pólovými stíněnými a nestíněnými konektory pro frekvence do 600 MHz pro průmyslové prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 12 v souladu s IEC 61076-3-106 - Západkový typ (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60964 (356618) - 1.2.2011
Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh. (Platnost do 17.6.2022).
317.90 Kč

ČSN IEC 61772 (356625) - 1.2.2011
Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU).
317.90 Kč

ČSN EN 61226 (356643) - 1.2.2011
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí.
317.90 Kč

ČSN EN 50532 (357181) - 1.2.2011
Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS). (Platnost do 30.11.2019).
493.90 Kč

ČSN EN 61231 (360040) - 1.2.2011
Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS).
306.90 Kč

ČSN EN 60730-2-15-ed.2 (361960) - 1.2.2011
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody. (Platnost do 5.4.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60601-1-11 (364801) - 1.2.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče. (Platnost do 31.12.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 60601-2-43-ed.2 (364801) - 1.2.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy.
394.90 Kč

ČSN EN 62209-2 (367902) - 1.2.2011
Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 50519 (367921) - 1.2.2011
Hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím z průmyslových zařízení pro indukční ohřev.
202.40 Kč

ČSN EN 50527-1 (367922) - 1.2.2011
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 4.7.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 50085-2-3-ed.2 (370010) - 1.2.2011
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13628-1:2006/A1 (450020) - 1.2.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 1: Všeobecné požadavky a doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21457 (451215) - 1.2.2011
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Výběr materiálů a ochrana proti korozi pro ropné a plynové produkční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 28781 (451332) - 1.2.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtná a těžební zařízení - Podpovrchové uzavírací armatury a související zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 13680 (451397) - 1.2.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1533 (492123) - 1.2.2011
Dřevěné podlahoviny - Stanovení pevnosti v ohybu pod statickým zatížením - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15634-1 (560671) - 1.2.2011
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Všeobecné zásady.
202.40 Kč

ČSN EN 15890 (560678) - 1.2.2011
Potraviny - Stanovení patulinu v ovocné šťávě a v ovocném pyré pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na rozhraní kapalina/kapalina a extrakcí na pevné fázi a UV detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15891 (560679) - 1.2.2011
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v obilovinách, produktech z obilovin a v potravinách vyrobených z obilovin pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a UV detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 13301 (560690) - 1.2.2011
Senzorická analýza - Metodologie - Všeobecné pokyny pro určení prahu vůně a chuti zkouškou nuceného výběru ze tří vzorků (3-AFC).
317.90 Kč

ČSN ISO 16820 (560691) - 1.2.2011
Senzorická analýza - Metodologie - Sekvenční analýza.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8029 (635231) - 1.2.2011
Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14982+A1 (646439) - 1.2.2011
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15968 (650350) - 1.2.2011
Stanovení extrahovatelného perfluoroktansulfonátu (PFOS) v impregnovaných pevných výrobcích opatřených povlakem, v kapalinách a hasicích pěnách - Metoda odběru vzorků, extrakce a LC-QMS nebo LC-MS analýza (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15928 (654894) - 1.2.2011
Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí (suchý postup) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15938 (656540) - 1.2.2011
Motorová paliva - Ethanol jako mísicí složka a palivo (E85) - Stanovení elektrické vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - 1.2.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu.
169.40 Kč

ČSN EN 13632 (657100) - 1.2.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech.
169.40 Kč

ČSN EN 13623 (665223) - 1.2.2011
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro vodní obslužné systémy proti legionele - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8510-2 (668537) - 1.2.2011
Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 2: Odlupování pod úhlem 180 stupňů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10890 (673051) - 1.2.2011
Nátěrové hmoty - Modelový výpočet rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů založený na hmotnostní bilanci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11609 (681540) - 1.2.2011
Stomatologie - Zubní čisticí prostředky - Požadavky, metody zkoušení a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8362-2 (703360) - 1.2.2011
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 16045 (728007) - 1.2.2011
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod.
493.90 Kč

ČSN EN 1990-ed.2 (730002) - 1.2.2011
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
698.50 Kč

ČSN EN 1990:2004/Z3 (730002) - 1.2.2011
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-7:2007/Oprava1 (730035) - 1.2.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 15927-4 (730315) - 1.2.2011
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení.
202.40 Kč

ČSN EN 1993-3-1:2008/Oprava2 (731431) - 1.2.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry.
56.10 Kč

ČSN EN 1994-1-1-ed.2 (731470) - 1.2.2011
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
698.50 Kč

ČSN EN 1994-1-1:2006/Z3 (731470) - 1.2.2011
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
26.40 Kč

ČSN EN 1999-1-1:2009/Oprava1 (731501) - 1.2.2011
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce.
26.40 Kč

ČSN EN 408 (731741) - 1.2.2011
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností.
317.90 Kč

ČSN 731901 (731901) - 1.2.2011
Navrhování střech - Základní ustanovení.
493.90 Kč

ČSN EN 15287-1+A1 (734241) - 1.2.2011
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.
539.00 Kč

ČSN EN 13674-2+A1 (736361) - 1.2.2011
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší.
698.50 Kč

ČSN EN 13674-3+A1 (736361) - 1.2.2011
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice.
306.90 Kč

ČSN EN 1317-1 (737001) - 1.2.2011
Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 1317-2 (737001) - 1.2.2011
Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 1317-3 (737001) - 1.2.2011
Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 14908-6 (738525) - 1.2.2011
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 6: Aplikační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
3294.60 Kč

ČSN EN 14351-1+A1 (746075) - 1.2.2011
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. (Platnost do 30.6.2018).
539.00 Kč

ČSN 755355 (755355) - 1.2.2011
Vodojemy.
202.40 Kč

ČSN ISO 17858 (757591) - 1.2.2011
Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie.
493.90 Kč

ČSN EN 15930 (800213) - 1.2.2011
Vlákna - Pružnost vláken - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2061 (800709) - 1.2.2011
Textilie - Zjišťování zákrutů nití - Metoda přímého počítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2307 (808627) - 1.2.2011
Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15852 (835730) - 1.2.2011
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti.
394.90 Kč

ČSN EN 15853 (835731) - 1.2.2011
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15405 (838309) - 1.2.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15406 (838310) - 1.2.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení klenbování hromadného materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15639 (838323) - 1.2.2011
Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15927 (855800) - 1.2.2011
Služby poskytované odborníky pro naslouchadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10873 (856303) - 1.2.2011
Stomatologie - Adhezivní přípravky pro snímací zubní náhrady (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300086-1-V1.4.1 (875004) - 1.2.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300086-2-V1.3.1 (875004) - 1.2.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos dat - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1641.60 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2006.40 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.3.1 (875011) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300296-1-V1.3.1 (875025) - 1.2.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300296-2-V1.3.1 (875025) - 1.2.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300444-V2.2.1 (875035) - 1.2.2011
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.2.1 (875042) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-8-V1.2.1 (875042) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.4.1 (875042) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2462.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-5-V2.2.1 (875042) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1567.50 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.2.1 (875042) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1208.40 Kč

ČSN ETSI EN 300676-1-V1.5.1 (875068) - 1.2.2011
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.4.1 (875086) - 1.2.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301841-1-V1.3.1 (875109) - 1.2.2011
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302498-2-V1.1.1 (875154) - 1.2.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace rozlišování a určování předmětů pro mechanizovaná nářadí pracující v kmitočtovém pásmu od 2,2, GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.4.1 (878595) - 1.2.2011
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.2.1 (878801) - 1.2.2011
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12227 (910607) - 1.2.2011
Dětské ohrádky pro domácí použití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1816 (917869) - 1.2.2011
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem.
169.40 Kč

ČSN EN 1817 (917870) - 1.2.2011
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny.
169.40 Kč

ČSN EN 15312+A1 (940521) - 1.2.2011
Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1069-1 (940910) - 1.2.2011
Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1069-2 (940910) - 1.2.2011
Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15288-1+A1 (940920) - 1.2.2011
Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15419 (977118) - 1.2.2011
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15438 (977120) - 1.2.2011
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - PDF417. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)